Κ ΥΡ Ι Α ΚΗ 29.6.2 01 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ ΛΛ Ο Υ : 14 3 0 ......

of 27 /27
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ Ο «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ» ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29.6.2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 143085 ΤΙΜΗ: 1 ,50 ΕΥΡΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ SPORTDAΥ }10 Σε πλήρη αναδιάρθρωση οδεύει το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και έρχονται ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική με χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα τα τρία χρόνια. Ο Φερνάντο Σάντος θα αφήσει στην ενδεκάδα τον Καραγκούνη και η μοναδική αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα με την Ακτή Ελε- φαντοστού θα είναι ο Σάμαρης αντί του Κονέ. Δέκα χρόνια και μια ημέρα μετά από την επική πρόκριση σε βάρος της Γαλλίας στο Euro2004, η Εθνική Ελλάδος ψάχνει για ένα ακόμη θαύμα. }14 www.alithia.com.cy ΠΛΑΝΟ ΜΕ ΣΑΜΑΡΗ Kραυγές και ψίθυροι ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ Ο «κύριος ευρώ» στην κεφαλή της Ε.Ε Και «λιμουζινάτοι» και «ψηλομισθάτοι»! Κερδίζει το στοίχημα Πρόβα για «προεδρικές» Η ηγεσία απορρίπτει τη διεξαγωγή εκλογικού και καταστατικού συνεδρίου, ενώ την ίδια ώρα αποφά- σισαν εκ βάθρων ανανέωση των επαρχιακών επι- τροπών με εκλογές το φθινόπωρο ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ «Η ΕΔΕΚ χρειάζεται ένα κομματικό σοκ» σημει- ώνει σε συνέντευξή του στην «Α» ο πρώην ευ- ρωβουλευτής. }12-13 Ο πως αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στην «Α» ο υπουργός Παι- δείας Κώστας Καδής, θα υποβάλει εντός των ημερών το σχετικό Σχέδιο Δράσης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα προχωρήσει εντός καθορισμένων χρονο- διαγραμμάτων (2014 – 2017), σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που αφο- ρούν, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό του συστή- ματος διορισμού στη δημό- σια εκπαίδευση, την αξιο- λόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έρ- γου, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα αναλυτικά προγράμματα. }2-3 Τι αναφέρει ο «κατάλογος της οργής» με τους κρα- τικούς αξιωματούχους που (θα) δικαιούνται κρα- τικό αυτοκίνητο και ποιες είναι οι απολαβές εκάστου… }8 Στο επίκεντρο του καλοκαιριού για πολλούς η περιοχή Μακένζυ που κα- τακλύζεται καθημερινά από κόσμο. Αυτό δίνει μεγάλη ώθηση στην ανά- πτυξη της Λάρνακας καθώς οι επαγ- γελματίες τρίβουν τα χέρια τους. }46 Στα κατεχόμενα ψηφίζουν σήμερα για δημάρχους σε τοπικές εκλογές. Συνολικά 106 υποψήφιοι διεκδικούν 28 δημαρ- χιακές θέσεις. Θα στηθούν 681 εκλογι- κές κάλπες για 175,258 ψηφοφόρους. Ο τουρκολόγος ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ εξη- γεί πως διαμορφώνεται το σκηνικό.}4 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Α» Τι αλλάζει και πότε στην εκπαίδευση ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Στο πόδι απόψε οι απανταχού Ελληνες Απρίλιος 2016: Εφαρμογή του συ- στήματος της συνεχούς επαγγελ- ματικής επιμόρφωσης Σεπτέμβριος 2016: Εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών Σεπτέμβριος 2017: Εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαι- δευτικού έργου 1. Αυτονόμηση σχολικών μονάδων 2. Ενίσχυση Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας 3. Δημιουργία επιτροπών για τη σχολική διακυ- βέρνηση 4. Μείωση Σχολικών Εφοριών ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑ «ΕΚΛΟΓΕΣ» ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Embed Size (px)

Transcript of Κ ΥΡ Ι Α ΚΗ 29.6.2 01 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ ΛΛ Ο Υ : 14 3 0 ......

 • Σ Ο Σ Ι Α Λ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ε Σ

  Ο « Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Τ Η Σ Ο Ρ Γ Η Σ »

  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 9 . 6 . 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 0 8 5 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

  }10

  Σε πλήρη αναδιάρθρωση οδεύει το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και έρχονται ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαιδευτικήπολιτική με χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα τα τρία χρόνια.

