ΣΗΜΑΝΤ ΙΚΟΦΥΜ 4 position panduan pengguna carrier user...

of 42 /42
ستخدم الميل دلguide d’utilisation bedienungsanleitung οδηγός χρήστη panduan pengguna 사용자 설명서 用户指南 instrukcja użytkownika guia do usuário руководство пользователя instrucciones คู่มือผู้ใช้ kullanım kılavuzu هنمای کاربر راIMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE, مستقبل في الرجوع إليهالحتفظي بها لم! ا ها را نگه داريدستفاده آتی آنهم! برای انکته م, IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE, WICHTIG! ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, PENTING! SIMPAN SEBAGAI RUJUKAN DI KEMUDIAN HARI, 중요! 나중에 참고를 위해 보관, 重要! 妥善保存以备日后参考, WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE, IMPORTANTE! MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA, ВАЖНО! СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК, ¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS, ข้อความส�าคัญ! เก็บไว้ส�าหรับการอ้างอิงในอนาคด กรุณาอ่าน อย่างรอบคอบ, ÖNEMLİ! İLERDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN 4 position carrier user guide 3804 MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 1 12/04/2017 13:52

Embed Size (px)

Transcript of ΣΗΜΑΝΤ ΙΚΟΦΥΜ 4 position panduan pengguna carrier user...

guide dutilisation

bedienungsanleitung

panduan pengguna

instrukcja uytkownika

guia do usurio

instrucciones

kullanm klavuzu

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE, ! IMPORTANT ! CONSERVER POUR , ! RFRENCE ULTRIEURE, WICHTIG! ZUR SPTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN, ! , PENTING! SIMPAN SEBAGAI RUJUKAN DI KEMUDIAN HARI, ! , , WANE! ZACHOWA NA PRZYSZO: PRZECZYTA UWANIE, IMPORTANTE! MANTENHA PARA REFERNCIA FUTURA, ! , IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS, ! , NEML! LERDE BAVURMAK ZERE SAKLAYIN

4 positioncarrieruser guide

3804

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 1 12/04/2017 13:52

1 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

parts check list, , , nomenclature des pices, teile-prfliste, , daftar periksa komponen, , , lista kontrolna elementw, lista de verificao de peas, , lista de comprobacin de las piezas, , para listesi

A

B

C

4 position carrier, 4 , 4 , Porte-bb 4 positions, 4-Positionen-Babytrage, 4 , 4 - posisi kereta bayi, 4 , , Nosido do noszenia w 4 pozycjach, Canguru com 4 posies, 4- -, mochila portabebs de 4 posiciones, 4 , 4 pozisyonlu kanguru

0-6kg

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 1 12/04/2017 13:52

2 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

assembly diagram, , , diagramme de montage montage-schaubild, , diagram perakitan , , , schemat montau, diagrama de montagem, , ilustracin del ensamblaje, , kurulum resmi

A

C

B

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 2 12/04/2017 13:52

3 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

assembly instructions, , instructions de montage, montageanweisungen, , instruksi perakitan, , , instrukcja montau, instrues para montagem, , instrucciones de montaje, , kurulum talimatlar

,

1

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 3 12/04/2017 13:52

4 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing inwards, tourn vers lintrieur, nach hinten gerichtet, , menghadap ke dalam, , , twarz do wewntrz, virado para dentro, , posicin con el beb mirando hacia usted, , ieriye dnk

, ,

Minimum leg opening 240mm

240 . 240

Ouverture pour les jambes minimum 240 mmMinimale Beinffnung 240 mm 240 .Lubang untuk kaki minimal adalah 240 mm

240mm 240Minimalna rednica otworu na nog dziecka 240 mmAbertura de perna mnima de 240mm 240 Apertura mnima para pierna 240 mm 240 Minimum bacak akl 240mm

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 4 12/04/2017 13:52

5 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing inwards, tourn vers lintrieur, nach hinten gerichtet, , menghadap ke dalam, , , twarz do wewntrz, virado para dentro, , posicin con el beb mirando hacia usted, , ieriye dnk

