ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών...

28
π Η ηρ ωι κή άλη των κομμουνι στών τ ης Τασκένδης  3 1991 ΜΑΛΕΠ τεύχ ος Γε νάρης  Του Μήτσου Πέτσα Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου γεννήθηκε στην Τασκένδη   π . α ό γονείς μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας   π Εζησε στα αιδικά του χρόνι α τους διωγμούς των Ελλή νων   π π π π ολιτικών ροσφύγων ου δεν θέλησαν να α οδεχθούν το   π π . π αναθεωρητι κό ραξι κό ημα στο ΚΚΕ Τα γεγονότ α ου   π π π π εριγράφει ροέρχονται α ό στοι χεία ου συγ κέντρωσε  διασταυρώνοντας τα σε δεκάδες συζητήσεις με   π π π π . ε ανα ατρισμένους ολιτι κούς ρόσφυγες Η αναφορά αυτή  ' π ας θεωρηθε ί σαν ελάχι στος φόρος τ ιμής σ αυτ ούς ου   π π έρασαν τα άνδεινα τις αρχέ ς και την κομμουνιστική τους  . συνείδηση   Να θυμάσαι που σφύριζε μες στ' αυτιά σου η σφαίρα, την πατρίδα π' αvάσταιvες με ιδρώτα και αίμα.  Να θυμάσαι το σύντροφο που κοιμάται κει πέρα, να θυμάσαι τι σούλεγε το στερνό του το βλέμμα.  Να θυμάσαι τη μάνα σ ου που την ώρα πρoσμέvει ν' αναπαύσει το βλέμμα της ξανά στη μορφή σου, απ' τ' άγριο κάτεργo

Transcript of ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών...

Page 1: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 1/28

π Η ηρωική άλη των κομμουνιστών της

Τασκένδης

3 1991ΜΑΛΕΠ τεύχος Γενάρης

Του Μήτσου Πέτσα

Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου γεννήθηκε στην Τασκένδη π .α ό γονείς μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

π Εζησε στα αιδικά του χρόνια τους διωγμούς των Ελλήνων π π π π ολιτικών ροσφύγων ου δεν θέλησαν να α οδεχθούν το

π π . π αναθεωρητικό ραξικό ημα στο ΚΚΕ Τα γεγονότα ου π π π π εριγράφει ροέρχονται α ό στοιχεία ου συγκέντρωσε

διασταυρώνοντας τα σε δεκάδες συζητήσεις με π π π π .ε ανα ατρισμένους ολιτικούς ρόσφυγες Η αναφορά αυτή

' π ας θεωρηθεί σαν ελάχιστος φόρος τιμής σ αυτούς ου π π έρασαν τα άνδεινα τις αρχές και την κομμουνιστική τους

.συνείδηση

Να θυμάσαι που σφύριζε

μες στ' αυτιά σου η σφαίρα,

την πατρίδα π' αvάσταιvες

με ιδρώτα και αίμα.

Να θυμάσαι το σύντροφο

που κοιμάται κει πέρα,

να θυμάσαι τι σούλεγε

το στερνό του το βλέμμα.

Να θυμάσαι τη μάνα σου

που την ώρα πρoσμέvει

ν' αναπαύσει το βλέμμα της

ξανά στη μορφή σου,

απ' τ' άγριο κάτεργo

Page 2: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 2/28

που την έχουν ριγμένη

σ' απλώνει τα χέρια

και φωνάζει Θυμήσου

Μ' αυτό και μ’ άλλα τραγούδια, οι ηρωικοί μαχητές και μαχήτριες του ένδοξου ΔΣΕεγκαταλείπουν τη χώρα τους, τον Αύγουστο του 1949. Ύστερα από ένα τρίχρονοηρωικό και άνισο εμφύλιο πόλεμο, υποχωρούν κανονικά, διατηρώντας τουςστρατιωτικούς τους σχηματισμούς, Aφήνουν πίσω τους τα βουνά ποτισμένα με τοάλικο αίμα τους, σκοτωμένους συντρόφους, καταδικασμένους σε θάνατο γονείς καιαδερφούς και βρίσκουν συντροφικό πολιτικό άσυλο στη μεγάλη χώρα των Λένιν-Στάλιν και στις πρώην λαϊκές δημοκρατίες.

Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων έφτανε περίπου στις80.000. Για το μεγαλύτερο τμήμα, περίπου 30.000, ορίστηκε σαν τόπος διαμονής ηΤασκένδη, πρωτεύουσα της Σ. Δ. του . Ουζμπεκιστάν. Η πόλη αυτή επιλέχτηκε μεεντολή του ΚΚΣΕ και της Σοβιετικής κυβέρνησης, γιατί το Ουζμπεκιστάν στάθηκεμακριά απ' :τη χιτλερoφασιστική λαίλαπα και ήταν χωρίς σοβαρά στεγαστικάπροβλήματα, ενώ και οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν σχεδόν όμοιες με τιςελληνικές.

Οι σοβιετικοί εργαζόμενοι, με βάση τα εργοστασιακά συγκροτήματα της Τασκένδηςκαι των περιχώρων της, ετοίμασαν 15 οικιστικά συγκροτήματα, τις λεγόμενεςπολιτείες, και υποδέχτηκαν με διεθνιστικό πνεύμα τους Ελληνες συντρόφους τους.Από την πρώτη στιγμή που οι πολιτικοί πρόσφυγες πάτησαν το πόδι τους στηφιλόξενη γη της :Σ. Δ. του Ουζμπεκιστάν, η καθοδήγηση του ΚΚΕ τουςπροσανατόλισε σωστά και τους τόνισε τα καθήκοντα που έπρεπε από τώρα και πέρα

να εκπληρώσουν: Να στρέψουv την προσοχή σε ένα καιvoύριο μέτωπο, εξίσουσημαντικό και δύσκολο, στο μέτωπο της δημιουργικής ειρηνικής δουλειάς, γααπoχτήσουv το συντομότεραo επαγγελματική ειδίκευση και παραγωγική πείρα. Νασυνδυάσουν τη δουλειά με τη μόρφωση, την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, Νααφομοιώσουv τις πνευματικές αξίες του σοσιαλισμού, Να ανυψώσουν το πολιτιστικότους επίπεδο, γα καταχτήσoυv τις βάσεις της επαναστατικής κοσμοθεωρίας μας, Ναπροσαρμοστούν στο καινούργιο τρόπο ζωής, Να καταχτήσoυv τις βασικές γνώσειςτης τεχνικής , της τεχvoλoγίας και της επιστήμης. .

Το κεντρικό καθήκον που έβαζε η ηγεσία του ΚΚΕ φαίνεται συμπυκνωμένο στοσύνθημα του Νίκου Ζαχαριάδη: «Σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπερνικηθούν οιδυσκολίες της προσαρμογής, να ευθυγραμμιστούν με τους πρωτοπόρους σοβιετικούςπολίτες, Να καταχτήσoυv τα κάστρα της τέχνης και της επιστήμης». Οι Ελληνεςπρώην μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ κάνουν πράξη αυτό το σύνθημα. Γίνονταιπρωτοπόροι εργάτες και τεχνικοί, ατσαλώνονται, προοδεύουν και με το πέρασμα τουχρόνου αποχτούν υψηλή επαγγελματική ειδίκευση. Εισάγονται στα βραδινάγυμνάσια, στις τεχνικές σχολές, μoρφώνoνται και συνεχίζουν ανώτερες σπουδές σταβραδινά και ημερήσια ινστιτούτα. Ετσι. αρχίζει μια καινούρια σελίδα στην ιστορίααυτών των αγωνιστών.

:Στο διάστημα 1950-1955 το ΚΚΕ αγωνίζεται να ανασυγκροτήσει τις κομματικέςδυνάμεις και το εργατολαϊκό κίνημα στην Ελλάδα. Η 3η :Συνδιάσκεψη του

Page 3: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 3/28

Κόμματος (Οχτώβρης 1950) εξετάζει τις αιτίες της ήττας ταυ ΔΣΕ, δίνει ένα γερόχτύπημα στους οπορτουνιστές μέσα στο κόμμα και στις ηττοπαθείς και συνθηκολόγεςαπόψεις τους και βάζει γερά θεμέλια για τη νέα πολιτική στελεχών που έπρεπε ναεφαρμόσει το κόμμα στις νέες συνθήκες. Αυτή την περίοδο και παρά το βαρύ κλίματης ήττας, η ηγεσία του ΚΚΕ, μ επικεφαλής τον Νίκο Ζαχαριάδη, καταφέρνει να

υπερασπίσει με επιτυχία την επαναστατική καθαρότητα της γραμμής ταυ Κόμματος,θέτοντάς την σα βασική προϋπόθεση για την αναδιοργάνωσή ταυ.

Η εκκαθάριση των γραμμών του ΚΚΕ από οπορτουνιστικά, λικβινταριστικά,ηττοπαθή και τυχοδιωκτικά στοιχεία, όπως ο Παρτσαλίδης, ο Βαφειάδης, οZωγράφος, κ.ά., έγινε μέσα στη φωτιά ταυ αγώνα. Οι σχετικές απoφάσεις εγκρίθηκαναπό ανώτατα σώματα του Κόμματος. Οι οπορτουνιστικές πλατφόρμες του Βαφειάδηκαι του Παρτσαλίδη, από παλιότερα γνωστές στο Κόμμα, δημοσιεύθηκαν,συζητήθηκαν και καταδικάστηκαν από ολόκληρο το Κόμμα. Η καθοδήγηση του ΚΚΕξεχώρισε τους προδότες και εχθρούς του κινήματος από τα στελέχη εκείνα που είχανπέσει σε λάθη, βοήθησε τα στελέχη αυτά να δουν τα λάθη τους και να τα διορθώσουν,για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κίνημα και το λαό. Πολλοίαπό αυτούς δεν ήταν άξιοι της εμπιστοσύνης και της φροντίδας του κόμματος. Ομωςτο Κόμμα δεν χρησιμοποίησε γραφειoκρατικές μέθοδες για την αντιμετώπιση τωνπροβλημάτων.

Η κυριαρχία των χρουτσιοφικών στο ΚΚΣΕ δημιουργεί μια νέα κατάσταση στοκομμουνιστικό κίνημα και στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Το κακ6φημο 20ο συνέδριοτου ΚΚΣΕ, που πραγματοποιήθηκε το 1956, επισημοποίησε αυτή την κυριαρχία καιτη στάση, που ήδη είχε αρχίσει ,από την Ολομέλεια της ΚΕ ταυ ΚΚΣΕ τονΣεπτέμβρη ταυ 1953. Τη νέα γραμμή οι Χρουτσιοφικοί ρεβιζιονιστές προσπάθησαν

να την επιβάλλουν σ' όλα τα κομμουνιστικά κόμματα στον κόσμο. Για το σκοπό αυτόχρησιμοποίησαν κάθε μέσο επέμβασης στο εσωτερικό των αδερφών κομμάτων, κάθεείδους πιέσεις και απειλές, πολιτικούς και οικονομικούς εκβιασμούς. Το ΚΚΕ ήταν τοπρώτο κόμμα που δέχτηκε τη ρεβιζιονιστική επιδρομή.

Η προετοιμασία

Ηταν φυσικό, αυτή η επιδρομή να στηριχτεί στους οπορτουνιστές που είχεαπομακρύνει το κόμμα. Στα 1954 συγκροτήθηκε, με τη βοήθεια των ρεβιζιονιστικώνστελεχών του Κ. Κ. Ουζμπεκιστάν, το παράνομο αντικομματικό κέντρο, πουσυνένωσε τα πιο διεφθαρμένα και τυχοδιωκτικά στοιχεία που τυχαία είχαν βρεθεί

στις γραμμές του ΔΣΕ. Το αντικομματικό αυτό κέντρο συγκροτήθηκε και έδρασεστην Τασκένδη όπου ζούσαν τότε, όπως αναφέραμε και παραπάνω, περίπου 30.000μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ.

Η Κ.Ο. Τασκένδης ήταν η πιο δυνατή, η πιο καλά συγκροτημένη οργάνωση τωνπολιτικών προσφύγων.

Γι' αυτό και οι ρεβιζιονιστές σ' αυτήν έστρεψαν τα πυρά τους πρώτα, όντας σίγουροι,πως η διάσπαση και διάλυση της ΚΟΤ θα σήμαινε και διάλυση όλων των κομματικώνοργανώσεων ταυ ΚΚΕ.

Page 4: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 4/28

Γύρω από το παράνομο αυτό κέντρο συγκεντρώθηκαν όλα τα οπορτουνιστικά,φραξιονιστικά, αντικομματικά στοιχεία: Π. Δημητρίου, Μ. Βαφειάδης, Μ.Παρτσαλίδης, Κ. Κολιγιάννης, Ζ. Zωγράφος, κλπ.

Το κέντρο, με την κάλυψη και ολόπλευρη βοήθεια των σοβιετικών ρεβιζιονιστών,

άρχισε απ' τα τέλη του 1954 κιόλας την τρομοκρατία, τις απειλές, τουςτραυματισμούς σε βάρος των πιστών στην επαναστατική γραμμή και ηγεσία μελώντης ΚΟΤ. Φαλτσετοφόροι, με νυχτερινά καρτέρια και ξεμοναχιάσματα, προσπάθησαν

να δημιουργήσουν σύγχυση και να διασπάσουν τους Ελληνες κομμουνιστές στηνΤασκένδη.

Στις 9 του Σεπτέμβρη του 1955, οι σοβιετικοί ρεβιζιονιστές πραγματοποίησαναν τηνπρώτη ανοιχτή επιδρομή ενάντια στο ΚΚΕ. χρησιμοποιώντας το αντικομματικόκέντρο σαν δύναμη κρούσης,, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν τα γνωστά αιματηράεπεισόδια που έμειναν στην ιστορία σαν τα «γεγονότα της Τασκένδης». Το σχέδιοαποσκοπούσε κοντά στ' άλλα και στη δολοφονία του Ν. Ζαχαριάδη που εκείνο τοδιάστημα βρισκόταν στην Τασκένδη. Οι Σοβιετικοί ρεβιζιονιστές οργάνωσαν αυτήτην επιδρομή, «ποντάροντας» σε μια σειρά παράγοντες:

1) στην αγάπη και την εμπιστοσύνη των μελών του ΚΚΕ προς το μεγάλο κόμμα τωνΛένιν-Στάλιν,

2) στην εξαγορά ορισμένων καριερίστικων στοιχείων που κατείχαν καθoδηyητικάπόστα στην ΚΟΤ,

3) στην απουσία από την οργάνωση άμεσης καθοδήγησης από την ΚΕ του ΚΚΕ,

4) στη δυνατότητα χρησιμοποίησης του τοπικού κρατικού μηχανισμού, γιαυποσχέσεις και εξασφάλιση υλικών αγαθών, όπως τεχνικών καθοδηγητικών θέσεων,άνετων κατοικιών, αίτησης στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ., κλπ.

Ολα αυτά «δουλεύτηκαν» φιλότιμα από ορισμένα πιστά στους οπορτουνιστές τηςηγεσίας του ΚΚΣΕ τοπικά κομματικά και σοβιετικά στελέχη. Οι αναμενόμενοι όμωςκαρποί ήταν ασήμαντοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των παρτιζάνων του ΔΣΕμπόρεσε έγκαιρα να ξεχωρίσει το μαύρο από το άσπρο. Οι ιδιαίτερες ατομικέςσυζητήσεις μα και οι ομαδικές που οργανώνονταν απ' τα τοπικά σοβιετικά στελέχη,για να κλονίσουν την εμπιστοσύνη και την πίστη των μελών του ΚΚΕ στη πολιτική

γραμμή του κόμματος και στην ηγεσία του, παρουσίαζαν έλλειψη σοβαρώνεπιχειρημάτων, αποκάλυπταν προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας και πολλέςφoρές έπαιρναν χαρακτήρα συκοφαντικό. Γι' αυτό όχι μόνο δεν έπειθαν τουςαγωνιστές, αλλά πολλές φoρές προκαλούσαν την ειρωνεία και αποδοκιμασία τωνακροατών για τη χοντροκομμένη και ξετσίπωτη υπονομευτική δουλιά που γινόταν απ'τα σοβιετικά αυτά στελέχη σε βάρος του ΚΚΕ.

Η εκστρατεία αυτή οδήγησε τους κομμουνιστές της Τασκένδης στο συμπέρασμα, ότιτα στελέχη αυτά δεν ήταν δυνατόν να έχουν καμιά σχέση με τις αρχές τουΜαρξισμού-Λενινισμού.

