εφημεριδα τ3

12
Απόκριες στη Λέσβο: Αγιάσος, Μεσότοπος… αλλά και Απόκριες στον κόσμο: Βενετία! ΣΕΛΙΔΕΣ 3 - 5, 8 - 9 Ε Ν ΤΥ Π Ο- σ εις Φεβρουάριος 2014 Τεύχος 3 Φιλία: Πραγματικά, χωρίς φίλους ούτε στον Παράδεισο! ΣΕΛΙΔΑ 11 Δάσκαλε, έλα να μιλήσουμε… Λόγια που δε λέγονται στις αίθουσες, αλλά διψάμε να τα ακούσουμε δάσκαλοι και μαθητές… Συνέντευξη με τον κ. Αλεξίου Φώτη ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7 5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Βενιαμίν ο Λέσβιος» Από παλιά μέχρι σήμεραΝοσταλγοί του παρελθόντος και μη, μικροί και μεγάλοι, ας χαρούμε τις Απόκριες! Ας τις δούμε σαν α- φορμή για ξενοιασιά, γλέντι, δια- σκέδαση και γιατί όχι σαν μια ευ- καιρία να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να δούμε τον κόσμο με άλλα μάτια… Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόσο μακριά, τόσο κοντά… ΣΕΛΙΔΑ 10 Α Π Ο Κ Ρ Ι Ε Σ

Transcript of εφημεριδα τ3

Απόκριες στη Λέσβο: Αγιάσος, Μεσότοπος…… αλλά και Απόκριες στον κόσμο: Βενετία!

ΣΕΛΙΔΕΣ 3 - 5, 8 - 9

ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Φεβρουάριος 2014

Τεύχος 3

Φιλία: Πραγματικά, χωρίς φίλους ούτε στον Παράδεισο!ΣΕΛΙΔΑ 11

Δάσκαλε, έλα να μιλήσουμε…

Λόγια που δε λέγονται στις αίθουσες,αλλά διψάμε να τα ακούσουμεδάσκαλοι και μαθητές…

Συνέντευξημε τον κ. Αλεξίου Φώτη

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης«Βενιαμίν ο Λέσβιος»

Από παλιά μέχρι σήμερα…Νοσταλγοί του παρελθόντος καιμη, μικροί και μεγάλοι, ας χαρούμετις Απόκριες! Ας τις δούμε σαν α-φορμή για ξενοιασιά, γλέντι, δια-σκέδαση και γιατί όχι σαν μια ευ-καιρία να ξεπεράσουμε τον εαυτόμας, να δούμε τον κόσμο με άλλαμάτια…

Χειμερινοί ΟλυμπιακοίΑγώνες:Τόσο μακριά, τόσο κοντά…

ΣΕΛΙΔΑ 10

Α Π Ο Κ Ρ Ι Ε Σ

Άλλος ένας μήνας, γεμάτος δρα-στηριότητες, φεύγει. Και τι δεν κά-ναμε το 5ο Λύκειο και τούτο το μή-να και πού δε συμμετείχαμε; Δια-γωνισμοί, καλλιτεχνικές εκδηλώ-σεις, όλα έγιναν μέσα στο Φλεβά-ρη, που καθόλου « κουτσοφλέβα-ρος » δεν είναι για μας.

Έγινε διαγωνισμός βιολογίας καισυμμετείχαν δύο παιδιά της Γ’ Λυ-κείου. Στο μεταξύ 50 περίπου μα-θητές άφησαν τη φαντασία τους ναξεδιπλωθεί, καλλιτέχνησαν, φιλο-σόφησαν και έφτιαξαν λογότυπο( ατομικό ή ομαδικό έργο ) για τησχολική βία, προκειμένου ο καλύ-τερο να διαγωνιστεί, με τους λογό-τυπους από τα άλλα σχολεία για τοΠαρατηρητήριο Σχολικής Βίας. ΤοΣάββατο, 15 Φεβρουαρίου διεξή-χθη ο διαγωνισμός φιλοσοφικούδοκιμίου που αφορούσε στο φιλο-σοφικό στοχασμό του Πλάτωνα καιτου Ντεκάρτ για τη γνώση. Περιττόβέβαιο να πούμε ότι κι εδώ διακρι-θήκαμε, καθώς οι δύο μαθητές τηςΒ’ Λυκείου που μας εκπροσώπη-σαν, προκρίθηκαν στην επόμενηφ ά σ η τ ο υ δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ .Καλή επιτυχία παιδιά !

Από διαγωνισμούς άλλο τίποτα,και πάντα εμείς στην πρώτη γραμ-μή. Εντωμεταξύ τα 4 προγράμματα

συνεχίζουν τις δραστηριότητέςτους. Ήδη η θεατρική ομάδα συ-νεχίζει τις πρόβες. Η φωτογραφι-κή ομάδα πάντα εν δράσει. Καιεμείς όλοι της μαθητικής εφημε-ρίδας γράφουμε συνεχώς άρθρα,παίρνουμε συνεντεύξεις, διορθώ-νουμε, τυπώνουμε και ο νους μαςείναι πάντα στο επόμενο φύλλο.Κανονικοί δημοσιογράφοι, δηλα-δή.

Να μην ξεχνάμε και τις άλλεςδράσεις των προγραμμάτων.Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξηςστα πλαίσια των πολιτιστικώνπρογραμμάτων ετοιμάζουν τιςβαλίτσες τους για Κρήτη στις αρ-χές Απριλίου. Εννοείται ότι τοταξίδι αναμένεται με ανυπομονη-σία.

Μέσα στο Φλεβάρη οι μαθητέςτης Α’ και Β’ Λυκείου και τωνπρογραμμάτων που ξεκίνησανφέτος στο σχολείο μας , θα πραγ-ματοποιήσουν εκπαιδευτική εκ-δρομή, στο αρχαίο θέατρο Μυτι-λήνης και στο Ρωμαϊκό Υδραγω-γείο. Τα νέα για όσα θα λάβουνχώρα εκεί στο επόμενο φύλλομας. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείουθα πραγματοποιήσουν διδακτικήεπίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Αι-γαίου – χρήσιμο αν σκεφτούμεότι σε λίγους μήνες οι ίδιοι θα

Και τελειωμό δεν έχουν τα νέαμας και σ’ αυτό το φύλλο.

