ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ...

of 192 /192
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μήτση Μαρία Γαντζούδη Βασιλική Τηλέφωνο : 210 5215317, 314 FAX : 210 5223312 Ε-mail : [email protected] ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 15/06/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/92 ΠΡΟΣ: 1. Τις Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2. Τα Υποκ/μα Περ/κα, Τοπικά & Παρ/τα ΙΚΑ ΕΤΑΜ 3. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ΕΤΑΜ 4. ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 5. Γραφεία Συντονιστών ΙΚΑ ΕΤΑΜ 6. ΟΠΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Πινάκων Εκλογέων» ΣΧΕΤ: Το υπαριθμ. πρωτ. Φ09/81/11-06-12 έγγραφό μας. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε με e-mail τους Πίνακες Εκλογέων των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και παρακαλούμε να προβείτε στην εκτύπωση τους, προκειμένου να τοιχοκολληθούν στους Πίνακες Ανακοινώσεων των μονάδων σας και να λάβουν γνώση με την υπογραφή τους όλοι οι εκλογείς. ΣΥΝ/ΝΑ: Δύο (2) αρχεία pdf Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ

Embed Size (px)

Transcript of ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ...

Page 1: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μήτση Μαρία

Γαντζούδη Βασιλική Τηλέφωνο : 210 5215317, 314 FAX : 210 5223312 Ε-mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 15/06/2012

Αριθμ. Πρωτ. Φ09/92 ΠΡΟΣ: 1. Τις Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις &

Υπηρεσίες της Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

2. Τα Υποκ/μα Περ/κα, Τοπικά & Παρ/τα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

3. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

4. ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 5. Γραφεία Συντονιστών ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ 6. ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Πινάκων Εκλογέων» ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ09/81/11-06-12 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε με e-mail τους Πίνακες Εκλογέων των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και παρακαλούμε να προβείτε στην

εκτύπωση τους, προκειμένου να τοιχοκολληθούν στους Πίνακες Ανακοινώσεων των

μονάδων σας και να λάβουν γνώση με την υπογραφή τους όλοι οι εκλογείς.

ΣΥΝ/ΝΑ: Δύο (2) αρχεία pdf

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ

Page 2: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 1

1 26154 ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2 16715 ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3 15271 ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΔΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4 27374 ΑΒΟΥΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ-ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

5 27189 ΑΒΡΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

6 20404 ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

7 27092 ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

8 26577 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

9 24848 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

10 22970 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

11 24455 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

12 27422 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

13 14913 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

14 17725 ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

15 24358 ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΒΑΓΙΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

16 28125 ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΒΑΓΙΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

17 16828 ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

18 24995 ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

19 23618 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

20 28655 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

21 25471 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

22 27564 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

23 22613 ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

24 17657 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

25 25863 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

26 18362 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

27 26326 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΛΕΞΙΑ-ΕΛΝΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

28 20316 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

29 28356 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

30 27145 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

31 25219 ΑΓΓΕΛΙΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

32 15321 ΑΓΓΕΛΟΖΩΗ ΣΟΦΙΑ του ΘΩΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

33 21390 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

34 24099 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

35 18534 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

36 25472 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

37 24482 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 3: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 2

38 25271 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

39 24389 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

40 26380 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

41 17239 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟY ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

42 27191 ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

43 24246 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

44 20420 ΑΓΟΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΟΥΡΛΕΑΝΗ ΟΡΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

45 25840 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

46 26244 ΑΓΡΕΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

47 22436 ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

48 19666 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

49 19247 ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

50 27192 ΑΔΑΜ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΤΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

51 18855 ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

52 18160 ΑΔΑΜΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

53 27741 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

54 21961 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

55 27445 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

56 26255 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του ΗΛΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

57 19064 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

58 25549 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

59 27630 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΟΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

60 22732 ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

61 22138 ΑΔΑΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

62 17839 ΑΕΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

63 17089 ΑΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

64 22317 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

65 28335 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

66 25362 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

67 15419 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

68 21909 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

69 24655 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

70 24779 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

71 20467 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

72 25144 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

73 28264 ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

74 15401 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 4: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 3

75 22584 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

76 24326 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

77 20338 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

78 26187 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

79 26262 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

80 28436 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

81 28382 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

82 17640 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

83 15515 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

84 20280 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

85 26291 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

86 22857 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

87 17114 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

88 15504 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

89 28210 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

90 15673 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

91 24060 ΑΘΗΝΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΘΩΜΑ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

92 26172 ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

93 16035 ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

94 18044 ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΠΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

95 20090 ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

96 27647 ΑΙΛΑΜΑΚΗ ΦΩΦΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

97 28191 ΑΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

98 28016 ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

99 22917 ΑΚΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

100 22573 ΑΚΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

101 18321 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

102 28175 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

103 27897 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

104 19972 ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

105 20466 ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΚΟΣΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

106 24823 ΑΚΤΥΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

107 27563 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

108 21280 ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

109 24424 ΑΛΑΣΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

110 18490 ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

111 26448 ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 5: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 4

112 22047 ΑΛΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

113 24109 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

114 20981 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

115 21819 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

116 25532 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΟΘΥΤΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

117 21512 ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

118 27160 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

119 18523 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΡΓΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

120 18041 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

121 26689 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

122 15089 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

123 23149 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

124 28260 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

125 28383 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

126 14360 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

127 17802 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

128 27146 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

129 17781 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

130 18792 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

131 25473 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

132 22524 ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

133 27668 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΜ.ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

134 26908 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

135 19233 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

136 15794 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

137 27357 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

138 21314 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

139 16835 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙ .....................

140 27395 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

141 28489 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

142 27547 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

143 25348 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

144 18786 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

145 24979 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

146 24193 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

147 21905 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

148 23668 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

Page 6: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 5

149 17645 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

150 16511 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

151 25317 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

152 25941 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

153 25139 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

154 17644 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

155 21934 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

156 25713 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

157 25729 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

158 24406 ΑΛΕΞΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

159 20637 ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΗΛΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

160 28244 ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

161 24806 ΑΛΕΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

162 20156 ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

163 25712 ΑΛΙΑΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

164 17815 ΑΛΟΓΔΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

165 24945 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

166 25818 ΑΜΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

167 23519 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

168 27268 ΑΜΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

169 21995 ΑΜΠΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

170 23725 ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

171 16072 ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

172 19914 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

173 27756 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

174 22238 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

175 20071 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

176 16905 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

177 24940 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

178 28545 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

179 18607 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

180 22321 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

181 26304 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

182 28274 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

183 25868 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

184 21681 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

185 26785 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 7: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 6

186 27944 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

187 27165 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

188 18784 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

189 28014 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

190 20473 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

191 26845 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

192 23986 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

193 24386 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

194 17019 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

195 25513 ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

196 27343 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

197 25222 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

198 20281 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

199 24822 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

200 16444 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

201 28384 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

202 17407 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

203 25253 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΒΑΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

204 28212 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

205 16429 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΡΙΕΤΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

206 27464 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

207 17357 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

208 25942 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

209 27780 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

210 21462 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

211 17782 ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

212 23579 ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

213 18156 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

214 25752 ΑΝΔΡΙΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

215 17801 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

216 21531 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

217 23898 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

218 20523 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

219 20985 ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

220 23943 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

221 21864 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

222 14926 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 8: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 7

223 23147 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

224 28284 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

225 26301 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

226 20875 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

227 17013 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

228 15773 ΑΝΕΜΟΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

229 15266 ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

230 19004 ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

231 27260 ΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

232 24837 ΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΣΥΛΒΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

233 17116 ΑΝΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜ.ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

234 21553 ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΦΕΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

235 17048 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

236 18141 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

237 24622 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

238 23900 ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

239 27349 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

240 20843 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

241 17055 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

242 26782 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

243 28488 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

244 23912 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

245 25699 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

246 20455 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

247 14965 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

248 26440 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

249 20986 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

250 21921 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΘΩΜΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

251 24282 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

252 21721 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

253 20599 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

254 26406 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

255 17648 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

256 25773 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

257 25765 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΩ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

258 21925 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΝΩΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

259 25399 ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 9: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 8

260 23523 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

261 23113 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

262 23861 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

263 26825 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

264 26823 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΧΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

265 23051 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

266 21204 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

267 23810 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

268 17711 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

269 28369 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΑΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

270 15897 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

271 20987 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

272 24442 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

273 17850 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

274 21824 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

275 23075 ΑΞΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

276 24378 ΑΞΕΤΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

277 21982 ΑΞΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

278 26427 ΑΞΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

279 28385 ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

280 18622 ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

281 25496 ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΞΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

282 28474 ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

283 22407 ΑΠΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

284 24361 ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

285 17243 ΑΠΛΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

286 14857 ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

287 16963 ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

288 17370 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

289 21600 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

290 15285 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

291 28234 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

292 28213 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΘΩΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

293 18734 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

294 26313 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

295 26795 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΩΖΟΝΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

296 23208 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 10: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 9

297 19567 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

298 25375 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

299 18637 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

300 23681 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

301 25869 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

302 27990 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

303 28273 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

304 18174 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

305 21334 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

306 13994 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΔΟΥΛΗ ΟΛΓΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

307 26699 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

308 27037 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

309 27997 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΗ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

310 15499 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

311 25289 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

312 20988 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

313 22126 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

314 25400 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

315 28285 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

316 15477 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

317 20394 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

318 23783 ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

319 25374 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

320 19139 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

321 19579 ΑΡΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

322 16776 ΑΡΑΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

323 23833 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

324 27194 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

325 27621 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

326 24480 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

327 15649 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

328 23472 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

329 26536 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

330 14732 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

331 19388 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

332 27394 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

333 27681 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 11: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 10

334 15613 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

335 25598 ΑΡΒΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

336 25676 ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

337 24683 ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

338 18713 ΑΡΓΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

339 21483 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΚΙΛΑ-ΛΟΥΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

340 18327 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

341 26186 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

342 22109 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

343 21857 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

344 14785 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

345 25288 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

346 17095 ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

347 25682 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

348 24638 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

349 16327 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

350 23431 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

351 23474 ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

352 17356 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

353 27195 ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

354 25993 ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

355 18603 ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

356 17198 ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

357 27743 ΑΡΜΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

358 25569 ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

359 17308 ΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

360 22272 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΑΛ/ΝΔΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

361 22765 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

362 24780 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

363 24835 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

364 18650 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

365 23207 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΜΑΡΩ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

366 24800 ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

367 20307 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

368 20990 ΑΣΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

369 25710 ΑΣΗΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

370 21386 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

Page 12: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 11

371 18806 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

372 26378 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

373 22530 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

374 23106 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

375 20860 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

376 28386 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

377 24728 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

378 28197 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

379 28712 ΑΣΗΜΩΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

380 25853 ΑΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

381 26601 ΑΣΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

382 24916 ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΕΥΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

383 23657 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

384 24367 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

385 26161 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

386 27338 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

387 25552 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΕΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

388 15140 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΖΩΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

389 19011 ΑΣΠΡΟΜΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

390 27438 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

391 18043 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

392 27854 ΑΣΤΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

393 24849 ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

394 25277 ΑΤΣΑΛΑ ΑΝΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

395 25539 ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

396 23481 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΚΛΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

397 23969 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

398 14291 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

399 16011 ΑΥΓΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

400 16136 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

401 23706 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

402 22757 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

403 26296 ΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

404 24248 ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

405 28437 ΑΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

406 24535 ΑΦΕΝΤΟΚΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΦΕΝΤΟΚΛΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

407 17419 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 13: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 12

408 16643 ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΤΖΕΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

409 23198 ΑΧΝΟΥΛΑ ΟΛΓΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

410 19759 ΑΧΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

411 17582 ΑΧΤΥΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

412 23926 ΒΑΒΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΤΟΥΛΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

413 22623 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

414 16770 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

415 16068 ΒΑΒΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

416 21931 ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛ/ΝΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

417 21619 ΒΑΓΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

418 24777 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

419 21309 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

420 25266 ΒΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

421 16217 ΒΑΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

422 18802 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

423 18520 ΒΑΙΤΣΗ ΧΑΤΖΗΠΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

424 22495 ΒΑΚΚΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

425 24908 ΒΑΚΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

426 25345 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

427 22185 ΒΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

428 15667 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

429 23797 ΒΑΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

430 18851 ΒΑΛΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

431 19467 ΒΑΛΗΡΑΚΗΣ ΒΑΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

432 19489 ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

433 28361 ΒΑΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

434 22571 ΒΑΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

435 23936 ΒΑΛΜΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΔΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

436 26882 ΒΑΛΣΑΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

437 24704 ΒΑΛΣΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

438 20994 ΒΑΛΣΑΜΗ ΖΗΤΩΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

439 14798 ΒΑΛΣΑΜΗ ΣΤΡΑΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΜΗΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

440 26528 ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

441 15967 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

442 20995 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

443 20492 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ ΘΗΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

444 16468 ΒΑΜΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 14: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 13

445 27196 ΒΑΜΒΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

446 22094 ΒΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

447 20349 ΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

448 20273 ΒΑΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

449 21598 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

450 24662 ΒΑΡΑΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

451 25573 ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

452 17709 ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

453 24830 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

454 21301 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΖΕΠΠΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

455 27599 ΒΑΡΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

456 22817 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΒΑΣΙΛ. του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

457 24228 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

458 24781 ΒΑΡΔΑΚΑ ΘΕΩΝΗ-ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

459 24201 ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΡΙΦΥΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

460 18441 ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΦΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

461 17577 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΙΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

462 23494 ΒΑΡΔΑΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

463 28438 ΒΑΡΔΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

464 20970 ΒΑΡΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

465 26245 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

466 28153 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

467 18360 ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

468 25373 ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

469 25792 ΒΑΡΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

470 21963 ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

471 18031 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

472 17467 ΒΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

473 23054 ΒΑΡΟΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

474 28184 ΒΑΡΟΥΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

475 15742 ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΙΜΩΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

476 24865 ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

477 22918 ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

478 17464 ΒΑΡΣΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

479 23651 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

480 25349 ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

481 28360 ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 15: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 14

482 21287 ΒΑΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

483 22259 ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

484 14142 ΒΑΡΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

485 23952 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

486 25401 ΒΑΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

487 16215 ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

488 21962 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

489 21447 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

490 24693 ΒΑΣΙΛΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

491 16070 ΒΑΣΙΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

492 19068 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

493 17078 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

494 16373 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

495 23866 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

496 28543 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

497 15261 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

498 26064 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

499 25402 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

500 21222 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

501 27303 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΛΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

502 19772 ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

503 24606 ΒΑΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΗΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

504 25982 ΒΑΣΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

505 24114 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΣΤΑΤ/ΚΗΣ ΠΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ .....................

506 19475 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΗΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

507 18171 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

508 17381 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

509 27125 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

510 25629 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

511 26469 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

512 27366 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

513 22008 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

514 23308 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

515 28359 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

516 26317 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

517 26382 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

518 22802 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

Page 16: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 15

519 15969 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

520 22919 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

521 23496 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

522 26767 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

523 28004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

524 26466 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

525 25695 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

526 22690 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

527 27335 ΒΑΣΙΛΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ του ΛΕΒΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

528 17340 ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

529 19321 ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΙΣΑΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

530 16213 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

531 23627 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

532 23409 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

533 20379 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

534 20225 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

535 22691 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

536 18953 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

537 17600 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

538 20997 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

539 17663 ΒΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

540 16154 ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

541 25346 ΒΑΤΖΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

542 23145 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

543 28223 ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΛΑΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

544 23617 ΒΑΤΣΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

545 28374 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

546 16819 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΣΗΦ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

547 24836 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

548 25441 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

549 17870 ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

550 21855 ΒΕΔΟΥΡΑ ΤΛΑ ΣΥΛΒΑΝΑ-ΘΕΟΦΑΝΩ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

551 23414 ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

552 19476 ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΗΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

553 28321 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

554 22013 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

555 27901 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

Page 17: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 16

556 18172 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

557 21558 ΒΕΛΗΓΙΑΝΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

558 24904 ΒΕΛΙΖΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

559 24785 ΒΕΛΩΝΙΑ ΜΑΡΩ του ΛΟΥΚΑ ΘΗΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

560 27693 ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

561 17351 ΒΕΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

562 26059 ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΩΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

563 28138 ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

564 22766 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

565 24812 ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

566 18133 ΒΕΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

567 25079 ΒΕΡΓΗ ΗΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

568 27222 ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

569 23939 ΒΕΡΓΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΥΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

570 18369 ΒΕΡΙΒΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

571 26800 ΒΕΡΙΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

572 17413 ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

573 24832 ΒΕΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

574 22343 ΒΕΡΜΕΖ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

575 27644 ΒΕΡΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

576 15577 ΒΕΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

577 25181 ΒΕΡΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

578 15727 ΒΕΡΥΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

579 22417 ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

580 25943 ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

581 26886 ΒΕΤΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

582 22258 ΒΕΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

583 22525 ΒΗΧΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

584 27442 ΒΙΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜ .....................

