Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

of 13 /13
1.Τίτλος σεναρίου: 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από Μετάφραση-Ομήρου Οδύσσεια, Λογοτεχνία, Γλώσσα, Καλλιτεχνικά. ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: α ραψωδία της Οδύσσειας του Ομήρου. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Τσελέντη Αιμιλία, φιλόλογος 3. Στόχοι Γνωστικοί Να διαπιστώσουν οι μαθητές, με διαθεματικές συσχετίσεις, την επίδραση της Οδύσσειας στη λογοτεχνία και στην τέχνη, αρχαία και νεότερη, ελληνική και ευρωπαϊκή, ή τη θεματική συγγένεια μεταξύ τους. Να γνωρίσουν τους δύο από τους ήρωες που υλοποιούν τον οδυσσειακό μύθο, τον κεντρικό ήρωα Οδυσσέα και τη σύζυγό του Πηνελόπη, τις νοοτροπίες και τις αξίες που εκφράζουν, το ήθος και τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους. Να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές τη δύναμη της αγάπης, που είναι ο κινητήριος μοχλός του αγώνα του Οδυσσέα να νοστήσει. Να κατανοήσουν την ανάδειξη του ζεύγους Οδυσσέα-Πηνελόπης ως διαχρονικού συμβόλου της αγάπης. Να ασκηθούν στην περιγραφή. Να συναισθανθούν την ψυχολογική κατάσταση του ξενιτεμένου Οδυσσέα. Να συνειδητοποιήσουν έτσι τα προβλήματα τόσο του ξενιτεμένου , όσο και των οικείων του, καθώς και τη διαχρονικότητα αυτού του θέματος. «Αντικείμενο αυτής της ποίησης δεν είναι η ‘περιπλάνηση του Οδυσσέα’. Ο Οδυσσέας δεν είναι πια ο παλιός κυνηγός της περιπέτειας. Κυρίαρχος πάνω απ’ όλα στέκει ο νόστος, ένα γεγονός που μέσα του φανερώνεται κάτι το πρωταρχικά ανθρώπινο. Όταν η ανάγκη μας οδηγεί στη μακρινή ξενιτιά και μας αποσπά από τις ρίζες της ύπαρξής μας , ο γυρισμός στο σπίτι αποτελεί πάντα ένα είδος ‘επιστροφής στον εαυτό μας’». Schadewaldt 1

Embed Size (px)

description

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Α΄ Γυμνασίου

Transcript of Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

Page 1: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

1.Τίτλος σεναρίου:

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από Μετάφραση-Ομήρου Οδύσσεια, Λογοτεχνία, Γλώσσα, Καλλιτεχνικά.

ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ: α ραψωδία της Οδύσσειας του Ομήρου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Τσελέντη Αιμιλία, φιλόλογος

3. Στόχοι

Γνωστικοί Να διαπιστώσουν οι μαθητές, με διαθεματικές συσχετίσεις, την επίδραση της

Οδύσσειας στη λογοτεχνία και στην τέχνη, αρχαία και νεότερη, ελληνική και ευρωπαϊκή, ή τη θεματική συγγένεια μεταξύ τους.

Να γνωρίσουν τους δύο από τους ήρωες που υλοποιούν τον οδυσσειακό μύθο, τον κεντρικό ήρωα Οδυσσέα και τη σύζυγό του Πηνελόπη, τις νοοτροπίες και τις αξίες που εκφράζουν, το ήθος και τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους.

Να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές τη δύναμη της αγάπης, που είναι ο κινητήριος μοχλός του αγώνα του Οδυσσέα να νοστήσει.

Να κατανοήσουν την ανάδειξη του ζεύγους Οδυσσέα-Πηνελόπης ως διαχρονικού συμβόλου της αγάπης.

Να ασκηθούν στην περιγραφή. Να συναισθανθούν την ψυχολογική κατάσταση του ξενιτεμένου Οδυσσέα. Να

συνειδητοποιήσουν έτσι τα προβλήματα τόσο του ξενιτεμένου , όσο και των οικείων του, καθώς και τη διαχρονικότητα αυτού του θέματος. «Αντικείμενο αυτής της ποίησης δεν είναι η ‘περιπλάνηση του Οδυσσέα’. Ο Οδυσσέας δεν είναι πια ο παλιός κυνηγός της περιπέτειας. Κυρίαρχος πάνω απ’ όλα στέκει ο νόστος, ένα γεγονός που μέσα του φανερώνεται κάτι το πρωταρχικά ανθρώπινο. Όταν η ανάγκη μας οδηγεί στη μακρινή ξενιτιά και μας αποσπά από τις ρίζες της ύπαρξής μας , ο γυρισμός στο σπίτι αποτελεί πάντα ένα είδος ‘επιστροφής στον εαυτό μας’». Schadewaldt

Τεχνογραμματισμού Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου σε περιβάλλον Προγραμμάτων

Επεξεργασίας Κειμένου και στη χρήση του προγράμματος δημιουργίας παρουσιάσεων.

