Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

of 160 /160
4

Embed Size (px)

Transcript of Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

Page 1: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

4

Page 2: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

Συγγραφική ομάδα: ∆εληγιάννη Ελένη Καραμάνου Μαριάννα Παναούρα-Μάκη Γεωργία Παντζιαρά Μαριλένα Παπαριστοδήμου Έφη Σιακαλλή Μύρια

Συντονιστές: Παναούρα Ρίτα, Πανεπιστήμιο Frederick Πίττα-Πανταζή ∆ήμητρα, Πανεπιστήμιο Κύπρου Χρίστου Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιστημονικός συνεργάτης: Πιττάλης Μάριος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύνδεσμος επιθεωρητής: Χαμπιαούρης Κώστας

Hλεκτρονικός σχεδιασμός και σελίδωση: Χατζηθεοδοσίου Άντρη, Ηλιάδου Έλενα Λειτουργοί Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Συντονισμός έκδοσης: Παρπούνας Χρίστος Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Ευχαριστίες: Η ομάδα ανάπτυξης του διδακτικού υλικού των Μαθηματικών ευχαριστεί όλους τους εκπαιδευτικούς για την ουσιαστική και πολύτιμη ανατροφοδότηση που παρείχαν για την ετοιμασία των βιβλίων της Α΄ τάξης.

A Έκδοση 2011B Έκδοση 2012Γ Έκδοση 2014 (Αναθεωρημένη)

Eκτύπωση: Ariagraf & ΣΙΑ ΕΕ

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-0-1496-5

Page 3: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

Αγαπητά παιδιά,

Τα μαθηματικά χρησιμοποιούν δική τους γλώσσα και σύμβολα με στόχο την ανάλυση και την ερμηνεία του κόσμου. Τα μαθηματικά εμπεριέχουν δημιουργικότητα και φαντασία που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανακάλυψη μοτίβων, σχημάτων, αριθμών, την κατανόηση και απόδειξη σχέσεων, την ερμηνεία δεδομένων και την επικοινωνία ιδεών και εννοιών. Τα μαθηματικά είναι τρόπος σκέψης και στοχεύουν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης.

Κύριος στόχος της ομάδας συγγραφής των βιβλίων ήταν να αγαπήσετε τα μαθηματικά, να ανακαλύψετε την ομορφιά τους και να κεντρίσει το ενδιαφέρον σας και την επιθυμία σας να ασχοληθείτε με αυτά. Γι’ αυτό η συγγραφή των βιβλίων στηρίχθηκε σε διεθνή αποτελέσματα και σε διεθνώς δοκιμασμένες πρακτικές και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Κύπρο.

Ελπιδοφόρος Νεοκλέους Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Page 4: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑΕΙΚΟΝΙΔΙΑ

Δίπλα από κάθε δραστηριότητα υπάρχει ένα από τα πιο κάτω σύμβολα:

Χρησιμοποιώ κάρτες.

Κολλώ αυτοκόλλητα.

Χρησιμοποιώ υλικά.

Συμπληρώνω, αντιστοιχίζω, σχεδιάζω.

Βάζω σε κύκλο.

Ζωγραφίζω, χρωματίζω.

Επιλέγω.

Διαγράφω.

Page 5: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Aριθμοί μέχρι το 100

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Page 6: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος
Page 7: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

ENOTHTΑ 9

Page 8: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

8 οκτώ

ΜΑΘΗΜΑ 1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ποια αντικείμενα στην εικόνα είναι περισσότερα από 10;

Page 9: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

9εννιά

1. Να συμπληρώσεις το μοτίβο.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 10: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

10

15

11

16

14

13

12

δέκα

2. Να αντιστοιχίσεις, όπως στο παράδειγμα.

Page 11: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

11έντεκα

3. Η Άννα κάνει προετοιμασίες για το πάρτι των γενεθλίων της.

(α) Πόσα σάντουιτς ετοίμασε η Άννα;

(β) Πόσους χυμούς ετοίμασε η Άννα;

(γ) Να ζωγραφίσεις δώδεκα πιάτα. Να γράψεις τον αριθμό στο κουτί.

Page 12: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

12

4. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

5. Να παρουσιάσεις τους αριθμούς.

έντεκα1 1

Δεκατρία Δώδεκα

Δεκαπέντε Δεκαεφτά

13

15

12

17

δώδεκα

Page 13: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

13

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ο Ηλίας, η Ζωή, ο Γιάννης και η Λία είναι στη σειρά, για να πάρουν την παραγγελία τους. Ένα από τα παιδιά έχει τον αριθμό παραγγελίας 12. Ποιοι είναι οι αριθμοί παραγγελίας των παιδιών; Να γράψεις όλες τις περιπτώσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3

δεκατρία

Page 14: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

14

1. Να ενώσεις τις κουκίδες με τη σειρά, από το 1 μέχρι το 19.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 2

34

5 6

7

89

1011

121314

1516

17 18

19

δεκατέσσερα

Page 15: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

15δεκαπέντε

2. Να συμπληρώσεις τους αριθμούς.

3. Ποιο λεωφορείο έχει τους περισσότερους επιβάτες;

11 13 15

(α)

(β)

13 12 19

(γ)

18 14 17

Page 16: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

16δεκαέξι

4. Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν.

(α)

(β)

8 10 12

9 11 13

5. Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν, όπως στο παράδειγμα.

(α)

(β)

0 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17 19 20

0 10 20

4

3

Page 17: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

17δεκαεφτά

17 5 12 18 15 19 20

11 13 12 18 9 19 20

16 19 10 17 12 6 14

11 4 13 9 12 16 10

6. Ποιοι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι από τον αριθμό στο πράσινο κουτί;

7. Ποιοι αριθμοί είναι μικρότεροι από τον αριθμό στο κίτρινο κουτί;

13 12 18 15 14 9 20

15 4 13 19 12 16 17

Page 18: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

18δεκαοκτώ

8. (α)

(β)

Έβαλα τα παιχνίδια μου στο κουτί.

Γιάννης

Πάνος

Σοφία

Πόσα παιχνίδια έχει η Σοφία;

Πόσα ζωάκια έχει ο Πάνος;

15

Έχω 5 παιχνίδια λιγότερα από εσένα.

Τα ζωάκια μου είναιπερισσότερα από 15 και

λιγότερα από 18. Μπορώ να τα μετρήσω 2-2.

Page 19: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

19δεκαεννιά

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Πόσα δάκτυλα συνολικά βλέπεις στην πιο κάτω εικόνα;

Να εξηγήσεις τη σκέψη σου.

ΜΑΘΗΜΑ 4

Page 20: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

20

1. Να χρωματίσεις 10 μπαλόνια μπλε και τα υπόλοιπα κόκκινα. Να συμπληρώσεις τις δεκάδες και τις μονάδες.

Δεκάδες

Μονάδες

10

10

είκοσι

Δεκάδες

Μονάδες11

Δεκάδες

Μονάδες12

Δεκάδες

Μονάδες13

Δεκάδες

Μονάδες14

Δεκάδες

Μονάδες15

Δεκάδες

Μονάδες16

Δεκάδες

Μονάδες17

Δεκάδες

Μονάδες18

Δεκάδες

Μονάδες19

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Page 21: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

21

Δεκάδες ΜονάδεςΔεκάδες Μονάδες

Δεκάδες ΜονάδεςΔεκάδες Μονάδες

2. Να συμπληρώσεις τις κάρτες εργασίας, όπως στο παράδειγμα.

Δεκάδες Μονάδες

12

15

13

είκοσι ένα

Δεκάδες Μονάδες

16

Page 22: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

Δεκάδες ΜονάδεςΔεκάδες Μονάδες

Δεκάδες ΜονάδεςΔεκάδες Μονάδες

13

Δεκάδες ΜονάδεςΔεκάδες Μονάδες

(α)

3. Να σχηματίσεις τους αριθμούς, όπως στο παράδειγμα.

16

(β)

είκοσι δύο22 είκοσι δύο

Page 23: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

είκοσι τρία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης κάνει καταμέτρηση των βιβλίων. Να βρεις, με διαφορετικούς τρόπους, πόσα είναι τα βιβλία.

23

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5 ΚΑΙ 6

είκοσι τρία

Page 24: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

24είκοσι τέσσερα

1. Να χρωματίσεις όσα τετραγωνάκια δείχνει ο αριθμός.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

20 70

100 60

30 80

Page 25: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

25είκοσι πέντε

2. Να γράψεις τους αριθμούς, όπως στο παράδειγμα.

δεκάδες

δεκάδες

δεκάδες

δεκάδες

20 δεκάδες2

Page 26: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

26είκοσι έξι

3. Να απαντήσεις τις ερωτήσεις.

