Το σκρίπτο - το μπλε βιβλίο - στίχοι

of 256 /256
ÛÓ ÚÍÒ‹ÔÛÓ ÛÓ¯ Ì/Ó¯ ÍËÙ‡Òı„Ófl ÛÒ‹ÛÁ /Í„ÓÚÁ ‰ÔËÏ/Ήˇ: ΉıÌ‹„‡ˆ „Ò‹˘Áˆ ÏÔ›˜Ó¯Ï, ËÓflÌËÓˆ 1998 ÚÍÒ‹ÔÛÓ Ê‡Îø˘ËÓ ‰Î‡ÂÒÓ·˙Í‹˘ÓÌÛ‡

Embed Size (px)

description

στίχοι, Lyrics, greek lyrics

Transcript of Το σκρίπτο - το μπλε βιβλίο - στίχοι

: , 1998

(6.98)

, . , , . , , , , . , , , . , , . . , .

. , O O... ... . , ...

(6.98)

...... . (): Alkan ztrk , .

: : :

1996, 776 . 1997, 860 1998, 1050

: O , 21.6.98

(6.98)

* , / . O : C = D = E = F = G = A = B = / H = O () (C, D, E, F, ...) () (c, d, e, f, ...). , . (). , , , . (6, 7, 9, ...). O , . , . . . . , ( , , .) , . .

* . (6.98)

H .................................. -1 ...................... -2 ....................... -3 .................................... -4 ..................... -5 ................ -6 ................... -7 , ........................ -8 , ....................... -9 ...................... -10 ...................... -11 .................... -12 ...................... -13 ................................... -14 O ..................... -15 ................ -16 T K .......................... -17 M , E ............... -18 T ..................... -19 H A ...................... -20 ............................. -21 K ............................. -22 ............................ -23 O ..................... -24 ....................... -25 ........................... -26 ................................. -27 ................................ -28 ......................... -29 ............................ -30 .............................. -31 ................ -32 ................................... -33 ................. -34 1-1-2000 . ...................... -35 .................................. -36 ............ -37 .................... -38 M .................. -39 ................................. -40 ........................... -41 .......................... -42 .................. -43 ..................... -44 ..................... -45 .......................... -46 ............................... -47 .................................. -48 ................................ -49 .......................... -50 ........................... -51 ............................... -52 ............................. -53 X ...................... -54 ..................... -55 O ................................. -56 ..................... -57 ........................ -58 ................... -59 ............. -60 .......................... -61 ................. -62 ............................... -63 .............................. -64 , , , .............. -65 ............................ -66 E ..................... -67 ................................. -68

................................-69 .....................-70 ..........................-71 .............................-72 .................-73 .....................-74 ...............-75 ..................................-76 ..............................-77 ............-78 .........................-79 .........................-80 ...............-81 40 ................................-82 K ............-83 ......................................-84 ............................-85 ............................-86 .....................-87 ..............................-88 O ...................................-89 ..............................-90 .................................-91 .......................-92 ..................................-93 ........................-94 .......................-95 .............................-96 ..............................-97 ...............................-98 ...................-99 ......................-100 ....................-101 ...........................-102 .......................-103 O ......................-104 - ..................-105 ...............................-106 .........................-107 , ........................-108 O .............................-109 X .......................-110 ..................................-111 ..................-112 ...........................-113 .................................-114 ................-115 ............................-116 .............................-117 ............................-118 , ........................-119 ....................-120 ..................................-121 ........................-122 ............................-123 O ..............................-124 ...................................-125 O ..................................-126 ...................-127 O ................................-128 ..........-129 ..........................-130 ..............................-131 ..........................-132 .....................-133 ..........................-134 ...........................-135 , ......................-136 - .................................-137 ..........................-138 .................................-139 I ...............................-140

(6.98)

.................................... -141 - ............................. -142 ....................... -143 .............................. -144 ...................... -145 , .................. -146 ....................... -147 ............................ -148 , .................... -149 T ..................... -150 ................................. -151 , ...................... -152 O ................................. -153 ......................... -154 .................................. -155 .............................. -156 O .................................. -157 ............................ -158 ..................... -159 ............................ -160 O ............................. -161 ............................... -162 ............................. -163 ............................. -164 .............................. -165 A ................. -166 ......................... -167 .................................. -168 .......... -169 ........................... -170 ............................ -171 ............................ -172 ............... -173 ................................. -174 ................................ -175 ................................... -176 .......................... -177 ............................. -178 ....................... -179 ............ -180 O ........................ -181 ........................... -182 .................... -183 .......... -184 ................................... -185 ...................... -186 ................... -187 ............................... -188 A ............................ -189 ............................ -190 ...................... -191 .................................... -192 .................... -193 ........................... -194 ................ -195 ......................... -196 .................. -197 .................................... -198 ................ -199 O ............................... -200 ....................... -201 ........................ -202 ............... -203 .................. -204 .................. -205 .................................. -206 ................................ -207 - ............................... -208 ............................... -209 ........................... -210 ................... -211 ................................ -212

O ..................................-213 ..............-214 .........................-215 - ...............................-216 .....................-217 ................................-218 ............................-219 ....................-220 ....................-221 ..........................-222 O ................................-223 .......................-224 ..........................-225 ...............................-226 .............................-227 ...............................-228 O ................................-229 O .........-230 O o ........-232 O .........-233 .........................-234

(6.98)

H .

h F# G F# h hF#h , - f# C# F# h e F# h , F# h F# h F# h G e F# , e h | 2 F# h | 2 , ...

H .

-1

(6.98)

.

e a H4 a e H e D C D e a H4 a C H e D C D , e a e H4 , e a C H e , , , , | 2 | 2

(6.98)

-2

.

./

d a E d E , E d a E d E , a F E d E , E d a E a E a , , , , , ,

.

-3

(6.98)

.

g D g g D g g c g g D g | 2x | 2x , ...

| 2x | 2x

| 2x | 2x

(6.98)

-4

.

./

d g A A d d g A A d d A g A d d A g A d -, , ... ...

.

-5

(6.98)

.

d

A

g

A

d

d g C d A g d d A B C B A , , ] 2 ,

] 2

] 2

(6.98)

-6

.

.

c G# G c G f c , G# f c G# G c c f G c G# B D# G G# B c fc cf G c - , ,

.

-7

(6.98)

, .

f# D F# h , h C# h f# C# f# D F# h f# C# f# , , , , ,

(6.98)

-8

, .

, ./

d g A d , C d C d A , D g C B d A g A d d C d C B g dCB A -- B g C A d , , ...

| 2 | 2

| 2 | 2

, .

-9

(6.98)

/

g D c g D# D g D c g D# D , D g D g -, -, D g D g -, -, | 2x | 2x

, , -... ] 2

(6.98)

-10

K

.

D c D# D c D D c D#D D7g g D#G c D D c D#D g

| 2 | 2

| 2 | 2

| 2 | 2

.

-11

(6.98)

a

.d d a d d a ] 2

/

a d E a d E a , ... ] 2

, , ...

... ...

