Η άσκηση της ημέρας -...

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  9.707
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Η άσκηση της ημέρας -...

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  M

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  ) 2xe 0 x R :

  2x 3 2x 32x

  3 3

  e 1 e f x lim f x lim f x e

  2016 x R

  ) f R g

  f , g

  g R

  x x

  g lim g x , lim g x ,R R

  0 g R 0x R : 0g x 0

  g 1 1 0

  x

  )

  g

  0 0 0 0 0

  1 1 1x x g x g x g x 0

  2016 2016 2016

  1

  1

  lnx x 1 x 0 ( x 1 )

  , :

  )

  )

  ) :

  7 : (30/10/2016)

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  2xe 0 x R , x 2xe :

  2x 2x 2xlne e 1 e 2x 1 x R

  2xe 1 x 0

  x g x : 2g xe 2g x 1 0 x R

  0g x 0 x x

  0

  x x :

  2g x 2g x

  1 1g x g x

  2016 2016 1 1g x 2

  2016f g x 2g x 1 e 2g x 1 e 2g x 1

  1g x

  2016 2g xe 2g x 1 0x ,

  00x x

  1 1limg x g x 0

  2016 2016

  0

  0

  2g x 2g x

  0x xlim e 2g x 1 e 2g x 1 0

  2g xe 2g x 1 0 0x ,:

  02g xx x

  1lim

  e 2g x 1

  :

  02g xx x

  1 1lim g x

  2016 e 2g x 1

  2 :

  0 02g xx x x x

  1g x

  2016 1 1lim lim g x

  2016f g x 2g x 1 e 2g x 1

  :

  2

  0 02g xx x x x

  1g x

  2016 1 1lim lim g x

  2016f g x 2g x 1 e 2g x 1

  .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  ,

  :

  2f x x 1

  x 1

  f x f 1f 1 lim ... 2

  x 1

  , :

  x 1

  f x f 1lim ... 2

  x 1

  x 1

  f x f 1lim

  x 1R f 1 2

  .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  ) x R 2xe 0

  2x 32x

  3

  e f(x) lim e

  .

  ) f < R ( < ) g < R

  ,

  R . , 0

  x

  )

  00x x

  1 1lim x x

  2016 2016

  1u x

  2016

  0

  01u x

  2016

  1lim g u g(x )

  2016

  g

  00x x

  1 1limg x g x

  2016 2016

  g

  0 0 0 0

  1 1x x g x g x 0

  2016 2016

  1

  t t 1s , 7

  1 cm / s12

  .

  ) 1

  t 0 ,

  .

  :

  i 0t i1

  t s2

  , , i

  t 0 .

  .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  x 0 :

  3 3 32 2 2 2 2 2

  4 4 4 2 2 2

  3x 4 8 4x 3x 4 2 8 4x 2 1 3x 4 2 8 4x 2

  x x x x x x

  2u x u 0 x 0 :

  x 0 u 0 u 0

  x 0 u 0 u 0

  2

  2

  3 2 3

  2

  f u f 03x 4 2 3u 4 2 3f 0

  u u 0 4x

  g u g 08 4x 2 8 4u 2 2g 0

  u u 0 3x

  lim lim lim

  lim lim lim

  :

  f u 3u 4

  3f u

  2 3u 4

  3f 0

  4

  3 2g u 8 4x

  2

  3

  4g u

  3 8 4u

  1g 0

  3

  :

  x 0 x 0 x 0

  3 32 2 2 2

  4 2 2 2

  3x 4 8 4x 1 3x 4 2 8 4x 2 3 1

  4 3x x x xlim lim lim

  1 0 (20/11/2016)

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  x 0 :

  k 2 k m 4 m 4 m 4k k2 k 2 km m m

  6 6 6 4 2 2 4

  x x x x x 1 x 1

  x x x x x x x

  2u x u 0 x 0 :

  x 0 u 0 u 0

  x 0 u 0 u 0

  k k2 k k

  2 k 1

  m 4 mm m

  4 m 1

  f u f 0x u f 0

  u u 0x k

  g u g 0 x u g 0

  u u 0x m

  lim lim lim

  lim lim lim

  :

  k kf u u

  11

  k k

  f u u k

  k 1

  f 0k

  mmg u u

  11

  m m

  g u um

  m 1

  g 0m

  :

  x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

  k 2 k m 4 m 4k 2 km m

  6 4 2 2 4

  ,,,m,k 0

  k 1 m 1

  x x x 1 x 1

  x x x x x

  k m

  lim lim lim lim lim

  :

