Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

of 8 /8
IΣXYEI ΑΠΟ 4/4/2011 ΕΩΣ 9/4/2011 94752 • 900 στροφές στυψίματος • VarioPerfect για μείωση του χρόνου πλύσης ή εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα προγράμματα • EcoPerfect για εξοικονόμηση ενέργειας έως 20% • διαστάσεις: Υ.84,8 Π.60 Β.59 εκ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 7K WAE18263GR 71777 • Μικτή χωρητικότητα 303 λίτρα • High Door-Bombee Softline • διαστάσεις: Υ.185 Π.60 Β.60 εκ. ΨΥΓ/ΚΤΗΣ 60CM KGN36X42 INOX LOOK 499 2 0 % κ έ ρ δ ο ς μ ε α ν α κ ύ κ λ ω σ η 399 685 2 0 % κ έ ρ δ ο ς μ ε α ν α κ ύ κ λ ω σ η 549 7 ΚΙΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 15' NO FROST ! *Η μείωση τιμής αφορά στην αγορά οποιουδήποτε ελεύθερου ή εντοιχιζόμενου πλυντηρίου, κουζίνας, ψυγείου/ψυγειοκαταψύκτη μάρκας PITSOS – BOSCH – SIEMENS – NEFF. **Η προσφορά αφορά σε 36 δόσεις στις τιμές μετρητοίς και οι τόκοι χάρισμα. 3 ΠΛΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ! 20 % ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ! * ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! 3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΧΑΡΙΣΜΑ! ** 3 ΧΡΟΝΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Embed Size (px)

description

Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

Transcript of Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

Page 1: Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

IΣXYEI ΑΠΟ 4/4/2011 ΕΩΣ 9/4/2011

94752

• 900 στροφές στυψίματος • VarioPerfect για μείωση του χρόνου πλύσης ή εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα προγράμματα • EcoPerfect για εξοικονόμηση ενέργειας έως 20% • διαστάσεις: Υ.84,8 Π.60 Β.59 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 7K WAE18263GR

71777

• Μικτή χωρητικότητα 303 λίτρα • High Door-Bombee Softline • διαστάσεις: Υ.185 Π.60 Β.60 εκ.

ΨΥΓ/ΚΤΗΣ 60CM KGN36X42 INOX LOOK

€49920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€399€68520%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€5497 ΚΙΛΑ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΛΥΣΗΣ 15'NO FROST

*Η μ

είω

ση τ

ιμής

αφ

ορά

στην

αγο

ρά ο

ποιο

υδήπ

οτε

ελεύ

θερο

υ ή

εντο

ιχιζ

όμεν

ου π

λυντ

ηρίο

υ, κ

ουζί

νας,

ψυγ

είου

/ψυγ

ειοκ

αταψ

ύκτη

μάρ

κας

PITS

OS –

BOS

CH –

SIE

MEN

S –

NEFF

.**

Η πρ

οσφ

ορά

αφορ

ά σε

36

δόσε

ις σ

τις

τιμέ

ς με

τρητ

οίς

και ο

ι τόκ

οι χ

άρισ

μα.

3ΠΛΟ ΚΕΡΔΟΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!

20% ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ!*•ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ!•

3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΤΟΚΟΙΧΑΡΙΣΜΑ!**•

3ΧΡΟΝΙΑ3

ΧΡΟΝΙΑ

Page 2: Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

2 Η No.1 Αλυσίδα Ηλεκτρικών Eιδών στην Ελλάδα!

8 ΚΙΛΑ

77448

• Μενού πλοήγησης • διαστάσεις: Υ.84,2 Π.60 Β.59 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 8K WM14S721GR

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

€87920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€699

1.400 ΣΤΡΟΦΕΣ

7 ΚΙΛΑ 7 ΚΙΛΑ

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

6 ΚΙΛΑ 5 ΚΙΛΑ

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

96482

• Πλήρης ηλεκτρονική λειτουργία • πρόγραμμα πλύσης 15' • διαστάσεις: Υ.84,8 Π.60 Β.56 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 6K WXP900C6

93632

• Πλήρης ηλεκτρονική λειτουργία • φωτεινές ενδείξεις LED • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.56 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 5K WFA800B5

62364

• Οθόνη με ψηφιακές ενδείξεις • πλήρης ηλεκτρονική λειτουργία • τύμπανο VarioSoft • διαστάσεις: Υ.84,2 Π.60 Β.59 εκ.

