œ¬¸·¼± 4 ( VII ™ )...

download œ¬¸·¼± 4 ( VII ™ )  »·†¹±¬ £…ƒ„®¼±„± ¥³µ¯±‚ M -Health

of 70

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Μάθημα 4 ( VII Ι ) Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας M -Health. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ. Ασύρματ α Δίκτυα και εφαρμογές στην Κινητή Υγεία ( M-Health ). Περιεχόμενα. Εισαγωγή: Συνοπτική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης Στόχοι - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of œ¬¸·¼± 4 ( VII ™ )...

Business Plan*
Στχοι
Αποτελσματα δοκιμν και παροσα κατσταση του πρωτοτπου
Προοπτικς
Συμπερσματα
Health risks assessment
Patient support groups
Online discussion forums
Comprehensive patient education
Electronic newsletter subscription
*
Η κινητ Υγεα περιλαμβνει:
τη χρση κινητν συσκευν για να συλλγει, ενοποιε και επεξεργζεται δεδομνα υγεας
*
m-Health (2)
O Καθηγητς Robert Istepanian πρτεινε τον παρακτω ορισμ για την κινητ Υγεα:
*
Οι περιορισμο που παργονται απ τα συστματα υγειονομικς περθαλψης των αναπτυσσμενων χωρν. Περιλαμβνουν:
τη μεγλη αξηση του πληθυσμο και των ατμων της 3ης ηλικας,
τη μεγλη επιβρυνση επιπολασμο μιας νσου,
τον μικρ αριθμ ιατρικο προσωπικο σε σχση με τον συνολικ πληθυσμ (στην πλειοψηφα των χωρν),
τον μεγλο αριθμ κατοκων των αγροτικν περιοχν
*
m – Health (2)
Η πρσφατη ραγδαα αξηση της κινητς τηλεφωνας στις αναπτυσσμενες χρες σε μεγλα τμματα του ιατρικο προσωπικο, καθς και στον πληθυσμ της χρας στο σνολ της.
μεγαλτερη πρσβαση σε κινητ τηλφωνα σε λα τα τμματα της χρας,
συμπεριλαμβανομνων των αγροτικν περιοχν,
το κστος των συναλλαγν, προκειμνου να παρασχεθε ιατροφαρμακευτικ περθαλψη βελτινεται επσης
*
Smart Phones
*
Τα σοδα απ υπηρεσες απομακρυσμνης παρακολοθησης (Telemonitoring) ασθενν που χρησιμοποιον τα δκτυα κινητς τηλεφωνας:
1,9 δισεκατομμρια δολρια σε παγκσμιο εππεδο το 2014
*
τεχνολογες ασρματων δικτων,
μικροηλεκτρονικ,
βιοαισθητρες,
εφαρμογς κινητν τηλεφνων που ενεργοποιον τεχνολογες για την υλοποηση μικρν και φορητν ιατρικν συσκευν με τη δυναττητα να φορεθον ακμα και να εμφυτευτον,
ο συνδυασμς ιατρικν αισθητρων,
*
Κινητ Υγεα (M-Health): ενσωμτωση των τεχνολογιν των κινητν ηλεκτρονικν υπολογιστν και των ιατρικν αισθητρων με τις ασρματες επικοινωνες σε να σστημα υγειονομικς βοθειας.
Ισχυρς διεθνες προσπθειες και ρευνα σε αυτ το θμα:
Code Blue, μια ασρματη αρχιτεκτονικ που χει σχεδιαστε στο πανεπιστμιο του Χρβαρντ για την ιατρικ φροντδα κτακτης ανγκης. Το ργο ενσωματνει χαμηλς ισχος , ασρματους ζωτικς σημασας αισθητρες , PDAs, και PC-class συστματα
*
Χρση προτπων επικοινωνας μικρς εμβλειας
Χαμηλς Ισχος Πρτυπα (Bluetooth, Zigbee,) στην τηλεατρικ μεινουν το κστος και διευκολνουν την ανπτυξη των συστημτων
Πολλο εμπορικο BT αισθητρες που φοριονται χουν εμφανιστε τα τελευταα χρνια (ηλεκτροκαρδιογρφημα (ΗΚΓ), μετρητς γλυκζης, μετρητς γλυκζης, παλμ- οξμετρα, στηθοσκπια…)
Εμπορικς GPRS πλες για τους ιατρικος αισθητρες
Προσωπικ Δκτυο Περιοχς (PAN)/Δκτυο Περιοχς Σματος (BAN): piconet αισθητρων (Bluetooth Δκτυο). Πολλ παραδεγματα στην βιβλιογραφα.