, ,

1

x2

2

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 5 12/04/2017 13:52

6 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing inwards, tourn vers lintrieur, nach hinten gerichtet, , menghadap ke dalam, , , twarz do wewntrz, virado para dentro, , posicin con el beb mirando hacia usted, , ieriye dnk

, ,

3

4

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 6 12/04/2017 13:52

7 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing inwards, tourn vers lintrieur, nach hinten gerichtet, , menghadap ke dalam, , , twarz do wewntrz, virado para dentro, , posicin con el beb mirando hacia usted, , ieriye dnk

, ,

B

1

2

3

5

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 7 12/04/2017 13:52

8 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing inwards, tourn vers lintrieur, nach hinten gerichtet, , menghadap ke dalam, , , twarz do wewntrz, virado para dentro, , posicin con el beb mirando hacia usted, , ieriye dnk

, ,

x2

x2

6

7

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 8 12/04/2017 13:52

9 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing inwards, tourn vers lintrieur, nach hinten gerichtet, , menghadap ke dalam, , , twarz do wewntrz, virado para dentro, , posicin con el beb mirando hacia usted, , ieriye dnk

, ,

x2

x2

8

10

9

11

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 9 12/04/2017 13:52

10 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing outwards, tourn vers lextrieur, nach vorn gerichtet, , menghadap ke luar, , , twarz na zewntrz, virado para fora, , posicin con el beb de cara hacia delante, , darya dnk

, ,

A

6mths+

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 10 12/04/2017 13:52

11 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing outwards, tourn vers lextrieur, nach vorn gerichtet, , menghadap ke luar, , , twarz na zewntrz, virado para fora, , posicin con el beb de cara hacia delante, , darya dnk

, ,

2

1

x2

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 11 12/04/2017 13:52

12 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing outwards, tourn vers lextrieur, nach vorn gerichtet, , menghadap ke luar, , , twarz na zewntrz, virado para fora, , posicin con el beb de cara hacia delante, , darya dnk

, ,

3

4

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 12 12/04/2017 13:52

13 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

facing outwards, tourn vers lextrieur, nach vorn gerichtet, , menghadap ke luar, , , twarz na zewntrz, virado para fora, , posicin con el beb de cara hacia delante, , darya dnk

, ,

6 7

5

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 13 12/04/2017 13:52

14 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

back position, sur le dos, rckenposition, , posisi belakang, , , na plecach, posio das costas, , posicin en la espalda, , arka pozisyon

, ,

A

6mths+

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 14 12/04/2017 13:52

15 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

back position, sur le dos, rckenposition, , posisi belakang, , , na plecach, posio das costas, , posicin en la espalda, , arka pozisyon

, ,

2

1

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 15 12/04/2017 13:52

16 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

back position, sur le dos, rckenposition, , posisi belakang, , , na plecach, posio das costas, , posicin en la espalda, , arka pozisyon

, ,

11

12

x2

3 5

4

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 16 12/04/2017 13:52

17 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

back position, sur le dos, rckenposition, , posisi belakang, , , na plecach, posio das costas, , posicin en la espalda, , arka pozisyon

, ,

7

6

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 17 12/04/2017 13:52

18 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

hip position, sur la hanche, hftposition, , posisi pinggul, , , na biodrze, posio do quadril, , posicin de apoyo sobre la cadera, , kala pozisyonu

, ,

6mths+

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 18 12/04/2017 13:52

19 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

hip position, sur la hanche, hftposition, , posisi pinggul, , , na biodrze, posio do quadril, , posicin de apoyo sobre la cadera, , kala pozisyonu

, ,

1 3

2

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 19 12/04/2017 13:52

20 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

hip position, sur la hanche, hftposition, , posisi pinggul, , , na biodrze, posio do quadril, , posicin de apoyo sobre la cadera, , kala pozisyonu

, ,

4 5

6

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 20 12/04/2017 13:52

21 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

hip position, sur la hanche, hftposition, , posisi pinggul, , , na biodrze, posio do quadril, , posicin de apoyo sobre la cadera, , kala pozisyonu

, ,

7 8

9 10

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 21 12/04/2017 13:52

22 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

hip position, sur la hanche, hftposition, , posisi pinggul, , , na biodrze, posio do quadril, , posicin de apoyo sobre la cadera, , kala pozisyonu