Το Γραφείο της Κομματικής Επιτροπής της ΚΟΤ, που είχε εξαγοραστεί από τουςρεβιζιονιστές του ΚΚΣΕ και είχε οργανωθεί απ' αυτούς σε επιτελείο φράξιας ενάντια

Page 5: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 5/28

στο ΚΚΕ, όπως και μερικά άλλα στελέχη της ΚΟΤ, είχαν ήδη απομονωθεί από τημεγάλη πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης. Η προσπάθεια που είχε καταβάλλει τοΓραφείο να διασπάσει την οργάνωση, κατασκευάζοντας κάποια ανύπαρκτηφραξιονιστική ομάδα, που την ονόμασε «Μπάστης-Ράφτης-Κιτσικόπουλος», δενεξαπάτησε τους κομμουνιστές και απέτυχε.

Στο μεταξύ η ΚΟΤ είχε να πραγματοποιήσει Συνδιάσκεψη, αφoύ είχε κλείσει οκύκλος των κομματικών συνελεύσεων στις κομματικές οργανώσεις των εργοστασίωνκαι πολιτειών.

Η αποκάλυψη

Η άφιξη στην Τασκένδη αντιπροσώπου του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και του Ν.Ζαχαρώδη προανάγγελνε το ξεσκέπασμα και ξετίναγμα του αντικομματικού κέντρου.Αυτό ανάγκασε τους φραξιονιστές και τους καθοδηγητές τους να αφήσουν ταπροσχήματα και να αρχίσουν ανοιχτές φραξιονιστικές ενέργειες ενάντια στα, μέλητου ΠΓ που είχαν έρθει στην Τασκένδη.

Η επίσημη εμφάνιση της φράξιας έγινε στο μεγάλο κομματικό αχτίφ που έγινεπαρουσία του Ν. Ζαχαριάδη, στο θέατρο «Ναβάϊ». Η συντριπτική πλειοψηφία τουαχτίφ την αποδοκίμασε. Ομως, το Γραφείο της ΚΟΤ, με επικεφαλής τους Χατούρα-Δημητρίου, όχι μόνο δεν υποτάσσονταν στο κλιμάκιο της ΚΕ του ΚΚΕ, αλλάχρησιμοποιώντας τον τύπο της οργάνωσης και τα μεγάφωνα των πολιτειών(ραδιο-.σύζέλ) άρχισε να επιτίθεται δημόσια ενάντια στη γραμμή και την ηγεσία τουΚΚΕ. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας τους λίγους στρατολογημένους οπαδούς τους,οργάνωσαν προβοκάτσιες μέσα στις πολιτείες, ακόμη και ξυλοδαρμούς σε βάρος

συντρόφων.

Οι δρόμοι και οι πλατείες των πολιτειών είχαν μεταβληθεί σε κέντρα θoρυβώδικωνσυζητήσεων. Η καταστατική κομματική λειτουργία είχε εξαφανιστεί και τα μέλη τουκόμματος απαιτούσαν να σταματήσει το κατρακύλισμα και να ξαναβρεί η οργάνωσητον κομματικό της δρόμο. Μέρα με τη μέρα η φράξια αποθρασυνόταν όλο. καιπερισσότερο. Eφτασε στο σημείο να οργανώσει προβοκατόρικη επίθεση ενάντια στον

Ν. Ζαχαριάδη, με πρωταγωνιστή τον προβοκάτορα Εξαρχο, που επιτέθηκε ενάντιάτου να τον χτυπήσει, μέσα στο χώρο των γραφείων της ΚΕ. Στα γραφεία της ΚΕέφταναν συνεχώς από τις πολιτείες σύντρoφoι ματωμένοι, δεμένοι με επιδέσμους, μεσπασμένα κεφάλια από τις προβοκατόρικες επιθέσεις των κατά τόπους οργανωμένων

πραχτόρων των φραξιονιστών. Ηταν πια φανερό, ότι σχεδιαζόταν κάτι βρομερό, κάτιεγκληματικό. Οι φραξιονιστές δεν το έκρυβαν: «θα χυθεί αίμα» έλεγαν, απειλώνταςτην κολλεχτίβα.

Μπροστά σ' αυτή την ανησυχητική κατάσταση, τα τοπικά σοβιετικά κομματικά καικρατικά όργανα έδειχναν αδιαφoρία, προσποιούμενα ουδετερότητα και μη ανάμειξη.Ουσιαστικά όμως, όλες αυτές οι ενέργειες ήταν οργανωμένες από σοβιετικά στελέχηπου βρίσκονταν σε ανώτερα σκαλοπάτια του κομματικού και κρατικού μηχανισμού.Από την' ανώτερη κομματική ηγεσία του ΚΚΣΕ την εποπτεία είχε ο MπoριςΠονομαρίοφ, ο οποίος με τη σειρά του ανέθεσε την όλη υπόθεση στοναντισυνταγματάρχη της KGB Σαάκοφ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και μια σειράτοπικά κομματικά και κυβερνητικά στελέχη, όπως οι Σoλoμέτιεφ, Μιρμίγκοφ,Μορόζοφ, Φρουλόφ κ.α.

Page 6: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 6/28

Το κλιμάκιο της ΚΕ του ΚΚΕ είχε υποχρέωση να επέμβει, για να μπει τέρμα στηνανοιχτή φραξιονιστική δουλεία του Γραφείου της ΚΟΤ. Με απόφασή του στις 9Σεπτέμβρη του 1955, καθαιρεί το Γραφείο της ΚΟΤ και τοποθετεί προσωρινόΓραφείο από στελέχη της οργάνωσης. Η ενέργεια αυτή, που ήταν σύμφωνη με τοκαταστατικό του ΚΚΕ, εξαγρίωσε τους φραξιονιστές και τους καθοδηγητές τους.

Χωρίς καθόλου να διστάσουν, την ίδια νύχτα οργανώνουν και εξαπολύουν τηναιματηρή επίθεσή τους ενάντια στην ΚΕ του ΚΚΕ και στην ΚΟΤ που τηνυπoστήριζε.

Η επίθεση

Η καθαίρεση ήταν ουσιαστικά η αφορμή που επιτάχυνε την εκδήλωση της γενικήςεπίθεσης των φραξιoνιστών. Η επίθεση είχε οργανωθεί από προηγούμενα. Οι απειλέςτους τις τελευταίες μέρες, ότι «θα χυθεί αίμα», μαρτυρούν ότι το σχέδιο είχεκαταστρωθεί. και ότι αναζητούσε μια οποιαδήποτε αφoρμή για να τεθεί . σεεφαρμογή.

Το κλιμάκιο της ΚΕ του ΚΚΕ ανάθεσε σε μέλη του να μεταβούν το ίδιο βράδυ της9ης Σεπτέμβρη στις πολιτείες και να ανακοινώσουν την απόφασή του για καθαίρεσητου Γραφείou της ΚΕ της ΚΟΤ. :Σε 11 από τις 14 οργανώσεις των πολιτειών ηαπόφαση επιδοκιμάστηκε με μεγάλη ικανοποίηση από την πλειοψηφία των μελών. Σε3 όμως πολιτείες, όπου oι. φραξιoνιστές είχαν σχετική πλειοψηφία, οργανώθηκεεπίθεση μέχρι ξυλοδαρμού ενάντια στους αντιπροσώπους του κλιμακίου, ενώ άλλεςομάδες φραξιονιστών συγκεντρώνονταν στην 7η πολιτεία, όπου βρίσκονταν και ταγραφεία της καθοδήγησης που χρησιμοποιούσε τώρα το κλιμάκιο της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ηταν φανερό ότι σχεδιαζόταν επίθεση. Πραγματικά, 400 άτομα εφόρμησαν ενάντιαστα γραφεία. Εκείνη την ώρα βρίσκονταν εκεί ο Βλαντάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ τουΚΚΕ και καμιά δεκαριά σύντρoφoι από άλλες πολιτείες. Βέβαια, το σχέδιο ήταν ναεξοντωθεί ο Ζαχαριάδης, όμως ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Ουζμπεκιστάν, Nιγιάζ,τον είχε προηγούμενα ειδοποιήσει για την δολοφονική ενέργειά που ετοιμαζόταν σεβάρος του. (Ο Νιγιάζοφ, σταλινικός κoμμoυνιστής ηγέτης, γνώρισε στη συνέχειαδιωγμούς).

Με φωνές («θα πεθάνεις Βλαντά») εξαπολύθηκε η επίθεση. Χρησιμοποιώνταςτούβλα, ξύλα, σίδερα, πuροσβεστικούς σωλήνες, κλπ., οι επιτιθέμενοι επιχείρησαν νακαταλάβουν το κτίριο, να εξοντώσουν αυτούς που βρίσκονταν μέσα και να γίνουν

έτσι. πραξικοπηματικά κύριοι της κατάστασης και όπως υπολόγιζαν και τουΚόμματος. Χωρίς να ξέρουν ότι ο Ζαχαριάδης έλειπε από το γραφείo, φώναζαν πωςήθελαν το κεφάλι του. Εκείνοι όμως που βρίσκoνταν μέσα δεν εtχαν σκοπό νακάτσουν να τους σφάξoυν και αμύνθηκαν όπως μπορούσαν. Συγκεντρώνoνταςτραπέζια, καρέκλες, ντoυλάπες και άλλα έπιπλα έφραξαν την σκάλα που οδηγούσεστο δεύτερο πάτωμα και έπιασαν τα παράθυρα απ' όπου οι επιτιθέμενoι επιχειρούσαν

να ανέβουν με σκάλες που κουβάλησαν.

Eπικεφαλής αυτής της πολιορκητικής επιχείρησης ήταν ο Τσολάχης (Γιάννος), γι’αυτό και του κόλλησαν το παρατσούκλι «Tαρζάν», από τις ιδιαίτερες ικανότητες στοσκαρφάλωμα. Aπoκρούστηκαν λοιπόν από τouς αμυνόμενους που χρησιμοποιούσανό,τι έβρισκαν. Ακόμα και τις χτιστές θερμάστρες χάλασαν για να πάρoυν τούβλα.Tαυτόχρωνα, στη διπλανή 7η πολιτεία, όπου είχαν την πλειοψηφία οι φραξιονιστές,

Page 7: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 7/28

oργανωμένες δυνάμεις τους έκλεισαν τις πόρτές του αυλόγυρου και επιδόθηκαν σεξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα συντρόφων για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, νακλειστεί στα σπίτια και να μην τρέξει στα γραφεία.

Ολα αυτά γίνονταν στην καρδιά της Τασκένδης.

Χιλιάδες σοβιετικοί πολίτες εtχαν συγκεντρωθεί. λίγο μακρύτερα καιπαρακολουθούσαν έκπληκτοι., μα και ανήσυχοι, χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει. ΤοΥπουργείο Εσωτερικών που ειδοποιήθηκε και το κοντινό τμήμα της σοβιετικήςμιλίτσιας ούτε που ενδιαφέρθηκε. Ο Σαάκoφ όμως εtχε στήσει. το παρατηρητήριο τουσε μια σκοτεινή ακρούλα και μαζί με τον Π. Δημητρίou παρακολουθούσε τη φάσητης επίθεσης, ανήσυχoς γιατί αυτή παρατεινόταν. Οπως φαίνεται, το σχέδιο τηνυπολόγιζε για σύντομη.

Ομως, αν τα σοβιετικά όργανα ασφάλειας αδιαφόρησαν για το ενεργούμενο έγκλημα,οι Ελληνες κομμουνιστές της Tασκένδης δεν έκαναν να κάνουν το ίδιο. Η Τασκένδηεtναι μεγάλη πόλη και οι πολιτείες όπου έμεναν οι πολιτικοί πρόσφυγες απέχουν ημια απ’ την άλλη πολλά χιλιόμετρα. Ωστόσο, πολύ σύντομα έφτασε και στις πιοαπoμακρυσμένες πολιτείες η είδηση για την επίθεση ενάντια στα γραφεία και σταμέλη του κλιμακίου της ΚΕ του ΚΚΕ και ότι οι επιτεθέμενoι φραξιονιστές γυρεύoυντο κεφάλι του Ζαχαριάδη. Από κάθε πολιτεία πυκνές ομάδες συντρόφωναναχωρούσαν με κατεύθυνση τα γραφεία της ΚΕ, όπου άρχισαν να καταφτάνουνμετά τις 11 τη νύχτα, δηλαδή 3 ώρες μετά την επίθεση των φpαξιoνιστών.Φορτωμένοι. σε φορτηγά και όποια άλλα μέσα που μπόρεσαν να βρουν, κατέφθανανκατά ομάδες οι Ελληνες κoμμoυνιστές τραγουδώντας:

Το μπουντρούμι δεν τον λυγά και η σκέψη του τρέχει γοργά…

Η ήττα

...Οι φραξιoνιστές στην αρχή μη ξέρoντας τον αριθμό των αφιχθέντων, επεχείρησαν να τους εμποδίσουν βίαια, ώστε να μην πλησιάσουν στα γραφεία της ΚΕ, όπουσυνεχιζόταν η πoλιορκία και oi αλλεπάλληλες επιθέσεις. Ακολούθησαν συμπλoκέςκαι αρκετοί ανύποπτοι σύντροφοι δέχτηκαν ύπουλα χτυπήματα με μαχαίρια, κλπ. Οιμάζες όμως των κoμμoυνιστών που όλο και κατέφταναν σάρωσαν τους ολιγάριθμouςεπιδρομείς που έτρεχαν πανικόβλητοι για να γλιτώσουν. Αυτοί που ζητούσαν τοκεφάλι του Ζαχαριάδη παραλίγο να έχαναν το δικό τους. Τα ασθενoφόρα τους

μάζευαν μισoπεθαμένους από τα χαντάκια της 7ης πoλιτείας.

Μαζί με τους πανικόβλητoυς έφυγε και ο Σαάκοφ, αφού είδε πια το φριχτό ναυάγιοτης επιχείρησης των οργάνων του. Ξανάρθε όμως επίσημα πια, μετά τις 2 ταμεσάνυχτα, δηλαδή 8 ώρες μετά την εκδήλωση της επίθεσης, επικεφαλής μεγάληςένοπλης δύναμης τoυ υπουργείου εσωτερικών και της μιλίτσιας, για να επιβάλειδήθεν τη τάξη. Η τάξη όμως είχε αποκατασταθεί τόσο στα γραφεία της ΚΕ της ΚΟΤόσο και στην παρακείμενη 7η πoλιτεία. Οι φραξιονιστές έφυγαν σ' άλλες πoλιτείες νακρυφτούν απ’ την οργή του κόσμου και οι πολιορκημένοι βγήκαν καταματωμένoιαλλά σώoι. Βαρύς ήταν ο απολογισμός σε αίμα του αποτρόπαιου αυτoύ εγκλήματος.

Page 8: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 8/28

Νεκροί ευτυχώς δεν υπήρξαν. Χτυπήματα υπήρχαν και από τις δυο πλευρές, αλλάτραυματίες από φαλτσέτες και μαχαίρια μόνο από την πλευρά των υπερασπιστών τηςΚ.Ε του ΚΚΕ.

Την επόμενη 10 Σεπτέμβρη συνεχίσθηκαν στις πολιτείες τα επεισόδια τοπικά αλλά,

με πρωτοβoυλίες και από τις δω πλευρές, αλλά όχι. με την ίδια ένταση.

Η σκυτάλη στους σoβιετικoύς

Αν τα αιματηρά γεγονότα στις 9 του Σεπτέμβρη διέλυσαν και την παραμικρήαμφιβολία για την αντικομματική φράξια, όσα επακολούθησαν συνέτειναν ναεδραιωθεί η πεποίθηση στους κομμουνιστές της ΚΟΤ, ότι. οι σoβιετικοί ρεβιονιστέςδεν μπορούν να έχoυν καμιά σχέση με το κόμμα που ίδρυσε ο μεγάλος Λένιν. Ησκυτάλη τώρα πέρασε στους σοβιετικούς, πoυ άρχισαν ανοιχτά τη δική τουςεπέμβαση. Οι προσπάθειές τους εκδηλώθηκαν με διάφορες μορφές:

Πρώτα-πρώτα από τα ίδια τα σoβιετικά κομματικά και κρατικά στελέχη, που είχανσχέσεις με τις οργανώσεις των πολιτικών προσφύγων, άρχισαν νέες προσπάθειες, μεατoμικές και ομαδικές συζητήσεις, να πείσουν τους κoμμoυνιστές της Τασκένδης, ότιτα γεγονότα 9 και 10 Σεπτέμβρη είχαν οργανωθεί από τον Ζαχαριάδη.

