Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 3

of 105 /105
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Embed Size (px)

description

Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες του τομέα Ηλεκτρονικής και ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, Γ’ τάξη ΕΠΑΛ. Η παρουσίαση αυτή (PPT in PDF) είναι ενεργή, συνοδεύεται από κάποια αρχεία τα οποία συνδέονται με υπερσυνδέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα. http://www.ilektronikoi.gr/index.php?act=viewCat&catId=19

Transcript of Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 3

  • 1. 3

2. 3.1 . 3.2 . 3.3 . 3.3.1 . 3.3.2 . 3.4 . 3.5 . . 3.6 . 3.7 . 3.7.1 . 3.7.2 . 3.7.3 . 3.8 . 3.8.1 . 3.8.2 . 3.8.2.1 . 3.8.2.2 FM. 3.8.3 AM FM. 1/7/09 217.08 3. 3.1 , . 1/7/09 317.08 4. "-" (="") . 1/7/09 4 17.08 5. , , . . .. 1/7/09 5 17.08 6. , AM, FM, PSTN .. . .. 1/7/09 6 17.08 7. 1/7/09 717.08 8. . , . . 1/7/09 8 17.08 9. (, , ..) (, , ..) ( / ) 1/7/09 9 17.08 10. . .. 1/7/09 1017.08 11. , = . ( , cb, .. 1/7/09 17.08 11 12. = 1/7/09 12 17.08 13. ( ) ( ) ( ) 1/7/09 1317.08 14. 3.2 , . 1/7/09 1417.08 15. 1/7/09 15 17.08 16. 3.3 3.3.1 V, I () (V) (I) t . - 1/7/09 1617.08 17. 3.3.2 = . . = . 1/7/09 17 17.08 18. . F (Hertz = sec-1 HzF=1/T 19. . F (Hertz = sec-1 Hz) F=1/T sec1/7/09 19 17.08 20. , , , 0, . 21. 2. =2/ = 2*F F . = 22. t = : =*t=(2*/)*t=(2**F)*t : s(t)=SO*sin(*t)=SO*sin(2**F*t) 23. : P=SO/2*R. s(t)=SO*sin(*t) t=0. =0 s(t)=0. , , , ( ) : s(t)=SO*sin(*t+). = . 24. ; . . . (SO) ().1/7/09 2417.08 25. . .. , ... . 1/7/09 25 17.08 26. 3.4 . . (Fourier, ) 1/7/09 26 17.08 27. , . 1/7/09 2717.08 28. A1 A2A3 A4A5 A6 0 fF 2F 3F 4F 5F 6F , (F) . 1/7/09 2817.08 29. FMIN() FMAX (), . () . , . ( ). 1/7/09 2917.08 30. (spectrum analyzer)0 F minF max F1/7/09 3017.08 31. . . ( ) 1/7/09 3117.08 32. video F 0 20 300 340020 KHz 5 MHz Hz Hz Hz 33. 3.5 . F min F max. . . 1/7/09 3317.08 34. Bandwith 0 F FFmin max 0 F F Fmin max1/7/09 34 17.08 35. Bandwith 0 F FFmin max 0 F F Fmin max1/7/09 35 17.08 36. . . . 1/7/09 3617.08 37. : lowpass filter. highpass filter. . band-pass filter . band rejectionfilter 1/7/09 3717.08 38. PoPo/20,7070 F a F 39. PoPo/20,7070 FF a 40. Po Po/20,707 0 Fa1Fa2 F 41. PoPo/20,707 0 Fa1Fa2 F 42. 3.6 . , . () . 1/7/09 4217.08 43. .1/7/09 43 17.08 44. . , 1MHz 1 KHz 45. , , . =c* =1/F =c/F C=300*106 (m/sec) = (sec) F= (Hz) 1/7/09 45 17.08 46. /4/2 47. 1 KHz >>> 300 km 1 MHz >>> 300 m 10 MHz >>> 30 m 1 KHz 300 km , . 1/7/09 4717.08 48. () . . . . .1/7/09 48 17.08 49. 1/7/09 4917.08 50. 1/7/09 5017.08 51. 3.7 3.7.1 52. ; , ( ) . 1/7/09 5217.08 53. . 1/7/09 5317.08 54. , . 55. 1/7/09 5517.08 56. (, ) . C=3*108 m/sec (, ,, ...) .C C = e = =C*T 57. 3.7.2 / . /, . 1/7/09 57 17.08 58. 1/7/09 5817.08 59. 1/7/09 59 17.08 60. 1/7/09 6017.08 61. /=120*=377. (V/m)/(A/m)= = (volt/m). = (Amper/m). . =*(watt/m2). (V/m)*(A/m) Poynting (). =2/120* 1/7/09 6117.08 62. 3.7.3 / / . . , . .1/7/09 62 17.08 63. 1/7/09 6317.08 64. 1/7/09 6417.08 65. 1/7/09 6517.08 66. 3.8 3.8.1 , , . (, , ). .1/7/09 6617.08 67. 3.8 3.8.1 : . : . : .1/7/09 6717.08 68. 3.8.2 . FMIN FMAX. FMIN . . fO>FMAX. M(t)=MO*sin(*t+) =2**fO.1/7/09 6817.08 69. 3.8.2 . (t)= , 0 f. s(t)= , S F. (t)= . 1/7/09 6917.08 70. 3.8.2.1 ) s(t) ( ), . E(t)=[Mo+s(t)]*sin(*t). |s(t)|