Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

18
1

description

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της τεχνολογίας της Α! Τάξης Γυμνασίου και αποτελεί μια προσέγγιση του θέματος των τηλεπικοινωνιών, μέσω της εφεύρεσης του τηλεφώνου. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τους προδρόμους του τηλεφώνου και την εφεύρεσή του, ενώ δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τα μέρη ενός τηλεφωνικού συνόλου. Τέλος, παρατίθενται πληροφορίες για την εξέλιξη του τηλεφώνου μέχρι σήμερα όπως και για την τηλεφωνία γενικότερα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση της εργασίας που αφορά την κατασκευή ενός μοντέλου τηλεφώνου του 1920 περίπου, με απλά υλικά.

Transcript of Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

Page 1: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

1

Page 2: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

2

του Αρφάνη Π. Χρήστου, μαθητή Α! Τάξης 8ου Γυμνασίου Ηλιούπολης 2008-09

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του

μαθήματος της τεχνολογίας της Α! Τάξης Γυμνασίου

και αποτελεί μια προσέγγιση του θέματος των

τηλεπικοινωνιών, μέσω της εφεύρεσης του

τηλεφώνου. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται

στοιχεία αναφορικά με τους προδρόμους του

τηλεφώνου και την εφεύρεσή του, ενώ δίνονται

πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τα μέρη

ενός τηλεφωνικού συνόλου. Τέλος, παρατίθενται

πληροφορίες για την εξέλιξη του τηλεφώνου μέχρι σήμερα όπως και για την

τηλεφωνία γενικότερα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση της εργασίας

που αφορά την κατασκευή ενός μοντέλου τηλεφώνου του 1920 περίπου, με

απλά υλικά.

Page 3: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Επικοινωνίες και Μεταφορές

Κατασκευή

ΕΠΙΛΟΓΗ: Επικοινωνίες, Τηλεφωνία

Βιβλιογραφική Αναζήτηση

Προγραμματισμός εργασιών κατασκευής Μοντέλου τηλεφώνου του ~ 1920

Επιλογή Θέματος: Τηλέφωνο

Αγορά υλικών

Συγγραφή Θεωρητικού

μέρους

Γενικό διάγραμμα ροής

Συγγραφή Πρακτικού μέρους

Page 4: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

4

του Αρφάνη Π. Χρήστου, μαθητή Α! Τάξης 8ου Γυμνασίου Ηλιούπολης 2008-09

1ο ΜΕΡΟΣ

Ιστορική αναδρομή

τις σύγχρονες κοινωνίες είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι οι

τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε

ανθρώπου. Σε αυτό συμβάλουν κυρίως οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν

σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Μέσα σε αυτές βρίσκονται το τηλέφωνο, η

τηλεόραση και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές που επιτρέπουν την

πληροφόρηση και την ανταλλαγή δεδομένων μέσα σε

ελάχιστο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από την απόσταση.

Παρ' όλα αυτά, η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία

είχε δημιουργηθεί πολύ πριν από την εφεύρεση αυτών των

καινοτόμων συσκευών.

Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τον Μεσαίωνα είχαν

επικρατήσει δύο βασικά είδη τηλεπικοινωνιών: η οπτική τηλεπικοινωνία και η

ακουστική. Η οπτική τηλεπικοινωνία ξεκίνησε από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε

η φωτιά. Οι άνθρωποι επινόησαν διάφορους κώδικες

και με τη βοήθεια σημάτων καπνού, πυρσών ή ακόμα

και πολύχρωμων σημαιών (μεταγενέστερα)

μπορούσαν να επικοινωνούν από μακρινές

αποστάσεις. Η αρχαιότερη, όμως, μορφή

τηλεπικοινωνίας είναι η ηχητική. Πρώτος την

χρησιμοποίησε ο προϊστορικός άνθρωπος και περιοριζόταν σε ηχητικά σήματα

που προέρχονταν από διάφορα είδη τυμπάνων. Στη συνέχεια αυτά

Σ

Page 5: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

5

αντικαταστάθηκαν με διάφορα άλλα όργανα (κόρνες, τρομπέτες) και

χρησιμοποιούνταν ευρέως για στρατιωτικούς σκοπούς μέχρι την εμφάνιση πιο

αποτελεσματικών μέσων. Στα πλαίσια των παραπάνω τάσεων αρκετές εφευρέσεις

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές είναι εκείνες των αρχαίων Ελλήνων. Οι αρχαίοι

