Περιοδικές...

Click here to load reader

download Περιοδικές κινήσεις-Ταλαντώσεις

of 20

 • date post

  15-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Φυσική Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης-Ταλαντώσεις

Transcript of Περιοδικές...

() . (sec S.I). () f (Herz = sec-1 S.I). Tf1 (rad/sec S.I ) Tf 22 () (x=0) (x= -,+A). . 2xuattto uro uo u r + +( )( )( ) ( ) +

,`

.|+ t A t A at A t A ut A x2 22 radradradx au ax u 22 . ()( )( )( )ooot A at A ut A x + + + 2 : . . . x=+A/ 2 .(t=0, x=+A/ 2 ,u > 0 ). 2 0 < o ()T to 2 . : 2 2( ) ( ) F m a m x m x D x u u rr r .. . . D , S.I 1N/m . (D=K).(D= m 2) 2D Dm m 2T22D mTT m D ( )21( )212FE W O P D A AE D A . , F=D x . , , . FxDx0x . :212U D x :212K m u . ( )2 2 2 2u A x u 2max2 2 221212121u m A D x D u m + . . 1. Q Q= =CE CE= =CV CV . t=0 2 LC (q=Q , i=0). : . 1. ==/ ==/R R . t=0 2 LC (q=0 , i=I=IMAX). : :( )

( Faraday) Kirchhoff ( ) : : /2. Kirchhoff: . , , .:!!! . : ( )( ) ( )q Q ti I t Q t ouvu nu u nu( )( ) ( )q Q ti I t Q t nu ouvu u ouvuCqVCdtdiL VL ( )C20 0 0V ( )10 00 ( )Lq di q d dqV L LC dt C dt dtq qL q L q q qC C L Cq q q t Q t u nu = = == = + = + == + = +&& && &&&&( ) ( )0 0 0 0 0dqi(t) ( )dtQ t i t I t u ouv u ouv u + = +2 = = q di di q diL qC dt dt LC dtu2 2 2 22 2 2 2E BL I Q q L iU UC Coi E + + ( )( )C CL Lq tP V i i tCP V i : , , . . ()22 2 2 2 20 0 021 1 1 1( ) ( )2 2 2 2( ) ( 0)t t ttE t D At D Ae D A e D A eE t E t e ]] ]] 2 1( ) ( ) E E t E t 100%( )EE2FF dxdW dxP F F u b u u b udt dt dttpinctpitpi tpi 2RP i R 0( )tA t AeA 0 1 1 2 2 3.ATA A A A A A e otou : t .1. :3. :4. t1 t2 : :5. : : : . . ()u b F i R VR ( )te A t A 0( )20btmA t Ae ( )te Q t Q 0( )tLRe Q t Q 20te E E 20 b R () . , . . . . . 0f f . .. () RLC . .2mTk C L T 2 (m) . . (L) (k) (1/C) (b) (R) ( ) ( / ) . .) () (2 21 1t A xt A x ( ) ) (2 1 2 1t A A x x x + + ( ). : :) () (2 21 1 + t A xt A x( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) t A A t A t At A t A x x x + + + 2 1 2 12 1 2 12 1A A> ( ) ( ) t A A x x x + 2 1 2 12 1A A< ( ) ( ) + + t A A x x x2 1 2 12 1A A 02 1 + x x x 180. : : : .( )2 11 21f ft t T 2 1f f f 1 2 1 21 2 2 1f f f f ff f f f f> = < =