ΠΛΥΝTΗΡΙΟ 60CM 8K WAS20420GR

• Πλήρης ηλεκτρονική λειτουργία • Antifinger προστασία • διαστάσεις: Υ.84,8 Π.60 Β.56 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 7K WFP801B7S

9565494910

• Σύστημα τυμπάνου WaveDrum με ασύμμετρους αναδευτήρες που προσαρμόζονται ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος • WaterPerfect: κορυφαία διαχείριση νερού • ΑquaTronic • πρόγραμμα πλύσης 15' • διαστάσεις: Υ.84,3 Π.59,8 Β.59,1 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 7K WM10Q360GR

98006

• Mοτέρ iQdrive • διαστάσεις: Υ.84,2 Π.60 Β.59 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 8K WM16S890GR

10% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

10% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

10% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

30% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

8 ΚΙΛΑ

10% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

€33520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€269

€62520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€499€55920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€449

€124920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€999€74920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€599

€37520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€299900 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΟΘΟΝΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

1.000 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ

ΘΗΚΗ INOX

8 ΚΙΛΑ

94818

• Vario Perfect: για μείωση του χρόνου πλύσης και εξοικονόμηση ενέργειας • Anti-Vibration Design: για απορρόφηση των κραδασμών και ακόμα πιο αθόρυβες πλύσεις • Αnti-Stain: για απομάκρυνση των δύσκολων λεκέδων • νέο μοτέρ BLDC: με μαγνήτες για περισσότερες, ακόμα πιο αθόρυβες πλύσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας έως 30%• διαστάσεις: Υ.84,2 Π.60 Β.59 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 60CM 8K WAS24720GR

30% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

€93920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€7491.200 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΝΕΟ ΜΟΤΕΡ BLDC

ANTI-VIBRATION

DESIGN

1.000 ΣΤΡΟΦΕΣ

800 ΣΤΡΟΦΕΣ

800 ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΕΥΚΑΙΡΙΑ!

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ & ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ

8 ΚΙΛΑ

1.600 ΣΤΡΟΦΕΣ

SKIP & GAJOLINE

ΩΡΟ

ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΑΜΕ ΜΑΖΙ 312.654ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Page 3: Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

3www.kotsovolos.grwww.kotsovolos.gr

HALF LOAD: ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΛΙΓΩΝ ΣΕΡΒΙΤΣΙΩΝΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

& ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 25%

HALF LOAD: ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΛΙΓΩΝ ΣΕΡΒΙΤΣΙΩΝΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

& ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 25%

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

8 ΚΙΛΑ

98077

• Σύστημα στεγνώματος με αισθητήρες • ανοξείδωτο τύμπανο • εσωτερικός φωτισμός • δυνατότητα υποτοιχισμού• διαστάσεις: Υ.84,2 Π.59,8 Β.62,5 εκ.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT46W561BY

97396

• Vario Speed • Aqua Stop • Auto 3-in-1 • 5 προγράμματα • διαστάσεις: Υ.84,5 Π.60 Β.60 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SN25M837EU

5,5 ΚΙΛΑ

7 ΚΙΛΑ

89747

• Διαστάσεις: Υ.84,5 Π.59,8 Β.62,5 εκ.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE86103GR

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

96053

• Moτέρ VarioDrawer • 5 προγράμματα • 4 θερμοκρασίες • διαστάσεις: Υ.84,5 Π.60 Β.60 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SMS58M92EU

95648

• VarioSpeed-AquaStop • διαστάσεις: Υ.85 Π.45 Β.60 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΕΝΟ SRS45T78EU