  :

  k,m,, 2,3,... ,, 0 :

  x 0

  k k mm

  , ,

  x x

  , x

  ,

  lim

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  0

  0 2 x 2 , x 0

  3 32 2 2 2

  4 4 4

  2 2

  34 2 4 2 2 23

  32 2 2 2 2 23

  3x 4 8 4x 3x 4 2 8 4x 2f(x)

  x x x

  3x 4x

  x 3x 4 2 x (8 4x ) 2 8 4x 8

  3 4

  x 3x 4 2 x (8 4x ) 2 8 4x 8

  2x 0

  1lim

  x

  2x 0

  3 3lim

  43x 4 2,

  32 2 2x 0 3

  4 1lim

  4(8 4x ) 2 8 4x 8

  x 0limf(x) .

  0

  0

  m m

  4 4

  x

  , x 0

  k 2 k m 4 m 4k 2 km m

  6 6 6

  x x x x f(x)

  x x x

  42

  k 1 m 16 2 k k 1 6 m 4 m 1k m

  4 2k 1 m 12 k k 1 m 4 m 1k m

  xx

  x x ... x x ...

  1 1

  x xx ... x ...

  :

  k 1 m 1x 01 1

  limf(x)k m

  ,

  .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  :

  32 2

  4

  3x 4 8 4x

  x=

  2

  4

  3x 4 2

  x -

  3 2

  4

  8 4x 2

  x=

  =2

  4

  3x

  x

  2

  1

  3x 4 2+

  2

  4

  4x

  x

  2

  2 23 3

  1

  8 4x 2 8 4x 4

  =

  =2

  3

  x

  2

  1

  3x 4 2+

  2

  4

  x

  2

  2 23 3

  1

  8 4x 2 8 4x 4

  2 2x 0

  3 1lim

  x 3x 4 2= ,

  2 3 2x 0

  4 1lim

  x 8 4x 2=

  x 0lim

  32 2

  4

  3x 4 8 4x

  x=

  x 0 ,

  k 2 k m 4m

  6

  x x

  x=

  k 2 k

  6

  ax

  x -

  m 4m

  6

  x

  x=

  2

  6

  x

  x

  k 1 k 2

  2 k 2 k 2 2 k k 3 k 2 2 k k 1kk k

  1

  x x (x ) ..... x

  +

  4

  6

  x

  x

  m 1 m 2 m 3

  m 4 m 4 2 m 4 m 2 m 4 m 1mm m m

  1

  x x x ..... x

  =

  4

  x

  k 1 k 2

  2 k 2 k 2 2 k k 3 k 2 2 k k 1kk k

  1

  x x (x ) ..... x

  +

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  2

  x

  m 1 m 2 m 3

  m 4 m 4 2 m 4 m 2 m 4 m 1mm m m

  1

  x x x ..... x

  x 0lim (

  4

  x

  k 1 k 2

  2 k 2 k 2 2 k k 3 k 2 2 k k 1kk k

  1

  x x (x ) ..... x

  )= ,

  x 0lim (

  2

  x

  m 1 m 2 m 3

  m 4 m 4 2 m 4 m 2 m 4 m 1mm m m

  1

  x x x ..... x

  )= ,

  :

  x 0lim

  k 2 k m 4m

  6

  x x

  x=

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 2016 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  :

  232 2

  32 2

  4x 0 x 0 34 2 2

  3x 4 8 4x3x 4 8 4xlim lim

  x x 3x 4 8 4x

  3 22 2

  2x 0 2 223 3 34 2 2 2 2 2 2

  3x 4 8 4xlim

  x 3x 4 8 4x 3x 4 3x 4 8 4x 8 4x

  6 4 2

  x 0

  27x 108x 144x 64lim

  4 216x 64x 64

  22 22

  3 3 34 2 2 2 2 2 2x 3x 4 8 4x 3x 4 3x 4 8 4x 8 4x

  2 4 2

  2x 0 2 223 3 34 2 2 2 2 2 2

  x 27x 92x 208lim

  x 3x 4 8 4x 3x 4 3x 4 8 4x 8 4x

  4 2

  2x 0 2 223 3 32 2 2 2 2 2 2

  27x 92x 208lim

  x 3x 4 8 4x 3x 4 3x 4 8 4x 8 4x

  4 2

  x 0

  2x 0 2 223 3 32 2 2 2 2 2 2

  lim 27x 92x 208

  1lim

  x 3x 4 8 4x 3x 4 3x 4 8 4x 8 4x

  208 ,

  22 22

  3 3 32 2 2 2 2 2 2