Γιατί να μη το πούμε, έχουμεαρχίσει να έχουμε και λίγοάγχος, καθώς οι εξετάσεις πλη-σιάζουν, 27 Μαΐου θα αρχί-σουν. Θέλει διάβασμα, οργάνω-ση, σύστημα. Ας διώξουμε τιςάσχημες σκέψεις. Άνοιξηέρχεται. Οι αμυγδαλιές άνθισαν.Η φύση λαμπρή μάς περιμένει...

Και το καλύτερο : Το Απο-κριάτικο Πάρτυ του σχολείουμας θα γίνει την Κυριακή 2Μαρτίου και ώρα 21 : 30 σεγνωστή καφετέρια της πόληςμας. Ενημερωθείτε από τις αφί-σες μας !

Ευχαριστούμε θερμά το Σύλ-λογο Γονέων & Κηδεμόνων γιατη χρηματική ενίσχυση που μαςπαρείχε προκειμένου να εκτυ-πωθούν έγχρωμα κάποια αντί-τυπα του προηγούμενου φύλλουμας. Επίσης, ευχαριστούμε τηνεφημερίδα «Εμπρός» για τη δι-ευκόλυνση της εκτύπωσης τουδεύτερου τεύχους μας.

Σελίδα 2ΕΝΤΥΠΟ-σεις

5ο εν δράσει

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ«ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ»

Ταχ. Δ/νση: Γ. Μούρα 10 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗΠληροφορίες: Βαμβακίτου ΣταυρούλαΤηλέφωνο :22510-27727 Φαξ :22510-45514e-mail : [email protected]Ιστοσελίδα: http://schoolpress.sch.gr/5gelykmytilene/

ΕΝΤΥΠΟ-σεις εφημερίδα του 5ου Γενικού Λυκεί-ου Μυτιλήνης

Επιμέλεια Έκδοσης :Τζίνη Ευθυμία, ΦιλόλογοςΛινάρδου Χρυσούλα, ΦιλόλογοςΜουρουγιάννης Χριστόφορος, ΠληροφορικόςΣίμου Νικόλαος, ΜαθηματικόςΣυντακτική Ομάδα: Βαριάμη Μυρτώ, ΔεληγιάννηΜελπομένη, Μυλοπτέρης Απόστολος, Ζιώγα Μαρία,Κουβαλάκης Αλέξανδρος, Αγγελοπούλου Ευφροσύνη,Γιουσμά Κατερίνα & Θεραπία, Κανδηλιώτη Ευαγγελία,Κακαβούλια Μαρία, Τζιτζίνα Σταυρούλα, ΧατζηκύρκουΈλενα, Σταυράκη Ραφαέλα, Στεφανίδη Δέσποινα, Χα-τζηχαραλάμπους Εύα, Καραχάλια Βασιλεία,Γιαγτζόγλου Βασιλεία & Όλγα

Σελίδα 3ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Θα λέγαμε πως οι Αποκριές είναι μια καλή, σοφήψυχολογική εισαγωγή στην περίοδο της νηστείας καιπροετοιμασίας για τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστια-νοσύνης, το Πάσχα. Με τη διαδικασία της Απόκρεω,ο άνθρωπος βρίσκει μια ευκαιρία να εκτονωθεί, ώστενα είναι έτοιμος να αρχίσει τη διαδικασία της νηστεί-ας που αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα.

Οι ρίζες του Καρναβαλιού είναι πάρα πολύ βαθιέςκαι στενά συνδεδεμένες με την ιστορία του Ελληνι-σμού, φαίνεται δε πως σαν γιορτή έχει σχέση με τηναρχαιότητα.

Πώς γιόρταζαν όμως στην αρχαιότητα καιπώς γιορτάζουν σήμερα τα Καρναβάλια οιάνθρωποι είναι ένα ερώτημα που μας απα-σχολεί όλους…

Αν προστρέχαμε στο παρελθόν θα βλέπαμε πως οιΡωμαίοι παρέλαβαν από τους 'Έλληνες τις γιορτέςτου Καρναβαλιού, γιορτάζοντας έτσι τα Σατουρνάλι-α, δηλαδή τα Κρόνια που ήταν γι' αυτούς ο θεός -προστάτης της σποράς. Στη μεγάλη αυτή γιορτή τωνΡωμαίων, το φαγοπότι και οι αμφιέσεις ήταν σε πρώ-τη διάταξη.

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους τα Καρναβάλιαγιορτάζονταν με κάποιες παραλλαγές, σε αυτά δε δενλαμβάνονταν υπόψη οι συμβατικοί, κοινωνικοί περι-ορισμοί, οι οποίοι ίσχυαν σε όλες τις υπόλοιπες μέ-ρες του χρόνου.

Κατά το μεσαίωνα στη Γαλλία γελωτοποιοί μεμάσκες στα πρόσωπα έπαιρναν μέρος σε διάφορεςεκδηλώσεις τις οποίες επιχορηγούσαν ακόμη καιοι εκκλησιαστικές αρχές. Λέγεται ότι κάποιος αρ-χιεπίσκοπος το 1308 "δάνεισε" τα ιερατικά τουάμφια σε γελωτοποιό, ο οποίος υποδύθηκε το ρό-λο του Αρχιεπισκόπου. Οι άνθρωποι εκείνης τηςεποχής ένιωθαν απέραντη ικανοποίηση να βλέ-πουν συνανθρώπους τους ντυμένους με μάσκες νασατιρίζουν πράγματα, άτομα και καταστάσεις.

Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις χάθηκαν σεμικρό ή μεγάλο βαθμό με το πέρασμα του χρόνου,εξαιτίας κυρίως του αδυσώπητου νόμου της εξέλι-ξης και με τις ευκαιρίες που δίνονται για συνεχή24ωρη διασκέδαση σε κλειστούς, αλλά και ανοι-κτούς χώρους. Οι άνθρωποι είναι γεγονός πωςάλλαξαν σήμερα, ο τρόπος ζωής τους διαφορο-ποιήθηκε, ενώ ο ρομαντισμός έκανε μια σημαντι-κή οπισθοχώρηση, ακολούθησαν με δυο λόγια τοσκληρό δρόμο της μηχανικής προόδου.

Το Καρναβάλι στο Πέρασμα των Χρόνων…Του Αλέξανδρου Κουβαλάκη

Απόκριες και Καρναβάλι της ΑγιάσουΤης Σταυρούλας Τζιτζίνα

Σελίδα 4ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Το Αγιασώτικο Καρναβάλι είναι ένα ζω-ντανό πολιτισμικό σύμβολο. Ξεχωρίζει απόόλες τις πανελλήνιες εκδηλώσεις για την βα-σική ιδιομορφία του, την καυστική και σπιρ-τόζικη έμμετρη σάτιρα του που την εκφρά-ζουν στο ντόπιο γλωσσικό ιδίωμα οι λαϊκοίποιητές.

Το καρναβάλι είναι στενά συνυφασμένο μετην πολιτισμική κληρονομιά, αλλά και τις εκ-φάνσεις της καθημερινής ζωής της Αγιάσου.Η καρναβαλική σάτιρα επικεντρώνεται σε κα-ταστάσεις, γεγονότα, ή επεισόδια που διαδρα-ματίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάςπου προηγήθηκε, ή ακόμη και στο απώτεροπαρελθόν, κυρίως στην ίδια την Αγιάσο, αλλάκαι στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και στοδιεθνή χώρο.

Έτσι, η σάτιρα απέκτησε έναν πολυδιάστα-το χαρακτήρα, ενώ συνδέεται άμεσα με τηντοπική κουλτούρα, μέσα από τη διακωμώδη-ση προσώπων και πρακτικών, αλλά και τηνανάπλαση των ηθών, των εθίμων και του χα-ρακτηριστικού Αγιασώτικου ιδιώματος.

Από το 19ο αι. μέχρι σήμερα τα καρναβά-λια ξεκινούν κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακήτης Αποκριάς και κορυφώνονται την ΚαθαράΔευτέρα. Παλιότερα, τον εορταστικό τόνοέδιναν οι παρέες των γλεντιστών που κυκλο-φορούσαν μεταμφιεσμένοι στους δρόμους, οι«μ[ου]τσούνες», ή «κουδουνάτοι», που γύρι-ζαν τα απογεύματα και τα βράδια στις γειτο-νιές και στα κουϊτούκια, τραγουδώντας«αδιάντροπα» (άσεμνα) και σκωπτικά τρα-γούδια.

Οι μεταμφιεσμένοι «καρνάβαλοι»,«μουτζουρωμένοι» (σύμφωνα με το παλλε-σβιακό αποκριάτικο έθιμο που επιτάσσει τηνεπίθεση μαύρου σταυρού, ή έστω χρίσματοςαπό το «φούμο» της σόμπας, στο μέτωπο, ήστις παρειές του γλεντιστή, «συνεχίζονταςοργιώδεις διασκεδάσεις ψάλλοντες και τηνημέραν τα άσεμνα ποιήματα», όπως το «Πωςτο τρίβουν το πιπέρι», κ. ά. Παράλληλα τρα-γουδούν και ορισμένα «αφηγηματικά» απο-κριάτικα τραγούδια, που είναι παλλεσβιακάγνωστά, όπως η «Μηλίτσα».

Γενικά μπορούμε να πούμε πως το αγια-σιώτικο καρναβάλι είναι ένα από τα καλύ-τερα του νησιού !

Καρναβάλι Βενετίας: Ταξιδεύοντας (με γόνδολα) στο χρόνοΣελίδα 5

ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Αρλεκίνοι, δόγηδες, κοντεσίνες, ντόμινα, σάτυ-ροι, βαρόνοι, μαρκήσιοι, καζανόβες ντυμένοι με ταπαραδοσιακά βενετσιάνικα κοστούμια συναντιού-νται στους δρόμους της Βενετίας, προσθέτονταςαέρα μυστηρίου .

Κι αν βαρεθώ τις καρναβαλικές εκδηλώσεις;Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι κάτι τέτοιο είναιμάλλον απίθανο. Αν παρ’ όλα αυτά σας συμβεί,πάρτε βαθιές ανάσες, εξοπλιστείτε με αθλητικάπαπούτσια και ψηφιακή μηχανή και ξεκινήστε τοταξίδι στο χρόνο, ή αλλιώς το sightseeing στην πό-λη η οποία τότε που απολάμβανε την ανεξαρτησίατης ως Δημοκρατία ονομαζόταν Γαληνοτάτη καιφροντίζει μέχρι σήμερα να στέκεται επάξια στούψος του παλαιού ονόματός της.

Από τα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθείτεείναι τα palazzi Ca' d'Oro, Ca' Rezzonico, PalazzoContarini del Bovolo, Fondaco dei Turchi, PalazzoLabia, Scuola Grande di San Marco και βέβαια τοπερίφημο Παλάτι των Δόγηδων, η Γέφυρα τωνΣτεναγμών, η Όπερα Fenice, η Βασιλική του ΑγίουΜάρκου με την ομώνυμη πλατεία, ιδανική για χα-λαρά απογεύματα στα στιλάτα café της και, βέβαι-α, τα μυθικά κανάλια της πόλης. Αν και η βαρκάδαμε τη γόνδολα είναι υπερτιμημένη, ο ρομαντισμόςπου αποπνέει η πόλη –άρρηκτα συνδεδεμένος μετο υγρό στοιχείο – αντανακλάται σε κάθε γωνιάτης, και η θέα των καναλιών απολαμβάνεται εξί-σου με μια βόλτα με τα πόδια.