, ,

x2

x2

11

12 13

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 22 12/04/2017 13:52

23 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

in use, , , utilisation, verwendung, , sedang digunakan, , , , w uyciu, em uso, , durante su uso, , kullanm

1

2 3

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 23 12/04/2017 13:52

24 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

in use, , , utilisation, verwendung, , sedang digunakan, , , , w uyciu, em uso, , durante su uso, , kullanm

1

2

A

C

4

5 6

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 24 12/04/2017 13:52

25 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

1

folding up excess strap, , , Surplus de sangle,berschssiger Riemen kann zusammengefaltet werden, ,Melipat kelebihan tali, , ,Skadanie nadmiaru tamy, Dobragem do cinto excedente, , Enrollar el sobrante de la correa,, Ask fazlal katlanlabilir,

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 25 12/04/2017 13:52

26 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

The carrier is suitable:From birth to 15 kg.New born insert from birth to 6kgFacing outwards from approximately 6 months.Back facing babies from approximately 6 months.Hip position from approx 6 months or when the child can support its own head.WARNING! Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child.WARNING! Take care when bending or leaning forward or sideways.WARNING! This carrier is not suitable for use during sports activities.WARNING! For low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before using the product.Before putting your baby in the carrier, practice putting the carrier on and taking it off to ensure you are familiar with all procedures.Be aware of hazards in the domestic environment e.g. heat sources and spilling of hot drinks when using this product.Always check all buckle and fastenings are securely closed and the straps correctly fitted and adjusted before using the carrier.Be aware that your child will suffer from the effects of the weather more quickly than you. Regularly check your child when using this carrier. Take frequent breaks as you and your child can become tired.The straps, buckles and their attachments should be inspected regularly for signs of wear or damage.Never use as a child restraint in a vehicle.Do not use if any part is broken, damaged or missing.Always use an approved vehicle child restraint.Always remove the insert when in forward facing position.Complies with BS EN 13209-2: 2015

safety & care notessafety & care notes

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

customer care

Your childs safety is your responsibility.

If you have a problem with this product or require replacement parts, please contact your nearest Mothercare store or telephone the Mothercare Customer Care Line on 0344 875 5111.

Alternatively write to:

Customer CareMothercareCherry Tree RoadWatfordHerts. WD24 6SH

www.mothercare.com

care of your product

Follow the wash care instructions given on the product.Remove the head support and wash separately. Remove the dribble bib and wash separately.Buckle all straps before laundering.Machine wash separately.

En

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 26 12/04/2017 13:52

27 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

:

: 15 .

6 . 6 . ) ( 6 . 6 .

! .! .

! . !

. .

. .

. . .

. .

. .

. BS EN 13209-2: 2015

Ar

.

. . .

.

.Mothercare

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 27 12/04/2017 13:52

28 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

.

safety & care notes

: 15 .

6 . 6 .

6 . 6 .

! .! .! .

! .

. .

.

. .

. .

. .

. .

BS EN 13209-2: 2015

Fs

.

.

. .

.

Mothercare .

