ΤΙΤΛΟΣ...

Click here to load reader

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΙΤΛΟΣ...

 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014 Έργο HYDROFLIES

  Επιμέλεια: Δρ Νικόλαος Τζωρτζάκης 1

  ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη,

  στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση

  Ερωτηματολογίων στην Κύπρο

  Έργο HYDROFLIES

  ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ

  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

  Κύπρος 2014

  http://www.cut.ac.cy/

 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014 Έργο HYDROFLIES

  Επιμέλεια: Δρ Νικόλαος Τζωρτζάκης 2

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ

  ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HYDROFLIES

  Μέρος B). Έκθεση υδροπονικών καλλιεργειών στην Κύπρο

  Τα ερωτηματολόγια που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Έργου «ΗYDROFLIES» και

  σχετίζονται με την κατάσταση των υδροπονικών καλλιεργειών, διοχετεύτηκαν σε

  παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, συγκεκριμένα και έπειτα από

  προσωπική επικοινωνία, λόγω του μικρού αριθμού των παραγωγών που ασχολούνται

  επίσημα και αποκλειστικά με την χρήση υδροπονικών συστημάτων. Συγκεκριμένα

  εντοπίστηκαν 39 παραγωγοί, οι οποίοι επώνυμα και υπεύθυνα απάντησαν με σαφήνεια

  σε όλες τις ερωτήσεις που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο. Η κατανομή των υδροπονικών

  καλλιεργειών στην Κύπρο φαίνεται στον Χάρτη 1.

  Χάρτης 1. Κατανομή υδροπονικών καλλιεργειών στην Κύπρο

  Οι παραγωγοί έδωσαν τα στοιχεία τους στη διάθεση του προγράμματος (ακριβής

  περιοχή και συντεταγμένες κτημάτων, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας, μορφωτικό επίπεδο

  κτλ), σε ένα πρώτο αναγνωριστικό τμήμα των ερωτήσεων.

  Στο πρώτο αυτό μέρος του ερωτηματολογίου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η

  συνολική ηλικία των παραγωγών, με μέσο όρο πάνω από τα 50 χρόνια, ενώ μόλις 2

  παραγωγοί είναι κάτω από 40 ετών. Μόνο μια γυναίκα παραγωγός υπάρχει μεταξύ των

  HYDROF L I ES

 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014 Έργο HYDROFLIES

  Επιμέλεια: Δρ Νικόλαος Τζωρτζάκης 3

  39 που συμμετείχαν στην έρευνα. Το 85% των παραγωγών είναι απόφοιτοι μέσης

  εκπαίδευσης και το 10% έχει κάποιο πτυχίο.

  Η συνολική έκταση που καλύπτουν οι καλλιέργειες των παραγωγών που συμμετείχαν

  στην έρευνα είναι 308,7 στρέμματα. Κυριαρχούν οι παραγωγοί που έχουν μικρές

  εκτάσεις/εγκαταστάσεις με 1,5-5 στρέμματα αλλά υπάρχουν και καλλιεργητές με 20 έως

  και 50 στρέμματα καλλιεργειών. Η έκταση των υδροπονικών καλλιεργειών παρουσιάζεται

  στους χάρτες 2-5, για τις επαρχίες της Κύπρου.

  Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται τα φυτικά είδη που κυριαρχούν στις υδροπονικές

  καλλιέργειες της Κύπρου ενώ αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

  Χωρίς έκπληξη με ποσοστό 28% κυριαρχεί η τομάτα, ενώ με ποσοστό 24% ακολουθεί η

  καλλιέργεια της φράουλας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό

  καλλιέργειας ανθοκομικών καλλιεργειών (22%), με καλλιέργεια κυρίως τριανταφυλλιάς και

  ανθούριου. Ακολουθούν άλλα λαχανικά όπως το αγγουράκι, η πιπεριά και το φασολάκι,

  ενώ λείπει η καλλιέργεια μαρουλιού, λαχανικό ιδιαίτερα σύνηθες στις υδροπονικές

  καλλιέργειες. Η απεικόνιση των υδροπονικών καλλιεργειών φαίνεται στους χάρτες 6-17.

