Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

76
AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ( ευρωπαϊκή επισκόπηση) παπαδόπουλος πάρης 15 Μαΐου 2013

TAGS:

description

 

Transcript of Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Page 1: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

( ευρωπαϊκή επισκόπηση)

παπαδόπουλος πάρης

15 Μαΐου 2013

Page 2: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Πολυσήμαντη έννοια (μοντέλο υιοθέτησης)

Μέτρηση

Αποτελεσματικότητα

Βαθμολογία

Εξέταση

Εκτίμηση

Page 3: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Υποκείμενο της αξιολόγησης

• Ποιος ή ποιοι θα αξιολογήσουν;

• Κυρίως……….Ποια σχέση έχουν με το αντικείμενο της αξιολόγησης;

Page 4: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Αντικείμενο της αξιολόγησηςΤι ή ποιον αξιολογούμε;………..

εκπαιδευτικό σύστημα,

εκπαιδευτικό έργο,

εκπαιδευτική μονάδα,

πρόγραμμα σπουδών,

σχολικό εγχειρίδιο,

διδακτικό υλικό,

τον μαθητή,

τον εκπαιδευτικό,

την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού.

Page 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ποιοι είναι οι στόχοι μας στην αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό χώρο;

• Βελτίωση και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

• Ανάπτυξη στους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας

Page 6: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Αναγκαιότητα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της

εκπαίδευσης που προσφέρεται

Page 7: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Προσαρμογή στις αλλαγές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕ

Σ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Page 8: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ευρύτερο φάσμα κοινωνικών ευθυνών

• Επιφόρτιση του εκπαιδευτικού με καθήκοντα που είναι χαρακτηριστικά ενός ειδικού εκπαιδευτικού

ή ενός κοινωνικού λειτουργού

Page 9: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Σχολείο ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με αρκετές ιδιαιτερότητες

• Ασαφής προσδιορισμός του σκοπού του (παιδεία, εκπαίδευση, μόρφωση), οπτική

σκοπιά

• Αδυναμία προσδιορισμού του αποτελέσματος- προϊόντος και των εξυπηρετούμενων

(γονείς, μαθητές, κοινωνία)

• Έλλειψη διοικητικής αυτοδυναμίας

• Διοικητικός και ταυτόχρονα κοινωνικός θεσμός

• Υπόκειται σε έντονους επηρεασμούς από ομάδες πίεσης

Page 10: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Στόχοι εκπαιδευτικής μονάδας

Αποτελεσματικότητα* Αποδοτικότητα*

Για την προσφορά του μορφωτικού αγαθού

ή

την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών μέσω της σχολικής επιτυχίας

Page 11: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ο/η Διευθυντής/ντρια στην κορυφή της πυραμίδας

Διευθυντής

Page 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Γονείς Μαθητές

Εκπαιδευτικοί

Προσωπικό καθαριότητας

Σύλλογος ΓονέωνΣχολική

Επιτροπή

Σχολικός Τροχονόμος

ΠρογραμματισμόςΕκπαιδευτικό έργο

Αξιολόγηση Απουσίες

Ο/ηΔιευθυντής/τριαστην κορυφή της

πυραμίδας της εκπαιδευτικής μονάδας

Π.Π.

Page 13: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Σημερινές απαιτήσεις

• Η σχολική αποτελεσματικότητα

• Αναδεικνύεται έντονα η σχέση μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών των

εκπαιδευτικών και της ποιότητας μάθησης για τους μαθητές

Page 14: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 15: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Κατευθυντήριες γραμμές διοικητικών τάσεων στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση

1. Έμφαση στην αποτελεσματικότητα & την αποδοτικότητα

2. Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης επιλογής

3. Διαχωρισμός της χρηματοδότησης από την παραγωγή εκπαιδευτικών

υπηρεσιών

4. Μεταφορά της δύναμης από τους παραγωγούς, στους πελάτες ή

αποδέκτες της δημόσιας εκπαίδευσης

Page 16: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

S.O.S

• Στην εκπαίδευση δεν είναι όλα τα μεγέθη μετρήσιμα

• Αξία έχουν και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες

• Μια αξιολόγηση που ελέγχει, ιεραρχεί, ταξινομεί

και συχνά τιμωρεί …. οδηγεί σε αποκλεισμούς.

