Ρίχτερ, Η Μάχη Της Κρήτης, Σελ. 416-450

of 36 /36
Ι ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ (15Χ23) 30-05-11 09: 44 ΣελiδΦ416 416 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ + με τον οποίο οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν σε αναλογία από 1:10 έως 1:40 και ~ωι:; στην πρώτη φάση εκτελέστηκαν περίπου 2.000 Κρητικοί στερείται βάσης.62 "'"'"Ο Student είχε διατάξει να αναλάβουν οι αρχαιότεροι αξιωματι- κοί την εφαρμογή των μέτρων, επειδή ήλπιζε πως θα ήταν λιγότερο φανατισμένοι. Στιξ εκτελέσειξ όμως στο χωριό Κοντομάρι ο Υπολο- χαγός, ο Trebes, ήταν μόλις είκοσι τεσσάρων ετών!63 Δεν είναι σα- φές το κατά πόσο οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διαταγών του Student ή εάν ανήκε η πρωτοβουλία στον Trebes. Το σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσηξ της δια- ταγής του Student (31 ΜαΙΌυ) και των εκτελέσεων της 2ας Ιουνίου συνηγορεί υπέρ της δεύτερηξ άποφητ. Στα ανατολικά του νησιού ο Ringel διαβίβασε τη διαταγή του Student την ημέρα εκείνη. Είναι άγνωστο εάν ο Ramcke τη διαβίβασε νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση λείπουν οι απαραίτητεξ ενδείξεις προκειμένου να υποστηριχτεί ότι οι εκτελέσεις αυτές είχαν την έγκριση της γερμανικής ηγεσίαξ (Student). Η αιτία της επιχείρησηξ ήταν η εξής: στις 20 Μαϊου, όταν προσγειώθηκε το 30 Τάγμα Αλεξιπτωτιστών στην περιοχή ανατολι- κά του αεροδρομίου του Μάλεμε και δυτικά του Πλατανιά, μέσα στις θέσεις των Νεοζηλανδών, και δέχτηκε τα πυρά των ανδρών του 230υ και του 210υ Τάγματος με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες απώλειες, συμμετείχαν στις εχθροπραξίες ντόπιοι από το χωριό Κοντομάρι, οι οποίοι επιστράτευσαν όσα μέσα διέθεταν. Η μονάδα υπέστη σημαντικέξ απώλειες. Επειδή η Σύμβαση της Χάγης για το δίκαιο του κατά ξηράν πολέμου και η Σύμβαση τηξ Γενεύης απαγό- ρευαν ενέργειες κατά των Ν εοζηλανδών αιχμαλώτων, ο Trebes αποφάσισε να εκδικηθεί τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι δεν ανήκαν στις τάξεις του στρατού. 64 Ο Trebes αφίχθη στο Κοντομάρι στ«; 2 Ιουνίου συνοδεία πολλών αλεξιπτωτιστών και συγκέντρωσε τους κατοίκους του χωριού. Οι γυναίκες και τα παιδιά χωρίστηκαν από τους άνδρες. Ακολούθως εκτελέστηκαν είκοσι τρεις άνδρες.65 Επρόκειτο για την πρώτη μα- ζικ' εκτέλεση πολιτών κατά τ ' , 'ο αλλά δεν προσέλκυσε ε αρχής την προσοχή. Όμως στην επιχείρηση αυτή συμμετείχε ένα μέλος του Τμήματος Προπαγάνδας των Γερμανι- κών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Franz Peter Weixler, ο οποίος τράβηξε πλήθος φωτογραφιών. Μία από τις φωτογραφίες δημοσιεύτηκε το 1942 στον τόμο των Hunger και StrassΙ 66Στ«; 11 Νοεμβρίου του 1945 απέστειλε στο Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο της Νυρεμ- βέργης μια έκθεση σχετικά με τη σφαγή στο Κοντομάρι, στην οποία ισχυρίζεται ότι του είχε απαγορευτεί να τραβήξει φωτογρα- φίες από την εκτέλεση και ότι τον είχαν υποχρεώσει να παραδώσει το φιλμ. Προηγουμένως είχε όμως εμφανίσει μερικές φωτογρα- + φ"

Embed Size (px)

description

Σελίδες από το ομώνυμο βιβλίο του Καθηγητή Χ. Ρίχτερ

Transcript of Ρίχτερ, Η Μάχη Της Κρήτης, Σελ. 416-450

 • (1523) 30-05-11 09: 44 i416

  416

  +

  1:10 1:40 ~:; 2.000 .62"'"'" Student - , . -, Trebes, !63 - Student Trebes. - Student (31 ) 2 . Ringel Student . Ramcke . (Student). : 20 , 30 - , , 230 210 , , . . - , Trebes , . 64

  Trebes ; 2 . . .65 -' ' , ' . - , Franz Peter Weixler, . 1942 Hunger Strass 66; 11 1945 - , - . -

  +

  "

 • -+

  (1523) 30-05-11 09:44

  417

  , ; . ; 1944 - ."?