Το Καρναβάλι της Βενετίας, που ξεκινά σε λίγεςμέρες, είναι σίγουρα από τα μακροβιότερα και πλέ-ον φημισμένα του κόσμου, αλλά και η ίδια η πόληείναι από μόνη της λόγος ικανός να προσελκύσειεπισκέπτες από κάθε σημείο της υφηλίου, έστωμόνο για ένα Σαββατοκύριακο. Πόσο μάλλον γιαμας, που μπαίνουμε ευκολότερα στον πειρασμό ανσκεφτούμε πως βρισκόμαστε μόλις δύο και κάτιώρες μακριά της. Πρόκειται για ένα από τα ιστορι-κότερα καρναβάλια της Ευρώπης. Φτιάχνουμε, λοι-πόν βαλίτσες –η στολή είναι προαιρετική, άλλωστετις καλύτερες μάσκες και τις κορυφαίες αμφιέσειςθα τις βρούμε εκεί.

Ποια είναι όμως η καταγωγή αυτού του καρνα-βαλιού; Με ιστορία που χάνεται στα βάθη τωναιώνων, και καταβολές που αντλούνται από τα ρω-μαϊκά Saturnalia και τις ελληνικές διονυσιακέςγιορτές, το Καρναβάλι της Βενετίας δε θεωρείταιάδικα ένα από τα μακροβιότερα του κόσμου. Ηπρώτη ιστορική καταγραφή του πραγματοποιείταιτο 1268, αρκετοί μελετητές, όμως, τοποθετούν τηνέναρξη του αρκετά πιο πριν, το 1094, όταν ο δόγηςχορήγησε για πρώτη φορά την άδεια για μια γιορτή«προς τιμήν και δόξα των ψυχών». Η μακραίωνηιστορία του δεν είναι, όμως, η μοναδική ειδοποιόςδιαφορά του από τα υπόλοιπα λαμπρά καρναβάλιατου κόσμου.

Τα ιδιαίτερα κοστούμια, οι χαρακτηριστικές βε-νετσιάνικες μάσκες, που κατασκευάζονται εδώ καιπουθενά αλλού από τεχνίτες που περηφανεύονταιπως η τέχνη περνά απαράλλαχτη από γενιά σε γε-νιά και οι απευθείας αναφορές του στην ΙταλικήΑναγέννηση και την Comedia del Arte είναι ταστοιχεία που του δίνουν το μοναδικό χαρακτήρατου.

Η στήλη εγκαινιάζει συζητήσεις με τους καθηγη-τές μας, εν ενεργεία ή συνταξιούχους. Θέλουμε ναμοιραστούμε μαζί τους πράγματα που όλοι σκεφτό-μαστε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει χρόνος ή και διάθεσηγια να τα συζητήσουμε στην τάξη. Είμαστε σίγου-ροι ότι έτσι οι σχέσεις μας θα γίνουν πιο ουσιαστι-κές, αυτό που θέλει κάθε δάσκαλος από το μαθητήτου και κάθε μαθητής από το δάσκαλό του...

Η αρχή έγινε με τη συνέντευξη από τον κ.Αλεξίου Φώτη,

φιλόλογο του σχολείου μας μέχρι το 2014που συνταξιοδοτήθηκε.

Από τις μαθήτριες: Κατερίνα Μουζάλα, Ραφαέλα Σταυ-ράκη, Δέσποινα Στεφανίδη, Έλενα Χατζηκύρκου, ΕύαΧατζηχαραλάμπους

Μετά από αίτημά μας καλέσαμε τον κ. Αλεξίουπροκειμένου να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις καιτα συναισθήματά του σχετικά με διάφορα ζητήμα-τα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανταποκρίθηκεστο αίτημά μας.

Πώς νιώθετε μετά την σύνταξή σας;

Αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που ήρθα ξανάστο 5ο ΓΕΛ Μυτιλήνης. Άφησα κάποια παιδιά πουαγαπούσα και ήθελα να τα ξαναδώ.

Πώς αισθάνεστε όταν συναντάτε παλιούς μαθη-τές σας εκτός σχολικού περιβάλλοντος;

Την οικειότητα που είχα τη διατηρώ. Βλέπω ταπαιδιά και χαίρομαι, επειδή μεγαλώνουν, προοδεύ-ουν και χαίρομαι ειδικά, όταν βλέπω μαθητές μουοι οποίοι με βλέπουν από μακριά και έρχονται ναμου πουν τα νέα τους σαν επαγγελματίες πια.

Τι σας έλειψε και σας λείπει περισσότερο από τοσχολείο;

Μου λείπουν τα «μικρά» του σχολείου και όταν

έκανα μάθημα να κάνω ένα διάλειμμα και να πειρά-ζω τους μαθητές μου. Να γελάνε, να εκτονώνονταικαι μετά να ξανακάνουμε μάθημα.

Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ξαναζήσετε μιαχρονιά απ’ την αρχή, ποιά θα ήταν αυτή και για-τί;

Θα ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στην τάξη,δηλαδή σε ηλικία 24άρων ετών. Θα ήθελα τώρα ναξαναζήσω αυτή τη στιγμή.

Ποια ήταν η πιο δυνατή ανάμνησή σας α-πό το σχολείο;

Συνεχής ανάμνηση είναι το γεγονός ότι απαιτού-σα και το κατάφερνα να κάνω μάθημα με τα παιδιάκαι να με κοιτάνε στα μάτια.