Δεύτερο, έγιναν συλλήψεις πολλών κoμμουνιστών και σκηνοθετήθηκαν σε βάροςτους δίκες για διατάραξη της τάξης και αλήτικες ενέργειες. Ολοι ανεξαιρέτως οισυλληφθέντες και καταδικασθέντες στις στημένες δίκες (μέχρι 3 χρόνια φυλακή)ήταν αποκλειστικά από τη μερίδα εκείνη που υπερασπίστηκε την Kεντρική Επιτροπήτου Κόμματος. Ούτε ένας από αυτoύς που επιτέθηκαν στα γραφεία και προκάλεσαν

τεράστιες ζημιές, ούτε ένας απ' τους καταγγελθέντες μαχαιροβγάλτες δενκαταδικάστηκε.

Tρίτο. Για να δοθεί επισημότητα στη διαστρέβλωση της αλήθειας, έφτασε από τηΜόσχα ειδικά διορισμένη από την ΚΕ του ΚΚΣΕ επιτροπή, η λεγόμενη επιτροπήKαμαρόφ, για να συντάξει δήθεν αντικειμενικό πόρισμα πάνω στα γεγονότα και ναενημερώσει την ΚΕ του ΚΚΣΕ.

Κύριος σκοπός όλων των προσπαθειών ήταν να κρυφτεί η αλήθεια για τοαντικομματικό έγκλημα που οργανώθηκε σε βάρος της ΚΟΤ και της νόμιμηςκαθοδήγησης του κόμματος, από τις οργανώσεις του ΚΚΕ στο εξωτερικό, από τους

κομμουνιστές και το λαό της Ελλάδας και από τα αδελφά κόμματα. Και πραγματικά.ως ένα βαθμό και για ένα χρoνικό διάστημα, το κατόρθωσαν. Οι οργανώσεις τουΚΚΕ στις Λαϊκές Δημοκρατίες για πολύ καιρό είχαν αξεκαθάριστο τι είχε συμβείστην Tασκένδη. Η ίδια. Θολούρα επικρατούσε και στην Ελλάδα. Ομως οι οργανώσειςτου ΚΚΕ στις Λαϊκές Δημοκρατίες άργησαν, αλλά τελικά ξεκαθάρισαν την αλήθειαγια την Τασκένδη και αυτό χάλασε τα σχέδια των ρεβιζιονιστών-φραξιονιστών, πουυπολόγιζαν ότι η αίγλη του ΚΚΣΕ θα μπορούσε να επισκιάσει την αλήθεια. Ούτε οισκηνοθετημένες δίκες, ούτε οι πιέσεις σε βάρος κομμουνιστών, ούτε τα πορίσματατης επιτροπής Καμαρόφ έφεραν τα αποτελέσματα που επεδίωκαν. Τα γεγονότα τηςΤασκένδης έμειναν στην ιστορία σαν ένα από τα πιο στυγνά αντικομματικάεγκλήματα του σύγχρονου ρεβιζιονισμού.

Page 9: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 9/28

Μετά από αυτή την έκβαση και εν αναμονή του πορίσματος Καμαρόφ, για ένα μικρόχρονικό διάστημα παρέμεινε στην καθοδήγηση της ΚΟΤ το προσωρινό Γραφείο πουείχε διοριστεί με απόφαση του κλιμακίου της ΚΕ του ΚΚΕ. Αναρίθμητα ήταν ταεμπόδια που προβλήθηκαν από τα σοβιετικά όργανα σε όλους τους τομείς δουλιάςτου προσωρινού Γραφείου. Του στέρησαν τα μέσα διαφώτισης. Απαγορεύτηκε η

έκδοση της τοπικής εφημερίδας της οργάνωσης και η χρησιμοποίηση και λειτουργίατων μεγαφώνων των πολιτειών. Κατασχέθηκαν πολύγραφοι τους οποίους παλιότερατο κράτος είχε χορηγήσει στο μηχανισμό της ΚΟΤ. Από διάφορα τυπικά εμπόδιααδυνατούσε το προσωρινό Γραφείο ν' αντιμετωπίσει άμεσες οικονομικές ανάγκες τουκομματικού μηχανισμού, επειδή τα κομματικά χρήματα βρίσκονταν στις τράπεζες σελογαριασμό της προηγούμενης Κομματικής Επιτροπής. Ακόμα και προβλήματαδιατροφής των συντρόφων του μηχανισμού της ΚΟΤ αντιμετωπίστηκαν.

Την περίοδο αυτή ήρθαν στο φως μια σειρά στοιχεία που έδειχναν και μια άλληπλευρά της αντικομματικής δράσης της φράξιας στο παρελθόν. Βρέθηκαν οιπερίφημοι φάκελοι του μηχανισμού επαγρύπνησης του Γ. Φουρκιώτη, μέλους τηςΚΟΤ, με φακελλωμένους μια σειρά αγωνιστές, οι οποίοι είχαν αποκρούσει προτάσειςτης φράξιας να συνεργαστούν μαζί της. Αποκαλύφθηκαν καταχρήσεις καικατασπατάληση κομματικών χρημάτων, χρημάτων από την πούληση κομματικώνβιβλίων, χρημάτων από τον έρανο τιμής που προέρχονταν από τον ιδρώτα και τιςστερήσεις της κολλεχτίβας των πολιτικών προσφύγων, Ο ίδιος ο Φουρκιώτης είχεστην τσέπη του δυο βιβλιάρια καταθέσεων σε τράπεζες επ' ονόματί του, με πόσαπάνω από 60.000 ρούβλια. Αργότερα αποκαλύφθηκε, ότι ο κύριος αυτός είχεκαταχραστεί τα χρήματα ενός χρόνου του εκδοτικού «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ».

Η 5η Ολομέλεια

Τον Νοέμβρη του 1955 συνήλθε η 5η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ που, όπως ήτανφυσικό, ασχολήθηκε με τα γεγονότα της Τασκένδης. Η απόφαση αναφέρεται όχι μόνοστην επίθεση της ρεβιζιονιστικής φράξιας ενάντια στην ΚΟΤ, αλλά και στο ρόλοορισμένων σοβιετικών στελεχών, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσε ναπραγματοποιηθεί η επίθεση των φραξιονιστών. Η απόφαση αυτή δεν πρόλαβε ποτέ ναδημοσιευτεί. Το φύλλο του «ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» που την περιείχε πολτοποιήθηκε,αφού στο μεταξύ είχε ξεκινήσει η τελική φάση του ρεβιζιονιστικού πραξικοπήματοςστο ΚΚΕ.

Με την 5η Ολομέλεια κλείνει η περίοδος της πρώτης φάσης της επίθεσης του

σύγχρονου ρεβιζιονισμού ενάντια στη πολιτική γραμμή και την ηγεσία τουεπαναστατικού ΚΚΕ. Οι κομμουνιστές της ΚΟΤ, πιστοί μαρξισμό-λενινισμό,ανέτρεψαν το σχέδιο της ρεβιζιονιστικής ηγεσίας του ΚΚΣΕ, που επεδίωκε ναμετατρέψει το ΚΚΕ από επαναστατικό Μ-Λ κόμμα σε κόμμα οπορτουνιστικό-δευτεροδιεθνιστικό. Οπωσδήποτε, όμως, οι κομμουνιστές της Τασκένδης δενυπολόγιζαν τότε, ότι η πάλη τους εκείνη ξεπερνούσε τα στενά πλαίσια μιαςεσωκομματικής πάλης.

Στις 11 Δεκέμβρη του 1955, με απόφαση του το προεδρείο της ΚΕ του ΚΚΣΕ,στηριζόμενο στο πόρισμα της επιτροπής Καμαρόφ, χαρακτήρισε γενικά τα γεγονότατης κολλεχτίβας της Τασκένδης, σαν γεγονότα που ντροπιάζουν τους κομμουνιστέςπολιτικούς πρόσφυγες της Ελλάδας. Η απόφαση υπόδειχνε να γίνουν εκλογικέςσυνελεύσεις και Συνδιάσκεψη της ΚΟΤ για την ανάδειξη νέων κομματικών οργάνων

Page 10: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 10/28

από γραφεία ΚΟΒ μέχρι την ΚΕ Τασκένδης. Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτούντανο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδης να ανακοινώσει την απόφαση αυτήτου προεδρείου του ΚΚΣΕ στην ΚΟΤ.

Πραγματικά, ο Ν. Ζαχαριάδης ήρθε στην Τασκένδη και συγκάλεσε την Ολομέλεια

της παλιάς ΚΕ της ΚΟΤ (μαζί και τα καθαιρεμένα από το κλιμάκιο της ΚΕ του ΚΚΕμέλη του παλιού Γραφείου της ΚΕ της ΚΟΤ), ανακοίνωσε την απόφαση τουπροεδρείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ και πρότεινε στην Ολομέλεια να εκλέξει ένα νέοπροσωρινό Γραφείο της ΚΟΤ για οργάνωση και διεξαγωγή των συνελεύσεων και τωνεκλογών των κομματικών οργάνων. Η πλειοψηφία της οργάνωσης τάχτηκε με τηνπρόταση του Ν. Ζαχαριάδη. Η μειοψηφία, που ήταν το γνωστό επιτελείο τηςοπορτουνιστικής φράξιας, οι αρχηγοί και πρωτοπαλλήκαρα των αιματηρώνγεγονότων, Δημητρίου, Καρτσούνης, Χατούρας, Γούνης, Οικονόμου, Φουρκιώτης,κλπ., αποχώρησε από την Ολομέλεια, αρνούμενη να πειθαρχήσει στην απόφαση τηςπλειοψηφίας. Ετσι, με τον πιο επίσημο τρόπο, αποκαλύφτηκε και πάλι σαναντικομματική φράξια. Την Ολομέλεια παρακολουθούσε και το μέλος της ΚΕ τουΚΚΣΕ Μπόρις Πονομαριόφ ειδικά σταλμένος από τη Μόσχα.

Επειτα από αυτή την Ολομέλεια άρχισε η εκλογική δουλιά στις οργανώσεις βάσης. Σεόλες τις ΚΟΒ υπήρχαν οπαδοί της φράξιας, γίνονταν δυο εισηγήσεις καιπροτείνονταν δυο ψηφοδέλτια. Με τον τρόπο αυτό, η πλειοψηφία ελεύθερα καιδημοκρατικά προσπαθούσε να ξεπεράσει την κρίση που προκαλούσε στο κόμμα ηαντικομματική ομάδα. Οι εκλογικές συνελεύσεις στις ΚΟΒ τέλειωσαν με συντριπτικήυπεροχή των επαναστατών κομμουνιστών σε βάρος της φράξιας και των οπαδών της.Τα 4/5 του συνόλου των ΚΟΒ, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονταν οι μαζικότερες(υπήρχαν ΚΟΒ με 200 και πάνω κομματικά μέλη) ανέδειξαν γραφεία ΚΟΒ καιαντιπροσώπους για τη Συνδιάσκεψη της ΚΟΤ από συντρόφους πιστούς στο κόμμακαι την Κεντρική του Επιτροπή και μόνο στο 1/5 επικράτησε η φράξια. Ακολούθησανοι συνδιασκέψεις για εκλογή κομματικών επιτροπών των οργανώσεων εργοστασίωνκαι πολιτειών, καθώς και για την ανάδειξη αντιπροσώπων για τη Συνδιάσκεψη τηςΚΟΤ, όπου θα εκλεγόταν το νέο καθοδηγητικό όργανο. Οι 13 κομματικές οργανώσειςεργοστασίων, επιχειρήσεων και πολιτειών στις συνδιασκέψεις τους έδωσαν τα ίδιααποτελέσματα με τις ΚΟΒ. Μια κομματική οργάνωση, η οργάνωση της 3ηςπολιτείας, δεν ολοκλήρωσε τη συνδιάσκεψη της, γιατί τη ματαίωσαν με θορύβους καιεπεισόδια οι φραξιονιστές,

Από τις 14 λοιπόν αυτές κομματικές οργανώσεις, οι μαζικότερες, με σύνολο 6.400

μέλη, ανέδειξαν κομματικές επιτροπές από στελέχη πιοτά στην ΚΕ του ΚΚΕ και μόνο4 κομματικές οργανώσεις, με σύνολο 1.200 μέλη, ανέδειξαν επιτροπές από οπαδούςτης φράξιας. Η ίδια αναλογία υπήρξε και στις ανεξάρτητες ΚΟΒ φοιτητών,μικροεπιχειρήσεων κλπ. Ολες οι κομματικές συνελεύσεις ΚΟΒ και οι κομματικέςσυνδιασκέψεις κομματικών οργανώσεων εργοστασίων και πολιτειών,παρακολουθήθηκαν από αντιπροσώπους των αντίστοιχων κομματικών οργανώσεωντου ΚΚΣΕ, καθώς και από ανώτερα στελέχη της οργάνωσης πόλης του ΚΚΣΕ και τηςΚΕ του Κ. Κ. Ουζμπεκιστάν. Τα αποτελέσματα των εκλογών έδειχναν όχι μόνο ποιαθα ήταν η σύνθεση του οργάνου που θα αναδείχνονταν στη Συνδιάσκεψη της ΚΟΤ,αλλά και ποια θα ήταν η τύχη της φράξιας. Η Συνδιάσκεψη της ΚΟΤ θα σήμαινε καιτην οριστική καταδίκη και πολιτική συντριβή της.

Το πραξικόπημα

Page 11: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 11/28

Φλεβάρης 1956. Παραμονές του 20ού συνεδρίου του ΚΚΣΕ. Ενώ υπολείπονταν δυο-τρεις μέρες για τη Συνδιάσκεψη της ΚΟΤ, για συμπλήρωση των τεχνικώνπροετοιμασιών της (αίθουσα, προσκλήσεις κλπ.), ξαφνικά και αμέσως μετά τηνεπιστροφή των Χρουτσιόφ-Μπουλγκάνιν από τις Ινδίες, φτάνει ειδοποίηση από τηνΚΕ του ΚΚΣΕ να μη γίνει η Συνδιάσκεψη και ο Ν. Ζαχαριάδης να φύγει για τη

Μόσχα. Από τότε η ΚΟΤ δεν ξαναείδε τον Ν. Ζαχαριάδη που αρχίζει να υφίσταται τομαρτύριό του.

Η ΚΟΤ έμεινε ακαθοδήγητη, γιατί κι αυτό το προσωρινό Γραφείο που είχε εκλεγείγια τη διεξαγωγή της εκλογικής δουλιάς πήρε εντολή από τη Μόσχα, μέσω τωντοπικών σοβιετικών οργάνων, να κλείσει τα γραφεία της ΚΟΤ, να διαλυθεί και ταμέλη του να πάνε σ ' άλλες δουλιές. Οσα δε μέλη ήταν εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ νααναχωρήσουν για την έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στο Βουκουρέστι. Ετσι περνούσαν οιμέρες μέχρι που οι αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ ήρθαν να δώσουν ωςένα βαθμό απάντηση, αν όχι σε όλα τα ερωτηματικά, τουλάχιστον σε ορισμένα πουβασάνιζαν τους κομμουνιστές της ΚΟΤ. Ξεκαθαρίστηκε, ότι γίνεται προσπάθειααναθεώρησης του Μαρξισμού-Λενινισμού και η φράξια στην οργάνωση του ΚΚΕστην Τασκένδη εκεί είχε τη ρίζα της και από εκεί εφοδίαζε το θεωρητικό τηςοπλοστάσιο.

Ταυτόχρονα, τοπικά σοβιετικά κομματικά στελέχη καλούν ορισμένα στελέχη τηςΟργάνωσης και μαζί με τα πρωτοπαλλήκαρα και τους αρχηγούς της φράξιας ταστέλνουν στη Μόσχα. Αφού έμειναν εκεί 2-3 μέρες και τους ασκήθηκε από ανώτεραστελέχη του ΚΚΣΕ μια πίεση, συνοδευόμενη πότε με απειλές και πότε μευπονοούμενα, στάλθηκαν όλοι μαζί να πάρουν μέρος στην κακόφημη, «πλατιά» όπωςονομάστηκε, 6η Ολομέλεια, που απετέλεσε την κορύφωση του ρεβιζιονιστικούπραξικοπήματος στο ΚΚΕ.