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

88434

• Πλήρης ηλεκτρονική λειτουργία • διαστάσεις: Υ.90 Π.40 Β.62 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 40CM 5,5K WOPI603E

71025

• 4 προγράμματα πλύσης • 3 θερμοκρασίες • διαστάσεις: Υ.85 Π.45 Β.60 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΕΝΟ DRS4502

86786

• 5 προγράμματα • Aqua Stop • αισθητήρες φορτίου • διαστάσεις: Υ.84,5 Π.60 Β.60 εκ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ DGS5512

€79920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€639

€91920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€739

€49920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€399

€105920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€849€74920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€599

€43520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€3491η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INOX

INOX

ΦΩΤΕΙΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

3/6/9 ΩΡΕΣ

600 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

ΥΔΡΑΤΜΩΝ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

13 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

13 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

9 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ

50% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

€62520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€499

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

13 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ

€93520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€749

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

9 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ

3ΠΛΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!

Page 4: Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

4 Η No.1 Αλυσίδα Ηλεκτρικών Eιδών στην Ελλάδα!

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

87589

• Ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου (LED) • αντιβακτηριακή προστασία • διαστάσεις: Υ.170 Π.70 Β.60 εκ.

ΨΥΓΕΙΟ NF KNT3606D INOX 12ΚΠ

71293

• Κλασική ψύξη • διαστάσεις: Υ.140 Π.55 Β.60 εκ.

ΨΥΓΕΙΟ KVT2400A 8ΚΠ

87673

• Διαστάσεις: Υ.170 Π.60 Β.60 εκ.

ΨΥΓΕΙΟ NF KNT3000B 10ΚΠ

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΙΜΗ!

93947

• Antibacteria System • διαστάσεις: Υ.170 Π.60 Β.65 εκ.

ΨΥΓΕΙΟ NF KDN30X13 9ΚΠ

87656

• 1 FreshProtect Boc με τηλεσκοπικό μηχανισμό • παροχή παγοτρίματος• Multi-Airflow System για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης• Super-Cooling με αυτόματη απενεργοποίηση • διαστάσεις: Y.175,6 Π.91 Β.76,1 εκ.

ΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ KAD62S50 BLACK GLASS

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

€237920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€1899

INOX

FULL NO FROST

ΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

338 ΛΙΤΡΑ

ΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

278 ΛΙΤΡΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

222 ΛΙΤΡΑ NO FROST

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΝΕΡΟΥ & ΠΑΓΟΥ FULL NO FROSTFULL NO FROST

ΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

278 ΛΙΤΡΑ

ΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

378 ΛΙΤΡΑΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΟΥ

ΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

657 ΛΙΤΡΑINOX

• Διαστάσεις: Υ.185 Π.70 Β.65 εκ.

86574

ΨΥΓΕΙΟ NF KDN40A75

€37520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€299

€68920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€549€99920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€799

€58920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€469€79920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€639

+ +ΔΩΡΕΑΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ!20%ΜΕΙΩΣΗ

ΤΙΜΗΣ!* 3ΧΡΟΝΙΑΟΙ ΤΟΚΟΙΧΑΡΙΣΜΑ!**

*Η μ

είω

ση τ

ιμής

αφ

ορά

στην

αγο

ρά ο

ποιο

υδήπ

οτε

ελεύ

θερο

υ ή

εντο

ιχιζ

όμεν

ου π

λυντ

ηρίο

υ, κ

ουζί

νας,

ψυγ

είου

/ψυγ

ειοκ

αταψ

ύκτη

μάρ

κας

PITS

OS –

BOS

CH –

SIE

MEN

S –

NEFF

.**

Η πρ

οσφ

ορά

αφορ

ά σε

36

δόσε

ις σ

τις

τιμέ

ς με

τρητ

οίς

και ο

ι τόκ

οι χ

άρισ

μα.

Page 5: Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

5www.kotsovolos.grwww.kotsovolos.gr

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

95651

• Κλασική ψύξη • εσωτερικός ανεμιστήρας • διαστάσεις: Υ.185 Π.60 Β.61 εκ.