  Μεγαλύτερη πυκνότητα στις καλλιέργειες εμφανίζεται στη παραγωγή φράουλας με

  8000-50000 φυτά ανά στρέμμα. Η τομάτα καλλιεργείται με 1500-6000 φυτά ανά στρέμμα

  με μέσο όρο περίπου στα 2500 φυτά το στρέμμα, όσο και το αγγουράκι. Η πυκνότητα των

  ανθοκομικών επίσης ποικίλει από 1500 έως και 6000 φυτά ανά στρέμμα και μπορεί να

  φτάσει και τα 16000 φυτά ανά στρέμμα σε καλλιέργεια ανθουρίου.

  Διάγραμμα 1. Ποσοστά των ειδών που καλλιεργούνται υδροπονικά στην Κύπρο.

  Τομάτα 28%

  Αγγουράκι 16%

  Πιπεριά 4%

  Φράουλα 24%

  Φασολάκι 6%

  Ανθοκομικά 22%

  Φυτά υδροπονικών καλλιεργειών στην Κύπρο

 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014 Έργο HYDROFLIES

  Επιμέλεια: Δρ Νικόλαος Τζωρτζάκης 4

  Πίνακας 1. Πληροφορίες υδροπονικών καλλιεργειών στην Κύπρο.

  Είδος φυτού Πυκνότητα φύτευσης (#φυτών/στρ)

  Υλικό υποστρώματος Χειμερινά ποτίσματα (# ποτισμάτων x διάρκεια σε λεπτά)

  Θερινά ποτίσματα (# ποτισμάτων x διάρκεια σε λεπτά)

  Τομάτα 2500 Κοκοφοίνικας 5 x 2 10 x 3 Τομάτα 2500 Κοκοφοίνικας 7 x 2 10 x 2

  Τομάτα 2000 Κοκοφοίνικας 6 x 2 8 x 3

  Τομάτα 6112 Κοκοφοίνικας 2 x 3 3 x 10

  Τομάτα 4000 Κοκοφοίνικας 2 x 2 9 x 2

  Τομάτα 1500 Κοκοφοίνικας 2 x 4 10 x 4

  Τομάτα 2000 Κοκοφοίνικας 4 x 3 8 x 4

  Τομάτα 4300 Κοκοφοίνικας 4 x 2 10 x 1-2

  Τομάτα 3000 Πετροβάμβακας 5 x 2 10 x 3

  Τομάτα 6000 Πετροβάμβακας 8 x 3 10 x 3

  Τομάτα 2500 Πετροβάμβακας 8 x 4 2-3 x 3

  Τομάτα 2500 Πετροβάμβακας 5 x 5 10 x 5-6

  Τομάτα 2000 Πετροβάμβακας - 1 x 10

  Τομάτα 2000 Περλίτης 8 x 3 12-15 x 3-4

  Είδος φυτού Πυκνότητα φύτευσης (#φυτών/στρ)

  Υλικό υποστρώματος Χειμερινά ποτίσματα (# ποτισμάτων x διάρκεια σε λεπτά)

  Θερινά ποτίσματα (# ποτισμάτων x διάρκεια σε λεπτά)

  Αγγούρι 2500 Κοκοφοίνικας 5Χ 2 10 Χ 3

  Αγγούρι 2000 Κοκοφοίνικας 2 x 3 5 x 3

  Αγγούρι 2500 Κοκοφοίνικας 2 x 5 10 x 3

  Αγγούρι 2500 Κοκοφοίνικας 2 x 6 8 x 3

  Αγγούρι 2500 Πετροβάμβακας 8 x 4 2-3 x 3

  Αγγούρι 3000 Πετροβάμβακας 5 x 2 10 x 2

  Αγγούρι 2000 Πετροβάμβα