(β) Ποιο είναι το ύψος του Πάρη;

10

0

20

30

40

50

60

70

80

90

cm

Πάρης

(α) Ποια είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου;

(γ) Πόση είναι η θερμοκρασία;

χιλιόμετρα την ώρα

cm 0C

Page 27: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

27είκοσι εφτά

4. (α) Να μετρήσεις 10-10, για να οδηγήσεις τον λαγό στο καρότο.

40 10 30 10 90 20

50 20 80 70 70 80

70 30 40 50 60 90

80 50 60 80 90 100

70 90 100 80 40 50

50 80 70 40 30 10

40 60 60 50 20 0

30 20 50 20 10 70

(β) Να μετρήσεις προς τα πίσω 10-10, για να οδηγήσεις την αρκούδα στο μέλι.

5. Να γράψεις πόσους κύβους έχει το κάθε παιδί.

Βάσω Άρης

Έχω 6 δεκάδες κύβους

Έχω 2 δεκάδες κύβους περισσότερους από τη

Βάσω.

Page 28: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

28είκοσι οκτώ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7 ΚΑΙ 8

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Να βρεις μοτίβα στον πιο πάνω πίνακα.

Page 29: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

29είκοσι εννιά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να γράψεις τους αριθμούς, όπως στο παράδειγμα.

23

δεκάδες και μονάδες

δεκάδες και μονάδες

δεκάδες και μονάδες

δεκάδες και μονάδες

Page 30: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

30τριάντα

2. Ποια είναι η αξία του χρωματισμένου ψηφίου;

3 30

7 3

5 6

5 50

6 60

6 4

5 50

4 5

8 80

8 9

1 10

9 1

8 80

2 8

5 50

5 2

3 30

3 6

Page 31: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

31τριάντα ένα

3. Να γράψεις τις μαθηματικές προτάσεις, όπως στο παράδειγμα.

20 + 3 = 23

Page 32: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

32τριάντα δύο

4. (α) Πόσα χρήματα έχει το κάθε πορτοφόλι;

(β) Ποιο παιδί μπορεί να αγοράσει το ποδήλατο με τα χρήματα που έχει στο πορτοφόλι του;

Το πορτοφόλι της Νανάς

Το πορτοφόλι του Κώστα

Το πορτοφόλι του Δάνου

Page 33: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

33τριάντα τρία

Δεκάδες Μονάδες

Δεκάδες Μονάδες Δεκάδες Μονάδες

5. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

Δεκάδες Μονάδες

Δεκάδες Μονάδες

10 4 14+ =

+ = + =

20 27+ = 78+ =

Δεκάδες Μονάδες

+ =

Page 34: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

34τριάντα τέσσερα

6. Να συμπληρώσεις τον πίνακα.

(α)

(β)

7. Να αντιστοιχίσεις όπως στο παράδειγμα.

10 + 5 =

5 + 10 =

15 - 5 =

15 - 10 =

30 + = 36

+ 30 = 36

- = 30

- = 6

17

75

44 - 4

50 + 8

10 - 3

70 + 5

10 + 7

58

40

7

Page 35: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

35τριάντα πέντε

ΜΑΘΗΜΑ 9

Για να αγοράσεις το παιγνίδι πρέπει να χρησιμοποιήσεις συνολικά 7 από τα πιο πάνω χαρτονομίσματα και κέρματα.

Ποια μπορεί να είναι η τιμή του παιγνιδιού;

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Page 36: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

36

1. Κατάστημα ρούχων

Να λύσεις τα πιο κάτω προβλήματα.

(α)

Απάντηση:

τριάντα έξι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αγόρασα ένα φόρεμα και ένα ζευγάρι

παντόφλες. Πόσα πλήρωσα;

Νάσια

Page 37: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

37

Απάντηση:

τριάντα εφτά

(β)

Αντώνης

(γ) Πόσο πιο ακριβό είναι το πουκάμισο από ένα ζευγάρι παπούτσια;

(δ) Πόσο πιο φθηνό είναι ένα ζευγάρι παντόφλες από το παντελόνι;

2. Να παρατηρήσεις τον τιμοκατάλογο και να γράψεις ένα δικό σου πρόβλημα.

Απάντηση:

Απάντηση:

Στον κουμπαρά μου έχω

Αγόρασα ένα καπέλο. Πόσα χρήματα μου έμειναν;

Page 38: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

38τριάντα οκτώ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Δέκα παιδιά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επισκεφθούν ένα σχολείο της Λεμεσού για μια εβδομάδα. Τα μέλη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου συγκέντρωσαν πληροφορίες, για να ετοιμαστεί το πρόγραμμα ξενάγησης.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Να συμπληρώσεις τον πίνακα, για να εισηγηθείς ένα πρόγραμμα ξενάγησης των παιδιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10 ΚΑΙ 11

Δημόσιος Κήπος Λεμεσού

ΑΝΟΙΚΤΟΣΑΝΟΙΚΤΟΣ καθημερινά

Μεσαιωνικό

Κάστρο Λεμεσ

ού

ΚΛΕΙΣΤΟ:

ΚΛΕΙΣΤΟ:

Δευτέρα

Κυριακή απ

όγευμα

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού

ΚΛΕΙΣΤΗ:ΚΛΕΙΣΤΗ:Απογεύματα

Σάββατο, Κυριακή

Βόλτα στα καταστήματαΚΛΕΙΣΤΑ:ΚΛΕΙΣΤΑ:

Τετάρτη απόγευμα Κυριακή

Μουσείο

Λαϊκής Τέχνη

ς

ΚΛΕΙΣΤΟ:

ΚΛΕΙΣΤΟ:

Πέμπτη από

γευμα

Σαββατοκυρ

ίακο

Page 39: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

39τριάντα εννιά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ο Αντρέας σημείωσε στο ημερολόγιο μερικά γεγονότα.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1

(α) Να συμπληρώσεις.

Ποιος μήνας παρουσιάζεται στο ημερολόγιο;

Πότε είναι η γιορτή του παιδιού ;

Πότε είναι τα γενέθλια της ξαδέλφης του Αντρέα ;

Page 40: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

40σαράντα

(β) Η παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος είναι στις 5 Ιουνίου.

21/6/2012

12/6/2012

10.6.2012

5/6/2012

21/6/2012

1/6/2012

Πότε είναι η παγκόσμια μέρα μουσικής;

Πότε προγραμματίζει ο Αντρέας να πάει στο λούνα παρκ;

(γ) Να δείξεις τα πιο κάτω στο ημερολόγιο του Αντρέα.

Στις 6 Ιουνίου 2012 θα έρθει η γιαγιά του Αντρέα από την Αθήνα.

ο Αντρέας θα επισκεφθεί τον παιδίατρο δύο φορές. Η πρώτη επίσκεψη θα είναι στις 20/6/2012. Η δεύτερη επίσκεψη θα είναι μια εβδομάδα αργότερα.

Page 41: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

41σαράντα ένα

2. (α) Να συμπληρώσεις το ημερολόγιο του Ιουλίου αυτής της χρονιάς.

(β) Να συμπληρώσεις.

Πόσες μέρες έχει ο μήνας;

Πόσες Δευτέρες έχει ο μήνας;

Ποιες μέρες παρουσιάζονται 5 φορές σε αυτό τον μήνα;

Τι μέρα είναι η πρώτη μέρα του μήνα;

Τι μέρα είναι η τελευταία μέρα του μήνα;

Ποια είναι η ημερομηνία της δεύτερης Κυριακής του μήνα;

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Page 42: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

42σαράντα δύο

3. Να συμπληρώσεις.

Πόσους μήνες έχει ένας χρόνος;

Ποιος είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου;

Ποιος είναι ο τελευταίος μήνας του χρόνου;

4. Να δείξεις στο ημερολόγιο:

(α) Με τους μήνες του χειμώνα.

(β) Με τους μήνες της άνοιξης.

(γ) Με τους μήνες του καλοκαιριού.

(δ) Με τους μήνες του φθινοπώρου.

T T T T T T T T

T T T T T T T T

T TT TT TT T

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012

Page 43: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

43σαράντα τρία

5. Να κάνεις έρευνα στην τάξη σου με θέμα «Ποια εποχή έχεις τα γενέθλιά σου».

Να συμπληρώσεις τη γραφική παράσταση.

Αριθμός παιδιών

Κάθε αντιστοιχεί με παιδιά.

καλοκαίριάνοιξη φθινόπωρο χειμώνας

Ποια εποχή έχουν γενέθλια τα περισσότερα παιδιά;

Ποια εποχή έχουν γενέθλια τα λιγότερα παιδιά;

Τα γενέθλια των παιδιών της τάξης μας

Page 44: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

44

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η Λήδα έγραψε τους πιο κάτω διψήφιους αριθμούς σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Λείπουν κάποια ψηφία.

ΜΑΘΗΜΑ 12

Να συμπληρώσεις τους αριθμούς με τα πιο κάτω ψηφία.

