ΘΕΜΑ: 3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Το σχολείο...

of 1 /1
Βαθμός Ασφαλείας: Nα διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ.: Μαρούσι, 6-4-2016 Αρ. Πρωτ. : Φ15/ 58268 /Δ2 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας 2. Σχολικoύς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 3. Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης-ΕΚΕΔΙΣΥ e-mail: [email protected] ΘΕΜΑ: 3 ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Το σχολείο μας. Το σχολείο που ζήσαμε - Το σχολείο που ονειρευόμαστε» Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 48254/Γ3/22-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ)συνδιοργανώνουν τον 3 ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό «Το σχολείο μας. Το σχολείο που ζήσαμε - Το σχολείο που ονειρευόμαστε». Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και της Ομογένειας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών των μαθητών και μαθητριών είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016. Στο συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο παρέχονται πληροφορίες για τους στόχους του Διαγωνισμού και το υλικό (παραδοτέα) με το οποίο καλείται να συμμετέχει η κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και ο τρόπος αποστολής του, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα βραβεία που θα απονεμηθούν κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΕΔΙΣΥ (e-mail: [email protected] – τηλ. 210 3250341) και στην Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (e-mail: [email protected]– τηλ. 210 344 3042) Η συμμετοχή είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο. Συνημμένο: 1 ηλεκτρονικό αρχείο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ι Δ. Παντή 2. Δ/νση Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Εκπ/κής Ραδιοτηλεόρασης, Τμήμα Εκπ/κής Ρ/Τηλεόρασης 3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’ 4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’ 5. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ 6. Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.) Σ. Λαπατά (Π.Ε.) Α. Μαγουλάς (Ε.Ε.) Τηλέφωνα: 210 344 3272 210 344 3023 210 244 2248 Fax: 210 344 2245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ της χώρας 2. Σχολικές Μονάδες ΠΕ & ΔΕ της χώρας (μέσω των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ) 3. Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ & ΔΕ (μέσω των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ)

Embed Size (px)

Transcript of ΘΕΜΑ: 3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Το σχολείο...

Page 1: ΘΕΜΑ: 3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Το σχολείο μας. Το σχολείο που ζήσαμε - Το σχολείο που ονειρευόμαστε»

Βαθμός Ασφαλείας: Nα διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι, 6-4-2016

Αρ. Πρωτ. : Φ15/ 58268 /Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας 2. Σχολικoύς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 3. Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης-ΕΚΕΔΙΣΥ

e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: 3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Το σχολείο μας. Το σχολείο που ζήσαμε - Το σχολείο που ονειρευόμαστε»

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 48254/Γ3/22-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού

(ΕΚΕΔΙΣΥ)συνδιοργανώνουν τον 3ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό «Το σχολείο μας. Το σχολείο που ζήσαμε - Το σχολείο που ονειρευόμαστε». Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και της Ομογένειας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών των μαθητών και μαθητριών είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016. Στο συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο παρέχονται πληροφορίες για τους στόχους του Διαγωνισμού και το υλικό (παραδοτέα) με το οποίο καλείται να συμμετέχει η κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και ο τρόπος αποστολής του, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα βραβεία που θα απονεμηθούν κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΕΔΙΣΥ (e-mail: [email protected] – τηλ. 210 3250341) και στην Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (e-mail: [email protected]– τηλ. 210 344 3042) Η συμμετοχή είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

Συνημμένο: 1 ηλεκτρονικό αρχείο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ι Δ. Παντή 2. Δ/νση Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Εκπ/κής Ραδιοτηλεόρασης, Τμήμα Εκπ/κής Ρ/Τηλεόρασης 3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’ 4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’ 5. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ 6. Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.) Σ. Λαπατά (Π.Ε.) Α. Μαγουλάς (Ε.Ε.) Τηλέφωνα: 210 344 3272 210 344 3023 210 244 2248 Fax: 210 344 2245

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

1. Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ της χώρας

2. Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Εκπαί 2. Σχολικές Μονάδες ΠΕ & ΔΕ της χώρας (μέσω των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ) 3. Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ & ΔΕ (μέσω των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ)

3.