(6.98)

-12

.

.K/

a E a E a E - F G A d E F E a E a E a E F G A d E a E a a d F E a F E a a d F E a F d E - ...

-

.

-13

(6.98)

.

e

a

H

a

H

a

H

e

H C e a e C H C H C a C H a H C e K a H e - a H

e H e

, , A -... -...

(6.98)

-14

.

O /

a E a A d O G C E a - a E a A d G a E a - a d E O -, E a -, C F C E M , a E a -, E , , -, , , O -, ...

O

-15

(6.98)

/

.

c G# D# c g f G# c G , , , c f , B D# , C f , D G , ...

K , , , , ...

(6.98)

-16

.

T K.

d A d

d

a E A g d A d ...

T K.

-17

(6.98)

M , E. /

d B C d F g d g B C d B C d d C M E B a M E B C d M ...

(6.98)

-18

M , E.

T .

f# c# D

E

f#

f# c# D , D E f# f# c# D K D E f# f# E D c# N , h f# D E f# | 2x | 2x | 2x

K N ... ] 2

T .

-19

(6.98)

H A. /

a G a M a G a A C d C G a

| 2x | 2x

A M | 2x A | 2x T | 2x | 2x M A

| 2x | 2x

(6.98)

-20

H A.

.

d a d a , d a B g C g C g C g d C g d D g d - A d B F g A , g d K A d , g d A d d , -...

.

-21

(6.98)

K .

a d a d e a a d a d e a a F e d K d F d E F E a F e d , , d a G a A K ... ...

(6.98)

-22

K .

./

d g , A g d D g C g A , d , , ,

.

-23

(6.98)

O .

d A g B A g d A g B A g B C dC A d a dg A g B A , d a dg A g BA d , - , , ...

(6.98)

-24

O .

/

.

e D G e a e D G D e , h e A h , a e d e e A e A e e A h G a h e g a g e , ...

.

-25

(6.98)

./

d A g d , d A d , d AB A g d A d g d g dg A , , , , , d AB A g d A d g d A d , , , , , A , ,

...

(6.98)

-26

.

. /

e e a a

F e , F e , F d e , F d e ,

e F d e F e , , , ,

...

.

-27

(6.98)

. /

d D# d , d D# d , g d a d , g d a d , , , , , | 2 , | 2 ,

(6.98)

-28

.

. /

a G a d G d a a G e F E a a G a F G F G a ...

.

-29

(6.98)

./

G G#f Gc G c , G c G#D# C f , c G c G c , , , , , ,

(6.98)

-30

.

/

f c f C# D# f , , , , f c f b C f b , C f D# G# , , ,

| 2 | 2

, , , , , , , , , , , , , ,

| 2 | 2

| 2 | 2

-31

(6.98)

./

e h e e h e C D G e , C D G C D G e , a e h e

| 2 | 2

| 2 | 2

(6.98)

-32

.

./

h A G h A G f# D , , A G h , , G f# D , , A G h , , e F# h h A

| 2 | 2

h A

...

| 2 | 2

.

-33

(6.98)

. /

d A , A d , , g , B A d C B A B A d , d a d g , C F d a d g , C g A d , , , ...

...

(6.98)

-34

.

1-1-2000 .. /

c G# B D# f G# G c g G# B c G# B D# , c g , G# B D# G# B D# c g G# B D# G# B D# g G# B c ,

, ...

1-1-2000 ..

-35

(6.98)

/

c g c B c c g c B D# G# B g , G# B c G c

| 2x | 2x

| 2x | 2x

| 2x | 2x

(6.98)

-36

/

a G a a G C C a d d E a , , ,

| 2 | 2

| 2 | 2

-37

(6.98)

/

c G c B G# G , , , B D# , c g G# G , c g G# , c C f G c , c C f G c ,

G

, , , , , , , ...

(6.98)

-38

M ./

f G# d# f C# F b | 2 f d# f | 2M A ,

| 2 | 2

| 2 | 2

M .

-39

(6.98)

/

d D# c D# d d D# c D# d D D# c D# D D D# c d | 2 | 2 | 2 | 2

(6.98)

-40

./

A

D

A

f# G

D

F# h

h D G D A D F# h h G D A F# h D A D f# G H e A A h A G e | 2 D A D | 2 , ...

.

-41

(6.98)

.

/

h G F# e h C# F# h , , , , G e F# h G e h G e F# h G e F# h , , , , , ...

(6.98)

-42

.

/

.

d a d a d g d g A F g d A d , ... | 2 | 2

.

-43

(6.98)

. /

g

c

g

G D

g

g c g D# D G G7 c D g g c F B g D g | 2 | 2

...

(6.98)

-44

.

. /

h e F# h G e A G F# h e h G A D G A D F# h , , ...

| 2 | 2

.

-45

(6.98)

.

/

e H H e a D G e a H e ... ...

(6.98)

-46

.

./

d A d A d B C F g A d

| 2 | 2 | 2 | 2

B A B A g d A d , , ...

| 2 | 2

.

-47

(6.98)

./

d A d B C F A d A d , B A B C B C F , B C F C F , B C A d , , ...

(6.98)

-48

.

./

a

d

E

a

F

d

E

a

a E a F C a E a d a , a E a d a a ,

.

-49

(6.98)

./

d g d g d g d A d g d d g d g d C F g F B C F , , B C F g a d , , g B C d , , , ...

(6.98)

-50

.

/

C d F G C , , C d F G C , , F G C d G C C F d | 2 C G C | 2 , , , , | 2 | 2

-51

(6.98)

./

E F# H E , E A H E A E H E , , ... ...

] 2

(6.98)

-52

.

./

G A A7 D A7 A A7 D G A A7 D A7 A A7 D , G A A7D , - , ,

.

-53

(6.98)

X ./

e D D H e G D H e , , F e H e ... ... | 2 | 2

| 2 | 2 | 2 | 2

(6.98)

-54

X .

./

D , , D7 G , , D G D G D - - A , A D D

, , , , , ... ...

.

-55

(6.98)

O ./

e H H e C G , a H , , ... ...

(6.98)

-56

O .

./

D GAD A D G D G D D GAD f# A D , D D D D G G G G A D e A D , , A D G f# A D , A D e A D , , A D G f# A D A D ,

, , ...

.

-57

(6.98)

./

G

e

D

G

G C D G M , e D C G , | 2x C D G C G D G | 2x C K G D C G , | 2x D G | 2x , M | 2x | 2x K ...

(6.98)

-58

.

.

/

G C a D C D H , G C a D G , C A G , h C G D G | 2x | 2x | 2x | 2x

M , , A ...

.

-59

(6.98)

.

/

F# d# g# g# G# C# F# b H b | 2 F# C# F# b C# F# | 2, , | 2 | 2

(6.98)

-60

.

.M/

g# E

A

E

g# f# H

E

E H E A E , g# A E f# H E , , , , g# H E A H E g# A E f# H E ... ,

.

-61

(6.98)

.../

D

a

D

H

e D H a e H e D H e , a H e , a H e , a D G , e H a H e , ...