Έλληνες είχαν καταφέρει να αναπτύξουν ένα πρωτότυπο σύστημα

τηλεπικοινωνιών που βασιζόταν τόσο στο οπτικό όσο και στο ηχητικό

τηλεπικοινωνιακό πρότυπο. Εφευρέσεις όπως το ακουστικό κέρας, ο οπτικός

τηλέγραφος (ή πυρσεία), ο υδραυλικός τηλέγραφος και το σύστημα των

φρυκτωριών έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Πολλοί,

λοιπόν, ήταν εκείνοι που στα ύστερα χρόνια τις βελτίωσαν ή έκαναν εφευρέσεις

βασισμένες πάνω σε αυτές.

Αρκετά χρόνια αργότερα, με την βιομηχανική επανάσταση η ανάγκη για ένα

γρήγορο και αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας είχε γίνει πλέον επιτακτική. Έτσι δεν

άργησε να εμφανιστεί ο σπουδαιότερος πρόδρομος του τηλεφώνου, ο

τηλέγραφος.

Η ιδέα του τηλεγράφου αν και προέρχεται, όπως είδαμε

προηγουμένως, από τα αρχαία χρόνια υλοποιήθηκε το

1774 από τον Ελβετό George Luis που κατασκεύασε μια

πρώιμη μορφή τηλεγράφου, αργότερα εμφανίστηκαν οι

τηλέγραφοι του Semmering (1810), του Ampere και των Cooke και Wheaton. Ο

Αμερικανός, όμως, Samuel Morse (1791-1872) το 1837 παρουσίασε τον τηλέγραφό

του που είχε την δυνατότητα να μεταδίδει μηνύματα σε πολύ μακρινές αποστάσεις

γρήγορα και χωρίς μεγάλο κόστος. Το πρώτο μήνυμα από αυτόν τον τηλέγραφο

στάλθηκε το 1844 από την Ουάσιγκτον στην Βαλτιμόρη.

Καθώς, λοιπόν, οι παραπάνω εφευρέσεις τελειοποιήθηκαν και οι δυνατότητές

τους χρησιμοποιήθηκαν στο έπακρο δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής μιας

συσκευής που θα μπορούσε να μεταφέρει ήχους και πάνω από όλα την ανθρώπινη

ομιλία.

Page 6: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

6

Πώς λειτουργεί;

Το τηλέφωνο είναι μια συσκευή που επιτρέπει τη συνομιλία μεταξύ ατόμων που

βρίσκονται σε απόσταση.

Πριν εφευρεθεί το τηλέφωνο με τη σημερινή του μορφή,

χρησιμοποιούσαν το τηλέφωνο με σωλήνες, το τηλέφωνο με σχοινί και

μεμβράνες και άλλους τύπους. Το 1876, ο

Γκράχαμ Μπελ πέτυχε για πρώτη φορά

τη μετάδοση φωνής με ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Το πρώτο αυτό τηλέφωνο το αποτελούσαν δύο

ακουστικά και μια γραμμή από δύο καλώδια, που ένωνε τα ακουστικά. Κάθε

ακουστικό αποτελούνταν από μια ελαστική μεμβράνη από σίδερο, τοποθετημένη

μπροστά από σιδηρομαγνητικό πυρήνα και γύρω απ' αυτόν ήταν τυλιγμένος ένας

μονωμένος αγωγός. Τα δύο ακουστικά χρησιμοποιούνταν συγχρόνως ως δέκτες

και πομποί. Όταν κάποιος μιλούσε μπροστά σε μια συσκευή, η ταλάντωση της

μεμβράνης μετέβαλλε το μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται

ρεύματα στον αγωγό που ήταν τυλιγμένος γύρω από τον πυρήνα. Τα ρεύματα

αυτά μεταδίδονταν μέσα από τα καλώδια στην άλλη συσκευή, όπου προκαλούσαν

μεταβολή του μαγνητικού πεδίου. Αυτή η μεταβολή

προκαλούσε την ταλάντωση της μεταλλικής μεμβράνης κι

έτσι αναπαραγόταν η ανθρώπινη ομιλία. Αργότερα

βελτιώθηκε το τηλέφωνο κατασκευάζοντας το μικρόφωνο.

