ΙΚΑ, Γ31/94 (19-12-2016)

of 19/19
Βαθμός Ασφαλείας ________________ ΑΘΗΝΑ 19/12/2016 Αριθ. Πρωτ: Γ31/94 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Ι.Ε ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρμόδιος : Δαβάκη Ευανθία Email: [email protected] Προς Ως ο Συνημμένος Πίνακας Α΄ Κοινοποίηση: Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γρ.κ.Υπουργού Γρ. κ. Υφυπουργού Γρ.κ.Γ.Γραμματέα Ο.Γ.Α. Γρ.κ.Διοικητή [email protected] ΟΑΕΕ Γρ.κ.Διοικητή dioikitis [email protected] ΕΤΑΑ Γρ.κ.Διοικητή [email protected] ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/Γρ.κ.Προέδρου [email protected] ΤΑΥΤΕΚΩ/Γρ.κ.Προέδρου [email protected] ΕΤΑΤ Γρ.κ.Προέδρου/[email protected] ΝΑΤ Γρ.κ.Προέδρου/[email protected] ΘΕΜΑ: « Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. » Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. σας ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από τoν ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (https://apps.ika.gr/ekepa να πραγματοποιήσει τα εξής: Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από αρμόδια Υ.Ε. Να ενημερώνεται ΚΕΠΑ για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας Να κοινοποιεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής του οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για να αντλούν τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. (συν/νο εγχειρίδιο οδηγιών). Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι από 7/11/2016 τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. υπογράφονται και ψηφιακά. Συννημένα : 1 εγχειρίδιο χρήσης Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γρ.Γ.Δ.Α.Υ. Γρ.Γ.Δ.Ο.Υ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Ι.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Embed Size (px)

Transcript of ΙΚΑ, Γ31/94 (19-12-2016)

 • ________________

  19/12/2016

  . :

  31/94

  / /

  / & .

  :

  Email: [email protected]

  :

  ,

  ..

  . .

  ...

  ... .. [email protected]

  .. dioikitis [email protected]

  .. [email protected]

  -/..

  [email protected]

  /..

  [email protected]

  ../[email protected]

  ../[email protected]

  :

  ...

  ..

  , web o

  (https://apps.ika.gr/ekepa :

  ...

  ..

  ... (/ ).

  7/11/2016

  ... .

  : 1

  :

  ..... .....

  / & ..

 • ...

 • 2

  .

  1. ....................................................... 3

  1.1 .......................................................................................... 3

  1.2 ............................................................................... 5

  1.2.1 ....................................................................................... 5

  1.2.2 ............................................................................... 7

  1.3 .......................................................................... 8

  1.3.1 ................................................................................................ 8

  1.3.2 ....................................................................................... 9

  1.3.3 ..................................................................................... 10

  1.4 ...................................................................................... 10

  2. .......................................................................................... 13

  2.1 .............................................................................................. 13

  2.2 .................................................................................... 15

  2.3 ............................................................................................................ 15

  2.4 .................................................................................................... 18

  2.5 ............................................................................................. 18

  2.6 ............................................................................................................ 18

 • 3

  .

  1.

  https://apps.ika.gr/eKEPA

  :

  .

  ..., / /

  .

  -,

  (taxisnet)

  (taxisnet)

  1.1

  -

  -.

  , :

  http://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfreg.cfm

  ,

  ( ,

  ),

  . To ,

  .

  https://apps.ika.gr/eKEPAhttp://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfreg.cfm

 • 4

  .

  , , . ,

  ,

  :

  .

  () ,

  .

  , ,

  . To ,

  .

 • 5

  .

  :

  (

  ..., ), /

  / ,

  1.4 .

  1.2

  1.2.1

  (taxisnet),

  > .

 • 6

  .

  .

  :

  :

  . (

  ),

  .

  ...

  ,

  ... .

  ()

  ,

  . ,

  .

  . / /

  ,

  1.4 .

 • 7

  .

  1.2.2

  (

  ),

  .

  1.2.1,

  .

 • 8

  .

  1.3

  1.3.1

  (taxisnet),

  .

  (

  ),

  .

  ... ,

  ... .

  ()

  , .

  ,

  .

  .

  1.3.2

  . .

 • 9

  .

  :

  1.3.2

  -

  ,

  -.

  ,

  . ,

  .

  / / ,

  1.4 .

 • 10

  .

  :

  1.3.3

  (

  ),

  .

  1.2.1,

  .

  1.4

  ,

  ( )

  ( ).

  ( ,

  ) .

  (username) (password) .

  .

 • 11

  .

  :

  :

  .

  .

  .

  ,

  . () / ,

  ;,

  . /

  ...,

  .

  (Screenshot )

  ,

  .

  ....

  ,

  ,

  .

  (Screenshot )

 • 12

  .

  / ,

  .

  : ( )

 • 13

  .

  2.

  https://apps.ika.gr/eKepaCertification

  .

  2.1

  :

  .

  ... (

  ).

  .

  ,

  (..

  ),

  .

  (Screenshot)

  ,

  ,

  3 .

  ,

  ,

  .

  .

  (Screenshot)

  o

  . :

  / : .

  / :

  ( )

  / :

  ( )

  https://apps.ika.gr/eKepaCertification

 • 14

  .

  ( ).

  , /

  , .

  , ,

  ( ).

  (Screenshot)

  ....

  ,

  , ,

  ( ). ....

  ,

  .

  (Screenshot)

  , ,

  ...

  ,

  , .

  -.

  ..., .

  . ,

  .

  .

  .

  :

  :

  ...

  .

  : (

  , ).

  . ,

  ...

  ( ).

  :

  ,

 • 15

  .

  ....

  2.2

  :

  .

  ...

  ( ).

  .

  .

  .

  , . ,

  ,

  (.. ).

  (Screenshot)

  ,

  . .

  ( , ,

  , , , ).

  (.. ,

  , ,

  ),

  .

  (Screenshot)

  . .

  , , .

  pdf.

  ( )

  (.. ,

  ).

  (Screenshot)

  2.3

  .

  ( ).

 • 16

  .

  ... .

  .

  , .

  ,

  .

  :

  ,

  , .

  - .

 • 17

  .

  :

  ,

  ( , ,

  .

  ,

  (.

  ). , .

  :

 • 18

  .

  2.4

  (, .),

  .

  (

  ...) .

  .

  /

  .

  . /

  ,

  .

  (Screenshot)

  2.5

  (password)

  .

  .

  (Screenshot)

  2.6

  .