Παράρτημα 3.6 - -,...

18
Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας -, Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Transcript of Παράρτημα 3.6 - -,...

Page 1: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

Ενιαία ΜΠΚΕ ΕλλάδαςΠαράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας -, Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Page 2: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

ΕΛΕΓ. TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ANAΘ

Στοίβαξη και Εκφόρτωση Σωλήνων

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚΡ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ Αρ. Σχεδίου ΦΥΛΛΟ

Καμία Σχήμα 4-5 2/17

SPP RIA RAB

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Πηγή: 1-3-4. Source: APPENDIX 1 – Preliminary Logistic Report Albania Document Reference G APL00-ILF-100-F-TRP-0002_00 2. Σχήμα 4-2 Παραρτήματος 3: Comparison of Logistic Concepts Greece

3

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

00 06/06/2013 Έκδοση για Πληροφόρηση

1 2

4

Page 3: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

ΕΛΕΓ. TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΘ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚΡ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Καμία Σχήμα 4-6 3/17

SPP RIA RAB

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Τυπικές φωτογραφίες Εργοταξίων Κατασκευής Αγωγών Χώρος στάθμευσης φορτηγών και ρυ-

μουλκών

Μηχα-νουργείο

Αποθήκες

Γραφεία

Χώρος πρώτων βοηθειών

Καντίνα προσωπικού

Χώρος

Ανάπαυσης

Κτίρια στέγασης

Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων

Γεννήτρια Χώρος Καυσίμων

Λύματα

Περίφραξη

Ελικοδρόμιο

Γενική διάταξη ενός Εργοταξίου Κατασκευής Αγωγού

ΠΗΓΗ: ILF (2011) Appendix 3: Comparison of Logistic Concepts - Greece Appendix F: GPL00-ILF-100-F-TRP-0003_0D-at06--Main Camps and Pipe Yards

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Τυπική Διάταξη Εργοταξίου

Έκδοση για Πληροφόρηση 00 06/06/2013

Page 4: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

Όχημα μεταφοράς σωλήνων για αυτοκινητόδρομους Ειδικό όχημα μεταφοράς για δύσκολο έδαφος

Ειδικό όχημα μεταφοράς για χωματόδρομους

TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕ-

PROJECT:

ΠΗΓΗ: ILF (2011) Comparison of Logistic Concepts – Greece (2011-12-06) Ref. GPL00-ILF-100-F-TRP-0003_0D---TAP-FEED-GR-PLN-REP-1575--APPENDIX 3 ΕΛΕΓ. TRANS ADRIATIC PIPELINE

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΘ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚΡ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Καμία Σχήμα 4-7 4/17

SPP RIA RAB

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Φορτηγά Μεταφοράς Σωλήνων και Ειδικά Οχήματα

Έκδοση για Πληροφόρηση 00 06/06/2013

Page 5: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

ΕΛΕΓ TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΝΑΘ

Σύνοψη Υδραυλικής Δοκιμής (α)

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ ΕΓΚ

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Χωρίς κλιμ Σχήμα 4-17 5/17

SPP RIA RAB

Μέγεθος :A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΡ

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

ΠΗΓΗ: Έκδοση για Πληροφόρηση 00 06/06/2013

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

TAP Ελληνικό Ανατολικό Τμήμα

Πηγή Ύδατος (βασική)

Πηγή Ύδατος (ενναλακτική)

Page 6: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

CHECK TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΝΑΘ

Σύνοψη Υδραυλικής Δοκιμής (β)

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ PREP. APR.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Χωρίς Κλιμ Σχήμα 4-17 6/17

SPP RIA RAB

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΡ

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργα-σίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυ-ρώσεις

ΠΗΓΗ: Έκδοση για Πληροφόρηση 00 06/06/2013

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σταθμός Συμπίεσης

Όδευση στην Ελλάδα Δυτικό Τμήμα

Όδευση (25-11-2011)

Σημεία πρόσληψης και απόρριψης υδάτων

ενναλακτικά

προτεινόμενα

Πρόσβαση Πρόσβαση

Page 7: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

TRANS ADRIATIC PIPELINE

REV

7/17

SPP RIA RAB

Μέθοδος διάνοιξης και ανύψωσης (jack and bore)

Τυπικά μέρη κατασκευής μικρο-τούνελ (Σημείωση: Το σχήμα απεικονίζει ένα θαλάσσιο μικρο-τούνελ και είναι μόνο ενδεικτικό της μεθόδου)

Παράδειγμα περιβλήματος για την κατασκευή μικρο-τούνελ

Ειδική τηλεκατευθυνόμενη μηχανή για κατασκευή μικρο-τούνελ

Φρεάτιο διάτρησης για κατασκευή μικρο-τούνελ

SOURCE: ERM SpA (January 2012)

Πηγή: Herrenknecht, 2011 (retrieved November 2011)

Πηγή: Photobucket 2011 (retrieved November 2011)

Πηγή: Acelvakond 2011 (retrieved November 2011)