... ... , ...

(6.98)

-62

...

/

G C G B G C G , D A C G C D C G D G M , , , A ...

-63

(6.98)

./

F B - C B F C F C - B C B B

F

F C F - C F

- - ...

(6.98)

-64

.

, , , ./

a d a d , , , a d a -, , a G , G G7 a , , G7 F E , , , ... , , , , , - , ... , , , ...

, , , .

-65

(6.98)

./

F# e F# F# e F# , F# h F# h G F# e F# F# e F# e F# , F# e F# e F# F# h F# , | 2 h G F# e F# | 2 ... ...

(6.98)

-66

.

E /

G D C G G a D G G D C C G D G

E

-67

(6.98)

E H E

.D# G# E G# A E H E H E

/

A A

H A E , f# H | 2 A E H E | 2 E H E H E f# g# A H

D# G# A

, | 2 | 2

(6.98)

-68

.

.| 2 | 2

/

d D g D g , , g d A d , d A F F d c D g A d

, , ,

| 2 | 2

...

.

-69

(6.98)

./

E A E

g# E E H

g# E H

E

, A D A E E A E E A E A H E ,

c# g# c# g# , A E H E , , , ...

| 2 | 2

(6.98)

-70

.

./

h e F# h G e F# h H e A D F# h F# h , e A D , G e F# h , e G F , C# F# h , , , , ... ...

.

-71

(6.98)

/

d A d A d , F C A A d C , B A , ,

...

(6.98)

-72

. /

e C

G h

a

G

G a D G G E a , D G G7 C h a G G7 C h a G , , , ... ...

.

-73

(6.98)

.

G

D

G

D

G

C

G

D

G

G D G D

D G D G

G C D G e a G , G C D G e D G , , ... ...

(6.98)

-74

.

/

C F G C M dG C d F C F C G C , I G d F G C G d G C G C , T , ...

-75

(6.98)

/

A D A A D E A

h h

A E D A E A F# h F# h D A h F# h | 2 A E A | 2 ...

(6.98)

-76

. /

A E D A A E D A D A E A D A E A A D A h D E A , , , ...

.

-77

(6.98)

f C C# D# f C

.

/

f G , b f C f , b f C C# D# G# , , , G# C# G# C# G# bD#b - G# C# D# G# D# G# | 3 | 3 | 3 | 3

(6.98)

-78

.

.

/

B F D# G c , F B , g D g D# F , c F B | 2 | 2 | 2 | 2

, , ... ] 2

.

-79

(6.98)

./

F F C , C F C B C F F , F C C F C C F C F | 2 | 2 | 2 | 2

, , , , , ... ] 2

(6.98)

-80

.

./

d g d F g D# F B , , D# c d ,

d , A d E A d A A , d A - ... ...

() , ... ... ...

.

-81

(6.98)

40./

e , , E7 a H , e H e H e , a D G H e , , , ... () ...

(6.98)

-82

40.

K . /

g F c g , , , , g g6 F g

g BFB F g -- F gF F B g -, -, g F g d , , , , -, -,

K .

-83

(6.98)

./

A E H E A E H E , A E H E A E H E , f# g# A H , E A H E , , , , , , , , ,...

(6.98)

-84

.

/

D G D D G A G A D h A G D M G D A D h A G D A G D A D T M ... M ...

-85

(6.98)

./

H

F# E

H

c# F# H

H g# F# M E H c# F# H M -M H F#H E F# c# F# c# F#

H

E H F# H

M M ...

(6.98)

-86

.

./

d g

B d

C B

d C

d

d C a d , d C B g D# d C a d F D#

a

C F C g , , d C d , ,

, ... ,

.

-87

(6.98)

.

e H , a e , a C H e a a e B H e a a e H e

| 2 | 2

, , , ... ] 2

(6.98)

-88

.

O /

D e e A D , D G D A D ... ... , , ...

O

-89

(6.98)

/

D G G D A D , -,

| 2 | 2

(6.98)

-90

. /

c f c , f c -, G# f B D# | 2 G f G# B c , -, | 2 , -, -,

| 2 | 2

-, -, , , -, -, , , -,

.

-91

(6.98)

/

F F , C f b C b f C f | 2 | 2

... ...

(6.98)

-92

./

d C d C d F g F g F C F F g F g Cg F C d , ] 2x , ] 2x

.

-93

(6.98)

./

f# C# f# h C# h f# C# f# f# C# f# D F# h , | 2 D C# h f# C# f# | 2 , | 2 | 2 , -

| 2 | 2

(6.98)

-94

.

.

h e h h e F# h , h F# h , , , , , , , , , , ,

] 2

.

-95

(6.98)

D e A D e A D e A D G e A D , G e D h , e A D ,

] 2

(6.98)

-96

e e G

a e D e , , a e D G , , C G C a e D e , , , ,

a C G a C H a D G , a H e

C

| 2 | 2

, , , , , , , , , , ...

-97

(6.98)

D , D G , | 2 D A D | 2 , , | 2 | 2 , , , | 2 | 2 , , , | 2 | 2

| 2 | 2

, , , | 2 | 2 , , , | 2 | 2

(6.98)

-98

d , d g d - - , , ,

,

-99

(6.98)

d A d g d , d A d A d , , , , , , , , , ,

(6.98)

-100

d C d C d , d g C g d , , , , ,

,

-101

(6.98)

d F a d , , , , , , ,

(6.98)

-102

C G C , C G C E , a a ... , ...

E a , E a G ,

-103

(6.98)

O /

d A d A d g d A g d A D D G D A G A G A D F# h F# D A D G A D , , , ...

] 2

(6.98)

-104

O

- ./

E H E H E E H f# E H E - , , , A H f# E , , A E f# H E , ...

- , , ...

- .

-105

(6.98)

./

E A H E , , , f# E H E , , , , c# g# c# g# A H E , , , , , ...

(6.98)

-106

.

./

e D a D e G a e DG D , C G D G , ... , , , ... | 2 | 2

.

-107

(6.98)

, ./

E

D

E

D

c# A

D

F# h

E

D

c# A

E

A

E

A

A D E D E A D E h E D A D E A , , A h E D A E A E A , , , , , , , ...

(6.98)

-108

, .

O /

e H H e E a D G a e , H e , , ...

O

-109

(6.98)

X /

G D G D X , D C G C E a , D G D G C G D A, G | 2x | 2x

X , , A...

(6.98)

-110

X

./

c G G c G# B D# f G c , , G# B D# , f G ...

() , , ... ...

.

-111

(6.98)

/

.

d g d , | 2 g d g F C d -- | 2 g FC d g A - B F B F , g d g F C d -- , | 2 | 2 , , , | 2 , | 2 , ,

(6.98)

-112

.

/

d g , B F g d g d A d A d , g d A d | 2 | 2

] 2

, , , ...

