Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 4.5.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» ...

download Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 4.5.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (αρ. φ. 1925)

of 8

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 4.5.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» ...

 • 8/2/2019 4.5.12 (. . 1925)

  1/8

  &2+

  %

  % ; , (

  ( ( ( %, ( , % %%( % %%,

  % %( ( % % ( ( , ( ; %

  % ( % ckhkoq~n ( 69;( % ( %( 10% %

  ( %( ( % ( % % 10>1( % ( (

  ( %( %%( % % %

  ,

  + %

  ( % &1076%107;+( % % % (

  ( ( ;% % ( % (%( ,

  ( ( 17 ( (( (

  ( ,

  = = >:(::,= ;:(::,%= ;:(::, = 1::(::, = 1(2:

  , , 0 2:12 ( 1;

  %

  ( , , %( %

  ( % ( % %

  (

  % , %( %

  ( % %

  ( , ( % %

  1;63, , (

  ( (

  ,

  ( % , % ,

  ( , ,( % % ( , (( , %, (

  ,% ( %

  ( %

  ,

  % %( ( ( % ( % %

  ,

  , ( %( % % , % , , % , % ( % , ( ( % % , (( % %

  ( % ,%( ( % , ( % , ,

  3 , , ,

  , , (

  % , %

  , ( ,

  , , ( ( , % ( ,

  , % ( ( , % , ( , % ( ( ( ,

  ( , ( %, , ( ,

  % ( , ,

  , ( , % , %, ,( ( % ( = ( ( %( , % ,

  "%" ( % % , ( % ! % % ( % ( (""( % !

  ( %( (( %! %( %, 4 % !

  ( ( % % , ( ( % ,

  , , ( !

  % , % ,

  % ,

  = " ", ( ( ( " ( ( ( , ( ( ""( ( ,= = " , ( ( ,

  ,,,, ( ( " &19/12/2:11+ ,

  ,

  , % , ( %

  &23 +( % ,

  4 4

  , ( ,

  730>

  7:>7

  9 ,

  2

  2

  3,

  9

  I % % % % , , 6

  I % %, , 6

  I , % ,

  , ,, 0I

  %% , , >

  I ,( , , >

  I , % ,, %, , 3

  ,,

  ( ( ( 3(,

  ( , ( ,

  % (( ( ( ( ,

  % % ( ( ( % ( ( ,

  % ( %((

  %( %

  ( %,

  ( ( % %

  (

  ( ( %

  ( (( , ( %

  ( % % ,

  % ( %

  , %

  ,

  9 ,

  , ( , ,

  % % , ( % (

  ( % ( %

  (( % (

  , , % %

  4 (

  ( ( ( (

  ( ,(( % % % ( ,( ( %

  ( ( %( ( ( ( %( ,( % %4 ( , ( (, , % %

  ( % 4 ( 4 4% %

  4 , ( %, %

  , , ( , % ( % , ( , , ( ( , ( ( % , ( , ( % ( ( ( ,

 • 8/2/2019 4.5.12 (. . 1925)

  2/8

  1:, % %% , % ( ( % ( ( % ( % ( 2:1:( % , ( %( % %= % ,,, 11, % %(% ( % = % ( ,

  12, %

  % % %( % ( % (

  ( , ( ( % ( ( , % ( ( % ( = % 17,

  %( ( %( % 10(% % ( ( , %( ( ( &+( %( ( %( = % %, ( = ( ( (

  ( ( %, (% ( % % ( % % % 1>, % % %, ( %( ( % %( % % % , (% ( % ( ( ( , % % , ( ( , = % % % ( % % %, %, % % ( ckhko%q~n,

  ( ( ( % % , %= % % ( %( ( , ( =%% 13,

  =1:,S,HA^RNLP( HnwEneokrnw`n

  Iral Ngghwkarq~n`n hihkwn`n Gol%wpalpklozhnW{hsnwprnW{rozo~howw~rhngol%gkhn`n Chornlgn &1076%107;+(Zarkw 1;91(7( >(,133,

  11, %ZI;0(1126,

  12,1(26,17,7( >( S,HA %

  RNLP(,10,>( 2;(,262=

  % % ( ,

  1>, ;( 26( S, HA^RNLP( ,030,

  13,;(29%26(S,HA^RNLP(,032%030,

  2 0 2:

  !

  ( , 19/0 2:12

  , == ( ( , 2:12(, 1;;,

  , " %" &, 1>+,

  % ( " "(

  , 4 " ( ( "&, 27+,

  % , % , %( ( , , ( %( ( ,

  (% ( ( % %% , ( ( , % ( % , " % ( ( "( ,

  % % ( " ( ",

  ( ( ( "% (% " & %

  +, %( ,

  %, ( ( %, % % ,

  %( ( "%"( ( ( , ( % ( ( , ( ( ( % ( , ( % , , = " ( " &, 29+, ,

  % % %( , ( = % % , % , , 2: % , % % %( ,

  %

  , , % , 2:11 ,21v10 20:,

  , % % % , 2:12, ,20v19 13,

  ( % , , 2:11, ,( ,(,2:12, ,

  (, , , ,(,2:12,

  (% % ( % , , ,2:12,

  , % , %,, , , 2:11,

  ( % ,, ,2:11,,

  ( , ,, , 2:11,,

  ( % , % , ,2:11, ,

  ( , , ,, ,2:12,

  , ,( ,2:12,,

  , %( ( %( % , 1;66 , % ( ( % , % % ( %, % % , %%( , ( % % (% & + ( % ( , ( % , ( (