*
*
Κανονικ, κθε ργο τηλεατρικς αναπτσσει απ κοινο τους δικος του αισθητρες και τον τεχνικ εξοπλισμ του (hardware) για την πλη
BAN
Καταγραφικ/
Επιμρους στχοι :
Χρση/αξιολγηση των εμπορικν ξυπνων τηλεφνων ως πλες στα piconet αισθητρων
*
Στχοι (2)
J2ME: Τεχνολογα Java για την ανπτυξη των εφαρμογν λογισμικο στις κινητς συσκευς
Υβριδικς μεταδσεις (Πντα το καλτερο συνδεδεμνο παρδειγμα): ελεθερη κινητικτητα των χρηστν
Για να επιτρπει την κινητικτητα στην ιατρικ συσκευ παρακολοθησης (Medical Monitor)
Ανχνευση/Προτεραιτητα των ιατρικν συναγερμν: εκπομπ SMS/MMS
*
Εμβλεια Εκπομπς: 10-100 m
Αναισθησα στις παρεμβολς εξαιτας των εναλλαγν συχντητας
Ταχτητα: μχρι το 1 Mbps (v 1.1), 2-3 Mbps (v 2.0): αρκετ για τα περισστερα βιοσματα
Χαμηλ Κατανλωση (αποδεκτ για τους περισστερους εξωτερικος βιοαισθητρες)
*
Πρωτκολλο NMEA-0183
Bluetooth v1.1 (Λειτουργα Ακλουθος, Προφλ Σειριακς Θρας)
Τροφοδοσα: 2 AA μπαταρες
1 κανλι ECG μονς επαγωγς με στεγν ηλεκτρδια
Κινητ καταγραφς συμβντων:αυτματοι συναγερμο σε περπτωση ανχνευσης ενς καρδιακο επεισοδου
Τροφοδοσα: 1 AA μπαταρα
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
Προτεινμενη Γενικ Αρχιτεκτονικ
Bluetooth Ζνη Ηλεκτροκαρδιογραφματος
ξυπνο τηλφωνο υπεθυνο για τη συλλογ των σημτων απ τους ασρματους αισθητρες και την αποστολ τους μσω ενς υβριδικο συστματος (GPRS/UMTS/Wifi). Επσης εντοπζει τους ιατρικος κινδνους (εκπομπ SMS) και επιτρπει τον απομακρυσμνο προγραμματισμ των αισθητρων
1.Ασθενς Δκτυο περιοχς σματος
Υπεθυνο για την αποθκευση των βιοσημτων και επιτρπει την απομακρυσμνη παρακολοθηση απ οποιοδποτε κμβο του Διαδικτου
Ιατρικς Εγκαταστσεις
3. CONTROL /
MONITORING UNITS
Λογισμικ για τον απομακρυσμνο λεγχο με την παρακολοθηση των Body Area Network (BAN). Επσης φορητ σε να ξυπνο τηλφωνο
Internet
Wifi
GPRS/
UMTS
GPS
Σταθερς Μονδες Παρακολοθησης
Κινητς Μονδες Παρακολοθησης
ξυπνα Τηλφωνα: (Symbian OS, Android, iOS)
Ευφυς Κμβος: J2ME (Java) πργραμμα, Bluetooth API (JSR-82) για την διαχεριση των BT συνδσεων και την Ασρματη αποστολ μηνυμτων API (JSR-120 & JSR-205) για αποστολ SMSs/MMSs, Υπηρεσες Ασφλειας και Εμπιστοσνης API (JSR-177) για τη διαχεριση της κρυπτογρφησης
Τα βιολογικ σματα κρυπτογραφονται μσω ενς συμμετρικο αλγριθμου DES με να προκαθορισμνο κλειδ
*
Λογισμικ υποδοχς παρακολοθησης:
Διεπαφ Δικτου (με να Java Applet) διαθσιμη για οποιοδποτε φυλλομετρητ με υποστριξη RMI .
J2ME midlet στην Κινητ Μονδα Παρακολοθησης
Ερος Ζνης:
GPRS: up to 64-144 Kbps
UMTS: up to 384-3600 Kbps
*
*
Οι πληροφορες λαμβνονται σε μια σελδα Διαδικτου μσω ενς Java applet υποδοχς.
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
*
Το λογισμικ στο τηλφωνο στλνει να SMS/MMS ταν ανιχνεεται νας συναγερμς:
GPS
J2ME
Ευφυς
Κμβος
Παλμ-οξμετρο
*
Πως φανονται οι ιατρικο συναγερμο απ την πλευρ των φροντιστν της υγεας:
GPS
J2ME
Ευφυς
Κμβος
Παλμ-οξμετρο
Research Issues to be considered
There are two main issues for the use of medical BANs :
Extendibility: How many sensors can they be integrated in a BAN?
Co-habitation: Sensors with different communication capabilities collaborating in the same BAN
The assessment of practical implementation of a BAN environment might involve multiple biosensors (patients with various co-morbidities). However this seems to be a very costly implementation.
*
Επεκτασιμτητα: πσοι αισθητρες μπορον να ενσωματωθον μσα στο BAN;
Συνπαρξη: διαφορετικ ασρματη τεχνολογα (BT, Zigbee, Wifi) μπορε να συνυπρχει στην δια ISM ζνη
Η αξιολγηση της πρακτικς εφαρμογς περιβλλοντος για BANs μπορε να απαιτσει την παρλληλη χρησιμοποηση δωδεκδων βιοαισθητρων (ακμη απχει απ το να εναι οικονομικ λση)
Λση: να υλοποισουμε να γενικ λογισμικ εξομοιωτ βιοσημτων: οποιοσδποτε BT βιοαισθητρας μπορε να προσομοιωθε με μια συσκευ συνδεσιμτητας BT (π.χ.: να laptop με να περισστερα BT dongles).
*
*
νας Κεντρικς Υπολογιστς ανακτ τα δεδομνα του Διαδικτου, νας εξομοιωτς τα εκπμπει μσω BT και να πργραμμα υποδοχς λαμβνει τα σματα
λα αυτ τα modules χουν αναπτυχθε με τεχνολογα Java: νας J2EE Κεντρικς Υπολογιστς και δο J2ME midlets
Το λογισμικ υποδοχς μπορε να ενσωματωθε μσα στον Ευφυ Κμβο του αναπτυγμνου iBAN. Συνεπς αυτ η αρχιτεκτονικ επιτρπει να αντικαταστσει το Bluetooth ECG αισθητρα απ οποιαδποτε J2ME ικαν συσκευ.
Midlet
Υποδοχς
Εξομοιωτς
Midlet
Περιλαμβνει να GUI για να επιλξει την καταχρηση που μεταδδει. Η επιλεγμνη καταχρηση ζητεται στον Κεντρικ Υπολογιστ μσω μιας σνδεσης στο Διαδκτυο (WiFi/GPRS-UMTS), ττε επαναμορφοποιεται και μεταδδεται στην midlet υποδοχ
J2EE Υπεθυνο για την ανκτηση των βιοσημτων απ τη βση δεδομνων
Internet
GPRS/UMTS
Wifi
Κεντρικς
Υπολογιστς
PhysioBank
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
Some Basic Concepts
M-consultation: remote access to the knowledge or expertise of a specialist (i.e., M/Tele - radiology)
M-diagnosis: diagnosis of a patient by a remote physician (i.e., M-cardiology)
M-monitoring: remote monitoring of a patient located in a non-hospital environment (i.e. fetal monitoring, cardiomonitoring)
*
Expert or 2nd opinion
Consultation
Emergency care
How we proceed from now on (I)
It is of essential importance the detailed description of continuous care scenarios followed by the definition of use cases
The environment (in the form of BAN) per use case will be assessed for reasons of technical implementation as well as financial viability
*
Implementation of large scale prevention programs. General population screening with the use of portable, mobile devices
Identification of sensitive groups and provision of continuous monitoring preventing the onset of disease
*
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
*
Random samples of 6,789 GPs in 29 countries
Source: empirica: eHealth use among GPs in Europe 2010, Bonn, April 2011
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
*
Random samples of 6,789 GPs in 29 countries
Source: empirica: eHealth use among GPs in Europe 2010, Bonn, April 2011
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
A triple win for Europe:
Enabling EU citizens to lead healthy, active and independent lives until old age
Improving the sustainability and efficiency of social and health care systems
Developing and deploying innovative solutions, thus fostering competitiveness and market growth
Overarching goal by 2020:
Increasing the number of healthy life years (HLYs) by 2 in the EU on average
http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing
The magic Word
*
Mapping of M-Health services
*
Calendar of events.
Patient satisfaction surveys.
Service provider directories.
Health news.
Facilitate better decision support.
*
Κνητρα, σαφ κνητρα, περισστερα κνητρα
Απ την ποψη των χρηστν
Πεσε με
Εκπαδευσε με και καταρτστε με, αλλ χετε μνο 2 λεπτ!