] 2

-113

(6.98)

/

e e

D D

e C

H

e -, -, a e H e D G -, -, C G D G G C G C G , , a e H e ,

| 2 | 2

, , , , , , | 2 | 2

(6.98)

-114

/

g c g c g D# D , g c g c g D# D G c D g , c D c g D g , , ... | 2 | 2

-115

(6.98)

/

a d a F d a E E d FaF , E F E d a E a d a E a d a E a d a E a ...

| 2x | 2x

| 2x | 2x

(6.98)

-116

./

f T b f C# C f f T b f C# C f D# G# D# b C# D# G# , G# D# b G# D# , G# D# b C# D# G# , G# D# b G# D# G# C , T M ...

.

-117

(6.98)

/

a d E a C F G C d F G C F d G C E a F G C , d a E a ...

(6.98)

-118

, /

D e A D B e A D A G f# e A D G f# e A D G D A D , G D A D G D A D K G D A D , , , , K ,

,

-119

(6.98)

/

a e H e a e H e a D G , G a H a e H e , , , , ... ...

(6.98)

-120

/

D D e A G D h f# G A G D A D G D A D - , ...

| 2 | 2

-121

(6.98)

/

d g d d g d d D g d , A d , ... ...

(6.98)

-122

/

F B g C F C F F B g C F C F B F C F B F C F , - | 2 | 2

... , ...

-123

(6.98)

O /

F g , C F B F | 2 C F | 2 C B , F F F C B , , F C F , ] 2 - ...

| 2 | 2

(6.98)

-124

O

C G , G C , C , C , G , G , F C F G , , , C ,

, , , , ... , , , ...

-125

(6.98)

O

C

G C , ,

C F G C F G C C F G C F G C , , ... , ... ...

(6.98)

-126

O

/

D D A D G A D , , h e A D , , , ... | 2 | 2

, ...

, ...

-127

(6.98)

O /

d g , , C F g A , , d g C F , , ... g d A d , , g d A d , , , , , , , ... , ...

(6.98)

-128

O

/

B

g

b b

b d# b d# b , , b F b , , B B D# D g | 2 D g | 2 - , , ...

- ...

-129

(6.98)

/

.

G C D G G C D G e D C , D C G C G D G , C G D G , ] 2 | 2 | 2

... ... ,

... ,

(6.98)

-130

.

/

D A D , D G , A D D G D A D , D A D , , , ...

-131

(6.98)

d g d D g F D , g d , A d F D , g d , g A d , , , , , , , ...

(6.98)

-132

.] 2

E

d E ,

E d E d E a d E F E ,

a d a , d E F E , , ... ] 2 ] 2

,

.

-133

(6.98)

. /

G

C

F# G

a

C

G

D

G

G D G C G , G D G C G , G , C D , G ... , , ...

(6.98)

-134

.

. /

G G

, D - ,

c , D G , , , ...

.

-135

(6.98)

, ./

A g A , g A , B A , g A g A A g A g A , , B A B g A , , , ... , ... , , , ...

(6.98)

-136

, .

- /

G T , D C D , C D G , G , C , D ,, , , , , ,

G , , , , , , , , , G D G K , , ...

-

-137

(6.98)

G E a D G G E a C D E C D G , e h C G C D C , G D G T T T E , ... | 2 | 2 | 2 | 2

(6.98)

-138

G a , C a D G C G T , D C D G C G , D G A, , , , , O , , , , , | 2x | 2x

-139

(6.98)

I /

a E

d a G , d a A F E a a G a I , d a G a E , dE a

a

I ... ] 2x

(6.98)

-140

I

. /

a

d

E

H

E

a

a d a d a d a , d F E a , , , d , H , d , H , aE a - E a E a A , aE a - E FE a , -

, , , , , ...

.

-141

(6.98)

- /

a G a A , d a d G a d a E - a E a M- , ...

a

E

a

, ...

(6.98)

-142

-

. /

c f G

G c f c G c , c ,

G# G G#G c G# G c G c G c , ... , , ...

| 2 | 2

| 2 | 2

.

-143

(6.98)

G

.

/

c G G# B f G c , c B G# G G# B , , c B G# G c f G# B G

-, , , , , ,

(6.98)

-144

.

./

E

c# A

H

E

E H E H E c# G# c# H E , A G# E H E E7 E c# G# c# H E , A g# H E , , , | 2 , | 2

.

-145

(6.98)

B F B

, .

/

B F B , B F B B7 D# , , B F F7 B D# D#7 G# D# D# D#7 D# B D# , , , , ,

(6.98)

-146

, .

/

D C C D G C D G , D C C D G C D G , G h h C C G G

2:

D

G

, K ,

-147

(6.98)

./

D e A D A D , , , , , D A D , ] 2

, , , , , ] 2

, , , , , , , ] 2

(6.98)

-148

.

,

.

/

D A D D A D ,

D e ,

D A , D , , ... ...

| 2 | 2

,

.

-149

(6.98)

T

G

C A

C C G C

a G , F G C , a G , F G C , A , , , -, , ...

(6.98)

-150

T

/

C

F d G C , F d G C G C

F d , ,

F G F C , F G F C , , , , ...

-151

(6.98)

, /

D G A G A , , ...

D

D G A D , A G A D , , , , , , ... , , ! ...

(6.98)

-152

,

O /

G D D G G D D G , ...

,

O

-153

(6.98)

./

D

d

D

h

H

F# h

h F# h F# h A DF# h F# h F# , G F# h h A D A D , , ... ...

(6.98)

-154

.

/

g D g c g c g , D gFBG c ---

| 2 | 2

- , ,

| 2 | 2

| 2 | 2

-155

(6.98)

/

G... , , , , , , , , , , , , , ... , , - , , ... , , ...

(6.98)

-156

O /

E H , , A H c# H A E , - H , , , , , E , , , , , , , ... , , , , ... ... , , , , , , , , , , , , , , , , ...

O

-157

(6.98)

.

E D E D E D A , E D E D E A C# f#E A F# h E D E D E A , , , ,

(6.98)

-158

.

./

A d g AB A , g d A g A A d g AB A ,

, , , , , , , , ...

.

-159

(6.98)

/

A d A , A d A E D , E A A F# h E A F# h D A | 2 | 2 | 2 | 2

, , ...

(6.98)

-160

O /

d A , , d A d A d C F , , d A d C F A d , K ... ...

O

-161

(6.98)

/

g d g A d

B A , g F g d , A d , , ... ...

(6.98)

-162

. /

g g7 g6 , cgcgD -- D c D , c c7 c6 cgcDg --- D g , g D D g -, D g , , , , - , ...

.

-163

(6.98)

/

a d E , a a d E A , a E a , G C E , H E , , a d E K a E a ,

(6.98)

-164

.Jil/

d A d A , , d A d A d C B A A d Ad A d A d , d C B A d , , , , ...

.

-165

(6.98)

A /

C F C F G F C F e d C d e a e a e G A , F C , F e d C d e d C

| 2x | 2x

(6.98)

-166

A

./

a E a a E A d a E a d a E A E A E A , E A E A ...

.

-167

(6.98)

./

a E a , (5) a E a , (5) G F E G F E , , (5) , (5) , , ,

d F (5) F E , , F E F d E , , ..., ...