  ( ( ( ( ,

  =

  %

  %

  %

  %

  % % &

  ,,

  =" "( ( 2:12( 773,

  "" ( % , , , ( &773 %+( % , ( ( % (% ( ( %

  ,= = % &21+

  = %&01+

  = %&;+(

  = "",

  , %( %( =

  " % %, ( ,,, ( ( % %, (% ( ( % ,,, ( ,,, ( %

  ( ( ,,,, , ( ",

  ( = " ,,, , , , ,,, , ( ,,, , (

  ( ",

  ,

  ,

  ( ( %( ( ( % ! %

  & + % ( ( % %( Eawolkg ! ( % ( ( % ! %

  ( ( ( ( , ( ( ( ( ( % ( 4 &( ( ( ( +4 &( ( ( ( +( % 4 & +( ! = !

  ( ( ! % % %

  ( % , % ( ( ( %

  %( % % %

  ! %

  %, (

  (

  + ,

  % % %

  ,( (= % ( ! ( &%+(% %( % !

  ! %

  & %

  ( ,, , ! %( (

  ! % % % ( %& %+( !

  % ( !

  (

  ! ( % ( (

  , ( %, % %

  ( % % !

  ( !

  % % %% ( %

  ( %(

  % %(

  % % ! ( % ( % %,( %( %

  % , %,( %( %( %( , ( % ( %! % = , % , %, , , , ,% 4 , % ,9=7:, , , !10 1;>9( 16 , ( % %(

  , ( , %( ( ! % %!

  , = ( % % , % % % ( (% , ( %( % ! % ( ( % %! %( % %, %

  &+ &,;>(>+( ( , % % %( % % ( 2::0! = % % 4

  % , %(% , %, ( % , % , , ( %, ( % % ,

  = % , %( ,

  %

  ,

  ( % , % ( % ( ( %( , = ( %( ( 4 ,

  1;>:(%

  ( % , ,

  %, %, ( ,

  , % % ( ,

  ( %( ( , ,

  ( %, ( % , % % %( % , % ,

  1,

  1,

  !

  % ( , ( ! % = % % ( ( ( ,

  %( La kaNynk a Wfkr%hn{ Gfazhkl( , La`ka Nyn ka % % Brkp kwfAkrya{w, % ( % ( % (% & " %"+, Wfkrhn{ Gfazhkl( % %( ( % &yyy,adpklnw,bhoi%wzop,goe+, % 4

  0 %, % % %( , ( % , , % (

  ( % % ( , % , %

  ( % % % , , % % , %( ,( %

  ( %, % (( %

  , ,

  , &,,,+(1:( 199 ( ,21:76 132: 21: 7626>16, , ( ;( (2>( &10391+, ,(1, &2>( 10391

  ( , 21:61 70 ;>21:61 73;61+, ,,=yyy,orpfo`ovowp{zow,ir,

  orpfop{zJopnlnp,ir

  ( ,

 • 8/2/2019 4.5.12 (. . 1925)

  3/8

  &0+

  ( 7 % % % ( %

  (

  % ( %

  ( % , % , % =%((+( (

  ,%

  , (

  % %

  , ( %

  %,

  0 %, %

  20( 2>, % ( % = (( % %, ( ( %( %4

  % 4 ( % % 4 %

  4

  % %( ,

  % 2/7 %, & %+( ( @kyahk ( ( &+( % %

  % ,

  = % % @kyahk ( 0 (%

  4 % % 4 % 4 ( %4

  3 % = % , = %

  , % %, %= % ( % ( %,

  9 4 = , % % % % ! ( % ( %%

  % % ( % %,

  %

  >3 ( 09( >3 ( %01( % >6( % 73( >>( 79, , (

  ( 7> ,

  ( 1 ( %( % ( ( % , % % , % , % % ( !