Μην αλλζεις τον τρπο που σκφτομαι / εργζομαι
Δστε περισστερο φιλικ προς το χρστη τεχνολογα
*
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
*
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
*
Η συσκευ θα φορτζεται ασρματα
*
Εργαστριο Βιοατρικς Τεχνολογας
Το Μλλον (2)
Η ννοια του m – Health φανεται να κερδζει συνεχς δαφος μεταξ των κατασκευαστν ξυπνων τηλεφνων
Διαφορετικο βιοαισθητρες αρχζουν να ενσωματνονται σε κινητ τηλφωνα, μετατρποντας τα με αυτ το τρπο σε κινητς πλατφρμες υγειονομικς περθαλψης
*
*
Το 2004, να δημσιο ργο παρακολοθησης της υγεας ξεκνησε πιλοτικ προκειμνου να μεισει το ποσοστ των σεξουαλικς μεταδιδμενων νοσημτων
University of Washington Seattle,
*
South Africa
Το Cell–life εναι μια εφαρμογ που ασχολεται με τη διαχεριση και τη παρακολοθηση του HIV/AIDS
Cell-Life,
Vodacom,
USAID,
PEPFAR,
Right to Care
*
Project
Country
Activities
Partners/Sponsors
ChildCount
Kenya
Η εφαρμογ κινητο αυτο του πιλοτικο προγρμματος, που ξεκνησε τον Ιολιο του 2009, βασστηκε στο Rapid SMS το οποο χρησιμοποιθηκε απ 100 εργαζμενους στον τομα της υγεας (νοσηλευτς) στο Sauri, της Κνυας, για να παρακολουθον ενεργ 9.500+ παιδι κτω των πντε ετν
Millennium Villages Project,
UNICEF
*
Πλεονεκτματα
ξυπνο τηλφωνο: καλς υποψφιος για το ρλο του κεντρικο κμβου στα ιατρικ BANs
Μεωση του κστους (δεν απαιτεται ακριβς τεχνικς εξοπλισμς)
Υβριδικς επικοινωνες υποστηρζονται εγγενς στα παρντα ξυπνα τηλφωνα
Οικειτητα του ασθεν με αυτν τον τπο των συσκευν
Χρση της Java (J2ME)
Το λογισμικ αναπτσσεται εκολα
Οι Εφαρμογς Παρακολοθησης εκτελον εργασες που εκλαμβνονται απ το λειτουργικ σστημα ως επικνδυνες. Επομνως η αναγνριση ζητεται απ τον χρστη πριν την συνχιση συγκεκριμνων δρσεων
Αυτ το ελττωμα θα μποροσε να αποφευχθε μσω ενς επικυρωμνου πιστοποιητικο
*
Μειονεκτματα
Το HAND OFF ανμεσα σε τεχνολογες και οι επανασυνδσεις των BT αισθητρων εναι αργς και ακμη παρουσιζουν προβλματα
Δεν εναι λες οι λειτουργικτητες (χαμηλν επιπδων) στα ξυπνα τηλφωνα προσβσιμες μσω του J2ME
Δυσκολα της αποσφαλμτωσης των σνθετων J2ME εφαρμογν
*
You
Medical Misadventures
National Academy of Sciences reports that medical errors result in 44,000 to 98,000 deaths per year.
Fewer deaths result from:
AIDS - 16,500
*
Welcome to the world of “Information Age”
“It's a story about community and collaboration on a scale never seen before. It's about the cosmic compendium of knowledge Wikipedia and the million-channel people’s network YouTube and the online metropolis MySpace. It's about the many wresting power from the few and helping one another for nothing and how that will not only change the world, but also change the way the world changes.”
And that’s why the Time’s person of the year 2006 was
YOU
Ταχεα προδος στη διαχεριση πολλν χρνιων και σημαντικν προβλματα υγεας που απαιτον θεραπεα με φαρμακευτικ αγωγ
*
Παργοντες
Βασικς παργοντας για την διαχεριση της υγεας εναι η χρση των συνταγογραφομενων φαρμκων και της υποδεικνυμενης θεραπεας
*
Ορισμς
Συμμρφωση, ορζεται ως ο βαθμς στον οποο οι ασθενες ακολουθον τις οδηγες που δνονται για μια αποτελεσματικ θεραπεα
*
Σημασα της συμμρφωσης του ασθεν(1)
Η μη τρηση φαρμακευτικς αγωγς αποτελε τερστια επιβρυνση για το σστημα υγειονομικς περθαλψης
*
Σημασα της συμμρφωσης του ασθεν(2)
Μεταξ 33 και 69 τοις εκατ των εισαγωγν σε νοσοκομεα στις ΗΠΑ που χουν σχση με φρμακα, οφελονται σε κακ συμμρφωση των ασθενν,
*
Σημασα της συμμρφωσης του ασθεν(3)
*
Σημασα της συμμρφωσης του ασθεν(4)
Η σημασα της αναγνρισης και της βελτωσης της τρησης οδηγιν, πως η φαρμακευτικ αγωγ, συνεχζει να τραβει μεγαλτερη προσοχ καθς το κστος των φαρμκων συνεχζει να αυξνεται, οι προδοι στην φαρμακευτικ αγωγ θεραπεα για διφορες ασθνειες συνεχζεται, και η χρση αυτν των φαρμκων αυξνει αναλογικ με τη γρανση του πληθυσμο
*
Συμπρασμα
*