Το μικρόφωνο αυτό βελτιώθηκε και με τη νέα του μορφή

χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια.

Στη συνέχεια, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια χρησιμοποιείτο το μικρόφωνο με

σκόνη άνθρακα. Αυτό αποτελείται από ένα διάφραγμα που πάλλεται κάτω από

την επίδραση ηχητικών κυμάτων. Το κέντρο του συνδέεται με ένα μικρό κουτί,

που περιέχει σκόνη άνθρακα και κλείνεται από μικρό μεταλλικό δίσκο. Όταν

Page 7: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

7

περνά ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το μικρό αυτό κουτί, ο μικρός μεταλλικός

δίσκος σπρώχνεται προς τα μέσα από τα ηχητικά κύματα και οι κόκκοι του

άνθρακα πλησιάζουν μεταξύ τους έτσι διευκολύνεται η διέλευση του ρεύματος και

μειώνεται η αντίσταση. Όταν το μεταλλικό διάφραγμα

ξαναγυρίζει στη θέση του, οι κόκκοι του άνθρακα

απομακρύνονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται

η διέλευση του ρεύματος και να αυξάνεται η αντίσταση. Αυτές

οι μεταβολές του παλλόμενου ρεύματος αντιστοιχούν

ακριβώς στις ταλαντώσεις του διαφράγματος που προκαλούνται από τη φωνή

του ομιλητή. Στο τηλεφωνικό κύκλωμα, το παλλόμενο ρεύμα του μικροφώνου

μεταφέρεται στο πρωτεύον πηνίο ενός μετασχηματιστή αύξησης. Αυτό το

ασταθές ρεύμα δίνει εναλλασσόμενο ρεύμα, που περνά από το ακουστικό της

ίδιας συσκευής, και στη συνέχεια καταλήγει στο ακουστικό της άλλης συσκευής

με την οποία επικοινωνούμε. Το ακουστικό αποτελείται από μικρό πεταλοειδή

μαγνήτη. Αυτός, εξαιτίας των μεταβολών της έντασης του ρεύματος βάζει σε

παλμική κίνηση το μεταλλικό του διάφραγμα. Οι παλμικές δονήσεις του

διαφράγματος αναπαράγουν τα χαρακτηριστικά της φωνής. Η ένταση και η

ευκρίνεια του μηνύματος είναι ανάλογες με τα ασθενή και ισχυρά φωνητικά

σήματα που δέχεται ο ηλεκτρομαγνήτης. Μια τηλεφωνική συσκευή αποτελείται,

εκτός από το μικρόφωνο (πομπό) και το ακουστικό (δέκτη), και από ένα

διακόπτη, πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένο

το σύστημα μικρόφωνο - ακουστικό. Έτσι όταν

σηκώνουμε το ακουστικό, το κύκλωμα ανοίγει.

Παλιότερα σηκώνοντας το ακουστικό, ο

ομιλητής αποκαθιστούσε αμέσως επαφή με το

κέντρο, όπου τηλεφωνήτριες αναλάμβαναν τη

σύνδεση με μια άλλη συσκευή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα δίκτυα έχουν

αυτοματοποιηθεί. Κάθε συσκευή διαθέτει ως επιλογέα είτε έναν κινητό δίσκο είτε

Page 8: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

8

έναν πίνακα με πλήκτρα αριθμημένα από το 0 ως το 9. Κάθε συσκευή διαθέτει και

ένα σύστημα κουδουνιού με το οποίο καλείται ο συνδρομητής.

Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής τα τελευταία χρόνια είχε ως

αποτέλεσμα και την τελειοποίηση του τηλεφώνου. Έτσι με τη

χρήση των τρανζίστορς οδηγηθήκαμε στην αντικατάσταση των

μικροφώνων από άνθρακα με άλλα, καλύτερης ποιότητας,

όπως τα ηλεκτρομαγνητικά μικρόφωνα. Με αυτά γίνεται δυνατή και η αύξηση της

τάσης εξόδου. Επίσης, έχουν προστεθεί στο τηλέφωνο διάφορα άλλα εξαρτήματα

όπως αυτόματα συστήματα κλήσης με μνήμη κ.λπ.