Πώς αισθανθήκατε την πρώτη φορά που μπήκα-τε στην τάξη;

Μπήκα σε μια πολύ δύσκολη τάξη για πρώτη φο-ρά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σαν να ήμουν μαθητήςακόμα και το μόνο που με διαφοροποιούσε απότους μαθητές ήταν το μουστάκι. Τα παιδιά ήθελαννα κάνουν πλάκα αλλά εγώ έπρεπε να επιβληθώ σ’αυτά και να τα κερδίσω. Δεν ήθελα ούτε καψόνιανα κάνω ούτε και να μου κάνουν. Θεωρώ ότι ταπαιδιά ήθελαν να ξεσπάσουν, είχαν πάντα ένα δίκιο,μετέφεραν απ’ το σπίτι τα προβλήματά τους, η εφη-βεία καθόριζε τις πράξεις, τις ενέργειές τους κι εγώέπρεπε να τα λάβω υπόψη και να βρω ισορροπίες.Στο τέλος τα παιδιά μου παραδέχτηκαν ότι «αν καιμικρός τα καταφέρατε»!

Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τμήμα που έχετεξεχωρίσει προσωπικά όλες τις χρονιές που εργά-ζεστε; Ποιό είναι και γιατί;

Θυμάμαι ιδιαίτερα ένα τμήμα στο 5ο ΓΕΛ το έτος1999. Ήταν ακόμα ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ το σχολείο.Τα παιδιά τα θυμάμαι ακόμα πολύ καλά, καθώς εί-χαμε μια ιδιαίτερη επαφή. Ήταν τμήμα δέσμης.

Σελίδα 6ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Οι δάσκαλοί μας

Γενικά, θυμάμαι έντονα τα τμήματα της πρώτηςτάξης όπου δίδασκα έκθεση ή αρχαία και φυσικάκάποια τμήματα, όπως το περσινό Α3 και φετινόΒ3.

Πώς αντιμετωπίζετε έναν μαθητή είτε με ατίθα-ση συμπεριφορά είτε με ελάχιστες γνώσεις(αρχαίων ή άλλου φιλολογικού μαθήματος) ;

Κατανοούσα το παιδί, με την έννοια ότι το παιδίπάντα έχει το δίκιο του. Προσπάθησα να έχω ισορ-ροπία με αυτά τα "ατίθασα" παιδιά, όπως λέτε, καιτα κατάφερνα. Από ένα σημείο και μετά με έβλεπανσα φίλο γιατί τα προσέγγιζα, είχα μια επαφή μαζίτους, τους μιλούσα σα μεγαλύτερος, σα φίλος, σανπαιδαγωγός και πραγματικά έβλεπα ότι η δύσκοληαντίδραση μέσα στην τάξη δεν ήταν θέμα χαρακτή-ρα αλλά αφορούσε τα προβλήματα του νέου στηνεφηβεία. Τώρα, αν κάποιος ήταν αδύναμος στα φι-λολογικά μαθήματα, το αποδεχόμουν, με την έννοιαότι ίσως έδινε βάρος στα άλλα μαθήματα της κα-τεύθυνσης.

Αν είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε κάτι στοσχολείο — στο χώρο, στον τρόπο εκπαίδευσης ήδιοίκησης- τι θα ήταν αυτό και γιατί;

Δυστυχώς, η φωνή του εκπαιδευτικού δεν είναιαρκετή για να αλλάξουν τα πράγματα στην παιδεία.Τα εκπαιδευτικά μέτρα και οι αλλαγές στην παιδείαπερνούν από πάνω και όχι από τους εκπαιδευτικούς.Πάντως το σχολείο για μένα έπρεπε να λειτουργείπρος την εξής κατεύθυνση: Να δοθεί παραπάνω βα-ρύτητα στη δημόσια εκπαίδευση. Η εφημερίδα «ΤοΒΗΜΑ» έδωσε βήμα σε απόψεις πολιτών οι οποίοιυποστήριζαν πως η δημόσια παιδεία θα γίνει καλύ-τερη αν όλοι, υπουργοί, βουλευτές, πρωθυπουργοίτης Ελλάδας, έστελναν τα παιδιά τους σε δημόσιασχολεία, έτσι, ώστε να λαμβάνουν την παιδεία πουπαίρνουν όλα τα Ελληνόπουλα. Τότε πραγματικάθα ήταν η παιδεία που αρμόζει σε ένα κράτος, τοοποίο έχει ιστορία στον τομέα των γραμμάτων καιπαιδείας.

Όταν κάποιος μαθητής δεν παρακολουθούσε ήγινόταν φασαρία στην τάξη, με ποιο τρόπο επιλέ-γατε να επιβληθείτε;

Έδινα πάντα ένα ρόλο να παίξει και το ενθάρρυ-να. Όταν μου έλεγε "δεν καταλαβαίνω αυτά πουλέτε, κύριε", το επαναλάμβανα και βλέποντας τοεπίμονα, ήθελα να με ακούσει.

Μιας και αναφερθήκαμε στον τομέα της εκπαί-δευσης, ποιά είναι η γνώμη σας για το νέο εκπαι-δευτικό σύστημα;

Το νέο αυτό σύστημα δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει.Το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα που παίρνονται εί-ναι μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας χωρίς ιδιαίτε-ρη προετοιμασία. Χρειαζόμαστε αλλαγές στα δημό-σια σχολεία οι οποίες πρέπει να προωθούνται είτεμέσα από το νέο λύκειο είτε μέσα από το ενιαίο λύ-κειο.

Κλείνοντας θα θέλαμε να μάθουμε ποιά συναι-σθήματα σας δημιουργήθηκαν καθ' όλη τη διάρ-κεια της συζήτησης μας.

Αισθάνθηκα χαρά όταν με πήρατε τηλέφωνο καιμου είπατε να έρθω σχολείο. Για μια στιγμή νόμιζαότι θα ερχόμουν πάλι μέσα στην τάξη και θα έκαναμάθημα. Ήθελα πάλι να δω τον πίνακα γραμμένοαπό μένα, να ξέρω ότι τα παιδιά έγραψαν κάποιαπράγματα ή ότι τους έμειναν οπτικά μερικά απ' αυ-τά. Ήθελα να δω το γελαστό πρόσωπο των παιδιών,να κάνω και πάλι εκείνο το διάλειμμα των 2 λε-πτών, να έρθω πάλι κοντά στα παιδιά, να κάνουμεπλάκα και να τα πειράξω.