Να ασκηθούν στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων. Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και

επιλογής της κατάλληλης πληροφορίας. Να ασκηθούν στις τεχνικές διαχείρισης, αξιολόγησης και αξιοποίησης της

πληροφορίας.

1

Page 2: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

Να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και διαδικτυακών πηγών γενικότερα (νέος γραμματισμός)

Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν το υλικό τους μέσα από αξιόπιστες «πηγές» του διαδικτύου.

Παιδαγωγικοί ή ψυχοκινητικοί Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες στο πλαίσιο της συνεργατικής πρόσληψης,

επεξεργασίας και παραγωγής ηλεκτρονικού λόγου. Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία δουλεύοντας σε ανοιχτά περιβάλλοντα

μάθησης που ευνοούν την κριτική διερεύνηση.

Να επικοινωνούν µε άλλους συμμαθητές/τριές τους και να μοιράζονται τις απόψεις

τους στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με την αναγνωστικές τους ικανότητες, να καλλιεργήσουν οπτικές και

αντιληπτικές ικανότητες για τα έργα τέχνης.

Να αναπτύξουν την κρίση και την αισθητική τους μέσα από τη συνανάγνωση

κειμένων και εικόνων.

Να ασκηθούν οι μαθητές στη διαθεματική –συνεργατική προσέγγιση της γνώσης.

Να οργανώνουν το υλικό τους και να το παρουσιάζουν είτε με τη μορφή προφορικής εισήγησης είτε με τη μορφή γραπτής παρουσίασης.

Να σκέφτονται κριτικά και συνδυαστικά, διασταυρώνοντας τις «πληροφορίες- μηνύματα» που λαμβάνουν από τα μνημεία της εικαστικής δημιουργίας με εκείνες που δέχονται από ένα λογοτεχνικό έργο, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν να γίνει .

Να καλλιεργηθεί η πρωτοβουλία και αυτενέργεια των μαθητών.

4. Λογισμικό

Διαδίκτυο (φυλλομετρητής) - Ηλεκτρονικές διευθύνσεις αξιοποίησης υλικού Επεξεργαστής κειμένου Λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων

5. Διάρκεια

Απαιτούνται περίπου πέντε διδακτικές ώρες. Μία ώρα για παρουσίαση του υλικού, δύο ώρες για την υλοποίηση των εργασιών τους στο εργαστήριο πληροφορικής και μία ώρα για την παρουσίασή τους στην τάξη.

2

Page 3: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

6. Οργάνωση τάξης

Η τάξη χωρίζεται σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να υπάρχει, σε κάθε ομάδα, ένας τουλάχιστον μαθητής που να μπορεί να διαχειριστεί την πρόσβαση στο διαδίκτυο και να είναι ο ίδιος βοηθός, συνεργάτης των υπολοίπων (κυρίως στην πλοήγηση-αναζήτηση στο διαδίκτυο).

Οι ομάδες αναλαμβάνουν, με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, συγκεκριμένες εργασίες. Ο καθηγητής συντονίζει το έργο των ομάδων, κινητοποιεί τους μαθητές να υποβάλλουν ερωτήσεις κι απορίες, καθοδηγεί κι υποστηρίζει διακριτικά τη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και μελέτης του υλικού.

7. Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή - Προϋποθέσεις

Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο internet Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής Εξοικείωση των μαθητών με τον επεξεργαστή κειμένου, την ομαδοσυνεργατική

μέθοδο διδασκαλίας και την ερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση.

8. Φύλλα εργασίας

Δημιουργούμε δύο φύλλα εργασίας: το ένα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Οδυσσέα, το άλλο τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Πηνελόπη. Και στα δύο, βέβαια, περιλαμβάνονται και κάποιες κοινές.

9. Περιγραφή σεναρίου

Διάκριση σε 5 ομάδες των 4 ατόμων με εσωτερική κατανομή ρόλων (γραμματέας/ χειριστής/ συντονιστής προαιρετικά).