Τα πολυπλοκότερα τηλέφωνα έχουν ένα μικρόφωνο

και ένα μεγάφωνο στη βάση εκτός από τη συσκευή

αποστολής σημάτων και έναν δέκτη στο

μικροτηλέφωνο (τηλεφωνικές συσκευές με

δυνατότητα ανοιχτής ακρόασης). Σε ένα ασύρματο

τηλέφωνο το καλώδιο του ακουστικού αντικαθίσταται από μια ράδιο σύνδεση

μεταξύ του μικροτηλεφώνου και της βάσης, αλλά ένα σκοινί γραμμών (καλώδιο)

χρησιμοποιείται ακόμα. Ένα κυψελοειδές τηλέφωνο (cellular phone) περιέχει ένα

πομπό και ένα δέκτη εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Για τη λειτουργία του δεν

απαιτείται κανένα απολύτως καλώδιο, δηλαδή είναι μια φορητή και αυτόνομη

συσκευή.

Χάρις όμως στη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, σήμερα η ερώτηση δεν είναι «τι

μπορώ» αλλά «τι θέλω να έχω από το τηλέφωνο μου». Και αν όλες οι

διαφορετικές δυνατότητες που μας προσφέρονται, μας φαίνονται σήμερα τόσο

αυτονόητες, αυτό οφείλεται στην ικανότητα του ανθρώπινου είδους να

προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στο περιβάλλον του, «ξεχνώντας» ότι έχουν

περάσει μόλις 14 χρόνια από τότε που η κινητή τηλεφωνία έκανε την είσοδό της

στην Ελλάδα και... 130 από τότε που ο Graham Bell εφηύρε την πατέντα του

τηλεφώνου!

Page 9: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

9

Οι προσπάθειες του Bell και πολλών προγενέστερών του, είχαν ένα κοινό σημείο:

την ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνεί, χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς.

Την ανάγκη για ενημέρωση, για αποσόβηση του κινδύνου, για μεταφορά

χαρμόσυνων νέων ή απλά για το άκουσμα της φωνής ενός αγαπημένου

προσώπου...

Και αν σήμερα όλα αυτά μπορούν να γίνουν εύκολα, γρήγορα, συνδυάζοντας

φωνή, εικόνα και δεδομένα σε συσκευές που συχνά δεν ξεπερνούν τα 100

γραμμάρια, το οφείλουμε σε ανθρώπους, ανήσυχους και ιδιοφυείς, που με τις

ανακαλύψεις τους άνοιξαν το δρόμο της φορητής επικοινωνίας...

Πως ξεκίνησε η Ιστορία.

Ο Bell γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου του 1847, στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και

σπούδασε στα πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και του

Λονδίνου. Μετακινήθηκε στον Καναδά το 1870 και στις

Ηνωμένες Πολιτείες το 1871 όπου άρχισε να διδάσκει σε

κωφάλαλους το σύστημα ορατής (οπτικής) ομιλίας. Το

σύστημα αυτό που αναπτύχθηκε από το πατέρα του,

Alexander Melville Bell, δείχνει πώς τα χείλη, η γλώσσα, και

ο λαιμός χρησιμοποιούνται στην άρθρωση του λόγου. Το 1872

το Bell ίδρυσε ένα σχολείο για τους κωφαλάλους στη

Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Το σχολείο έγινε στη συνέχεια μέρος του

πανεπιστημίου της Βοστόνης, όπου ο Bell διορίστηκε καθηγητής της φωνητικής

φυσιολογίας. Έγινε αμερικάνος πολίτης το 1882.

Από την ηλικία των 18 o Bell εργαζόταν πάνω στην ιδέα της διαβίβασης της

ομιλίας. Το 1874, ενώ δούλευε σε ένα είδος τηλεγράφου, ανέπτυξε τις βασικές

ιδέες του για το τηλέφωνο. Το καλοκαίρι του 1875 ο Bell κάνοντας πειράματα μαζί

με το βοηθό του Thomas Watson παρατήρησε ότι ένα έλασμα από ατσάλι όταν

δονείτο από διάφορους ήχους επηρέαζε το ρεύμα ενός ηλεκτρομαγνήτη.

Page 10: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

10

Παρατήρησε ακόμη ότι σε κάποιο άλλο σημείο ένας άλλος ηλεκτρομαγνήτης

επηρεαζόταν από αυτές τις αλλαγές του ρεύματος και με τη σειρά του έκανε ένα

άλλο έλασμα να πάλλεται. Τα πειράματά του αυτά αποδείχθηκαν τελικά επιτυχή

στις 10 Μαρτίου του 1876, όταν διαβιβάστηκε η πρώτη πλήρης πρόταση μέσω του

τηλεφώνου: "Watson, έλα εδώ, σε θέλω ".