585 22798 ΒΙΔΑΚΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

586 26960 ΒΙΔΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

587 28625 ΒΙΔΙΓΚΑ ΒΑΛΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

588 15592 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

589 24061 ΒΙΛΑΝΤΖΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

590 24914 ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

591 15629 ΒΙΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

592 23968 ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 18: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 17

593 21597 ΒΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

594 14454 ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

595 27287 ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

596 17627 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

597 15214 ΒΛΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

598 24319 ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

599 17825 ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

600 17847 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

601 21867 ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

602 25698 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

603 23404 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

604 23628 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

605 24894 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

606 15796 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

607 26796 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

608 23161 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

609 20352 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

610 24629 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

611 26805 ΒΛΑΧΟΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

612 25207 ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

613 14319 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

614 21497 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

615 17984 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

616 17616 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

617 15200 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

618 24778 ΒΛΑΧΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

619 23401 ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

620 22224 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

621 28155 ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

622 24632 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

623 25918 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

624 19552 ΒΛΑΧΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

625 22738 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

626 21001 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

627 28490 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

628 24787 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

629 24115 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 19: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 18

630 26969 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

631 22506 ΒΛΑΧΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

632 25350 ΒΛΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

633 25403 ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

634 22382 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΗΛΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

635 25770 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

636 18058 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

637 21302 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

638 19269 ΒΟΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

639 23687 ΒΟΖΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

640 27993 ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

641 28154 ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

642 27407 ΒΟΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

643 26111 ΒΟΡΔΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

644 21002 ΒΟΡΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

645 24534 ΒΟΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

646 21397 ΒΟΤΣΙΚΑ ΕΡΑΤΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

647 17355 ΒΟΥΒΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

648 20457 ΒΟΥΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

649 17304 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

650 20487 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

651 24859 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

652 26502 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

653 22568 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

654 27234 ΒΟΥΖΑ ΠΑΣΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

655 14534 ΒΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

656 18306 ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

657 16873 ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

658 23707 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

659 15869 ΒΟΥΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

660 27670 ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

661 21620 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

662 14769 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΚΕΛΗ ΣΠΑΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

663 25751 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

664 19306 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

665 20365 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

666 27126 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓ/ΛΙΑ-ΜΑΡΙΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 20: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 19

667 25442 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

668 17321 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

669 16965 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

670 25404 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

671 24180 ΒΟΥΛΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

672 19405 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

673 28387 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

674 28600 ΒΟΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

675 25877 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

676 21935 ΒΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

677 20194 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

678 24659 ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

679 17945 ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

680 23464 ΒΡΑΖΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

681 23340 ΒΡΑΤΣΑΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

682 15426 ΒΡΑΧΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

683 28607 ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

684 20877 ΒΡΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

685 24702 ΒΡΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

686 18717 ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

687 22293 ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΓΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

688 20878 ΒΡΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

689 23608 ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

690 15438 ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

691 26160 ΒΥΖΥΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

692 17983 ΒΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

693 22679 ΒΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

694 21840 ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

695 15706 ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

696 28439 ΓΑΒΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

697 21557 ΓΑΒΟΤΣΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΕΙΡΗΝΟΦΙΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

698 14773 ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

699 21307 ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

700 22333 ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

701 19367 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

702 25548 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

703 28471 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 21: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 20

704 26806 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

705 22768 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

706 24720 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

707 25474 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

708 21003 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

709 25577 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

710 24096 ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

711 18145 ΓΑΓΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

712 24797 ΓΑΓΓΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

713 24774 ΓΑΓΛΙΑ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

714 20143 ΓΑΖΕΤΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

715 24512 ΓΑΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

716 25443 ΓΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

717 16726 ΓΑΙΔΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ κλιμακιο ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

718 21596 ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

719 17887 ΓΑΙΤΑΝΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

720 15866 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

721 19384 ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

722 24762 ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

723 15137 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

724 17679 ΓΑΛΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

725 22629 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΣΦΟΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

726 19103 ΓΑΛΑΝΗ ΑΓΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

727 21780 ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

728 25406 ΓΑΛΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

729 23525 ΓΑΛΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

730 26565 ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

731 24686 ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

732 24042 ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

733 21288 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

734 23647 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

735 23116 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

736 17608 ΓΑΛΑΝΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

737 28388 ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΛΠΙΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

738 26816 ΓΑΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

739 22453 ΓΑΛΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

740 25920 ΓΑΛΕΝΤΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

Page 22: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 21

741 20152 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

742 14940 ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

743 25624 ΓΑΛΜΠΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

744 25584 ΓΑΛΟΥΖΗ ΠΛΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

745 24828 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΣΟΥΛΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

746 21958 ΓΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

747 26321 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

748 24851 ΓΑΝΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΑΡΙΤΩΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

749 16910 ΓΑΡΓΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

750 15762 ΓΑΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

751 16241 ΓΑΡΔΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

752 15655 ΓΑΡΔΕΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

753 18278 ΓΑΡΔΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

754 28368 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

755 18795 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

756 26834 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

757 14110 ΓΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

758 21938 ΓΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

759 26550 ΓΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

760 23450 ΓΑΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

761 15626 ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

762 14411 ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

763 25257 ΓΕΓΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

764 21004 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

765 22540 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

766 23905 ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

767 22841 ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΤΖΙΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

768 23917 ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

769 22717 ΓΕΝΗΓΙΩΡΓΗ ΘΕΟΚΛΗΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

770 17714 ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

771 25850 ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

772 24927 ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

773 18094 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

774 26192 ΓΕΡΑΚΙΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

775 27620 ΓΕΡΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

776 25501 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

777 26269 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΝΕΚΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 23: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 22

778 17548 ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

779 19145 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

780 28654 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

781 22241 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

782 28690 ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΓΓΕΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

783 21778 ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

784 27485 ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

785 25899 ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

786 22243 ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

787 19999 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

788 26261 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

789 24631 ΓΕΩΡΓΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

790 19545 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

791 23487 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

792 17507 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

793 21306 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

794 22610 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

795 18757 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

796 24614 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΗΛΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

797 25531 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

798 17695 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

799 22547 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

800 20785 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

801 27315 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

802 25193 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΑΝΘΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

803 15388 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

804 28240 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

805 24251 ΓΕΩΡΓΑΡΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

806 24698 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

807 24993 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

808 20327 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

809 27984 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

810 26710 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

811 26162 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡ/ΜΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

812 25238 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

813 26295 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

814 21005 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 24: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 23

815 23620 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

816 27379 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

817 25212 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

818 23913 ΓΕΩΡΓΙΑΦΕΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

819 26264 ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

820 18067 ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

821 19293 ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

822 19265 ΓΕΩΡΓΙΝΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

823 19635 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

824 14966 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

825 27555 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

826 21311 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

827 15689 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

828 22066 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

829 24585 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

830 27326 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

831 22769 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

832 15254 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

833 25744 ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

834 19509 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 4ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

835 23540 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

836 23607 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

837 16254 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

838 17776 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

839 19634 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

840 27008 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

841 22014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

842 22284 ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΜΕΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

843 26955 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

844 20880 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

845 25290 ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

846 18755 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

847 28391 ΓΙΑΒΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

848 25791 ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

849 28302 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

850 27308 ΓΙΑΓΑΤΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

851 24711 ΓΙΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 25: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 24

852 25498 ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

853 24905 ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

854 25405 ΓΙΑΓΚΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

855 24304 ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΘΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

856 25332 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ -ΠΑΝ. ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

857 25499 ΓΙΑΖΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

858 18246 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΓΑΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

859 19352 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

860 17519 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΠΥ/ΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

861 25119 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΑΞΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

862 16016 ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

863 22433 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

864 28127 ΓΙΑΛΕΛΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

865 26185 ΓΙΑΛΛΙΖΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

866 21724 ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

867 23493 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

868 25856 ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

869 28193 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

870 19450 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

871 23987 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

872 17883 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

873 28491 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

874 27434 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

875 21346 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

876 18150 ΓΙΑΝΝΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

877 26247 ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

878 25756 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΩΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

879 17775 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

880 20882 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

881 25243 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

882 21617 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

883 17002 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

884 18680 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

885 28236 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

886 28192 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

887 27582 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

888 24932 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 26: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 25

889 27213 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

890 16917 ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

891 17738 ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

892 22582 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

893 26249 ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

894 28259 ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

895 27396 ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

896 27721 ΓΙΑΝΝΗΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

897 23685 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

898 23906 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

899 28370 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

900 20544 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

901 23708 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΜΗΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

902 28688 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

903 18131 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

904 19154 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

905 22750 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

906 27352 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

907 25203 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

908 20968 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

909 26586 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ-ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

910 23659 ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

911 20418 ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

912 28537 ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

913 18262 ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΓΩ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

914 26258 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

915 25687 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

916 25603 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

917 18975 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

918 21676 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

919 22396 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

920 14263 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

921 17986 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

922 15644 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

923 28389 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

924 27667 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

925 25305 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 27: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 26

926 14588 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

927 20317 ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

928 23439 ΓΙΑΝΤΣΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

929 15318 ΓΙΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 4ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

930 23778 ΓΙΑΡΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

931 20726 ΓΙΑΡΙΚΑ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

932 26901 ΓΙΑΣΑΦΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

933 27932 ΓΙΑΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

934 22831 ΓΙΑΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

935 27214 ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

936 21831 ΓΙΑΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

937 25138 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

938 18136 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

939 19076 ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛ. ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

940 23443 ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

941 24761 ΓΙΟΥΜΕΔΑΚΗ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

942 26584 ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΤΡΑΓΙΑΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

943 26298 ΓΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

944 26817 ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

945 23655 ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

946 17388 ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

947 26149 ΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

948 19584 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

949 15665 ΓΙΩΤΗ ΜΟΡΦΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

950 24527 ΓΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

951 19503 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

952 19243 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

953 25475 ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

954 25540 ΓΚΑΓΙΩΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

955 27597 ΓΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

956 24749 ΓΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

957 28492 ΓΚΑΛΑΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

958 25839 ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

959 21526 ΓΚΑΜΟΥΡΑ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡ. κ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

960 27651 ΓΚΑΜΠΕΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

961 24468 ΓΚΑΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

962 19525 ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

Page 28: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 27

963 27509 ΓΚΑΝΑΒΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

964 19549 ΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

965 23929 ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

966 27626 ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

967 24810 ΓΚΑΡΟΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

968 24545 ΓΚΑΤΖΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

969 24829 ΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

970 23380 ΓΚΑΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

971 26483 ΓΚΕΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

972 23353 ΓΚΕΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

973 25785 ΓΚΕΚΑ ΑΡΓΥΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

974 27646 ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

975 27402 ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

976 25142 ΓΚΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

977 20521 ΓΚΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

978 28390 ΓΚΕΝΤΣΗ ΑΓΛΑΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

979 28493 ΓΚΕΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

980 24131 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

981 22165 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

982 23201 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

983 28472 ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

984 16425 ΓΚΙΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

985 18913 ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

986 18052 ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

987 15722 ΓΚΙΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

988 17905 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

989 25568 ΓΚΙΝΔΗ ΖΩΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

990 16884 ΓΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

991 25506 ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

992 24866 ΓΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

993 25516 ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

994 19809 ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

995 28200 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

996 24440 ΓΚΙΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

997 24441 ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

998 22879 ΓΚΙΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

999 18735 ΓΚΛΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 29: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 28

1000 22895 ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1001 28659 ΓΚΟΒΑΡΗ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΗΡ. κ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1002 21260 ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1003 26381 ΓΚΟΓΚΑ ΘΩΜΑΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1004 21668 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1005 21011 ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1006 24893 ΓΚΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1007 16452 ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1008 28494 ΓΚΟΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1009 26570 ΓΚΟΛΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1010 22614 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1011 23892 ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΤΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1012 24086 ΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1013 18906 ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1014 15382 ΓΚΟΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1015 25826 ΓΚΟΝΤΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1016 24943 ΓΚΟΝΤΙΒΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1017 25567 ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΙΓΚΟΡ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1018 27994 ΓΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1019 24613 ΓΚΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1020 28195 ΓΚΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1021 22104 ΓΚΟΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1022 27285 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1023 23442 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1024 23359 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1025 22878 ΓΚΟΥΒΡΙΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1026 23814 ΓΚΟΥΓΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1027 17440 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1028 24426 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1029 25686 ΓΚΟΥΓΚΟΥΦΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1030 26856 ΓΚΟΥΔΟΥΣΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1031 23751 ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΔΕΣΠΩ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1032 25972 ΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1033 20043 ΓΚΟΥΛΗΜΑΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1034 24206 ΓΚΟΥΛΙΑΦΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1035 28008 ΓΚΟΥΜΑ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1036 23424 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 30: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 29

1037 21955 ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1038 24817 ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1039 24682 ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1040 24750 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1041 16853 ΓΚΟΥΡΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1042 26786 ΓΚΟΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1043 20164 ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1044 25150 ΓΚΟΥΤΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1045 17626 ΓΚΟΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1046 22477 ΓΚΟΥΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1047 21013 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1048 18687 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1049 24106 ΓΛΑΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1050 17675 ΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1051 24216 ΓΛΕΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1052 28174 ΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1053 28327 ΓΛΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1054 25808 ΓΛΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

1055 24019 ΓΛΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1056 27398 ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1057 28441 ΓΛΥΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1058 18238 ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1059 20607 ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1060 17259 ΓΝΑΦΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1061 25153 ΓΝΗΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1062 25166 ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1063 16297 ΓΟΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

1064 21496 ΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1065 27903 ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1066 28129 ΓΟΥΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1067 24900 ΓΟΥΔΕΝΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1068 28692 ΓΟΥΖΟΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1069 24814 ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1070 24048 ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1071 23692 ΓΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1072 15258 ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1073 24236 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 31: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 30

1074 24469 ΓΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1075 21781 ΓΟΥΛΙΑ ΔΑΦΝΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1076 20583 ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1077 28276 ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1078 15059 ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1079 27576 ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1080 20432 ΓΟΥΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1081 25945 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1082 15591 ΓΟΥΝΕΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1083 24637 ΓΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1084 21830 ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1085 25270 ΓΟΥΣΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1086 28275 ΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1087 23155 ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1088 23372 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1089 22057 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1090 21985 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1091 26771 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1092 21305 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΡΗΓΟΡ. του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1093 22869 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1094 21449 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1095 16969 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1096 25287 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1097 25510 ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1098 19802 ΓΡΑΨΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1099 19287 ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1100 20458 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1101 22546 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1102 18558 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1103 28440 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1104 24861 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1105 18514 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1106 24860 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1107 22809 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1108 23550 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1109 28586 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1110 16615 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 32: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 31

1111 22558 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1112 27465 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1113 17195 ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1114 14393 ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1115 27902 ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1116 24609 ΓΡΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1117 28142 ΓΡΙΒΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1118 19000 ΓΡΙΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1119 27477 ΓΡΙΒΕΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1120 24159 ΓΡΙΜΠΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1121 24627 ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1122 21014 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1123 16897 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1124 18470 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1125 26595 ΓΡΥΜΠΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1126 22194 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΣΑΒΒΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1127 27309 ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1128 23622 ΓΩΓΟΛΟΥ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1129 15694 ΓΩΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΗΛΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1130 24362 ΓΩΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1131 20507 ΓΩΓΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1132 28603 ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1133 17465 ΓΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1134 25757 ΓΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1135 18222 ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1136 22017 ΔΑΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡ/ΜΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1137 24770 ΔΑΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1138 17391 ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1139 21953 ΔΑΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1140 22002 ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1141 21015 ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1142 27384 ΔΑΓΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1143 21686 ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1144 28151 ΔΑΓΛΑΡΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1145 26303 ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1146 24867 ΔΑΔΟΥΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1147 18422 ΔΑΙΚΟΥ ΒΕΛΟΥΔΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 33: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 32

1148 17606 ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1149 27945 ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1150 23690 ΔΑΛΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1151 21542 ΔΑΛΑΒΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1152 19675 ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1153 23760 ΔΑΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1154 23889 ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ ΔΟΥΚΕΝΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1155 26697 ΔΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1156 26195 ΔΑΜΑΚΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1157 26482 ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1158 24225 ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΑΤΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1159 25771 ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1160 26450 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1161 18938 ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1162 16790 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΚΛΙΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1163 27108 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1164 19980 ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1165 28337 ΔΑΜΙΓΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1166 26426 ΔΑΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1167 24183 ΔΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1168 24366 ΔΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1169 24980 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1170 21304 ΔΑΝΙΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1171 23648 ΔΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1172 27545 ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1173 23876 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΗΛΙΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1174 20884 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1175 17412 ΔΑΡΙΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1176 28548 ΔΑΣΑΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΓΟΥΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

1177 22704 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1178 20172 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1179 20515 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1180 16953 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1181 17842 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1182 24241 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΣΗΦ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1183 25247 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1184 27575 ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 34: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 33

1185 22532 ΔΑΤΣΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1186 17521 ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1187 27515 ΔΑΦΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1188 27167 ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1189 22110 ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΧΡΥΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1190 18614 ΔΑΦΝΟΜΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1191 16762 ΔΕΔΕ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1192 22599 ΔΕΔΕ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1193 24087 ΔΕΔΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1194 17664 ΔΕΔΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1195 16720 ΔΕΔΟΥΛΗ ΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΗΒΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1196 26580 ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1197 28657 ΔΕΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1198 26841 ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1199 23585 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΖΗΣΙΜΟΣ-ΒΑΣΙΛ. του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1200 22908 ΔΕΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1201 25258 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1202 21981 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1203 27021 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1204 21829 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1205 23811 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΟΣΜΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1206 20374 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1207 21611 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1208 28597 ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1209 24439 ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1210 25980 ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1211 22346 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1212 23835 ΔΕΛΗΧΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1213 28701 ΔΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1214 16558 ΔΕΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1215 18783 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1216 23446 ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1217 19197 ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1218 28495 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1219 14709 ΔΕΜΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1220 28617 ΔΕΜΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1221 23007 ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΠΑΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

Page 35: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 34

1222 22625 ΔΕΝΕΖΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1223 17953 ΔΕΡΒΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1224 24911 ΔΕΡΒΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1225 26168 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΘΩΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1226 18302 ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1227 24272 ΔΕΡΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1228 24791 ΔΕΡΕΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1229 22537 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1230 21616 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1231 23470 ΔΕΣΚΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1232 17609 ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1233 17390 ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1234 26489 ΔΗΛΗΜΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1235 26501 ΔΗΜΑΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1236 26815 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΣΤΑΤ/ΚΗΣ ΠΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ .....................

1237 15154 ΔΗΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1238 26481 ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1239 24570 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1240 26473 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1241 17655 ΔΗΜΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1242 28297 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1243 25304 ΔΗΜΗΤΡΑΚΕ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1244 15478 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1245 15461 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1246 21166 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1247 28614 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1248 22315 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1249 24191 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1250 23767 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1251 28443 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1252 18138 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1253 15373 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1254 17872 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1255 26077 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1256 15452 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1257 21559 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1258 23838 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 36: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 35

1259 14821 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1260 26794 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1261 19385 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1262 26372 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1263 25553 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1264 17785 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1265 26569 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡ/ΜΠΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1266 23660 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1267 28611 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1268 14767 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΖΑΜΠΕΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1269 22077 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1270 14203 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1271 28286 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1272 22544 ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1273 17980 ΔΗΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1274 14779 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1275 21591 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1276 19997 ΔΗΜΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1277 25409 ΔΗΜΙΣΚΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1278 24408 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1279 28245 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΡΑΚΛΗ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1280 28229 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ του ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1281 21552 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1282 28664 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1283 27342 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1284 25720 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1285 27982 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1286 27288 ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1287 26904 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1288 21017 ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1289 18964 ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1290 19474 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1291 21604 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1292 14851 ΔΗΜΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1293 24297 ΔΗΜΟΥΛΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1294 26912 ΔΗΜΟΥΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1295 23920 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 37: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 36

1296 16129 ΔΙΑΓΟΥΡΤΑ ΧΡΥΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1297 22723 ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1298 14465 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1299 15687 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1300 19394 ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1301 16808 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1302 18722 ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1303 27109 ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1304 18061 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1305 17881 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1306 24117 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1307 25462 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1308 26706 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1309 23957 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1310 17374 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1311 20804 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1312 17058 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1313 22494 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1314 17536 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1315 26171 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1316 20826 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1317 18411 ΔΙΑΜΕΣΗ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1318 23914 ΔΙΑΦΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1319 23959 ΔΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1320 15789 ΔΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1321 26784 ΔΙΝΙΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1322 17428 ΔΙΟΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1323 14712 ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΓΑΡΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1324 27633 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1325 23528 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1326 28146 ΔΙΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1327 25503 ΔΙΠΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1328 16955 ΔΙΠΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1329 22884 ΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1330 23947 ΔΙΩΧΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1331 28592 ΔΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1332 20103 ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 38: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 37

1333 21774 ΔΟΙΤΣΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1334 27147 ΔΟΞΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1335 24002 ΔΟΣΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1336 20362 ΔΟΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1337 27556 ΔΟΣΧΟΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1338 17079 ΔΟΥΒΛΕΚΑ ΑΙΚ/ΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1339 16728 ΔΟΥΒΡΗ ΗΛΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1340 25408 ΔΟΥΓΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1341 27467 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΣΧΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1342 27973 ΔΟΥΓΚΑ ΑΛΕΞΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1343 23989 ΔΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1344 22478 ΔΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1345 23700 ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1346 20082 ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1347 28392 ΔΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1348 24755 ΔΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1349 26854 ΔΟΥΚΟΥΖΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1350 24941 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1351 20557 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1352 15755 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1353 26731 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1354 28237 ΔΟΥΛΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1355 26322 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΟΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1356 25871 ΔΟΥΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1357 20708 ΔΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

1358 14701 ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1359 28689 ΔΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1360 24983 ΔΟΥΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ του ΚΟΣΜΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1361 27286 ΔΟΥΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1362 24907 ΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1363 25411 ΔΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1364 18303 ΔΟΥΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1365 24220 ΔΡΑΒΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ .....................

1366 20570 ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1367 24657 ΔΡΑΓΩΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1368 24953 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1369 22720 ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 39: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 38

1370 27907 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1371 14561 ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1372 18492 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1373 28442 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1374 20886 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1375 22319 ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1376 25897 ΔΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1377 17043 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1378 21817 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΞΙΟΘΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1379 17037 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1380 17995 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1381 18036 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1382 27110 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1383 19181 ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1384 28288 ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΣΥΛΒΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1385 15778 ΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1386 20887 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1387 21296 ΔΡΟΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1388 25946 ΔΡΟΣΣΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1389 17401 ΔΡΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1390 17045 ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1391 25200 ΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1392 26746 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1393 27148 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1394 28393 ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1395 21738 ΕΛΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1396 24751 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1397 26738 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1398 21971 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1399 21281 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1400 21672 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1401 24985 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1402 20581 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΓΑΝ.κ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1403 21854 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1404 28159 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1405 27359 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1406 20888 ΕΛΛΗΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 40: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 39

1407 22587 ΕΛΛΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1408 14717 ΕΛΜΑΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1409 23726 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1410 27493 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1411 23798 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1412 19204 ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1413 21966 ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1414 18684 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1415 28333 ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1416 25208 ΕΣΚΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΙΜΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1417 25721 ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1418 25885 ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥΜΠΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1419 23610 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1420 25609 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1421 24504 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1422 28132 ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1423 24569 ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1424 19043 ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1425 24390 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1426 28263 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1427 26462 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1428 28496 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1429 25494 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1430 24551 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1431 24771 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1432 21945 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1433 28660 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1434 17703 ΕΥΣΤΑΘΙΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1435 23363 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1436 24306 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1437 25371 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1438 24409 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1439 17545 ΖΑΒΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ κ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1440 15537 ΖΑΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1441 26745 ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1442 14766 ΖΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΑΤΕ ΕΤΕ ΤΕ ΕΤΒΑ ΕΘΝ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1443 28156 ΖΑΓΚΟΥΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 41: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 40

1444 28149 ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1445 26315 ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1446 25735 ΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1447 16139 ΖΑΜΠΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1448 23016 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1449 16448 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1450 22921 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1451 28550 ΖΑΜΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

1452 20425 ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1453 26434 ΖΑΝΕΤΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1454 16742 ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1455 23756 ΖΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1456 15690 ΖΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1457 27812 ΖΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1458 27272 ΖΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1459 20592 ΖΑΠΑΝΤΗ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1460 28334 ΖΑΠΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1461 26709 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1462 25410 ΖΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1463 22098 ΖΑΡΕΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1464 24678 ΖΑΡΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1465 23701 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1466 19674 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1467 17646 ΖΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1468 25002 ΖΑΡΜΠΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1469 16882 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1470 25893 ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

1471 18307 ΖΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1472 22234 ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1473 22736 ΖΑΦΕΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1474 25947 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1475 15297 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1476 18420 ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1477 23671 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1478 23588 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1479 22278 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1480 18629 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΥΠΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 42: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 41

1481 15187 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΧΑΙΔΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1482 23527 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1483 20680 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1484 28315 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1485 23356 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1486 25828 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1487 24855 ΖΑΧΑΡΑ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1488 21828 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΤΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1489 23693 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1490 18690 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1491 21858 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1492 22813 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΗΙΣ του ΠΑΝΑΓ-ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1493 21225 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1494 18038 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1495 20942 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1496 22242 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1497 17617 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΡΣΕΝΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1498 19264 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1499 15705 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1500 27679 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1501 27149 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1502 28377 ΖΑΧΑΡΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1503 27745 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1504 14091 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1505 20861 ΖΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1506 18615 ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1507 16818 ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1508 15831 ΖΕΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1509 25801 ΖΕΜΠΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1510 20488 ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1511 14778 ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1512 18277 ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1513 19870 ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1514 17282 ΖΕΡΒΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1515 27777 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ .....................

1516 20313 ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1517 17098 ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 43: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 42

1518 20461 ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1519 25505 ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1520 25340 ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1521 21023 ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1522 24933 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1523 26799 ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1524 23281 ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1525 19057 ΖΕΥΓΟΛΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1526 16178 ΖΗΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1527 26838 ΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1528 25776 ΖΗΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1529 20105 ΖΗΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1530 17818 ΖΗΚΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1531 26760 ΖΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1532 28242 ΖΗΣΗ ΔΙΚΑΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1533 27381 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1534 25178 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1535 20623 ΖΙΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1536 24088 ΖΙΝΤΖΑΡΑ ΒΑΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1537 25107 ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1538 16851 ΖΙΟΥΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1539 26503 ΖΙΡΠΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1540 24735 ΖΙΩΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1541 23950 ΖΙΩΓΑ ΔΑΦΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1542 25476 ΖΙΩΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1543 28122 ΖΙΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΥΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1544 23834 ΖΛΑΤΙΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1545 21936 ΖΟΓΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1546 21025 ΖΟΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1547 24368 ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1548 14527 ΖΟΡΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1549 26477 ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1550 21615 ΖΟΡΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1551 21986 ΖΟΡΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1552 28497 ΖΟΥΒΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1553 21026 ΖΟΥΚΑ ΛΑΟΥΡΑ-ΣΤΑΜΑΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1554 23630 ΖΟΥΜΠΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

Page 44: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 43

1555 28309 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1556 27974 ΖΟΥΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1557 17311 ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1558 26498 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1559 25948 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1560 28593 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1561 24575 ΖΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1562 19472 ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1563 28572 ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1564 24978 ΖΟΥΡΝΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1565 22658 ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1566 25279 ΖΥΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1567 20283 ΖΥΓΟΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1568 18848 ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1569 17665 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1570 18631 ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1571 23466 ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1572 27168 ΖΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1573 26256 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ του ΓΕΡΟΝΤΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1574 19157 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1575 23162 ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1576 26061 ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1577 25663 ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1578 17067 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1579 28544 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤ-ΣΤΥΛ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1580 16856 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1581 28265 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1582 24703 ΖΩΓΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΖΩΓΡΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1583 23399 ΖΩΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1584 15717 ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1585 23202 ΖΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1586 27023 ΖΩΡΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1587 24089 ΖΩΡΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1588 16829 ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1589 23870 ΖΩΤΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1590 17026 ΗΛΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΒΛΑΣΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1591 18640 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 45: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 44

1592 15594 ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1593 18970 ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1594 18555 ΗΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1595 18005 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1596 21726 ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1597 26329 ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1598 16580 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1599 16384 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1600 16914 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1601 28596 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1602 25497 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1603 27513 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1604 28394 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΣΑΑΚ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1605 14387 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1606 14265 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1607 24438 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1608 26324 ΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1609 15827 ΗΝΤΟΥΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1610 22646 ΗΠΕΙΡΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1611 21286 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1612 15801 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1613 22374 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1614 24057 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1615 27605 ΘΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1616 21543 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1617 23812 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1618 22994 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1619 25544 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1620 26780 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1621 25370 ΘΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1622 27478 ΘΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1623 23077 ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΔΟΞΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1624 27128 ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1625 27606 ΘΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1626 23888 ΘΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1627 16398 ΘΕΜΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1628 20889 ΘΕΜΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 46: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 45

1629 22772 ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΝΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1630 19420 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1631 27301 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1632 17047 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1633 22299 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1634 21939 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1635 23887 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1636 25412 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1637 22746 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1638 21665 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1639 26591 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1640 14328 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1641 17699 ΘΕΟΔΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1642 26913 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1643 18177 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1644 16170 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1645 16439 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1646 25363 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1647 23828 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1648 27129 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1649 25280 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1650 22807 ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΓΕΡΓΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1651 18117 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1652 25351 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1653 28444 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1654 28131 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1655 24458 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1656 28235 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΑΡΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1657 20200 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1658 23860 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1659 23621 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1660 25413 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1661 25296 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΣΧΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1662 19320 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

1663 23405 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1664 17912 ΘΕΟΛΟΓΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1665 21554 ΘΕΟΛΟΓΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 47: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 46

1666 26297 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1667 17306 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1668 21904 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΑΡΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1669 26774 ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΖΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1670 23853 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1671 17160 ΘΕΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1672 25949 ΘΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1673 14148 ΘΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1674 25683 ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΝΝΕΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ .....................

1675 18644 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1676 16113 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1677 21315 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1678 25514 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1679 23419 ΘΕΟΦΥΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1680 18853 ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1681 23307 ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΡΕΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1682 18715 ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1683 23002 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1684 23421 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1685 21783 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1686 23440 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1687 20208 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1688 25415 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΑΒΒΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1689 24898 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1690 18825 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1691 14407 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1692 19284 ΘΗΒΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1693 26843 ΘΛΙΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1694 27495 ΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1695 26740 ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1696 23211 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1697 26914 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1698 25352 ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1699 26936 ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1700 20382 ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1701 25722 ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1702 28278 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ-ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 48: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 47

1703 26587 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1704 25273 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ του ΣΑΒΒΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1705 26114 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1706 18098 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1707 18942 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1708 25755 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1709 25302 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1710 28591 ΙΒΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1711 21259 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1712 26197 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1713 27150 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1714 23815 ΙΜΑΝΙΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1715 25376 ΙΝΤΖΕΛΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1716 26409 ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1717 19793 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1718 26467 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1719 27728 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1720 25377 ΙΣΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1721 24868 ΙΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1722 28395 ΙΣΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1723 25114 ΙΨΑΡΑΛΕΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1724 16942 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1725 20741 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1726 17871 ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1727 25935 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1728 17168 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΡΙΣΤ. ΣΤΥΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1729 21368 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1730 26110 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1731 27503 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1732 22983 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1733 22400 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1734 17317 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1735 27590 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1736 22680 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1737 24410 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1738 28661 ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1739 21853 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 49: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 48

1740 27551 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1741 24496 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1742 21513 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1743 27950 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1744 14274 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1745 22095 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1746 23416 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1747 28551 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΙΕΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

1748 24667 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΗΒΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1749 26412 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1750 26504 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1751 19757 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΔΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1752 28358 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1753 28504 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΦΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1754 28667 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1755 28498 ΚΑΒΑΝΟΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1756 24701 ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1757 18146 ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1758 17041 ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1759 17869 ΚΑΒΒΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1760 18960 ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1761 15522 ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1762 24428 ΚΑΒΟΥΚΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1763 23737 ΚΑΒΟΥΝΗ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1764 21673 ΚΑΒΟΥΡΑ ΠΑΝ/ΤΑ-ΚΑΝΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1765 24427 ΚΑΒΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1766 27672 ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1767 15881 ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1768 26535 ΚΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1769 21923 ΚΑΓΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1770 15538 ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1771 19056 ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1772 28313 ΚΑΓΚΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1773 16616 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1774 24546 ΚΑΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1775 20638 ΚΑΔΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1776 25904 ΚΑΔΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

Page 50: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 49

1777 26422 ΚΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1778 28130 ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1779 18294 ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1780 23021 ΚΑΖΑΝΑ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1781 27290 ΚΑΖΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1782 28303 ΚΑΖΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1783 24318 ΚΑΖΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1784 24640 ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1785 26428 ΚΑΖΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1786 22863 ΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1787 26266 ΚΑΪΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1788 26694 ΚΑΙΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1789 26233 ΚΑΙΜΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1790 18458 ΚΑΙΡΗ ΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1791 20559 ΚΑΙΣΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΑΒΒΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1792 25463 ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1793 27389 ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1794 22124 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1795 24392 ΚΑΚΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1796 24796 ΚΑΚΑΝΙΑΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1797 25592 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1798 25341 ΚΑΚΑΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ-ΑΝΙΤ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1799 23709 ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΒΑΙΑΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1800 27361 ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1801 25701 ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1802 25742 ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1803 18183 ΚΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1804 22821 ΚΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1805 20501 ΚΑΚΟΛΙΡΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1806 25866 ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

1807 23748 ΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1808 17731 ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1809 20891 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1810 23562 ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1811 27718 ΚΑΚΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1812 27399 ΚΑΚΟΥΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1813 28583 ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 51: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 50

1814 26260 ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1815 27586 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1816 25829 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΝΑΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1817 26259 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1818 23977 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1819 20380 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1820 21199 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1821 22378 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1822 26465 ΚΑΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1823 23569 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1824 22387 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1825 19266 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1826 28675 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1827 15213 ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1828 23447 ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1829 19952 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1830 21792 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1831 26268 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1832 26531 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1833 17793 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1834 21850 ΚΑΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1835 19864 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1836 18162 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1837 15725 ΚΑΛΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1838 27615 ΚΑΛΑΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1839 17442 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1840 15723 ΚΑΛΔΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1841 27466 ΚΑΛΗΔΩΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1842 17972 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1843 27898 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1844 24529 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

1845 23961 ΚΑΛΙΑΤΣΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΡΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1846 23342 ΚΑΛΙΟΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1847 20325 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1848 19346 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΓΑΠΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1849 17272 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1850 17029 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 52: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 51

1851 18104 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1852 19861 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1853 22426 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΜΑΡΘΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1854 14921 ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1855 27289 ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1856 17462 ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1857 25134 ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1858 27428 ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1859 24030 ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1860 22121 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1861 26480 ΚΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΡΗΓΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1862 24742 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1863 28371 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1864 20438 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1865 22405 ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1866 24946 ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1867 16196 ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1868 23009 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1869 27311 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1870 21032 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1871 28126 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1872 18055 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1873 24238 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1874 24808 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1875 27612 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

1876 22837 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1877 16845 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1878 16846 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1879 21603 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1880 16457 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1881 20702 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ .....................

1882 25688 ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1883 25741 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΜΑΡΘΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1884 17182 ΚΑΛΟΔΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1885 25353 ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ κ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1886 23702 ΚΑΛΟΕΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1887 25126 ΚΑΛΟΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 53: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 52

1888 18254 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1889 16130 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1890 17823 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1891 18282 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1892 17841 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1893 17369 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1894 26446 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1895 26441 ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1896 17012 ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1897 23604 ΚΑΛΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1898 28289 ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1899 24625 ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1900 25608 ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1901 17732 ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1902 27406 ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1903 21316 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΡΟΒΕΡΤΟΥ 4ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1904 25864 ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1905 17803 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1906 24063 ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1907 19749 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΠΑΙΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1908 22845 ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΡΟΔΟΥΛΑ του ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1909 17324 ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1910 28608 ΚΑΜΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1911 24498 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

1912 25156 ΚΑΜΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1913 21677 ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1914 23768 ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1915 26119 ΚΑΜΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1916 23078 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1917 23634 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1918 27687 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΒΑΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1919 19816 ΚΑΜΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1920 21720 ΚΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1921 26721 ΚΑΜΠΑΔΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1922 25718 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1923 21649 ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1924 27488 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

Page 54: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 53

1925 16694 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1926 23862 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΟΛΓΑ του ΗΛΙΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1927 26451 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1928 25711 ΚΑΜΤΖΗΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1929 27501 ΚΑΜΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1930 17615 ΚΑΜΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1931 20482 ΚΑΜΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1932 22074 ΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1933 25556 ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1934 17954 ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1935 26527 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1936 16322 ΚΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1937 22892 ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1938 28552 ΚΑΝΔΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡ. κ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

1939 24565 ΚΑΝΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1940 21576 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1941 21317 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

1942 25842 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1943 22877 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1944 21820 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΟΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1945 28379 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1946 27321 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1947 27341 ΚΑΝΙΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

1948 25177 ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1949 23673 ΚΑΝΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1950 25414 ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1951 17339 ΚΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1952 14487 ΚΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1953 25477 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1954 18270 ΚΑΝΤΑΡΕ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1955 26602 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1956 24523 ΚΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1957 27643 ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1958 26526 ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1959 23710 ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1960 25894 ΚΑΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

1961 26735 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 55: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 54

1962 16024 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1963 22464 ΚΑΠΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1964 26597 ΚΑΠΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1965 20943 ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1966 17977 ΚΑΠΑΣΣΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1967 25726 ΚΑΠΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΥΡΩΝΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

1968 17405 ΚΑΠΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1969 16761 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1970 17406 ΚΑΠΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1971 26312 ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1972 22590 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1973 20493 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1974 28448 ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1975 15612 ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1976 18442 ΚΑΠΠΑ ΑΙΚ/ΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1977 25975 ΚΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1978 20555 ΚΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

1979 21622 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1980 17255 ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1981 21926 ΚΑΠΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

1982 18095 ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1983 22227 ΚΑΠΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1984 14977 ΚΑΠΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1985 23846 ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΔΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1986 26500 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1987 17056 ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1988 20388 ΚΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1989 24994 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1990 18645 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

1991 25500 ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1992 26915 ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1993 16599 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1994 15699 ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1995 17509 ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1996 25508 ΚΑΡΑΒΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

1997 28208 ΚΑΡΑΒΟΛΑΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

1998 25205 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 56: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 55

1999 25417 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2000 24044 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΠΑΚΑ ΑΡΧΟΝΤΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2001 22429 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΝΤΟΥΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2002 26188 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2003 14325 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2004 28214 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2005 24411 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2006 22446 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΒΑΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2007 18569 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2008 28003 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2009 26405 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2010 25723 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2011 24090 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2012 27151 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2013 14687 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2014 28363 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2015 24654 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2016 25416 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2017 26267 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2018 25746 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2019 26566 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2020 18810 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2021 27981 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2022 24384 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2023 27371 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2024 24064 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2025 15619 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2026 17460 ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2027 18322 ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2028 27437 ΚΑΡΑΓΚΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΛΟΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2029 23694 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υποδ/νση ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2030 25184 ΚΑΡΑΓΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2031 28665 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2032 24328 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2033 23129 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2034 26695 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2035 21973 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΖΗΛΙΑΣΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 57: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 56

2036 23412 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2037 26190 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2038 28453 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΖΗΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2039 17642 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2040 22175 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2041 27624 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2042 24892 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2043 23505 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2044 24630 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2045 27600 ΚΑΡΑΚΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2046 25333 ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΣΤΑΤ/ΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2047 24243 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2048 28215 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2049 17364 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2050 28449 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2051 17973 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2052 28225 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2053 25775 ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2054 23319 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2055 27354 ΚΑΡΑΚΟΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2056 28652 ΚΑΡΑΚΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2057 22205 ΚΑΡΑΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2058 20360 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2059 24217 ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2060 24540 ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2061 20187 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2062 27504 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΝΑΟΥΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2063 24181 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΥΝΤΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2064 20405 ΚΑΡΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2065 22445 ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2066 26555 ΚΑΡΑΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2067 28687 ΚΑΡΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2068 27413 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2069 26887 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2070 25127 ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2071 20608 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2072 25529 ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 58: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 57

2073 18945 ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2074 28585 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2075 19574 ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2076 24801 ΚΑΡΑΜΒΑΣΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΥΠΑΠ. του ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2077 25902 ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2078 21246 ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2079 15683 ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2080 24838 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2081 24032 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2082 24881 ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2083 21469 ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2084 24931 ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2085 27711 ΚΑΡΑΜΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2086 18467 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2087 24485 ΚΑΡΑΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2088 19653 ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2089 28542 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2090 28553 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

2091 24379 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ ΤΡΙΑΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2092 26460 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2093 19938 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2094 23796 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΓΑΘΗ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2095 22466 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2096 25703 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2097 23752 ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΙΣΑΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2098 28554 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

2099 22653 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2100 25551 ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2101 23967 ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2102 20278 ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2103 28631 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2104 15959 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2105 20499 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2106 28397 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2107 15121 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝ.κ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2108 16112 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2109 23551 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

Page 59: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 58

2110 23808 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2111 24098 ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2112 22719 ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2113 19594 ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2114 27131 ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΕΣΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2115 20406 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2116 28322 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2117 28294 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2118 19490 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2119 20892 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2120 26563 ΚΑΡΑΠΑΣΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΕΣΤΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2121 17611 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΛΕΙΜΟΝΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2122 25952 ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2123 26157 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2124 25115 ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2125 26557 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2126 17641 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2127 25354 ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2128 24412 ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2129 18312 ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2130 28450 ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2131 24045 ΚΑΡΑΤΖΑ ΦΩΤΩ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2132 27132 ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2133 28257 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2134 28503 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2135 14568 ΚΑΡΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2136 23408 ΚΑΡΑΦΕΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2137 23859 ΚΑΡΑΦΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2138 19060 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2139 18908 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2140 27573 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2141 25089 ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2142 17377 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2143 15752 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2144 20777 ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΑΚΡΙΒΟΥ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2145 22881 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2146 23799 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 60: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 59

2147 22365 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2148 20018 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2149 23373 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2150 28152 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2151 17205 ΚΑΡΓΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2152 22213 ΚΑΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2153 26436 ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2154 21816 ΚΑΡΓΙΩΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΘΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2155 16962 ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2156 28555 ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

2157 16686 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2158 22669 ΚΑΡΔΑΜΑΤΕΑ ΑΝΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2159 19162 ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2160 22508 ΚΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2161 20545 ΚΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2162 16438 ΚΑΡΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2163 23933 ΚΑΡΙΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2164 16739 ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2165 16250 ΚΑΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΩΜΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2166 23623 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΤΙΣΘΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2167 25524 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2168 17572 ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2169 18105 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2170 24066 ΚΑΡΚΑΜΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2171 22419 ΚΑΡΚΑΝΗ ΜΑΡΘΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2172 23942 ΚΑΡΚΑΝΟΡΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2173 15922 ΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2174 25206 ΚΑΡΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2175 26827 ΚΑΡΜΙΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2176 25299 ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2177 22467 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2178 19059 ΚΑΡΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2179 14109 ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2180 21036 ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2181 21491 ΚΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2182 21998 ΚΑΡΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2183 26551 ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

Page 61: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 60

2184 27114 ΚΑΡΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2185 23609 ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2186 23966 ΚΑΡΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2187 26568 ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2188 20373 ΚΑΡΥΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2189 25152 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2190 28005 ΚΑΡΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2191 22773 ΚΑΡΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2192 21669 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2193 20520 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΩΥΣΗ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2194 21463 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2195 20214 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2196 25812 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2197 17084 ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2198 27995 ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2199 28451 ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2200 25936 ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2201 23755 ΚΑΡΩΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2202 22903 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2203 25237 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2204 23112 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ .....................

2205 27636 ΚΑΣΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2206 25444 ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2207 20284 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2208 21680 ΚΑΣΚΑΡΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΣΤΑΤ/ΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2209 21371 ΚΑΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2210 15841 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2211 20630 ΚΑΣΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2212 26431 ΚΑΣΟΚΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2213 26578 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2214 24548 ΚΑΣΣΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2215 26310 ΚΑΣΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΗΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2216 19676 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΙΘΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2217 24173 ΚΑΣΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2218 24733 ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2219 22521 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2220 21968 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

Page 62: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 61

2221 27640 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2222 23703 ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2223 24872 ΚΑΣΤΗ ΕΡΙΦΥΛΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2224 16651 ΚΑΣΤΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2225 25469 ΚΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2226 19317 ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΖΩΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2227 23757 ΚΑΤΑΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2228 26733 ΚΑΤΑΙΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2229 19341 ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2230 28281 ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2231 17639 ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2232 24067 ΚΑΤΕΒΑ ΑΙΚ/ΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2233 28362 ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2234 22286 ΚΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2235 28396 ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2236 26529 ΚΑΤΕΡΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΣΑΒΒΑ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2237 17824 ΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2238 19470 ΚΑΤΙΜΑΔΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2239 25820 ΚΑΤΟΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2240 21037 ΚΑΤΟΥ ΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2241 19551 ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2242 17978 ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2243 18315 ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2244 21547 ΚΑΤΡΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2245 25635 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2246 16469 ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2247 22621 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2248 25367 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2249 24518 ΚΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2250 25155 ΚΑΤΣΑΛΗ ΑΣΤΕΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2251 20041 ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2252 28697 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2253 28500 ΚΑΤΣΑΜΟΥΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2254 19887 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2255 27020 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2256 21038 ΚΑΤΣΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2257 22733 ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

Page 63: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 62

2258 18931 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2259 27507 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2260 17697 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2261 22359 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2262 26575 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2263 21285 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΥΡΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2264 22725 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2265 19892 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2266 28186 ΚΑΤΣΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2267 21715 ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2268 17804 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2269 15764 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2270 26879 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2271 25542 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2272 21730 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΖΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2273 26944 ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2274 23172 ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2275 20893 ΚΑΤΣΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2276 25597 ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΑΓΝΗ του ΗΛΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2277 18290 ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2278 25798 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2279 20971 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΗΡ. κ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2280 22393 ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2281 23896 ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ ΔΟΥΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2282 28615 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2283 26497 ΚΑΤΣΙΚΗ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2284 17902 ΚΑΤΣΙΚΗ ΦΛΩΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2285 25196 ΚΑΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2286 17508 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2287 20428 ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2288 26319 ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2289 23070 ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2290 23110 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2291 22485 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2292 23071 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2293 21664 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2294 25550 ΚΑΤΣΙΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 64: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 63

2295 21384 ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2296 17940 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2297 26060 ΚΑΤΣΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2298 22460 ΚΑΤΣΙΩΡΧΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2299 22868 ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2300 22699 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2301 18445 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2302 24499 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2303 26604 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2304 22693 ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2305 17811 ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2306 22560 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2307 22119 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2308 25883 ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2309 22852 ΚΑΥΚΑΛΑ ΚΡΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2310 24639 ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2311 16064 ΚΑΥΚΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2312 25230 ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ .....................

2313 23821 ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2314 27133 ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΡΟΓΗΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2315 27383 ΚΑΦΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2316 21888 ΚΑΦΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2317 22401 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2318 22454 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2319 21424 ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2320 24819 ΚΑΦΤΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2321 16019 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2322 26592 ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2323 16186 ΚΑΨΑΛΗ ΚΑΤΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2324 28253 ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2325 22843 ΚΑΨΗ ΑΙΚ/ΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2326 23738 ΚΑΨΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2327 25314 ΚΑΨΙΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2328 24560 ΚΑΨΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2329 24454 ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2330 23184 ΚΑΨΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2331 21312 ΚΑΨΩΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

Page 65: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 64

2332 17328 ΚΕΚΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2333 24850 ΚΕΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2334 23882 ΚΕΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2335 18181 ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2336 19328 ΚΕΛΑΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2337 24687 ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2338 24503 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2339 24091 ΚΕΛΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2340 25418 ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2341 26734 ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2342 20894 ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2343 28398 ΚΕΡΑΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2344 23111 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2345 24147 ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2346 28157 ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2347 27717 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2348 26732 ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2349 28148 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2350 27223 ΚΕΡΑΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2351 17200 ΚΕΡΙΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2352 17690 ΚΕΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2353 27915 ΚΕΣΕΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2354 21320 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2355 23315 ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2356 20387 ΚΕΥΣΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2357 24571 ΚΕΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2358 22155 ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2359 28246 ΚΕΦΑΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2360 18243 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2361 28219 ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2362 19797 ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2363 18638 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2364 24528 ΚΕΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2365 18573 ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2366 17204 ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2367 19654 ΚΙΑΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2368 16084 ΚΙΔΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 66: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 65

2369 28604 ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2370 15278 ΚΙΛΙΠΙΡΗ ΤΣΟΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2371 14134 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2372 20456 ΚΙΜΠΙΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2373 28399 ΚΙΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2374 23711 ΚΙΟΣΣΕ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2375 17432 ΚΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2376 21689 ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2377 26414 ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2378 27720 ΚΙΡΚΙΤΖΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2379 28651 ΚΙΣΣΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2380 28578 ΚΙΤΜΙΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2381 28606 ΚΙΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2382 28501 ΚΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2383 19590 ΚΙΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2384 28144 ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2385 18888 ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2386 24942 ΚΙΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2387 24807 ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2388 14268 ΚΛΑΔΗ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ ΑΙΚ/ΝΗ-ΑΝΑΣ/ΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2389 23370 ΚΛΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2390 18739 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΜΑΙΣΤΡΟΣ του ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2391 16985 ΚΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2392 17591 ΚΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2393 22223 ΚΛΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2394 20211 ΚΛΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2395 19517 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2396 27928 ΚΛΙΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2397 23924 ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2398 24364 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2399 17683 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2400 21321 ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2401 21510 ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2402 17251 ΚΟΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2403 21643 ΚΟΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2404 15817 ΚΟΕΜΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2405 23355 ΚΟΖΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

Page 67: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 66

2406 16863 ΚΟΖΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2407 24588 ΚΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2408 18852 ΚΟΙΝΑΚΗ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2409 24295 ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2410 28216 ΚΟΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2411 24991 ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2412 24506 ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2413 26537 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2414 19507 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2415 15114 ΚΟΚΚΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2416 17739 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2417 22874 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2418 22275 ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2419 26729 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2420 16427 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2421 28139 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2422 20128 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2423 23955 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2424 21983 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2425 24962 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΠΑΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2426 17559 ΚΟΚΚΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2427 24143 ΚΟΚΚΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΙΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2428 17794 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2429 27686 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2430 22775 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2431 18998 ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΤΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2432 14523 ΚΟΚΟΝΤΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2433 25334 ΚΟΚΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΖΩΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2434 18963 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2435 25749 ΚΟΚΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2436 14596 ΚΟΚΟΥΒΙΝΟΥ ΚΑΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΒ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2437 17576 ΚΟΛΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2438 25511 ΚΟΛΕΣΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2439 23595 ΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2440 25761 ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2441 24413 ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2442 24573 ΚΟΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

Page 68: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 67

2443 27771 ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2444 17909 ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2445 26499 ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2446 22851 ΚΟΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2447 18813 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2448 17555 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2449 20066 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2450 23420 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2451 18106 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2452 26413 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2453 24188 ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2454 24903 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2455 22650 ΚΟΛΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2456 17189 ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2457 18805 ΚΟΛΥΜΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2458 27116 ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΙΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2459 20895 ΚΟΛΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2460 27225 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2461 26253 ΚΟΜΗΝΙΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2462 21586 ΚΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2463 19995 ΚΟΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2464 27117 ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2465 22761 ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2466 25601 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2467 22718 ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2468 21618 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ ΔΑΥΙΔΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2469 16838 ΚΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2470 25419 ΚΟΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2471 20939 ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2472 19637 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2473 16071 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2474 20100 ΚΟΝΙΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2475 16140 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2476 28400 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2477 19298 ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2478 23549 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2479 22254 ΚΟΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ ΤΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓ κ ΣΥΣΤΗΜ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

Page 69: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 68

2480 17957 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2481 15971 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2482 23674 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2483 26736 ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2484 23735 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2485 23396 ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2486 22515 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2487 26574 ΚΟΝΤΖΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2488 17613 ΚΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΑΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2489 21044 ΚΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2490 20578 ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2491 17554 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΤΣΟΥΛΟΔΙΟΝΥΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2492 25504 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2493 25921 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2494 19463 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2495 18237 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2496 19801 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2497 24879 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2498 27431 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2499 23922 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2500 25308 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2501 21045 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2502 24999 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2503 28677 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2504 14628 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2505 23582 ΚΟΝΤΟΔΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2506 24021 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2507 18079 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2508 23976 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2509 25209 ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2510 22229 ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2511 17385 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2512 26748 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2513 27460 ΚΟΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2514 22662 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2515 25767 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2516 28445 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 70: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 69

2517 28505 ΚΟΝΤΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2518 27594 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υποδ/νση ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2519 22911 ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2520 19273 ΚΟΠΑΡΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2521 18481 ΚΟΠΕΛΑΚΗ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2522 17329 ΚΟΠΙΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2523 25487 ΚΟΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2524 28328 ΚΟΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2525 24862 ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2526 18647 ΚΟΡΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2527 23038 ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2528 14598 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΕΛΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΓΑΝ.κ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2529 17899 ΚΟΡΔΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2530 22414 ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2531 17033 ΚΟΡΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2532 25924 ΚΟΡΕΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2533 27332 ΚΟΡΜΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2534 23406 ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2535 19300 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2536 22479 ΚΟΡΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2537 19151 ΚΟΡΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2538 17261 ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2539 27152 ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΑΞΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2540 26447 ΚΟΡΡΕ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2541 22541 ΚΟΡΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2542 17505 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2543 14586 ΚΟΡΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2544 27363 ΚΟΡΩΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2545 19296 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2546 23366 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2547 19804 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2548 27517 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ-ΣΩΤΗΡΙΟ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2549 22855 ΚΟΣΚΟΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2550 28343 ΚΟΣΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2551 21987 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2552 15284 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2553 26257 ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 71: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 70

2554 25322 ΚΟΣΜΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2555 18459 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΕΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2556 25378 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2557 16908 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2558 15756 ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2559 27284 ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2560 21948 ΚΟΣΥΦΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2561 25641 ΚΟΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2562 28401 ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2563 24621 ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2564 20424 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2565 14131 ΚΟΤΖΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2566 24773 ΚΟΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2567 23925 ΚΟΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2568 28619 ΚΟΤΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2569 16557 ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2570 20940 ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2571 22235 ΚΟΤΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2572 24194 ΚΟΤΡΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2573 28329 ΚΟΤΣΑΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2574 22425 ΚΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΟΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2575 17575 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2576 25555 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2577 19397 ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2578 23909 ΚΟΤΣΩΝΗ ΔΑΦΝΗ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΛΕΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2579 24928 ΚΟΤΣΩΡΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2580 21623 ΚΟΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2581 25122 ΚΟΤΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2582 15614 ΚΟΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΔΗ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2583 24446 ΚΟΤΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2584 18256 ΚΟΥΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2585 20286 ΚΟΥΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2586 25748 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2587 25621 ΚΟΥΒΡΟΥΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2588 17344 ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2589 22416 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2590 19128 ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 72: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 71

2591 17327 ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2592 18417 ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2593 20651 ΚΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2594 28355 ΚΟΥΘΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2595 27221 ΚΟΥΙΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2596 19655 ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΛΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2597 23489 ΚΟΥΚΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2598 28662 ΚΟΥΚΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2599 25502 ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2600 23871 ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2601 21624 ΚΟΥΚΛΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2602 22632 ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2603 15662 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ του ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2604 15482 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2605 23531 ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΠΠΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2606 25595 ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ .....................

2607 28013 ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΦΛΩΡΙΤΤΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2608 22470 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗ ΑΡΕΤΗ του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2609 17376 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2610 17018 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2611 23611 ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2612 21595 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2613 18488 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2614 19382 ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2615 21959 ΚΟΥΛΙΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2616 25379 ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2617 25533 ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2618 26217 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2619 22847 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2620 19184 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2621 20324 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2622 15832 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2623 21667 ΚΟΥΜΑΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2624 28646 ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2625 27653 ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2626 21685 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2627 19173 ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 73: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 72

2628 20897 ΚΟΥΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2629 27432 ΚΟΥΜΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2630 24481 ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2631 19166 ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2632 23791 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2633 18589 ΚΟΥΝΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2634 22776 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2635 21448 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2636 21717 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2637 21318 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2638 25165 ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2639 18902 ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2640 25242 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2641 27320 ΚΟΥΝΤΡΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2642 23453 ΚΟΥΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2643 25525 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2644 27568 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2645 21650 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2646 23813 ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2647 24118 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2648 28502 ΚΟΥΡΛΗ ΑΝΝΕΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2649 17399 ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2650 28556 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

2651 23445 ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2652 22866 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙ .....................

2653 27601 ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΡΤΕΑΓΚΑ ΓΙΟΥΡΙΣΜΑ ΝΤΕΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2654 18568 ΚΟΥΡΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2655 28402 ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2656 27483 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2657 21047 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2658 21755 ΚΟΥΡΤΖΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2659 25229 ΚΟΥΡΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2660 15768 ΚΟΥΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2661 22960 ΚΟΥΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2662 17403 ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2663 21866 ΚΟΥΣΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΗΛΙΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2664 15500 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 74: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 73

2665 16573 ΚΟΥΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2666 28589 ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2667 24997 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2668 28538 ΚΟΥΤΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2669 28666 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2670 23857 ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2671 17604 ΚΟΥΤΙΒΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2672 24336 ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2673 26692 ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2674 17314 ΚΟΥΤΟΥΚΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2675 22608 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2676 18286 ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2677 16394 ΚΟΥΤΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2678 22125 ΚΟΥΤΡΑ ΖΩΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2679 25547 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2680 21910 ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2681 26929 ΚΟΥΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2682 27409 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2683 20605 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2684 27305 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2685 17520 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2686 21984 ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2687 25241 ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2688 21626 ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2689 19316 ΚΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2690 19176 ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2691 17265 ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2692 20185 ΚΟΥΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2693 24745 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2694 24539 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2695 27614 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2696 16619 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2697 24768 ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2698 24721 ΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2699 23983 ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2700 27692 ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2701 23543 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 75: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 74

2702 27385 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2703 25790 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΡΕΤΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2704 17805 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2705 21999 ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2706 24359 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2707 26200 ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2708 17429 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΛΟΥΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2709 22684 ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΣΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2710 28324 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2711 18368 ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΠΡΙΜΗ ΓΑΡΕΦΑΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2712 22715 ΚΟΥΦΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2713 27986 ΚΟΥΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2714 17349 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2715 22300 ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2716 25971 ΚΟΦΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2717 24707 ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2718 27634 ΚΡΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2719 20763 ΚΡΑΛΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2720 22237 ΚΡΑΝΑ ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2721 28292 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2722 22285 ΚΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2723 22838 ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2724 17816 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2725 18367 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2726 26189 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2727 26808 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2728 20676 ΚΡΑΣΣΑ ΑΡΕΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2729 18465 ΚΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2730 18242 ΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2731 27030 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2732 21266 ΚΡΕΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2733 27461 ΚΡΕΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2734 25267 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2735 23877 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2736 24852 ΚΡΕΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2737 18673 ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2738 14971 ΚΡΗΤΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 76: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 75

2739 22449 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2740 23818 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2741 21929 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2742 23944 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΑΞΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2743 27296 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2744 23587 ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2745 21154 ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2746 22520 ΚΡΙΘΙΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2747 20348 ΚΡΙΘΥΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2748 23771 ΚΡΙΚΑ ΑΛΕΞΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΣΟΚ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛ.ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2749 22253 ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2750 24049 ΚΡΙΚΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2751 23183 ΚΡΙΚΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2752 23473 ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2753 22947 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2754 19045 ΚΡΙΜΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2755 25445 ΚΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2756 27351 ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2757 25760 ΚΡΙΤΣΙΒΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2758 17504 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2759 16831 ΚΡΟΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2760 25714 ΚΡΟΥΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2761 22702 ΚΡΥΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2762 20863 ΚΤΕΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

2763 21763 ΚΤΕΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2764 28590 ΚΥΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2765 28557 ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

2766 21461 ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2767 17956 ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΙΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2768 25446 ΚΥΔΩΝΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2769 17367 ΚΥΔΩΝΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2770 16003 ΚΥΚΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2771 23511 ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2772 22686 ΚΥΡΑΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2773 26478 ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2774 28670 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2775 17853 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 77: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 76

2776 24694 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2777 16008 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2778 16434 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2779 18501 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2780 23605 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2781 19416 ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2782 28499 ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΣΙΔΕΡΗ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2783 26603 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2784 21868 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2785 24155 ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2786 25198 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2787 27439 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2788 28634 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2789 26855 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ του ΘΕΟΓΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2790 23300 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2791 23388 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2792 25381 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2793 22557 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2794 22810 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2795 18338 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2796 21216 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2797 27414 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2798 14563 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2799 15620 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2800 28540 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ-ΔΗΜΗΤ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2801 26942 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2802 27784 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2803 21468 ΚΥΡΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2804 26538 ΚΥΡΙΜΚΥΡΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2805 24315 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2806 15374 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2807 24695 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2808 21272 ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2809 15372 ΚΥΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2810 27119 ΚΥΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2811 15479 ΚΥΡΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2812 20138 ΚΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 78: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 77

2813 19624 ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2814 23927 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2815 28447 ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2816 17503 ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2817 25813 ΚΩΔΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2818 24394 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2819 16642 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ-ΝΙΚΟΛΑΙΣ του ΟΔΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2820 14500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2821 22805 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2822 25380 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2823 28258 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2824 20900 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2825 27593 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2826 28452 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2827 23124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΣΤΑΤ/ΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2828 25844 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2829 21264 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2830 23564 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2831 20901 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΦΙΛΩΤΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2832 24793 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2833 26373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΑΒΒΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2834 28446 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2835 25644 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΕΟΚΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2836 27134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2837 25323 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2838 20626 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2839 27475 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2840 23287 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2841 21568 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2842 19954 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2843 19270 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2844 15615 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2845 24753 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2846 21573 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2847 21527 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2848 25759 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2849 25468 ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 79: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 78

2850 22171 ΚΩΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2851 26495 ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΟΣΜΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2852 24516 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2853 20504 ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2854 27387 ΚΩΣΤΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

2855 15539 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2856 25301 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2857 25259 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2858 14643 ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2859 28364 ΚΩΣΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΙΣΑΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2860 24559 ΚΩΣΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2861 28199 ΚΩΣΤΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2862 16446 ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2863 26148 ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

2864 27120 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2865 24092 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2866 22989 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2867 21276 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

2868 18335 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2869 22486 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2870 24697 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2871 28703 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΠ.ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2872 27353 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΠΑΝΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2873 22188 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2874 18291 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2875 25543 ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2876 22347 ΚΩΤΗ ΜΠΕΝΕΤΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2877 27173 ΚΩΤΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2878 17682 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2879 21052 ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2880 27652 ΚΩΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2881 25795 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2882 15865 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2883 18980 ΚΩΤΣΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2884 24026 ΚΩΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2885 28342 ΚΩΤΣΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2886 25794 ΚΩΤΣΗ ΒΑΣΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

Page 80: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 79

2887 25369 ΚΩΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2888 22848 ΚΩΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2889 26917 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2890 23774 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2891 17039 ΚΩΤΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2892 20902 ΚΩΦΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2893 18833 ΛΑΓΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2894 24120 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2895 23836 ΛΑΓΟΝΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2896 23195 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2897 23733 ΛΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2898 27924 ΛΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2899 22439 ΛΑΓΟΥ ΕΡΙΚΕΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2900 22435 ΛΑΓΟΥ ΤΑΣΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2901 22619 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2902 21949 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2903 23575 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

2904 25493 ΛΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2905 22474 ΛΑΖΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2906 21173 ΛΑΖΑΝΗ ΖΩΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2907 21967 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2908 25929 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2909 26829 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2910 16782 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2911 22865 ΛΑΖΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2912 18801 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2913 25697 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2914 28507 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2915 25123 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2916 19400 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΑΚΡΙΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2917 27567 ΛΑΖΑΡΙΝΗ ΑΝΤΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2918 16355 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2919 24626 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2920 28403 ΛΑΖΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2921 28404 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2922 24365 ΛΑΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2923 20081 ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

Page 81: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 80

2924 21509 ΛΑΚΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2925 20133 ΛΑΚΤΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2926 21663 ΛΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2927 20517 ΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2928 26606 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2929 22279 ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2930 15781 ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2931 17345 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2932 18418 ΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2933 28582 ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2934 24676 ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2935 18561 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΑΒΒΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2936 25492 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2937 19185 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2938 24883 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2939 22600 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2940 28405 ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2941 17719 ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2942 19833 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2943 17352 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2944 21053 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2945 16520 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2946 13916 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

2947 15422 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2948 22941 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2949 25740 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2950 26505 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2951 25137 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2952 23072 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2953 15225 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2954 21675 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2955 28506 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2956 21908 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2957 21432 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2958 17584 ΛΑΠΑΝΑΙΤΗ ΑΛΚΙΣΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2959 28629 ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2960 21055 ΛΑΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 82: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 81

2961 16237 ΛΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2962 22611 ΛΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2963 18616 ΛΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2964 18711 ΛΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2965 28627 ΛΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2966 22585 ΛΑΣΔΙΝΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2967 26169 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2968 26684 ΛΑΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2969 18151 ΛΑΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

2970 17809 ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2971 26946 ΛΑΧΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2972 25102 ΛΑΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ .....................

2973 21965 ΛΕΒΑΝΤΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2974 24635 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΣΕΡΙΦΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2975 25564 ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2976 14783 ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2977 17007 ΛΕΒΕΝΤΕΛΛΗ ΡΑΛΛΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2978 26549 ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2979 21295 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2980 14361 ΛΕΓΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2981 24330 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2982 17495 ΛΕΙΜΟΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2983 23594 ΛΕΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

2984 27584 ΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2985 22006 ΛΕΚΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2986 24902 ΛΕΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2987 24429 ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΘΩΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2988 25528 ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2989 15490 ΛΕΛΟΒΑ ΑΓΛΑΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2990 18642 ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2991 24700 ΛΕΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

2992 24395 ΛΕΜΟΝΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2993 23633 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2994 27759 ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

2995 28283 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

2996 27727 ΛΕΝΤΖΙΟΥ ΖΩΙΤΣΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

2997 26763 ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 83: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 82

2998 26888 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

2999 24675 ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3000 19010 ΛΕΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3001 16377 ΛΕΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3002 25204 ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3003 14312 ΛΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3004 27546 ΛΕΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3005 17787 ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3006 27122 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3007 28508 ΛΕΥΚΕΛΗ ΣΙΔΕΡΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3008 17157 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3009 28573 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3010 18229 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΔΙΟΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3011 21944 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3012 23843 ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3013 23441 ΛΗΜΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3014 27419 ΛΗΜΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3015 25489 ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3016 20519 ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3017 19409 ΛΙΑΓΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3018 24332 ΛΙΑΓΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3019 23557 ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3020 23809 ΛΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3021 27358 ΛΙΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3022 25272 ΛΙΑΚΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3023 25175 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3024 25421 ΛΙΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3025 21723 ΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3026 23144 ΛΙΑΝΙΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3027 22567 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3028 16885 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3029 18152 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3030 25581 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3031 26532 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3032 18800 ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3033 15825 ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3034 25704 ΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

Page 84: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 83

3035 22850 ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3036 24743 ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3037 22060 ΛΙΑΠΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3038 14867 ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3039 27916 ΛΙΑΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3040 25000 ΛΙΑΠΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3041 27683 ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υποδ/νση ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3042 23392 ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3043 24069 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3044 26918 ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3045 26579 ΛΙΑΡΙΓΚΟΒΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3046 18759 ΛΙΑΡΤΣΗ ΖΩΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3047 20199 ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3048 23918 ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3049 25262 ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3050 19025 ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3051 22251 ΛΙΑΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3052 23988 ΛΙΑΧΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓ. του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3053 24121 ΛΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3054 21303 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3055 20489 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3056 25364 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3057 21651 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3058 22778 ΛΙΓΙΕΛΛΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3059 24677 ΛΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3060 17430 ΛΙΛΙΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3061 25125 ΛΙΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3062 23555 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3063 27508 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3064 23482 ΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3065 22648 ΛΙΟΓΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3066 21613 ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3067 23567 ΛΙΟΚΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3068 24431 ΛΙΟΛΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3069 21594 ΛΙΟΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3070 23490 ΛΙΟΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3071 23311 ΛΙΟΥΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 85: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 84

3072 16673 ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3073 17585 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3074 26840 ΛΙΟΦΑΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3075 23429 ΛΙΤΑΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3076 28628 ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΕΔΕ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3077 19131 ΛΙΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΛΟΥΚΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3078 27153 ΛΙΩΡΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3079 26076 ΛΟΒΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3080 18461 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3081 25250 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΖΗΣΙΜΟΥ-ΑΝΤΩΝ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3082 25705 ΛΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3083 25423 ΛΟΚΟΒΙΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3084 26432 ΛΟΞΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3085 20872 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚ/ΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3086 15685 ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3087 24497 ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΟΥΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3088 22923 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3089 24122 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3090 19393 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3091 15720 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3092 18703 ΛΟΥΛΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΣΤΑΤ/ΚΗΣ ΠΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ .....................

3093 24213 ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3094 19072 ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3095 18526 ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3096 27941 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3097 22961 ΛΟΥΛΟΥΡΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3098 25324 ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3099 18655 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3100 18510 ΛΟΥΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3101 26053 ΛΟΥΠΕΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3102 17305 ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3103 15235 ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3104 21499 ΛΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3105 23677 ΛΥΓΚΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3106 28243 ΛΥΓΟΥΡΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3107 19582 ΛΥΔΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3108 17108 ΛΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 86: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 85

3109 18320 ΛΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3110 25275 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3111 25461 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3112 24430 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3113 22249 ΛΥΚΟΥΡΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3114 22394 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3115 19501 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3116 24141 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3117 25973 ΛΥΜΠΕΡΗ ΞΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3118 24505 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3119 22173 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3120 17152 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3121 16755 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3122 28406 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3123 23436 ΛΥΠΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3124 15679 ΛΥΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3125 28558 ΛΥΡΑΤΖΗ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3126 26117 ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3127 27473 ΛΥΤΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3128 27331 ΛΩΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3129 21625 ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3130 25325 ΛΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3131 27673 ΜΑΓΑΡΙΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3132 19830 ΜΑΓΓΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3133 26065 ΜΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3134 14976 ΜΑΓΓΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3135 26417 ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3136 26590 ΜΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3137 15153 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3138 20476 ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3139 21472 ΜΑΓΚΑΒΕΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3140 16718 ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΑΞΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3141 14340 ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3142 17838 ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3143 14544 ΜΑΓΝΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3144 23704 ΜΑΓΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3145 24856 ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 87: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 86

3146 24185 ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3147 23336 ΜΑΖΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3148 18354 ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3149 21431 ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3150 18849 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΗΝΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3151 28124 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3152 19063 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3153 21294 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3154 17633 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3155 23030 ΜΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3156 16522 ΜΑΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3157 25111 ΜΑΙΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3158 24798 ΜΑΙΝΕΜΕΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3159 22214 ΜΑΙΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3160 25191 ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3161 26506 ΜΑΚΕΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3162 14895 ΜΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3163 19008 ΜΑΚΙΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3164 17860 ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3165 17015 ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3166 15671 ΜΑΚΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3167 26765 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝ.κ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3168 24727 ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3169 22780 ΜΑΚΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3170 22822 ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3171 22100 ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3172 24990 ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3173 25861 ΜΑΚΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3174 25515 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3175 17458 ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3176 21990 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3177 28616 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3178 23371 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3179 18659 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3180 26773 ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3181 27313 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3182 18976 ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 88: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 87

3183 25326 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3184 22667 ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3185 27989 ΜΑΛΑΓΚΟΥΡΑ ΘΕΑΝΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3186 24607 ΜΑΛΑΔΕΝΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3187 18331 ΜΑΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3188 18829 ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3189 23047 ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3190 23830 ΜΑΛΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3191 25937 ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3192 27512 ΜΑΛΕΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3193 25747 ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3194 26201 ΜΑΛΕΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3195 25634 ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3196 16849 ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3197 16889 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3198 16735 ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3199 21732 ΜΑΛΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3200 23785 ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3201 27799 ΜΑΛΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3202 24437 ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3203 24672 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3204 23545 ΜΑΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3205 28365 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3206 24376 ΜΑΛΛΙΟΥ ΙΟΥΛΕΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3207 17808 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3208 28293 ΜΑΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3209 17537 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3210 28233 ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3211 23095 ΜΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3212 26305 ΜΑΜΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜ .....................

3213 24597 ΜΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΣΤΑΤ/ΚΗΣ ΠΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ .....................

3214 26789 ΜΑΜΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3215 19862 ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3216 23329 ΜΑΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3217 25335 ΜΑΜΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3218 19124 ΜΑΜΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3219 19572 ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 89: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 88

3220 28669 ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3221 24210 ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3222 27174 ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3223 17035 ΜΑΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3224 20575 ΜΑΝΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3225 19401 ΜΑΝΑΡΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3226 27307 ΜΑΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3227 24536 ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΜΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3228 25116 ΜΑΝΔΑΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3229 28455 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3230 25239 ΜΑΝΔΡΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3231 23653 ΜΑΝΔΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3232 28588 ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3233 20494 ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3234 27975 ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3235 26600 ΜΑΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3236 21328 ΜΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3237 28407 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3238 24603 ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3239 27255 ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΛΙΑ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3240 25422 ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3241 23361 ΜΑΝΙΚΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3242 18779 ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3243 28510 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3244 26235 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3245 24514 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3246 18149 ΜΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3247 26837 ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3248 17915 ΜΑΝΟΥΡΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3249 18763 ΜΑΝΟΥΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3250 14946 ΜΑΝΟΥΡΑ ΛΟΥΙΖΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3251 18033 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3252 18585 ΜΑΝΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3253 21550 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3254 21495 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3255 22583 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3256 19520 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 90: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 89

3257 18557 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3258 17312 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3259 28346 ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3260 17558 ΜΑΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3261 24218 ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3262 27714 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3263 22781 ΜΑΝΤΕΛΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3264 18847 ΜΑΝΤΖΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3265 21060 ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3266 25470 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3267 22924 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3268 27548 ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3269 20906 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3270 24844 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΡΩΜΥΛΟΣ του ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3271 16417 ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3272 14025 ΜΑΝΤΟΥΔΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3273 27471 ΜΑΝΩΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3274 25105 ΜΑΝΩΛΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3275 27392 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3276 24658 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3277 23644 ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3278 22324 ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3279 24174 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3280 22376 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3281 23463 ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3282 21061 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3283 28135 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3284 15788 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3285 25261 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3286 20359 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3287 20596 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3288 16582 ΜΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3289 19721 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΥΡΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3290 24736 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΖΩΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3291 18186 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3292 27452 ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΟΥ ΣΙΔΕΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3293 24917 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΗΛΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 91: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 90

3294 26945 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3295 20401 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3296 23762 ΜΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3297 17451 ΜΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3298 18108 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3299 27123 ΜΑΡΑΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3300 17951 ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3301 24611 ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3302 18280 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3303 25342 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3304 23705 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΣΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3305 28457 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3306 28347 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3307 19916 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3308 19163 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3309 25478 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3310 17632 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3311 24415 ΜΑΡΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3312 16424 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3313 23542 ΜΑΡΖΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΛΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3314 17862 ΜΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΔΡΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3315 21714 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3316 21279 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3317 25799 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΖΩΙΤΣΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3318 27919 ΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3319 15525 ΜΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3320 26702 ΜΑΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3321 21262 ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3322 27175 ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3323 24015 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3324 28116 ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3325 27998 ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3326 22341 ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3327 24254 ΜΑΡΙΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3328 27811 ΜΑΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΖΗΣΗ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3329 22428 ΜΑΡΚΑΚΗ ΤΟΨΙΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3330 15480 ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 92: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 91

3331 22411 ΜΑΡΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3332 21848 ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3333 20083 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3334 27154 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΙΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3335 22839 ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3336 16063 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3337 28559 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3338 23635 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3339 17086 ΜΑΡΚΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3340 15407 ΜΑΡΚΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3341 27500 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3342 16474 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΑΤΕ ΕΤΕ ΤΕ ΕΤΒΑ ΕΘΝ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3343 18154 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3344 23824 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΝΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3345 26299 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3346 22260 ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3347 16251 ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΥΠΗΡ.ΥΓ.ΕΠΙΤΡ.ΑΝΑΠΗΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3348 17497 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3349 23747 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3350 24877 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3351 21749 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3352 24519 ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΙΚ/ΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3353 20949 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3354 25313 ΜΑΡΜΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3355 17836 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3356 24633 ΜΑΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΑΛΕΞ. του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3357 16443 ΜΑΡΟΥΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3358 28408 ΜΑΡΟΥΚΙΑΝ ΒΑΡΤΚΕΣ του ΧΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3359 17336 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3360 23921 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3361 24576 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΙΩΑΝΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3362 26056 ΜΑΣΑΛΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3363 20184 ΜΑΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΑ/ΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3364 26820 ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3365 27323 ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3366 24715 ΜΑΣΤΑΚΑ ΑΡΕΤΗ του ΘΩΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3367 28577 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 93: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 92

3368 23730 ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3369 22140 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3370 22538 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3371 24833 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3372 24492 ΜΑΣΤΟΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3373 25240 ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3374 25917 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3375 25684 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ .....................

3376 17837 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3377 26972 ΜΑΤΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3378 16386 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3379 19633 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3380 27401 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3381 18251 ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3382 22114 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3383 17482 ΜΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3384 23946 ΜΑΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3385 18910 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3386 27136 ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3387 28458 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3388 25256 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3389 25135 ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3390 28296 ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3391 17003 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3392 19785 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3393 21426 ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3394 15398 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3395 16173 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3396 22252 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3397 16189 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3398 28668 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3399 15446 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3400 21954 ΜΑΥΡΙΚΑ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3401 28710 ΜΑΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3402 14960 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3403 17245 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3404 20742 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

Page 94: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 93

3405 17038 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3406 25928 ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3407 27988 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΟΛΓΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3408 25890 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3409 15253 ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3410 22783 ΜΑΥΡΟΚΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3411 18538 ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3412 27176 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3413 18456 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΜΥΡΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3414 28317 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3415 19822 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3416 22450 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3417 26567 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3418 17718 ΜΑΥΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3419 16995 ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΡΑΣ.-ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3420 27497 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3421 19289 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΙΟΜΗΔΗ ΛΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3422 26693 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3423 20477 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3424 16013 ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3425 26792 ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3426 28409 ΜΕΓΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3427 17076 ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3428 21911 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3429 26582 ΜΕΙΜΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3430 14363 ΜΕΙΝΤΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3431 23571 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3432 28456 ΜΕΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3433 25188 ΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3434 17433 ΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3435 19012 ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3436 24618 ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3437 23501 ΜΕΛΕΑ ΦΙΛΑΝΘΗ του ΗΛΙΑ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3438 18521 ΜΕΛΕΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3439 24665 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΛΟΥΚΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3440 25281 ΜΕΛΙΓΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3441 24579 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

Page 95: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 94

3442 19126 ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3443 28509 ΜΕΛΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3444 23855 ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3445 21974 ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3446 16909 ΜΕΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3447 16293 ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3448 20116 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3449 23754 ΜΕΡΑ ΠΑΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3450 25509 ΜΕΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3451 24944 ΜΕΡΕΜΕΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝ.κ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3452 28636 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3453 23732 ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3454 28595 ΜΕΡΖΕ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3455 24689 ΜΕΡΖΕ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3456 28560 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3457 25933 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3458 25880 ΜΕΡΛΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3459 27722 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3460 19165 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3461 17438 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3462 25368 ΜΕΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3463 25490 ΜΕΡΣΙΑΔΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3464 22634 ΜΕΡΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3465 24717 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3466 24450 ΜΕΡΤΙΚΑ ΑΙΚ/ΝΗ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3467 18977 ΜΕΡΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3468 24275 ΜΕΡΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3469 27920 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3470 17736 ΜΕΣΟΛΟΓΓΗ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3471 25479 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΟΥ ΦΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3472 22711 ΜΕΣΣΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3473 28316 ΜΕΣΣΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3474 26715 ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3475 18661 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3476 24511 ΜΕΤΑΞΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3477 19505 ΜΕΤΑΞΕΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3478 17024 ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 96: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 95

3479 23456 ΜΕΦΛΙΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3480 18749 ΜΗΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3481 26449 ΜΗΛΑ ΚΥΡΑΝΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3482 21261 ΜΗΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3483 22925 ΜΗΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3484 21700 ΜΗΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΜΟΥ κλιμακιο ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3485 18671 ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3486 14347 ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3487 24070 ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3488 23712 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3489 18496 ΜΗΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3490 24156 ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΛΑΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3491 14699 ΜΗΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3492 28511 ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΗ του ΘΩΜΑ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3493 25311 ΜΗΤΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3494 23321 ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3495 18323 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3496 28454 ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3497 27472 ΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3498 20621 ΜΗΤΡΑΚΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3499 16830 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3500 15623 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3501 27455 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3502 18427 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3503 25554 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3504 18487 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΓΕΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3505 24772 ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ-ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΩ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3506 24436 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3507 21969 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3508 16854 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3509 23537 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3510 20109 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΥΘΕΙΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3511 26271 ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3512 18090 ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΟΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3513 16491 ΜΗΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3514 19994 ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3515 23171 ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 97: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 96

3516 24521 ΜΗΤΣΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3517 23526 ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3518 22202 ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΚΑΙΤΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΥΡΩΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3519 20414 ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3520 16060 ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3521 23994 ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3522 25455 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3523 28700 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3524 24895 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3525 25343 ΜΗΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3526 23023 ΜΗΤΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3527 28410 ΜΙΓΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3528 26307 ΜΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜ .....................

3529 22499 ΜΙΚΕΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3530 17449 ΜΙΚΕΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3531 17420 ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3532 26484 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3533 19477 ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3534 17310 ΜΙΞΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3535 27372 ΜΙΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3536 17431 ΜΙΣΣΑ ΣΚΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΦΙΛΙΠΠΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3537 18225 ΜΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3538 26818 ΜΙΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3539 18596 ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3540 27365 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3541 20085 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3542 28459 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3543 23451 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3544 23832 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3545 21790 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3546 26302 ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3547 17553 ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3548 23516 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3549 28487 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3550 23533 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3551 24930 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3552 17570 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 98: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 97

3553 20191 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3554 24739 ΜΙΧΑΛΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3555 27946 ΜΙΧΑΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3556 25491 ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3557 24397 ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3558 24834 ΜΙΧΑΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3559 24598 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3560 17303 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3561 22082 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3562 18994 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3563 24592 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3564 24858 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3565 14886 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3566 22675 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3567 22312 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3568 26252 ΜΙΧΑΛΤΣΕ ΣΟΦΙΑ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3569 21460 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3570 25696 ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3571 23000 ΜΙΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3572 18185 ΜΙΧΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3573 21996 ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3574 17858 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3575 23875 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3576 19596 ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3577 23304 ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3578 19576 ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3579 23491 ΜΟΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3580 27415 ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3581 26930 ΜΟΛΒΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3582 22498 ΜΟΛΛΕ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3583 25706 ΜΟΛΥΒΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3584 22606 ΜΟΝΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ του ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3585 21765 ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3586 25141 ΜΟΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3587 18914 ΜΟΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3588 18943 ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3589 16744 ΜΟΣΚΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 99: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 98

3590 28411 ΜΟΣΧΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3591 24947 ΜΟΣΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3592 23745 ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3593 26878 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3594 16738 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΤΤΩΡΙΑ-ΕΡΑΣΜ. του ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3595 17167 ΜΟΣΧΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3596 23851 ΜΟΣΧΟΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3597 25087 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3598 27613 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υποδ/νση ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3599 22605 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3600 19451 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3601 21713 ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3602 25675 ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3603 23500 ΜΟΥΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3604 27377 ΜΟΥΔΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3605 28232 ΜΟΥΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3606 27155 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΣΟΝΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3607 28598 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3608 27618 ΜΟΥΚΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3609 24182 ΜΟΥΛΑΚΗ ΖΩΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3610 25546 ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΝΙΚΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3611 18080 ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3612 28579 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3613 27124 ΜΟΥΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3614 16804 ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3615 22647 ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3616 24794 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3617 25745 ΜΟΥΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3618 27009 ΜΟΥΡΟΥΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3619 24775 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3620 22883 ΜΟΥΡΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3621 15995 ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3622 20195 ΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3623 26534 ΜΟΥΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3624 24760 ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3625 28678 ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3626 25274 ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 100: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ. 99

3627 28512 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3628 28207 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3629 28621 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3630 22566 ΜΟΥΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3631 21917 ΜΟΥΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3632 28513 ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3633 28323 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3634 24270 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3635 14927 ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3636 16540 ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3637 16232 ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3638 23999 ΜΟΥΤΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3639 24790 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3640 21706 ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3641 27676 ΜΟΥΧΤΙΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3642 21562 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3643 25913 ΜΟΧΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3644 28632 ΜΟΧΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3645 23904 ΜΠΑΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3646 27494 ΜΠΑΓΑΤΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3647 24652 ΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3648 28599 ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3649 23782 ΜΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3650 24493 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3651 17208 ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3652 20907 ΜΠΑΓΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3653 27390 ΜΠΑΓΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3654 16059 ΜΠΑΔΑ ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3655 25420 ΜΠΑΔΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3656 24013 ΜΠΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3657 21481 ΜΠΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3658 24416 ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3659 24969 ΜΠΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3660 24322 ΜΠΑΙΛΑ ΒΑΙΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3661 28239 ΜΠΑΙΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3662 28160 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3663 28514 ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 101: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.100

3664 26770 ΜΠΑΚΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3665 25762 ΜΠΑΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3666 27813 ΜΠΑΚΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3667 20973 ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3668 16723 ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΧΑΙΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3669 17090 ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3670 21069 ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3671 25347 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3672 19444 ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3673 23772 ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3674 25753 ΜΠΑΚΙΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3675 18236 ΜΠΑΚΛΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3676 20145 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3677 17741 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΓΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3678 27476 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3679 22266 ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3680 23839 ΜΠΑΚΟΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3681 14541 ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3682 27433 ΜΠΑΚΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3683 23560 ΜΠΑΚΡΙΤΖΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3684 27448 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3685 23036 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3686 26902 ΜΠΑΛΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3687 26867 ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3688 14056 ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3689 24586 ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3690 23168 ΜΠΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ υποδ/νση ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3691 28272 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3692 17516 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3693 17795 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3694 17821 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3695 19578 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3696 23213 ΜΠΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3697 21072 ΜΠΑΛΚΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3698 15704 ΜΠΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3699 26711 ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3700 17557 ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 102: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.101

3701 18604 ΜΠΑΛΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3702 25730 ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3703 24831 ΜΠΑΛΤΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3704 17540 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3705 27373 ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3706 23822 ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3707 24380 ΜΠΑΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3708 17065 ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3709 18630 ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3710 28574 ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3711 26491 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3712 24661 ΜΠΑΝΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3713 21696 ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3714 27436 ΜΠΑΝΙΖΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3715 24071 ΜΠΑΝΙΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3716 18710 ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3717 26839 ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3718 27749 ΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3719 25306 ΜΠΑΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΚΡΑΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3720 23576 ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3721 24734 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3722 22980 ΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3723 18423 ΜΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3724 26707 ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3725 18928 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3726 27425 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3727 17107 ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3728 25195 ΜΠΑΡΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3729 19183 ΜΠΑΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3730 24226 ΜΠΑΡΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3731 20556 ΜΠΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3732 17408 ΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3733 17332 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3734 22421 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3735 25398 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3736 16925 ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3737 21757 ΜΠΑΡΜΠΟΥΣΑ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 103: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.102

3738 26814 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3739 16785 ΜΠΑΡΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3740 25276 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3741 25187 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3742 17672 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3743 20714 ΜΠΑΣΚΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3744 27596 ΜΠΑΣΜΑΤΖΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3745 28561 ΜΠΑΣΜΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3746 26525 ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3747 19307 ΜΠΑΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3748 18949 ΜΠΑΣΤΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3749 25355 ΜΠΑΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3750 27137 ΜΠΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3751 24636 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3752 24541 ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3753 19259 ΜΠΑΤΖΙΟΛΑ ΦΑΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3754 23688 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3755 27138 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3756 26939 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3757 24283 ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3758 28357 ΜΠΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3759 23475 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΣΑΑΚ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3760 25739 ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3761 24375 ΜΠΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3762 21073 ΜΠΑΤΣΙΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3763 23649 ΜΠΑΤΣΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3764 20956 ΜΠΑΤΣΟΥΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ-ΑΜΑΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3765 14944 ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3766 24634 ΜΠΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3767 19074 ΜΠΕΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3768 27336 ΜΠΕΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΑΥΙΔ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3769 24871 ΜΠΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3770 20341 ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3771 25925 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3772 24274 ΜΠΕΚΙΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3773 24580 ΜΠΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3774 22668 ΜΠΕΚΡΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 104: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.103

3775 18782 ΜΠΕΚΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3776 27139 ΜΠΕΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3777 18548 ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3778 28412 ΜΠΕΛΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3779 25623 ΜΠΕΛΗ ΧΙΟΝΑΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3780 26442 ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3781 23214 ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3782 18264 ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3783 25090 ΜΠΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3784 25954 ΜΠΕΛΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3785 27269 ΜΠΕΛΜΠΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3786 24616 ΜΠΕΛΝΤΕΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3787 24966 ΜΠΕΝΑΞΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3788 25117 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΜΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3789 21331 ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3790 27619 ΜΠΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3791 18190 ΜΠΕΡΔΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3792 18581 ΜΠΕΡΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3793 26599 ΜΠΕΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3794 23062 ΜΠΕΡΝΑΡΔΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3795 21515 ΜΠΕΡΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3796 25356 ΜΠΕΣΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΘΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3797 27397 ΜΠΕΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3798 24314 ΜΠΕΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3799 18111 ΜΠΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3800 26891 ΜΠΕΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΘΩΜΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3801 24447 ΜΠΕΤΣΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3802 24222 ΜΠΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3803 27355 ΜΠΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΑΝΙΗΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3804 27525 ΜΠΙΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3805 24084 ΜΠΙΖΙΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3806 24360 ΜΠΙΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3807 28515 ΜΠΙΚΑ ΧΡΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3808 27327 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3809 25879 ΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3810 27591 ΜΠΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3811 20595 ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 105: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.104

3812 22484 ΜΠΙΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3813 21268 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3814 23729 ΜΠΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3815 23938 ΜΠΙΝΤΖΑ ΝΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3816 25457 ΜΠΙΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3817 15924 ΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3818 28249 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3819 25859 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3820 21601 ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3821 24976 ΜΠΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3822 19248 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3823 23374 ΜΠΙΣΤΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3824 25485 ΜΠΙΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3825 24105 ΜΠΙΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3826 27782 ΜΠΙΤΙΒΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3827 22965 ΜΠΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3828 28209 ΜΠΙΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3829 14639 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΥ ΚΑΠΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3830 25486 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3831 15738 ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3832 28413 ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3833 18909 ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3834 17158 ΜΠΛΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3835 15660 ΜΠΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3836 19086 ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΘΩΜΑΙΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3837 26470 ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3838 18051 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΗΛΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3839 26425 ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3840 23309 ΜΠΛΙΑΜΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3841 21516 ΜΠΛΟΝΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3842 26251 ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3843 18745 ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3844 22305 ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3845 19828 ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3846 16033 ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3847 25220 ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3848 27400 ΜΠΟΖΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 106: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.105

3849 15654 ΜΠΟΖΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΠΑΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3850 23759 ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3851 28516 ΜΠΟΙΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3852 17014 ΜΠΟΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3853 20951 ΜΠΟΚΟΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3854 27295 ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3855 22640 ΜΠΟΛΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3856 19735 ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3857 24685 ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3858 26756 ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3859 22261 ΜΠΟΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3860 28196 ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3861 21074 ΜΠΟΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3862 24869 ΜΠΟΝΤΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3863 27942 ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3864 23766 ΜΠΟΣΜΠΟΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3865 22539 ΜΠΟΤΙΝΗ ΓΙΔΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3866 25128 ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3867 22731 ΜΠΟΤΩΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3868 25291 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3869 20291 ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3870 19152 ΜΠΟΥΓΙΑΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3871 19990 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3872 18341 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3873 21826 ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3874 22969 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3875 16598 ΜΠΟΥΖΙΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3876 28268 ΜΠΟΥΖΙΚΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3877 22075 ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3878 25480 ΜΠΟΥΖΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3879 24887 ΜΠΟΥΘΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3880 16022 ΜΠΟΥΚΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3881 18796 ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3882 16693 ΜΠΟΥΚΗ ΚΑΒΟΥΡΜΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3883 22514 ΜΠΟΥΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3884 14656 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3885 28517 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 107: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.106

3886 25397 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΤΑΤΙΑΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3887 24610 ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3888 14987 ΜΠΟΥΛΙΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3889 24813 ΜΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3890 16090 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3891 20864 ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3892 28269 ΜΠΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΟΥΚΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3893 22492 ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3894 25395 ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3895 27617 ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3896 22271 ΜΠΟΥΜΠΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

3897 28609 ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑ ΝΙΚΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3898 28121 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΣΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3899 15937 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3900 18189 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3901 23433 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3902 25873 ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3903 19194 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3904 23520 ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

3905 21592 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3906 27719 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΑΤΕ ΕΤΕ ΤΕ ΕΤΒΑ ΕΘΝ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3907 16111 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3908 26847 ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ /ΝΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3909 23713 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3910 21332 ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3911 23589 ΜΠΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3912 25858 ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

3913 20677 ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΜΑΡΙΓΩ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΟΡΓΑΝ.κ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3914 20908 ΜΠΟΥΡΛΗ ΣΟΥΣΑΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3915 22835 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3916 18588 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3917 24889 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3918 23378 ΜΠΟΥΡΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3919 27516 ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3920 23553 ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3921 22141 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3922 14107 ΜΠΟΥΤΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 108: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.107

3923 21263 ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

3924 26493 ΜΠΟΥΤΣΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3925 23714 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3926 25269 ΜΠΟΥΤΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3927 23740 ΜΠΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3928 20340 ΜΠΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3929 25565 ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3930 28256 ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3931 21804 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΤΖΩΡΤΖΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3932 16924 ΜΠΡΑΟΥΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΗΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3933 28287 ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3934 28610 ΜΠΡΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3935 20027 ΜΠΡΕΖΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙ .....................

3936 27671 ΜΠΡΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3937 24296 ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3938 26325 ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3939 25454 ΜΠΡΙΝΤΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3940 24448 ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3941 17993 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3942 25783 ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

3943 18227 ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3944 14905 ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3945 19673 ΜΠΡΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3946 17064 ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3947 24784 ΜΥΛΩΝΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3948 21707 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3949 27496 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

3950 25930 ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3951 23330 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3952 27680 ΜΥΡΒΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3953 17566 ΜΥΡΘΙΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 4ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3954 25914 ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3955 28622 ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3956 24323 ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

3957 26564 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3958 28562 ΜΥΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3959 27747 ΜΩΡΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 109: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.108

3960 28261 ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3961 20909 ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3962 17903 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3963 23911 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3964 21627 ΜΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3965 26768 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3966 25527 ΝΑΙΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΑΒΒΑ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3967 25579 ΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3968 24435 ΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3969 14957 ΝΑΚΕΛΛΗ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3970 21470 ΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3971 23449 ΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3972 28575 ΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3973 28518 ΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3974 24224 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3975 18840 ΝΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3976 23410 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

3977 28279 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3978 26751 ΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3979 28354 ΝΑΣΟΥΦΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3980 23858 ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΦΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3981 26688 ΝΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3982 26836 ΝΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3983 21478 ΝΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

3984 21678 ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3985 25235 ΝΕΣΤΩΡΑ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3986 16992 ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3987 25523 ΝΙΑΒΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3988 15386 ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΑΜΠΑΤΗ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3989 14845 ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3990 21980 ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3991 25512 ΝΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3992 18188 ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3993 20865 ΝΙΚΕΛΛΗ ΣΑΠΦΩ του ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

3994 22073 ΝΙΚΗΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3995 26961 ΝΙΚΗΤΕΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

3996 23503 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΗΡ. κ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 110: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.109

3997 24244 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

3998 16568 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

3999 24660 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4000 25910 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4001 27319 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4002 22413 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4003 25872 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4004 24094 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4005 14426 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4006 25811 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4007 17453 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4008 20497 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4009 17686 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4010 18429 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4011 25589 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4012 23683 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4013 21885 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4014 14929 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4015 24018 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4016 15544 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4017 26411 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4018 17661 ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4019 23715 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4020 23099 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4021 26848 ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4022 26919 ΝΙΚΟΛΟΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΒΑΣΩ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4023 21970 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ κ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4024 26375 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4025 23413 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4026 26892 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4027 18698 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4028 28414 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4029 21077 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4030 23773 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4031 25596 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4032 26920 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΘΩΜΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4033 25882 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

Page 111: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.110

4034 19519 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4035 17897 ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4036 22301 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4037 18911 ΝΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4038 25955 ΝΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4039 18912 ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4040 17441 ΝΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4041 25849 ΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4042 18363 ΝΙΤΣΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4043 23383 ΝΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4044 23971 ΝΙΦΟΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4045 17392 ΝΙΦΟΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4046 28325 ΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4047 25424 ΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4048 25715 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4049 28601 ΝΟΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4050 25481 ΝΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4051 26445 ΝΟΥΡΤΣΗ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4052 26728 ΝΟΥΣΔΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4053 17784 ΝΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4054 27453 ΝΟΥΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4055 15997 ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4056 27310 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4057 24381 ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4058 17044 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4059 17593 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4060 24970 ΝΤΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4061 24955 ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4062 22622 ΝΤΑΖΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4063 15268 ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4064 26507 ΝΤΑΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4065 20597 ΝΤΑΙΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4066 23457 ΝΤΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4067 21533 ΝΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4068 25725 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4069 26749 ΝΤΑΛΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4070 20910 ΝΤΑΛΛΑ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 112: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.111

4071 18053 ΝΤΑΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4072 20786 ΝΤΑΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4073 22896 ΝΤΑΜΠΟΣΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4074 25425 ΝΤΑΝΤΑΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4075 23437 ΝΤΑΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4076 24460 ΝΤΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4077 22604 ΝΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4078 23819 ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4079 26433 ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4080 28353 ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4081 23538 ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4082 20014 ΝΤΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4083 24107 ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4084 28563 ΝΤΕΛΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

4085 20967 ΝΤΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4086 26057 ΝΤΕΜΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΔΑΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4087 17543 ΝΤΕΜΙΡΗ ΑΝΝΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4088 25447 ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4089 17565 ΝΤΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4090 21270 ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4091 19411 ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4092 15638 ΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4093 15273 ΝΤΙΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4094 28587 ΝΤΙΠΙΕΡΟ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4095 28576 ΝΤΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4096 22399 ΝΤΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4097 24926 ΝΤΟΚΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4098 22692 ΝΤΟΛΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ .....................

4099 19677 ΝΤΟΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4100 26492 ΝΤΟΝΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4101 25927 ΝΤΟΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4102 24531 ΝΤΟΝΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4103 26376 ΝΤΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4104 25837 ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4105 14034 ΝΤΟΥΓΡΑΜΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4106 21150 ΝΤΟΥΜΑ ΚΩΝ/ΝΑ του ΗΛΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4107 24344 ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 113: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.112

4108 20051 ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4109 17001 ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4110 25602 ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4111 24729 ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4112 16499 ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4113 24074 ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4114 28519 ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4115 26610 ΝΤΡΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4116 21563 ΝΤΩΝΑ ΜΑΡΘΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4117 24897 ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΝΘΙΠΠΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4118 17740 ΞΑΝΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4119 20231 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4120 20911 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4121 25327 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4122 25328 ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4123 28255 ΞΑΝΙΔΟΥ ΝΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4124 27078 ΞΕΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4125 21473 ΞΕΝΑΚΗ ΛΟΥΙΖΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4126 18576 ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4127 19522 ΞΕΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4128 27469 ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΑΞΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4129 27435 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4130 24826 ΞΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4131 24747 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4132 18844 ΞΕΝΟΥ ΠΗΓΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4133 24124 ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4134 28415 ΞΕΡΟΥΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4135 18932 ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4136 17994 ΞΗΜΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4137 23400 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4138 24382 ΞΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4139 22447 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4140 23173 ΞΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4141 27570 ΞΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4142 17287 ΞΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4143 17552 ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4144 25466 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 114: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.113

4145 21079 ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4146 19684 ΞΥΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4147 17817 ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4148 17744 ΞΥΛΟΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4149 17156 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4150 17976 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΑΞΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4151 16146 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟY ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4152 24417 ΞΥΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4153 19640 ΞΥΦΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4154 28630 ΟΒΑΔΙΑ ΜΠΕΛΙΝΑ του ΜΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4155 16939 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4156 20465 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4157 20389 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4158 17854 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4159 21344 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4160 25823 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΑΘΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4161 23721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ-ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4162 24370 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4163 22630 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4164 21080 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ του ΤΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4165 24564 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4166 25643 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4167 28416 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4168 21389 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4169 24841 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4170 21081 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4171 24754 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4172 16043 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4173 25810 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4174 16773 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4175 24891 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4176 24804 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4177 20055 ΟΙΚΟΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4178 24847 ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4179 23022 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4180 19088 ΟΡΓΙΑΝΕΛΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4181 16075 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙ .....................