  Weixler 1945 , - . Trebes - - . ; 2 . . Weixler , .

  14 Ronald Ridel -: ov ll ll ll - l.68

  - . 1 , - , : ov - ll ll . - , , .

  +

  . , - -, 110 . ; - . , - Schlemm, , - Bock, , Ridel, -. 27 . , 10 .

  .

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  418

  , , - .

  - 14 -, , . ; - . v . - , , , , , , . - . - -. - . ; ; . Av, - - - o~o .70

  - , , . 71 -, , - . . Bock 110 . 72

  +

  , - ; . Joachim Schlz 12 4 1941 , 26 11 . . ; 950 850 ; . 10 -

  .

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  419

  1410 -, 27 . EXELVYj .?" 124 . , .

  cr- . - 1 . , . 74

  JQI')! !) 1941 ~ . - ~~(~ " 't' :)E~ xaxi T'Q 6 t-

  .., aTljV . -. ~ - 150 . " : v' [...J , l vo - ov , - . ; - . ov v- ' , - - . , . ; . 76

  1942 ,. , Pendlebury, 241 128 ; - ; -, , ' , " . -r

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  420

  . . . 77

  - 19 1941, , Hellrnuth Unger. Unger - (NSDAP) , . - Milch - , , . - ?" Unger - -, ; - . -. . , Unger , Macdonald, . 79. -,

  ~ -. . Student - . Ramcke - , 1943, .80

  . 1943, -, : - v v ))vvv . , - 1945. 1:5,1:10 1:25. 1:500.81 Manual of Military Law 459 )) va )) va vv , .

  .

  +

 • + (1523) 30-05-11 09: 44 i$421

  421

  ; 358d Rules! Land War, .82 - .83 ; , . 84

  . 26 United Press (UP)R.D. McMillan, , , 3 . - vo - lO .85 , - .

  Max Schmeling . 30 New YorkTimes Schmeling . - Flannery, Schmeling, - . Schmeling - . Schmeling , - . - 7 : " Schmeling , - ". . Schmeling l . , . 1943 Schmeling - ."

  +

 • +..... - .._ ...__._--------------

  (1523) 30-05-11 09:44 i~422

  1 1 ,

  AIOOHI MP

  7 . ; 5.000 ; , . - . ' - - v . - , , TyZIl. l ll, ll ll v. , - v ,lv , , - . 1

  ..,. ;llQ - ; -=-

  +

  . _

  .

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  , 423

  . , - , - . -

  .2 , ,, c 1j - .--- . ~ '

  , .- - . 1940 - . , . , , , . . - , - .. r KXr , -:- . Wavell - .

  , - -. , - . -, - - . , - - .

  +

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  424

  , -. - . , - , , , . - , . - .

  , -. ; , . , - . - , , - , ' , .

 • (1523) 30-05-11 09:44 i~425

  , 425

  Baldwin ' , , , , ' . --

  __ , - ~~o . 4

  +

  , -. , , . 1940 , - Scapa Flow, . , ,Tidbury,

  ~ , ' .

  Wavel1 . Wavel1 , - , , - . -. De Guingand, Wavell, -." Creforce. ; , Ultra , - Wavell . -, .

  . - -

  +

  .

 • +-

  (1523) 30-05-11 09:44

  426 ! !

  , , . " . - , - .

  -, - , " - -. . - - 40 - , " ; . ; . ; , ~~" ~". "-=- " ~o.

  -, . - . -. , , " " . , - . , .

  " : " , " Tidbu . .s.: , Freyberg, , - .

  , ' Stdent, -

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  , 427

  -. . Student - -, , . - , Student - , , .

  Q;1 '6 400 JC6(')t~(QI') , _ ' ' !> , . -~ -, , , - ' . Student , , RAF - . - . Student, , , - , . - . , ; -, . 80 -, . Meindl LDhr

  , s;, , , '''-' ' --- o;y:j't(,)\ yn~(,)'l . ~": / ro ~o . -

  - . - . - ; -, , - .