Σελίδα 7ΕΝΤΥΠΟ-σεις

ΤΡΙΩΔΙΟ ονομάζεται η λειτουργική περίοδοςπου προηγείται του Πάσχα. Είναι μια απ’ τις πνευ-ματικότερες περιόδους της Χριστιανικής ζωής. Πε-ριλαμβάνει συνολικά δέκα εβδομάδες, αρχίζει τηνΚυριακή κατά την οποία στην Εκκλησία μας δια-βάζεται το ευαγγελικό ανάγνωσμα με την παραβο-λή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνειτο βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναιη κατάνυξη, η μετάνοια. Έτσι αρχίζει με τον τελω-νικό αναστεναγμό «ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρ-τωλώ» και κορυφώνεται με την κραυγή του μετα-νοιωμένου ληστή πάνω στο σταυρό «μνήσθητι μουΚύριε εν τη βασιλεία Σου».

Η ονομασία αυτής της περιόδου («Τριώδιο»),οφείλεται στο ότι οι κανόνες της ακολουθίας τουΌρθρου που διαβάζονται αυτήν την περίοδο, απο-τελούνται από τρείς ωδές (ομάδες τροπαρίων).

Οι πρώτες 3 εβδομάδες του Τριωδίου είναι προ-παρασκευαστικές και αποτελούνται από τις Κυρια-κές: Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου(θεμέλιο της πνευματικής ζωής μπαίνει η υψοποιόςταπείνωση) Κυριακή του Ασώτου (τονίζεται η Αγάπη τουΘεού Πατέρα και η σωτήριος μετάνοια) Κυριακή της Απόκρεω (γίνεται υπενθύμισητης Β’ Παρουσίας του Κυρίου και της Κρίσεως. Γι’αυτό το λόγο η προηγούμενη μέρα είναι Ψυχοσάβ-βατο και η Εκκλησία μας προσεύχεται για όλουςτους κεκοιμημένους). Η ονομασία «Απόκρεω»σημαίνει ότι αυτή είναι η τελευταία ημέρα της κρε-ατοφαγίας μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου. Γι’αυτό και το έθιμο της τσικνοπέμπτης. Την ίδια ση-μασία έχει και η λέξη «καρναβάλι» (προέρχεταιαπ’ το λατινικό carne vale = αντίο κρέας). Τα καρ-ναβαλικά λαογραφικά έθιμα όμως, όχι μόνο δενέχουν σχέση με το Χριστιανικό Τριώδιο, αλλά ο62ος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνό-δου τα καταδικάζει ως κατάλοιπα ειδωλολατρίας.

Κυριακή της Τυρινής (είναι η Κυριακή τηςσυγχώρεσης. Αυτή την ημέρα γίνεται ανάμνησητης πτώσης των πρωτοπλάστων από τον Παράδει-σο της χαράς). Η ονομασία «Τυρινή» οφείλεταιστο γεγονός ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδατρώμε απ’ όλα τα φαγητά πλην κρέατος. Θυμίζειτην εντολή του Θεού στους πρωτόπλαστους ότιμπορούν να τρώνε από τους καρπούς όλων των δέ-ντρων δεν έπρεπε όμως να γευθούν τον καρπό της«γνώσης του καλού και του κακού» (το καλό τογνώριζαν, με την παρακοή θα έμπαινε το κακό στηζωή τους).

Η εκούσια απομάκρυνση των ανθρώπων απ’ τοΘεό και η αμετανοησία τους, τους οδήγησε στονπνευματικό και σωματικό θάνατο. Έτσι, την επόμε-νη μέρα (Καθαρά Δευτέρα) αρχίζει ο αγώνας τηςεπιστροφής στο Θεό. Αρχίζει η Μεγάλη και ΑγίαΣαρακοστή, η οποία περιλαμβάνει πέντε Κυριακές(της Ορθοδοξίας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλα-μά, της Σταυροπροσκυνήσεως, του Αγίου Ιωάννουτης Κλίμακος και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτί-ας). Ακολουθεί η ανάμνηση της θριαμβευτικής ει-σόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα (Κυριακή τωνΒαΐων) και το Τριώδιο κορυφώνεται την Μεγάληεβδομάδα με τα φρικτά και σωτήρια Πάθη του Κυ-ρίου μας.

Σελίδα 8ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Η σημασία του ΤριωδίουΤου Θεολόγου μας, Μαντζουράνη Βασίλη

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας την περίοδο τωναποκριών γίνονται καρναβάλια, ένα έθιμο πουέχει τις ρίζες του στις διονυσιακές τελετές τηςαρχαίας Ελλάδας. Μεταμφιεσμένοι άνδρες καιγυναίκες επιδίδονται σε ξέφρενο χορό, γλέντι μεκυρίαρχο το σατυρικό στοιχείο.

Στο Μεσότοπο, ένα χωριό της δυτικής Λέσβου,κάθε χρόνο, γίνεται ένα καρναβάλι διαφορετικόαπό τ’ άλλα, γεμάτο ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ και ΦΑΣΑ-ΡΙΑ!

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καρναβαλιούείναι οι ΚΟΥΔΟΥΝΑΤΟΙ. Άνδρες και παιδιά μεμουτζουρωμένα τα πρόσωπά τους, περιφέρονταιστους δρόμους του χωριού φορώντας ένα μεγάλοαριθμό κουδουνιών, δεμένα σε όλο τους το σώμακαι δημιουργώντας με ρυθμικό βηματισμό, έναπανδαιμόνιο ήχων. Πηδούν και χορεύουν χτυπώ-ντας δυνατά τα ξύλινα ραβδιά τους(κουτσκούδες) στο χώμα, για να διώξουν τα κακάπνεύματα και να ξορκίσουν το κακό. Την τελευ-ταία Κυριακή της αποκριάς γίνεται και καθιερω-μένη εκδήλωση με τα σατυρικά σκετσάκια, τρα-γούδια και καυστικά σχόλια της επικαιρότητας.

Σελίδα 9ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Ένα χαρακτηριστικό Έθιμο της Λέσβου :Οι Κουδουνάτοι στο Μεσότοπο

Του Μυλοπτέρη Απόστολου

Επισκέπτες από όλο το νησί φτάνουν στο χωριό,ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν αυτό το θέαμα.Ευχάριστη έκπληξη είναι και η προσφορά διαφό-ρων εδεσμάτων από τις γυναίκες του τοπικού συνε-ταιρισμού, δείγμα φιλοξενίας και καλής διάθεσηςαπό μέρους των ντόπιων.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί Μεσοτοπί-τες έχουν γνώσεις μουσικής και μέσω του καρνα-βαλιού τους δίνεται η δυνατότητα να προβάλλουντο ταλέντο τους στη μουσική – κυρίως την παραδο-σιακή - και στο χορό, με τα γνωστά απτάλικα, τανησιώτικα κ.α.

Τι θα λέγατε λοιπόν για φέτος τις απόκριες ναπηγαίναμε μία εκδρομή στο Μεσότοπο, ώστε ναμπορέσουμε να πάρουμε μία γεύση από αυτή τηνπρωτόγνωρη εμπειρία;

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες - Ρωσία 2014Από τις Ευφροσύνη Αγγελοπούλου, Ευαγγελία Κανδηλιώτη, Μαρία Ζιώγα

Σελίδα 10ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2014, γνω-στοί και ως Αγώνες της 22ης Χειμερινής Ολυμπιά-δας, είναι διεθνής αθλητική διοργάνωση που διε-ξήχθη στο Σότσι της Ρωσίας από 7 έως 23 Φε-βρουαρίου του 2014. Το Σότσι επιλέχθηκε ως ηπόλη που θα φιλοξενήσει τους αγώνες τον Ιούλιοτου 2007, κατά τη διάρκεια της 119ης συνόδουτης ΔΟΕ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι θαείναι οι πρώτοι στην Ρωσία από τη διάλυσητης ΕΣΣΔ το 1991. Η ΕΣΣΔ ήταν διοργανώτριαχώρα για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του1980 στη Μόσχα Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα γύ-ρω από δύο συστάδες των νέων εγκαταστάσεων.Ένα Ολυμπιακό Πάρκο που κατασκευάστηκε στοΣότσι στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και τααγωνίσματα στο χιόνι θα πραγματοποιηθούν στοΚρασνάγια Πολιάνα.

Πραγματοποιήθηκαν 98 εκδηλώσεις σε 15 χει-μερινά αθλήματα, στα οποία συμπεριλήφθηκε έναςαριθμός νέων αγωνισμάτων. Αρχικά, προϋπολογι-ζόταν στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, διά-φοροι παράγοντες προκάλεσαν την επέκταση τουπροϋπολογισμού σε πάνω από 51 δισ. δολάρια,ξεπερνώντας τον εκτιμώμενο κόστος των $44 δισε-κατομμυρίων των Ολυμπιακών Αγώνων του2008 στο Πεκίνο που ήταν και το πιο ακριβό στηνιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 24 Ιανουα-ρίου 2014, ανακοινώθηκαν 90 έθνη που θα συμμε-τάσχουν σε αυτούς τους Αγώνες χάρη στην πρό-κριση τουλάχιστον ενός αθλητή.

Έξι χώρες κάνουν το ντεμπούτο τους στους Χειμε-ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ έξι χώρες πουσυμμετείχαν το 2010 δεν είναι παρούσες το 2014.Περίπου 3.000 αθλητές από 90 έθνη συμμετέχουνστους Αγώνες.

Ένα εντυπωσιακό εφέ είχαν ετοιμάσει οι Ρώσοιγια την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπια-κών Αγώνων, αλλά τελικά η τεχνολογία δεν τουςέκανε το χατίρι κι έτσι ήρθε η άτυχη στιγμή. Η τε-λετή ξεκίνησε στις 18:15 ώρα Ελλάδας και εκείπαραβρέθηκαν 40.000 θεατές, οι οποίοι παρακο-λούθησαν το σόου που διοργάνωσαν οι Ρώσοι, αλ-λά και χειροκρότησαν τους 2800 αθλητές που πα-ρέλασαν.

Πάμε Σινεμά;Από τις Ευφροσύνη Αγγελοπούλου, Ευαγγελία Κανδηλιώτη, Μαρία Ζιώγα

American Hustle (Οδηγός Διαπλοκής)

Υπόθεση:

Ο Ίρβινγκ Ρόζενφελντ είναι ένας ευφυής απατεώνας και μαζί με την βρετανίδα φίλη του, Σίντνεϊ Πρόσερ,αναγκάζονται να συνεργαστούν με τον «άγριο» πράκτορα του FBI Ρίτσι ΝτιΜάσο για να παγιδεύσουνάλλους απατεώνες, μαφιόζους και πολιτικούς, που επιδιδόταν σε μια σειρά από παράνομες δραστηριότη-τες. Ο ΝτιΜάσο τους ωθεί στον υπόκοσμο του Νιου Τζέρσεϊ, που όσο είναι λαμπερός, τόσο είναι κι επι-κίνδυνος. Στον κόσμο αυτόν κατοικούν μαφιόζοι, χρηματιστές, αλλά και πολιτικοί, μέχρι κι ο ίδιος ο δή-μαρχος της πόλης.

Πρωταγωνιστούν:

Κρίστιαν Μπέιλ, Έιμι Άνταμς, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζένιφερ Λόρενς, Τζέρεμι Ρένερ

Κριτική:

Δραματική σάτιρα βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, σπιρτόζικα γραμμένη και γουστόζικα σκηνοθετημένη.Πρόκειται για ένα μεγάλο φαβορί για τα Όσκαρ.

