ΑΣΕΠ-400 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.510
 • download

  22

Embed Size (px)

Transcript of ΑΣΕΠ-400 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ...

ALEXANDER . . 5, ,: 210-3313155 , , 21 :22310546669. ALEXANDER . BSc. MBA : : : : : SOS .

94 , 1. : . . . 2. :

. 15 . 20 . 27 3. :

. . . 4. :

. . . . 5. :

www.alexander.edu.gr

. 15 . 9 . 27 6. : . 1952 . 1986 . 1992 7. :

. . . . 8. :

. . . . 9. 2 .. :

. . . . 10. :

. , , , . , , . , , 11. .. : . . . .. 12. : .

www.alexander.edu.gr

. . 13. 27. ..; . . . . 14. .. : . . . . 15. : . 27 . 25 . 27 . 25 16. . : . . . . . 17. , ; . . . . 18. ;

www.alexander.edu.gr

. , , . , , . , , . , , , 19. : . . - . . . 20. .. : . . . . 21. : . . . 22. 2 () : . . . 23. : . 74,78% . 78,74% . 73,8% . 100% 24. St. Mallo : . 3-4 1998 . 3-4 1998 . 3-4 2001 25. :

www.alexander.edu.gr

. , , , . , , , . , , 26. , ... ; . . . 27. : . . . 28. ; . 27 . 25 . 15 29. : . , . , . , . 30. , , : . . . 31. ; ) ) ) ) 32. : ) M. Duvenger ) O. Kirchheimer

www.alexander.edu.gr

) R. Dahl 33. ... : ) ) ) 34. : ) ) WWF ) 35. : ) 3 ) 4 ) 5 36. : ) ) ) 37. : ) ) ) 38. : ) ) ) ) 39. . ) ) ) ) 40. :

www.alexander.edu.gr

) 1918 ) 1920 ) 1919 ) 1921 41. , : ) ) ) ) 42. : ) 1812 ) 1814 ) 1815 ) 1820 43. : ) ) ) ) 44. ) ) ) ) 45. ) ) ) ) 46. 1975/1986/2001: ) 1 ) 26 ) 120 ) 22 47. :

www.alexander.edu.gr

) 17 ) 8 ) 25 ) 62 48. : ) 4 ) 13 ) 29 ) 110 49. : ) 110 ) 98 ) 100 ) 82 50. ) ) ) ) 51. ) 5 ) 10 ) 9 ) 8 52. ) ) ) ) 53. :

) ) ) ) 54. :

www.alexander.edu.gr

) ) ) ) 55. ) ) ) ) 56. : ) ) ) ) 57. ) ) ) ) 58. ) ) ) ) 59. : ) ) ) . ) 60. (338 .) ) ) ) . )

www.alexander.edu.gr

61. : ) ) ) ) 62. ) ) ) ) 63. : ) ) ) ) 64. : ) ) ) ) 65. . : ) ) ) ) 66. : ) 1110 ) 1204 ) 1081 ) 1071 67. Magna Carta 1815, : ) ) ) )

www.alexander.edu.gr

68. ( , , ). ) ) ) ) 69. ) ) ) ) 70. 1789 ) ) ) ) 71. : ) 1800 ) 1810 ) 1804 ) 1805 72. , : ) ) ) ) 73. 1821 -29 : ) ) ) ) 74. 1828-1931 , : ) )

www.alexander.edu.gr

) ) 75. 1833-1843 : ) ) ) ) 76. 1924- 1935 : ) ) ) ) 77. 1833 : ) 12 1862 ) 3 1861 ) 5 1860 ) 15 1863 78. : ) ) ) ) 79. : ) ) ) ) 80. 2240/1994 2218/1994 . : ) ) ) ) , 81 . 1998 . . : )

www.alexander.edu.gr

) ) . ) . 82.

) ) ) ) 83. : ) 5 ) 7 ) 3 ) 10 84. : ) ) ) ) 85. (coreper) : ) ) , .. ) 86. : ) 1981 ) 1962 ) 1979 87. : ) ) ) . 88. (ECOFIN): ) . )

www.alexander.edu.gr

) 89. ( veto): ) ) ) 90. : ) 27 ) 24 ) 19 91. (ombudsman) : ) ) ) 92. : ) ) ) ) 93. : ) 12 ) 6 ) 18 94. : ) 5 ) 4 ) 6

: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. , 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39, 40, 41, 42., 43., 44., 45, 46, 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55, 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67. , 68. , 69., 70., 71. , 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90. , 91., 92., 93., 94.,

www.alexander.edu.gr

: .

28 1. : . ; . . . 2. : . . . . 3. : . . . . 4. : . . . . 5. ; . . . . , 6. ;

www.alexander.edu.gr

. . 7. ; . . 8. ; . . 9. ; . . 10. ; . . 11. : . . . . :

12. : : . . . . 13. ; . . . . 14. : : . . . . 15. : :

www.alexander.edu.gr

. . . . 16. : : . . . . 17. : : . . . . 18. : . . . . 19. : . . . . 20. : . . . . 21. : . . . . 22. : : . . . . 23. ; . .

www.alexander.edu.gr

. . , 24. ; . . . . 25. ; . . . . 26. ; . . . . 27. : . . . . 28. : . . . . : 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. : . 18 1. 4 , : A. .B . . . 4 . 6

www.alexander.edu.gr

. 8 . 10 2. 4 : ) ) ) ) . : . . . . 3. = 10043 -10042 .1003-1004.1003-1004 : . 1 . 0 . -1 . 2 4. =3+5+7++2003-2-4-6--2002 : . 1000 . 1001 . 1002 . 999 5. 13cm 17cm . ; . 29cm2 . 32cm2 . 30cm . 31 cm2 6. 10.000 1000 30% 10.000. 20% : . 15.000 . 18.000 . 20.000 . 22.000 7. . 22,5m 18,75m. 1,80m : . 1,5m . 1,6m . 1,4m . 1,55m

www.alexander.edu.gr

8. 1/1 10.000 3,5%. 5,000, 2 : . 16054 . 16073 . 16061 . 16068 9. , 20% . % , . . 22% . 25% . 23% . 24% 10. . 1380 , 2300 3542 . ; . 138 . 92 . 46 . 174 11. 80 95% 6% ; . 10 . 20 . 30 . 40 12. 11.10. : . 52,5 . 55 . 57,5 . 60 13. 8 , 6 10 . 7/30 . , : . 3 . 4 . 5 . 6 14. 1 9 . ; x

www.alexander.edu.gr

7632 . 4 . 5 . 8 . 9 15. . ; 3 5

. 34 . 28 . 36 . 49 16. x x