  2 ( ,

  23, % = + % ( ( (+ 7:. , % % %( ,

  7 0 % %% , %, ( ( , % % 7 % &%

  + % % % ( % ( % % %,

  % % &% + % , 4

  0 0 %, = % 4 % % ( &+( (,

  % %= % 4 % %= % ( , ( (

  2:12

  (

  ( , ( % ,

  ( % , &, 1>(72+, ( , %( , , ( , , % ( (( ,,, ,

  , ( , ( , ( %( ( ( , %( ( ( ,

  , &,,2:(3+, , ( ( %, ( &,>(2;+,

  , %, , , ( %,

  ( ( , , ( , &,1:(26+, %&+ ( &+ ,

  ( &, 0(13+, ( ( ( , ! , ( ( , , ( % ,

  %, , ( , % ( % ( ,

  ( ,% , 4 , ( , ( ( % % , 4 (

  , ( ( , ( ( ,

  ( ( ( , ( ( ( , ( % , ( ( ( , , ( ,

  ,, ,

  17 2:12

  = , 1; 7:= , > 02

  =

  &7+

  % ,% ( ( % ( % ,

  % ( %( , (

  %= % ( % , ( %( % , (

  ( , , %( % ( ,

  , %

  , %( % , % %, % % , ( %

  , , , %, ( % , ( ,

  %

  ( % % , = ( ( ( ,

  %

  , % ( %( % ( ( , %

  = % , (( ( ( , , 4(% ,

  = (

  ( , % , ,

  = ,

  = ( , , %

  , =

  ( ,

  ( ( ,

  = ( , ( ( , ( ( ,

  ,

  % % % ( ( ( % ,

  (( , (

  ( % , (( % ( ( ,

  ( ( 27,3,1;;0 ( % ( ( ( = % ( %( ( ,

  4 % % % ( ,

  ( ( 6,3,1;;> = ( ,

  ( ( (

  ( , ( ,

  , % = ( ( 4 ( % , % ( ( , , ( % , ,

  4 &+= , ( = & +, ( % , , % ( ( , % % ( , % ( , , = % ( , = % &, +( ( % ( %

  ( , ( , ( ( (

  ( ( % , ( ,

  , ( , = ( ( ( ( %, ,

  , ,

  &+ & 2:11+

  , , ( ,( ,,

  , ,

  ,

  , , ( ,

  0 ,

  ,

  , , ( %

  % , % , , ( %( %(

  , , ( ( , ( ( ( , % ( % , ( ( ( %,

  , ( % , %, , %! % ( % , % (

  ( , , ( ,

  , % , %, % , % , & , 19+,

  , % % % , ( 4 % ,

  ( % , 1> %, (

  , %( % ( ( , % % %( ( % % %( , %, %( ( ( , (

  ( ! %( % ( % , % , %( (,

  ( % % ( %( , , 4 ; % , , % 4 4 % ( 4 % , , ( %

  %! % ,, ( % , % , ( ( % ( , ( %( &, 6%;+, ( ( ( ( ,

  ( , & , 22+, ( %, %

  % , %( %( , ( % ( ( %( ( 4 4 (

  ( ( , ( ( ,

  !

  ( , , ( , ( , , ( 4 ( ( (

  ( ,

  ( ( , 4 ( 4 ( 4 4 ( ( 4 ,4 ( ,

  0

 • 8/2/2019 4.5.12 (. . 1925)

  4/8

  0 0 2:

  !

  ( ( % ( ( ( ( , % ( %( ( y !

  ( ( % % ( %( (

  , % ! (

  (, % (, % ( ( % % ( , !

  - - -

  y % ( ,

  ( ( ! % 0 % ( % !

  ( ( %! % %( %( , %( %

  , ( % ( ( % y ( ( !

  ( ( ! ( ( % %

  % &,, ( ( + 1;: y ( y , 4

  ( ( %! ( 4

  ( ( ! % ( ( ( %

  ( % ,( ( !

  % ( ,, , ( % %( ( % ( %( ,

  ( ( ! ( ( , %( , %( , ( !

  - - -

  , % (%,

  ( % , !

  ( ( % %( % %, % ,

  ( ( ! , ( , !

  y ( ( ( , ( ( !

  ( ,

  ( ( !

  = , y

  4 ( ( ( &5 + ,

  - - -

  ( y , y ( , , , ! ( ( ( ( ( ( ( , (

  , ,

  %

  %

  ( ( ( %

  % %

  ( % y % =

  % %

  %, ( % ( %, %( y ( %

  % ! % !

  % % , %

  % % %

  , % %

  % ,

  % , ( ,

  1;;9 ( % 333 % ( , % ( % 1;;9( 11

  %

  !

  (

  %

  %

  % ( %4 , % %

  %, % % !

  % % ! , ( , ( % ! % % ( % % , % ( ( , , ( % ( % % , ( , ( %

  ( , ( ( % , ( , ,

  % &!+ % , % ( ( % % , % , ( % ! % ,

  ( % , ( ( % ! % % ,

  ( ( ( ( %, , , ( , % ( % , % ,, ,, ( % %( % % , ( sk now % % % ( ( &!+( % & + &!+( % ( !

  % ( % 4 % % % & % % ( ( % + 4 !

  ( ( % ( % ( %(

  % !

  6 ,

  , , ,

  ( % %

  ( , ( %

  , ( %

  4 ( %

  ( % %

  % %

  % ( %

  , 1;;7 %( %

  ( , %

  ( %

  , 4 ( ( (, , % ,

  ( ( , 11 %( % %, % %, % ( , % ( %

  ( %, ( ( % , , 11 (

  % ( % , % ( % % ( % ,

  ( , ( %, % , ! ( ( , % ,

  ( , ( ( 4 , ( & , 1;+,

  ( ( , ( ( ( ( % , ( ( % ( , % & + ( &, 0+,

  ( ( % ( % ( ( % ( ( % ( (( ( % , , % ( % ( ( ,

  7 ,

  , 4

  ,

  % %( % , % % & % + ( ,

  % ( %,

  % &, 1;13( 20,2,12+ ( ( % ,

  , adpk%lnw,bhoiwzop,goe= % % Ir}nior} Ykpa % %

  % &Dapoykgagf+ , % , 1;,12,2:1: %( %( ( % ( % ( ( ,&fppz=//adpklnw,bhoiwzop,goe/2:1:/12/