Κάθε ομάδα ορίζει τον εκπρόσωπό της που θα παρουσιάσει στο τέλος σε βιντεοπροβολέα την εργασία της.

Ρόλος του διδάσκοντα: Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός.Ρόλοι των μαθητών: Κατά τη συνεργασία των μαθητών σε ομάδες και τη συγγραφήομαδικού κειμένου ή σημειώσεων, έχουμε παραγωγή λόγου μέσα σε συνθήκες ανά-δρασης: η σκέψη κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων μαθητών τηςομάδας. Με τον τρόπο αυτό, το συλλογικό κείμενο ή οι σημειώσεις που παράγουν οιμαθητές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύτων μελών της ομάδας.

Ο καθηγητής βοηθά, καθοδηγεί και λειτουργεί υποστηρικτικά.

Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των ερ-γασιών τους.

3

Page 4: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

Εφαρμογή του σεναρίουΠαρουσίαση από τη διδάσκουσα, με το λογισμικό παρουσίασης, του ποιήματος του Ν. Γκάτσου «Αγάπη είν’ η ζωή», ως αφόρμηση.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις ομάδες είναι τα εξής:

- Αναζήτηση του ορισμού της λέξης «αγάπη», καθώς και των παραγώγων και τωναντιθέτων της, στα ψηφιοποιημένα λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και στηνιστοσελίδα του wiktionary. H λέξη χρησιμοποιείται καθημερινά στον προφορικό ή γραπτό λόγο και στο πλαίσιο διαφόρων πεδίων και κοινωνικών τομέων. Πρόκειται για βασική έννοια και λέξη του διδακτικού αντικειμένου της Οδύσσειας. Εξάλλου, το θέμα της αγάπης άπτεται των ενδιαφερόντων των μαθητών της εφηβικής ηλικίας.

- Αναζήτηση εικονογραφικού υλικού με θέμα την Πηνελόπη και τον Οδυσσέα.- Συγκέντρωση τραγουδιών και βίντεο με θέμα την αγάπη, τον Οδυσσέα, την

Πηνελόπη.- Αναζήτηση και συγκέντρωση ποιημάτων από καλλιτέχνες που διαχρονικά

εμπνέονται από την αγάπη τους.- Δημιουργία κάποιου δικού τους έργου, ζωγραφιάς ή ποιήματος.- Δημιουργία σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου ενός περιγραφικού κειμένου

στο οποίο περιγράφουν κάποιο από τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα που συνέλεξαν.

- Παρουσίαση του υλικού των ομάδων των μαθητών σε σύνθετες εργασίες –πολυτροπικά κείμενα (συνδυσμός ήχου, βίντεο, εικόνας, κειμένου) με λογισμικό παρουσίασης.

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίαςΑ΄ Φάση

Διερεύνηση του θέματος και αναζήτηση υλικού1η ώρα

Διαβάζονται οι στίχοι: «Μόνον εκείνον, που τον παίδευε πόθος διπλός, του γυρισμού και της γυναίκας του, τον έκρυβε κοντά της μια νεράιδα», «Εκείνος όμως βυθισμένος στον καημό του, να δει καπνό της πατρικής του γης ψηλά να ανηφορίζει, απελπισμένος εύχεται το θάνατο», «Τέτοιο το πρόσωπο που εγώ ποθώ, και συνεχώς τη μνήμη μου πληγώνει η μορφή του αντρός μου», «Έστησε θρήνο για τον Οδυσσέα, το ακριβό της ταίρι».

Τίθεται λοιπόν το θέμα της αγάπης, oι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται λοιπόν στο σκεπτικό του σεναρίου μάθησης που θα υλοποιήσουν τις επόμενες προβλεπόμενες ώρες.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και μοιράζονται τα φύλλα εργασιών. Όλες οι ομάδες ασχολoύνται με τη διερεύνηση της σημασίας της λέξης «αγάπη» με βάση τα λεξικά της Πύλης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και το λεξικό wiktinary της Βικιπαίδεια.

Στη συνέχεια προτείνεται η περιδιάβαση από τις ομάδες σε σχετικούς με το θέμα διαδικτυακούς τόπους, προκειμένου να έχουν μια πρώτη επαφή και να ανταλλάξουν προφορικά εντυπώσεις από το ταξίδι στο χώρο της τεχνολογίας και έρευνας.