Η «6η Πλατιά Ολομέλεια»

Αυτή η ρεβιζιονιστική παρασυναγωγή οργανώθηκε από την καθοδήγηση του ΚΚΣΕκαι η διεξαγωγή και καθοδήγηση των εργασιών της ανατέθηκε στο μέλος τουπροεδρείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ Οττο Κουονσινεν. Για να αποκτήσει μεγαλύτερο«κύρος», πήραν μέρος και αντιπρόσωποι από τα κόμματα της Πολωνίας, Ουγγαρίας,Τσεχοσλοβακίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Ν.Ζαχαριάδης δεν καλέστηκε και δεν πήρε μέρος. Πήραν όμως μέρος τα καθαιρεμένακαι διαγραμμένα απ '

το κόμμα οπορτουνιστικά αντικομματικά στοιχεία, πρώην στελέχη του ΚΚΕ. Ηεισήγηση έγινε από το γραμματέα του ρουμάνικου κόμματος Γ. Ντέζ. Οι αποφάσειςτης παρασυναγωγής, συνταγμένες βέβαια καθ' υπαγόρευση του Κουούσινεν, ήταν στοπνεύμα του 20ου Συνεδρίου.

Με απόφαση της «6ης Ολομέλειας» διορίζονταν στην ΚΟΤ οργανωτικό γραφείο, μεγραμματέα το χαϊδεμένο παιδί των ρεβιζιονιστών της καθοδήγησης του ΚΚΣΕ καιαρχηγό της φράξιας της ΚΟΤ, Π. Δημητρίου, γνωστό και σαν «κουτσάφτη» (ο Π.Δημητρίου στα γεγονότα της 9ης Σεπτέμβρη 1955 έχασε το ένα αυτί του, ότανκάποιος Ελληνας μπολσεβίκος του το έκοψε με τα δόντια), και μέλη του τα πιοδυναμικά στοιχεία της φράξιας.

Page 12: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 12/28

Με το φιρμάνι του Σουλτάνου στα χέρια, έφτασε στην Τασκένδη ο περιβόητοςΣτρίγγος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, σέρνοντας πίσω του τον εσμό των φραξιονιστών.Σαν εκστασιασμένοι δερβίσηδες, ο Χατούρας και η παρέα του επαναλάμβαναν μόνομια λέξη: «νικήσαμε, νικήσαμε». Η αντικομματική λύσσα τους γρήγορα μεταδόθηκεκαι σε άλλα στελέχη της φράξιας. Γεμάτοι θράσος προκαλούσαν τους συντρόφους,

τους έβριζαν «αντισοβιετικούς», «αντιδιεθνιστές». Προκαλούσαν στους δρόμους, στηδουλιά, στα πάρκα της πόλης, στα τραμ και λεωφορεία, έκαναν αντικομματικέςθορυβώδικες συζητήσεις και δείχνοντας τους συντρόφους στους ανύποπτουςσοβιετικούς πολίτες έλεγαν, ότι είναι «εχθροί της Σ.Ε.».Ολόκληρος ο μηχανισμός της διαφώτισης, επίσημα πια στα χέρια της φράξιας, μπήκεσε κίνηση. Η τοπική εφημερίδα ξαναβγήκε, οι πολύγραφοι πήραν φωτιά. Ταμεγάφωνα στις πολιτείες δούλευαν ασταμάτητα από νύχτα σε νύχτα. Παράλληλα,άρχισε από τα σοβιετικά στελέχη των αντίστοιχων κομματικών οργανώσεων, στιςεπιχειρήσεις και τα ινστιτούτα που δούλευαν οι σύντροφοι και σε «τέχνικουμ» όπουφοιτούσαν, μια ατέλειωτη καθημερινή πίεση για να αναγκαστούν να αναγνωρίσουντις αποφάσεις της 6ης Ολομέλειας, καθώς και τη φραξιονιστική ματωβαμμένη κλίκατου Δημητρίου σαν καθοδήγηση της ΚΟΤ. Το ίδιο γινόταν και από το εκλεγμένο μετην απόφαση του προεδρείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ όργανο της ΚΟΤ. Η ίδιααποπνιχτική πίεση, ανακατεμένη με απειλές για «συνέπειες» από δήθεν«κατρακύλισμα στον αντισοβιετισμό». Με λίγα λόγια, απειλούσαν, ότι η μηαναγνώριση της 6ης Ολομέλειας, η οποία οργανώθηκε από τη «διεθνή επιτροπή» των6 «αδερφών» κομμάτων, θεωρείται αντισοβιετισμός, αντιδιεθνισμός και δεν μπορείπαρά να έχει ανάλογες συνέπειες, ηθικές ή υλικές, για κείνον που θα επέμενε να μητην αναγνωρίζει.Η ηρωική αντίστασηΕλάχιστες περιπτώσεις δηλώσεων υποταγής στη φράξια παρουσιάσθηκαν, είτε γιατί

ορισμένοι λύγισαν κάτω από πιέσεις, είτε γιατί τα υποσχόμενα αργύρια της προδοσίαςήταν δελεαστικά. Ανάμεσα σ' αυτούς τους λίγους και των δυο κατηγοριών ήταν καιστελέχη της παλιάς κομματικής επιτροπής. Οι αντιπρόσωποι της λεγόμενης νέαςκαθοδήγησης του ΚΚΕ, Στρίγγος και Τζεφρώνης, συγκαλούν την Ολομέλεια τηςπαλιάς Κομματικής Επιτροπής της ΚΟΤ και τους εκλεγμένους γραμματείς τωνΚομματικών Επιτροπών εργοστασίων και πολιτειών για ανάλυση των αποφάσεων της6ης Ολομέλειας και να παρουσιάσουν το νέο διορισμένο Γραφείο της ΚΟΤ.Στην Ολομέλεια αυτή η φράξια είχε εξασφαλισμένη π , ,την λειοψηφία γιατί

π π , π πξέχωρα α ό την κλίκα ου διέθετε εκεί μέσα ου αλιότερα π , 6α οτελούσε τη μειοψηφία μετά την η Ολομέλεια είχε καταφέρει να

π ( π π π )ροσεταιριστεί για τους λόγους ου αναφέραμε αρα άνω μερικά

π .μέλη ιστά ως τότε στη ΚΕ του ΚΚΕ Οι γραμματείς των Κομματικών π π . -Ε ιτρο ών δεν είχαν ψήφο γιατί δεν ήταν μέλη της ΚΕ της ΚΟΤ Δυό

π , πτρείς α ό τους γραμματείς μίλησαν θαρραλέα εκεί μέσα αρά τις π , πσυχνές διακο ές τις ειρωνείες των σοβιετικών στελεχών ου

π , π,αρακολουθούσαν τη συνεδρίαση κλ όμως η κατάσταση δεν π ' . Ω , π π ,μ ορούσε ν αλλάξει στόσο θα μ ορούσαμε να ούμε ότι αυτές οι

π π « » π πομιλίες ήταν το ρώτο ε ίσημο κουκουέδικο ΟΧΙ στην ροσ άθεια π π πτης ρεβιζιονιστικής ομάδας του ΚΚΣΕ να ε ιβάλλει ο ωσδή οτε στην

ΚΟΤ και στη συνέχεια στο ΚΚΕ τους φραξιονιστές και την π π .αρασυναγωγή ου ονομάστηκε δη Ολομέλεια

Ακολούθησε πλατιά σύσκεψη της ΚΟΤ, που τη συγκάλεσαν οι Στρίγγος-Τζεφρώνης.Το αχτίφ αυτό, στο οποίο έπαιρναν μέρος όλα τα νεοεκλεγμένα όργανα και άλλα

Page 13: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 13/28

στελέχη, αποδοκίμασε το οργανωτικό γραφείο και τη φραξιονιστική δουλιά του στοπαρελθόν. Η αποδοκιμασία ήταν τόσο έντονη, ώστε ο Στρίγγος αναγκάσθηκε ναδώσει υπόσχεση στο αχτίφ, ότι η καθοδήγηση της οργάνωσης Τασκένδης θα γίνεταιαποκλειστικά από τον ίδιο και τον Τζεφρώνη και όχι από το κομματικό γραφείο τουΔημήτριου. Και ότι όλες οι κομματικές οργανώσεις με τα όργανα τους, που

εκλέχθηκαν πριν την 6η Ολομέλεια, μπορούν να αρχίσουν την κανονική λειτουργίατους. Ταυτόχρονα δήλωσε, ότι ο ίδιος θα κατέβαινε στις συνελεύσεις να αναλύσει τηναπόφαση της 6ης Ολομέλειας, που καθόριζε σαν καθοδήγηση της ΚΟΤ τοοργανωτικό γραφείο. Ετσι το αχτίφ της οργάνωσης σημείωσε την πρώτη του επιτυχία,ανατρέποντας, έστω και προσωρινά, ένα μέρος από τη γενική προσπάθεια τωνφραξιονιστών στον οργανωτικό τομέα. Ομως η πολιτική σημασία αυτής της επιτυχίαςήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί έδειξε ότι η οργάνωση, αν και χωρίς ενιαία καθοδήγηση,ήταν έτοιμη να αντιπαραταχτεί στην επίθεση της ρεβιζιονιστικής κλίκας.

Η επιτυχία του αχτίφ καταθορύβησε τους ρεβιζιονιστές. Εγινε αυστηρή κριτική στονΣτρίγγο για την υποχωρητικότητα του και τον υποχρέωσαν να διορθώσει το «λάθος»του. Τα γεγονότα που επακολούθησαν το επιβεβαιώνουν. Επειτα από το πλατύ αχτίφ,ο Στρίγγος κάλεσε σε σύσκεψη τις κομματικές επιτροπές των οργανώσεων με θέματυπικά μεν την προετοιμασία των συνελεύσεων στις ΚΟΒ, στην ουσία όμως για ναεπιβάλλει οπωσδήποτε το οργανωτικό γραφείο στην οργάνωση. 2τη σύσκεψη αυτή ηοποία, όπως όλες, παρακολουθούνταν από σοβιετικούς «επόπτες», παρευρίσκοντανόλα τα μέλη του οργανωτικού γραφείου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τιςδιαμαρτυρίες αρκετών στελεχών και τελικά η σύσκεψη έκλεισε χωρίς να καταλήξεισε πραχτικό αποτέλεσμα.

Επειτα από αυτό, ο Στρίγγος κάλεσε τους 13 γραμματείς των οργανώσεων τωνπολιτειών, παρουσία σοβιετικών και του οργανωτικού γραφείου, και προσπάθησε νατους πείσει να δουλέψουν στις οργανώσεις τους για την «ενότητα», σύμφωνα με τιςαποφάσεις της 6ης Ολομέλειας, για διάδοση και κυκλοφορία του κομματικού(φραξιονιστικού) τύπου, κλπ. Δήλωσε ακόμη, ότι τα μέλη του οργανωτικού γραφείουέχουν χρεωθεί να παρακολουθήσουν τις συνελεύσεις για την ανάλυση τωναποφάσεων της 6ης Ολομέλειας στις κομματικές οργανώσεις. Η τελευταία αυτήδήλωση αναιρούσε και επίσημα την προηγούμενη δήλωση, που είχε κάνει στο αχτίφπριν λίγες μέρες μπροστά σε όλα τα εκλεγμένα όργανα της ΚΟΤ.

Οι 9 από τους 13 γραμματείς, που ήταν και εκπρόσωποι των πιο μαζικώνοργανώσεων, με σύνολο πάνω από 5.000 κομματικά μελή (εδώ πρέπει να πάρουμε υπ'

όψη και την μεγάλη εσωκομματική μάζα, που και αυτή με τη σειρά τηςυπερασπιζόταν την ΚΕ του ΚΚΕ) υπέδειξαν στον Στρίγγο να τηρήσει την υπόσχεσηπου έδωσε στο πλατύ αχτίφ της οργάνωσης. Αυτός, όμως, και οι παρευρισκόμενοισοβιετικοί προσπαθούσαν \να πείσουν τους γραμματείς για το αντίθετο, οπότε έναςγραμματέας στην ομιλία του δήλωσε ότι, απηχώντας την απάντηση της συντριπτικήςπλειοψηφίας της οργάνωσης του, αρνείται να αναγνωρίσει το οργανωτικό γραφείο.Αυτή η δήλωση αναστάτωσε το Στρίγγο και τους σοβιετικούς. Ο Στρίγγος έκανελυσσασμένη επίθεση ενάντια στον σύντροφο αυτόν, λέγοντας του τελικά, ότι«σηκώνει το ανάστημα του ενάντια στο ΚΚΕ, ενάντια στο ΚΚΣΕ και τα άλλα αδελφάκόμματα και ενάντια στον Λένιν»!! Ακολούθησε θυελλώδικη συζήτηση και στο τέλοςο Στρίγγος αναγκάσθηκε να διακόψει τη σύσκεψη. Αυτή ήταν και η τελευταία

επίσημη κοινή «σύσκεψη» των εκπροσώπων της πλειοψηφίας με τη φραξιονιστικήκλίκα της ΚΟΤ και τους αντιπροσώπους της λεγόμενης νέας καθοδήγησης του ΚΚΕ.

Page 14: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 14/28

Οι εκβιασμοί

Στη συνέχεια, αρχίζει η ατομική πίεση σε έναν-έναν από τους α', β' και γ' γραμματείςτων 9 κομματικών επιτροπών. Καλούνται στα γραφεία της Κομματικής ΕπιτροπήςΤασκένδης, ένας-ένας, σε καθορισμένες ώρες και παρουσία πάντα των σοβιετικώνγίνεται προσπάθεια από τους Στρίγγο και Τζεφρώνη να προσκυνήσουν τη φράξια. Μεφωνές και απειλές ασκείται μια αφόρητη πίεση στα στελέχη, που θυμίζει ανακριτικάγραφεία. Κάθε μέρα, ο χώρος γύρω από τα γραφεία της Κομματικής ΕπιτροπήςΤασκένδης γέμιζε από κομμουνιστές που άκουγαν απ' τα ανοιχτά παράθυρα του 2ουπατώματος το πανδαιμόνιο που γινόταν εκεί μέσα: 10 και 15 άνθρωποι, μαζεμένοιγύρω από έναν, να τον «ψέλνουν», να του βάζουν ερωτήσεις, να τον απειλούν κι αυτόεπί ώρες.

Παράλληλα, στις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις πολιτείες τηςκολλεχτίβας, ακόμα και στα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν άρρωστοι σύντροφοι,γινόταν ασταμάτητη «δουλιά» από τα αντίστοιχα στελέχη των σοβιετικών οργάνων,για να «σκεφτούν» και να δεχτούν το «νέο σχήμα». Ολος ο Σοβιετικός κρατικός καικομματικός μηχανισμός της Τασκένδης, που είχε σχέση με τη δουλιά και τη ζωή τωνΕλλήνων προσφύγων, είχε κατάλληλα διαφωτιστεί από τη ρεβιζιονιστική ομάδα τηςκαθοδήγησης του ΚΚΣΕ και εξασκούσε μια αφόρητη ψυχολογική πίεση στουςκομμουνιστές της ΚΟΤ.

Αφού το μέτρο της ατομικής πίεσης στα στελέχη των ανώτερων κομματικών οργάνωντης ΚΟΤ δεν έφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα στη φράξια και στους καθοδηγητέςτης, ο Στρίγγος υποχρεώθηκε να αρχίσει τις συνελεύσεις στις ΚΟΒ, γιατί ήδη τοζητούσαν τα κομματικά μέλη. Ηθελαν με τον κομματικό τρόπο, με τις καταστατικές

διαδικασίες, να πουν τη γνώμη τους γι' αυτό που έγινε στην οργάνωση τους, στοκόμμα τους, χωρίς τη θέληση τους. Αρχισαν τις προετοιμασίες για τις συνελεύσεις, μεαχτίφ σε κάθε οργάνωση, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθοριζόταν από τονΣτρίγγο. Στην αίθουσα που κάθε φορά θα γινόταν το αχτίφ έρχονταν ο Στρίγγος, μετους σοβιετικούς και δυο-τρεις φραξιονιστές του οργανωτικού γραφείου. Το αχτίφαποδοκίμαζε τους φραξιονιστές και απαιτούσε να εγκαταλείψουν την αίθουσα, ΟΣτρίγγος και οι σοβιετικοί προσπαθούσαν να πείσουν το αχτίφ να δεχτεί ναπαραμείνουν οι φραξιονιστές. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στις συνελεύσειςτων ΚΟΒ.

Καμία συνέλευση και κανένα αχτίφ δεν τελείωσε ομαλά. Οι επίμονες παρεμβάσεις

των σοβιετικών δεν έπειθαν τους κομμουνιστές να αναγνωρίσουν τη φράξια τουοργανωτικού γραφείου σαν καθοδήγηση της ΚΟΤ. Και αφού αυτό δεν γινόταν, οισοβιετικοί σηκώνονταν επιδειχτικά και έφευγαν, ακολουθούμενοι από τον Στρίγγοκαι την παρέα του, δίνοντας έτσι το σύνθημα για τη διακοπή της συνέλευσης ή τουαχτίφ. Μετά την αναχώρηση τους, κατά κανόνα έμπαιναν στην αίθουσα, κατάλληλαειδοποιημένα, τα σοβιετικά υπηρεσιακά όργανα της επιχείρησης στην οποία ανήκε ηαίθουσα και απαιτούσαν αμέσως να εκκενωθεί, εμποδίζοντας το αχτίφ ή τησυνέλευση να συνεχίσει τη δουλιά της και να πάρει απόφαση.