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 28 12/04/2017 13:52

29 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

safety & care notesnotes de scurit et dentretien

IMPORTANT, CONSERVER POUR RFRENCE ULTRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENTLe porte-bb convient : De la naissance jusqu 15 kg.Rducteur pour nouveau-n de la naissance 6 kg.Vers lavant, partir de 6 mois environ.Sur votre dos - pour les bbs partir de 6 mois environ.Sur la hanche partir de 6 mois environ ou lorsque lenfant peut tenir sa tte tout seul. AVERTISSEMENT ! Vos mouvements et ceux de votre enfant peuvent avoir un effet dstabilisant sur votre quilibre.AVERTISSEMENT ! Faites attention lorsque vous vous courbez ou vous penchez en avant ou sur le ct.AVERTISSEMENT ! Ce porte-bb ne convient pas une utilisation pendant les activits sportives.AVERTISSEMENT ! Pour les bbs en insuffisance pondrale et les enfants souffrant de pathologies, demandez conseil un professionnel de sant avant dutiliser le produit. Avant dinstaller votre bb dans le porte-bb, exercez-vous mettre et enlever le porte-bb afin de vous familiariser avec toute la marche suivre.Soyez conscient des dangers prsents dans lenvironnement domestique, p.ex. sources de chaleur et dversements de boissons chaudes lorsque vous utilisez ce produit.Vrifiez toujours que toutes les boucles et les fermetures sont bien fermes et que les bretelles sont correctement installes et ajustes avant dutiliser le porte-bb.Soyez conscient du fait que votre enfant subira les effets mtorologiques plus rapidement que vous. Vrifiez rgulirement que votre enfant va bien lorsque vous utilisez ce porte-bb. Faites des pauses frquentes, car votre enfant et vous-mme risquez de vous fatiguer.Les bretelles, boucles et leurs fixations doivent tre inspectes rgulirement pour sassurer quelles ne sont pas uses ou endommages.Nutilisez jamais comme systme de retenue pour enfant dans un vhicule.Ne pas utiliser le rhausseur si lune des pices est casse, abme ou manquante.Utilisez toujours un systme de retenue pour enfant approuv.Toujours retirer lappuie-tte si utilis en position vers lavant.Conforme BS EN 13209-2: 2015

Fr

entretien de votre produit

Observez les consignes dentretien indiques sur le produit.Retirer lappuie-tte et laver sparment.tez le bavoir et lavez sparment.Attachez toutes les sangles avant lavage.Lavez en machine sparment.

service client

Vous tes responsable de la scurit de votre enfant.En cas de problme avec ce produit ou si avez besoin de pices de rechange, veuillez contacter votre magasin Mothercare le plus proche.

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 29 12/04/2017 13:52

30 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

safety & care notessicherheits- und pflegehinweise

WICHTIG, ZUR SPTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFLTIG LESEN.

kundendienst

Die Sorge fr die Sicherheit Ihres Kindes tragen Sie. Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben oder Ersatzteile dafr bentigen, kontaktieren Sie bitte Ihr nchstgelegenes Mothercare-Geschft.

wartung

Folgen sie den Reinigungshinweisen auf dem Produkt.Die Kopfsttze abnehmen und separat waschen.Entfernen Sie das Sabberltzchen und waschen Sie es getrennt.Schlieen Sie vor dem Waschen alle Schnallen.Getrennt in der Waschmaschine waschen.

Die Babytrage eignet sich:Von Geburt an bis 15 kg.Einlage fr Neugeborene von Geburt bis 6 kg.Vorwrtsgerichtet ab etwa 6 Monaten.Rckwrtsgerichtet fr Babys ab etwa 6 Monaten.Hftposition ab ca. 6 Monaten oder wenn das Kind den Kopf aufrecht halten kann. WARNHINWEIS! Ihr Gleichgewicht kann durch Ihre eigenen und die Bewegungen des Kindes beeintrchtigt werden.WARNHINWEIS! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich nach vorne oder zur Seite beugen oder lehnen.WARNHINWEIS! Diese Trage ist nicht zur Verwendung whrend sportlicher Aktivitten geeignet.WARNHINWEIS! Fragen Sie bei Babys mit geringem Geburtsgewicht oder Kindern mit medizinischen Leiden vor Benutzung des Produkts einen Gesundheitsexperten um Rat.Bevor Sie Ihr Baby in die Trage setzen, ben Sie das Auf- und Abnehmen, um sich mit allen Vorgngen vertraut zu machen.Achten Sie bei der Benutzung dieses Produkts auf Gefahren im huslichen Umfeld, z. B. Wrmequellen und Verschtten von heien Getrnken.Prfen Sie stets, ob alle Schnallen und Verschlsse sicher geschlossen und Riemen korrekt angepasst und eingestellt wurden, bevor Sie die Babytrage verwenden.Seien Sie sich darber bewusst, dass Ihr Kind die Wirkung des Wetters schneller sprt als Sie. Sehen Sie regelmig nach Ihrem Kind, wenn Sie die Trage benutzen. Ihr Kind und auch Sie selbst knnen ermden. Legen Sie daher hufige Pausen ein.Gurte, Schnallen und deren Befestigungsteile sollten regelmig auf Verschlei oder Schden geprft werden.Verwenden Sie dieses Produkt niemals als Kinder-Rckhaltesystem in einem Fahrzeug.Ist ein Teil gebrochen, beschdigt oder fehlt, stellen Sie die Verwendung ein.Verwenden Sie stets ein geprftes Fahrzeug-Rckhaltesystem.In der Vorwrts-Position immer die Kopfsttze abnehmen.Entspricht BS EN 13209-2: 2015

De

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 30 12/04/2017 13:52

31 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

,

safety & care notes &

: 15 kg. 6 . 6 . 6 . 6 . ! .! .! .! , . , . , , .. . . . . . , . . . . . BS EN 13209-2: 2015.