Οι επόμενες επιδείξεις, ιδιαίτερα μια το 1876 στη

Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανία, εισήγαγαν το

τηλέφωνο στον κόσμο και οδήγησαν στην

οργάνωση της τηλεφωνικής επιχείρησης του Bell

το 1877. Άλλοι εφευρέτες προσπάθησαν επίσης να

δημιουργήσουν μία συσκευή επικοινωνίας. Ειδικά

ο Antonio Meutsi, ο οποίος εφηύρε μια ακουστική

συσκευή στις αρχές του 1870 και ο Elisha Gray που υπέβαλε μία αίτηση

ευρεσιτεχνίας με τη κατασκευή του τηλεφώνου λίγες ώρες μετά τον Bell στο

Σικάγο.

Το 1880 η Γαλλία απονέμει στο Bell το βραβείο Volta, το οποίο συνοδευόταν από

χρηματικό έπαθλο 50.000 φράγκων, για την εφεύρεσή του. Με αυτά τα χρήματα

ίδρυσε το εργαστήριο Volta στην Ουάσιγκτον, όπου τον ίδιο χρόνο οι συνεργάτες

του και εκείνος εφηύραν το φωτόφωνο (photophone), το οποίο διαβιβάζε την

ομιλία μέσω ακτίνων φωτός.

Ο Bell ήταν ένας από τους ιδρυτές της National Geographic Society και

υπηρέτησε ως πρόεδρός της από το 1896 έως το 1904. Ίδρυσε επίσης το περιοδικό

Science το 1883.

Μετά από το 1895 τα ενδιαφέροντα του Bell στράφηκαν στην αεροναυτική στα

πλαίσια της οποίας μαζί με τους συνεργάτες του δημιούργησε μερικές

ενδιαφέρουσες εφευρέσεις. Ο Bell συνέχισε αργότερα τις μελέτες του πάνω στις

αιτίες και στην κληρονομικότητα της κώφωσης.

Πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1922, στο Baddeck του Καναδά όπου σήμερα

υπάρχει ένα μουσείο που είναι αφιερωμένο στο έργο και στη ζωή του.

Page 11: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

11

Μεγάλη απάτη ή μεγάλη ατυχία;

Ο Μπελ όντως ήταν ο πρώτος που κατοχύρωσε την ιδέα του τηλεφώνου, το

1876. Ωστόσο, η πρωταρχική ιδέα ανήκει σε κάποιον άγνωστο Ιταλό, τον Αντόνιο

Μεούτσι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που επέτυχε μεταφορά φωνής µέσω σύρµατος.

Αυτό το πέτυχε ενώ εργαζόταν ως τεχνικός σκηνής σε ένα θέατρο, προκειµένου

να επικοινωνεί πιο εύκολα µε τους συναδέλφους του. Η έµπνευση του Ιταλού για

αυτή την τόσο σηµαντική εφεύρεση ήρθε –όπως συνήθως-στην τύχη. Εκτελώντας

χρέη ιατρού όταν κατοικούσε στην Κούβα, παρατήρησε ότι µέσω του σύρµατος

που τον συνέδεε µε έναν ασθενή που υπέβαλλε

σε ηλεκτροσόκ, μεταφέρονταν οι κραυγές του.

Μόλις το 1849, ο Ιταλός είχε κατασκευάσει το

πρώτο τηλέφωνο και µέχρι το 1862 είχε

κατασκευάσει περισσότερα από 30 πρωτότυπα.

ωστόσο, για να κατοχυρώσει την ευρεσιτεχνία

υπήρχε ένα σηµαντικό πρόβληµα και μάλιστα

όχι τεχνικό. Ο Μεούτσι δεν είχε τα 250 δολάρια,

που απαιτούνταν για να κατοχυρώσει την

πατρότητα της ιδέας του! Μόλις το 1871

κατόρθωσε να κατοχυρώσει προσωρινά την

ευρεσιτεχνία του, που σε τρία χρόνια

ακυρώθηκε, επειδή δεν μπορούσε να διαθέσει 10

δολάρια για την ανανέωσή της. Τελικά, το 1876 ο

Μπελ οικειοποιήθηκε την εφεύρεση του Μεούτσι, µε τον οποίο μοιράζονταν ένα

εργαστήριο. Ο Ιταλός αφού έµαθε την απάτη του Μπελ δεν µπορούσε να κάνει

και πολλά, καθώς ήταν ήδη ηλικιωμένος και ανίκανος να αποδείξει την αλήθεια.