Οι ρεβιζιονιστές διαπίστωσαν, ότι η ΚΟΤ αποτελούσε σκληρό καρύδι. Αρχισαν τότε να καταφτάνουν στην Τασκένδη εφεδρείες των φραξιονιστών από τη λεγόμενη νέακαθοδήγηση του ΚΚΕ. Ηρθε ο αποστάτης Πίρόζος που το καλοκαίρι του 1955δήλωνε επίσημα: «Στην ΚΟΤ υπάρχει όχι απλώς φράξια, αλλά φράξια με μουστάκια

Page 15: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 15/28

και γένια». Τώρα, που ξαναήρθε σαν μαριονέτα πια της φράξιας, δεν μπορούσε παρά να γίνει καταγέλαστος. «Μα εσύ σ. Γκρόζο —τον ρώτησε κάποιος σύντροφος— τότεείχες μιλήσει για μουστάκια και γένια. Πότε έλεγες την αλήθεια τότε ή τώρα;», για ναεισπράξει την απάντηση: «τώρα».

Στη συνέχεια κουβάλησαν το «βαρύ πυροβολικό», όλους τους σπασμένους του ΠΓ,Βλαντά, Γούσια, Μπαρτζιώτα και μερικά άλλα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ. Αυτοί είχανκαθαιρεθεί στην 6η Ολομέλεια, όμως στη συνέχεια κοίταζαν μόνο να σώσουν τοτομάρι τους. Αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση Βλαντά, που αν δεν επενέβαιναν οικομμουνιστές της Τασκένδης θα είχε γίνει κομματάκια απ' τους μανιασμένουςφραξιονιστές στα γεγονότα της 9ης Σεπτέμβρη του 1955. Ομως, όλοι αυτοί, χάνονταςκάθε ίχνος κομματικής συνείδησης, δέχτηκαν να γίνουν άβουλα όργανα τηςρεβιζιονιστικής κλίκας, που τους έστειλε στην Τασκένδη για να πείσουν τουςκομματικούς της ΚΟΤ, ότι η πολιτική γραμμή του κόμματος, χαραγμένη απ' το 7οΣυνέδριο και την 3η Συνδιάσκεψη, ήταν «λαθεμένη» και ότι ο Ζαχαριάδης έπρεπε νακαθαιρεθεί για την «τυχοδιωκτική» και «αντιδΐεθνιστική» πολιτική που επέβαλεδήθεν στο ΚΚΕ, Να πείσουν τους κομμουνιστές, ότι η φραξιονιστική καιοπορτουνιστική 6η ολομέλεια είναι σωστή και συνεπώς πρέπει να υποταχτούν στιςαποφάσεις της «για να πραγματοποιηθεί η ενότητα στο κόμμα», όπως έλεγαν.

Ολοι αυτοί, όταν τους έφεραν στην Τασκένδη, ήταν ηθικά κουρέλια, χωρίς ψυχή, γι'αυτό και στη συνέχεια οι ρεβιζιονιστές τους πέταξαν στα σκουπίδια σαν στιμμένεςλεμονόκουπες. Στις συγκεντρώσεις που κάλεσε το οργανωτικό γραφείο, με σκοπό ν'ακούσουν οι κομμουνιστές με τα ίδια τους τ' αυτιά τα λόγια της προδοσίας από τοστόμα του Βλαντά και των άλλων, πήγαν μόνο η φράξια και οι λίγοι οπαδοί της.Υστερα από την αποτυχία τους αυτή, οι φραξιονιστές άρχισαν να τους περιφέρουναπό πολιτεία σε πολιτεία, για να τους φέρουν σε αναγκαστική επαφή με τα μέλη τηςκολλεχτίβας, που ούτε ήθελαν να τους ακούσουν. Αυτό που ακολούθησε είναιαπερίγραπτο. Ποτέ να μη φτάσει άνθρωπος, ιδιαίτερα αγωνιστής, σε τέτια κατάντια.Οταν έφταναν στις πολιτείες, ο κόσμος φώναζε: «ήρθε ο περιοδεύων θίασος» και τουςκοιτούσε με απέχθεια και μίσος. Φώναζαν π.χ. του Βλαντά: «Ρε Βλαντά, ξέχασες ότισε γλυτώσαμε από τους φραξιονιστές;» Και ο αξιολύπητος αυτός άνθρωπος απαντούσεσαν ρομπότ: «Ο Ζαχαριάδης ήταν φταίχτης». «Φτούσου-φτούσου», ήταν η απάντησητου κόσμου. Τους έφτυνε ο κόσμος και οι παρευρισκόμενοι φραξιονιστές και οικαθοδηγητές τους σοβιετικοί γελούσαν ικανοποιημένοι για το έργο τους. Ετσι έφυγεκαι ο «περιοδεύων θίασος», χωρίς να προσθέσει τίποτα το θετικό στο αντικομματικόέργο των φραξιονιστών και των καθοδηγητών τους. Οι κομμουνιστές της Τασκένδης

έδειξαν για μια φορά ακόμη, ότι η πάλη τους ήταν πάλη αρχών και σαν τέτια έμενεανεπηρέαστη από πρόσωπα, οσοδήποτε ψηλά και αν βρίσκονταν στη κομματικήιεραρχία

π Η ηρωική άλη των κομμουνιστών της

Τασκένδης

2Μέρος ο

Μαζικές διαγραφές

Page 16: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 16/28

Το φραξιονιστικό οργανωτικό γραφείο, στηριζόμενο στις 4 κομματικές οργανώσειςτης Τασκένδης, τις πιο μικρές, με σύνολο κομματικών μελών λιγότερο από 1500,πάντα ύστερα από υπόδειξη των σοβιετικών και με βάση σχέδιο για διάλυση τηςΚΟΤ, συγκάλεσε ολομέλεια της Κομματικής Επιτροπής, στην οποία κάλεσε και τουςγραμματείς των κομματικών οργανώσεων εργοστασίων και πολιτειών. Στις

παραμονές της Ολομέλειας αυτής και μετά από την έντονη απαίτηση της πλειοψηφίαςτων κομματικών μελών της ΚΟΤ για συντονισμό της πάλης της οργάνωσης ενάντιαστους φραξιονιστές, συναντήθηκαν οι 9 γραμματείς για να συζητήσουν καικαθορίσουν τη στάση τους απέναντι στη νέα πρόκληση των φραξιονιστών.

Οι 9 γραμματείς, αφού προηγούμενα πήραν τη γνώμη των κομματικών επιτροπών,συμφώνησαν ότι, αφού η οργάνωση αρνείται να αναγνωρίσει το οργανωτικό γραφείο,δεν θα πρέπει οι ίδιοι να παρευρεθούν στην ολομέλεια που αυτό καλεί. Ετσι και έγινε.Από τότε, σαν αναπότρεπτη ανάγκη της συνεχιζόμενης αδιάλλακτης πάλης τωνκομμουνιστών της ΚΟΤ, δημιουργήθηκε το συντονιστικό γραφείο, στο οποίο οικομμουνιστές έδωσαν το όνομα: «Οι 9 γραμματείς». Αργότερα, το συντονιστικό αυτόόργανο πλάτυνε, με τη συμμετοχή εκλεγμένων αντιπροσώπων και από τις οργανώσειςόπου επικρατούσαν οι φραξιονιστές, πήρε την ονομασία «αχτίφ των αντιπροσώπωντων οργανώσεων» και εξέλεγε πενταμελές γραφείο για την τρέχουσα δουλια.

Η λεγόμενη ολομέλεια της ΚΕ της ΚΟΤ, που δεν είχε καμιά νoμιμη υπόσταση, αφούοι εκλογές στην οργάνωση με τα αποτελέσματα που έδωσαν την είχαν αποκυρήξεικαι καταδικάσει σαν φραξιονιστική και τα περισσότερα από τα μέλη της δεν είχανεκλεγεί ούτε αντιπρόσωποι για την συνδιάσκεψη της ΚΟΤ, πήρε μια σειρά αποφάσειςπου όλες συνέκλιναν σε ένα βασικό στόχο: στη διάλυση της οργάνωσης. Τοοργανωτικό γραφείο, στηριζόμενο δήθεν στις αποφάσεις αυτές, άρχισε να παίρνειαποφάσεις για καθαιρέσεις και διαγραφές από το ΚΚΕ, πρώτα των γραμματέων τωνοργανώσεων εργοστασίων και πολιτειών. Στη συνέχεια προχώρησε σε καθαιρέσειςτων 9 κομματικών επιτροπών, καθώς και γραφείων ΚΟΒ (καθαίρεσε τα γραφεία σε70 περίπου ΚΟΒ) και σε ομαδικές διαγραφές κομματικών μελών.

Στις μεγάλες κομματικές οργανώσεις των εργοστασίων και επιχειρήσεων υπήρχανμαζικές ΚΟΒ με 150-200 μέχρι 230 κομματικά μέλη. Σ' αυτές τις ΚΟΒ υπήρχε μιαασήμαντη συνήθως μειοψηφία οπαδών της φράξιας. Αυτή η ασήμαντη μειοψηφίασυγκαλούνταν από το οργανωτικό γραφείο σε «συνέλευση» και διέγραφε ομαδικάτους κομμουνιστές. Για παράδειγμα, στη 2η ΚΟΒ της Κ.Ο. Οικοδόμων του Γιορστρόϊσυνήλθαν μ' αυτόν τον τρόπο σε συνέλευση 5 μέλη και διέγραψαν 234 μέλη του

κόμματος! Τέτια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Ετσι, οι ελάχιστοι φραξιονιστέςδιέγραψαν πάνω από 5.000 μέλη.

Αρχίζει ο διωγμός

Εκείνο που δεν μπόρεσε να καταφέρει η ρεβιζιονιστική κλίκα του ΚΚΣΕ, με τηβοήθεια της φράξιας που δημιούργησε στην ΚΟΤ, ανέθεσε στη συνέχεια στα όργανατης κρατικής ασφάλειας του Ουζμπεκιστάν. Πρώτα δόθηκε εντολή να μηνπαραχωρούνται αίθουσες για συνελεύσεις και συνεδριάσεις στις νόμιμες οργανώσειςτης ΚΟΤ. Η οργάνωση αντιμετώπισε οξύ πρόβλημα. Ωστόσο, άρχισαν να γίνονταισυνελεύσεις σε ανοιχτούς χώρους, στους τόπους δουλιάς μετά τη λήξη της. Στηναρχή επιχειρούσαν να διαλύσουν βίαια τις συνελεύσεις αυτές. Η ταχτική ήταν λίγο-πολύ καθιερωμένη: τα κομματικά και παραγωγικά στελέχη των επιχειρήσεων έλεγαν

Page 17: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 17/28

στους συντρόφους να διαλυθούν. Οι σύντροφοι απαντούσαν, ότι πραγματοποιούνκομματική συνέλευση και παρακαλούσαν τα σοβιετικά στελέχη να καθήσουν και ναπαρακολουθήσουν, ορίζοντας αμέσως και διερμηνέα για τη μετάφρασηι από ταελληνικά στα ρούσικα. Τα σοβιετικά στελέχη, όπως βέβαια είχαν «διαφωτιστεί»,έλεγαν ότι οι συνελεύσεις αυτές έχουν αντισοβιετικό χαρακτήρα και πως έχουν

εντολή από παραπάνω να τις διαλύσουν. Ενώ γινόταν αυτή η συζήτηση ανάμεσα σεΕλληνες και Σοβιετικούς, η συνέλευση προχωρούσε γρήγορα, διαβαζόταν η γραπτήαπόφαση, ψηφιζόταν παμψηφεί και η συνέλευση τελείωνε.

Οι σοβιετικοί άρχισαν να αλλάζουν ταχτική. Μόλις άρχιζε η συνέλευση καισηκωνόταν ο εισηγητής να μιλήσει, ορμούσαν τα σοβιετικά στελέχη πάνω του,σπρώχνοντας τους συντρόφους, άρπαζαν τη γραπτή ομιλία από τα χέρια του και τηνέσκιζαν ή την έσαζαν στην τσέπη τους για... αντισοβιετικό ντοκουμέντο. Αν και πάλιδεν σταματούσε η συνέλευση, ειδοποιούνταν τηλεφωνικά τα όργανα της μιλίτσιας,που αναλάμβαναν το έργο της διάλυσης. Στους χώρους των πολιτειών γινόταν το ίδιο.Οι 9 γραμματείς βρίσκονταν σε συνεχή παρακολούθηση. Συνελεύσεις οργάνωνγίνονταν στο ύπαιθρο, θυμίζοντας την εποχή της παρανομίας, όταν οι κομμουνιστέςπροσπαθούσαν να αποφύγουν το μάτι του χαφιέ ή του χωροφύλακα.

Οι προσπάθειες των ρεβιζιονιστών έτειναν να ρίξουν την ΚΟΤ σε παρανομία και έτσι να κολλήσουν τη ρετσινιά του αντισοβιετικού πράχτορα στα στελέχη. Αρχισαν ναγίνονται οι συνελεύσεις και τα αχτίφ μέσα σε σπίτια συντρόφων, όπου καιπροσκαλούνταν επίσημα τα σοβιετικά όργανα των πολιτειών. Ο σοβιετικός νόμος δενεπιτρέπει την παραβίαση του οικογενειακού ασύλου χωρίς έγκριση του εισαγγελέα.Ωστόσο και το νόμο όχι λίγες φορές τον παραβίασαν. Δεν ήταν σπάνιες οιπεριπτώσεις, που για να διαλύσουν μια συνέλευση ή αχτίφ σε σπίτι έφτανε ολόκληρηδύναμη μιλίτσιας με αυτοκίνητα. Οχι λίγες φορές, για να φτάσουν οι μιλιτσανέροι ωςτον ομιλητή και να του πάρουν το χαρτί της ομιλίας, έσπρωχναν βίαια, ακόμα καιέγκυες συντρόφισσες, μέσα στο κατάμεστο σπίτι. Πάντα, έπειτα από κάθε συνέλευση,τα στελέχη της οργάνωσης που πραγματοποίησε τη συνέλευση καλούνταν σταγραφεία της μιλίτσιας κι απειλούνταν. Το ίδιο γινόταν και με τους συντρόφους πουπαραχωρούσαν το σπίτι τους για συνέλευση,

Παρ' ολ' αυτά, αδιάλλαχτη η οργάνωση και συμπαγής, αποφεύγοντας τις αναρίθμητεςπροβοκάτσιες, συνέχισε κάτω από τέτιες πρωτοφανείς για την ιστορία συνθήκες τηδράση της. Ενας άλλος τομέας της ζωής και λειτουργίας της ΚΟΤ ήταν οι κομματικέςκαι εθνικές γιορτές. Στους χώρους των πολιτειών όπου οργανώνονταν οι συνελεύσεις-

συγκεντρώσεις, όπως στη γιορτή της ίδρυσης του ΚΚΕ, γιορτή του ΕΑΜ, 25 τουΜάρτη, κλπ., καταβαλλόταν κάθε προσπάθεια να διαλυθεί η συγκέντρωση, Σοβιετικάστελέχη κατά κανόνα ξέσκιζαν πρώτα-πρώτα τα πλακάτ με τα συνθήματα και ταπορτραίτα κομμουνιστών και εθνικών αγωνιστών που έπεσαν στους αγώνες του λαούμας. Επειτα γινόταν η καθιερωμένη επίθεση για το άρπαγμα της ομιλίας. Η μάζα τωνσυγκεντρωμένων προσπαθούσε με τον όγκο της να εμποδίσει τους επιτιθέμενους ναφτάσουν ως τον ομιλητή. Μέσα στο πανδαιμόνιο που το ενέτειναν τα μεγάφωνα τωνπολιτειών με το εκκωφαντικό ουρλιαχτό τους, γινόταν η εκφώνηση του σύντομουπανηγυρικού, κρατιόταν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του αγώνα, και μόνο ότανσταματούσε ο ομιλητής και άρχιζαν τα χειροκροτήματα (χωρίς βέβαια να ακούσεικανείς τίποτε) αποσύρονταν από το στίβο τα σοβιετικά στελέχη για να συνεχιστεί το

πρόγραμμα. Ακολουθούσε σβήσιμο των ηλεκτρικών της πολιτείας. Η μιλίτσιαέδιωχνε με τη βία τους οργανοπαίκτες που είχαν πληρωθεί για το ψυχαγωγικό