00 06/06/2013

ΕΛΕΓ. TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ REV

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚΡ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Καμία Σχήμα 4-18 Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Έκδοση για Πληροφόρηση

Page 8: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘ

Σχήμα 4-19 8/17

SPP RIA RAB ΠΗΓΗ: 00 06/06/2013

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ Ι + ΙΙ: 1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ (a, b, c, d) ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

2. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ

ΜΟΝΩΤΗΣ

3. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΈΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΦΙΛ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

4. ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΑΠΌ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ

ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

5. Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΕΓ.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚΡ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Καμία

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Έκδοση για Πληροφόρηση

Κατασκευή αγωγού: Διασταυρώσεις με μεγάλους δρό-μους με διάτρηση για αγωγό 48”

Page 9: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘ

9/17

SPP RIA RAB ΠΗΓΗ: ENT (2012) 00 06/06/2013

ΕΛΕΓ.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚΡ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Καμία Σχήμα 4-20 Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Έκδοση για Πληροφόρηση

Κατασκευή αγωγού: Διασταυρώσεις με δευτερεύοντες δρόμους (Ανοιχτή εκσκαφή) για αγωγό 48’’ (Τύπος Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΈΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩ-ΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ (a, b, c, d) ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

2. ΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΡΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΦΟΥ

ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.

3. ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ

Page 10: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

TRANS ADRIATIC PIPELINE ANAΘ

10/17

SPP RIA RAB ΠΗΓΗ: ΕΝΤ (2012) 00 06/06/2013

Κατασκευή αγωγού: Διασταυρώσεις με σιδηροδρομική γραμμή με διάτρηση για αγωγό 48” (με σωλήνα περιβλήματος)

ΕΛΕΓ.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚΡ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Καμία Σχήμα 4-21 Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Έκδοση για Πληροφόρηση

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ

2. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ) ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ

3. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ (a, b, c, d) ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

4. ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ-

ΤΟΣΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ

ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ Η ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΕΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛ-

ΛΗΛΑ «ΑΝΟΔΙΚΑ» ΥΛΙΚΑ

5. ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙ-

ΑΣΜΟ

6. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤYΛΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤYΛΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Page 11: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘ

11/17

SPP RIA RAB ΠΗΓΗ: 00 06/06/2013

ΕΛΕΓ.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚΡ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Καμία Σχήμα 4-22 Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Έκδοση για Πληροφόρηση

Κατασκευή αγωγού: Διασταυρώσεις με σιδηροδρομική γραμμή με διάτρηση για αγωγό 48’’ (χωρίς σωλήνα περιβλή-ματος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ

2. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ (a, b, c, d) ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

3. ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΌΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΛΕΠΡΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

4. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤYΛΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤYΛΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Page 12: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

Διασταύρωση ποταμού με τη μέθοδο ‘Ανοικτής Εκσκαφής’

ΠΗΓΗ :APL00‐ILF‐125‐F‐TRS‐0001 Rev 0D Attachment A ‐ Typical Drawings, Civil Hydraulics Engineering Concept

ΕΛΕΓ. TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΘ.

Κατασκευή αγωγού: Διασταύρωση ποταμού με τη μέθοδο ‘Ανοικτής Εκσκαφής’

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

Χωρίς κλίμακα Σχήμα 4-23 12/17

00 06/06/2013 SPP RIA RAB Έκδοση για Πληροφόρηση

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ TAP

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργα-σίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυ-ρώσεις

ΕΓΚΡ.

ΦΥΛΛΟ

Page 13: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

ΕΛ. TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΝΑΘ.

Κατασκευή αγωγού: Τυπική Διασταύρωση Τάφρου και Ρυακιού

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

Χωρίς κλίμακα Σχήμα 4-24 13/17

00 06/06/2013 SPP RIA RAB Έκδοση για Πληροφόρηση

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ TAP

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργα-σίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυ-ρώσεις

ΕΓΚΡ.

Τυπική Διασταύρωση Τάφρου και Ρυακιού (με προστασία άνωσης)

ΠΗΓΗ: CPL00-ENT-125-F-DFT-0007 00 Typical Water Crossings (open cut) for 48 inch Pipeline

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥ-ΡΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 6. ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1,50 m ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΜΕΧΡΙΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΙ-

ΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 1m.

8. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

10. ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ

11. ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ

12. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ

13. ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

14. ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ

15. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΑΚΙΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΡΩΣΗΣ

16. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΌ ΤΑ “ΣΑΜΑΡΙΑ” ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΡΔΙΟ ΑΥΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ GPL00-

ENT-100-F-DFT-0003

Page 14: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

ΕΛ. TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΝΑΘ.

Οριζόντια Κατευθυνόμενη Διάτρηση (HDD)

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

Χωρίς κλίμακα Σχήμα 4-25 14/17

00 06/06/2013 SPP RIA RAB Έκδοση για Πληροφόρηση

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ TAP

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργα-σίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυ-ρώσεις

ΕΓΚΡ.