Τελικά, ο Αντόνιο Μεούτσι πέθανε στην αφάνεια το 1889. Η δικαίωσή του ήρθε το

2002, όποτε το Αµερικανικό Κογκρέσο τον αναγνώρισε ως τον πραγµατικό

εφευρέτη του τηλεφώνου.

Page 12: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

12

Η ιστορία της κινητής τηλεφωνίας.

Δεν μπορούμε να μην αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό κομμάτι στην κινητή

τηλεφωνία. Η τεράστια διείσδυση που παρουσίασε έχει εκπλήξει όλους μας.

Η ληξιαρχική πράξη γέννησής της κινητής θεωρείται η

3η Απριλίου 1973 όταν ο δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ της

«Μοτορόλα» έκανε το πρώτο του τηλεφώνημα. Η

συσκευή, που έμοιαζε με φορητό ασύρματο, είχε ύψος

25 εκατοστά και βάρος 900 γραμμάρια. Ήταν το

πρώτο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο με τον κωδικό

Motorola DynaTAC. Η ανταγωνίστρια εταιρεία Bell

Labs πήρε τη ρεβάνς το 1978, κατασκευάζοντας το

πρώτο δοκιμαστικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, που

ήταν αναγκαίο για την εξέλιξη και την εμπορική

εκμετάλλευση του κινητού.

Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές

της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα

κινητά τηλέφωνα ήταν ογκώδη κι έτσι ήταν εγκατεστημένα κυρίως σε

αυτοκίνητα. Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια έγκρισης ήταν το μοντέλο της

«Μοτορόλα» DynaTAC8000X. Υπήρξε η ναυαρχίδα των λεγόμενων κινητών

πρώτης γενιάς (1G).

Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η απογείωση των κινητών τηλεφώνων, με

την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών. Περάσαμε έτσι στα κινητά της

δεύτερης γενιάς (2G),οι συσκευές έγιναν μικρότερες (100-200 γραμμάρια) και

παρείχαν και άλλες ευκολίες, όπως την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων

(SMS) και τη λήψη φωτογραφιών.

Στις αρχές του 21ου αιώνα ήλθαν τα κινητά τρίτης γενιάς (3G), με τις

απεριόριστες δυνατότητες των πολυμέσων.

Page 13: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

13

Σήμερα, η διείσδυση του κινητού τηλεφώνου στον πλανήτη ξεπερνά το 30%, με

αλματώδη άνοδο στις φτωχές χώρες του πλανήτη και κυρίως στην Αφρική. Η

φιλανδική εταιρεία Nokia, με μερίδιο αγοράς 36%, κατέχει την πρώτη θέση στις

πωλήσεις κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της το 1992. Οι εκτιμήσεις

των «ειδικών» έκαναν λόγο για 200.000 συνδρομητές μέσα σε μια δεκαετία. 13

χρόνια μετά, λειτουργούσαν στη χώρα μας 13.551.000 συσκευές (Δεκέμβριος

2006), που καλύπτουν το 120,5% του ελληνικού πληθυσμού, γεγονός που

κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε αναλογία πληθυσμού

και κινητών τηλεφώνων.

Και σήμερα ;Τι γίνεται; Μήπως ήρθε το τέλος της

σταθερής τηλεφωνίας;

Οι αυξημένες ανάγκες μετάδοσης φωνής και δεδομένων που παρουσιάζονται,

έχουν αποτέλεσμα την αναζήτηση νέων μεθόδων ταυτόχρονης μετάδοσης. Η

μέθοδος που επικρατεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών είναι η Voice over IP -

μετάδοση φωνής μέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP με απλά λόγια τηλεφωνία μέσω

Page 14: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

14

Internet . Η υπηρεσία Voice over IP (VoIP) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο του

Διαδικτύου (Internet Protocol) για να μεταφέρει τηλεφωνικές συνομιλίες,

μετατρέποντας τη φωνή σε πακέτα δεδομένων.