ΨΥΓ/ΚΤΗΣ 60CM KGV36V14

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

340 ΛΙΤΡΑ

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

87655

• Antibacteria System • διαστάσεις: Υ.200 Π.70 Β.65 εκ.

ΨΥΓ/ΚΤΗΣ 70CM KNB4920B

ANTIFINGERINOX ΠΟΡΤΕΣ

ANTIFINGERINOX ΠΟΡΤΕΣ

93513

• Διαστάσεις: Y.200 Π.70 Β.65 εκ.

ΨΥΓ/ΚΤΗΣ 70CM KG49NH70

87684

• Μικτή χωρητικότητα 440 λίτρα • Multi Air Flow για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης • Antifinger Inox: τεχνολογία που αποτρέπει το σχηματισμό λεκέδων και δαχτυλιών στην Inox επιφάνεια • διαστάσεις: Υ.200 Π.70 Β.65 εκ.

ΨΥΓ/ΚΤΗΣ 70CM KNB4927B INOX

€94520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€759€74920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€599NO FROST

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΛ LED

NO FROST

NO FROST

FULL NO FROST

FULL NO FROST

INOX LOOKΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

403 ΛΙΤΡΑ

ΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

440 ΛΙΤΡΑ

ΜΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

440 ΛΙΤΡΑ

86579

• Ηλεκτρονικός έλεγχος LED • φίλτρο καθαρού άνθρακα για μείωση οσμών • Antifinger Inox: τεχνολογία που αποτρέπει το σχηματισμό λεκέδων και δαχτυλιών στην Inox επιφάνεια • διαστάσεις: Υ.200 Π.70 Β.65 εκ.

ΨΥΓ/ΚΤΗΣ 70CM KGN49A73 INOX

INOX

94053

• Μικτή χωρητικότητα 358 λίτρα • αντιβακτηριακή προστασία • διαστάσεις: Υ.200 Π.60 Β.65 εκ.

ΨΥΓ/ΚΤΗΣ 60CM KGN39X46 INOX LOOK

€124920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€999 €143920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€1149

€55920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€449

€119920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€965

ΟΛΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΚΕΡΔΟΣ 20%*

*Η μ

είω

ση τ

ιμής

αφ

ορά

στην

αγο

ρά ο

ποιο

υδήπ

οτε

ελεύ

θερο

υ ή

εντο

ιχιζ

όμεν

ου ψ

υγεί

ου/ψ

υγει

οκατ

αψύκ

τη μ

άρκα

ς PI

TSOS

– B

OSCH

– S

IEM

ENS

– NE

FF.

Page 6: Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

6 Η No.1 Αλυσίδα Ηλεκτρικών Eιδών στην Ελλάδα!

+ +ΔΩΡΕΑΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ!20%ΜΕΙΩΣΗ

ΤΙΜΗΣ!* 3ΧΡΟΝΙΑΟΙ ΤΟΚΟΙΧΑΡΙΣΜΑ!**

*Η μ

είω

ση τ

ιμής

αφ

ορά

στην

αγο

ρά ο

ποιο

υδήπ

οτε

ελεύ

θερο

υ ή

εντο

ιχιζ

όμεν

ου π

λυντ

ηρίο

υ, κ

ουζί

νας,

ψυγ

είου

/ψυγ

ειοκ

αταψ

ύκτη

μάρ

κας

PITS

OS –

BOS

CH –

SIE

MEN

S –

NEFF

.**

Η πρ

οσφ

ορά

αφορ

ά σε

36

δόσε

ις σ

τις

τιμέ

ς με

τρητ

οίς

και ο

ι τόκ

οι χ

άρισ

μα.

5 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ΖΩΝΕΣ

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

SUPERΕΥΚΑΙΡΙΑ

SUPERΕΥΚΑΙΡΙΑ

*Για

περ

ισσό

τερε

ς πλ

ηροφ

ορίε

ς απ

ευθυ

νθεί

τε σ

τα κ

ατασ

τήμα

τά μ

ας.