2 4 1 9 8 5

σαράντα τέσσερα

2 , 2 , 6, 6, 2, 1

Page 45: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

45σαράντα πέντε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να γράψεις τους αριθμούς που λείπουν.

Να γράψεις τους αριθμούς των σελίδων που διάβασε.

2.

Σοφία

Όταν η Σοφία σταμάτησε να διαβάζει το αγαπημένο της βιβλίο, έβαλε τον σελιδοδείχτη στη σελίδα 53.

47

«Ζούσε κάποτε στο δάσος με τις πασχαλιές ένας τσαγκάρης που έφτιαχνε παπούτσια και παπουτσάκια για ζώα και ζωάκια» [...] «Μια μέρα, Δευτέρα ήταν, μπαίνει στο μαγαζί ο Πελοπίδας

Άρης ο Τσαγκάρης

ο πελαργός.- Τι θέλεις Πελοπίδα;- Ένα παπούτσι πελαργού!- Μόνο ένα;- Μάλιστα!- Γιατί;- Έτσι. Μ’ αρέσει να στέκομαι στο ένα πόδι! [...]

Όταν ξεκίνησα να διαβάζω, ο σελιδοδείχτης

ήταν στη σελίδα 47.

48

Page 46: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

46σαράντα έξι

3. (α) Να γράψεις τους αριθμούς στη σειρά, αρχίζοντας από τον μικρότερο.

(β) Να γράψεις τους αριθμούς στη σειρά, αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο.

14 7054 40

63 98 12 21

Page 47: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

47σαράντα εφτά

4. Ποιοι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι από τον αριθμό στο χρωματισμένο κουτί;

5. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη θερμοκρασία την περασμένη εβδομάδα.

45 49 40 50 64 35

52 51 58 62 70 49

87 70 92 88 78 90

70 75 60 57 90 83

(α) Ποια μέρα παρατηρήθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία το πρωί;

(β) Ποια μέρα παρατηρήθηκε η ψηλότερη θερμοκρασία;

(γ) Τι συμβαίνει στη θερμοκρασία το βράδu;

7 :00 το πρωί 1 :00 το μεσημέρι 7 :00 το βράδυ

Δευτέρα 22 0C 35 0C 18 0C

Τρίτη 20 0C 29 0C 15 0C

Τετάρτη 21 0C 32 0C 16 0C

Πέμπτη 23 0C 34 0C 18 0C

Παρασκευή 22 0C 34 0C 17 0C

Σάββατο 21 0C 36 0C 18 0C

Κυριακή 22 0C 34 0C 17 0C

Page 48: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

48σαράντα οκτώ

ΜΑΘΗΜΑ 13

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Πιο κάτω παρουσιάζονται δύο τμήματα του πίνακα αριθμών.

Να γράψεις τους αριθμούς που λείπουν.

19

28 29 30

50

66

74 76

86

Page 49: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

49σαράντα εννιά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. (α) Να συνεχίσεις τα μοτίβα.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

(β) Ποιος αριθμός υπάρχει και στα δύο μοτίβα; Γιατί συμβαίνει αυτό;

2. Να συμπληρώσεις τα μοτίβα.

7

17

27

51 52 53

30 40 50

25 35 65

72 62 52

47 48 49

Page 50: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

50πενήντα

3. Ο Ηλίας έγραψε τους αριθμούς από το 37 μέχρι το 53.

37, 38, 39, 50, 51, 52, 53

Ποιους αριθμούς ξέχασε να γράψει;

4. H Xριστίνα κατασκεύασε το πιο κάτω μοτίβο.

(α) Αν η Χριστίνα συνεχίσει το μοτίβο ποιους αριθμούς θα γράψει;

(β) Ποια από τις προτάσεις περιγράφει τον κανόνα του μοτίβου;

Προσθέτω κάθε φορά 10.

Προσθέτω κάθε φορά 1.

Αφαιρώ κάθε φορά 10.

Αφαιρώ κάθε φορά 1.

65 40 84 90 74

14, 24, 34, ...

Page 51: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

51πενήντα ένα

ΜΑΘΗΜΑTA 14 ΚΑΙ 15

Να συμπληρώσεις τον πίνακα, για να δείξεις πόσα είναι τα αγόρια και τα κορίτσια στην ορχήστρα.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Τα παιδιά της ορχήστρας του σχολείου μας

είναι 19. Τα αγόρια είναι περισσότερα από τα

κορίτσια.

Page 52: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

52

1. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις.

2. Να αντιστοιχίσεις κάθε κάρτα με ένα σημείο της αριθμητικής γραμμής, όπως στο παράδειγμα.

(α)

(β)

5 + 1 = 6 Tότε 15 + 1 = 16

1 + 5 = 6 Tότε 11 + 5 = 16

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 + 3 =

14 + 3 =

4 + 13 =

2 + 7 =

12 + 7 =

2 + 17 =

9 - 3 =

19 - 3 =

19 - 6 =

6 - 4 =

16 - 4 =

16 - 2 =

7 + 2 = 9 Tότε 17 + 2 =

2 + 7 = 9 Tότε 12 + 7 =

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 - 5 = 4 Tότε 19 - 5 =

9 - 4 = 5 Tότε 19 - 4 =

12 + 1 = 14 - 1 = 10 + 7 = 15 + 4 = 13

18 - 4 = 13 + 3 = 19 - 2 =

πενήντα δύο

Page 53: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

53πενήντα τρία

4. Ο Πέτρος και η Αντιγόνη ψαρεύουν.

Έπιασα μέχρι τώρα 12 μεγάλα ψάρια και 5 μικρά ψάρια.

3. Να λύσεις τα προβλήματα. (α) Ο Κώστας μάζεψε 11 κοχύλια και η Άννα 4 περισσότερα από τον Κώστα. Πόσα κοχύλια μάζεψε η Άννα;

(β) Στο λιμάνι είναι αγκυροβολημένα 16 σκάφη. Πόσα σκάφη έμειναν στο λιμάνι, αν έφυγαν τα 5;

(a) Πόσα ψάρια έπιασε ο Πέτρος;

(β) Πόσα ψάρια έπιασε η Αντιγόνη;

Απάντηση:

Απάντηση:

Έπιασα 4 ψάρια λιγότερα

από εσένα.

Page 54: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

54πενήντα τέσσερα

ΜΑΘΗΜΑ 16

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Να παρατηρήσεις την πιο κάτω πυραμίδα αριθμών. Να συμπληρώσεις τις πυραμίδες που ακολουθούν.

18

15 3

13 2 1

11 2 1

15

Page 55: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

55πενήντα πέντε

(α) Πόσα είναι τα πράσινα αυτοκίνητα;

1. Στον χώρο στάθμευσης υπάρχουν κόκκινα, μαύρα και πράσινααυτοκίνητα. Όλα τα αυτοκίνητα είναι 17.

Στον χώρο στάθμευσης βρίσκονται συνολικά .

(β) Ύστερα από μία ώρα έφυγαν 2 κόκκινα αυτοκίνητα και ήρθαν 4 πράσινα. Πόσα αυτοκίνητα βρίσκονται τώρα στον χώρο στάθμευσης;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

13 2

2. Να συμπληρώσεις.

(α)

(β)

10 11 14 + 3

19 18 15- 8

Page 56: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

56πενήντα έξι

Το αγαπημένο φρούτο των παιδιών της Α΄ τάξης

Κάθε αντιστοιχεί με ένα παιδί.

3.

(γ) Να γράψεις κατάλληλη ερώτηση στις πιο κάτω απαντήσεις.

«11 παιδιά»

«19 παιδιά»

(α) Πόσα παιδιά επέλεξαν τη φράουλα;

(β) Πόσα περισσότερα παιδιά επέλεξαν την μπανάνα από τα παιδιά που επέλεξαν τα κεράσια;

Κάναμε μια έρευνα ανάμεσα στα παιδιά της Α΄

τάξης του σχολείου μας για το αγαπημένο μας φρούτο.

Page 57: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

57πενήντα εφτά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

1. (α) Να γράψεις τον αριθμό, όπως στο παράδειγμα.

13

(β)

18

δεκατρία

δεκαοκτώ

Page 58: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

58

2. Να χρησιμοποιήσεις την αριθμητική γραμμή και να γράψεις:

πενήντα οκτώ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

19

13

15

(a) τον προηγούμενο αριθμό

19

13

15

(β) τον επόμενο αριθμό

του 12 και του 14

του 16 και του 18

(γ) τον αριθμό μεταξύ

, 16, 17

, 11, 12

(δ) τον προηγούμενο αριθμό

, 12,

, 16,

(ε) τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό

(στ) τους δύο αριθμούς μεταξύ του 14 και του 17

ζ) τους δύο αριθμούς μεταξύ του 11 και του 14

,

,

Page 59: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

59πενήντα εννιά

3. Να βάλεις σε κύκλο την ορθή πρόταση.