  bhoi%zowp_2166,fpeh +, %

  ( %4 ( 4 (

  ( %( 4

  % ,,,, = % ( % % % , ( % ( % % & ( +, %( ( , , ( %( %( % ( ,

  % 4 % ( % ( % ( %( ( ,,

  &nvpra Ngghnwl~hha wah~w+4

  - - -

  73 ( ,

  ( , ,

  ( ( ( 6> , 30

  ;2( ( ( ,

  , ( ( ,

  2> ( =

  % ,

  % % % ( ( ,

  % % %

  % % % ( % ,

  ( ;; % % ( % ( ,

  ( ( % ( ( ,

  > % %( ( %( ( 29( % , % % 26, %

  % ( , ( ( % ( ,

  > 3 % = (( ( ( %( % % % ( ( % ,

  ( % ( % , ( % %( , %

  % % ,=20,,

  % % ( ( % , 2>, 1;31 % = ( ( %, % &+, (

  % % , , ( ( , 2( , 1:93,23, , , ( % (, ( 2:1:( , ;%17,29, % % , , %( % ( % ( ( ( ( ,, ( 1;67(, 09( 06= ( ( %( ( ( ( %, ( ( %( %

  ( ( , ( %( ( ( ( ( % %( , 26, ,7(20,

  7 ,

  &+

  ( 27 =

  % ( 1> 2:12( % % % ( ( ( % ( %, 12 2:12 % %( ( % % ,

  2::6 % , % 2:,::: 1;90 099 , % % ,

  , % % % ,

  , [email protected]

  , 0:;:;(

  1;:10 , 22;>:,>3:6:( 3;03,::0 173

  ( , ,

  , =

  ( = ( , ( ( , ,

  = ( , (

  , ,

  & +

  ( ,

  ,

  % ,

  ( % ( %

  ,

  ( % ,

  6

  1:( , 1:3 99 (

  , 21:76 13 2:3 21:7626>16

 • 8/2/2019 4.5.12 (. . 1925)

  5/8

  2:12

  % &29%0%2:12 ,1;20+ %

  ,, % % % 2:1: &% + % , % %

  + % ( %& + ,,( % ( % , , % , %

  ( ,

  ( %(

  ((

  %

  ( %, % (

  &%+ %( ( % % % , %,

  % ( =

  (

  % ( % % %

  =

  7 2:1:( % % % E~lwpnr

  +( %

  e ^lksnrwkp{ & + %( % &Gh~mLazo% % 4 ,

  % %

  % %

  ( % ( ( % % %

  %,

  % % % = ( += % , 2, % Ah%

  % = %

  Aweo~wf % +, 7,Zhnwpn`( % in= %%= (

  , 0,,Mofl Bnfr( % % = , >, %

  ( %

  = % , 3,Nhkaw Dappal( % lwpnr= , , 9, , Sha`al (

  % = % , 6,, Zasnh H, Iasrkh{~d( , % W, Pfoeaw( % Farsar`= % , = %, ;, Mofl Copozo~how( , % Waklp Ear{ Loprn @aen(,,= , 1:, @a%lknh A{~gf( , % Wp,Mofl oc @aeawg~w % Bahaeal` &+= % , 11, Inorin @neagozo~%how( , ( % % %Cor`fae & += ( % ,12, , ( ,Dkliw Gohhnin( Gaebrk in( ( ,, = %4 17, Ra`~ Zrn`a( , % Babnw%Boh{ak( % %( % KLPNR &Gh~mLa%zoga( += % %, 10, Arkwpophn Zazalkdohao~( ,

  ( % % Cor`fae & += = % %,1>, Znpnr Bo~pnlncc( , % ( = %= % ,13, % ( ( % = = % 4 19, Ekgfakh Lnaep~( % ( Wnlkor Cnhhoy( GA%@K/Nhn~pfnrka &+= % , 16,,Mofl Zalpnhnkeol Ealo~wadkw(, ( Yorgnwpnr&,,+= = , , 1;, Ahnvnk S, Lnwpnr~d(

  Zorpweo~pf( , ( % Wp, Al`rnywBkbhkgah Pfnohoikgah Klwpkp~pn( = %= % % & % +, 2:, Paeara Ir`}nhk %}n( ( % = % , 21, , % ( % = % , % , 22, % , ( , %( % = % , 27, %( , ( % = 4

  % % ( % =

  1, , % , & +( %,

  2, ( % Nr%c~rp( ,

  7, %( ,

  0,Br~gn Bngd( , ( % % % &Zazzaw Zaprk%wpkg Klwpkp~pn( ,,,+,

  2, % %

  %, % % % % klps,ir,

  % %

  % ( ( % % ( % , % ( % % % % ( ( ( % % % ( % a` klpra & + a` nvpra & +( % ( % %,

  7, ( %( ( =

  + ( % ( %

  , ( ( ( ( % ,

  + ( & +( % %( % % ( % , ( % ( % ,

  +

  % ! ( % ( , % % , % , ( ,

  + % ( % % , % % % % = % &( ( (1;97( , 39; zawwke+,

  % % = %( ( % &( 1;90( , >+(= % y , % ( % % ( % % 2: , % &, R~wwkal Pfnohoi{= 1;2:1;92, Al Klpro`~gpor{ W~rsn{( WSPQ(13 T1;92U( , 196+,

