βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

of 13 /13
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ Α.Μ. : 4622 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ. : 4631

Embed Size (px)

Transcript of βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

Page 1: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ Α.Μ. : 4622

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ. : 4631

Page 2: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (1Α)

Στην χώρα μας το αναλυτικό πρόγραμμα τονίζει την απαραίτητη χρήση του υπολογιστή και στα νηπιαγωγεία.

Ωστόσο η πλειονότητα των νηπιαγωγείων σήμερα δεν διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και κατάλληλα ενημερωμένους , πάνω στο θέμα εκπαιδευτικούς.

Υπάρχουν όμως και νηπιαγωγεία που έχουν καταφέρει να εγκαταστήσουν υπολογιστές στους χώρους τους. Έτσι επιτυγχάνεται η καθημερινή επαφή-ενασχόληση των νηπίων με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Page 3: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (1Β)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Στόχος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι: Να αναδειχθεί η παιδαγωγική αξία του υπολογιστή, αλλά και Να έρθουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας σε μία πρώτη και ορθή επαφή με

τις νέες τεχνολογίες.

Ο υπολογιστής αποτελεί πλέον μια γωνιά εργασίας του νηπιαγωγείου όπως όλες οι άλλες, την οποία τα παιδιά μπορούν να επιλέγουν καθημερινά και να μαθαίνουν ενώ παράλληλα θα διασκεδάζουν.

Με τη χρήση του μαθαίνουν να ακολουθούν οδηγίες και κανόνες με σειρά, προωθείται η κοινωνικοποίησή τους, καθώς επίσης και η κινητικότητα και η παρατηρητικότητά τους. Με άλλα λόγια απομυθοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αρχίζουν να έχουν μία πρώτη ομαλή επαφή μαζί τους.

Γι’ αυτούς τους σκοπούς υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.

Page 4: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

4

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΉΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ;

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ημερομηνία διεξαγωγής έρευνας: Μάιος 2009

Τόπος διεξαγωγής έρευνας: Δύο δημόσια νηπιαγωγεία στην πόλη του Βόλου.

Αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα: 60 νήπια

Διάρκεια έρευνας: Τρείς εβδομάδες. Λίγα λόγια για την έρευνα: Οι συμμετέχοντες

(δηλαδή τα 60 νήπια) χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Σε κάθε ομάδα συμμετείχαν από 30 νήπια. Δεν υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις στο κοινωνικό επίπεδο ή την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των συμμετεχόντων. Επίσης, η έρευνα και για τις 2 ομάδες είχε τις ίδιες απαιτήσεις και η μόνη διαφορά ήταν η χρήση του Η/Υ και διάφορων λογισμικών από την πειραματική ομάδα.

Page 5: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

5

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΡΑΦΗ + (υ.ε. από Ο.Ε) +

ΑΝΑΓΝΩΣΗ + (υ.ε. από Ο.Ε) +

Συμπέρασμα έρευνας: παρατηρούμε βελτίωση και στις 2 ομάδες. Όμως η πειραματική ομάδα είχε υψηλότερες επιδόσεις από την ομάδα ελέγχου. Πρέπει όμως να αναφέρουμε πως το επίπεδο των δύο ομάδων δεν ήταν ίδιο πριν την έρευνα με την πειραματική ομάδα να είναι ελαφρώς καλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι οι υψηλότερες επιδόσεις που πέτυχε η Π.Ο είναι πιθανό να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Page 6: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

6

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 1

Tux Paint:o πρόγραμμα ζωγραφικής που παρέχει στα παιδιά

ηλικίας 3 έως 12 ετών ένα ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας.

o Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ζωγραφιές, να συνθέσουν ιστορίες ατομικά ή ομαδικά με τη βοήθεια του νηπιαγωγού.

o Με το πρόγραμμα αυτό τα νήπια έρχονται σε επαφή με: Έργα μεγάλων ζωγράφων Διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα και μαθαίνουν καλύτερα τα χρώματα και τις αποχρώσεις τους.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Page 7: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

7

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 2

Kidspiration: Είναι ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορούν εύκολα να το

χειριστούν καθώς χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιούν το ποντίκι.

Μαθαίνουν επίσης να κατασκευάζουν σενάρια, να δομούν την πληροφορία και να μοιράζονται μεταξύ τους τις σκέψεις τους.