4

Page 5: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

Β΄ ΦάσηΣυλλογή, αποθήκευση, αξιοποίηση πληροφοριών

Δύο ώρες

1η Ομάδα -3η Ομάδα – 5η Ομάδα

Αυτή αναλαμβάνει

να ηθογραφήσει τη γυναικεία ηρωίδα, αφού μελετήσει τα χωρία της ραψωδίας α από τα οποία μπορεί ν’ αντλήσει στοιχεία για να κάνει την ηθογράφηση (περιγραφή κι αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της δράσης της). (Σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου)

να επιλέξει τα έργα τα οποία έχουν σχέση με την Πηνελόπη και αφού τα αντιγράψει να τα αποθηκεύσει στο φάκελο Πηνελόπη που έχει ήδη δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας.

να παρατηρήσει με προσοχή τα έργα της αρχαίας περιόδου: να περιγράψει την εξωτερική εμφάνιση της Πηνελόπης. Πώς είναι ντυμένη; Ποια είναι

η στάση του σώματός της; (Οι απαντήσεις σημειώνονται στο ηλεκτρονικό κείμενο) να παρατηρήσει με προσοχή τα έργα της νεότερης τέχνης:

Να περιγράψει την εξωτερική εμφάνιση της Πηνελόπης σε δύο έργα.

Τι διαπιστώνει; Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των έργων της νεότερης εποχής σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται η Πηνελόπη; (Οι απαντήσεις σημειώνονται στο ηλεκτρονικό κείμενο)

να εντοπίσει διαφορές και ομοιότητες σε σχέση με τον τρόπο που ο Όμηρος παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στο τέλος να γράψει σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου μια σύντομη περιγραφή της γυναίκας αυτής, όπως αυτή τη φαντάζεται. Προαιρετικά μπορεί και να τη ζωγραφίσει.

να συνθέσει ένα ποίημα στο ηλεκτρονικό κείμενο, εμπνεόμενη από τη γυναικεία ηρωίδα (Έχει ήδη αναγνώσει ανάλογα ποιήματα άλλων δημιουργών, από το υλικό που έχει δοθεί ή αυτό που βρήκε από δική της έρευνα).

να δημιουργήσει ένα πολυτροπικό κείμενο (λόγος, ποίημα, εικόνες, τραγούδι) για παρουσίαση.

2η Ομάδα- 4η Ομάδα

Αυτή αναλαμβάνει

να ηθογραφήσει τον Οδυσσέα, αφού μελετήσει τα χωρία της ραψωδίας α από τα οποία μπορεί ν’ αντλήσει στοιχεία για να κάνει την ηθογράφηση (περιγραφή κι αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της δράσης του). (Δημιουργεί κείμενο στο περιβάλλον word)

5

Page 6: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

να επιλέξει τα έργα τα οποία έχουν σχέση με τον Οδυσσέα και αφού τα αντιγράψει να τα αποθηκεύσει στο φάκελο Οδυσσέας που έχει ήδη δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας.

να παρατηρήσει με προσοχή τα έργα της αρχαίας περιόδου:

να περιγράψει την εξωτερική εμφάνιση του Οδυσσέα. Πώς είναι ντυμένος; Ποια είναι η στάση του σώματός του; (Οι απαντήσεις σημειώνονται στο ηλεκτρονικό κείμενο)

να παρατηρήσει με προσοχή τα έργα της νεότερης τέχνης:

Να περιγράψει την εξωτερική εμφάνιση του Οδυσσέα σε δύο έργα.

Τι διαπιστώνει; Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των έργων της νεότερης εποχής σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται ο ήρωας; (Οι απαντήσεις σημειώνονται στο ηλεκτρονικό κείμενο)

να εντοπίσει διαφορές και ομοιότητες σε σχέση με τον τρόπο που ο Όμηρος παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στο τέλος να γράψει σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου μια σύντομη περιγραφή του ήρωα, όπως αυτή τον φαντάζεται. Προαιρετικά μπορεί και να τον ζωγραφίσει.

να συνθέσει ένα ποίημα στο ηλεκτρονικό κείμενο, εμπνεόμενη από τον Οδυσσέα (Έχει ήδη αναγνώσει ανάλογα ποιήματα άλλων δημιουργών, από το υλικό που έχει δοθεί ή αυτό που βρήκε από δική της έρευνα).

να δημιουργήσει ένα πολυτροπικό κείμενο (λόγος, ποίημα, εικόνες, τραγούδι) για παρουσίαση.