  ( ( , % % ( % ( % %

  % ( ( ( ,

  % % ( %( ( %

  % ,

  0, ( ( ( % ( ( % % ,

  % % % & %( ,,( +, ( % ( % , % ( , % &%+( % % ( ,

  >, % ( ( % (

  ( ( ( % , % ( % % ( , %, %( ( % ( % ( ,

  3, % % (

  ( ( % ( ( % = %( ( ( % % ( % ,,,( ,,,( ( % % ( % % E~lwpnr &+( % Cor`fae & ( ,,,+( %( ( % &KLPNR( Gh~mLazoga( +( % &+( % % &( +(

  Sahaeo&+( % &NCOWP( +( % %( ( % , , ( ,,

  9, % %( ( % ( %( ( , % % =

  % % & +( % % ( % &, +( %% Yarn &,+( % % & %

  +( % % &, +(% % ( ,( % (% & +( %% % & +(% & +( %%

  ( % % & +( %% Ahcn{ns( % % ( % ( % ( % , , % ( %, %( , % ( ,, ( %, ( % ,

  (%, ( % ( ,,,( %,Pfoeaw Ckp}Inrah ( % % %( ,,,( %, Mofl Bnfr( % ( ( ,,,( %, Pfoeaw Fozdo( % % %( ( ,,,( %,Sha`al Zn%rkgkg( ( % % &+( %, %( Golgor`ka ^lk%snrwkp{( ( %, %( % ( %, %( % % Gaebrk`in( %,Ahnval`nr Rnlpnh( % % %( ,,,( %, LkgohawHowwd{( % ( %,O}ohkln( %

  %( %, Koal Wa~ga( Bowwn{ & %+( %, ( ,,,( %, (,Dkliw Gohhnin( % Gaebrk`in( ( ,, ( %, ( , ,, ( %, ( , , , % ( %, % ( , ( %( %, ( % , ( %,Fnkddk F~p%p~lnl( , % % & %+( %, Inorin Eawwo~f( % &+( %, % ( , &% +( % ZasnhH, Iasrkh{~d( , %W, Pfoeaw( %

  Farsar &+( % (, ( ( % ( ( % Ykllnr( ,, %( % ( , % , ( %( , % ( % %( , ,,,( % ( , % , ( % %( , ,,,( %% ( , % ,,( %% ( % , ( % %( , ,( % ( , % , %( % ( % ,,( % ( % ( % ( % ,,,( % %( % , %( ( %

  , ( % ,( ( ( %Aw%waa` Nhkaw Dappal( E~lwpnr &+( %Mofl Copozo~how(, % WaklpEar{ Loprn @aen(,,,( %Inorin @neagozo~how(, %( Cor`fae( ( %Arkwpophn Zazalkdohao~(, ( % % , Cor`fae( ( %Znpnr Bo~pnlncc( , % ( ( % %( %( % ( ,,( % ( % ,,,( % ( % ( % ( ( %

  Za~h En{nl`orcc( % ( ( ,,,( %% ( , ( %( , % % % ( %% ( %

  ( %Eark{al Boions Wpoma klos( &+( %Lnlalp Ekho%gnskg( ( %% ( % ( %Ekgfnh Wpasro~( % ( %Mnal%Cralgokw Gohowkeo( % ( % %( % ,,,( % (

  ( %( ( ,, ( %@alknh A{~gf( , % % ( %( % (, ,,,( %Lkgohaw Ab~Era ( ( %( ( %% ( , % ,,,( ,, %( % ( % ,,,( %, Mofl Zalpnhnkeol Ea%lo~wadkw( , ( Yorgn%wpnr( ,,,( %Ahnvnk S, Lnwpnr~d( %% % Zor%pweo~pf(, ( % Wp, Al rnyw Bkbhkgah Pfno%hoikgah Klwpkp~pn(( %Paeara Ir`}n%hk`}n( % ( %( % ( , (

  % , ( , %( % ( %, Mksdo Zalns( ( % ( ( ,, % ( % %( ( %% ( ( %Pa%rnd Ekprk( % ( Baha%eal` &+( % %( ( % ( ( % ,, % ( ,, % ( %% ( % ( ( %( , %( % (, ( % &+( %

  %( % ( ( %Ekgfakh Lnaep~( ( Wnlkor Cnhhoy( [email protected]/Nhn~%pfnrka &+( % %( , % ( %Nhk}abnpf Pfnodrk%pocc( , ( %( , ( % % ( % ( %( ( % (, ( ( %% ( Eawpnr ( ( % ( Ea%wpnr ( % , % ( %( , ( % % ( % %( ( ,,

  ;, ( (

  % % % , % & ( ( +( % % % % ,

  % % ( (

  ,,

  % ( ( % ( , ,( %( % , ( % ( % ( % ( , ( % ( , %

  ,,,( % ( ,,,( % , % ( % Gaebrk in( (% ( % ( , , ( %, ( , ,( , %, ,

  , ,,,

  ( ,

  , ,

  , % , & %+ ( % ( %

  ( ( , , , , ( % ,

  , , ( = !