Page 17: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού

Η τάση προς την ολική αξιολόγηση

Αξιολόγηση μαθητή

Page 18: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 19: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 20: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Η ποιότητα της εκπαίδευσης μπορεί να αξιολογηθεί σε περισσότερα επίπεδα

• Σε Εθνικό επίπεδο

• Σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας

• Σε ατομικό επίπεδο ΤαυτίζονταιΤαυτίζονται

Page 21: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Σήμερα η τάση αφορά..

Τη μεγαλύτερη αυτονομία του εκπαιδευτικού στην υλοποίηση του έργου του

Με ταυτόχρονη αύξηση της λογοδοσίας του

Page 22: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 23: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 24: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 25: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 26: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 27: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Αυτονομία σχολείων

• Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, & Βέλγιο μεγαλύτερη αυτονομία

• Mέτρια αυτονομία στις Σκανδιναβικές χώρες

• Γερμανία, Ελλάδα & Λουξεμβούργο έχουν τη μικρότερη αυτονομία

Page 28: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

• Σήμερα τα εκπαιδευτικά συστήματα τείνουν προς την αποκέντρωση,

προκειμένου να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες και να ανταπεξέλθουν στη συνεχώς αυξανόμενη ετερογένεια

των σχολείων

Page 29: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Τάσεις αξιολόγησης στην εκπαίδευση στο Διεθνή χώρο και στην ΕΕ

1. εξωτερική αξιολόγηση

2. εσωτερική αξιολόγηση

3. εξωτερική + εσωτερική= συνύπαρξη διαδικασιών

Page 30: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Μορφές Εξωτερικής αξιολόγησης

1. Επιθεώρηση (εστιάζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα, φόβος και άγχος

στους εκπ/κους)

2. Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήματος (Εθν. Στατ.

Υπ., ΟΟΣΑ, διορισμοί εκπ/κων , ΟΣΚ, ΚΕΕ, Survey)

3. Εντοπισμένες μελέτες αξιολόγησης (Σχετίζονται με τη επίδοση των

μαθητών, ΙΕΑ., PISA , TIMMS, Πανεπιστημιακοί φορείς)

Page 31: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Εσωτερική αξιολόγησηΔιεξάγεται από τους ίδιους τους παράγοντες

της εκπαιδευτικής μονάδας:Ιεραρχική (συμπληρωματική της επιθεώρησης που

επικεντρώνεται στα άτομα και στις πρακτικές τους με στόχο τον έλεγχο της υπακοής στο νόμο)

Συλλογική ή αυτοαξιολόγηση (στηρίζεται σε διαδικασίες που οργανώνονται από τους ίδιους τους παράγοντες της εκπ/κης μονάδας με στόχο την αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης)

Page 32: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Εργαλεία αυτο-αξιολόγησης

• Συνεντεύξεις

• Ερωτηματολόγια

• Μικρή έρευνα-Επισκόπηση

• Παρατήρηση

• Ανάλυση κειμένων και τεκμηρίων

• Βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση

Page 33: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ερωτηματολόγιο

Page 34: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ερωτηματολόγιο

Page 35: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 36: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

ΣΤ

ΟΧ

ΟΙ Τ

ΗΣ

ΕΣ

ΩΤ

ΕΡ

ΙΚΗ

Σ Α

ΞΙΟ

ΛΟ

ΓΗ

ΣΗ

Σ

Page 37: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

ΠΛ

ΕΟ

ΝΕ

ΚΤ

ΗΜ

ΑΤ

Α Α

ΥΤ

ΟΑ

ΞΙΟ

ΛΟ

ΓΗ

ΣΗ

Σ

Page 38: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Μειονεκτήματα αυτοαξιολόγησης

• Έλλειψη χρόνου

• Μη αρμονική συνεργασία –Μονοδιάστατη επιβάρυνση μελών-Όχι ίσος καταμερισμός

αρμοδιοτήτων

• Γραφειοκρατικές διαδικασίες

• Αλλαγή διδακτικού προσωπικού

• Επιλέγονται δείκτες που ίσως δεν μπορούν να βελτιωθούν

• Αντλούνται στοιχεία για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα και όχι για το ευρύτερο

εκπαιδευτικό σύστημα

Page 39: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Συνύπαρξη διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Οι χώρες της Ε.Ε. τείνουν προς την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης της

εκπαιδευτικής μονάδας όπου οι δύο μορφές αλληλοσυμπληρώνονται και

αλληλοεξαρτώνται.

Page 40: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές στην Ευρώπη. Αποτελείται από 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της ΕE.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

Δίκτυο Ευρυδίκη

Page 41: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 42: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Επικρατούσες τάσεις στη Ε.Ε.

