μάθημα 3 why learn programming

of 16 /16
2 Ερωτήσεις που κάνει κάθε Υποψήφιος Προγραμματιστής Γιατί να μάθω Προγραμματισμό; Τι δεξιότητες χρειάζεται να έχει ένας Προγραμματιστής; Σαρημπαλίδης Ιωάννης

Embed Size (px)

Transcript of μάθημα 3 why learn programming

Page 1: μάθημα 3  why learn programming

2 Ερωτήσεις που κάνει κάθε Υποψήφιος Προγραμματιστής

Γιατί να μάθω Προγραμματισμό;

Τι δεξιότητες χρειάζεται να έχει ένας Προγραμματιστής;

Σαρημπαλίδης Ιωάννης

Page 2: μάθημα 3  why learn programming

Οι περισσότεροι από σας δεν θα γίνετε επαγγελματίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

Page 3: μάθημα 3  why learn programming

Γιατί τότε να μάθετε

Προγραμματισμό;

Page 4: μάθημα 3  why learn programming

1

Αναπτύσσετε ικανότητες επίλυσης

προβλημάτων

Page 5: μάθημα 3  why learn programming

2

Γίνεστε δημιουργικοί

Page 6: μάθημα 3  why learn programming

3

Μαθαίνετε πως γράφτηκαν όλα τα προγράμματα που

χρησιμοποιείτε

Page 7: μάθημα 3  why learn programming

4

Συνδημιουργείτετο μέλλον

Page 8: μάθημα 3  why learn programming

5

Και βέβαια διασκεδάζετε

Page 9: μάθημα 3  why learn programming

ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Page 10: μάθημα 3  why learn programming

“Ο Προγραμματισμός είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που μας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ όχι επειδή είναι εύκολα αλλά επειδή ακριβώς είναι

δύσκολα.”

Page 11: μάθημα 3  why learn programming

Τι χρειάζεται όμως κάποιος για να γίνει καλός

Προγραμματιστής;

Page 12: μάθημα 3  why learn programming

Προσοχή στην λεπτομέρεια

Page 13: μάθημα 3  why learn programming

Καλή μνήμη

Page 14: μάθημα 3  why learn programming

Δεξιότητες Αφηρημένης σκέψης

Page 15: μάθημα 3  why learn programming

Απλή Σκέψη

Page 16: μάθημα 3  why learn programming

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο http://pliroforikiatschool.blogspot.com