(6.98)

-168

.

. /

a

H

d

E

a

a

d

E

a

a A d a E a C F G C F G F C , C F G C d a E a , ...

.

-169

(6.98)

./

a E d a A A d a F E a E a C G C E a H E , E a E a , ... ...

E

(6.98)

-170

.

. /

a E a a d a E A A A E , A ,

a E a a E a E E

, ... , ... , ...

.

-171

(6.98)

./

e a e a , e a e H e - , , , a , a , e H e , e H e , | 2 | 2

...

G a C H , ... ... , ... ... , ...

(6.98)

-172

.

/

e G h e T G C a D G G D a D G K C a D G G G C D F C G F C G a D G D G ,

T K , " "

-173

(6.98)

/

F g , F C F F g F C F B C F g C F , B C F g C F C F , , , , ,

(6.98)

-174

/

F C B C B

g B g C F g C F

, , ,

-175

(6.98)

/

G D , D G D G , D a G D G D , , C D G , , , ... ...

(6.98)

-176

/

d

C

d

F

B

F

C

F D g , C F , , F D g C B a g C C B C F , B a g F ,

F

, , ...

-177

(6.98)

/

d A , A d , C F C g C F , , B g C F B g C F A -, , , ...

(6.98)

-178

/

C d C G C , C d C G C , F C G C , F C G C , , , , ... ...

-179

(6.98)

/

D C D C D C D G C a D G C D G C D G ] 2

(6.98)

-180

O ./

C d G7 G7 C , C G G7 C d C G F , C G C , , ,

O .

-181

(6.98)

f# E f#

.

/

f# A E f# , f# A E f# , D A h A D A E A , h f#E f# h f# E f# , , , ...

(6.98)

-182

.

./

C F d , G C C F d , G C C G F , d C C G F , d C , , , ,

| 2 | 2

.

-183

(6.98)

/

f# E h f# f# E h f# A h E A A h E A D E A , D E A ,

, ,

(6.98)

-184

/

D , , A D , , , a G D , a G D , G D , A D , D e A G D e G D e G D - , , , , ...

-185

(6.98)

/

G

D

G

D C , D G , D G E a D G , G e C a C a D G

, , ,

(6.98)

-186

/

F B F , g C F , , F g C F , ] 2 ...

-187

(6.98)

/

F g C F , , , F g C F , , , , ,

, , ,

(6.98)

-188

A /

G C D G A G C D G a B , , , C G a D , , C G D C G , , A , , , , , A , , , , ,

A , , ,

A

-189

(6.98)

/

d C d , , d C d , , d a C d , d a C d , - , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 | 2

(6.98)

-190

.

D G

f# G f# G

A D f# A

D

D

GA G A D A D D G A , G A D , D A D , - - , ...

.

-191

(6.98)

./

C G C C F C d C G C G C , d G C d G C F C d CG C G C C G C | 2 | 2 | 2 | 2

] 2

C F C , , , C G C

, | 2 | 2 | 2 | 2

] 2

(6.98)

-192

.

/

G a D G aD G - C G D G D G , ,

] 2

] 2

, , ] 2 ] 2 ,

] 2

] 2

-193

(6.98)

/

e a e a e D e a e a e D e D G a D G G a e h a C D G e a e D e D D e h D e h a e h D e a e h D e

(6.98)

-194

/

e D G e aD G D e a e D G a e D e , D G a C GD e ,

-195

(6.98)

/

e D C D e e D C D e h C G a D G a C G a C e D e , , , , , ,

(6.98)

-196

./

A h E , A h E , f# A f# E f# A f#E f# A f# E f# E - A h E

.

-197

(6.98)

/

D

G H e D G A D D A G f#e D f# G A D --, ] 2 , , ] 2

] 2

(6.98)

-198

/

d A d d B A , g d A d , ,

, , - -,

-199

(6.98)

O /

a G F E , E F G C , ] 2 d aE a E aE a -, - ] 2 , , ] 2 , , , ] 2 , ,

] 2

] 2

(6.98)

-200

O

/

F g F B C F , F g F B C F g F B F C g C B FC F - F g F B C F , B g C F g B C F ,

] 2

, ...

-201

(6.98)

./

F B C F , F B C F , B C F , B F F C B , ,

C F

(6.98)

-202

.

/

d g A d F gA d , - F B gD g C A d , d A F g d F g d , B A d A B Fd d A d , , , ...

-203

(6.98)

./

dC F g A d , d B C F , F B D g , C B A d , d , d C d C B A d -, , , -, ... , , , ...

(6.98)

-204

.

/

D# B

c

d

D# g

c

D

g

g F D# D g F g F B D D# D | 2 F B D c D g F D#D , , | 2 F B c D g F g , , F B c D g D# Bcd -- D# g c D g -,

| 2 | 2

, | 2 , , | 2 ...

-205

(6.98)

c F c G f G , B c G c , ] 2 D# B D# C f , G c G f G

f G f c

, ] 2 ...

(6.98)

-206

g D , c D D# D , D c D#D c D c D , , D c D , c D c D D c D g c D# D , , ...

-207

(6.98)

-

d g d A d g d A d - d g d A d g d A d - CF C F C F g C d A d , d C B A d C B A d B A d B A d d C C B B A A

g B A g A

- , - , ...

(6.98)

-208

-

/

G a G a D CDCDaG --- a D Ga h C h a DCG - ] 2 , ] 2

] 2

-209

(6.98)

G a D , a D G , a D G G D C D G , G D C D G | 2 | 2

, ... , , , ...

(6.98)

-210

./

D

G

f# e

D

D G D - A GD D G D - A G D D ----- D G D G D , , A G D , - G D A D ] 2 , ... - , ...

.

-211

(6.98)

D G , a D , , a C D G D G a C D D D G ,

, -, ...

(6.98)

-212

O /

G aD G aD G - , G aD G aD G - , G aD G G C DG aD G , ...

] 2

O

-213

(6.98)

/

G D C G , G a D CDG , G C D C G , G C D C h aDG , , , ... | 2 | 2

(6.98)

-214

e , , G H | 2 e | 2 G G D G H e

| 2 | 2

, , | 2 , | 2 ... , , | 2 , | 2 ...

-215

(6.98)

-/

e D e , e D e a e a e D e G D e G D G - G D e D G a G , C G a D G , , - ... ] 2 - ... , , ] 2 - ...

] 2

(6.98)

-216

-

/

h A h ] 2 A h A h

] 2

] 2

] 2

e h A h , ] 2 h A h ] 2 A D A D A h A h , , ] 2 , ,

-217

(6.98)

./

A D A A D A D A h f# h C# f# ,

, E D A , , ,

D A h E A , ,

(6.98)

-218

.

/

F , F d C d C d , d C d A d , , | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

-219

(6.98)

.

d g A g A g A d d A , g A d A g A d , , , , ,

(6.98)

-220

.

E A E A

/

A A D A ,

] 2

, ] 2 , ] 2

-221

(6.98)

/

g c g c g , F g d , , B B g g c B , c B d g d g

, ...

