ΑΕΠΠ - Μάθημα 4

27
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 1.5 Κατηγορίες προβλημάτων 1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής Το έργο με τίτλο Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα . Βασισμένο σε έργο στο http://ioarvanit.mysch.gr. Παροχή δικαιωμάτων πέρα από τα πλαίσια αυτής της άδειας μπορεί να είναι διαθέσιμη στο http://ioarvanit.mysch.gr.

Transcript of ΑΕΠΠ - Μάθημα 4

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

1.5 Κατηγορίες προβλημάτων1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής

Το έργο με τίτλο Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Βασισμένο σε έργο στο http://ioarvanit.mysch.gr.Παροχή δικαιωμάτων πέρα από τα πλαίσια αυτής της άδειας μπορεί να είναι διαθέσιμη στο http://ioarvanit.mysch.gr.

Όλα τα Προβλήματα

Άλυτα ΕπιλύσιμαΑνοιχτά

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Όλα τα Προβλήματα

Άλυτα ΕπιλύσιμαΑνοιχτά

Δομημένα

Ημιδομημένα

Αδόμητα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Όλα τα Προβλήματα

Άλυτα ΕπιλύσιμαΑνοιχτά

Δομημένα

Ημιδομημένα

Αδόμητα

Υπολογιστικά

Απόφασης

Βελτιστοποίησης

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Έχει αποδειχθεί πως δεν υπάρχει λύση

Άλυτο πρόβλημα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Έχει αποδειχθεί πως δεν υπάρχει λύση

Άλυτο πρόβλημα

Τετραγωνισμός του κύκλου με κανόνα και διαβήτη

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Έχει αποδειχθεί πως δεν υπάρχει λύση

Άλυτο πρόβλημα

Τετραγωνισμός του κύκλου με κανόνα και διαβήτη

Διπλασιασμός το κύβου με κανόνα και διαβήτη

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Δεν έχει αποδειχθεί πως υπάρχει λύση, ούτε πως είναι άλυτο

Ανοιχτό πρόβλημα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Δεν έχει αποδειχθεί πως υπάρχει λύση, ούτε πως είναι άλυτο

Ανοιχτό πρόβλημα

Ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η λύση του είναι αποδεδειγμένη και γνωστή

Επιλύσιμο πρόβλημα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η λύση του είναι αποδεδειγμένη και γνωστή

Επιλύσιμο πρόβλημα

Σπάσιμο του φράγματος του ήχου

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η διαδικασία επίλυσης του είναι αυτοματοποιημένη και βασίζεται σε τύπους

Δομημένο πρόβλημα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η διαδικασία επίλυσης του είναι αυτοματοποιημένη και βασίζεται σε τύπους

Δομημένο πρόβλημα

Επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η διαδικασία επίλυσης του είναι ως έναν βαθμό αυτοματοποιημένη αλλά βασίζεται σημαντικά

στον ανθρώπινο παράγοντα

Ημιδομημένο πρόβλημα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Ημιδομημένο πρόβλημα

Επιλογή του μέσου μεταφοράς σε ένα μας ταξίδι

Η διαδικασία επίλυσης του είναι ως έναν βαθμό αυτοματοποιημένη αλλά βασίζεται σημαντικά

στον ανθρώπινο παράγοντα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η διαδικασία επίλυσης του βασίζεται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα

Αδόμητο πρόβλημα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η διαδικασία επίλυσης του βασίζεται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα

Αδόμητο πρόβλημα

Επιλογή του τόπου των διακοπών μας

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η λύση του είναι ένα “ναι” ή ένα “όχι”

Πρόβλημα απόφασης

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η λύση του είναι ένα “ναι” ή ένα “όχι”

Πρόβλημα απόφασης

Να βρεθεί αν η μέση ετήσια θερμοκρασία της Φλώρινας είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της Κοζάνης

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η λύση του είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από υπολογιστικές πράξεις

Πρόβλημα Υπολογιστικό

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η λύση του είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από υπολογιστικές πράξεις

Πρόβλημα Υπολογιστικό

Να βρεθεί η απόσταση που πρέπει να διανύσει ένα αυτοκίνητο για να μετακινηθεί από την Ηγουμενίτσα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, μέσω της Εγνατίας οδού

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης από ένα εύρος λύσεων

Πρόβλημα Βελτιστοποίησης

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Η επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης από ένα εύρος λύσεων

Πρόβλημα Βελτιστοποίησης

Να βρεθεί ο οικονομικότερος τρόπος μετακίνησης από την Φλώρινα προς το Ηράκλειο Κρήτης

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Πρόβλημα και Η/Υ

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Τα προβλήματα και η επίλυση τους υπήρχαν πριν την δημιουργία των Η/Υ

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι μπορεί να κάνει συλλογισμούς εξαιρετικά μεγάλης πολυπλοκότητας. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια μηχανή.

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Ο Η/Υ μπορεί να κάνει μόνο 3 λειτουργίες:

ΠρόσθεσηΣύγκρισηΜεταφορά δεδομένων

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Ο Η/Υ μπορεί να κάνει μόνο 3 λειτουργίες:

ΠρόσθεσηΣύγκρισηΜεταφορά δεδομένων

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα!

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .