Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από...

of 12 /12
Κεφάλαιο 4 ο Κοινωνικές Επιπτώσεις 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις Εξελίξεις της Πληροφορικής

Embed Size (px)

Transcript of Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από...

Page 1: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Κεφάλαιο 4ο Κοινωνικές Επιπτώσεις

4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις Εξελίξεις της

Πληροφορικής

Page 2: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Εξέλιξη Επιστημών

Χάρη στο πλήθος και την ακρίβεια των υπολογισμών.

• Μοριακή Βιολογία• Πυρηνική Φυσική• Νανοτεχνολογία• Προηγμένα Ιατρικά

Συστήματα

Page 3: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Προσβασιμότητα από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

♦ που μετατρέπει κείμενο σε ηχητικά αποσπάσματα για τους μη βλέποντες

♦ που εστιάζει και μεγεθύνει για τους αμβλύωπες♦ που προσθέτει αυτόματους υπότιτλους για τους μη

ακούοντες♦ γυαλιά εικονικής πραγματικότητας♦ Εμφυτεύματα και εξωσκελετοί.

Page 4: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Απεριόριστη πρόσβαση στην Πληροφορία

• μια συμβατική εγκυκλοπαίδεια χωράει σε ένα DVD

• μεγάλο μέρος της συσσωρευμένης ανθρώπινης γνώσης είναι προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου.

Page 5: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Επικοινωνία Χωρίς Όρια

Αρκούν δύο απλοί υπολογιστές και μια σύνδεση με το Διαδίκτυο για να μιλήσετε με κάποιον

στην άλλη άκρη της γης.

Page 6: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας.

Ο πολίτης έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Page 7: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Αλλαγή Νοοτροπίας

Ο άνθρωπος του μέλλοντος δεν χρειάζεται να ξέρει κάτι.

Χρειάζεται όμως να ξέρει πού θα ψάξει να το βρει και πώς θα ξεχωρίσει τις έγκυρες και

αξιόπιστες πηγές πληροφορίας.

Page 8: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Τεχνοφοβία και Ψηφιακό Χάσμα

Οι γενιές που δεν γεννήθηκαν στον ψηφιακό κόσμο παρουσιάζουν αρκετές φορές πρόβλημα

προσαρμογής.

Page 9: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Εφόσον το περιεχόμενο δεν ελέγχεται από κανέναν, η διασπορά ψευδών ειδήσεων ή η

παραπληροφόρηση είναι υπαρκτός κίνδυνος. Η ίδια όμως η ελευθερία έκφρασης έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές αυταρχικών

καθεστώτων.

Page 10: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Ηλεκτρονικό ΈγκλημαΗ ανωνυμία του Διαδικτύου και οι ηλεκτρονικές

συναλλαγές βοηθούν στην κάλυψη εγκληματικών πράξεων όπως ηλεκτρονικές απάτες, η υποκλοπή ψηφιακών δεδομένων.

Page 11: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους

Στον πλανήτη μας μόνο το 39% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Page 12: Κοινωνικές Επιπτώσεις - 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

ΟΜΑΔΑ 22Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας

στην Πληροφορική Κασάπη Ζωή – 3321

Τζάρος Ιωάννης – 3167 Σαμαράς Αναστάσιος – 3249 Παπαδήμα Αλεξάνδρα – 3275

Καλοτραπέζης Θεολόγος – 2781