  +

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  428

  ..e.. . -. , - . ; . - . - 40 12 .

  illtra - . , Freyberg Ultra . . - . Freyberg y:~ce"t''111 e: ::;QI\ TQV!--'Q 11 co 6~~1'/ 'Kij.]tor'>v u . ~- .

  Student Liddell Hart Ypenburg , . - . , - . - -." ~o , Freyberg, -, . Student, .

  +

  -

  .

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  , I 429

  ' . 40 - , - . . - ; -. - , ; . Lohr - , - . , - - . 7

  ; - , Freyberg ; - . - , -. , / -1. -

  -. '-oHargest Puttick . . Freyberg , , ' - , , ; .

  . , -, . , , , ., , 20 40 , -. !) , . - , - . -

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  430 !

  , - .

  . Puttick Hargest, Freyberg. - Freyberg -, - , . Freyberg,

  Puttick Hargest, - ' - . - . - , ippenberger - . - - . Freyberg .

  . ; , . LDhr 40 , - Student. , - . , , . 40 - , - , - . ; . - - . - .

  +

  .

 • +-

  (1523) 30-05-11 09: 44

  I , 431

  ;

  ( ). ' - - . . , - , , , . , , - . , Andrew . , , - . , , . ' -, - . - , -, , Uhle-

  , ' ' '

  +' Q'Q;Q;:'Qt ) !) ~oo. 8

  ' . , Freyberg ; , . -, . , - . -, - . - -. ., -

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  432

  . - , .

  , -. RAF . -, RAF - , . - , . - - . - -. , , . , - , . , , . - Creforce, Argyll and Sutherland Highlanders Layforce, - .

  Freyberg -. . , -.; .

  +

  -, . , - - . -

  .

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  , 433

  (.. - ) - . ....r.. - ].

  ou /- , - . illtra . - . - - RAF .

  - - . , , , . -. , -. - , - . - -. , - .

  . - - . - , . , -

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  434 ! !

  "" -'" ;:-. . ':-- , Andrew 107 Hargest Freyberg.

  Hargest Andrew . - - Andrew , - . , Leckie Allen 210 230 -, , . ~ or.i) !) !) 25. ,l, :( (210, 230, 280), n '!'... Andrew -'107 - . 107 Junkers Ju 52. j-I j, KXj "''1( 2

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  , 435

  , " .

  ippenberger " Hargest, Puttick Freyberg: , , . , . - , - , . , . 9

  , -, . -, , Ringel . - " " - -.

  Creforce "...-, " "' " . - BBC. , . "- , ; " - . - , - , - , - .

  +

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  436

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  , 437

  . 3 , . - . 2 , 210 230 - Andrew, ; 107. , - - , . . , 190 !L . , . 01. : , , ... - ') . . - __, 01. . 01. oof OfI') -'

  c.;;.. . , . +

  ,

  1949 Freyberg , - , 01. ; . Wavell, - , . . . . 12

  ; -, Wavell Fraser Freyber ~ ....o S> ') ' b "!: ' ~ , -- Q

 • + (1523) 30-05-11 09: 44 i438

  438

  v Freyberg )) V )) - v .13 Freyberg . . Wavell - . , - Freyberg. Freyberg , , , -, .

  Freyberg . Ultra, , ; . . - . . , Freyberg - (' Ai~~A Wavell._

  Freyberg - Puttick Hargest, . Andrew. -, . : v v. )) )) Freyberg )) va ava-v. Tov Freyberg )) - . )) v Freyberg )) )) v va v v~ )) )) , ))va )) )) v . )) -v v - v, )) )) . [...] EEvat v vv v - . v ll)) -, Wavell. TWIlll - 11 ll va" )) " Voovv ov)) ov ll Tll - va )) Tll -

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  , 439

  .14 - .

  : "ii{ -" ili li { i li"VOli i i" ,, i li li , lilili i li li . {

  li {/1. i{ li li. , , li - li i . {li li li li i - i i {li {, { {-li Ii. li ov i{ OliOVli i li{ . 15

  + , - , , - . 1940 SOE JoOOPendlebury. Pendlebury . . - , , -, ; , -, .

  (- RingeI). , - , - , Student. ; . .

 • (1523) 30-05-11 09: 44

  440

  - .

  j - ' j , - .

  j; j Y~9o j_ . Warlimont Lid eHart: ) v va v . vAeYva v v OEv-xav .16 . - , - . 17 + - j , ,18 . j j j .:"

  Kj - . j . - j . - j jj , ', .