4. (α) Να βρεις τον μεγαλύτερο αριθμό.

(β) Να βρεις τον μικρότερο αριθμό.

17

13

16

6

11

12

19

20

18

8

9

18

14

20

17

19

Το 12 είναι το 13μεγαλύτερο απόμεγαλύτερο από

μικρότερο απόμικρότερο από

Το 20 είναι το 18μεγαλύτερο απόμεγαλύτερο από

μικρότερο απόμικρότερο από

Το 14 είναι το 11μεγαλύτερο απόμεγαλύτερο από

μικρότερο απόμικρότερο από

Page 60: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

60εξήντα

5. Να συμπληρώσεις όπως στο παράδειγμα.

1 Δεκάδες

2 Moνάδες

(α)

Δεκάδες

Moνάδες

(β)

Δεκάδες

Moνάδες

(γ)

Δεκάδες

Moνάδες

Page 61: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

61εξήντα ένα

Ο αριθμός του βαγονιού

του Ηλία είναι .

6. Να βρεις τον αριθμό που έχει το βαγόνι του Ηλία.

Το βαγόνι μου δεν είναι κόκκινο. Ο αριθμός του

βαγονιού μου γράφεται με δύο ψηφία. Το ψηφίο των μονάδων

δεν είναι το «3».

1

Page 62: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

62εξήντα δύο

7. H εικόνα παρουσιάζει μια σειρά από καρέκλες.

Πόσες καρέκλες υπάρχουν σε 4 τέτοιες σειρές;

8. Na συμπληρώσεις το μοτίβο.

9. Na συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

20 30 50

20Εκτίμηση

19Mέτρηση

Εκτίμηση

Mέτρηση

Εκτίμηση

Mέτρηση

(α)

(β)

Page 63: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

63εξήντα τρία

10. Να εκτιμήσεις πόσα είναι τα αντικείμενα στη δεύτερη στήλη.

10 μολύβιαπερίπου 20 μολύβιαπερίπου 30 μολύβια

10 κεράκιαπερίπου 20 κεράκιαπερίπου 40 κεράκια

10 πεταλούδεςπερίπου 40 πεταλούδεςπερίπου 90 πεταλούδες

Page 64: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

64εξήντα τέσσερα

11. Να αντιστοιχίσεις και να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

12

16

17

14

16

12

15

20

19

14

10

2

+ =

+ =

+ =

+ =

10 7 17

Page 65: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

65εξήντα πέντε

12. Ποια είναι η φανέλα της Μαρίλιας;

• Η φανέλα του Αντρέα έχει τον αριθμό 10.

• Ο αριθμός της φανέλας του Κώστα είναι κατά 4 μικρότερος από τον αριθμό της φανέλας του Αντρέα.

• Ο αριθμός της φανέλας της Νίκης είναι κατά 2 μεγαλύτερος από τον αριθμό της φανέλας του Αντρέα.

• Η φανέλα της Ιωάννας έχει αριθμό ίσο με το άθροισμα των αριθμών στις φανέλες του Αντρέα και του Κώστα.

6 10 12 13 16

13. Να αντιστοιχίσεις.

30 + 6 2 + 40 20 + 3 7 + 50

Page 66: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

66εξήντα έξι

14. Να συμπληρώσεις.

20 + 6 = 26 + =

+ = + =

Δεκάδες Μονάδες

2 6

Δεκάδες Μονάδες Δεκάδες Μονάδες

Δεκάδες Μονάδες

Page 67: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

67εξήντα εφτά

15. Να αντιστοιχίσεις τα χρήματα του κάθε παιδιού με τα βιβλία που μπορεί να αγοράσει από την έκθεση βιβλίου του σχολείου του.

Niκος

Λήδα

16. Να σχεδιάσεις τα χρήματα στα πορτοφόλια.

Το πορτοφόλι της Λήδας Το πορτοφόλι του Νίκου

Page 68: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

68εξήντα οκτώ

17. Να βρεις το μικρότερο άθροισμα, όπως στο παράδειγμα.

20 + 2 20 + 6

40 + 0

50 + 7

60 + 6

20 + 3

30 + 7

50 + 9

(α)

(β)

(γ)

18. Να βρεις τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό του αθροίσματος, όπως στο παράδειγμα.

Προηγούμενοςαριθμός

ΆθροισμαΕπόμενος αριθμός

22

5930 + 6

7450 + 8

20 + 1

3770 + 3

15

10 + 435

72

57

20

13

Page 69: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

69εξήντα εννιά

19. Να συμπληρώσεις.

(α) Η Χαρά αγόρασε ένα τύμπανο και ένα ντέφι. Πόσα πλήρωσε;

Η Χαρά πλήρωσε .

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

€5

€4 €10

€20 €2

€32

Page 70: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

70εβδομήντα

Η Aλεξία αγόρασε .

(γ) Ο Νίκος είχε €25. Αγόρασε μια τρομπέτα.

Πόσα χρήματα του έμειναν;

(δ) Πόσο πιο ακριβή είναι η κιθάρα από τις μαράκες;

(β) Η Αλεξία πλήρωσε €16. Τι αγόρασε;

Page 71: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

71εβδομήντα ένα

20. Ο πατέρας του Νίκου είναι 38 χρονών. Ο Νίκος είναι 30 χρόνια μικρότερος από τον πατέρα του. Η μητέρα του Νίκου είναι 8 χρόνια μικρότερη από τον πατέρα του. Ο παππούς του Νίκου είναι 80 χρόνια μεγαλύτερος από τον εγγονό του.

Να συμπληρώσεις τον πίνακα.

Ηλικία

Πατέρας

Νίκος

Μητέρα

Παππούς

21. (α) Να γράψεις τον προηγούμενο αριθμό.

_______ , 28 _______ , 40 _______ , 67 _______ , 80

(β) Να γράψεις τον επόμενο αριθμό.

59, _______ 73, _______ 89, _______ 40, _______

(γ) Να γράψεις τον αριθμό που είναι μεταξύ.

33, _______ , 35 69, _______ , 71 58, _______ , 60

22. Να συμπληρώσεις τα μοτίβα.

1 88 2 89

8 61 7 60

Page 72: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

72

23. Σε ποιον αριθμό βρίσκεται το κάθε έντομο;

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24. (α) Να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω κάρτες, για να γράψειςδιψήφιους αριθμούς.

3 4 6

(β) Να γράψεις τους διψήφιους αριθμούς που έγραψες στη σειρά, αρχίζοντας από τον μικρότερο.

25. Να γράψεις τους αριθμούς 20 και 80 στην αριθμητική γραμμή.

500 100

εβδομήντα δύο

Page 73: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

73εβδομήντα τρία

26. Να συμπληρώσεις τα μοτίβα και να επιλέξεις τον κανόνα.

(α)

Προσθέτω κάθε φορά 7. Αφαιρώ κάθε φορά 7.

Προσθέτω κάθε φορά 10. Αφαιρώ κάθε φορά 10.

(β)

Προσθέτω κάθε φορά 2. Αφαιρώ κάθε φορά 2.

Προσθέτω κάθε φορά 10. Αφαιρώ κάθε φορά 10.

(γ)

Προσθέτω κάθε φορά 2. Αφαιρώ κάθε φορά 2.

Προσθέτω κάθε φορά 10. Αφαιρώ κάθε φορά 10.

717

27

8272

62

34 3832

Page 74: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

74

27. Να συμπληρώσεις τα μοτίβα.

28. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις και να γράψεις στον πίνακα το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε αποτέλεσμα. Ο πίνακας κρύβει ένα από τα αγαπημένα αθλήματα των παιδιών.

16 + 2 =

11 + 3 =

8 + 1 =

15 - 5 =

12 - 1 =

19 - 7 =

20 - 4 =

17 - 4 =

16 + 3 =

12 + 5 =

14 16 19 11 9 12 13 10 17 18

εβδομήντα τέσσερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

80

90

100

85

95

90

100

Page 75: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

75εβδομήντα πέντε

29. Να βρεις δύο αριθμούς, οριζόντια ή κατακόρυφα, με διαφορά 12, όπως στο παράδειγμα. Να γράψεις τις αντίστοιχες μαθηματικές προτάσεις.

16 - 4 = 12 16

3

19

3

1

4

18

7

12

0

17

5

15

13

3

2

16

3

1

14

18

6

2

0

2

30. (α) Να χρωματίσεις τις κάρτες εργασίας με άθροισμα ή διαφορά 10.

(β) Να γράψεις δικές σου μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης που δίνουν άθροισμα ή διαφορά 10.

10 + 0 = 6 + 4 = 8 + 1 =

19 - 9 = 14 - 4 = 9 - 4 =

31. Να συμπληρώσεις.