(6.98)

-222

O /

d C B F g , dFdF A d --- ] 2 , , , ] 2 , -, ] 2 ] 2

O

-223

(6.98)

/

e H e H e , H a H a e a H e ] 2 , ,

] 2

] 2

(6.98)

-224

/

d g A d , d g A d d g a a g A d d g A d , g A d , ,

d g a a g A , d C , | 2 B d g A d | 2 ,

| 2 | 2

-225

(6.98)

d , , g d A , , , , , , ,

d C F , , g d , , g A d , , ,

(6.98)

-226

/

h A D e h e F#h h A D e h e F#h h A G f# h A G D , e h f# e h F# , h A h , A h A h | 2 | 2

d g , d C d a C a d a daCB A , d C daCBA A | 3 d C d , C d C d | 2 | 2

-227

(6.98)

d d g A

A g A , g A A g A , g A , , ,

, , , , , ,

, , , , , , ,

(6.98)

-228

O /

G G a D G , G D G ] 2 , , ] 2

, , , ] 2 , - ] 2

O

-229

(6.98)

O E1 3 2 3 2

e

A3 2 1 1 3 2

a

C1

2 4 3

D2 3 1 2 1 3

d

X

X

G4

1 2

1 = , 2 = , 3 = , 4 = . = . ( ) , . , . . O ( ) , , D, G, H, E.

(6.98)

F#1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 4 3

f#

H1 4 3 2 1 1 1 1 1 2

h4 3

D#1 2 1 3 4 1 3 2

d#4

X X

X

E74 4 1 3 2 3 2 1

A7

D/F/G#/H1 4 1 3 2 1 1 2

A/C/D#/F#4 3

X X

O ( ) , . F# f# e , h a . D# d# C d , . O 7 7 . . O . , .

(6.98)

O o *1

d

2 3

1

D

2 4

1

c

2 4

1

C

2 4

3

d/F2

1

4

E

1 1

1

E

1 3

4

e

1 1

1

e

1 3

3

A

1 2

3

a

1 2

( ) . , , . , ( .. ). O D, A, D.

*

(6.98)

O d (a)3 2 1

D (A)4 2 1 2 1

D7 (A7)3 4

a (e)3 2 1

A (E)4 2 1 1

A7 (E7)3 4

X

X

E/B/G/C# (H/F/D/G#)3 4 1 2

O . . , . ( a d .) O ( ) C, G, D, A. , G, D, A, E. .

(6.98)

A, ' ...... -41 , , ..... -93 A ........................ -94 ...................... -131 ' ............ -37 ......................... -203 , ..... -1 ( ) ............... -46 A , .................... -142 .................. -117 ..... -170 .................................... -141 .................................... -147 ......................... -119 .................................. -193 ..................................... -162 .................................. -35 ................................. -60 ................................ -113 .................................... -92 , ................ -95 ............ -135 , .............. -132 , -, ........... -50 ........................ -137 ................ -39 ................... -230 ........................ -37 ........... -170 ! ..................................... -133 ' .................. -69 .................. -89 .................................. -26 X ...................... -54 , ................... -171 .................................. -65 ................ -6 ..................... -70 ..................... -5 ...... -97 A ..................... -59 .......... -71 ............. -154 ' ....... -187 A ' ................. -166 ' ................... -21 .................. -57 , ....... -17 , - ...... -13 ......................... -94 ................................. -192 ( ) ...................... -188 ...... -131 .......................... -143 ..................... -207 A ....................... -40 ........................ -150 ............................. -187 ............. -138 , ........................... -103 ......................... -80 ..... -164 .............................. -144 ......................... -79 , , .......... -126 ....................... -76

A ' .........-1 ....................-155 .......................-48 ...................-143 .............................-148 ' ' ..........................-113 A ' ................-150 ' ........-209 .......................-77 .........-96 .....-48 ' .....................-88 - .............................-116 ......-56 ..............-16 ...........-75 .......-44 A ' ......-185 , .............-60 ..........-140 ..........-165 ' ........-151 () .......-189 ...............-80 ..............................-133 ..................................-93 .................................-174 ..........-117 A ' .........-53 ..........................-76 .............-72 ................-72 .........-8 ..........-49 ........-208 ....................-182 ..............-57 ................................-212 , ................-6 A ..............-29 -, - .....................-73 ...........................-39 ...................................-71 ....................................-198 ........-17 .........................-139 .................................-33 ............-23 A .....................-213 .......................-94 .................-123 ' ...........................-111 ' ................-2 .......................-87 , ..........-118 ............-2 ..................-64 , ' ...........-3 ...........................-113 ...............-234 , , , ..............-65 ................................-175 ...............-169 ........-167 ......................-131 ........................-149 ......................-118 ....................................-18 .................................-228 .................................-68 ' ...........-65 ........-211

(6.98)

.............................. -14 ........................ -125 ............... -179 ..... -130 A ................... -189 .......................... -42 , .......... -33 ....... -95 A ................................. -137 ........ -136 A .................. -20 ............................... -181 ................................... -33 .................. -114 , .............. -15 ..................... -149 ................ -211 A ............ -10 , ......... -20 ............................... -212 ................................ -44 A ............................. -38 ........ -7 ................................... -127 ..................... -39 , ............... -150 ............................ -23 ................................... -32

B ........................ -79 ........... -106 ............ -180 ................... -95 B ' .......... -119 .................................. -15 ............................... -33 .......... -157 ' , ....... -164 ........................... -210 ................................... -14 .......................... -32 ............................... -104 ' ......... -184 ......... -47 .................................... -92 B ............................... -160 - ........................... -205 .................... -70 B .......... -37 - ............................... -216 ................... -114 ..................... -142 .............................. -64 .......................... -46 .................. -205 ............... -127 ....... -104 B ........ -63 ........ -128 ...................... -19

.............................-53 .......-83 ..............-11 K ................................-75 ...................................-57 , ................-202 .....................-65 ...........................-128 ' ...........-162 .................-205 ............-140 , ........-156 .........-31 ....................-152 ...........-135 ...................-113 .........................-93 ...........................-109 - ...............................-125 ..................-34 ...........-161 ...................-146 ....................-2 , ...........-156 .......................-172 .....................-128 .....................-25 , .....-45 T .............................-156 .........................-37 , , , , ..........-78 ...............................-38 .............................-190 ............................-171 ...............-54 .....................-81 ...........-63 , , ...............-151 ...........-22 ...............................-47 .......................-44 .......................-76 ....................-110 - ...............................-208

De cadenza ................................-126 ...........................-108 ........................-42 ............................-123 , ........................-108 , ........-126 .................-9 , ............-35 , .......-240 ................-56 ....................-56 .................-211 , ...............-19 ................-61 ....................-82 ..........-55 ....................-29 ..............-178 , ..................-137 , ' ...............-180 ..............................-59 ', ............-31 ..............-183 .......................-199 .......-55

........................... -45 ' ........................ -173 , , ........ -19 , , ........ -188 ............................. -117 , ............. -176 ............................. -64