Page 115: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.114

4182 26769 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4183 22385 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4184 20189 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4185 24681 ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4186 21903 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4187 19143 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4188 28520 ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4189 26415 ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4190 17427 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4191 16296 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4192 26320 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4193 26884 ΟΥΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4194 16952 ΟΥΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4195 22368 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4196 28271 ΟΥΤΣΕΤΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4197 20912 ΠΑΓΓΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4198 26921 ΠΑΓΙΔΑ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4199 26272 ΠΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4200 28270 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4201 15166 ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4202 23251 ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΓΑΘΗ του ΠΑΝΑΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4203 23632 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΟΣΤΑΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4204 17250 ΠΑΓΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΑΝΘΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4205 27632 ΠΑΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4206 21459 ΠΑΖΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΤΡΥΦΩΝΑ ΟΡΓΑΝ.κ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4207 27748 ΠΑΖΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4208 24464 ΠΑΖΙΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΖΑΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4209 19550 ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4210 25268 ΠΑΘΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4211 24663 ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΗΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4212 22713 ΠΑΙΖΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4213 24399 ΠΑΙΠΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4214 22977 ΠΑΚΑΣ ΘΗΡΙΜΑΧΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4215 27511 ΠΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4216 28250 ΠΑΚΤΙΤΗ ΑΡΕΤΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4217 21379 ΠΑΛΑΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΤΑΚΗ ΔΗΜ. 3ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4218 22697 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

Page 116: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.115

4219 20435 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4220 21575 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4221 28290 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4222 23842 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4223 18077 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΕΤΑ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4224 22749 ΠΑΛΑΙΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4225 27802 ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4226 25426 ΠΑΛΕΓΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4227 21488 ΠΑΛΗΜΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4228 25724 ΠΑΛΙΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΓΓΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4229 25821 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4230 25396 ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑ ΒΑΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4231 22371 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4232 19286 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4233 25482 ΠΑΛΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4234 14453 ΠΑΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4235 21471 ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΠΗΡ. κ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4236 21906 ΠΑΛΥΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4237 21881 ΠΑΛΥΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4238 17938 ΠΑΛΥΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4239 14764 ΠΑΛΥΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4240 17546 ΠΑΛΩΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4241 19462 ΠΑΜΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4242 28686 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4243 22827 ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4244 16954 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4245 27080 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4246 17474 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4247 23794 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4248 22430 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4249 25738 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΜΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4250 25895 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4251 21630 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4252 25727 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4253 28649 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4254 28635 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΚΥΔΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4255 28681 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 117: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.116

4256 25336 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4257 27364 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4258 22054 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4259 20548 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4260 22403 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4261 21636 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ του ΑΝΑΝΙΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4262 21476 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4263 25091 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4264 24732 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΩ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4265 17511 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4266 20915 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4267 25969 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4268 20618 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4269 24151 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4270 18004 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4271 22574 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4272 17764 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4273 24572 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4274 18113 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4275 21952 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4276 23375 ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4277 24915 ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4278 26289 ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4279 21082 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4280 26234 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4281 17708 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4282 28326 ΠΑΝΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4283 28464 ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4284 16934 ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4285 23603 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4286 22913 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4287 23232 ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4288 24874 ΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4289 22033 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4290 23418 ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4291 24158 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4292 23010 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 118: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.117

4293 23907 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4294 27522 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ ΣΑΠΠΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4295 14760 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4296 23403 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4297 14373 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4298 21788 ΠΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4299 18115 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4300 19160 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4301 23535 ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΧΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4302 16050 ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4303 28201 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4304 23805 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4305 19547 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4306 27669 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΩ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4307 25427 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4308 18579 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4309 27758 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4310 21421 ΠΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4311 28521 ΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4312 22276 ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4313 23426 ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4314 28173 ΠΑΝΤΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4315 27367 ΠΑΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4316 24200 ΠΑΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4317 28312 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4318 17652 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4319 17379 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4320 25448 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4321 24562 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4322 20722 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4323 22861 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4324 25309 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4325 24839 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4326 15729 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4327 22440 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4328 21284 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4329 24647 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 119: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.118

4330 25337 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4331 21275 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΟΥΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4332 28475 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4333 16177 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4334 18609 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4335 16855 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4336 15686 ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4337 23270 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4338 18010 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4339 22785 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του ΙΩΣΗΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4340 18408 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΣΗΦ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4341 14549 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4342 19410 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4343 25428 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4344 19077 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΡΡΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4345 21842 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4346 18371 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4347 28351 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4348 25430 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4349 24014 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4350 18310 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4351 16826 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4352 18013 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4353 27742 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4354 25590 ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΚΑΛΑΠΟΘΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4355 27410 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΖΩΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4356 22199 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4357 15684 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4358 22388 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4359 25251 ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4360 28183 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4361 25329 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4362 18116 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4363 14023 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4364 20441 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4365 14307 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4366 16562 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 120: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.119

4367 22786 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4368 22979 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4369 23291 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4370 23990 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4371 22207 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΗΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4372 24400 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4373 23847 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4374 18954 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4375 19198 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΙΤΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4376 22325 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4377 25622 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ-ΓΕΩΡΓ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4378 15880 ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4379 23114 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΘΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4380 19725 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4381 22451 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΡΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4382 27140 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4383 27081 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4384 15329 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4385 25320 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4386 27328 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΡΣΑΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4387 14626 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4388 20665 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4389 27629 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4390 26704 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4391 22268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4392 25833 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4393 20639 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4394 28136 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4395 25393 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4396 25733 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4397 27368 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4398 17386 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4399 20353 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4400 23137 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4401 17373 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4402 25449 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4403 17904 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 121: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.120

4404 21566 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4405 22448 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4406 19379 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4407 26724 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4408 25316 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4409 23869 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4410 25189 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ-ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4411 28417 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4412 26777 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4413 24725 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4414 22462 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4415 24012 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4416 25136 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4417 23831 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4418 21838 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4419 28463 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΑΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4420 20612 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4421 22714 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4422 28299 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4423 25636 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4424 28696 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4425 28462 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4426 22674 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4427 25764 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4428 17246 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4429 27524 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4430 27082 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4431 15519 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4432 27751 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4433 25394 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4434 26554 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4435 15628 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΛΑΜΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΥΡΩΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4436 20506 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4437 22555 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4438 22535 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4439 22534 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4440 24648 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 122: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.121

4441 21988 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4442 28685 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ-ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4443 24418 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4444 18922 ΠΑΠΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4445 18720 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4446 22828 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4447 22274 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4448 28375 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4449 18118 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4450 23996 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4451 28231 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4452 20611 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΥΜΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4453 27936 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΕΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4454 15890 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4455 15540 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4456 21629 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4457 27611 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4458 27583 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4459 24167 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4460 25357 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ- ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4461 26687 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4462 26752 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4463 21088 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4464 28211 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4465 20057 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4466 16516 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4467 23695 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4468 24726 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΟΣΜΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4469 22928 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΣΗΦ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4470 21811 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4471 25172 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4472 25310 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4473 24811 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4474 23602 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4475 24842 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4476 26075 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4477 22072 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

Page 123: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.122

4478 22591 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4479 25133 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4480 21494 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4481 27468 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4482 15397 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4483 26870 ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4484 22326 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4485 18164 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4486 21751 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4487 28623 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4488 16805 ΠΑΠΑΛΑΠΑ ΑΡΕΤΟΥΛΑ του ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4489 24187 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4490 14550 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4491 26589 ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4492 26290 ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4493 23509 ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4494 24164 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4495 27602 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4496 24313 ΠΑΠΑΜΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4497 21391 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4498 23504 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4499 18434 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4500 17032 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4501 18428 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4502 26166 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4503 16144 ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4504 23480 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4505 20710 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4506 28141 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4507 20825 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4508 15263 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4509 27156 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΩ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4510 21227 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4511 26742 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΝΔΡ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4512 24920 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4513 28341 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4514 26486 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 124: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.123

4515 20916 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4516 23775 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4517 22142 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4518 25848 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4519 21430 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4520 21429 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΤΜ.ΓΡ/ΚΗΣκΔ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4521 27350 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4522 16988 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4523 27161 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4524 25978 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΠΟΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4525 20181 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4526 18947 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4527 23615 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4528 16786 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4529 25642 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4530 15149 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4531 28418 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4532 21767 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4533 27393 ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4534 27157 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4535 27318 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4536 21091 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4537 20053 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟY ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4538 18361 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4539 23514 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4540 22342 ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4541 28300 ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4542 27232 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4543 25391 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4544 19568 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4545 23479 ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4546 17193 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4547 23435 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4548 26374 ΠΑΠΑΣΤΟΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4549 25806 ΠΑΠΑΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4550 20270 ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4551 24870 ΠΑΠΑΤΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

Page 125: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.124

4552 22872 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4553 17021 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4554 19996 ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4555 26938 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4556 15573 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4557 17996 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4558 28564 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ .....................

4559 27022 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4560 22380 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4561 24596 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4562 18274 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4563 25001 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4564 16907 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4565 20068 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4566 27607 ΠΑΠΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4567 26300 ΠΑΠΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4568 22860 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4569 23565 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4570 15436 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4571 23189 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4572 17049 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4573 15450 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4574 18070 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4575 26821 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4576 22277 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4577 28339 ΠΑΠΠΑ ΑΓΛΑΙΑ του ΚΟΣΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4578 28461 ΠΑΠΠΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4579 28189 ΠΑΠΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4580 27523 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4581 24965 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4582 21759 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4583 15256 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4584 19502 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4585 23217 ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4586 17525 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4587 18370 ΠΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4588 22348 ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 126: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.125

4589 18741 ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4590 28006 ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4591 25575 ΠΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4592 25293 ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4593 25282 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4594 18008 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4595 26194 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4596 25800 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4597 17188 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4598 26559 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4599 23358 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4600 15703 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4601 24000 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4602 22509 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4603 22563 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4604 27417 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4605 19242 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4606 16833 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4607 25338 ΠΑΡΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΛΕΝΗ Μ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4608 22754 ΠΑΡΗΓΟΡΗ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4609 23639 ΠΑΡΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4610 25593 ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4611 26238 ΠΑΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4612 24974 ΠΑΡΟΥΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4613 20306 ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4614 27779 ΠΑΡΧΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4615 22461 ΠΑΣΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4616 28017 ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4617 24007 ΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4618 23148 ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4619 26068 ΠΑΣΙΟΥΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4620 24285 ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΑΞΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4621 18250 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4622 18219 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4623 18923 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4624 26798 ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4625 13966 ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 127: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.126

4626 23277 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4627 25450 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4628 17471 ΠΑΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4629 27712 ΠΑΤΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4630 22787 ΠΑΤΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4631 19813 ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4632 18525 ΠΑΤΕΝΤΑΛΑΚΗ ΖΑΡΕΒΙΤΣ ΝΕΛΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4633 17638 ΠΑΤΕΝΤΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4634 24320 ΠΑΤΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4635 19369 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4636 15465 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4637 16030 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4638 16317 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΠΗΡ. κ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4639 17835 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4640 23883 ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4641 23158 ΠΑΤΡΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4642 20412 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4643 28182 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4644 27199 ΠΑΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4645 28009 ΠΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4646 15385 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4647 26813 ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4648 21338 ΠΑΤΣΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4649 17258 ΠΑΤΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4650 16147 ΠΑΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4651 14566 ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4652 28133 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4653 25264 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4654 27330 ΠΑΤΣΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4655 28320 ΠΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4656 23170 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4657 24227 ΠΑΤΣΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4658 22607 ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4659 21313 ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4660 28419 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4661 25968 ΠΑΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4662 15838 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

Page 128: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.127

4663 25814 ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4664 24846 ΠΑΥΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4665 19380 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4666 27622 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4667 21300 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4668 23750 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4669 15526 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4670 20917 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4671 18336 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4672 15774 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4673 24888 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4674 25983 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΡΟΜΕΛΑ-ΚΩΝ/ΝΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4675 15843 ΠΑΥΛΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4676 15777 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4677 16489 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4678 28663 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4679 20512 ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4680 23584 ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4681 25319 ΠΑΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4682 15698 ΠΑΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4683 15421 ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4684 21392 ΠΑΦΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4685 26857 ΠΑΦΛΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4686 19827 ΠΑΧΟΥΝΤΗ ΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4687 27424 ΠΕΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4688 28162 ΠΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4689 16100 ΠΕΓΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4690 17948 ΠΕΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4691 19271 ΠΕΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4692 21094 ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4693 19122 ΠΕΛΑΓΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4694 27294 ΠΕΛΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4695 28163 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4696 24095 ΠΕΝΤΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4697 24355 ΠΕΝΤΕΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4698 26947 ΠΕΝΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4699 23394 ΠΕΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

Page 129: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.128

4700 17363 ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4701 23678 ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4702 17629 ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4703 19339 ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4704 22129 ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4705 22576 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4706 19340 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4707 22721 ΠΕΡΓΑΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4708 24809 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4709 22929 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4710 17199 ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4711 25086 ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4712 22297 ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4713 20204 ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4714 16020 ΠΕΡΛΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4715 25495 ΠΕΡΜΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4716 21095 ΠΕΡΟΥΤΣΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4717 20619 ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4718 26833 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4719 22578 ΠΕΡΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4720 16021 ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 4ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4721 22649 ΠΕΡΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4722 23739 ΠΕΡΣΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4723 26880 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4724 26407 ΠΕΤΑΚΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4725 26807 ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4726 24718 ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4727 23146 ΠΕΤΑΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4728 23746 ΠΕΤΙΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4729 22797 ΠΕΤΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4730 27302 ΠΕΤΡΑ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4731 17579 ΠΕΤΡΑΚΗ ΦΥΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΝΙΚΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4732 21401 ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4733 21808 ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4734 20824 ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4735 24577 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4736 20378 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 130: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.129

4737 20044 ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4738 26730 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4739 25186 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4740 26494 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4741 20918 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4742 17578 ΠΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4743 28522 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4744 18163 ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4745 23460 ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4746 20644 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4747 22366 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4748 18463 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4749 22423 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4750 27498 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4751 15215 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4752 25638 ΠΕΤΡΙΝΩΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4753 25211 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4754 22930 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4755 26306 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4756 18600 ΠΕΤΡΟΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4757 19104 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4758 17331 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4759 26958 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4760 24517 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4761 17423 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4762 28420 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4763 24757 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4764 15138 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4765 26970 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4766 22182 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4767 18366 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ/ΤΑ-ΠΑ/ΓΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4768 24673 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4769 21807 ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4770 26199 ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4771 27530 ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4772 25534 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4773 23025 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 131: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.130

4774 27441 ΠΕΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜ .....................

4775 17380 ΠΕΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4776 17723 ΠΕΤΣΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4777 25819 ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4778 19591 ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4779 27340 ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4780 25815 ΠΕΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4781 23923 ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4782 26115 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑ .....................

4783 23885 ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ ΑΝΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4784 22639 ΠΗΓΙΑΚΗ ΓΑΡΕΦΑΛΙΑ του ΗΛΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4785 18409 ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚ/ΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4786 27421 ΠΗΛΙΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4787 28656 ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4788 18577 ΠΙΑ ΑΙΚ/ΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4789 21812 ΠΙΑΖΕΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4790 24854 ΠΙΕΡΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4791 19089 ΠΙΚΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4792 24075 ΠΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4793 15639 ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4794 18017 ΠΙΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΚΟΣΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4795 15491 ΠΙΛΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4796 22931 ΠΙΛΑΦΤΣΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ-ΒΥΡΩΝΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4797 16067 ΠΙΛΙΤΖΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4798 27416 ΠΙΝΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4799 17023 ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4800 22972 ΠΙΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4801 24202 ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4802 17735 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4803 21992 ΠΙΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4804 15457 ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΜΗΛΙΑ του ΟΡΕΣΤΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4805 25228 ΠΙΣΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4806 27604 ΠΙΣΠΑ ΑΛΕΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4807 16746 ΠΙΣΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4808 19372 ΠΙΣΤΟΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4809 18951 ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4810 21339 ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

Page 132: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.131

4811 28477 ΠΙΤΙΚΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4812 19823 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4813 18804 ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4814 22982 ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4815 20919 ΠΙΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4816 23965 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4817 23486 ΠΛΑΓΙΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4818 25807 ΠΛΑΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4819 26066 ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4820 21652 ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4821 21100 ΠΛΑΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4822 20600 ΠΛΑΣΤΑΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4823 22595 ΠΛΑΣΤΗ ΠΑΓΩΝΕΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4824 28421 ΠΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4825 20038 ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4826 25958 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣ/ΝΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ Κ.Σ.-ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4827 24212 ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4828 21456 ΠΛΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4829 15289 ΠΛΑΤΥΡΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4830 17707 ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4831 24825 ΠΛΕΣΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4832 17621 ΠΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4833 27977 ΠΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4834 19780 ΠΛΙΑΟΥ ΜΙΤΣΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4835 27999 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4836 25458 ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4837 26530 ΠΛΙΑΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4838 23572 ΠΛΙΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4839 25390 ΠΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4840 28198 ΠΛΟΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4841 24369 ΠΛΟΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4842 23937 ΠΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4843 19370 ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4844 23991 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΕΚΤΩΡΙΑ του ΕΚΤΩΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4845 17975 ΠΛΥΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4846 18191 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4847 23534 ΠΟΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

Page 133: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.132

4848 26318 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....................

4849 28187 ΠΟΙΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4850 25707 ΠΟΛΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4851 21443 ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ κ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4852 22564 ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4853 28473 ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4854 22379 ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4855 20386 ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4856 21283 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4857 25731 ΠΟΛΥΖΟΥ ΟΛΓΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4858 21918 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΙΚ/ΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4859 20562 ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΕΤ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4860 23393 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΔΗΜΗΤΡ. του ΙΩΑΚΕΙΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4861 24189 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4862 24372 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΗΛΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4863 28332 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4864 25389 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΜΙΝΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4865 28682 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4866 16913 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4867 23515 ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4868 26894 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4869 27677 ΠΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4870 15747 ΠΟΡΤΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4871 21340 ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕ .....................

4872 27991 ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4873 14876 ΠΟΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4874 21103 ΠΟΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4875 26783 ΠΟΥΓΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4876 16479 ΠΟΥΛΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4877 24154 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4878 15366 ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4879 21104 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4880 17942 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4881 25168 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΦΕΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4882 24956 ΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4883 21458 ΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4884 21711 ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 134: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.133

4885 21105 ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4886 23867 ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4887 18319 ΠΟΥΡΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4888 20952 ΠΟΥΡΙΕΖΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4889 17670 ΠΟΥΦΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4890 26558 ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ .....................

4891 21674 ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4892 23559 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .....................

4893 15541 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4894 18308 ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4895 15365 ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4896 24878 ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΙΜΩΝΑ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4897 17307 ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4898 17358 ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4899 19799 ΠΡΕΠΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4900 20130 ΠΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4901 21752 ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΤΣΩΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4902 26893 ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4903 20157 ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4904 25088 ΠΡΟΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4905 26778 ΠΡΟΒΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ .....................

4906 24984 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΗΛΙΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4907 20681 ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ .....................

4908 15492 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4909 22529 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4910 22789 ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4911 14266 ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4912 24816 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ .....................

4913 16206 ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4914 17906 ΠΡΟΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4915 28331 ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4916 20610 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4917 21169 ΠΡΩΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ .....................

4918 22545 ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4919 14763 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4920 18122 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4921 14146 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ του ΚΙΜΩΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

Page 135: ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ · ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)-----Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΣ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΛ.134

4922 25365 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ .....................

4923 19575 ΠΥΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ .....................

4924 28164 ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜ .....................

4925 15455 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