Page 18: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 18/28

πρόγραμμα της γιορτής. Κατάσχονταν τα ποτά του μπουφέ που είχε ετοιμάσει ηοργανωτική επιτροπή. Παρ' όλ' αυτά, όμως, στήνονταν ο χορός και γέμιζε ηατμόσφαιρα απ τα επαναστατικά τραγούδια ως αργά τη νύχτα.Οταν η ρεβιζιονιστική κλίκα του ΚΚΣΕ σχεδίασε την επίθεση για τη βίαιη ανατροπήτης πολιτικής γραμμής και της ηγεσίας του ΚΚΕ, ασφαλώς δεν υπολόγιζε, ότι η

πραγματοποίηση του αντιδιεθνιστικού αυτού σχεδίου θα συναντούσε τέτιαμακρόχρονη πεισματώδη αντίσταση απ' τους κουκουέδες της Τασκένδης. Βασική τηςεπιδίωξη ήταν να ξεμπερδέψει στα γρήγορα ιιε την Τασκένδη και από κει να τραβήξειγια την ολοκλήρωση του ρεβιζιονιστικού της έργου σ' όλο το ΚΚΕ. Ετσι, Θα γινόταντο πραξικόπημα χωρίς ντόρο, χωρίς να πάρουν χαμπάρι τα τότε αδελφά κόμματα. Ηεπικράτηση της αναθεώρησης στο ΚΚΕ θα έπαιρνε τη μορφή μιας σύντομηςεσωκομματικής κρίσης, που «διευθετήθηκε», με βάση την αρχή της εσωκομματικήςδημοκρατίας. Εκείνο που ήθελε να αποφύγει με κάθε τρόπο η αναθεωρητκή κλίκατου ΚΚΣΕ, ήταν να μην αποκαλυφτεί η επέμβαση της στο ΚΚΕ και βαρύνει έτσι πιοπολύ το τσουβάλι με τις «αμαρτίες» της. Τέτια χοντροκομμένα πραξικοπήματα, όταναποκαλύπτονται, πληρώνονται ακριβά στον πολιτικό στίβο. Και το 1960, στηΣυνδιάσκεψη των 81 κομμάτων στη Μόσχα, ο Χρουτσιόφ έβαζε την υπογραφή τουκάτω από τη διακήρυξη που ανάμεσα στ' άλλα έλεγε, ότι οι διαφωνίες ανάμεσα στακόμματα λύνονται με συζητήσεις και όχι με επεμβάσεις.Ο αντίλαλος της μακρόχρονης αντιρεβιζιονιστικής πάλης των κουκουέδων τηςΤασκένδης, παρά τα ιιέτρα που παίρνονταν για την παρεμπόδιση της άλληλογραφίας,βγήκε από τα σύνορα του Ουζμπεκιστάν, πέταξε μακριά, έξω από τη ΣοβιετικήΕνωση. Εφτασε στις πρώην λαϊκές δημοκρατίες, έφτασε στην Ελλάδα. Αυτόκατατάραξε τους αναθεωρητές. Κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να μη φτάσει στονπροορισμό του κανένα ομαδικό επίσημο γράμμα της ΚΟΤ.

Οταν η ΚΟΤ βεβαιώθηκε, ότι τα επίσημα γράμματα της, με τις χιλιάδες υπογραφέςκομμουνιστών, δεν έφταναν στις Κεντρικές Επιτροπές των άλλων Κομμάτων,αναγκάστηκε να τα στέλνει στις πρεσβείες τους στη Μόσχα, ιδιοχείρως, μεολιγομελείς επιτροπές από δυο-τρία ανώτερα στελέχη της οργάνωσης, τα οποία καιπροφορικά ανέφεραν στους υπαλλήλους των πρεσβειών για το κομματικό ζήτημα καιγια την πάλη των κομμουνιστών στην Τασκένδη. Τέτιες επιτροπές στάλθηκαν 6φορές. Και τις 6 φορές, τα μέλη τους πιάστηκαν και κρατήθηκαν στη Μόσχα από ταόργανα ασφαλείας, που τους φέρθηκαν σαν να ήταν αλήτες. Τους ανάγκαζαν ναεγκαταλείψουν αμέσως την Μόσχα και απαιτούσαν να τους παραδοθούν τα γράμματατης Οργάνωσης προς τις ΚΕ του ΚΚΣΕ και των άλλων κομμάτων.

Οταν τα μέλη των επιτροπών αυτών επέστρεφαν στην Τασκένδη, τα περίμενε τοπρόστιμο και το διώξιμο από τη δουλειά. Χαρακτηριστικά της ταραχής πουδιακατείχε τους αναθεωρητές, κάθε φορά που αναχωρούσε μια τέτια επιτροπή, είναιτα λόγια σοβιετικού στελέχους προς την επιτροπή της ΚΟΤ, όταν για πρώτη καιτελευταία φορά έγινε δεχτή στην ΚΕ του ΚΚΣΕ. Αποτεινόμενος στην Επιτροπή, οκύριος Τερέτσκο της ΚΕ του ΚΚΣΕ, είπε εκνευρισμένος: «Εσείς με τα γράμματα σας ανάβετε φωτιά ανάμεσα στο ΚΚΣΕ και στα άλλα αδελφά κόμματα».

Ο «επαναπατρισμός»

Ανάμεσα στις αναρίθμητες εγκληματικές μεθόδους που σοφίστηκαν οι ρεβιζιονιοτέςγια να σπάσουν και εξουδετερώσουν την αντίδραση των κουκουέδων της Τασκένδηςκαι των άλλων οργανώσεων του ΚΚΕ στο εξωτερικό, ξεχωριστή θέση για τη

Page 19: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 19/28

σατανικότητά του κατείχε ο επαναπατρισμός. Σπεκουλάροντας με το αίσθημα της νοσταλγίας των πολιτικών προσφύγων, που για χρόνια λείπουν απ' την πατρίδα τους,απ' τα σπίτια τους, απ' τα προσφιλή τους πρόσωπα, υπέδειξαν στη διορισμένη απ'αυτούς κλίκα των φραξιονιστών να μη διστάσει μπροστά σε τίποτα, αρκεί ναεπιτευχθεί η επιστροφή των πρώην παρτιζάνων στη χώρα τους. Ταυτόχρονα οι

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ανοίγουν φαρδιά-πλατειά τις πόρτες για όσους θέλουν να πάνε στην Ελλάδα ή τη Γιουγκοσλαβία. Ενώ για να πάει ένας πολιτικόςπρόσφυγας από την Τασκένδη σε μια άλλη ανατολική χώρα, έστω και προσωρινά για

να δει τους δικούς του, χρειάζονταν αναρίθμητες και τις πιο πολλές φορέςανυπέρβλητες διατυπώσεις, για την Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία αρκούσε μια απλήαίτηση. Παρ' όλ' αυτά, ελάχιστοι ήταν στην αρχή εκείνοι που υπέκυψαν στη

νοσταλγία ή κουράστηκαν από τους διωγμούς των ρεβιζιονιστών και αποφάσισαν ναγίνουν πολιτικά ράκη, πηγαίνοντας στην Ελλάδα με δήλωση αποκήρυξης τωνπολιτικών φρονημάτων και της αγωνιστικής τους ιστορίας, είτε στη Γιουγκοσλαβίατου Ιούδα Τίτο.

Τα φτωχά αποτελέσματα που έδωσαν οι πρώτες προσπάθειες των φραξιονιστών δενικανοποίησαν τους καθοδηγητές τους, που με τον επαναπατρισμό επεδίωκαν, πρώτο

να εξευμενίσουν το ελληνικό κράτος και το αφεντικό του τον αμερικάνικοιμπεριαλισμό, δείχνοντας ότι δεν θέλουν πια να παρέχουν άσυλο στο οργανωμένοεπαναστατικά σύνολο των κομμουνιστών και δεύτερο, να εξουδετερώσουν τηναντίδραση της πλειοψηφίας των οργανώσεων του ΚΚΕ, μεταβάλλοντας τα μέλη τουαπό αγωνιστές του λαού σε πολιτικά κουρέλια, που πάνω τους θα φτύνει ο λαός τηςΕλλάδας.

Ετσι, τα συνθήματα των φραξιονιστών, που στην αρχή είχαν τη μάσκα τηςσεμνότητας («για ένα τίμιο επαναπατρισμό χωρίς όρους»), σιγά-σιγά απέβαλαν και τοτελευταίο φύλλο συκής και πρόβαλαν γυμνά, ξετσίπωτα: «όλοι για την Ελλάδα, ναφύγουμε όπως μπορούμε». Ολα τα σφυριά εκεί χτυπούσαν: «στην Ελλάδα». Οιδιάφορες επιτροπές επαναπατρισμού που δημιούργησαν και η κεντρική τους επιτροπήεπαναπατρισμού, έγιναν μόνο και μόνο για να διαλύσουν ό,τι δεν μπόρεσαν ναχτυπήσουν με τη βία. Στην Τασκένδη, τα σοβιετικά στελέχη που λόγω δουλειάς είχανσχέσεις με τους πολιτικούς πρόσφυγες, κατάλληλα δασκαλεμένα, υπόδειχναν στουςΕλληνες πως πρέπει να πάνε στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο στρατηγός της μιλίτσιαςΖλονένσκι είπε μπροστά σε συγκεντρωμένους κομμουνιστές: «εσείς βυζαίνετε το αίματου σοβιετικού λαού». Αυτοί που κατά τον Σλονένσκι βύζαιναν το αίμα τουσοβιετικού λαού ήταν οι πολιτικοί πρόσφυγες της Τασκένδης, που μαζί με τους

σοβιετικούς πολίτες δούλευαν με αγωνιστικό ζήλο στην παραγωγή. Εκατοντάδες απ'αυτούς είχαν αναδειχτεί με τη δουλειά τους σε παραγωγικά στελέχη ή κέρδισαν τοντίτλο του ουντάρνικου και του νεωτεριστή και χιλιάδες απ' αυτούς έχουν τιμηθεί μετιμητικά διπλώματα και παράσημα της σοσιαλιστικής δουλειάς. Αυτοί τώρα ήτανανεπιθύμητοι απ' τους σοβιετικούς ρεβιζιονιστές που ήθελαν άρον-άρον να τουςδιώξουν για την Ελλάδα.

Οι εξορίες

Επειτα από κάθε ολομέλεια της ΚΕ του «Κ»ΚΕ ή συνέδριο, νέες επιθέσειςεξαπολύονταν, νέες πιέσεις ασκούνταν ενάντια στους συντρόφους της Τασκένδης.

Νέα διωξίματα απ' τις δουλειές (ακόμη και για κείνους που με την πρωτοπόρο δουλιάτους είχαν αναδειχτεί σε παραγωγικά στελέχη) και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Page 20: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 20/28

Προσκυνά το ρεβιζιονισμό και ό,τι θέλεις θα τόχεις. Δεν προσκυνάς; Ούτε ανώτεροσχολείο για τα παιδιά σου, ούτε σανατόριο για ανάπαυση, ούτε ανθρώπινο σπίτι ναζήσεις. Κι αν επιμένεις, σε περιμένει η Σιβηρία και η Καοακαλπακία.

Η πάλη των κομμουνιστών της ΚΟΤ δυνάμωνε όλο και πιο πολύ με αποτέλεσμα οι

σοβιετικοί ρεβιζιονιστές να αντιμετωπίζουν πάμπολλα προβλήματα, γι ' αυτόαναγκάστηκαν να εξαπολύσουν νέο αιματηρό πογκρόμ ενάντια στην κολλεχτίβα τηςΤασκένδης.

Στην 3η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (Οχτώβρης 1950) είχε παρθεί απόφαση για τηδιενέργεια εθελοντικού εράνου τιμής μεταξύ των πολιτικών προσφύγων, γιασυμπαράσταση στους δεσμώτες αγωνιστές της Ελλάδας. Στην έκκληση του κόμματοςανταποκρίθηκαν όλοι οι κομμουνιστές και λαϊκοί αγωνιστές της κολλεχτίβας τηςΤασκένδης και ο έρανος τιμής είχε τελειώσει με επιτυχία μέσα στο 1951. Τοχρηματικό ποσό που μαζεύτηκε στην κολλεχτίβα της Τασκένδης ξεπέρασε τα18.000.000 ρούβλια ή 55 εκατομμύρια δρχ., πέρα από διάφορα τιμαλφή και άλλα είδηαξίας.

Μετά την 6η Ολομέλεια, η διαχείριση του εράνου τιμής πέρασε στα χέρια τωνδιορισμένων αναθεωρητών. Αυτοί, στην προσπάθεια τους να πετύχουν αναγνώρισηκαι να απλώσουν την επιρροή τους στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ανάμεσα στουςφυλακισμένους και εξόριστους αγωνιστές, χρησιμοποίησαν τα χρήματα του εράνουτιμής σαν μέσο πραγματοποίησης της αναθεωρητικής τους πολιτικής. Ετσι,ουσιαστικά εγκαταλείφθηκαν χιλιάδες εξόριστοι και φυλακισμένοι αγωνιστές τηςΕλλάδας και η προοριζόμενη γι' αυτούς βοήθεια έγινε αντικείμενο παζαρέματος καιεκβιασμού. Πολλοί σύντροφοι της κολλεχτίβας της Τασκένδης, σε αίτηση που έκανανστους διορισμένους αναθεωρητές να βοηθηθούν φυλακισμένοι και εξόριστοισυγγενείς τους, έπαιρναν την απάντηση, ότι η βοήθεια θα δοθεί από την ΚΕ του«Κ»ΚΕ, πράγμα που δεν γινόταν. Με τον τρόπο αυτό, οι αναθεωρητές στερούσαν τημεγάλη πλειοψηφία των φυλακισμένων και εξόριστων αγωνιστών της Ελλάδας απότην αναγκαία για τη σωτηρία τους βοήθεια και μαζί με τον μοναρχοφασισμό τουςκαταδίκαζαν σε φυσική εξόντωση. Ταυτόχρονα, οι εγκάθετοι έγιναν και κοινοίκαταχραστές, γιατί τα χρήματα της κολλεχτίβας των πολιτικών προσφύγων, που ησυντριπτική τους πλειοψηφία δεν τους αναγνώριζε και πάλευε ενάντια στηναναθεωρητική τους πολιτική, τα διέθεταν όχι για το σκοπό που έγινε ο έρανος τιμής,αλλά για την πραγματοποίηση στενών προσωπικών τους σκοπών. Ετσι, οικαταδικασμένοι σε φυσική εξόντωση αγωνιστές της Ελλάδας, μπροστά στις

δραματικές και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης που τους επέβαλε ομοναρχοφασισμός και η εγκατάλειψη των αναθεωρητών, αναγκάστηκαν νααπευθυνθούν προς τους Ελληνες αγωνιστές που ζούσαν στο εξωτερικό.

Στις 25 Μάη του 1961, στη Σοβιετική εφημερίδα «Τρούντ» (όργανο των συνδικάτων)δημοσιεύτηκε έκκληση των λαϊκών αγωνιστών που αργοπέθαιναν αλύγιστοι στοστρατόπεδο του Αϊ-Στράτη και ζητούσαν ηθική και υλική συμπαράσταση καιβοήθεια. Η έκκληση αυτή βρήκε βαθιά απήχηση στους συντρόφους της κολλεχτίβαςτης Τασκένδης και αποκάλυψε την εγκατάλειψη των εξόριστων και φυλακισμένωναγωνιστών απ' τους διορισμένους αναθεωρητές. Πολυάριθμα γράμματα πουστάλθηκαν από τις φυλακές και τα στρατόπεδα σε συγγενείς, γνωστούς και φίλους

στην κολλεχτίβα της Τασκένδης, εύγλωττα και ξεκάθαρα μαρτυρούσαν την

Page 21: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 21/28

εγκατάλειψη τους και ακόμη τον διαχωρισμό που έκαναν οι διορισμένοι για πολιτικήεκμετάλλευση.

Υστερα από την κατάσταση που δημιουργήθηκε, με απόφαση του αχτίφ τωνγραμματέων των οργανώσεων της ΚΟΤ, εκλέχτηκε επιτροπή βοήθειας εξόριστων και

φυλακισμένων αγωνιστών της Ελλάδας και άρχισε πλατιά καμπάνια για τη βοήθειατους. Μέσω των συγγενών, γνωστών και φίλων τους, άρχισε η αποστολή χρηματικήςβοήθειας και η ΚΟΤ απευθύνθηκε προς τις αντίστοιχες κομματικές οργανώσειςΤσεχοσλοβακίας και Πολωνίας για την οργάνωση και στις χώρες αυτές βοήθειας προςτους δεσμώτες της Ελλάδας. Εκτός απ' αυτό, η επιτροπή βοήθειας απηύθυνε καιέκκληση προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ρεβιζιονιστικών χωρών και τηςΣοβιετικής Ενωσης, καθώς και προς τα δημοσιογραφικά όργανα των κεντρικώνεπιτροπών των αναθεωρητικών κομμάτων, προς τις εφημερίδες «Ουνιτά» και«Ουμανιτέ», για την ηθική συμπαράσταση τους στην πάλη για τη σωτηρία καιαπελευθέρωση των δεσμωτών αγωνιστών της Ελλάδας. Λόγω όμως τηςσυστηματικής λογοκρισίας που είχαν επιβάλει οι αναθεωρητές, σε συνεργασία πάνταμε τα υπεύθυνα σοβιετικά όργανα, στην αλληλογραφία των κομμουνιστών, δεν έγινεγνωστό πόσες εκκλήσεις πήγαν στον προορισμό τους.

Για την ουσιαστικότερη συμπαράσταση της κολλεχτίβας προς τους ηρωικούςδεσμώτες της Ελλάδας και για το γιορτασμό της 20ης επετείου της ημέρας τουξεσκίσματος της χιτλερικής σημαίας στην Ακρόπολη, το αχτίφ των γραμματέων τωνκομματικών οργανώσεων των πολιτειών Τασκένδης και η επιτροπή βοήθειας πήραναπόφαση για συγκέντρωση-εκδηλωση της κολλεχτίβας στις 27 του Μάη 1962, στονκλειστό χώρο της 10ης Πολιτείας. Για το σκοπό αυτό εκλέχτηκε οργανωτικήεπιτροπή και άρχισε ολόπλευρη οργανωτικοτεχνική προετοιμασία για τη μαζικήσυμμετοχή και την επιτυχία της συγκέντρωσης. Καταρτίστηκε πρόγραμμα που, εκτόςαπό την κεντρική ομιλία και τα ψηφίσματα της συγκέντρωσης προς τις διεθνείςδημοκρατικές οργανώσεις για τη σωτηρία και απελευθέρωση των λαϊκών αγωνιστώντης Ελλάδας από τα νύχια του μοναρχοφασισμού, περιλάμβανε θεατρικό έργο καιλαχειοφόρο αγορά πολύτιμων δώρων που είχαν αγοραστεί από τις προσφορέςσυντρόφων της κολλεχτίβας.

Η επιτροπή είχε παραγγείλει σε ζωγράφους της Τασκένδης προσωπογραφίες τωνκλασσικών του μαρξισμού-λενινισμού, των ηρώων του 1821, του Ν. Μπελογιάννη,κλπ., για τη διακόσμηση του χώρου, μαζί με διάφορα συνθήματα σχετικά με το σκοπότης συγκέντρωσης. Ολη η πορεία της προετοιμασίας έδειχνε ότι η συγκέντρωση θα

είχε μεγάλη επιτυχία, με πρωτοφανή συμμετοχή της κολλεχτίβας της Τασκένδης. Οσκοπός της συγκέντρωσης βρήκε βαθιά απήχηση όχι μόνο στους συντρόφους καισυντρόφισες της κολλεχτίβας, μα και σε πολλούς οπαδούς των αναθεωρητών. Πολλοίαπ' αυτούς με συγκίνηση διαβεβαίωναν, ότι ολόψυχα εγκρίνουν τη συγκέντρωση καιότι θα έπαιρναν ενεργό μέρος. Ετσι η συγκέντρωση δημιουργούσε την αρχή γιαακόμη μεγαλύτερη ενότητα και συσπείρωση των επαναστατικών κομματικώνδυνάμεων μέσα και έξω από την οργάνωση των διορισμένων αναθεωρητών.Δημιουργούσε τη βάση για να αρχίσει να σπάζει η εχθρότητα, το μίσος και ηδιάσπαση, που συστηματικά και επίμονα καλλιεργούσε η κλίκα των αναθεωρητώνκαι τα σοβιετικά αφεντικά της. Δημιουργούσε τη βάση για ν' αρχίσει στροφή και στιςσχέσεις Ελλήνων και Σλαβομακεδόνων αγωνιστών, μια στροφή στη ζωή της

κολλεχτίβας της Τασκένδης και στην πορεία της πάλης ενάντια στον αναθεωρητισμόκαι στην αντίδραση στην Ελλάδα..

Page 22: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 22/28

Η συγκέντρωση ακόμη θα έδειχνε πανηγυρικά το συσχετισμό των κομματικών καιεσωκομματικών δυνάμεων, θα απέδειχνε ότι οι διορισμένοι βρίσκονται στην ηγεσίατου ΚΚΕ μόνο με τη βία, την τρομοκρατία, τις διώξεις, τους εκβιασμούς και εξαγορέςσυνειδήσεων, χάρη στην αντιδιεθνιστική λικβινταριστική επέμβαση στα εσωτερικάτου ΚΚΕ από την χρουτσιοφική καθοδήγηση του ΚΚΣΕ. Ακόμη η συγκέντρωση θα

ξεσκέπαζε τους αναθεωρητές σαν κοινούς καταχραστές των χρημάτων του εράνουτιμής, που αντί για βοήθεια των φυλακισμένων και εξόριστων αγωνιστών τηςΕλλάδας δίνονταν για πολιτική εκμετάλλευση. Αυτή η προοπτική έσπειρε τον πανικόστους αναθεωρητές και στα αφεντικά τους. Σε συνεννόηση και συνεργασία βάλθηκαν

να ματαιώσουν τη συγκέντρωση με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα πιοβάρβαρα μέσα. Η καθοδήγηση των αναθεωρητών του «Κ»ΚΕ κατέβασε απόφαση γιασαμποτάρισμα της συγκέντρωσης, απαγορεύοντας με απειλή διαγραφής τησυμμετοχή κάθε οπαδού της. Η ΚΕ του «Κ»Κ Ουζμπεκιστάν ασχολήθηκε σε ειδικήσυνεδρίαση της με τη ματαίωση της συγκέντρωσης.

Πρώτη εκδήλωση της αντιδιεθνιστικής αυτής στάσης ήταν η πρόσκληση από τονδιοικητή της αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών ορισμένων στελεχών της ΚΟΤγια απειλές και τρομοκρατική προειδοποίηση. Ο στρατηγός Σλονένσκι, με επιθετικόύφος, χωρίς να επιτρέψει ούτε μια λέξη στον κάθε σύντροφο που καλούσε χωριστάστο γραφείο του, προειδοποιούσε, ότι σε περίπτωση που θα τολμούσαν να πάρουνμέρος στη συγκέντρωση θα έπαιρνε τα πιο σκληρά μέτρα ενάντια τους. Ταυτόχρονα,στους τόπους δουλιάς οι γραμματείς των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΣΕ και ταδιοικητικά και παραγωγικά στελέχη των επιχειρήσεων καλούσαν κάθε μέρα τουςσυντρόφους και τους απειλούσαν, ότι θα έπαιρναν μέτρα σε βάρος τους, αν έπαιρνανμέρος στη συγκέντρωση. Ανάμεσα στα μέτρα ήταν και η απόλυση από τη δουλιά,πράγμα που είχε γίνει νωρίτερα, μετά την 6η Ολομέλεια, σε χιλιάδες συντρόφους καιη υπόμνηση λειτουργούσε τρομοκρατικά. Στις κολλεχτίβες των πολιτειών, οισοβιετικοί διοικητές μαζί με τους γραμματείς των αχτιδικών επιτροπών του ΚΚΣΕκαι όργανα της κρατικής ασφάλειας, καλούσαν επίσης συντρόφους και ασκούσαν τηνίδια τρομοκρατία. Εφτασαν στο σημείο να στέλνουν στα σπίτια των συντρόφωνσοβιετικές γυναίκες για να τρομοκρατήσουν τις Ελληνίδες, ότι σε περίπτωσησυμμετοχής τους στη συγκέντρωση θα αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη βία της μιλίτσιαςμα και τα όπλα στρατιωτικών τμημάτων.

Από τις πρώτες μέρες του Μάη του 1962, όλος αυτός ο πολυσύνθετος μηχανισμός,κομματικός και κρατικός, είχε ριχτεί ενάντια στην ηρωική κολλεχτίβα, για να σπάσειτη συγκέντρωση της 27ης του Μάη. Η στάση όλων των συντρόφων υπήρξε

περήφανη, αγωνιστική και γεμάτη από εκδηλώσεις ενθουσιασμού και αυταπάρνησηςαπέναντι στο τρομοκρατικό όργιο που είχαν εξαπολύσει ενάντια τους οι διορισμένοιαναθεωρητές. Ολοι τους, χωρίς καμιά εξαίρεση, έδιναν την αγωνιστική απάντηση πουέπρεπε στις απειλές και την τρομοκρατία και δήλωναν, ότι ήταν αποφασισμένοι ναεκδηλώσουν την αγωνιστική τους άλληλεγγύη στα βασανιζόμενα αδέρφια τους στηνΕλλάδα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Οι σοβιετικές αρχές, βλέποντας ότι όλες οιπροσπάθειες τους να ματαιώσουν τη συγκέντρωση με ψυχολογικές πιέσεις καιαπειλές δεν έφερναν κανένα αποτέλεσμα, τράβηξαν ανοιχτά στην ωμή βία καιπαρανομία, πέρασαν σε ενέργειες αντίθετες προς το σοβιετικό σύνταγμα και τονπρολεταριακό διεθνισμό.

Στις 18 του Μάη γίνεται η σύλληψη του Α' γραμματέα της κομματικής οργάνωσηςτης 8ης πολιτείας Δήμου Σιδηρόπουλου (πολιτικός επίτροπος της 9ης μεραρχίας του

Page 23: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 23/28

ΔΣΕ), την ώρα που έκανε κομματικό αχτίφ της οργάνωσης του για την προετοιμασίατης συγκέντρωσης. Ο Δήμος Σιδηρόπουλος γι' αυτό το λόγο δικάζεται σε 15 μέρεςφυλακή με την κατηγορία του κακοποιού (χουλιγάντης). Την επόμενη μέρα, Σάββατο19 του Μάη 1962, επιτροπές αποτελούμενες από συντρόφους και συντρόφισσες απότις πολιτείες της Τασκένδης παρουσιάστηκαν στη διοίκηση της αστυνομίας της

Τασκένδης (ΓΟΥΜ) για να διαμαρτυρηθούν για την παράνομη και αντισυνταγματικήαυτή ενέργεια της αστυνομίας. Και ενώ πήραν την υπόσχεση, ότι ο συλληφθείςγραμματέας θα αφήνονταν ελεύθερος, σε λίγο βρέθηκαν μπροστά σε οργανωμένοπογκρόμ, σε βάρβαρη και απάνθρωπη επίθεση από ντρρυζένικους της αστυνομίας καιτου στρατού, που με λύσσα ρίχτηκαν ενάντια στους σακατεμένους και άρρωστουςΕλληνες και Ελληνίδες αγωνιστές και αγωνίστριες. Τους χτυπούσαν με ρόπαλα καιζωστήρες, τους έσερναν αιμόφυρτους στα πεζοδρόμια και τους ποδοπατούσαν.Πολλοί ήταν οι τραυματίες που με το αίμα τους έβαψαν τα πεζοδρόμια τηςΤασκένδης αυτή τη μέρα. 60 πιάστηκαν και πολλοί απ' αυτούς δικάστηκαν σε 15μέρες φυλακή σαν κακοποιοί και διασαλευτές της τάξης. Στις 21 Μάη του 1962, οι Α'γραμματείς των κομματικών οργανώσεων των πολιτειών της Τασκένδηςπαρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Πόλης της Τασκένδης του «Κ»Κ Ουζμπεκιστάν, για

να διαμαρτυρηθούν για τη βάρβαρη και απάνθρωπη επίθεση της αστυνομίας και τουστρατού και για τις παράνομες συλλήψεις των συντρόφων. Οχι μόνο δεν τους δόθηκεκαμιά ικανοποιητική απάντηση, μα επί τόπου, μέσα στα κομματικά γραφεία της Ε.Π.Τασκένδης, πιάστηκε ο Α' γραμματέας της ΚΟ 13ης πολιτείας Τουλούδης Πέτρος.

Η βδομάδα από 21 μέχρι 27 Μάη 1962 (μέρα που είχε οριστεί η συγκέντρωση) ήτανμαύρη βδομάδα, βδομάδα πρωτοφανούς τρομοκρατικού οργίου, μα παράλληλα καιβδομάδα άφταστου αγωνιστικού μεγαλείου, αξιοπρέπειας και αυταπάρνησης τηςκολλεχτίβας της Τασκένδης. Οι πολιτείες μπλοκάρονταν από μηχανοκίνητα τηςαστυνομίας και ασυρματοφόρα αυτοκίνητα, απαγορεύονταν η είσοδος σε κάθεπολιτεία συντρόφων από άλλες πολιτείες, που ήθελαν να επισκεφτούν τους φίλους,τους πατριώτες και τους συγγενείς τους. Οι σοβιετικοί διοικητές των πολιτειών, μαζίμε τους γραμματείς των αχτιδικών επίτροπών και τα όργανα της κρατικής ασφάλειας,διανυκτέρευαν στις πολιτείες, στους τόπους δουλιάς εντεινόταν η τρομοκρατία,σύντροφοι και συντρόφισσες διώχνονταν από τη δουλιά. Με υπόδειξη οπαδών τωνδιορισμένων αναθεωρητών, παραβιαζόταν τη νύχτα το οικογενειακό άσυλο,κατάσχονταν χρήματα και άλλα πολύτιμα ατομικά είδη από τα σπίτια των αγωνιστών,σχίζονταν και ποδοπατούνταν οι προσωπογραφίες των ηρώων του 1821, του Ν.Μπελογιάννη, κ.ά., που θα στόλιζαν το χώρο της συγκέντρωσης και επεχτείνονταν οισυλλήψεις κομματικών στελεχών.

Στις 19 και 22 του Μάη συνελήφθησαν οι Ελευθερίου Μήτσος, Α' γραμματέας τηςΚΟ 5ης πολιτείας, και Κοτρότσιος Γιώργος, μέλος της ΚΟ 4ης πολιτείας και ύστερααπό πολύχρονη αυστηρή απομόνωση δικάστηκαν, ο πρώτος σε 3 και ο δεύτερος σε 4χρόνια φυλακή, με την προβοκατόρικη κατηγορία του αντισοβιετικού. Στις 25 τουΜάη εξορίζονται στην Καρακαλπακία οι Βλαμόπουλος Γιάννης, Α' γραμματέας τηςΚΟ των οικοδόμων, Παπάϊωάννου Αχιλλέας, Α' γραμματέας της ΚΟ 7ης πολιτείαςκαι Σταματάκος Σπύρος, Α ' γραμματέας της ΚΟ 12ης πολιτείας. Στις 26 του Μάηπιάνονται και φυλακίζονται οι Ονουφριάδης Λάζαρος, μέλος της ΚομματικήςΕπιτροπής της ΚΟ 13ης πολιτείας και Στάμος Λάμπρος, μέλος της κομματικήςεπιτροπής της ΚΟ 10ης πολιτείας, καθώς και άλλοι αχτιβίστες.

Page 24: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 24/28

Ολη αυτή η τρομοκρατική επίθεση ενάντια στην ηρωική κουκουέδικη κολλεχτίβα τηςΤασκένδης καθοδηγείται από τη Μόσχα, που ενημερώνεται σε καθημερινή βάση γιατην πορεία και τα αποτελέσματα της τρομοκρατίας ενάντια στους Ελληνες αγωνιστές.Η προγραμματισμένη συγκέντρωση αναβλήθηκε μετά από απόφαση των συντρόφων.