Σελίδα 11ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Αλήθεια, τί σημαίνει φιλία ; Σύμφωνα με τον κύριο Μπαμπινιώτη, είναι ο δεσμός αμοιβαίας αγάπης καικατανόησης μεταξύ προσώπων, λαών, ομάδων, χωρών. Μπορούμε όμως, να προσδιορίσουμε κάτι τόσομεγάλο και θα έλεγα, και αόριστο ;

Προσωπικά, πιστεύω ότι ο όρος «φιλία» έχει για τον καθένα από εμάς ξεχωριστό και μοναδικό νόημα.Για άλλους, ίσως η φιλία να σημαίνει οικογένεια, για άλλους σημαίνει διασκέδαση. Παρόλο που υπάρχουντόσα διαφορετικά είδη φιλίας, όλα έχουν κάτι κοινό. Την ΑΓΑΠΗ. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει φιλία, απλώςανέχεια μεταξύ γνωστών ατόμων.

Πως όμως καταλήγεις να πεις ότι έχεις με κάποιον πραγματική φιλία και ότι αυτός είναι ένας καλός κιαληθινός φίλος ; Σωστός κι αληθινός φίλος για εμένα είναι αυτός, που ακόμα κι αν ο ίδιος δεν είναι καλάθα σε κάνει να γελάσεις, αυτός που ξέρεις ότι στα δύσκολα μπορείς να τον εμπιστευτείς και θα είναι δίπλασου να σε πιάσει αν πέσεις. Αυτός που σε αποδέχεται έτσι όπως ακριβώς είσαι, με όλες τις παραξενιές σουόσο ενοχλητικές κι αν είναι.

Η φιλία είναι σίγουρα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, ένα αναπόσπαστοκομμάτι στη ζωή τους. Γιατί όπως λέει κι ένα ρητό οι αληθινοί φίλοι είναι σαν τα διαμάντια, μπορεί να εί-ναι δύσκολο να τους βρεις και ίσως να μπερδευτείς από τις απομιμήσεις, αλλά όταν το βρεις… πέτυχεςδιαμάντι !!

Δεν ξέρω αν μπορούμε να ορίσουμε τη φιλία, γιατί ο κάθε άνθρωπος τη βιώνει διαφορετικά. Ένα όμωςξέρω, αξίζει η προσπάθεια να τη βρούμε!

Τελικά, ορίζεται η φιλία ;Της Καραχάλια Βασιλείας

Τι κάνεις όταν παίρνεις την κόλλα τουδιαγωνίσματος και διαπιστώνεις ότιμπροστά σου έχεις κινέζικα; Αυτοσχεδιά-ζεις…..

>Η κυριότερη αιτία της εξάτμισης είναι ηφωτιά κάτω από το κατσαρολάκι. (ΓυμνάσιοΚορίνθου)>Ο πρατήρας είναι λέξη δυσανόητη, δηλ. μεδυο έννοιες. Μια όταν είναι σε ηφαίστειο καιμια όταν δουλεύει σε πρατήριο. (Γυμνάσιο Αθή-νας)

>Ενεργητική φωνή: Κυνηγάω τον λαγό. Πα-θητική φωνή: Ο λαγός με κυνηγάει. (ΓυμνάσιοΚορίνθου)>Οι βιταμίνες βρίσκονται ακριβώς ανάμεσααπό τις αλφαμίνες και τις γαμαμίνες.(Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)

>Το ακριβώς αντίθετο της Αγίας Τριάδαςείναι η Διαβολική Τριάδα, πυρ, συν γυναιξί καιθάλασσα. Πράγματα του Σατανά. (Λύκειο Ξάν-θης)

>Η μπανάνα στα ελληνικά γράφεται όπωςκαι στα αγγλικά, δηλαδή με ένα μπα και δύονα. (Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)>Τα 6 χαρακτηριστικότερα ζώα του Βόρει-ου Πόλου είναι 3 αρκούδες και 3 φώκιες.

ΕΝΤΥΠΟ-σεις

Γιώργος Τζιλβιλής

Περίεργα πράγματα που κάνουμε όλοι…(;)Από την Χατζηχαραλάμπους Εύα

Όλοι έχουμε σκίσει κάποια στιγμή στην παιδική(και όχι μόνο) ηλικία το χάρτινο τραπεζομάντιλοτης ταβέρνας και έχουμε κάνει «μίγματα» με τααπομεινάρια του φαγητού, κάτι που για κάποιολόγο μας φαινόταν ξεκαρδιστικό.Έχουμε ανοίξει το ψυγείο χωρίς να θέλουμε κάτισυγκεκριμένο, καθίσαμε μπροστά του κοιτάζο-ντας το άπειρο, ψαχουλέψαμε τα πάντα, αποφα-σίσαμε ότι δεν θέλουμε τίποτα, το κλείσαμε, καιμετά από λίγα λεπτά, να ‘μαστε πάλι μπροστάτου.Κοιτάζουμε το ρολόι για να δούμε τι ώρα είναι.Και διαπιστώνουμε ότι δεν προσέξαμε τι ώραείναι. Και το ξανακοιτάζουμεΑγοράζουμε καινούριο κινητό, αλλά αρνούμαστεεπί πολλές ημέρες να αφαιρέσουμε την ζελατίνααπό την οθόνη του. Όταν όμως το κάνουμε είναιίσως η πιο απολαυστική στιγμή της ημέρας.Αυτό αφορά τις γυναίκες της παρέας: Όλες κά-ποια στιγμή έχετε σκεφτεί αν ταιριάζει το επώνυ-μο ενός άνδρα που σας αρέσει με το όνομά σας,κάνοντας πρόβα για το μελλοντικό σας ονοματε-πώνυμο.Ήταν στο ίδιο τραπέζι, όπου καθόμασταν με τουςυπόλοιπους «μικρούς», ενώ οι «μεγάλοι» της οι-κογένειας σε κάποιο άλλο, ένας παππούς ή θείοςερχόταν και έλεγε «εγώ θα κάτσω με τη νεολαία»και μας την έσπαγε.