Πολυμεσικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο μετατροπή...

44
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ/ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ/ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ/ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ/ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ

description

Πολυμεσικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο μετατροπή μεταφόρτωση διαμοιρασμός περιεχομένου, ειδικευμένοι διαδικτυακοί τόποι και διαφημιστικές δυνατότητες (e-Business Intelligence Lab www.e-bi.gr)

Transcript of Πολυμεσικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο μετατροπή...

 • 1. : / / , : :

2.

 • ( social network ) , . social networks , ( video , ...). , , , , : , , , , , , ..

3.

 • social network . , . :
 • / YouTube . com video.
 • YouTube .

4.

 • YouTube Google .

5. : YOUTUBE.COM

 • YouTube , , ( video ).
 • 2005 2006 TIME" 2006" (Invention of the Year 2006). 2006 Google 1,65 .
 • , : Warner Music Group , BBC , Sony Music Group .

6. : YOUTUBE.COM

 • YouTube :
 • ( Terms of Use)
 • ( Privacy policy)
 • ( Copyright Policy)
 • ( Identification tool)

7. : YOUTUBE.COM

 • video
  • Info & Settings
   • Video Information:Title, Description, Tags, Category
   • Video Thumbnail
   • Broadcasting & Sharing Options:Privacy, Comments, Comment Voting, Video Responses, Ratings, Embedding, Syndication
  • AudioSwap
  • Annotations:Speech bubbles, Notes, Spotlights
  • Captions & Subtitles

8. : YOUTUBE.COM

 • Annotations

9. : YOUTUBE.COM

 • video:
 • Subscribe
 • More from :This User
 • Related Videos
 • Favorites
 • Playlist
 • Flag
 • Share this Video
 • Featured Videos
 • Statistics&Data
 • Title

10. : YOUTUBE.COM

 • video:
 • Description
 • Category
 • Tags
 • Comments
 • Comment Voting
 • Video Responses
 • Ratings
 • Embed

11. : YOUTUBE.COM

 • :
 • Uploads
 • Favorites
 • Featured video
 • Subscribers
 • Friends
 • Profile
 • Recent Activity
 • Channel Comments

12. : YOUTUBE.COM

 • VIDEO
 • YOUTUBE
 • Recommended for you
 • Subscriptions
 • Spotlight :Videos
 • Friends activity
 • Featured videos
 • What s new
 • Videos being watched now
 • Inbox

13. : YOUTUBE.COM

 • N :
 • :
  • Most Viewed
  • Most Subscribed
 • VIDEO:
  • Most Viewed
  • Most Discussed
  • Most Responded
  • Top Rated
  • Top Favorited

14. : YOUTUBE.COM

 • YouTube Insight:
 • Views
 • My Videos
 • Demographics
 • Popularity

15. GOOGLEYOUTUBE

 • YouTube Google YouTube . .

16. GOOGLEYOUTUBE

 • YouTube promoted videos Google AdWords
 • YouTube Google AdWords ( promoted )videos , , video YouTube .
 • AdWords . ( cost - per - click ) ( your daily budget ).

17. GOOGLEYOUTUBE

 • YouTube promoted videos Google AdWords
 • , video YouTube .
 • . , .
 • Promoted videos Featured videos .

18. GOOGLEYOUTUBE

 • ADWORDS

19. GOOGLEYOUTUBE

 • YOUTUBE PARTNER ()
 • YouTube partner video video.
 • cost - per - impression(--)

20. GOOGLEYOUTUBE

 • YOUTUBE PARTNER ()
 • :
 • Criteria for partnership( )
 • ( Terms of Use)
 • ( Privacy policy)
 • ( Copyright Policy)
 • YouTube (Community Guidelines)

21. GOOGLEYOUTUBE

 • GO OGLE ADSENSE
 • To Google AdSense Google .
 • Google .
 • cost - per - click cost - per - impression .

22. GOOGLEYOUTUBE

 • O
 • GO OGLE ADSENSE
 • :

23. GOOGLEYOUTUBE

 • YOUTUBE PARTNER
 • YouTube Partner . views video .
 • (...)

24. GOOGLEYOUTUBE

 • YouTube AdSense 30 . AdSense EFT 30 AdSense US $100.
 • :
 • $150 , .
 • $40 $70 , .

25. GOOGLEYOUTUBE

 • AdSense US $100 , , .
 • AdSense, YouTube : " AdSense for Content Host " " YouTube ."

26. GOOGLEYOUTUBE

 • YouTube Partner banner video . banner .

27. GOOGLEYOUTUBE

 • Channel Banner
 • Featured Video
 • Channel Side Column Image
 • Contact box
 • Other Channel Links

28. GOOGLEYOUTUBE

 • VIDEO
 • Video Page Banner

29. GOOGLEYOUTUBE

 • Y OUTUBE APIs
 • YouTube APIs YouTube . web .

30. GOOGLEYOUTUBE

 • W IDGETS
 • widgets JavaScript YouTube. custom player , widgets HTML JavaScript, server-side .

31. GOOGLEYOUTUBE

 • C USTOM PLAYER
 • video site, , custom player .

32. GOOGLEYOUTUBE

 • PLAYER APIs
 • Player APIs video YouTube . , player interface( ), player

33. GOOGLEYOUTUBE

 • DATA API
 • Data API video , YouTube site. Apache License2.0. YouTube Java , . NET ,PHP , Python

34. GOOGLEYOUTUBE

  • VIDEO
 • InVideo ads( video) overlay ads( ) video player .

35. GOOGLEYOUTUBE

 • 15 .
 • ( x ).

36. GOOGLEYOUTUBE

 • GOOGLEANALYTICS
 • Visits
 • Pageviews
 • Pages / Visit
 • Bounce Rate
 • Avg .Time on Site
 • %New Visits
 • Visitors Overview
 • Map Overlay
 • Traffic Sources Overview
 • Content Overview

37. GOOGLEYOUTUBE

 • , :
 • view report( ) .
 • .
 • . , site .
 • Email :PDF ,XML ,CSV ,CSV FOR EXCEL ,TSV .
 • .

38.

 • .2121/1993, , . 2435/1996 ( 3 10), . 2557/1997 (8), . 2819/2000 ( 7), . 3049/2002 ( 14), . 3057/2002 ( 81), . 3207/2003 ( 10 . 33), . 3524/2007 ( 1,2 4). . 2121/1993 .

39.

 • : ) (1971) , ) (1961) , , , ) TRIPS , ( 1994) 1 1996.

40.

 • 2-20 1996 ( WIPO ) . WIPO ( WIPO COPYRIGHT TREATY ) WIPO ( WIPO PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY ). , Internet , , .

41.

 • CREATIVE COMMONS (CC)
 • 2002. 2007 ( www . creative - commons . gr ) ( CC3.0). : ) ( human - readable format -the Commons Deed ) ) ( lawyer - readable formatthe Legal Code ) ) CC ( machine readable formatResource Description Framework metadata ). Creative Commons YahooGoogle .

42.

 • , . :YouTube . com ,Veoh . com ,viddler . com.., . , :

43.

 • ( ) , , , site.
 • . , .

44.

 • , / .
 • , , .
 • ( ), ,