ΠΗΓΗ: 26th Onshore Pipeline Engineering Course; Construction principles, JP Kenny Ltd, Matthew Guite; London, June 2011

Πιλοτική διάνοιξη

Page 15: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

Προστασία έναντι της διάβρωσης με σάκους άμμου Προστασία αγωγού σε διαβρωμένες περιοχές

Πηγή: CPL00-ENT-125-F-DFT-0011_0B--Pipe Protection in washout area.pdf

ΕΛ. TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΘ.

Μέθοδοι Σταθεροποίησης Αγωγού: Προστασία

ΕΡΓΟ:

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

Χωρίς κλίμακα Σχήμα 4-26 15/17

00 06/06/2013 SPP RIA RAB Έκδοση για Πληροφόρηση

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ TAP

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργα-σίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυ-ρώσεις

ΕΓΚΡ.

ΦΥΛΛΟ

Πηγή: CPL00-ENT-125-F-DFT-0014_00--Protection against Erosion with sandbags Model.pdf pdf

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ m

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο CPL00-ENT-120-F-TSX-0002

Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΜΗΚΟΣ ΚΆΘΕ ΣΑΜΑΡΙΟΥ >0,3 Μ

ΤΟ ΚΕΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ

ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΜΑ

ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΥΛΙΚΟ ΕΚΣΑΦΗΣ

ΑΜΜΟΣ Η ΆΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ

“ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ”

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΑΠΌ NPS 100

“ΣΑΜΑΡΙ” ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ m

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο CPL00-ENT-120-F-TSX-0002

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΜΑ

ΣΑΚΙΑ ΑΜΜΟΥ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΧΩΣΗΣ

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

ΣΕ ΕΠΙΚΛΙΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ >20 ΜΟΙΡΩΝ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΆΘΕ 20 Μ

ΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 5/1 ΑΜΜΟΥ/ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΕ-ΚΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ

ΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΕ ΑΜΜΟ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΔΑΦΗ

ΛΙΣΤΑ :

ΛΙΣΤΑ :

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ DIN 16874 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Page 16: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

Πηγή: CPL00-ENT-125-F-DFT-0012_0C--Concrete Slab Protection for dirt roads ΕΛΕΓ. TRANS ADRIATIC PIPELINE

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΘ

Μέθοδοι Σταθεροποίησης Αγωγού: Προστασία με πλάκα σκυροδέματος σε χωματόδρομο για αγωγό 48’’

ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΡ

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚ.

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Χωρίς Κλι. Σχήμα 4-27 16/17

SPP RIA RAB

Μέγεθος:A4

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργα-σίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυ-ρώσεις

Έκδοση για Πληροφόρηση 00 06/06/2013

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Φυσικό Χώμα

Ενίσχυση από πέτρες

Υλικό επιλογής (άμμος)

Φυτική γή

Χωματόδρομος

Γεωύφασμα

Υλικό εκσκαφής

Υλικό από γεωύφασμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Page 17: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

ΕΛΕΓ TRANS ADRIATIC PIPELINE ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΝΑΘ

ΕΡΓΟ:

Διασταύρωση Αγωγού με Υπόγεια Εμπόδια

ΘΕΜΑ, ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΓΚ

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργα-σίας - Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυ-ρώσεις

ΤΙΤΛΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΟ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΦΥΛΛΟ

Χωρίς κλίμ Σχήμα 4-32 17/17

SPP RIA RAB

Μέγεθος:A4

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ TAP

Ενοποιημένη ΜΠΚΕ για την Ελλάδα Πηγή: CPL00-ENT-125-F-DFT-0003_00

00 06/06/2013 Έκδοση για Πληροφόρηση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ :

Όλες οι διαστάσεις χωρίς μονάδες σε m

Όλες οι διαστάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ελάχιστες και να επαληθεύονται κατά περίπτωση από τον ανάδοχο κατασκευής

Όλες οι προδιαγραφές που ορίζονται στη άδεια διασταύρωσης πρέπει να τηρούνται

Συνιστάται η χρήση εργοταξιακών καμπυλων, εκτός αν η λεπτομερής μελέτη επιβάλει εργοστασιακές καμπύλες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Page 18: Παράρτημα 3.6 - -, ΚατασκευαστικέςΜέθοδοικαιΔιασταυρώσεις · ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΊΝΑΙ

21ος Όρο

Ημερομηνία 06/2013

Copyright Reserved: This document may not be copied, shown to or placThe latest version of the document is registered in the TAP Project's DataThe latest version of the document is registered in the TAP Project s Data

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος: Απαγορεύεται η αντιγραφή του ππροηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας TAP AG.Η τελευταία έκδοση του εγγράφου έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων

Trans Adriatic Pipeline AG – Ελλάδα (Παράρτημα)οφος, Πύργος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 11527

Αθήνα, ΕλλάδαΤηλέφωνο: + 30 210 7454613

Fax: + 30 210 7454300Fax: + 30 210 [email protected]

www.trans-adriatic-pipeline.com

ced at the disposal of third parties without prior consent of TAP AG.abaseabase.

παρόντος εγγράφου, η επίδειξη του ή η διάθεση του σε τρίτους χωρίς την

ν του Έργου ΤΑΡ.