τοιχειομετρικοί πολογισμοί στη Χημεία4lyk-amarous.att.sch.gr/5 ekp...

Click here to load reader

 • date post

  18-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of τοιχειομετρικοί πολογισμοί στη Χημεία4lyk-amarous.att.sch.gr/5 ekp...

 • ' - "" - . 12.08 2

  Avogadro NA = 6,021023 mol-1

  (

  , , , , . . ., , , . . .)

 • ' - "" - . 12.08 3

  &

  amu

  (atomic mass unit) 1/12

  > 12 ( 12C ) <

  = 1,6610-24 g.

 • ' - "" - . 12.08 4

  &

  1/12

  12 ( 12C )

  ..

  () 16

  1/12

  12C.

 • ' - "" - . 12.08 5

  ( r )

  1/12

  12 ( 12C ).

  r = m / 1/12 m 12C

 • ' - "" - . 12.08 6

  ( r )

  1/12

  12 ( 12C ).

  r = m / 1/12 m 12C

 • ' - "" - . 12.08 7

  mol

  mol

  , :

  (,

  )

  12 g 12 (12C ).

 • ' - "" - . 12.08 8

  mol

  mol

  :

  6,021023 ,

  (1 mol 1 mol 1 mol )

 • ' - "" - . 12.08 9

  mol

  Avogadro NA = 6,021023 mol-1

  1 mol

  r

  1 mol

  r

 • ' - "" - . 12.08 10

  mol

  ,

  2 . 2

  .

  r 2 = 2Ar H + 1Ar O r

  .

 • ' - "" - . 12.08 11

  mol . . .

  1 mol () ()

  6,02 1023 16 g r r = 16

  1 mol () ()

  6,02 1023 56 g r r = 56

 • ' - "" - . 12.08 12

  . . . mol

  1 mol () ()

  6,02 1023 32 g r r = 32

  2

  1 mol () 2 ()

  6,02 1023 18 g r r = 18

 • ' - "" - . 12.08 13

  . . .

  1 mol H2SO4

  2 6,021023 . 2 1 6,021023 S . S

  4 6,021023 . 4 O

 • ' - "" - . 12.08 14

  . . .

  1 mol H2SO4

  2 1 . 2 g 1 32 . 32 g S 4 16 . 64 g O

  = 98 g mol H2SO4

 • ' - "" - . 12.08 15

  . . .

  mol n

  n = m / Mr n = 1 mol, m = Mr

  , m = n Mr Mr = m / n

 • ' - "" - . 12.08 16

  (Vm)

  1 mol, STP

  = 0 C ( 273 ) = 1 atm

 • ' - "" - . 12.08 17

  O

  Vm = 22,4 Lmol-1 . . . STP *

  1 mol

  22,4 L

  STP * = 0 C ( 273 ) = 1atm

 • ' - "" - . 12.08 18

  1 mol :

  ( AxBy x A y B)

  ( g) = r

  . . . ( )

  22,4 L ( STP)

 • ' - "" - . 12.08 19

  Boyle PV = (n & T )

  Charles V T n & P

  Gay-Lussac P T n & V

  V (1/P)Tn

  V = R (1/P)Tn

  R .

 • ' - "" - . 12.08 20

  R

  R = PV/nT

  [ P= 1 atm, V= 22,4 L, n= 1 mol T= 273 K (0 C) ]

  R = 1atm 22,4L / 1mol 273K

  R = 0,082 atmLmol-1K-1

 • ' - "" - . 12.08 21

  PV = n RT

  mol

  .

  P, V, R

  mol n = P V / R T

 • ' - "" - . 12.08 22

  . . .

  !

  mol mol

  .

  PV = (n1 + n2 + . . . n) RT

 • ' - "" - . 12.08 23

  Molarity

  mol

  ( : = mol / L)

  c = n / V 1,5

  1,5mol (. 60g) 1L