Η συχνότητα που απαιτεί η τεχνολογία ΙΡ για τη μετάδοση των δεδομένων είναι

τουλάχιστον έξι φορές μικρότερη από την αντίστοιχη των παραδοσιακών

τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούν σήμερα οι περισσότεροι

συνδρομητές σε όλο τον κόσμο. Η σημαντική αυτή διαφορά καθιστά τις κλήσεις

μέσω του VoIP σαφέστατα πιο οικονομικές, και σε αρκετές περιπτώσεις το

τηλεφώνημα μέσω Διαδικτύου μπορεί να στοιχίσει έως και 90% φθηνότερα απ'

ό,τι μέσω του παραδοσιακού τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Και οχι μόνο. Οι

δυνατότητες που παρέχει είναι πραγματικά απεριόριστες. Υπηρεσίες τηλεφωνητή,

όπου τα μηνύματα έρχονται στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του

χρήστη, προσωπικές επιλογές λίστας με τηλέφωνα και πολλά άλλα. Για

παράδειγμα, μπορεί ο χρήστης του VoIP να ρυθμίσει έτσι το τηλέφωνο του

σπιτιού του, ώστε να χτυπά στο κινητό του. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές και

προσφέρουν μια άνευ προηγουμένου ευελιξία στην επικοινωνία.

Το τηλέφωνο είναι το πιο διαδεδοµένο µέσο επικοινωνίας, και ως τέτοιο

αξίζει να έχει µία ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό.

Και είναι αυτή η ιστορία που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα του τηλεφώνου.

Αν δεν ήταν µία πραγµατικά ανατρεπτική εφεύρεση, κανείς δεν θα

ερευνούσε τόσο πολύ το παρελθόν του!

Page 15: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

15

2ο ΜΕΡΟΣ

Η Κατασκευή

ΕΡΓΑΣΙΑΣχεδιασμός 1ωρα

Αγορά και συγκέντρωση υλικών 1ωρα

Κατασκευή Βάσης 1,5 ωρα

Κατασκευή επιμέρους τμημάτων 1,5 ωρα

Συναρμολόγηση, Φινίρισμα 2ωρες

Η κατασκευή αφορά την δημιουργία ενός μοντέλου παλαιού τηλεφώνου της

δεκαετίας 1920 όπως φαίνεται από τις εικόνες που υπάρχουν.

Σκοπός είναι να δοθεί η εξομοίωση του τηλεφώνου της εποχής εκείνης χωρίς να

μπαίνουμε σε ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες. Έτσι αγοράσθηκαν διάφορα

εξαρτήματα από κατάστημα γενικού εμπορίου και ειδών «do it yourselfe» που

χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την δουλειά.

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΧαρτόκουτο Ηλεκτρική Σέγα

Αυτοκόλλητο χαρτί Πιστόλι θερμοκόλλησης

Χερούλι μπανιέρας Κατσαβιδι

Αποσβεστήρας πόρτας Πένσα καψουλιών

Δίσκος λείανσης

Κρεμαστάρια

Διπροκο,κάψουλα

Φελιζόλ ΚΟΣΤΟΣΑλουμινόχαρτο Περίπου 20€

Ξυλο

Θερμόκολλα –στικ,

Σιλικόνη,

Κολλα UHU

Page 16: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

16

Περιγραφή

Η Ιδέα ήταν να γίνει ένα μοντέλο από ελαφριά υλικά και να δείχνει τα βασικά

μέρη του τηλεφώνου.

Έτσι για το κυρίως σώμα της συσκευής , χρησιμοποιήθηκε ένα χαρτόκουτο που

καλύφθηκε με αυτοκόλλητο που προσομοιάζει ξύλο,

γιατί τα τηλέφωνα εκείνης της εποχής ήταν ξύλινα.