Γ΄ Φάση

Παρουσίαση τελικής σύνθεσης

Δύο ώρες

Παρουσίαση δημιουργημένου υλικού των ομάδων των μαθητών, με λογισμικό παρουσίασης, βιντεοπροβολέα, ηχοσύστημα.

10. Πρόσθετες πληροφορίες

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί, αφού διδαχθούν κι άλλες ραψωδίες ή ολόκληρη η Οδύσσεια, συμπεριλαμβάνοντας κι άλλες σημαντικές γυναικείες μορφές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του κεντρικού ήρωα, όπως την Καλυψώ, τη Ναυσικά, την Κίρκη, τη θεά Αθηνά. Να αναζητηθεί, επιπλέον, ο ρόλος του έρωτα και της γυναίκας μέσα στην Οδύσσεια. Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί και σε πολιτιστικά στοιχεία που αφορούν την ενδυμασία της ομηρικής γυναίκας, την κόμμωσή της, τις ασχολίες της, το γάμο της κ.ά.

6

Page 7: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις: Ηλεκτρονικά λεξικά από την Πύλη της Ελληνικής γλώσσας,

Λεξικό της Βικιπαίδεια .Αναζητήστε τον ορισμό της λέξης «αγάπη», καθώς και των παραγώγων και τωναντιθέτων της.Να αποθηκεύσετε τ’ αποτελέσματα σ’ ένα έγγραφο του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.

Να ηθογραφήσετε τη γυναικεία ηρωίδα, την Πηνελόπη, αφού μελετήσετε τα χωρία της ραψωδίας α από τα οποία μπορείτε ν’ αντλήσετε στοιχεία για να κάνετε την ηθογράφηση (περιγραφή κι αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της δράσης της). (Σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου)

Να αναζητήστε εικονογραφικό υλικό με θέμα την Πηνελόπη. Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:

artyclopedia (εγκυκλοπαίδεια τέχνης )

paleothea , images gallery (εικαστικό υλικό σχετικό με μυθικά πρόσωπα)

Greek mythology (εικαστικό υλικό για την ελληνική μυθολογία)

Χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας

Ελληνικός πολιτισμός (εικόνες για τον Οδυσσέα και την Πηνελόπη)Εικαστικό υλικό

Να επιλέξετε τα έργα τα οποία έχουν σχέση με την Πηνελόπη και αφού τα αντιγράψετε να τα αποθηκεύσετε στο φάκελο Πηνελόπη που έχετε ήδη δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας.

Να παρατηρήσετε με προσοχή τα έργα της αρχαίας περιόδου: να περιγράψετε την εξωτερική εμφάνιση της Πηνελόπης. Πώς είναι ντυμένη; Ποια είναι η στάση του σώματός της; (Οι απαντήσεις σημειώνονται στο ηλεκτρονικό κείμενο)

Να παρατηρήσετε με προσοχή τα έργα της νεότερης τέχνης. Να περιγράψετε την εξωτερική εμφάνιση της Πηνελόπης σε δύο έργα.

Τι διαπιστώνετε; Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των έργων της νεότερης εποχής σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται η Πηνελόπη; (Οι απαντήσεις σημειώνονται στο ηλεκτρονικό κείμενο)

Να εντοπίσετε διαφορές και ομοιότητες σε σχέση με τον τρόπο που ο Όμηρος παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Στο τέλος να γράψετε σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου μια σύντομη περιγραφή της γυναίκας αυτής, όπως εσείς τη φαντάζεστε. Προαιρετικά μπορείτε και να τη ζωγραφίσετε.

Επισκεφθείτε τις παρακάτω διευθύνσεις και διαβάστε ποιήματα καλλιτεχνών που διαχρονικά εμπνέονται από την αγάπη τους.

7

Page 8: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

Ποίημα Καραβία «Στον Οδυσσέα»Ποίημα Κωστή Παλαμά «Στην Πηνελόπη»Μπορούν ν’ αξιοποιηθούν και τα ποιήματα ξένων και Ελλήνων λογοτεχνών στις σελίδες 166-167 του σχολικού εγχειρίδιου.

Να συνθέσετε ένα ποίημα, εμπνεόμενοι από τη γυναικεία ηρωίδα. Ακούστε τραγούδια και δείτε σχετικά βίντεο στις παρακάτω διευθύνσεις:

Το τραγούδι «Πηνελόπη» του Μιλτιάδη Πασχαλίδη

Το τραγούδι « Οδυσσέας», Νάμα

Το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου

Το τραγούδι «Πλάνα ξενιτιά» του Θανάση Παπακωνσταντίνου, ερμηνεία Μελίνα Κανά.