• Είναι λιγότερα από 10 + 9.

• Είναι περισσότερα από 10 + 4.

• Μπορώ να τα μετρήσω 5, 5.

Τα μολύβια μου είναι ___________ .

Πόσα είναι τα μολύβια μου;

Page 76: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

76εβδομήντα έξι

32. Να βρεις το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, όπως στο παράδειγμα.

(α)

(β )

(γ )

(δ )

13 + 2 = 17 - 1 = 15 16

16 - 2 = 11 + 2 =

19 - 9 = 15 + 3 =

7 + 12 = 19 - 4 =

10 + 6 = 18 - 3 =

Page 77: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

77εβδομήντα εφτά

33. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις για τις κινήσεις της πάπιας.

0 5 10 15 20

Πού θα φτάσει η πάπια αν ξεκινήσει από:

(α) το 13 και κινηθεί 3 βήματα πίσω

(β) το 13 και κινηθεί 3 βήματα μπροστά

(γ) το 17 και κινηθεί 4 βήματα πίσω

(δ) το 17 και κινηθεί 3 βήματα μπροστά

34. Ποια μαθηματική πρόταση ταιριάζει στην ιστορία;

15 - 2 + 4 = 15 - 2 - 4 = 15 + 2 - 4 =

Page 78: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

78εβδομήντα οκτώ

35. Τα παιδιά μετρούν τα όργανα Φυσικής Αγωγής στην αποθήκη του σχολείου.

Ποια μαθηματική πρόταση ταιριάζει με το πρόβλημα;

(α) Οι μπάλες ποδοσφαίρου είναι 12 και οι μπάλες καλαθόσφαιραςείναι 6. Πόσες είναι όλες οι μπάλες μαζί;

(β) Οι ρακέτες είναι 16. Τα σχοινάκια είναι 3 περισσότερα. Πόσαείναι τα σχοινάκια;

(γ) Τα κόκκινα και τα πράσινα κρεβατάκια είναι 15. Αν τα κόκκιναείναι 3, πόσα είναι τα πράσινα κρεβατάκια;

(δ) Στην αποθήκη υπήρχαν μερικές μπάλες αντισφαίρισης. Ο δάσκαλος Φυσικής Αγωγής αγόρασε ακόμα 4 και έγιναν όλες18. Πόσες μπάλες υπήρχαν αρχικά;

12 - 6 = 12 - = 6 12 + 6 =

16 - 3 = 16 + 3 = 16 - = 3

15 - 3 = 15 + 3 = - 3 = 15

18 + 4 = + 4 = 18 - 4 = 18

Page 79: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

79εβδομήντα εννιά

37. Να βρεις ποιον αριθμό αναπαραστά το κάθε σχήμα.

36. Να συμπληρώσεις όπως στο παράδειγμα.

= 15 = 3 14 + = 17

(α) 19 - =

(γ) - =

(ε) + 2 =

(β) - 4 =

(δ) + =

(στ) - 1 =

+ + 13 = 17

+ + 13 = 17

18 - = 17

=

=

=

Page 80: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος
Page 81: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

ENOTHTΑ 10

Page 82: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

82

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Να βρεις, με διαφορετικούς τρόπους, πόσα παιδιά είναι στη σκηνή.

ΜΑΘΗΜΑ 1

ογδόντα δύο

Page 83: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

83

2. Να σχεδιάσεις 4 παράθυρα σε κάθε σπίτι.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να βάλεις 2 καλαμάκια σε κάθε ποτήρι.

(α) Πόσα είναι τα ποτήρια;

(β) Πόσα καλαμάκια έβαλες σε κάθε ποτήρι;

(γ) Πόσα είναι όλα τα καλαμάκια;

(α) Πόσα είναι τα σπίτια;

(β) Πόσα παράθυρα σχεδίασες σε κάθε σπίτι;

(γ) Πόσα είναι όλα τα παράθυρα;

ογδόντα τρία

Page 84: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

84

3. Να λύσεις τα προβλήματα.

(α) Η Νίκη έχει 2 κουτιά. Σε κάθε κουτί έβαλε 4 ψηφιακούς δίσκους.

Πόσοι είναι όλοι οι ψηφιακοί δίσκοι της Νίκης;

(β) Η κυρία Άντρη χρειάζεται 5 μήλα, για να φτιάξει μια μηλόπιτα. Πόσα μήλα θα χρειαστεί, για να φτιάξει 2 μηλόπιτες;

ογδόντα τέσσερα

Page 85: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

85

4. Να γράψεις μαθηματικές προτάσεις, για να δείξεις πόσα είναι όλα τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του Πάνου σε κάθε εικόνα.

(α) Νομίζω πρέπει να συγυρίσω

τη βιβλιοθήκη μου.

Πολύ καλύτερατώρα.

Πάνος

Πάνος

(β)

ογδόντα πέντε

Page 86: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

86

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3

Με ποιους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να αγοράσει το μέλι που χρειάζεται;

Να γράψεις τις μαθηματικές προτάσεις.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η κυρία Κατερίνα χρειάζεται 6 μπουκάλια μέλι.Το μέλι πωλείται σε συσκευασίες με 1 μπουκάλι, με 2 μπουκάλια ή με 3 μπουκάλια.

ογδόντα έξι

Page 87: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

87

Σε κάθε βαγόνι κάθισαν 2 παιδιά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(β) Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις, για να δείξεις πόσα παιδιά κάθισαν στον τροχό του λούνα παρκ.

+ + + + =

1. (α) Να χρησιμοποιήσεις κύβους , για να δείξεις τα παιδιά σε κάθε βαγόνι.

=

ογδόντα εφτά

Page 88: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

88

2. Πόσοι είναι οι τροχοί στα ποδήλατα;

3. Πόσα είναι τα κλειδιά;

+ + + =

=

+ + =

=

ογδόντα οκτώ

Page 89: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

89

4. Πόσα είναι τα παιδιά στις βάρκες;

5. Πόσα είναι τα πουλιά στις φωλιές;

+ + = =

+ = =

ογδόντα εννιά

Page 90: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

90

6. Να περιγράψεις τι έκανε η Λήδα, για να δείξει τη μαθηματική πρόταση.

ενενήντα

Page 91: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

91

Να δείξεις στο πλαίσιο τη μαθηματική πρόταση και να συμπληρώσεις, όπως τη Λήδα.

(α)

(γ)

(β)

ενενήντα ένα

Page 92: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

92

7. Να δείξεις τη μαθηματική πρόταση με κύβους, όπως στο παράδειγμα και να συμπληρώσεις.

(a)

(β)

ενενήντα δύο

Page 93: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

93

ΜΑΘΗΜΑ 4

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Χρειάζεσαι 10 ράβδους πλαστελίνη, για τις κατασκευές σου.

(α) Na βρεις με διαφορετικούς τρόπους ποιες συσκευασίες μπορείς να αγοράσεις.

(β) Ποιον τρόπο θα επιλέξεις; Γιατί;

ενενήντα τρία

Page 94: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

94

Τα χρήματα του Κυριάκου

+ + =

=

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις για τα χρήματα του κάθε παιδιού, όπως στο παράδειγμα.

Τα χρήματα του Μάνου

Τα χρήματα της Μαρίας

2 2 2

3 2

6

6

+ + =

=

+ =

=

ενενήντα τέσσερα

Page 95: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

95

2. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις.

(α)

(β)

Πόσα είναι όλα τα κομμάτια;

+ =

=

Πόσα ποτήρια θα γεμίσουν;

+ =

=

Αγόρασα 2 κουτιά χυμού πορτοκάλι. Το κάθε κουτί γεμίζει 4 ποτήρια.

Έτοιμη η παραγγελία! Δύο μεγάλες πίτσες, μοιρασμένες σε 10 κομμάτια η καθεμιά.

ενενήντα πέντε

Page 96: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

96

3. Τα παιδιά έκαναν μια έρευνα για το αγαπημένο τους παιχνίδι στην παιδική χαρά και κατασκεύασαν το πιο κάτω ραβδόγραμμα.

Το αγαπημένο μας παιχνίδι

Κάθε αντιστοιχεί με 2 παιδιά.

Να γράψεις 2 μαθηματικές προτάσεις για κάθε ερώτηση.

(α) Πόσα παιδιά προτιμούν την κούνια;

(β) Πόσα παιδιά προτιμούν την τραμπάλα;

(γ) Πόσα παιδιά προτιμούν την τσουλήθρα;

ενενήντα έξι

Page 97: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

97

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής τα παιδιά θα σταθούν σε σειρές. Τα παιδιά είναι περισσότερα από 5 και λιγότερα από 10. Κάθε σειρά θα έχει τον ίδιο αριθμό παιδιών.