Δοκιμάζονται πλαίσια εσωτερικής αξιολόγησης με παράλληλη χρήση

μορφών εξωτερικής αξιολόγησης σε μια σχέση μάλλον συμπληρωματική

Εσωτερική Εξωτερική

Page 43: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ιδιαιτερότητες κρατών

• Διαφορετική κουλτούρα μεταξύ Νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία)

και Βορρά (Σουηδία και Δανία)

• Διαφορετική Οργάνωση, κεντρική και συγκεντρωτική αντίληψη του

εκπαιδευτικού συστήματος στη Γαλλία, αποκεντρωμένο σύστημα 17

αυτόνομων περιοχών στην Ισπανία και των ομόσπονδων κρατών στη

Γερμανία

Page 44: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Φιλανδία

• Μεταρρύθμιση το 1993 σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής ύφεσης

• Έκλεισαν πολλά σχολεία τη δεκαετία του 1990

• Αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος το1996 & 1997

Page 45: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Φιλανδία Το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει:• Το υποχρεωτικό σχολείο (βαθμίδες 1 – 9), • Το ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο ή το επαγγελματικό σχολείο (βαθμίδες 10 – 12),• Ανώτατη εκπαίδευση (3 βασικό πτυχίο + 2 έτη Μάστερ) Εκπαίδευση ενηλίκων. - Το 2000, υπήρχαν 65.000 επτάχρονοι μαθητές. - Περίπου το 60 % των μαθητών συνεχίζουν τις σπουδές τους στο ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο. Οι υπόλοιποι κατευθύνονται στα επαγγελματικά λύκεια.

Page 46: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

ΦιλανδίαΟι εκπαιδευτικοί:

• Ένας πτυχιούχος για να εργαστεί στην εκπαίδευση πρέπει να παρακολουθήσει ένα διετές διπλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (major και minor master).

• Για την εισαγωγή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα περνάει από συνέντευξη, η οποία βασίζεται σε ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο.

• Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθούν:

α) η ψυχολογική και ψυχική κατάσταση του υποψήφιου,

β) οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να διδάξει και

γ) η ικανότητα επικοινωνίας του υποψήφιου.

Page 47: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

ΦιλανδίαΈνας δάσκαλος δημοτικού σχολείου

• διδάσκει στις βαθμίδες 1 έως 6 (ηλικίες 7 έως 13)

• διδάσκει τυπικά και τα 13 αντικείμενα

Οι εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι, δεν υπάρχει επιθεωρητής και ατομική αξιολόγηση, καθώς οι εκπαιδευτικοί περνούν από ειδικές σπουδές πριν εισέλθουν στην υπηρεσία.

Υπάρχει αξιολόγηση σχολικής μονάδας σε τοπικό επίπεδο.

Page 48: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Φιλανδία Δεν προβλέπεται ατομική αξιολόγηση του

εκπαιδευτικού ή του έργου του. Τα περισσότερα όμως σχολεία εφαρμόζουν συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας το οποίο προβλέπει ετήσιες συζητήσεις μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού για την εξέλιξη, για την πορεία και επαγγελματική εξέλιξη του τελευταίου

Page 49: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Φιλανδία

Page 50: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Φιλανδία

Page 51: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 52: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 53: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

- Program International Student Assessment

Αποτελέσματα PISA στις Φυσικές Επιστήμες

Page 54: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων
Page 55: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

M.O.E.=493 o

Page 56: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημαΥπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

13 Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικές μονάδες

ιεραρχικά δομημένο

Page 57: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Aπό τις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν με επιφύλαξη και κριτική στάση τις απόπειρες για τη θέσπιση συστημάτων αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Οι σχετικές με την αξιολόγηση τραυματικές εμπειρίες* του παρελθόντος στην Ελλάδα, οι οποίες την ταυτίζουν με προσπάθειες χειραγώγησης των εκπαιδευτικών από το κράτος, έχουν δαιμονοποιήσει κάθε συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό.

*Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου στη χώρα µας έχεισταματήσει από το 1982 , µε την κατάργηση του θεσµού των

επιθεωρητών

Page 58: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (ΑΕΕ):

α) Σε νομοθετικό επίπεδο στηρίζεται στους N. 2525/97, Ν.2986/2002, άρθρ. 4. και Ν.3848/2010,άρθρ. 32.β) Σε ερευνητικό επίπεδο θα βασιστεί σε αξιοποίηση και συνθετική αναπροσαρμογή ήδη παραχθέντος υλικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) στα ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ.γ) Σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται άμεσα με τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαιδευτικής ασυμμετρίας και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Page 59: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α / ΙΕΠΈργο :

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ)

Πήραν μέρος 500 εκπαιδευτικές μονάδεςΗ πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε σε 4 τετράμηνα από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2012

Ολοκλήρωση πιλοτικής εφαρμογής

Page 60: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Η αξιολόγηση ως «εκπαιδευτικό συμβόλαιο» μεταξύ Πολιτείας και εκπαιδευτικής κοινότητας

• Οι έννοιες της «εμπιστοσύνης» και της «ευθύνης» είναι θεμελιώδεις για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης.

• Η έννοια της «σχετικής αυτονομίας» συνδέεται με τις ιδιαιτερότητες, τις διαφορές και τις ανισότητες που υφίστανται μεταξύ των σχολικών μονάδων.

• Η έννοια του «βαθμού ελευθερίας» αφορά στην ελευθερία της διδασκαλίας και υφίσταται ως συστατικό στοιχείο αυτής.

Page 61: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

• Εκπαιδευτικό συμβόλαιο σημαίνει εκ των προτέρων σαφώς διατυπωμένους και κοινά αποδεκτούς όρους (πλαίσιο, διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης).

Page 62: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

• Εμπιστοσύνη σημαίνει αποδοχή της σχετικής αυτονομίας και των βαθμών ελευθερίας και συνδέεται με την έμφαση στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και τη διαμορφωτική αξιολόγηση, τον περιορισμό της εξουσίας του εξωτερικού αξιολογητή και την εισαγωγή πολλαπλών πηγών αξιολόγησης.

Page 63: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

1η Η θεσμοθέτηση ενός συστήματος συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής και ενδοσχολικής επιμόρφωσης

2η Η υποστήριξη του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

3η Η υποστήριξη του θεσμού του Διευθυντή του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων

Page 64: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Έμμεση αυτο-αξιολόγηση

• Η έκθεση αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ο ατομικός φάκελος/portfolio του εκπαιδευτικού αποτελούν τα βασικά τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον Διευθυντή του σχολείου και τον Σχολικό Σύμβουλο.

Page 65: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Η οργάνωση του ατομικού φακέλου/portfolio, η ατομική έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή σε συνδυασμό με την ετήσια έκθεση της Σχολικής μονάδας έχουν ως στόχο να επιβεβαιώσουν τα θετικά σημεία του εκπαιδευτικού έργου ή να επισημάνουν αδυναμίες ή παραλείψεις και να τον προτρέψουν να βελτιωθεί ενόψει της περιοδικής αξιολογικής διαδικασίας.

Page 66: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Περιοδική αξιολόγηση

• Η περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται από τον Σχολικό Σύμβουλο στην οποία εντάσσει και την ετήσια αξιολόγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολογικής κρίσης βασίζεται στη συνεκτίμηση των δεδομένων που έχουν παραχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου (π.χ. 4 έτη, ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο για τις προαγωγές και την κρίση/επιλογή των στελεχών).

Page 67: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χρησιμοποιείται τετρά-βαθμη περιγραφική κλίμακα

α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί

β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί

γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και

δ) «εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί.

Page 68: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

• Όσοι μένουν «μετεξεταστέοι» κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης θα παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα και θα επαναξιολογούνται στον τομέα που υστερούν έπειτα από έναν χρόνο

Page 69: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Διαδικασίαα)Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει και υποβάλλει έκθεση

αυτοαξιολόγησής του το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, πριν από την έναρξη της αξιολογικής περιόδου. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης απευθύνεται προς τον αξιολογητή και κατατίθεται στη γραμματεία της σχολικής μονάδας ή του σχολικού συμβούλου ή της κεντρικής ή αποκεντρωμένης υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αξιολογητής.

β) Οι αξιολογητές πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προσκαλούν εγγράφως τους αξιολογούμενους σε συνάντηση.

Page 70: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα

ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:

Page 71: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Εκπαιδευτικό περιβάλλον

• αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.

• ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.

• γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης.

Page 72: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας

• αα) Βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών.

• ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.

• γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.

Page 73: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών

• αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία.

• ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.

• γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης.

• δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.

Page 74: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια

• αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.

• ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή της.

• γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

Page 75: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

• αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.

• ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη

Page 76: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

Σας Ευχαριστώ