(6.98)

........... -217 ........................... -108 ........... -32 ........................... -185 ' ............ -176 ............................ -156 ..................... -45 .................... -183 ......... -181 ' , .......... -134 , ..... -1 , , ........... -2 ............................. -53 .................... -220 .................... -120 ................................... -190 ............................... -209 - .................. -133 ................................ -207 .................................... -163 , .................. -136 ................. -141 .. ............................... -26 ' ' ................ -36 ..................... -124 .............................. -109 , ................ -21 ......................... -147 ............................. -121 ' , ....... -2 ................... -105 ........... -236 ' ............. -67 ........................... -51 ' ...................... -168 ............................. -24

, , ....... -85 ....... -78 ............................. -83 ................................. -10 ................................. -208 ........... -154 406 .............................. -194 ............. -123 E .......... -84 ............ -110 E ' ................. -50 ................... -12 ...................... -136 ' ........................... -155 ................................. -69 ..................... -139 ........................ -10 ............................... -136 ' ...... -119 E ........... -138 ..................... -85 , ............. -14 ........... -5 E ............. -109 .................... -209 ....... -51 .................... -127 E ...................... -219 .................... -38 ......................... -104 ............... -83 ............... -130 ......... -135

...........................-140 E ............................-188 ...............................-226 ' ............-59 , ........-216 E ...........-74 E .........-140 , .......-213 E ......................-87 ......................-9 , ..........-131 , ............-125 E' .........-181 E ...........................-126 ...........-178 ............-70 ' , .......-35 , ......-199 , ...........-147 ..................-192 ' ...........-138 ...............-191 .................-73 .................-211 .....................-111 E .....-118 .......-188 ' ........-107 ......-172 .........-49 , ............-140 ......................-165 , .........-101 , .........-120 ..............................-169 ............................-172 ..............................-221 , , ......-89 ...............................-74 ' ...................-85 .............................-51 , , ......-51 , , ..........-97 E ...............................-51 ....................................-106 , ' .........-101 .....................-86 ........................-116 ....................-106 ........................-17 , ..................-60 ...................-149 .....................-125 ...............................-228 ' .......-153 ' .............-13 ......................-80 ................................-222 .......................-138 .......-186 , .....-125 , ........-160 , , .....-54 .............-142 ..................-188 ' ..................-1 M ...............-44 ...........................-194 ' ' A ................-170 ...........................-15 .................................-64 .........................-70

(6.98)

...................... -2 ' ......... -153 B .................. -128 , , ....... -64 B ................... -160 .................... -214 ......................... -16 ................................... -101 E ......................... -118 E .................................... -13 ..................................... -166 ......... -182 E .................................... -39 , ............. -27 ............... -194 -- -- ...... -98 , ....... -141 , ........... -26 ...... -34 .................... -138 ' .......................... -132 ..... -191 ........... -130 ' ............................ -66 ' ....................... -3 ......... -91 ..... -88 E - ' - .................... -30 E , ........... -99 .................. -184 ........... -169 .................... -57 ..................... -58 ............................ -5 , , ' ....... -125 , ...... -160 ....................... -206 ...................... -168 ' ........ -109 ........................... -175 ............................ -30 .................... -80 ' ............ -65

...................................... -42 ................................ -200 ................................. -46 , , ........ -158 Z , .......................... -53 ................................. -119 .................. -144 .................. -62

H H H ......................... -52 ..................................... -24 ...................... -68 ................................... -164 ..................... -76 ............. -65 ............................... -24 .................................... -93 ..................................... -85 ................................ -193 ................................. -114 ....................... -201 ' , ...... -230 ................ -66 ................................ -143

.......................-151 ......................-225 ......................................-8 ....................-45 H .............................-115 ...............................-98 , .......-203 ........-141 .................-157 ' ' ...................-112 ..........................-168 ..............................-214 .................................-151 ............-77 ...................................-125 H A ......................-20 H ........................-223 ............................-178 ......................-52 ...................-211 O .......................-156 ...................-42 ( ) ..................-120 ..........................-34 , ' ...........-26 .....-12 ........-40 ...............-243 ...............................-98 ..............................-186 H ............................-137 H ..............-193 .....................-202 ................................-154 .........................-121 H ...........................-52 ....................................-40 , , , .........-35 ...................-59 ...........................-176 H ...............................-143 .....................-75 .................................-91 H ..................................-1 ' ......................-11 ' , ' .....-46 .....................-144 .......................-25 , , ............-82 ............................-158 ........-208 ........................-173 ......-137 .............................-164 ............................-85 ...................-40 ............................-77 .......-77 ..................-164 , ...........-225 ...........-102 , ..........-177 , ............-85 .....................-241 , ........................-8 ' , .........-225 ............................-190

' .................-39 ' .....-60

(6.98)

' ' ................. -79 ' ' ............................ -17 ................... -3 ................... -125 ......... -27 ............................. -34 ........ -100 ............................. -96 ............... -1 , ....... -51 , ........ -102 ............ -162 A .................... -36 , ...... -126 ...... -48 .................... -28 ' ' .......... -175 .............................. -35 ............... -75 ..................... -148 ....................... -46 , ' .................. -175 ........................... -109 , ......... -97 ................. -140 ................... -158 ( ) .............. -21 ' ..................... -96 ............................ -187 .............................. -14 ............................. -181 ....... -44 .................... -26 ................... -184 , ....... -33 .............. -10 ........................... -135 , ...... -163 ......... -100 ( ) ........ -162 ........... -86 ........... -62

............... -100 ................................ -88 I ( ) ................ -177 I , .................. -140 ....................................... -63

....... -108 K .................. -72 .................. -31 .......... -189 ..................... -59 , .......... -171 .......... -95 ........... -121 .......................... -179 ...... -104 ................... -67 ................... -112 ' ........... -94 .................... -132 K ( ) ....... -103 -, ...... -108 , - ....................... -95 ................................ -183 K ................................. -176

..............................-97 ( ) ...................-69 ....................-17 .......................-48 K ......................-104 ...........-66 ........................-24 , ...........-40 ...................-225 ...............-180 ' ........-67 ..................................-3 ..............................-165 .......................-99 ........................-153 .......-38 .........-154 ............................-129 K , .........-114 , ..........-34 K ...........-36 K .............................-22 .................-141 .......................-65 .................................-50 ...............................-186 , .........-42 ................-92 K ...........................-183 , , ' ..............-148 ......................-27 , ..........-215 K ...........................-45 , .......-78 .....................-152 K ' .................-114 ' , ' ......-7 .......................-124 ..............-181 K ' ............-83 () .................-3 () ...............-68 , ............-177 , ..........-209 ...........-179 , ............-124 .................................-120 ...................-81 ................-123 ' .......-201 .......-50 ..............................-31 ' ' ................-239 ........................-58 ......-165 ....................-2 ................-142 .....-119 .........-57 K ...............................-11 ....................-23 ...............-203 .....................................-165 , .......-22 ..............................-174 .............-120 ..........................-31 K , ......-91 ( ...) ........-95 K .......-103 , ............-16 ......-204