Τι παρατηρείς;

ΜΑΘΗΜΑ 5

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Να σχεδιάσεις τους δύο τρόπους που εισηγήθηκαν τα παιδιά και να γράψεις τις μαθηματικές προτάσεις.

Μπορούμε να σταθούμε σε 2 σειρές.

Σωστά. Μπορούμε, επίσης, να σταθούμε σε 4 σειρές.

ενενήντα εφτά

Page 98: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

98

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

(β)

(a)

2 + 2 + 2 = 63 x 2 = 6

3 + 3 = 62 x 3 = 6

ενενήντα οκτώ

Page 99: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

99

5 x 4

2. Να γράψεις δύο μαθηματικές προτάσεις πολλαπλασιασμού για κάθε εικόνα, όπως στο παράδειγμα.

x =

3. Να αντιστοιχίσεις τους φακέλους με τα γραμματοκιβώτια.

2 x 4

3 x 2

10 x 2

2 x 3

4 x 2

2 x 10

x =3 2 6 2 3 6

x = x =

x = x =

4 x 5

ενενήντα εννιά

Page 100: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

100

ΜΑΘΗΜΑ 6

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Πόσα γραμματόσημα έχει η Λίζα;

Να γράψεις μια μαθηματική πρόταση, για να δείξεις πώς σκέφτηκες.

Η Λίζα έχει γραμματόσημα.

εκατόν

Page 101: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

101

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

4 + 4 = 82 x 4 = 8

2 + 2 + 2 + 2 = 84 x 2 = 8

(α)

(β)

εκατόν ένα

Page 102: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

102

(α)

(β)

(γ)

2. Να χρωματίσεις, για να δείξεις τις μαθηματικές προτάσεις και να συμπληρώσεις.

1 x 4 =

4 x 5 =

5 x 2 =

εκατόν δύο

Page 103: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

103

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

(α) Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να ντυθεί ο Κυριάκος;

ΜΑΘΗΜΑ 7

Κυριάκος

(β) Αν ο Κυριάκος είχε 4 φανέλες και 2 παντελόνια, πόσους συνδυασμούς θα έκανε;

εκατόν τρία

Page 104: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

104

1. Η Φώφη έχει τα πιο κάτω φλιτζάνια και πιάτα. Kάθε μέρα στο πρωινό της θέλει να χρησιμοποιεί διαφορετικό συνδυασμό φλιτζανιού και πιάτου.

Να δείξεις τους συνδυασμούς που θα κάνει η Φώφη.

(α) Πόσα είναι τα φλιτζάνια;

(β) Πόσα είναι τα πιάτα;

(γ) Πόσους συνδυασμούς θα κάνει η Φώφη;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

εκατόν τέσσερα

Page 105: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

105

(α)

(β)

2. Να σχεδιάσεις κατάλληλη εικόνα για κάθε μαθηματική πρόταση.

2 x 4 = 8

3 x 5 = 15

3. Να γράψεις ένα πρόβλημα για τη μαθηματική πρόταση.

3 x 2 = 6

εκατόν πέντε

Page 106: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

106

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ο Κώστας και η Ρένα θα μοιραστούν στα ίσα τα αυτοκίνητα που έχουν.

(α) Πόσα αυτοκίνητα θα πάρει το κάθε παιδί;

(β) Ο Γιώργος και η Ιωάννα επισκέφτηκαν τον Κώστα και τη Ρένα, για να παίξουν όλοι μαζί. Αν τα 4 παιδιά μοιραστούν στα ίσα τα αυτοκίνητα, πόσα θα πάρει το κάθε παιδί;

Τι παρατηρείς;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8 ΚΑΙ 9

εκατόν έξι

Page 107: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

107

1. Ο Μάριος και η Χριστίνα μάζεψαν 6 κοχύλια. Θα τα μοιραστούν στα ίσα.

(α) Να χρησιμοποιήσεις κύβους , για να δείξεις την ιστορία.

(β) Να ζωγραφίσεις, για να δείξεις πώς μοίρασαν τα κοχύλια.

Πόσα είναι όλα τα κοχύλια;

Πόσα είναι τα παιδιά;

Πόσα κοχύλια πήρε το κάθε παιδί;

(γ) Να συμπληρώσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

εκατόν εφτά

Page 108: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

108

2. Η Μαρία θα βάλει τις μαράκες που υπάρχουν στην αίθουσα Μουσικής σε 2 κουτιά.

Σε κάθε κουτί θα βάλει τον ίδιο αριθμό από μαράκες.

(α) Να σχεδιάσεις τις μαράκες στα κουτιά.

Πόσες είναι όλες οι μαράκες;

Πόσα είναι τα κουτιά;

Πόσες μαράκες θα βάλει σε κάθε κουτί;

(β) Να συμπληρώσεις.

εκατόν οκτώ

Page 109: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

109

3. Η Νατάσα έχει 6 χρωματιστά μολύβια. Τα μοίρασε στα ίσα στις τρεις μολυβοθήκες της.

Πόσα είναι όλα τα χρωματιστά μολύβια;

Πόσες είναι οι μολυβοθήκες;

Πόσα χρωματιστά μολύβια έβαλε σε κάθε μολυβοθήκη;

(β) Να συμπληρώσεις.

(α) Να ζωγραφίσεις αυτό που έκανε η Νατάσα.

εκατόν εννιά

Page 110: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

110

4. Ο Κώστας θα βάλει τα αυτοκόλλητα που αγόρασε σε 4 σελίδες. Σε κάθε σελίδα θα βάλει τον ίδιο αριθμό από αυτοκόλλητα.

(α) Να σχεδιάσεις τα αυτοκόλλητα στις σελίδες των τετραδίων.

(β) Πόσα αυτοκόλλητα θα βάλει σε κάθε σελίδα;

εκατόν δέκα

Page 111: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

111

5. Να χρησιμοποιήσεις τα πλαίσια, όπως στο παράδειγμα, για να δείξεις πόσες τάπες έχει η κάθε ομάδα.

(α)

(β)

(γ)

εκατόν έντεκα

Page 112: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

112

6. Ο Hλίας πήγε εκδρομή με 2 φίλους του. Έβαλαν στο τραπέζι τα είδη που πήραν μαζί τους, για να τα μοιραστούν

στα ίσα.

Να γράψεις μαθηματικές προτάσεις, για να δείξεις πώς μοιράστηκαν στα ίσα τα διάφορα είδη.

εκατόν δώδεκα

Page 113: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

113

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

(α) Να χρωματίσεις τα σκαλιά.

(β) Τα κόκκινα σκαλιά θα είναι .

Τα κίτρινα σκαλιά θα είναι .

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10 ΚΑΙ 11

εκατόν δεκατρία

Βάφω τα σκαλιά με κίτρινη και κόκκινη μπογιά.

Τα κόκκινα σκαλιά πρέπει να είναι διπλάσια από τα κίτρινα.

Page 114: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

114

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Οι ζέβρες χορεύουν σε ζευγάρια. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

2

4

3

5

8

12

8

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

εκατόν δεκατέσσερα

Page 115: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

115

2. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3x =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4x =

2 4x =

2 10x =

εκατόν δεκαπέντε

Page 116: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

116

3. Να χρωματίσεις τα καπέλα και να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις.

(α)

(β)

εκατόν δεκαέξι

Τα μισά καπέλα είναι κόκκινα

και τα άλλα μισά γαλάζια.

Page 117: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

117

4. Τα δίδυμα μοίρασαν δίκαια τους κύβους. Πόσους κύβους έχει το καθένα; Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

3 3

(β)

(δ)

(α)

(γ)

(ε)

εκατόν δεκαεφτά

Όλοι οι κύβοι είναι 6.

Όλοι οι κύβοι είναι 8.

Όλοι οι κύβοι είναι 20.

Όλοι οι κύβοι είναι 12.

Όλοι οι κύβοι είναι 16.

Όλοι οι κύβοι είναι 10.

Page 118: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

118

5.

Πάνος

Πόσα είναι τα βιβλία στην τσάντα του Πάνου;

Πόσες μπάλες είχε ο Νίκος;

6. Ο Νίκος είχε μερικές μπάλες.

Τα βιβλία στην τσάντα μου είναι διπλάσια από τα βιβλία

της Εύας.

Έχω 4 βιβλία στην τσάντα

μου.

Ξεφούσκωσαν οι μισές μπάλες. Μου έμειναν 3 μπάλες.

εκατόν δεκαοκτώ

Εύα

Page 119: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

119

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Μια παρέα από 10 παιδιά πήγαν επίσκεψη στο υδροπάρκο. Περιμένουν στη σειρά, για να μπουν στις βάρκες.

Να συμπληρώσεις.