Κατόπιν χρησιμοποιήθηκε ένα κομμάτι φελιζόλ σε

σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου που κόπηκε

διαγώνια και καλύφθηκε πρώτα με πλαστικό φύλο

«σελοφάν» για να μπορέσει να έχει καλή πρόσφυση η

κόλλα σιλικόνης που χρησιμοποιήθηκε για να

κολλήσει το χαρτόνι επικάλυψης. Πάνω σε αυτή την μικρή βάση τοποθετήθηκε

ένας δίσκος λείανσης που προσομοιάζει τον κινητό επιλογέα των αριθμών του

συνδρομητή. Ο δίσκος λείανσης είναι γυαλόχαρτο που όμως μπαίνει σε ηλεκτρικό

τριβείο για καλύτερο τρίψιμο και γυάλισμα ξύλων. Για να γίνει κινητός ο δίσκος,

χρησιμοποιήθηκε ένα καψούλι τρύπας δερμάτινης ζώνης στο κέντρο

και στην συνέχεια ο δίσκος καρφώθηκε με δίπροκο σύνδεσης

χαρτονιών όπως αυτά της εικόνας.

Κατόπιν η μικρή αυτή βάση κόλλησε με σιλικόνη σε μια πλευρά του

κυρίως «σώματος».

Page 17: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

17

Προκειμένου να εξομοιωθεί το σύστημα κουδουνιού, χρησιμοποιήθηκαν δυο

μικρά κομμάτια ξύλου από σανίδα, που ντύθηκε με αλουμινόχαρτο για να δίνει

την αίσθηση του μεταλλικού αλλά και για πρακτικούς λόγους. Πάνω σ`αυτά τα

ξύλα καρφώθηκαν δυο κρεμαστάρια (στην απόχρωση του χρωμίου)

αναπαριστώντας έτσι τον διακόπτη που άνοιγε το κύκλωμα και που πάνω στον

οποίο είναι τοποθετημένο το σύστημα μικρόφωνο – ακουστικό.

Όσον αφορά το σύστημα μικρόφωνο-ακουστικό χρησιμοποιήθηκε ένα ….χερούλι

μπανιέρας. Στα άκρα του και αφού γέμισε με θερμόκολλα με

την χρήση ενός πιστολιού όπως στην φωτογραφία,

περάστηκε ένα καλώδιο

τηλεφώνου, και τοποθετήθηκαν

αποσβεστήρες πόρτας στο ίδιο

μέγεθος για να προσομοιάσουν την εξωτερική κάλυψη

του δίσκου μέσα στον οποίο υπήρχε η σκόνη του

άνθρακα, βασικό συστατικό στη διέλευση του

ηλεκτρικού ρεύματος (βλέπε σελίδες 6 και 7).

Η όλη κατασκευαστική διαδικασία όπως επιγραμματικά δίνεται και στον πιο

πάνω πίνακα, ολοκληρώθηκε σε περίπου 7 ώρες μαζί με τον χρόνο στεγνώματος

της όποιας κόλας χρησιμοποιήθηκε στα διάφορα στάδια και το κόστος ήταν

περίπου 20€ δίχως να υπολογιστούν όποια υλικά προϋπήρχαν στο σπίτι. Δεν

αγοράστηκε κανένα εργαλείο εφόσον υπήρχαν διαθέσιμα.

Page 18: Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου

18

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Cardwell, Donald, «Η ιστορία της Τεχνολογίας», Μεταίχμιο, Αθήνα 2000

2. Ardley, Neil, «Λεξικό των Επιστημών», Ερευνητές, Αθήνα 1994

3. Bachman, «Μεγάλοι Εφευρέται», Αστήρ, Αθήνα 1988

4. Πρωτοπαπαδάκης Ιωάννης, «Ποιος γελάει τώρα;»Εκδόσεις Παπασωτηρίου ,2006

5. Ο.Τ.Ε., «Μουσείο Τηλεπικοινωνιών – χθες-σήμερα-αύριο», Αθήνα, Ιούλιος 2000

6. Επτά Ημέρες της Καθημερινής, « Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών – 50 χρόνια

Ο.Τ.Ε.», Μαϊος 1999

7. Δικτυακός τόπος του Ο.Τ.Ε.

8. Δικτυακός τόπος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών

9. Δικτυακός τόπος Cosmote

10. Δικτυακοί τόποι φορέων τηλεπικοινωνιών διαφόρων χορών της Ευρώπης

11. Δικτυακός τόπος της Siemens

12. Δικτυακός τόπος της Microsoft Encarta Msn

13. Microsoft Encarta 1999

14. Microsoft Encarta Reference Library 2007

15. Δικτυακή εγκυκλοπαίδεια LivePedia.gr

16. Δικτυακός τόπος “Σαν Σήμερα”

http://www.sansimera.gr/archive/articles/show.php?id=241&feature=mobile_phone

17. Δικτυακός τόπος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών