Φυλλάδιο 3 - ΣΥΝΟΛΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

of 1 /1
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3 ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ Σελίδα 1 1. Θεωρούμε το βασικό σύνολο 1, 2, 3, 4, .....,18 και τα υποσύνολά του | περιττός x x και | πολλαπλάσιο του 4 x x (α) Να παραστήσετε τα σύνολα Α και Β με αναγραφή των στοιχείων τους. (β) Να βρείτε τα σύνολα: Α’ Β’ ' ' ' ' ' ' (γ) Τι παρατηρείτε; 2. Να υπολογίσετε τα x και y έτσι ώστε τα σύνολα 2, 1 x yx και 2, x y να είναι ίσα.

Embed Size (px)

description

Ασκήσεις στα σύνολα για την άλγεβρα Α΄ λυκείου (κεφάλαιο Ε2)

Transcript of Φυλλάδιο 3 - ΣΥΝΟΛΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3 - 1 1.{ } 1, 2, 3, 4,.....,18 O= { } | x x A= eO { } | 4 x x B= eO() . () : AB ( ) ' ABAB ' AB ' ' A B ' ' A B

() ; 2. x y { } 2 , 1 x yx + + { } 2, x y + .