El

. , Mothercare.

. . . . .

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 31 12/04/2017 13:52

32 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

layanan pelanggan

Keselamatan anak Anda adalah tanggung jawab Anda.Jika Anda ada masalah dengan produk ini atau membutuhkan suku cadang pengganti, silakan menghubungi toko Mothercare Anda yang terdekat.

PENTING, SIMPAN SEBAGAI RUJUKAN DI KEMUDIAN HARI: BACA DENGAN SAKSAMA

safety & care notescatatan keselamatan & perawatan

Gendongan ini cocok untuk:Dari lahir hingga 15 kg.Sisipan untuk bayi baru lahir, dari lahir sampai 6 kg.Membelakangi Anda dari sekitar 6 bulan.Menghadap punggung Anda - untuk bayi sekitar 6 bulan.Gunakan posisi pinggul sejak anak berusia kira-kira 6 bulan atau bila kepalanya sudah dapat tegak tanpa bantuan. PERINGATAN! Keseimbangan Anda dapat terpengaruh oleh gerakan Anda dan bayi Anda.PERINGATAN! Hati-hati saat membungkuk atau miring ke depan atau ke samping.PERINGATAN! Gendongan ini tidak cocok untuk digunakan saat berolahraga.PERINGATAN! Untuk bayi dengan berat lahir rendah dan anak-anak yang menderita sakit, mintalah saran dari dokter sebelum menggunakan produk ini.Sebelum meletakkan bayi Anda di dalam gendongan, berlatihlah memasang dan membuka gendongan, untuk memastikan bahwa Anda sudah terbiasa dengan semua prosedurnya.Waspadai bahaya di lingkungan rumah tangga, misalnya sumber panas dan menumpahkan minuman panas ketika menggunakan produk ini.Selalu periksa bahwa ikatan dan pengencang terkait kuat dan tali dipasang dan disesuaikan dengan tepat sebelum menggunakan gendongan.Waspadai bahwa anak Anda lebih cepat terpengaruh cuaca daripada Anda. Periksalah anak Anda secara teratur saat menggunakan gendongan bayi ini.Sering-seringlah beristirahat, karena Anda dan anak Anda dapat merasa lelah.Tali, pengikat, dan perlengkapannya harus diperiksa secara teratur akan tanda-tanda keausan atau kerusakan.Jangan pernah menggunakannya sebagai kursi bayi di dalam kendaraan.Jangan gunakan jika ada komponen yang patah, rusak atau hilang.Selalu gunakan kursi mobil bayi yang disetujui.Selalu lepaskan penyangga kepada saat dalam posisi menghadap ke depanMematuhi BS EN 13209-2: 2015.

Id

perawatan produk Anda

Ikuti instruksi perawatan pencucian yang tertera pada produk.Lepaskan penyangga kepala dan cucilah secara terpisah.Lepaskan celemek air liur dan cuci secara terpisah.Ikat semua tali sebelum pencucian.Cuci dengan mesin secara terpisah.

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 32 12/04/2017 13:52

33 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

. , Mothercare .

, . . . .

safety & care notes

: 15kg . 6kg . 6. 6 . 6 . ! . ! ! . ! .! , . , , . . . . . , . . , , . (, , ) . .BS EN 13209-2: 2015 .

