β 3 πολυμέσα

of 28 /28
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα Λέξεις Κλειδιά Λέξεις Κλειδιά : : Ανάλυση εικόνας, αναλογικό σήμα, Ανάλυση εικόνας, αναλογικό σήμα, αλληλεπιδραστικότητα ( αλληλεπιδραστικότητα ( interactivity interactivity) , βάθος , βάθος χρώματος, δειγματοληψία, εικονοστοιχείο ( χρώματος, δειγματοληψία, εικονοστοιχείο ( pixel pixel ), ), Πολυμέσα ( Πολυμέσα ( Multimedia Multimedia) , ψηφιακό σήμα, , ψηφιακό σήμα, ψηφιοποίηση εικόνας-βίντεο-ήχου. ψηφιοποίηση εικόνας-βίντεο-ήχου. Β΄ Β΄ τάξη τάξη Γενικά μία εφαρμογή στον υπολογιστή χαρακτηρίζεται ως εφαρμογή πολυμέσων, όταν: Συνδυάζει διάφορες μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχο, κινούμενη εικόνα, βίντεο). Συνδέει ποικίλες πληροφορίες μεταξύ τους με μη γραμμικό τρόπο (όπως και στον Παγκόσμιο Ιστό, οι πληροφορίες σε μία εφαρμογή πολυμέσων είναι ειδικά δομημένες) . Η μη γραμμική οργάνωση των εφαρμογών πολυμέσων μας δίνει την δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε με τον υπολογιστή και να επιλέγουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Σε αντίθεση από μία εκπομπή στην τηλεόραση, ο χρήστης δεν παρακολουθεί παθητικά τη ροή εξέλιξης της εφαρμογής, αλλά μπορεί να παρεμβαίνει (όπως για παράδειγμα σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι), καθορίζοντας τη μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται αλληλεπιδραστικότητα χρήστη- Τι είναι τα πολυμέσα;

Embed Size (px)

Transcript of β 3 πολυμέσα

 • 1 3: : , , (interactivity), , , (pixel), (Multimedia), , --. , : (, , , , ).

  ( , ) .

  . , , ( ), , . -.

  ;

 • , . , .

 • 1 3: 3.1: . 3.1: . 3.1: . .

 • .

 • : , . .

 • . .

 • bit . 8,16,24. 24 bit 8 bit 8 bit 8 bit . 224 .

 • , Byte

  Bytes

  1

  8

  258

  2

  16

  65.536

  3

  24

  16.777.216

 • = ( _)/8 8 bit byte : 1024768 8 bit : (1024 768 8 ) : 8 = 768.432 byte.

 • . .

 • . , .

 • . .

 • .

 • 3.4: . 3.5: .

 • 3.6: . 3.6: . 3.6: .

 • . .

 • , . .

 • , mp3. 10 CD

 • , ,

 • 1 3: : , , (interactivity), , , (pixel), (Multimedia), , --. - -

 • , . , , , , ., , , ,

 • , ,

 • - , , , , , . . ,

 • -

  .