(α) Πόσες βάρκες θα χρειαστούν, αν σε κάθε βάρκα μπαίνουν 2 παιδιά;

(β) Πόσες βάρκες θα χρειαστούν , αν σε κάθε βάρκα μπαίνουν 5 παιδιά;

(γ) Την επόμενη μέρα μια άλλη παρέα πήγε στο υδροπάρκο. Πόσα μπορεί να είναι τα παιδιά της παρέας αυτής, αν σε κάθε βάρκα μπήκαν 3 παιδιά και γέμισαν όλες οι βάρκες;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 12 ΚΑΙ 13

εκατόν δεκαεννιά

Page 120: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

120

1. Να συμπληρώσεις, όπως στο παράδειγμα.

(α) Πόσες τετράδες είναι;

(β) Πόσες δυάδες είναι;

(γ) Πόσες τριάδες είναι;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πόσες τριάδες είναι; 2

εκατόν είκοσι

Page 121: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

121

2. Να συμπληρώσεις.

(α) Τα παιδιά της τάξης του Νίκου μπήκαν σε δυάδες. Πόσες δυάδες θα σχηματίσουν;

(β) Στο μάθημα των Μαθηματικών τα παιδιά εργάστηκαν σε τριάδες. Πόσες τριάδες θα σχηματίσουν;

εκατόν είκοσι ένα

Page 122: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

122

3. Να χρησιμοποιήσεις το πλαίσιο όπως στο παράδειγμα, για να δείξεις πόσες ομάδες έφτιαξες. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις.

(α)

(β)

(γ)

εκατόν είκοσι δύο

Page 123: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

123

4. Να συμπληρώσεις.

(α) Πόσα είναι όλα τα παιδιά;

(β) Σε πόσες ομάδες χωρίστηκαν τα παιδιά;

Χωριστήκαμε σε τριάδες.

εκατόν είκοσι τρία

Page 124: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

124

Σε κάθε αυτοκινητάκι βάζουμε

4 τροχούς.

(α) Πόσα αυτοκινητάκια θα φτιάξουν τα παιδιά με 8 τροχούς;

(β) Πόσα ποδήλατα θα φτιάξουν με 8 τροχούς;

5. Να συμπληρώσεις.

(γ) Αν τα παιδιά φτιάξουν 5 δίτροχες μοτοσυκλέτες, πόσους τροχούς θα χρειαστούν;

εκατόν είκοσι τέσσερα

Page 125: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

125

Να παρατηρήσεις το πρώτο διάγραμμα και να συμπληρώσεις.

ΜΑΘΗΜΑ 14

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

2 3 6

4

8

3

2

9

10

20

5 10

εκατόν είκοσι πέντε

Page 126: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

126

1. Πόσα είναι όλα τα ψωμιά;

Ο Χάρης θέλει να βάλει τα ψωμιά σε κουτιά.

(α) Πόσα κουτιά θα χρειαστεί, αν βάζει 2 ψωμιά σε κάθε κουτί;

(β) Πόσα κουτιά θα χρειαστεί, αν βάζει 5 ψωμιά σε κάθε κουτί;

Να γράψεις τις μαθηματικές προτάσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

εκατόν είκοσι έξι

Page 127: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

127

2. Να γράψεις 4 μαθηματικές προτάσεις για την εικόνα.

3. Να χρησιμοποιήσεις τους πιο κάτω αριθμούς, για να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις.

(α) 2 3 6

(β) 2 5 10

εκατόν είκοσι εφτά

Page 128: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

128

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Να δείξεις τα χρήματα της Λήδας με διαφορετικούς τρόπους.

Λήδα

ΜΑΘΗΜΑ 15

εκατόν είκοσι οκτώ

Στο πορτοφόλι μου έχω €16.

Page 129: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

129

1. Να συμπληρώσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(α) (β)

Πόσα πλήρωσε ο Nίκος;

(γ) Στο πορτοφόλι μου έχω

.

Λίζα

Ηλίας

Στον κουμπαρά μου έχω

.

Tι μπορεί να αγοράσει ο Ηλίας;

εκατόν είκοσι εννιά

€1

€4€3

€10

€2

€5

€4

Nίκος

Αγόρασα2 αρκουδάκια.

Πόσα αυτοκινητάκια μπορεί να αγοράσει η Λίζα;

Page 130: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

130

(δ) Να δείξεις με δύο διαφορετικούς τρόπους ποια κέρματα

χρειάζεται ο Κυριάκος, για να αγοράσει 2 αυτοκινητάκια.

Κέρματα Μαθηματική πρόταση

εκατόν τριάντα

2. (α) Η Σοφία πλήρωσε €20. Τι αγόρασε;

H Σοφία αγόρασε

(β) Ο Νίκος έχει στο πορτοφόλι του .

Πόσα χρήματα χρειάζεται ακόμα, για να αγοράσει

ένα αεροπλανάκι;

(γ) Η Χαρά είχε στον κουμπαρά της €10. Αγόρασε 2

κούκλες. Πόσα χρήματα έχει τώρα στον κουμπαρά

της;

Page 131: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

131

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

(α) Πόσα θα πληρώσει η κυρία Νίκη, αν αγοράσει 6 φυτά από το φυτώριο Μαργαρίτα;

ΜΑΘΗΜΑ 16

εκατόν τριάντα ένα

(β) Πόσα θα πληρώσει η κυρία Νίκη, αν αγοράσει 6 φυτά από το φυτώριο Ρόδο;

(γ) Ποια προσφορά τη συμφέρει και γιατί;

Αν πάρετε 2 φυτά,

πληρώνετε €3.

Αν πάρετε 3 φυτά,

πληρώνετε €4.

Page 132: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

132

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να συμπληρώσεις.

(a) Aν

Τότε

(a) Aν

Τότε

εκατόν τριάντα δύο

Page 133: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

133

Τα αρκουδάκια μπορεί να στοιχίζουν

€ Οι μπάλες μπορεί να στοιχίζουν

2. Στο κατάστημα παιχνιδιών 2 αρκουδάκια στοιχίζουν όσο 3 μπάλες.

Να συμπληρώσεις.

= =

3. Να λύσεις τα πιο κάτω προβλήματα.

εκατόν τριάντα τρία

(a) Δύο γλυκίσματα στοιχίζουν €3. Πόσα στοιχίζουν 6 γλυκίσματα;

Απάντηση:

Απάντηση:

(β) Πέντε γραμματόσημα στοιχίζουν €1. Η Νίκη έχει €4. Πόσα γραμματόσημα μπορεί να αγοράσει;

Page 134: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

134 εκατόν τριάντα τέσσερα

4. Ο κύριος Ανδρέας τοποθετεί πλακάκια στον διάδρομο. Για κάθε 3 άσπρα πλακάκια, τοποθετούνται 2 γκρίζα πλακάκια.

Πόσα γκρίζα πλακάκια θα τοποθετηθούν,

(a) αν τοποθετηθούν 6 άσπρα πλακάκια;

(β) αν τοποθετηθούν 12 άσπρα πλακάκια;

Page 135: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

135

Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 17 ΚΑΙ 18

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

(α) Η Αλίκη αγόρασε από το βιβλιοπωλείο παραμύθια.

Το κάθε παραμύθι στοίχιζε ευρώ.

Στο ταμείο πλήρωσε ευρώ.

(β) Ο κύριος Γιώργος έφερε κουτιά νερομπογιές για το μάθημα

της Τέχνης.

Μοίρασε τις νερομπογιές στα ίσα σε ομάδες.

Η κάθε ομάδα πήρε κουτιά νερομπογιές.

εκατόν τριάντα πέντε

Page 136: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

136

1. Να χρησιμοποιήσεις τους αριθμούς και τα σύμβολα, για να γράψεις ισότητες.

2. Να συμπληρώσεις τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε σχήμα. Οι αριθμοί έξω από τον πίνακα δείχνουν το άθροισμα

κάθε γραμμής και κάθε στήλης.

2 3 4 5 6

10 12 15 18 20

8

15

5

12 9 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

εκατόν τριάντα έξι

Page 137: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

137

3. Να κατασκευάσεις ένα πρόβλημα για κάθε μαθηματική πρόταση.

εκατόν τριάντα εφτά

Δοκίμασε τώρα αυτό!

(2 x 5) + 4 =

Page 138: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

138

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

1. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις.

(α)

(β)

(γ)

εκατόν τριάντα oκτώ

Page 139: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

139

2. Να βάλεις τον ίδιο αριθμό φρούτων σε κάθε πιάτο και να συμπληρώσεις όπως στο παράδειγμα.

2

εκατόν τριάντα εννιά

Page 140: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

140

3. Να συμπληρώσεις τις μαθηματικές προτάσεις, όπως στο παράδειγμα.

6 2 3

εκατόν σαράντα

Βάζω 2 γλάστρες σε κάθε ανθώνα.

Πόσους ανθώνες θα χρειαστώ;

Page 141: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

141

4. Να συμπληρώσεις τον πίνακα.