  % ( % , ( "%" % ( ( % %1,

  1;92 % %( , "" ,

  "" " 2:11, ", % % ( % ( % %( %( % ( ( % % , % ,

  ( ( % " " %( % % " "(

  ""( ,

  % % ( % ( ( % %( % ( % " "( ,

  1;92 2:11 ( %

  Snlka hninl`k F, D H, Bocc ,, " " &Kds~+ %% ,

  1;6; " " ""( , ( " ( ( " ,,

  " " ( ( ,

  " " ( " " ( "" ( (

  "" ,,! ( , , Bnwzospw{ ( 4

  ( , , ,

  ( ( ( , ( (

  4 "" 4 " ( " " ( " "( ( , ( !

  ( ( , ( ,

  (

  (

  ,

  , % ( ( ( ( % ( ,,, , % 4

  ( ( ( ( ( ,,, ( + & + ,, %( ( + % & ( %+ ( ( y( % %( % ( ,

  % ! " ,,,", +

  , + ( ( ( ,

  & + y ( " " %( % " "( "" (

  ( ( ( ( ( =

  ( ( , ( ,

  ( ( ( ,

  ,

 • 8/2/2019 4.5.12 (. . 1925)

  6/8

  3 0 2:

  %&

  %+, % , (

  , % %

  ( ,

  ( ( %

  &, ( 2+, % % ( ( %

  %

  %, %

  , %

  , %( %

  % % ( % %

  % , & +( ( (

  % , %

  ( ( ( % , %

  , % % , % % (

  ( &,, +, %

  76 ( %

  & % % %

  , % = = ( ( %

  % ( , = 4 , , % 4 & %

  , 76 % ,( (

  , %( , % ( %

  , ,( % ( , %

  ( , 4 % 4 ,

  %4 ( %+,

  ( 4 ( ( ( ( % ,

  ,

  - - -( , % % 4 4 4 4 ( , ( %, % ( ( , %, , ( ( % ( , , , , 4 % ( ,

  ( ( 1+ % & +, 2+ % & ( +, 7+ , & ( % , & ( +, % &%( + % %, ( &% +, ,

  ( &, 10+, , % ( , ( ,

  ( , %, ( ( ( , ( ,& ( % +,

  ( 4 ( , % ,

  4 % ,

  ,

  ,- - -

  ,- - -

  , %( ,

  ( ,

  ( , ( ( %

  , &+( , ( % , 4 1+ , 2+ % , 7+ % ,

  ( ,

  4 ( , & ,,+,

  , &+,

  ( , ( , ( %,

  , %, % & +( ,

  , %

  ,

  %,

  & +

  ( % (

  %, % 4 4 4 % 4 % % 4

  ( ( % ( ( ( %( & %+( , ( ( %4

  % , % %

  , ( ( ,

  , , % ( % , ( % , % , % & , 1>( >3+, ,

  % ( % , ( % ( % %( %( % %, ( % , %,

  = , , , ,

  ( % ( ( ( ( ( ( % ,

  ( % ( % ( ( ,

  ( , ,

  4 4 4 %( %= % % , ( %( ,

  - - -

  ,

  ( % %, %,

  - ,,, &2>,0,99+,

  ,

  ,

  ( (

  ,

  &2+ (

  % ( , % ( ( ,

  % ( % ,

  ( % ,

  , % ( ( &%+( &% +,

  % , 4 % % %, ( ( % , ,

  % , % %, , % , % ,

  4 %( ( %( , , % ,

  ( , % , % % ( % ( %, , %, ( % %( ( ( (

  ,

  ( %( % , ( , ( ( ( ( %( % ( %( ( % % ( ( ( , ( 4 %( , 4 %( ( ( ,

  ( % % ( , % %,

  %

  ( , % %( % ( ,

  ( % , , % = % ( ,

  %( % ( % 4 ( , % , %( ,

  ( % ( % ( ( % % ( , % , ( 4

  %( ( % ( % ( %( ( % ,

  ,

  - , ,

  ; %

  &6 ,+,

  %

  (

  &10 +,

  % , 7: >2(9:( %, ,

  ,

  3(::2(>:2(>:2(>:2(>:

  2(>:

  7(::7(::7(::

  1(2:

  >(::

  0(::

  7(::

  3(::7(::

  7(::

  ( ( , , , % %( % % , % , %( %

  %( % %, % % % ,

  , ( % , ( %, % &27 + =

  , ( % % %

  , ( , % , % % 17 % ,, 1737/76 , 0 > 2 ,, 1392/1;7;( % , % , %( , Mnalln` Arg ,

  , % %= ( % % , % % %( % % ,

  = ( ( 16>; ( , %( % % ,

  ( ( % ( %

  %, ( % 1 23 2:12( ,

  % %( % ( % ,

  % % ( % , ( ( % ( % ( ,

  = % % 13 ( % = ( %( 6 %

  %( % %( ( ( ( ,,,,

  % % % ( % ( ,

  %( ( ( ( ( % % ,

  ( % % % 4

  %( %( % ( ,,, ,( %( , % %( (( ,,,

  % ( ( % % ( %

  ( % % ( ( %,

  !