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  , 441

  John Keegan : . , -, - . , - . Freyberg - , . , , -. - , - , . 20

  John F.C. Fuller - . . - . - , , - , .[...] - . - -, . Cambrai 1917, . Cambrai, . 21

  .-O..ur -

  ~Lg Ultra . -., . - , , . - - . - , . - ; 1943, , -

  +

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  442 ! !

  (), , ; , -, , .

  , . - ; , .. . - -, . - ' . , -, ; , - . . , , -; - . r l "fj. . . - - .

  - , - 1943 - - . ! -~o . SOE . - , - - . - -, , -, . , -, !J.:ta - .

  +

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  12

  :

  Lneburg

  Student 28 1945 -. LondonCage, Kensington PalaceGardens . , - ; Alexander Paterson Scotland, ." - Student. DerSpiegel 1951, - Ramcke LondonCage, Scot-land . Ramcke Scotland, -: . . . . -. , -. - . Brest. 2

  Macdona1d Student : - . , Student -

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  442

  (), , , -, , .

  , . -, , . ~H . - -, . - ' . , -, , - . . , , -; - . - l n. .... . - - .

  - , - 1943 - - . ! - ' , . SOE

  . - , - - . - -, , -, ; . , -, - .

  +

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  444 ! !

  . - ,, v v " va - vv v". v v v , v - - v vv, , v . -v v Terry v v , Student v v va . v v v" v " .3

  , 1946 ' - Student 1947 Luneburg ." '' 6 1946 10:00" - C.L. Stirling, R.J.Leicester-Warren . Alfred Heine. - Student . Student - :1.

  , - .

  2. - , -,

  3. , -.

  4. 24 , .

  5. - , - .

  6. ; 27 ; .

  7. 27 , ' .

  8. . Student -.

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  445

  Student - -. Student - ; 40 -. LOhr.5 ,- Lofu , , -. Student LOhr., ' . , ; 21 . Ringel - . 21 MaTQb) ttf ~o : Stud;:nt 6 --. , , Ringel. . ' . ; .

  der Heydte, - . , - Student , , - Student Lohr 22 ' Ringel. , -. , - der Heydte, ' - . ."

  , , Student , ~ 25 !) , , " R' " - ~H 1t:>"t', .: . , -

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  446 ! !

  , .

  -, ' , -1..0 Student.

  . , Inglis Student - 4, 5, 7 8. - RAF ." 2 3, -. 1 - . ; , .; , ' d.R. Snowatski, 21 Ringel, . Snowatski - - Conrad.8 !! -..~,() !) ':'; l'[Q 21'Yj. . 9 -

  6 o~ - , -, - 42 , Freyberg. Student , Ringel. , Heine - , , - - " " .1 Student - - , . - , .!' Student ;

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  447

  , .

  - -j "Student, . . j . , Inglis i ff r)q {vat v i]p oe.":'vv { , E{vat YEvtxYl

  [email protected] >. Inglis -- ~ . v v vv vv, v va -aovv vv v E{xav . 12

  ; : v {[...] ; v v v v v { v v v v -, Student Va v -v. v zV v E{Vat" { - v , , {", , EV , Va v Student v . - v . [...] v , v - v v, V{O E{Vatv {; Va . v zV v Va , v v v { , Va TOV . [...] {vv Va zV v , OV avTV TV{ {, v . E{VataVOtxT v. [...] v.13-,~:t..-_

  , j

  +

  _ 2 3 6 " ,j :...... ~ j j-

 • + (1523) 30-05-11 09:44

  448

  ' Student -J , -- -. roQ~ Student '"" . - .

  .14 Deputy Judge AdvocateGeneral Edward Russel(20 Russell ) Student - ' . - . , - - ll ll - ~.. . ll ll - , - ll ll -ll - , .15 ; ; Student . .Q Russel XjV ~_' 1947 Student, .!" Student Bruno Friedrih tiller 1947 l''a -. Student 1948.-

  +

  ; ) , -, ; Kurt Student. 1952 Der deutscheFallschirmjiiger. 1953

 • + (1523) 30-05-11 09:44 i~449

  449

  . 1959 - : (New Zealand CreteVeterans Association), Lawrence Barber, KurtStudent. , - .

  30 1959 Barber Student - . . ' . - . , Sir, V. . - - . - - .

  - Student -. Freyberg.

  Student 28 1959. Barber -. - - . . , - , Anzac , - Freyberg. "Vice Patron" -. -

  +

  .

 • + (1523) 30-05-11 09: 44

  450

  , . .!?

  . , . - . -, . - -. . .

  +

  .