Κούνιες Παιδιά

1 2

2 4

εκατόν σαράντα ένα

Σε μια κούνια κάθονται 2 παιδιά.

Πόσα παιδιά θα καθίσουν σε 5 κούνιες;

Page 142: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

142

Να σχεδιάσεις τους πύργους του Νίκου και να συμπληρώσεις.

5. Οι πύργοι του Νίκου έχουν διπλάσιους κύβους από τους πύργους του Χάρη.

Οι πύργοι του Χάρη Οι πύργοι του Νίκου

κύβοι

εκατόν σαράντα δύο

κύβοι

κύβοι κύβοι

κύβοι κύβοι

Page 143: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

143

Να σχεδιάσεις τα βραχιόλια της Μαρίας και να συμπληρώσεις.

6. Τα βραχιόλια της Μαρίας έχουν τις μισές χάντρες από τα βραχιόλια της Άννας.

Τα βραχιόλια της Άννας Τα βραχιόλια της Μαρίας

χάντρες χάντρες

εκατόν σαράντα τρία

χάντρες χάντρες

χάντρες χάντρες

Page 144: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

144

7.

Συνταγή για γλύκισμα (μία δόση)

1 ποτήρι λάδι1 ποτήρι ζάχαρη2 ποτήρια γάλα4 ποτήρια αλεύρι5 αυγά10 κουταλιές σοκολάτα2 φακελάκια βανίλια

Να συμπληρώσεις.

Θέλω να κάνω τη διπλάσια δόση.

ποτήρια λάδι

ποτήρια ζάχαρη

ποτήρια γάλα

ποτήρια αλεύρι

αυγά

κουταλιές σοκολάτα

φακελάκια βανίλια

εκατόν σαράντα τέσσερα

Βρήκα μια συνταγή.

Ας φτιάξουμε ένα γλύκισμα.

Page 145: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

145

9. Πόσα χρήματα έχει ο Ηλίας;

8. Ο Βασίλης έχει τα διπλάσια χρήματα από τον Αντρέα.

Να σχεδιάσεις τα χρήματα του Βασίλη.

Τα χρήματα του Αντρέα Τα χρήματα του Βασίλη

Ηλίας

εκατόν σαράντα πέντε

Στο πορτοφόλι μου έχω

10. O Nίκος, η Γεωργία και ο Γιάννης έφαγανσε καφετερία. Ο λογαριασμός έγραφε €15. Συμφώνησαν να μοιραστούν το λογαριασμό.

Πόσα θα πληρώσει το κάθε παιδί;

Page 146: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

146

11. Να συμπληρώσεις.

12. Να συμπληρώσεις.

2 x 4 = 4 x

3 x = 5 x 3

x 2 = 2 x 3

2 x 10 = x

x 5 = x 2

6

4

5 10 20

12 18

εκατόν σαράντα έξι

Page 147: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

147

Να συμπληρώσεις.

13. Πόσα δάχτυλα φαίνονται σε κάθε σχέδιο;

14. Να χρωματίσεις την κάρτα με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.

x =

Η πεταλούδα

x =

Το δέντρο

(α)

(β)

(γ)

(δ)

εκατόν σαράντα εφτά

Page 148: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

148

15. Ποιες κάρτες δίνουν αποτέλεσμα μεγαλύτερο από 3;

εκατόν σαράντα οκτώ

Page 149: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

149

16. Να χρωματίσεις τα αεροπλάνα.

17.

18. Πόσες κούκλες έχει η Λήδα;

Η Λήδα έχει .

εκατόν σαράντα εννιά

• Μερικά αεροπλάνα είναι κόκκινα και μερικά είναι μπλε.• Τα μπλε αεροπλάνα είναι διπλάσια από τα κόκκινα.

Ξόδεψα τα μισά χρήματαπου είχα στον κουμπαρά μου.

Μου έμειναν €10.

Πόσα χρήματα κρατούσα στην αρχή;

• Είναι περισσότερες από 4.• Είναι λιγότερες από 10.

• Μπορώ να τις μοιράσω στα ίσα σε 3 κουτιά.• Δεν είναι 9.

Page 150: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

150

19. Ποια είναι τα αντικείμενα στην κασετίνα του Θωμά;

Θωμάς

20. Πόσα είναι τα μπισκότα στο κουτί;

• Είναι περισσότερα από 5.• Είναι λιγότερα από 10.• Δεν είναι τα διπλάσια του 4.• Δεν μπορούν να γίνουν τριάδες.

Τα σβηστήρια είναι τα μισά από τα μολύβια.

Τα σβηστήρια είναι διπλάσια από τις ρίγες.Στην κασετίνα μου έχω ξύστρα.

εκατόν πενήντα

Page 151: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

151εκατόν πενήντα ένα

21. Πόσα χρωματιστά μολύβια υπάρχουν μέσα στην κασετίνα της Σοφίας;

22. Να συμπληρώσεις.

• Μπορώ να τα βάλω σε δυάδες.• Μπορώ να τα βάλω σε τριάδες.• Είναι λιγότερα από 12.

Τα χρωματιστά μολύβια της Σοφίας είναι .

2

2

10

Page 152: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

152

23. Ποια μαθηματική πρόταση ταιριάζει με το πρόβλημα;

(a) Η Μαρίνα έχει 15 φράουλες. Τις μοίρασε στα ίσα σε 3 τάρτες. Πόσες φράουλες έβαλε σε κάθε τάρτα;

15 + 3 = 15 - 3 = 15 ÷ 3 = 5 x 3 =

(β) Η κυρία Μαρία είναι μοδίστρα. Θα ετοιμάσει 8 στολές ιπποτών. Σε κάθε στολή θα τοποθετήσει 2 κουμπιά. Πόσα κουμπιά θα χρειαστεί;

8 + 2 = 8 - 2 = 8 ÷ 2 = 8 x 2 =

(γ) Ο Κώστας έχει στη συλλογή του 12 γραμματόσημα με φυτά. Η Χριστίνα έχει 4 γραμματόσημα με φυτά λιγότερα από τον Κώστα. Πόσα γραμματόσημα με φυτά έχει η Χριστίνα;

(δ) Ο κύριος Παύλος θα ετοιμάσει 3 ανθοδέσμες. Σε κάθε μπουκέτο θα τοποθετήσει 6 τριαντάφυλλα. Πόσα τριαντάφυλλα θα χρειαστεί;

Προσθέτω το 12 και το 4. Διαιρώ το 12 με το 4.

Πολλαπλασιάζω το 3 με το 4.Αφαιρώ το 4 από το 12.

Προσθέτω το 3 και το 6. Διαιρώ το 6 με το 3.

Πολλαπλασιάζω το 3 με το 6.Αφαιρώ το 3 από το 6.

εκατόν πενήντα δύο

Page 153: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

153

24. (α) Ο Νίκος με τους γονείς και την αδερφή του πήγαν σε παράσταση τσίρκου. Πόσα πλήρωσαν;

(β) Η Μαρία και η παρέα της πλήρωσαν συνολικά €17.

Πόσοι ήταν οι ενήλικες;

Πόσα ήταν τα παιδιά;

εκατόν πενήντα τρία

Page 154: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

154

25. Να χρησιμοποιήσεις τις κάρτες με τους αριθμούς, για να συμπληρώσεις.

2 2 3 5

6

15

10

4

x

x x

x

26. Ο Γιάννης έχει κόκκινους, πράσινους και μπλε κύβους.

Οι είναι διπλάσιοι από τους .

Οι είναι 2 περισσότεροι από τους .

Όλοι οι κύβοι είναι 14.

Πόσους κύβους από κάθε χρώμα έχει ο Γιάννης;

εκατόν πενήντα τέσσερα

Page 155: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

155

27. Στο τμήμα γραφικής ύλης της υπεραγοράς υπάρχει η ακόλουθη προσφορά:

O Γιάννης αγόρασε 9 μπουκάλια νερομπογιάς.

Πόσα πινέλα πήρε;

Με κάθε 3 μπουκάλια νερομπογιάς

παίρνετε 2 πινέλα δωρεάν.

Να συμπληρώσεις τον πίνακα, για να δείξεις τις φράουλες που έφαγε ο καθένας.

28. Ο Tάσος, η Μαρίνα και ο Παντελής έφαγαν τις 10 φράουλες που υπήρχαν στο πιάτο.

Ο Τάσος έφαγε διπλάσιες φράουλες από τη Μαρίνα. Ο Παντελής έφαγε τις υπόλοιπες φράουλες.

1ος τρόπος 2ος τρόπος 3ος τρόπος

Τάσος

Μαρίνα

Παντελής

εκατόν πενήντα πέντε

Page 156: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος
Page 157: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος

Για τη σελίδα 91

157εκατόν πενήντα εφτά

Page 158: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος
Page 159: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος
Page 160: Κυπριακά Μαθηματικά Α΄τάξη 4ο μέρος