98074

ΚΟΥΖΙΝΑ: • Σταθεροί διακόπτες ΕΣΤΙΕΣ: • 4 ζώνες • ένδειξη θερμοκρασίας για όλες τις ζώνεςΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ: • Συρόμενος • πλενόμενα μεταλλικά φίλτρα

BUNDLE ΣΕΤ ΕΝΤΧ. PA33CH615 INOX N2 (HEB33051 IN + BRE611G02 + 2MIB60S)

ΑΞΙΑΣ €50ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ*

+

5 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

400m3/h

94120 + 89968

• Χωρητικότητα 67 λίτρα • ρολόι-timer • 4+1 ζώνες (η 1 του καφέ) • 4πλή ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΝΤΧ. HEB44255 INOX ΕΣΤΙΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ BRS645G02 INOX

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

8 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

9 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΠΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

€111920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€899

32303

• Πλήρως εντοιχιζόμενο • ενεργειακή κλάση B • Aqua Stop • ταχυθερμαντήρας • ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΕΝΟ ΕΝΤΧ. DVF5311

€59920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€47998017

ΚΟΥΖΙΝΑ: • 3πλός τηλεσκοπικός μηχανισμός ΕΣΤΙΕΣ: • Ψηφιακές ενδείξεις • χωρίς πλαίσιο

BUNDLE ΣΕΤ ΕΝΤΧ. SA23AT100 (HB23AT510 INOX + ET651EE11EE)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

4 ΖΩΝΕΣ

€87520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€699

€109920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€879

5 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

92539

ΚΟΥΖΙΝΑ: • Χωρητικότητα 62 λίτρα ΕΣΤΙΕΣ: • Ένδειξη θερμοκρασίας για όλες τις ζώνες

BUNDLE ΣΕΤ ΕΝΤΧ. 431H140 INOX

€81020%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€649

ΑΞΙΑΣ €50ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ*

+

Page 7: Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

7www.kotsovolos.grwww.kotsovolos.gr

SUPERΕΥΚΑΙΡΙΑ

SUPERΕΥΚΑΙΡΙΑ

€209920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€168996266

ΚΟΥΖΙΝΑ: • Ηλεκτρονικό ρολόι-προγραμματιστής • Clou 1 επιπέδου ΕΣΤΙΕΣ: • Πλήκτρα αφής • ψηφιακές ενδείξεις με βαθμίδες

BUNDLE ΣΕΤ ΕΝΤΧ. B46E74N0 INOX Νο2

89752

ΚΟΥΖΙΝΑ: • 8 τρόποι λειτουργίας • βυθιζόμενοι διακόπτες ΕΣΤΙΕΣ: • Ψηφιακές ενδείξεις • ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

BUNDLE ΣΕΤ ΕΝΤΧ. HBA30B250 INOX Νο2

NEO DESIGN

5 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ

ΕΣΤΙΕΣ

5 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ

ΕΣΤΙΕΣ5 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ

ΕΣΤΙΕΣ

TOUCH CONTROL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ

12 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ8 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

87268

ΚΟΥΖΙΝΑ: • Χωρητικότητα 65 λίτρα • ηλεκτρονικό ρολόι-προγραμματιστής

BUNDLE ΣΕΤ ΕΝΤΧ. E15P42N0 INOX

9 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

80183 + 96256

• Ηλεκτρονικό ρολόι-προγραμματιστής • Πλήκτρα αφής • ψηφιακές ενδείξεις • πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος

ΦΟΥΡΝΟΣ B15M42N0EU INOX ΕΣΤΙΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ T13D20N1 INOX

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

9 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

13 ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

HALF LOAD(ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ

ΠΛΥΣΗ ΛΙΓΩΝ ΣΕΡΒΙΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ &

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 25%)

€156920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€1249

€93920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€749

€86920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€699

€149920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€1199

€118920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€949

5 ΖΩΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

• 5 προγράμματα • 5 θερμοκρασίες • Vario Speed • Aqua Sensor • Glass Protect • αισθητήρας φορτίου