(6.98)

, ........... -82 .................. -112 , ............ -124 .................. -197 ....................... -155 .............. -33 .............................. -20 ........... -14 ..... -52 , .................... -119 ......................... -154 K ................................. -73 , ' ........ -107 ............................... -106 , .......... -197 ....................... -3 ............ -53 .................. -221 .............................. -54 ............................ -160 ................................... -18 , , , ........... -225 ......................... -170

- ............................. -154 , ............................. -107 () ............................ -106 .......................... -55 .................... -223 .............. -99 ......................... -164 ................................... -185 ............................... -196 ............. -55 , ....... -93 ...................... -218 - ................ -144 ....................... -92 ............. -138 .................................... -82

' , ' ......... -113 ' ...... -200 ' , .......... -207 ' ' ' ........ -109 ' , .......... -162 ' ....... -144 ' , ............... -9 ' ....... -55 ' , ........ -58 ' ' ....... -35 ' , ...... -115 ' ............ -180 ....... -228 , ...... -116 ' ................... -35 .................................... -55 , ..... -80 , ......... -177 ............................. -163 ......................... -167 ........................... -26 ............................. -99 .................................. -168 ............................... -150 ............................... -118 ................................... -102 ....................... -146

......................-191 .........................-215 .......................-103 , ................................-167 .....................................-75 ..........................-177 .................................-32 ..................-77 .....................-48 , ..................-84 M , ..........-58 M .....................-224 , ...........-45 M .........-39 M ................-215 , ......-70 M ........................-109 M .............-135 ' ........-85 ....................-216 M ............-31 .................-41 .............-171 ..................-171 ' ...........-184 ......-131 ' ..........-184 .........-76 M ..................-39 ..................-200 , ...............-219 ........-127 .............................-227 ............................-110 ' ................-32 .................-174 , ..........-157 .................................-25 ...................-161 , .........-50 ' .........-180 ........-144 , .........-200 ............-126 ...................-153 , ' ...........-191 ...........-37 ' ........-136 ..................-72 M B .................-32 ...............-212 , .........-113 .................-129 ................-186 M ................-64 ...................-59 .......-21 .....-61 .....................-87 , ......-87 ................................-91 ..........-110 ....................-198 M , E ...............-18 ..............-108 ...................-7 ....................-86 M .....-86 ......-126 M , .......-52 .. ...............-62 ..................-43

(6.98)

................................ -136 , o , ...... -206 ........................... -43 ' ......... -24 .................................. -76 M , ............ -120 , ............. -157 ........................ -145 , ...................... -159 ...... -122 M ........................... -172 M .................. -138 ................ -244 , .......... -100 M ....................... -62 ................................ -238 , ..................... -4 .......................... -48 ................. -13 , .......... -132 , , ....... -198 ......................... -218 ............................... -26 ............ -137 ................................ -28 , ...... -12 , ........ -98 ........... -102 .......... -20 ......................... -122 ............................... -139 .......................... -22 M .................... -108 .................... -7 .......................... -232 ............... -66 ........ -184 ..................... -44 M , .................... -69 ......... -43 ............... -99 ........ -205 ............................... -111 .......................... -66 .................... -220 ' .................. -159 ..................... -187 ........ -103 ................................ -164 ...................... -63 ..................................... -5 .............................. -88 M ' ............... -75 ' ........ -156 ' ............... -75 ..................... -147 .......... -71 - ............. -13 .................... -72 ' ............ -64 ....... -146 ................................... -95 ................ -218 -T ............................ -192 ..................... -127 - ( ) ............ -12 .......... -133 .................. -147 .............................. -105 ................ -55 ................. -132 ........................ -180

....................................-192 ...............-89 ......................-30

' ..........-167 ' .................-66 ' ...................-161 ' ......................-13 ' ...........................-41 N ' ................-150 ' , .......-30 ........................-50 .............................-53 N .......................-227 (Flamenco) .............-56 .......................-97 ' , ................-51 ' , ..................-93 ..............-90 N ' ........-160 ' ' .....................-83 ' ......-76 N ...................-154 .....................-80 N ................................-91 , ............................-99 ....................-222 N .................................-27 , - .........................-167 ........................-142 N .....-116 ..........-142 .. ........-116 ..............-168 ....................-78 ................................-68 N , .............-227 - ...............................-101 ..................................-39 ...................-127 - ..................-105 , ............-29 ............-232 .......-225 N .........................-112 N .....................-117 .............................-41 .......................-7

............................-59 ..................................-159 ............-96 .........................-178 ......................-103 , .....................-167 , .......-23 ......-36 ......-69 ' ......-216 .........-133 1-1-2000 . ......................-35 .................................-16 ( ) ........-158 ..............-4 ...................-191 ..........................-50 .................-123

(6.98)

OO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ................................... -121 .................................. -196 (, ) ........... -148 ( ) ........... -68 ........ -46 .................................. -157 .................................. -14 ................................... -191 ........................ -151 ' ...... -229 .................................. -31 ................... -160 , ............... -98 ............................... -14 ............................... -78 ................................ -229 .......... -89 , ........ -214 .............................. -124 ................. -188 , ..... -242 ................................ -144 .......... -33 , ....... -203 ................................. -117 .................. -228 ................................ -154 .................................. -213 ................................... -78 ............................. -199 ................................... -192 ................................ -82 ............................. -109 - ............................. -185 - ................................ -15 - ............................. -169 ................................ -223 ................................. -153 ................................. -134 .................... -34 ............................. -85 ................................. -26 .................................. -6 ............................... -212 ................................ -39 ................................ -114 ............................. -1 / ............. -140 ................................ -135 ................................... -160 ................................... -13 ..................... -24 ............................... -130 ....... -50 ............................... -65 , ............. -88 .................. -171 .............................. -211 ............................. -115 ..................... -229 .............................. -132 ............................. -120 ...................... -104 ....................... -101 ................................. -56 ................................. -115 ............................... -89 ................................ -129 .................................. -126 ....................... -142 ............................. -50

O .............................-142 O ....................................-2 O ..................................-195 O ................................-161 O .................................-172 O .................................-49 O ...............................-51 O ......................-47 O .....................-121 O .....................................-2 , ................-21 , ...................-54 , ........................-177 , .................-100 , , ......-107 O ..........................-12 O ..............................-189 O 7 S/S Cyrenia .................-99 O .................................-167 O ..............................-204 O .....................-15 O .............................-161 ......-128 O ................-226 O ..................................-210 O ...............................-200 O ................................-31 O .......................-206 O .......................-216 O ...............................-28 O ' .............-15 O ................................-128 O ..................................-133 O ......................-106 ...............................-29 .......................-4 .............................-166 .............................-8 ................-13 ..................-23 .....-92 ...................-92 ...........-130 ...............-67 .........................-70 ................-16 ........................-40 ........................-66 ' , ..........-151 .............................-58 ................-178 ', , ' ........-54 ' ...........-68 .................-207 ' , ...........-18 ' ........-18 .....................-74 ...........................-1