  ,

  , , &20 + =

  % , % % %= ( % ( %!,

  % %

  ( , % ; % % ,

  % % ( % % % % % ,

  % ,

  % , %( % % % % Mnalln Arg ( ( % ,

  % % ( % ,

  % % %( ( % % % ,

  ( ( ( %

  ( 1;;3( , # HkbrN`kprkgn Sapkgala=

  , 71/ 73 & , 03/ 0>%03 & +( , ;1%;7 /20>%206 &Cq~n+( , ;3 /2>6%2>; &%+( , 137 / 00;2 & +( 2;2/661%669 & , 2;> / 6;1 & , 2:3/ 313%319 &+( , 711 / ;>3 & +( , 772 / 1:7:%1:&+( , 793/1137 & +( , 022 / 17&+( , 030%033/1091%10&+( , >3;/16>: & +

  ( ( ( ( ,

  ,

  , 29 2:11 ( , , =

  (

  (

  ,

  Mnalln Arg( ( ( ( (

  ( ,

  , ( ,

  ( ( ( (

  ( ( ,

  ( ( ( ( ( (

  ( ,

  ,

  1 ,

  , ,

  & +(

  ( % ,

  % ,

  1: & + 1:3 99 , 21:76,13,2::

 • 8/2/2019 4.5.12 (. . 1925)

  7/8

  2:12

  , %

  ( ( %

  ( %! % (

  %

  % , % !

  + %(

  % % %

  , % ( % , ( % %

  ( % ( %! % ,

  , (

  , , ( % (

  , %( ( %

  ( ! %

  ( ( % % ( ( % , % , ( ( , ! ( , (

  % % ( ( , % % , ( , ( % ( , % ( % ( ( ( % ( , ( % (

  , % , ( ( ( , ,,( %, ( , ( % ( % , %( ( % %( ( % % ( ( ( , (

  , ( &, 07( 11%1>+,

  ( % ( % % % ( ( ( ( % % %( %, ( %

  ( %( % , 4 , ( % , ( ( ( ( &, >(10+, ( ( ,( % ( , (

  ( , , %, %, ( % ( ( , % ( ( ,

  ( ( , % ( ( , % , %( ( % , ( , %

  ( ( ( % ( ( ( ( ( % ( %! % % ( , % ( % , %, %

  , ( %( , ( %( ( ( ( ( % %4 ( (

  ( ( , , ( ( ( % %, , ( ! ( % !

  % (

  ( , , %! , % ( % %( , % % , % , % %, %( ( ( (

  ( ( %( , % ( , ( ( %( ( ( 4 % % ( %,

  , % , ! ( % , ( % %, , ( %( %( % % ,

  % % , % ( ( % ( % %( % ( % ( , ( % ( , % %( % ( % %

  , ( ( , , % %,

  ( %( %, ( ( ( ( % ( , % ( % ( , ( ( ( ( , ( ( % ( % %, , ( % ( % %( % ( % , ( ( % % % %( % % , ( %

  ( ( %( , % ( , ( % , %, , % ( , , , ( %( % %

  % , %, %, ( % ( % % % ( % , ( !

  % , (( % ( ( % 1621( ( 1;0:( ( % , % % %= ( %( ( ( % , ( ( , , , , , % , ( , ( , , ( ( ( % ( %

  ( , % ( %, , ( % &+ , % %, , % , % , ( %,

  ( ( ( ( %( ,

  , , , = ( 4 ( ( ( ( , , ( ,

  (

  ( , ( , = ( ( ( ( , ( , , ( , ( , ( ( (

  ( (

  ( , , , ( ( ( ( ( , , & + , ( ! ( , ( , ( ( , !

  4 4

  ( % ,

  , % , % % 4

  = ( ( ( ( ( , % , % ,

  % ( % % ( %( % ,

  ( % ( % , % = ( ,

  ( ( %( y( bol~w, % % ,

  % % % ( ( ( ( ,

  % , 4 %, % =

  1, ( ( (

  ( ( ( ( ( % ( % ,,,( ,,,( 4 4

  2, ( ( % ,,,( ,( , ( ( ,

  ( % ( % ( % % ( ( % ,

  ( ( % ( % % ( ( ( , ( ( % %, % % ( % ( % % % ( % ,

  7, % ( 4 %

  %( , % ( ( %( % % 4

  0, ( %

  ( , ( ( , ( y,

  >, , ( ( ( ( , ( ( , ( ( (

  3,

  ( ( ( , , ( , , ( ( ( ( (

  , ( , ( ( ,

  1 ,

  1 ,

  % (

  , %, ,

  ( &1;63+ , % %

  = %

  = ( %

  % ,

  ( %

  , ( %

  ( ( %

  , %

  % % %

  ,

  = 4 ( ( % ( ( %

  ( , %

  , % % ( , %

  ( % ( %

  ( ( ( % %

  ( (

  , ( ( % ( ( % % , %

  ( %

  , ( ( ,

  ( ( ( ( ( ( , %( ( ( ( ( %( ( ,

  - - -

  ( ( %( ( %( ( % ( ( % , ( %( ( ( ( % ( & %+( % % ,

  ( ( %( ( , ( % ( % , , ( ( ( % ( ( ( % ( % ( , ( % , , %( % & %( + , ( ( , ( 4, ( % ,