, : Ko

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 33 12/04/2017 13:52

34 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

Mothercare

safety & care notes

156 6 - 66 BS EN 13209-22015

Zh

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 34 12/04/2017 13:52

35 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

naley dba o produkt

Podczas czyszczenia przestrzega instrukcji umieszczonych na produkcie.Wyj podkadk pod gow i pra oddzielnie.Zdj liniak i pra oddzielnie.Przed praniem w pralce zapi wszystkie paski.Pra w pralce oddzielnie.

obsuga klienta

Bezpieczestwo Twojego dziecka zaley od Ciebie.W razie problemw z tym produktem albo potrzeby zakupienia czci zamiennych, prosimy skontaktowa si z najbliszym sklepem Mothercare.

safety & care notesuwagi dotyczce bezpieczestwa i ochrony

WANE, ZACHOWA NA PRZYSZO: PRZECZYTA UWANIE.Nosido jest odpowiednie:Od urodzenia do 15 kg.Wkadka dla noworodkw lub niemowlt wacych do 6 kg.Twarz na zewntrz od ok. 6 miesicy.Na plecach od okoo 6 miesicy.Pozycja noszenia dziecka na biodrze od ok. 6. miesica ycia lub, gdy dziecko potrafi utrzyma gwk. OSTRZEENIE! Ruchy twoje i twojego dziecka mog niekorzystnie wpyn na twoj rwnowag.OSTRZEENIE! Zwraca uwag podczas zginania si, wychylania do przodu lub na boki.OSTRZEENIE! To nosido nie nadaje si do uywania podczas uprawiania sportw.OSTRZEENIE! W odniesieniu do dzieci o maej masie urodzeniowej i dzieci z uwarunkowaniami natury medycznej, przed zastosowaniem produktu naley zasign porady lekarza.Przed woeniem niemowlcia do nosida naley przewiczy zakadanie i zdejmowanie nosida, tak by pozna wszystkie procedury.Podczas uytkowania produktu naley mie na uwadze zagroenia wystpujce w warunkach domowych, np. rda ciepa lub rozlanie gorcych napojw.Przed uyciem nosida zawsze sprawdza, czy wszystkie sprzczki i mocowania s dobrze zapite, a paski odpowiednio nacignite i dopasowane.Pamitaj, e Twoje dziecko odczuje skutki warunkw pogodowych szybciej od Ciebie. Podczas korzystania z nosideka naley regularnie kontrolowa stan dziecka. Rb regularne przerwy, jeeli twoje dziecko si zmczyo.Paski, sprzczki i ich mocowania powinny by regularnie sprawdzane pod ktem oznak zuycia lub uszkodzenia.Nigdy nie uywa jako fotelika samochodowego.Nie uywa, jeeli jakakolwiek cz jest uszkodzona lub jej brakuje.Zawsze uywa atestowanego fotelika samochodowego.Wyj podkadk pod gow podczas przewoenia dziecka przodem do kierunku jazdy.Produkt zgodny z norm BS EN 13209-2: 2015.

Po

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 35 12/04/2017 13:52

36 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

IMPORTANTE, MANTENHA PARA REFERNCIA FUTURA: LEIA COM ATENO

safety & care notesobservaes sobre segurana e cuidados

O carregador adequado:Desde o nascimento a 15 kg.Revestimento para recm-nascidos, desde o nascimento at 6 kg.Virado para fora a partir de aproximadamente 6 meses.Beb virado para as suas costas a partir de aproximadamente 6 meses.Posio do quadril a partir de aprox. 6 meses ou aps a criana conseguir sustentar a prpria cabea.ALERTA! O seu equilbrio pode ser afetado adversamente pelo seu movimento e o movimento da criana.ALERTA! Tome cuidado ao se curvar ou se inclinar para a frente ou para os lados.ALERTA! Este carregador no apropriado para ser usado durante atividades esportivas.ALERTA! Para recm-nascidos de baixo peso e crianas que apresentam alguma condio clnica, procure aconselhamento de um profissional de sade antes de usar o produto.Antes de colocar o beb no carregador, tente colocar e tirar o carregador para assegurar que voc esteja familiarizado com todos os procedimentos.Esteja ciente dos perigos no ambiente domstico, p.ex.: fontes de calor e derramamento de bebidas quentes, ao usar este produto.Sempre verifique se todas as fivelas e presilhas esto fechadas com firmeza e as alas instaladas e ajustadas corretamente antes de usar o carregador.Esteja ciente de que a sua criana sofrer os efeitos do clima mais rpido do que voc. Verifique regularmente a criana ao usar o canguru.Faa pausas frequentes, j que voc e a criana podem ficar cansados.As alas, fivelas e seus acessrios devem ser inspecionados em busca de sinais de desgaste ou dano.Nunca use como um sistema de reteno para uma criana no veculo.No use se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando.Sempre use um sistema de reteno infantil aprovado.Sempre retire o apoio para cabea quando estiver na posio voltada para frente.Em conformidade com a norma BS EN 13209-2: 2015.

