Διδακτική Ενότητα 4: Προηγμένες Τεχνολογίες...

of 47 /47
Διδακτική Ενότητα 4: Προηγμένες Διδακτική Ενότητα 4: Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης της Μάθησης 4.1 Οι νέες Τεχνολογίες των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών και η σημασία τους στην οικοδόμηση της ΚτΠ 4.1.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 4.1.2 Δίκτυα 4.1.3 Βασικές υπηρεσίες 4.2 Οι Μαθησιακές Τεχνολογίες 4.2.1 Εκπαιδευτικό Υλικό 4.2.2 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 4.2.3 Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Embed Size (px)

description

Διδακτική Ενότητα 4: Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης. 4.1 Οι νέες Τεχνολογίες των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών και η σημασία τους στην οικοδόμηση της ΚτΠ 4.1.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 4.1.2 Δίκτυα 4.1.3 Βασικές υπηρεσίες 4.2 Οι Μαθησιακές Τεχνολογίες - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Διδακτική Ενότητα 4: Προηγμένες Τεχνολογίες...

 • 4: 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

 • / ISDN .

 • 4.1.1 - .

 • - / : /

 • /

 • ...: /

 • / Know How / 1/1/98

 • - . /

  1970:

  / .

 • . 80 / AT&T /

 • ... / 2 . , :

 • . / . /

 • (1982-85) - - . . /.

 • / : / , . / .

 • 90.. . / . , , .

 • - / . / / , , , .

 • - /, , ,

  , ,

 • . // / , ,

 • / /

 • .. / .

 • 4.1.2 (ISDN).

 • - . , , . .

 • - (ISDN).

  ISDN . .

 • - .

 • 4.1.3 -

 • - (e-Mail). , X .

 • - (EDI) . .

 • - -

 • 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

 • 4.2.1

 • , , , , , , .. ,

 • . , CD-ROM, ( ) , . , . . , , , , .

 • , . , , , / .. Microsoft Office. , , /, /, /. , .

 • 4.2.2 - - - - - - - - - - - -

 • . . S-Video (Super VHS), S-video . .

 • : .120 ITU ( , chat, , ). Microsoft Netmeeting White Pine CU-SeeMe. Microsoft Powerpoint formats (MPEG-1/2, Real Video, Windows Media, QuickTime, Flash animation, Java-based streaming)

 • , : : ISA PCI, USB. : , , . : , , .

 • , (overhead projector), LCD CRT RGBS S-video/Composite video

 • , , . . , .

 • video VCR, , . , , .

 • , , . . , (equalizer), .

 • , .

 • , , , , , .

 • . , , , . , , , .

 • , . , / (matrix audio/video switchers).

 • , ; , , . , , , , , .

 • 4.2.3

  / (CBT - Computer Based Training) . :Computer-assisted instructions (CAI) - .Computer-managed instructions (CMI) - . , CAI CMI.Computer-mediated education (CME) - . : , Fax /, (audio/video) World-Wide Web.

 • ..

  @ 2004-2005 @ 2004-2005