  ( % , % ( ( ( % (

  %, ,

  ( %( ( %( ( ( ( ( , ( ( , ( ( ( %( 4 ( % %( ( ( ( % ( ( ( ,

  - - -

  ( ( , ( ! % % ! (

  ( ( ( % , % ( % ( % ( % ,

  ( % 4 , ( ( ( ( % 4 %! ( % = ( , % ( ( ( ( ( ( = ( % ( ( % ,,,,

  % ( % ( %, ( ( % % , % %

  % % ,

  %( %

  ( (( ( ( % ( (( ( % ,

  ( ( % ( , % ( ( %( ( ,

  ( %

  , % % ( ( %( % ,

  ( ( ( % ( %( ( ( ( ( , =

  ( % ( ( ( % ( ( ( ( , ( % ( ( %( ( ( ( % ,

  ( %( % ,

  ( % ( ( % ( ( %( % ( ( ( ( %( !

  1 ,

  , ,

 • 8/2/2019 4.5.12 (. . 1925)

  8/8

  6 0 2:

  , ( hksn,ir = % , %

  ( 23 % (

  ,

  % ( % (

  6 %

  , 1: , ( % 11 % ( ( ,

  ,

  % ( % % % ( % ( ,

  ( % ( ( ,

  ( ( ( % = % ( ( %, , ( ,

  , , % , % ,

  , ( %

  ( % %

  ,,

  % % (

  = % % % , , ( , % , , ,

  %

  ( , % % =

  % ( ( % 2: , % ( % ,

  (

  1;;> ( ( ,

  ( ( , ( 2::6 , , ( 1;39 ,

  20 =

  % &+ % % %,

  ", , % %" " %", % "% ",,,

  % % ,

  % % ( % % &19 2:11+, =

  &+ % , %

  % % % % % ,

  % %( 16 ,,,

  % % %

  % , ( %( ,

  % % % % % 4 % % 4 ,

  , , % ( % ( ( % ( , ( % ( ( , ( ( ( ,

  % ,

  ( ( ( ( % , , % ( % , , %( % , , ( % % ( , , % % % % ( (

  , ,

  ( % % ( %( % ( % %, % ( , % , ( % % , =

  %( % % % % ( 1;;6( % ( ,

  ( ( % ( % , ( %( % & (( % ( ( +( % % ! ( %( " % % "( ( 4

  ! % % ! %( ( %

  ( ( ! %

  ! % ( ( ( % ( % % ( !

  , % ( ( ( % ( % % ( ( % ( ( ( !

  % %

  %( % !

  % ( , %( ,

  % ( % ( % , % ( % %

  ( % ( % ( ! ( % ( ,,, 4

  ( ( 4 % ( % ( ( 4 ( %,,,!

  ( % ,

  ( % % % , ( % ( % ,,, %4 ( % ( ,,, ( % ( ,% ( , % ,,, ,,, % ! ( , !

  %( ( ,,, ! ,,, % ( % , ( % % ( ( , % %,

  ( % ( % ,,, % 4

  4 % ( ,,, % ( ( % % ( % 4

  ( ( ( ( % % ( %( ( ! ( ( 4 !

  % ,,, ( ,,,

  ,

  ( ( (

  %4

  ( %

  ! % & +( % ( %( % % ! ( %( ( ! ( ( ! ,,,!

  % ( %( ( ( % % ( % %( " " ! ( % ( 4

  ( ! ( %( % !

  ! ( % ( !

  ( ( ( % !

  ( ( ( ( % % ( %

  ( ( ,,,4

  4 ,,

  , 4 % % % ( ,,,

  %4

  % %( " ( %(" !

  " "

  (

  23 %( %

  , =

  ,, ( ( ( % ,

  ( ( ( % % ,

  % % ( ( ,

  WD[( ( ( (

  ( ( ,,, , &knrw{ldhn`ow,bhoiwzop,goe+ ,

  ,

  ,

  0>:: 2:: (

  % &% + % % ( % %, ( ( % , % % ( % , 20 3 26 % % , % % , % %( % , , %

  ( ( 0,>:: ( 6:. , ( , ( ( 2:: ( , ( , , ( ( ,

  , =

  , % , ( %

  ( % ( %( % , , ( % = (

  , % ( %, % %

  % %

  ( ( ( % ( , ,

  , (

  ( ( % % , ( ,

  , % , ( , ( % , , ( (

  % ,

  , ( %

  , % (

  ( , % , %

  , % (

  ( ( &, 1>(1;+4 ( ( %

  ( %( (

  , ( ( ( =

  ( , (1+,

  , (

  % ( 23 %

  = % % , %( % 3 2:12( % ,

  ( 2:12( ,,, , ,

  > 3 2:12( ( % % (

  ,

  % = % % 23 , ( % ,,

  , ,

  ( 2>: % , % % ( % ,

  % 0,::: % ( % ,

  , , ( ( % ( %

  , % % (

  , ,,,

  & + =

  , %( , ( %( % , %( ,

  % , ( , = %( % % ,

  , %,

  , ( % y % ( ( (

  ( yyy,`nrozohk,goe,

  ( (

  ( ( ( ,

  /

  91 ( 26 ,, &+( ( ( 29 1;01( ( (