Οι ηρωικοί αγωνιστές της Τασκένδης, όμως, συνέχισαν με μεγαλύτερο πείσμα τοναγώνα ενάντια στον αναθεωρητισμό, σοβιετικό και ελληνικό. Ετσι, οι αναθεωρητέςάρχισαν νέες διώξεις και εφαρμογή νέων μέτρων. Στις 14 Σεπτέμβρη του 1962, οστρατηγός Σλονένακι κάλεσε τους Σπύρου Τάκη, Α' γραμματέα της ΚομματικήςΕπιτροπής της ΚΟ 3ης πολιτείας, Δαβή Γιάννη, Β' γραμματέα της ΚομματικήςΕπιτροπής της ΚΟ 13ης πολιτείας, Μάκρη Γιώργο, Β' γραμματέα της ΚομματικήςΕπιτροπής της ΚΟ 6ης πολιτείας, Στρατομήτρο Ταξιάρχη, μέλος της ΚομματικήςΕπιτροπής της ΚΟ 4ης πολιτείας, Ξενίδη Ευγενή, Β' γραμματέα της ΚομματικήςΕπιτροπής της ΚΟ 10ης πολιτείας και τους ανακοίνωσε ότι εξορίζονται στην περιοχήτου Πετροπαβλοφσκ. Τους έδωσε προθεσμία 72 ωρών για να προετοιμαστούν και νααναχωρήσουν για τον τόπο της εξορίας τους. Οι παραπάνω σύντροφοι την επόμενημέρα φεύγουν για τη Μόσχα, με σκοπό να διαμαρτυρηθούν στη σοβιετική κυβέρνησηκαι στο προεδρείο του ΚΚΣΕ, όμως συλλαμβάνονται και στις 20 του Σεπτέμβρηδικάζονται σε ποινές από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο φυλακή, μετά την έκτιση τηςοποίας στέλνονται στον τόπο εξορίας τους με συνοδεία.

Στις 20 του Οχτώβρη ο Σλονένσκι καλεί άλλους 24 συντρόφους, στελέχη του ΚΚΕκαι του ΔΣΕ, και τους απαγγέλλει την κατηγορία: «εσείς δεν αναγνωρίζετε τηναπόφαση της 6ης Ολομέλειας της ΚΕ τον ΚΚΕ καθώς και το 8ο Σννέδριο τον ΚΚΕ,τον τελενταίο καιρό αναπτύξατε ενεργητική δράση και αγώνα ενάντια στη σημερινήκαθοδήγηση τον ΚΚΕ και στην πολιτική γραμμή τον, την οποία αναγνωρίζει καιυποστηρίζει το ΚΚΣΕ. Ολο αυτό θεωρείται, εχθρική ενέργεια ενάντια στη ΣοβιετικήΕνωση, γι' αυτό η σοβιετική κυβέρνηση και ο Ερυθρός Σταυρός σας αφαιρούν τηνιδιότητα τον πολιτικού πρόσφυγα και σας εξορίζουν στο Βόρειο Καζαχστάν. Σε 72ώρες να έχετε εγκαταλείψει το έδαφος τον Ουζμπεκιστάν».

Η κουκουέδικη κολλεχτίβα της Τασκένδης ξεπροβόδισε με συγκινητικές εκδηλώσειςτους πολυαγαπημένους συντρόφους, στελέχη της ΚΟΤ. Παρά το ότι το τραίνο για τοντόπο της εξορίας έφευγε τα μεσάνυχτα, παρά το κλίμα τρόμου που προσπάθησαν ναδημιουργήσουν με απειλές για επιβολή νέων μέτρων σ' αυτούς που θα ξεπροβόδιζαντους συντρόφους για τους τόπους εξορίας, στο σιδηροδρομικό σταθμό κατέβηκανχιλιάδες άντρες, γυναίκες και παιδιά, για να τους ξεπροβοδίσουν, για να τους

εκδηλώσουν τη θερμή και ολόπλευρη συμπαράσταση τους και να τουςδιαβεβαιώσουν, ότι θα συνεχίσουν την πάλη τους με μεγαλύτερη αδιαλλαξία,υπομονή και σταθερότητα.

Καθώς ξεκίνησε το τραίνο, τα χέρια σηκώθηκαν σφιγμένα σε γροθιά και βροντερόακούστηκε το τραγούδι:

Το μπουντρούμι δεν τον λυγά

και η σκέψη του τρέχει γοργά

στους συντρόφους που πολεμούν

Page 25: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 25/28

απ' τα κάτεργα για να βγουν...

...και στο κόμμα μας μπρος

Ζαχαριάδης αρχηγός.

Οι εξορίες, οι φυλακίσεις, το κλείσιμο στα γνωστά ψυχιατρεία, όλ' αυτά συνιστούνένα αποτρόπαιο έγκλημα σε βάρος των κομμουνιστών της Τασκένδης, που απέβλεπεστη φυσική τους εξόντωση. Αρκεί να σκεφτούμε, ότι εξορίστηκαν ακόμη καιανάπηροι του ΔΣΕ, άνθρωποι σακατεμένοι, άρρωστοι. Το έγκλημα αυτό εκτελέστηκεαπό τις σοβιετικές αρχές, καθ' υπόδειξη των Ελλήνων αναθεωρητών, οι οποίοιυπέδειχναν τα πρόσωπα και τα «αδικήματα» τους. Ο Σλονένσκι, ανακοινώνοντας τηναπόφαση για εξορία, δήλωνε, ότι αυτή πάρθηκε μετά από παράκληση τηςαναθεωρητικής ομάδας. Προφανώς, πρόσφερε στα θύματα μια τελευταία ευκαιρία να«ανανήψουν», δηλώνοντας υποταγή στην αναθεωρητική κλίκα, οπότε θα γλίτωναν τιςπαγωμένες στέπες. Η σημερινή ηγεσία του «Κ»ΚΕ και της ΕΑΡ έχει ακέραια τηνευθύνη για το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα σε βάρος των κομμουνιστών της Τασκένδης.

Η διάσπαση

Οι ρεβιζιονιστές, παράλληλα με την άσκηση τρομοκρατίας πάνω στους Ελληνεςκομμουνιστές πολιτικούς πρόσφυγες, δρούσαν ταυτόχρονα και υπονομευτικά,προσπαθώντας να διαβρώσουν την ΚΟΤ πολιτικά και οργανωτικά από τα μέσα.Πρέπει, όμως, να σημειωθούν και οι αδυναμίες της ΚΟΤ, που διευκόλυναν τη δουλιατων ρεβιζιονιστών και της ΚΟΒ. Δεν υπήρχε ανώτατο καθοδηγητικό δυναμικό, δενυπήρχε σύνδεση με την Ελλάδα και το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, δεν υπήρχε με

δυο λόγια δυνατότητα διαμόρφωσης μιας συγκροτημένης πολιτικοϊδεολογικήςγραμμής. Η ΚΟΤ θύμιζε μια βαρκούλα αποκομμένη μέσα σ ' ένα φουρτουνιασμένοπέλαγο.

Η έλλειψη καθοδήγησης από παραπάνω έδωσε κάμποσες φορές τη δυνατότητα στουςφραξιονιστές να φέρουν από τα μέσα εμπόδια στη δουλειά της οργάνωσης, με τηδημιουργία προσωρινών κρίσεων, ιδιαίτερα σε ζητήματα ταχτικής. Οι ρεβιζιονιστέςσυχνά χρησιμοποίησαν άτομα που είχαν υποχωρήσει στις πιέσεις τους, προκειμένου

να προωθήσουν μέσα στην ΚΟΤ θέσεις που οδηγούσαν στη διάλυση και τησυνθηκολόγηση. Κάποτε, για παράδειγμα, υποστηρίχτηκε η θέση να μπουν οικομμουνιστές στις οργανώσεις των φραξιονιστών και να τους πολεμήσουν από τα

μέσα. Αν και αποδοκιμάστηκε αυτή η θέση, για ένα διάστημα προκάλεσε σύγχυσηστην οργάνωση, γιατί υποστηρίχτηκε από ορισμένα στελέχη που πριν είχαν σταθείστο πλευρό της νόμιμης καθοδήγησης.

Διασπάσεις και ομαδοποιήσεις έγιναν και πάνω σ' άλλα θέματα. Για παράδειγμα, το1959 έγινε μια τέτια διάσπαση, όταν μια μερίδα κομμουνιστών με επικεφαλής τονΚώστα Ράφτη (Νεμέρτσικα) επέμενε να περιληφθεί σε γράμμα προς τα αδελφάκόμματα και η γνωστή παράγραφος («πουνκτ» στα ρωσικά) της 5ης Ολομέλειας τηςΚΕ του ΚΚΕ, που αναφερόταν στις ευθύνες των σοβιετικών για τα γεγονότα τουΣεπτέιιβρη του 1955. Η ομάδα αυτή πήρε την ονομασία «πουνκτιστές» ή «Ραφτικοί»και δέχτηκε αργότερα σκληρή επίθεση από τους χρουτσιοφικούς (στελέχη της καιπρώτα-πρώτα ο Κώστας Ράφτης εξοντώθηκαν σε ψυχιατρεία, γιατί τάχθηκε με το ΚΚ Κίνας και υποστήριζε, ότι στην ΕΣΣΔ συντελούνταν παλινόρθωση του

Page 26: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 26/28

καπιταλισμού). Αντίθετα, η άλλη μερίδα της ΚΟΤ (πλην εξαιρέσεων) δεν μπόρεσε ναδει το προτσές της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, μολονότι πάντα αντιπάλευε τονχρουτσιοφισμό.

Οι αναθεωρητές χρησιμοποίησαν επίσης, πολύ έντεχνα τα περίφημα «γράμματα» του

Νίκου Ζαχαριάδη από το Ιοργκούτ, όπου τον είχαν εξορίσει. Γράμματακατασκευασμένα, που δεν έδιναν ουσιαστικά καμιά γραμμή, που έθεταν μόνοοργανωτικό ζήτημα στο ΚΚΕ (και όχι ζήτημα αναθεωρητικής γραμμής), γράμματαπου θεωρούσαν σαν κύριο εχθρό του μαρξισμού-λενινισμού τον Μάο Τσετούνγκ καιόχι τον χρουτσιοφισμό, κλπ, κλπ. Τα «γράμματα» αυτά, που διαδίδονταν μέσα στηνΚΟΤ, έσπερναν τεράστια σύγχυση και δημιουργούσαν νέες ομαδοποιήσεις καιδιασπάσεις, καθώς ήδη είχε επέλθει η διάσπαση μέσα στο διεθνές κομμουνιστικόκίνημα. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε σύσκεψη μελών της ΚΟΤ πουέγινε κάπου γύρω στα 1970, όπου σύντροφοι έθεσαν ζήτημα διαγραφής του Ν.Ζαχαριάδη, επειδή δήθεν προσκύνησε τον χρουτσιοφισμό, ενώ οι πιο ψύχραιμασκεφτόμενοι αντιτάχθηκαν, θεωρώντας ότι το «γράμμα του Ζαχαριάδη» ήτανκατασκευασμένο από την ΚΟΒ.

Θα χρειαζόταν άλλη μια τέτια δουλιά για να αναλύσει κανένας την εξέλιξη της ΚΟΤ,σε σχέση με τις εξελίξεις στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Κατά τη γνώμη μας, δενήταν δυνατό, με τις αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες που υπήρχαν, ναυπάρξει διαφορετική εξέλιξη. Εδώ στεκόμαστε μόνο στον αγώνα που έδωσαν οικομμουνιστές της Τασκένδης ενάντια στον αναθεωρητικό πραξικοπηματισμό. Αγώναπου θα μείνει γραμμένος με χρυσά γράμματα στην ιστορία του κινήματος μας, για τιςαρχές και τον ηρωϊσμό του, και ταυτόχρονα σαν ανεξίτηλο στίγμα για τα εγκλήματατης αναθεωρητικής κλίκας.

Σαν ελάχιστο φόρο τιμής στον ηρωικό αγώνα των κομμουνιστών τηςΤασκένδης, δημοσιεύουμε όσα ονόματα εξορισμένων και φυλακισμένωναγωνιστών καταφέραμε να συγκεντρώσουμε:

1} Κυριακίδης Παντελής, Πολιτικός Επίτροπος λόχου του ΔΣΕ, μέλος της ΚΟ 1ηςπολιτείας Τασελμάς.

2) Σπύρου Τάκης, ΠΕ τάγματος του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 3ηςπολιτείας.

3} Μπάστης Οδυσσέας , Αντ/χης Π Ε του ΔΣΕ, στέλεχος της ΚΟ 3ης πολιτείας.

4) Σουμελίδης Κώστας, ΠΕ τάγματος του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΟ 4ηςπολιτείας,

5} Κοτρωτσιος Γιώργος, Π Ε τάγματος του ΔΣΕ, μέλος της ΚΕ της ΚΟ 4ηςπολιτείας.

6) Στρατομήτρος Ταξιάρχης, ΠΕ λόχου του ΔΣΕ, μέλος της ΚΕ της ΚΟ 4ηςπολιτείας.

Page 27: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 27/28

7) Ιωσηφίδης Κώστας: Συν/χης πυροβολικού, μέλος της ΚΕ της ΚΟ 5ηο πολιτείας.

8) Κόκας Στέργιος, Αντ/χης του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 6ης πολιτείας.

9) Μακρής Γιώργος, Λοχαγός του ΔΣΕ, Β' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 6ηςπολιτείας.

10) Παπαϊωάννου Αχιλλέας, Αντ/ χης Διοικητής της 103ηο επίλεχτης ταξιαρχίας τουΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ της 7ης πολιτείας. :·"·:.

11) Πολλές Σάββας, Εθελοντής στον εμφύλιο της Ισπανίας, λοχαγός ΠΕ του ΔΣΕ, Β'γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 7ης πολιτείας.

12) Βύσσιος Μήτσος, Αντ/χης ΠΕ της 103ης επίλεχτης τοπαρχίας του ΔΣΕ, στέλεχοςτης ΚΟ 7ης πολιτείας.

13) Σιδηρόπουλος Δήμος, Αντ/χης ΠΕ της 9ης μεραρχίας του ΔΣΕ, Α' γραμματέαςτης ΚΕ της ΚΟ 8ης πολιτείας.

14) Θεολόγος Γιάννης, Λοχαγός του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της Κ Ε της ΚΟ 8ηςπολιτείας.

15) Γιαννόπουλος Θύμιος, Λοχαγός του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της Κ Ε της ΚΟ 10ηςπολιτείας.

16) Ξενίδης Ευγενής, ΠΕ λόχου του ΔΣΕ, ακροναυπλιώτης, Β' γραμματέας της ΚΟ10ης πολιτείας.

17) Ζερβός Αλέκος, Υπ/γος του ΔΣΕ, μέλος της ΚΕ της ΚΟ 10ης πολιτείας.

18) Στάμος Λάμπρος, Υπ/γος του ΔΣΕ, μέλος της ΚΕ της ΚΟ 10ης πολιτείας.

19) Κουλουμαντάς Στέλιος, παλιό στέλεχος του ΚΚΕ, ακροναυπλιώτης, Β'γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 11ης πολιτείας.

20) Σταματάκος Σπύρος, Υπ/γος του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 12ηςπολιτείας.

21) Κερβεκίδης Γιάννης, Ταγ/χης του ΔΣΕ, στέλεχος της ΚΕ της ΚΟ 12ης πολιτείας.

22) Αμανατίδης Απόστολος, αχτιβίστας της 12ης πολιτείας. : :

23) Τουλούδης Πέτρος, λοχαγόςτου ΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 13ηςπολιτείας.

24) Δαβής Γιάννης, Λοχαγός του ΔΣΕ, Β' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 13ης

Page 28: ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

7/31/2019 ΜΑΛΕΠ (τ3 01 1991) ΠΕΤΣΑΣ Μ - Η ηρωική πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης

http://slidepdf.com/reader/full/-3-01-1991- 28/28

πολιτείας.

25) Ονουφριάδης Λάζος, ΠΕ τάγματος του ΔΣΕ, μέλος της ΚΟ 13ης πολιτείας.

26) Οικονόμου Στέφανος, Λοχαγός του ΔΣΕ, μέλος της ΚΟ 13ηςπολιτείας. :

27) Καραστάθης Γιάννης, Υπ/γος του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 14ηςπολιτείας.

28) Νικολάου Αντώνης, Ταγ/χης του ΔΣΕ, Β' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 14ηςπολιτείας.

29) Βλαμόπουλος Γιάννης, Λοχαγός Π Ε του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΟ των

οικοδόμων.

30) Ράφτης Κώστας (Νεμέρτσικας), Αντ/χης του ΔΣΕ,

31) Ελευθερίου Μήτσος, Γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 5ης πολιτείας.

32) Κυργιαννης Κώστας (Λακαρέ ας), Αν/χης του ΔΣΕ.

33) Μωραϊτόπουλος Μήτσος, Ταγ/ χης του ΔΣΕ.

34) Κουλουμβάκος Γιώργος, Λοχαγός του ΔΣΕ.

35) Κιάκος Γιάννης, Υπολοχαγός του ΔΣΕ, Α' γραμματέας της ΚΕ της ΚΟ 6ηςπολιτείας.

36) Κιτσικόπουλος Νίκος, Ταγ/χης του ΔΣΕ.

37) Σαράντης Βασίλης, Λοχαγός του ΔΣΕ,