ΔΙΑΔΠ ερμηνευτικες για 4024-11 9-11-2011

of 26 /26
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ & Εργασιακών Σχέσεων Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-5215285, 304 FAX : 210 5223312 Ε-mail : [email protected] Βαθμός Ασφαλείας …EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ……………………. Αθήνα 9 / 11 / 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/ 311 Π Ρ Ο Σ : 1. Τις Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 2. Τα Υποκ/τα (Περ/κά & Τοπικά) & Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. Τις Μονάδες Υγείας (Νομ/κές & Τοπικές) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5. Τα Υγειον/κά Κέντρα και τις λοιπές Υπηρεσίες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που λειτουργούν αυτοτελώς 6. ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 7. Γραφεία Συντονιστών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ερμηνευτικών εγκυκλίων ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Σχετ. το με αριθ.πρωτ. . Γ30/309/7-11-11 έγγραφο μας Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε τις με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/οικ.21502/31-10-11 (ΑΔΑ 45 ΒΣΧ-ΞΦΘ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-11 (ΑΔΑ 45ΒΣΧ-Β5Α) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα- άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4024/2011(ΦΕΚ 226 Τ.Α’/27-10-11) και «Νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων του ν.4024/2011». Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων τμημάτων- γραφείων διοικητικού να λάβουν γνώση του παρόντος ,ενυπόγραφα , όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι της μονάδας Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Συν: 25 φύλλα ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊστ/νη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας

Embed Size (px)

Transcript of ΔΙΑΔΠ ερμηνευτικες για 4024-11 9-11-2011

E..

9 / 11 / 2011 /

/ / / : / & ./ : .: : FAX : -mail : . 8 102 41 210-5215285, 304 210 5223312 [email protected]

. . 30/ 311

: 1. /, / & 2. / (/ & ) & / - 3. - 4. (/ & ) - 5. / - 6. - 7. - 8. ... -

: . 4024/2011 , - , 2012-2015. . .. . 30/309/7-11-11 , . . /.26.14/754/.21502/31-10-11 ( 45 -) /.31.17/882/.21500/31-10-11 ( 45-5) - 33 .4024/2011( 226 ./27-10-11) -. .4024/2011. , , , / /

:

25 / &

/

: 45-5

& & : . 15 106 74, .: 213-1313394, -378, -373212 Fax : 210-3389143

, 31 2011 . .: /.31.17/882/. 21500 : 1. / 2. & / 3. / 4. . / 5. / 6. / 7. . - / 8. .....

: - . ( 28) . 4024/2011 ( 226 / 27-10.-2011) 27-10-2011 . 4024/2011 ( 226 ) , - , 2012-2015.

, . , 6 11 . 4024/2011 :

1

: 45-5

1) 4 . 4024/2011. (6) , : (-) () 2 (-) 2 (-) 2

100%

2

90%

4

4

6

10

80%

4

4

6

10

70%

4

4

8

( 22 )

6

8

( 22 )

30%

( 20 )

( 22 )

, . 3 4 6: . , . , , (6) . , , (2) .

2

: 45-5

, (6) . (), , . 2) - . : , , , , (7) , . , ..., , , , . , (7) , . 4 6 . , , . , , (7) . , , . , . , , 3

: 45-5

28 .4024/2011. 3) (. 5 6), , . : , : ) , , ) . , . , , , , (6) (12) , , , . , , . , , . .

4) , , , , . 6 7, . : , : ) : ) , ) , ) , , , , 6 ) .

4

: 45-5

. , 70% , , . 80% . , , , : : 100% . : 90% . : 80% . : 70% . : 30% .

5) , . : 31 . . 1 , . , , . , . , . , , . 5

: 45-5

, . (2) .

6) 10 , :

:

, 90% (2) . :

,

90% (2) , . :

90% (2) . : , 90% (2) 6 .

,

: 45-5

:

, 90% (2) , . : , 90% (2) , .

: , . , . , . , . , (2) , . , 7

: 45-5

2 109 .., . 145 , . . , . 7 10 .

7) , ...., , , . , 11: 86 .. .... , , , . , 1 ( 11) 1 . , . 9 10, , , . , , 2 11, . . , . 8

: 45-5

- . , . 4024/2011, 28. 11-11-2011 , . 4 32, 1.11.2011. , , 29 / . . . / 4 . 4024/2011 . . 1-11-2011 ( -). . 31-10-2011. , , . 4 6 . 4024/2011.