Bp

cuidados com o seu produto

Siga as instrues de cuidado de lavagem fornecidas no produto.Retire o apoio para cabea e lave separadamente.Remova o babador e lave-o separadamente.Feche todos as alas antes de lavar.Lavar na mquina separadamente.

assistncia ao cliente

Voc responsvel pela segurana da criana. Se h um problema com este produto, ou se voc necessita peas de reposio, contate a loja Mothercare mais prxima.

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 36 12/04/2017 13:52

37 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

safety & care notes

: - - : 15 . 6. - 6 . ( ) - 6 . 6 . ! .! , .! - .! , . -, , , , . , . -, , , . , , . -. , ., . - . -, - , . . BS EN 13209-2: 2015.

Ru

. - , , , Mothercare.

y

. . - . . .

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 37 12/04/2017 13:52

38 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

safety & care notesmedidas de seguridad y cuidado

IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER DETENIDAMENTELa mochila portabebs es apta:A partir del nacimiento y hasta que el beb pese 15 kg.Reductor para recin nacidos hasta 6 kg.Con el beb mirando hacia delante a partir de los 6 meses de edad aproximadamente.En la espalda (a partir de los 6 meses de edad aproximadamente).Posicin de apoyo sobre la cadera a partir de los 6 meses aproximadamente o cuando el nio pueda sostener por s mismo el peso de su cabeza. ADVERTENCIA! Su equilibrio puede verse perjudicado tanto por sus movimientos como por los del nio.ADVERTENCIA! Debe tener cuidado al agacharse o al inclinarse hacia delante.ADVERTENCIA! Este portabebs no es apto para su uso durante actividades deportivas.ADVERTENCIA! Para bebs con bajo peso al nacer y nios con problemas de salud, se debe consultar a un mdico antes de usar este producto.Antes de poner al nio en el portabebs debe practicar ponindoselo y quitndoselo varias veces para familiarizarse con el procedimiento.Sea consciente de los posibles riesgos en el mbito domstico, p. ej. fuentes de calor y derrames de bebidas calientes mientras se usa este producto.Antes de usar la mochila portabebs, compruebe siempre que todas las hebillas y broches estn bien cerrados y que las tiras estn colocadas y ajustadas correctamente.Debe tener en cuenta que el nio sufrir los efectos climticos antes que usted. Se debe observar al nio con frecuencia cuando se est usando este portabebs. Descanse con frecuencia ya que tanto usted como el nio se pueden cansar.Se deben inspeccionar con regularidad las correas, las hebillas, los broches y sus accesorios para asegurarse de que no estn deteriorados ni gastados.No utilizar nunca para restringir el movimiento del nio dentro de un vehculo.No usar si alguna de las piezas est rota o deteriorada, o si falta alguna pieza.En los vehculos se deben utilizar siempre sistemas de retencin aprobados.Retirar siempre el reposacabezas en la posicin en sentido de la marcha.Cumple con la norma britnica EN 13209-2: 2015.

Es

atencin al cliente

La seguridad de su hijo es su responsabilidad. Si encuentra algn problema con este artculo o necesita piezas de repuesto, pngase en contacto con su tienda Mothercare ms cercana.

cuidado del artculo

Siga las instrucciones de lavado que se indican en el artculo.Retirar el reposacabezas y lavar por separado.Sacar el babero y lavar por separado.Abrochar todas las tiras antes de lavar.Lavar a mquina por separado.