Αποτελείται από δύο βασικούς τρόπους που βρίσκονται σε άμεση σχέση μεταξύ τους, οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη γνώση:

<<Picture View>>:στο μέσο αυτό το νήπιο βρίσκει εικόνες και σύμβολα.

<<Writing View>>:στο μέσο αυτό αντίθετα μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις λέξεις.

Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης, αποτελεί ένα διαμεσολαβητικό, γνωστικό εργαλείο που ευνοεί την οικοδόμηση νέων γνώσεων, ενισχύει την αλληλεπίδραση και εμπλέκει τα άτομα σε νοητικές διεργασίες για ανάλυση και κριτική αντιμετώπιση του περιεχόμενου της διδασκαλίας, καθώς και στην οργάνωση και αναπαράσταση της γνώσης τους, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, (Jonassen, 2000).

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Page 8: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

8

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 3

Revelation Natural Art: είναι ένα λογισμικό με το οποίο τα νήπια μπορούν να επεξεργάζονται γραφικά και να παράγουν κινούμενα σχέδια.

Είναι ένα απλό και εύκολο εργαλείο το οποίο φέρνει τα νήπια είτε ατομικά, είτε ομαδικά σε επαφή με τις τέχνες.

Σε αυτό μπορούν να εργάζονται με διάφορους τρόπους, όπως με στυλό, μολύβι, ακρυλικό, παστέλ, κάρβουνο και κιμωλία.

Με τη βοήθεια του νηπιαγωγού το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί καταλλήλως για να καλλιεργηθεί στα νήπια η δημιουργική έκφραση και σκέψη, καθώς επίσης και η καλλιτεχνική ευαισθησία.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Page 9: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

9

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 4

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Gcompris: Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό λογισμικό

που περιλαμβάνει περισσότερες από εκατό δραστηριότητες.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών.

Οι δραστηριότητες από τις οποίες αποτελείται έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, είναι όμως και ευχάριστες για τα παιδιά.

Μερικές από αυτές είναι οι εξής: Ανάγνωση Αριθμητική ( πίνακας μνήμης) Γεωγραφία ( τοποθέτηση χωρών στο χάρτη) Επιστήμη ( ο κύκλος του νερού) Παιχνίδια ( όπως σκάκι, Sudoku)

Page 10: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΛΟΓΙΣΜΙΚΆ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΜΈΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ

Google Earth και Google Maps

Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (π.χ. Wikipedia)

Λεξικά : όπως Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.greek-language.gr/greekLang/index.html)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Page 11: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

11

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Drawing for children:

Πρόκειται για ένα ελεύθερο πρόγραμμα ζωγραφικής κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Δίνει στα παιδιά μία ευχάριστη διάθεση, ευχρηστία και προσεγμένη παρουσίαση.

o Τα παιδιά που το χρησιμοποιούν δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν να διαβάζουν.

o Αρκεί να καταλάβουν από το νηπιαγωγό με ποιο τρόπο να χρησιμοποιούν τα κουμπιά για να σχεδιάζουν.

o Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν κάποια σχήματα.

Page 12: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

12

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Κατανοούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από

μικρή ηλικία να έρθουν σε επαφή με τα νέα τεχνολογικά μέσα.

Αυτό θα τα βοηθήσει στη μετέπειτα σχολική τους πορεία αλλά

και στην καθημερινότητα τους καθώς οι νέες τεχνολογίες

έχουν ενταχθεί στη ζωή όλων. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι

και οι νηπιαγωγοί πρέπει να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις

έτσι ώστε να τις μεταφέρουν στα παιδιά με τον τρόπο εκείνο

που αρμόζει το να προσπαθεί κανείς να επιμορφώσει παιδιά

του νηπιαγωγείου.

Page 13: βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631

13

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

Τις πληροφορίες μας για την εργασία τις αντλήσαμε από τις παρακάτω σελίδες:

http://syneducation.wordpress.com/2010/05/04/kidspiration/

http://team8uth.wordpress.com/2010/06/06/%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%85%CF%80/

http://gcompris.net/-el- http://drawing.gamemaker.nl/ http://giannismokias.pbworks.com/w/page/24566118/R

EVELATION-NATURAL-ART http://www.tuxpaint.org/ http://syneducation.wordpress.com/2010/05/04/kidspir

ation/

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