9

: 45-5

: 0-3 3-9 9-15 15-21 >21 : 0-3 3-9 9-15 15-23 >23 : 0-3 3-11 11-19 19-27 >27 : 0-3 3-15 15-25 >25

: , , . 10

: 45-5

: ) (20) 1.11.2011, (5) (15) , : 5 +10 + 5/2 ( ) = 17,5 . . (20) , . , . ) (28) 1.11.2011, (3) (25) , : 3 +10 + 15/2 ( ) = 20,5 . . (28) , . , , , . : - , - (3) , - , - , - , - , - , - , . 1.11.2011 ,

11

: 45-5

7 7 , 20 , . (....) (....) , , (6) . , (2) . .... .... .... .... . .... .... , , . 4 80 .3528/2007. : ) .... (10) 1.11.2011, .... (1) , (6) . , (16) . ) (8) 1.11.2011, (2) , . , (10) . , , , , , (3) . : , , (21) 1.11.2011, , (7) , , (3) :

12

: 45-5

: 0-3 3-11 11-19 19-27 >27 (+3) 0-6 6-14 14-22 22-30 >30

, , , , , . -

7 , . 4024/2011, , , , . , (.3528/2007), 40 .., .

7 , . 4024/2011 , . 7 7, , , , , 6 7 . (.3528/2007), , .

13

: 45-5

1.11.2011 ( - . 4024/2011), : , . , 10 . 4024/2011 . , . 4024/2011, 84 .3528/2007, , (2) . 4024/2011, . : ) , ) , ) , . , - , , , 84 .3528/2007, , 1.11.2011.

14

: 45-5

.

: - . - .. ..... - ..... - .. ..... - / : -

15

: 45-5

( ....)

. 4024/2011 : 1. 28 . 4024/2011 , - , 20122015 ( 226 ). 2. . ( ....) 3. . . ( ....) 1-11-2011 ( - . 4024/2011) , , :

1.

..

(.. -)/

16

: 45-5

(.. )/

2. .. (.. - )/

(.. ) /

3. .. (.. )/

(.. )/

17

: 45-5

4. .. (.. )/

/ / / ()

18

: 45-

& & : . 15 106 74, .: 213-1313394, -378, -373, -212 Fax : 210-3389143

, 31 2011 . .: /.26.14/754/. 21502

: 1. / 2. & / 3. / 4. / 5. / 6. . - / 7. .....

: - 33 .4024/2011 ( 226 / 27-10-2011)

27-10-2011 . 4024/2011 ( 226 ) , - , 2012-2015. 1 1 2 10 12 33 :

1

: 45-

) : 1 33 . 4024/2011 : . 2 155 .... (..), . 3528/2007 (26), . 19 10 . 3863/2010 (115), . 2 159 (.....) . 3584/2007 ( 143), . 5 11 . 4018/2011, ( 215), . 2 145 . 2812/2000 ( 64), .1 63 . 3900/2010 ( 213). , (6) (35) , , (3) 65 . , , 155 159 145 , . , 27 2011. , . , , . 1 75 . 3996/2011 , . , . 7 33, : ) , .1514/1985,

2

: 45-

) , - ..., , , .... , ) , , . ) , 3 63 . 3801/2009 ( 163), , 13 , ) , ) , ..., ) , , , ) . 7 37 . 3986/2011 ( 152), 34 , ) 7 .. (. 2238/1994, 151) , 67%. 2 7 ... (12.000) . ) 67% 1 3 .1910/1944 ( 229), , .1910/1944, , 7 .... ) 7 ... . .

3

: 45-

, . 19 10 . 3863/2010, , . / , . 7 33 . 4024/2011. , 15 2011 / , , , , . . 20.11.2011 , , . 10 33 , 25-11-2011 . / , , . . , , . /.26.13/720/.26516/20-12-2010 . , . / , .

4

: 45-

) : 1 33 . 4024/2011 , ... 31-12-2013 (55 ) . (55 ) (35) , . 4024/2011. 27 2011. . 1 33 . 4024/2011 . , , , (55) . , 27 2011, 27 2011, ( ) . , , , , . . 1 .7 33 ( . 2-3 ). , (57) (35) , 5

: 45-

, . 7 33 . 4024/2011. / , , . 7 33 . 4024/2011. , 15 2011 / , , , . . 20.11.2011 , , . 10 33 , 2511-2011 . / , , . . , 155 .., 159 ....., 145 . , . / , .

6

: 45-

, :

1. 1 1 33 . 4024/2011, , . 2. , , , . 4024/2011, . , 84, 85 86 (. 3528/2007, 26) . 3839/2010 ( 51), . , . 3. 1 1 33 . 4024/2011, 148 .3528/2007 152 .3584/2011 140 .2812/2000, . .

: - . - .. ..... - ..... - .. ..... - /

7