ΤΕΥΧΟΣ 3 - 19/03/2015 ... Συχνές...

Click here to load reader

 • date post

  24-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΥΧΟΣ 3 - 19/03/2015 ... Συχνές...

 • ΤΕΥΧΟΣ 4 - 05/06/2015 2015

  Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις άμεσες ενισχύσεις 2015-2020

  Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί ομαδοποίηση και διευκρίνηση των ερωτημάτων, που δέχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ανακοίνωση των εθνικών επιλογών για τη Νέα ΚΑΠ 2015-2020, τη δημοσίευση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 περί άμεσων ενισχύσεων και των υπ' αριθμ.

  104-7056 ΥΑ (Β' 147/2015), 1111/46876/2015 ΥΑ (Β' 783/2015 και 1242/52354/2015 ΥΑ (Β' 924/2015)

  Το κείμενο έχει καθαρά ενημερωτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα

 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις άμεσες ενισχύσεις 2015-2020-Τεύχος 4

  Περιεχόμενα ( ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ) (με πλάγια γράμματα παρατίθενται αυτούσιες ερωτήσεις, όπως έχουν γίνει από ενδιαφερόμενους φορείς ή παραγωγούς) Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1. Τι αλλάζει η μετάβαση από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης; 2. Τι αξία θα έχουν τα νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης? 3. Τι σημαίνει ότι η αξία των δικαιωμάτων υπόκειται σε σταδιακή σύγκλιση (βλ. Άρθρο 13 της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ; 4. Τι σημαίνει "μείωση των ενισχύσεων" άνω των 150.000 €? 5. Τι σημαίνει “περιφερειοποίηση”?

  6. ?

  7. Τι είναι η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους? 8. Γεωργός παίρνει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2015 από περιφέρεια «δενδρώδη». Θα πρέπει από εδώ και πέρα να ενεργοποιεί αυτά τα δικαιώματα με αγροτεμάχια με καλλιέργεια «δενδρώδη»

  Β. ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 1. Τι σημαίνει ο ορισμός “ενεργός γεωργός”? 2. Πως μπορώ να χαρακτηριστώ ενεργός γεωργός το 2015? 3. Πως θα ελεγχθούν οι νεοεισερχόμενοι το 2015 γεωργοί ή γενικότερα γεωργοί, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2014, ως ενεργοί? 4. Κληρονόμος εκμετάλλευσης το 2015 είναι αναγκαίο να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού? Γ. ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1. Που μπορώ να κάνω την ενιαία αίτησης ενίσχυσης? 2. 3. Ποια είναι η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Είναι υποχρεωτικό τελικά το δελτίο εμβολιασμού για τη Βρουκέλωση? 16. Με ποιο τρόπο γίνεται η δήλωση της δράσης 1,4 όσον αφορά την αμειψισπορά? 17. Με ποιο τρόπο γίνεται η δήλωση της δράσης 2.3 όσον αφορά τον καπνό? 18. Για τα ιδιόκτητα και μεικτά αγροτεμάχια θα δηλώνεται ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου του Ε9; Αν ναι, χρειάζεται όλοι να προσκομίσουν τα καινούρια Ε9 και δεν μας καλύπτουν πλέον τα χειρόγραφα μετά το 2005, για όσους τα έχουμε ήδη. 19. Για τους πρόσφατους θανάτους που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων, καλύπτονται οι κληρονόμοι να δηλώσουν τα αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα με το Ε9 του θανόντα και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών? 20. Ενοικιαστήρια μετά την 1/1/2014 αλλά κάτω από 80 ευρώ/μήνα μίσθωμα βάση Δελτίου Τύπου του ΥΠΟΙΚ δεν χρειάζεται να καταχωρούνται στο TaxisNet. θα είναι αποδεκτό να φέρνει ο παραγωγός το χειρόγραφο ενοικιαστήριο με ΑΦΜ και γνήσια υπογραφών όπως παλιότερα? 21. Η υποχρέωση της 6μηνης διατήρησης ζώων ισχύει για τη Βασική Ενίσχυση? Υπολογίζεται το 6μηνο από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ΕΑΕ ή από 15/5; Βοσκότοποι και κατ’ επέκταση δικαιώματα 2015 θα υπολογισθούν βάση των ζώων της δήλωσης; Π.χ. 01/03/2015; Αν τα δηλώσει και μετά από 10 μέρες πουλήσει ένα μέρος? 22. Τι σημαίνει για το 2015, ο κωδικός ομάδας καλλιέργειας 6 (ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ)? Τι συνέβη στον κωδικό ομάδας καλλιέργειας 26 (ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)? 23. Στα 0,4 εκτάρια που είναι η απαραίτητη δηλούμενη έκταση για το 2015, περιλαμβάνονται εκτάσεις με σταθερά θερμοκήπια ? 24. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σημειώθηκαν έντονες πλημμύρες και οι γεωργικές εκτάσεις θα μπορούν να καλλιεργηθούν αργά το καλοκαίρι ή αρχές φθινοπώρου, το νωρίτερο. Δεδομένου ότι η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15.06.2015, τι θα δηλώσουν οι γεωργοί ως καλλιέργειες στις πλημμυρισμένες εκτάσεις? 25. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν έχει αποφασίσει ποια επίσπορη καλλιέργεια θα βάλει το φθινόπωρο, μπορεί την δηλώσει αργότερα, μετά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ΕΑΕ 2015? Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1. Με την παλιά ΚΑΠ είχα δικαιώματα και έπαιρνα και ενισχύσεις άρθρου 68, θα μου χορηγηθούν σίγουρα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2015? 2. Εφόσον πληρώ τις προϋποθέσεις άμεσης πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης, θεωρούμαι αυτόματα ενεργός γεωργός το 2015?

  3.

  4. Γεωργός υπέβαλλε ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2013 αλλά όχι το 2014, μπορούν να του χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης?

  5. Τι είναι η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης ?

  6. Τι είναι η ενοικίαση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με ενοικίαση γης?

  7. Σε τι διαφέρει η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης και η εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης?

  2/39

 • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις άμεσες ενισχύσεις 2015-2020-Τεύχος 4

  8. Γεωργός υπέβαλλε πρώτη φορά ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2014, χωρίς να είναι κάτοχος δικαιωμάτων και θα υποβάλλει και το 2015, μπορούν να του χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης?

  9.

  10. Δεν ήμουν ποτέ δικαιούχος άμεσων ενισχύσεων, έχω πιθανότητες χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015?

  11.

  12. Έχω στη διάθεσή μου περισσότερη έκταση, απ' αυτή που ενεργοποιούσε δικαιώματα ως το 2014. Μπορώ να τη δηλώσω το 2015 προκειμένου ν' αυξήσω τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα μου κατανεμηθούν?

  13.

  14.

  15.

  16. Πως θα υπολογιστεί η αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015?

  17. Τι σημαίνει «η αξία των δικαιωμάτων που έχω στην κατοχή μου» το έτος 2014?

  18. Τι σημαίνει υποβολή αίτησης μεταβολών των προς