Το τραγούδι «Πηνελόπη» του Δρογώση

Το τραγούδι «Απέραντο κενό», ερμηνεύει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο (λόγος, ποίημα, εικόνες, τραγούδι, βίντεο) για παρουσίαση (Λογισμικό παρουσίασης).

8

Page 9: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις: Ηλεκτρονικά λεξικά από την Πύλη της Ελληνικής γλώσσας, Λεξικό της Βικιπαίδεια .Αναζητήστε τον ορισμό της λέξης «αγάπη», καθώς και των παραγώγων και τωναντιθέτων τηςΝα αποθηκεύσετε τ’ αποτελέσματα σ’ ένα έγγραφο του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.

Να ηθογραφήσετε τον Οδυσσέα, αφού μελετήσετε τα χωρία της ραψωδίας α από τα οποία μπορείτε ν’ αντλήσετε στοιχεία για να κάνετε την ηθογράφηση (περιγραφή κι αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της δράσης του). (Σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου)

Να αναζητήστε εικονογραφικό υλικό με θέμα τον Οδυσσέα. Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:

artyclopedia (εγκυκλοπαίδεια τέχνης )

paleothea , images gallery (εικαστικό υλικό σχετικό με μυθικά πρόσωπα)

Greek mythology (εικαστικό υλικό για την ελληνική μυθολογία)

Χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας

Ελληνικός πολιτισμός (εικόνες για τον Οδυσσέα και την Πηνελόπη)Έργα τέχνηςΕικαστικό υλικό

Να επιλέξετε τα έργα τα οποία έχουν σχέση με τον Οδυσσέα και αφού τα αντιγράψετε να τα αποθηκεύσετε στο φάκελο Οδυσσέας που έχετε ήδη δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας.

Να παρατηρήσετε με προσοχή τα έργα της αρχαίας περιόδου: να περιγράψετε την εξωτερική εμφάνιση του Οδυσσέα. Πώς είναι ντυμένος; Ποια είναι η στάση του σώματός του; (Οι απαντήσεις σημειώνονται στο ηλεκτρονικό κείμενο)

Να παρατηρήσετε με προσοχή τα έργα της νεότερης τέχνης. Να περιγράψετε την εξωτερική εμφάνιση του Οδυσσέα σε δύο έργα.

Τι διαπιστώνετε; Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των έργων της νεότερης εποχής σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται ο Οδυσσέας; (Οι απαντήσεις σημειώνονται στο ηλεκτρονικό κείμενο)

Να εντοπίσετε διαφορές και ομοιότητες σε σχέση με τον τρόπο που ο Όμηρος παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Στο τέλος να γράψετε σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου μια σύντομη περιγραφή του ήρωα, όπως εσείς τον φαντάζεστε. Προαιρετικά μπορείτε και να τον ζωγραφίσετε.

Επισκεφθείτε τις παρακάτω διευθύνσεις και διαβάστε ποιήματα καλλιτεχνών που διαχρονικά εμπνέονται από την αγάπη τους.

9

Page 10: Διδακτικό σενάριο: "Οδυσσέας-Πηνελόπη=σύμβολα αγάπης"

Ποίημα Καραβία «Στον Οδυσσέα»Ποίημα Καραβία «Στον Οδυσσέα»Ποίημα Κωστή Παλαμά «Στην Πηνελόπη»Μπορούν ν’ αξιοποιηθούν και τα ποιήματα ξένων και Ελλήνων λογοτεχνών στις σελίδες 166-167 του σχολικού εγχειρίδιου.

Να συνθέσετε ένα ποίημα, εμπνεόμενοι από τον ήρωα.

Ακούστε τραγούδια και δείτε σχετικά βίντεο στις παρακάτω διευθύνσεις:

Το τραγούδι «Πηνελόπη» του Μιλτιάδη Πασχαλίδη

Το τραγούδι « Οδυσσέας», Νάμα

Το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου

Το τραγούδι «Πλάνα ξενιτιά» του Θανάση Παπακωνσταντίνου, ερμηνεία Μελίνα Κανά.

Το τραγούδι «Πηνελόπη» του Δρογώση

Το τραγούδι «Απέραντο κενό», ερμηνεύει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο (λόγος, ποίημα, εικόνες, τραγούδι, βίντεο) για παρουσίαση (Λογισμικό παρουσίασης).

10