80259

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΕΝΤΧ.SMI50E25EU INOX

65916

• 4 προγράμματα • Vario Speed • 4 θερμοκρασίες • 3-in-1 • Aqua Sensor III • Aqua Stop

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΕΝΟ ΕΝΤΧ. SK54N1 (S49T45N1)

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ*… ΜΟΝΟ ΕΔΩ!20%

*Η μ

είω

ση τ

ιμής

αφ

ορά

στην

αγο

ρά ο

ποιο

υδήπ

οτε

ελεύ

θερο

υ ή

εντο

ιχιζ

όμεν

ου π

λυντ

ηρίο

υ, κ

ουζί

νας,

ψυγ

είου

/ψυγ

ειοκ

αταψ

ύκτη

μάρ

κας

PITS

OS –

BOS

CH –

SIE

MEN

S –

NEFF

.

Page 8: Φυλλάδιο Προσφορών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 4/04/2011 έως 9/04/2011

Oι τιμές και τα προϊόντα του φυλλαδίου ισχύουνέως 9/4/2011 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.H εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:801 11 33600 &

210 2899600 (από κινητό) 3ΧΡΟΝΙΑ3

ΧΡΟΝΙΑ

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ

92534

• 4 εστίες (η 1 του καφέ) • 7 τρόποι λειτουργίας φούρνου • σταθεροί διακόπτες • χωρητικότητα 62 λίτρα • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.60 εκ.

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΙΕ HCB123029 STUDIO

Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ PITSOS ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!

€49920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€39991867

• 4 εστίες (η 1 του καφέ) • 7 τρόποι λειτουργίας φούρνου • χωρητικότητα 62 λίτρα • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.60 εκ.

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΙΕ HCB223020

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

92537

• 4 εστίες • 7 τρόποι λειτουργίας φούρνου • σταθεροί διακόπτες • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.60 εκ.

ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ HCB154155

INOX

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

67 ΛΙΤΡΑ

TIMER

€62520%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€499€74920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€59920% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

94121

• 8 τρόποι λειτουργίας • χωρητικότητα φούρνου 67 λίτρα • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.60 εκ.

ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ HCB555055

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

4 ΕΣΤΙΕΣ +

1 ΤΟΥ ΚΑΦΕ

INOX

91866

• 4 εστίες + 1 του καφέ • 8 τρόποι λειτουργίας • χωρητικότητα φούρνου 66 λίτρα • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.60 εκ.

ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ HTB555225

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

7 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

92536

• 4 εστίες • σταθεροί διακόπτες • χωρητικότητα 67 λίτρα • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.60 εκ.

ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ HCB154020

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

92392

• 4 εστίες (η 1 του καφέ) • 8 τρόποι λειτουργίας φούρνου • χωρητικότητα 66 λίτρα • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.60 εκ.

KOYZINA ΚΕΡΑΜΙΚΗ HC743520G

20% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΗ Α

INOX

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΟΘΟΝΗ LCD

91848

• 4+2 εστίες (η 1 του καφέ) • βυθιζόμενοι διακόπτες • χωρητικότητα 60 λίτρα • οθόνη LCD • διαστάσεις: Υ.85 Π.60 Β.60 εκ.

KOYZINA ΚΕΡΑΜΙΚΗ HCE854450G INOX

ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ

8 ΤΡΟΠΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

€86920%κέρ

δος

με ανακύκλ

ωση

€699€91920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€739€93920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€749€124920%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€999€68520%

κέρδο

ς

με ανακύκλ

ωση

€549

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ* ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ! 20%

INOX*Η

μεί

ωση

τιμ

ής α

φορ

ά στ

ην α

γορά

οπο

ιασδ

ήποτ

ε ελ

εύθε

ρης

ή εν

τοιχ

ιζόμ

ενης

κου

ζίνα

ς μά

ρκας

PIT

SOS

– BO

SCH

– SI

EMEN

S –

NEFF

.