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 38 12/04/2017 13:52

39 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

safety & care notes &

mothercare

: 15 6 6 6 6 ! ! ! ! BS EN 13209-2: 2015

Th

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 39 12/04/2017 13:52

40 Mothercare UK Ltd. 2017Version 1.0 16/01/17

mteri hizmetleri

ocuunuzun gvenlii sizin sorumluluunuzdur.Bu rnle ilgili herhangi bir probleminiz yada yedek para ihtiyacnz varsa, ltfen en yakn Mothercare maazas ile iletiime gein.

rnnzn bakm

rnle beraber verilen ykama talimatlarn uygulaynz.Ba desteini kartnz ve ayr ykaynz.Salya nln kararak ayr olarak ykaynz.Ykamadan nce tm asklar tokalar ile balaynz.amar makinasnda ayr olarak ykaynz.

safety & care notesgvenlik ve bakm notlar

NEML, LERDE BAVURMAK ZERE SAKLAYIN: DKKATLCE OKUYUNKangurunun kullanma uygun oldugu durumlar:Doumdan itibaren 15 kg a kadar.Doumdan 6 kilograma kadar yeni doan destek pedi.Yaklak 6 aylktan itibaren yz size dnk olarak.Srtta tama - yaklak 6 aylktan itibaren olan bebekler iin.Yaklak 6 aylktan veya ocuun kendi ban desteklemeye balayabildii andan itibaren kala pozisyonu.UYARI! ocuunuzun ve kendi hareketlerinizden dolay dengeniz kt ekilde etkilenebilir.UYARI! ne veya yanlara doru eilirken veya uzanrken dikkatli olunuz.UYARI! Spor aktiviteleri esnasnda bu kangurunun kullanlmas uygun deildir. UYARI! Salk sorunlar olan dk doum arlkl bebekler ve ocuklar iin, rn kullanmadan nce bir salk uzmanna danlmaldr. Bu rn kullanrken ev ortamndaki tehlikelere rnein s kaynaklarna ve scak ieceklerin dklmemesine dikkat ediniz.Bebeinizi yerletirmeden nce kangurunun kullanm ile ilgili tm ilemlere aina olmak iin taycy takp kararak pratik yapnz.ocuunuzun havann etkisinden sizden daha hzl bir ekilde zarar greceini unutmaynz.Kanguruyu kullanmadan nce daima btn toka ve bileenlerin gvenli bir ekilde kapandn ve asklarn doru ekilde ayarlanarak takldn kontrol ediniz.Bu bebek taycsn kullanrken ocuunuzu dzenli olarak kontrol ediniz.ocuunuzun ve sizin yorulmanz engellemek iin dzenli ve sk molalar veriniz.Asklarda, tokalarda ve bileenlerinde herhangi bir hasar ve ypranma olup olmadn dzenli aralklarla kontrol ediniz.Asla arabada ocuk balama sistemi olarak kullanmaynz.Herhangi bir para krk, hasarl yada kayp ise kullanmayn.Her zaman ocuk iin uygun olan onayl ara balama sistemini kullannz.Ba desteini ileriye dnk pozisyonda daima kartnz.BS EN 13209-2: 2015 LE UYUMLUDUR.

Tr

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 40 12/04/2017 13:52

Artworker Date Artworker Date Artworker Date

Steve M 16.01.17

Umesh 17.03.17

ARTWORK FOR

Artwork Information

CODE MC1824/3804

FILENAME MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1

DESCRIPTION 4 position Carrier User Guide

PRINT PROCESS Litho Scr Digi

DIMENSIONS Height 210MM Width 148MM

CUTTER USED NO

SCREEN COLOURS R G B

PROCESS COLOURS C M Y K

SPOT COLOURS P295 Blue, P485 Red

IMAGE REFERENCE Actual DPI Effective DPI

Artworker Notes

QC Sign Off Studio Production Spot Check

Artwork size correct

Bleed added

Legend all detail checked

Colour correct to brief/estimate

Correct logos

Correct image ref & position

Colour breakdown correct

Layers correct

Point size correct

Kerning and trapping correct

Spell checked/grammar using both program and manual check

Ensure artwork reflects creative templates

Code positioning and size correct

Code naming convention on Artwork and legend correct and the same

File naming convention correct to standard

Proof read

Studio Signed: Date:

Production Signed: Date:

Spot Checked: Date:

MC1824_3804_4 Position Position Carrier User Guide_V1.indd 41 12/04/2017 13:52