  Ο Φερνάντο Σάντος θα αφήσει στην ενδεκάδα τονΚαραγκούνη και η μοναδική αλλαγή στο αρχικόσχήμα σε σχέση με τον αγώνα με την Ακτή Ελε-φαντοστού θα είναι ο Σάμαρης αντί του Κονέ.

  Δέκα χρόνια και μια ημέρα μετά από την επικήπρόκριση σε βάρος της Γαλλίας στο Euro2004, η

  Εθνική Ελλάδος ψάχνει για ένα ακόμη θαύμα. }14

  www.alithia.com.cy

  ΠΛΑΝΟ ΜΕ ΣΑΜΑΡΗ

  Kραυγές και ψίθυροι

  ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡΟ «κύριος ευρώ»

  στην κεφαλή της Ε.Ε

  Και «λιμουζινάτοι» και «ψηλομισθάτοι»!

  Κερδίζει το στοίχημα Πρόβα για «προεδρικές»

  Η ηγεσία απορρίπτει τη διεξαγωγή εκλογικού καικαταστατικού συνεδρίου, ενώ την ίδια ώρα αποφά-σισαν εκ βάθρων ανανέωση των επαρχιακών επι-τροπών με εκλογές το φθινόπωρο

  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

  «Η ΕΔΕΚ χρειάζεται ένακομματικό σοκ» σημει-ώνει σε συνέντευξή τουστην «Α» ο πρώην ευ-ρωβουλευτής. }12-13

  Ο πως αποκαλύπτει σεσυνέντευξή του στην«Α» ο υπουργός Παι-δείας Κώστας Καδής, θαυποβάλει εντός των ημερώντο σχετικό Σχέδιο Δράσηςστο Υπουργικό Συμβούλιο.Το υπουργείο Παιδείας καιΠολιτισμού θα προχωρήσειεντός καθορισμένων χρονο-διαγραμμάτων (2014 –2017), σε συγκεκριμένεςμεταρρυθμίσεις που αφο-ρούν, μεταξύ άλλων, στονεκσυγχρονισμό του συστή-ματος διορισμού στη δημό-σια εκπαίδευση, την αξιο-λόγηση των εκπαιδευτικώνκαι του εκπαιδευτικού έρ-γου, την επιμόρφωση τωνεκπαιδευτικών, το ωρολόγιοπρόγραμμα και τα αναλυτικάπρογράμματα. }2-3

  Τι αναφέρει ο «κατάλογος της οργής» με τους κρα-τικούς αξιωματούχους που (θα) δικαιούνται κρα-τικό αυτοκίνητο και ποιες είναι οι απολαβέςεκάστου… }8

  Στο επίκεντρο του καλοκαιριού γιαπολλούς η περιοχή Μακένζυ που κα-τακλύζεται καθημερινά από κόσμο.Αυτό δίνει μεγάλη ώθηση στην ανά-πτυξη της Λάρνακας καθώς οι επαγ-γελματίες τρίβουν τα χέρια τους. }46

  Στα κατεχόμενα ψηφίζουν σήμερα γιαδημάρχους σε τοπικές εκλογές. Συνολικά106 υποψήφιοι διεκδικούν 28 δημαρ-χιακές θέσεις. Θα στηθούν 681 εκλογι-κές κάλπες για 175,258 ψηφοφόρους.Ο τουρκολόγος ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ εξη-γεί πως διαμορφώνεται το σκηνικό.}4

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Α»

  Τι αλλάζει και πότεστην εκπαίδευση

  ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

  Στο πόδι απόψε οι απανταχού Ελληνες

  Απρίλιος 2016: Εφαρμογή του συ-στήματος της συνεχούς επαγγελ-ματικής επιμόρφωσηςΣεπτέμβριος 2016: Εφαρμογή τουνέου συστήματος διορισμώνΣεπτέμβριος 2017: Εφαρμογή τουνέου συστήματος αξιολόγησηςτων εκπαιδευτικών και του εκπαι-δευτικού έργου

  1. Αυτονόμηση σχολικών μονάδων 2. Ενίσχυση ΕπαρχιακώνΓραφείων Παιδείας 3.Δημιουργίαεπιτροπών για τη σχολική διακυ-βέρνηση 4. Μείωση ΣχολικώνΕφοριών

  ΧΡΟ ΝΟΔΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕ Σ

  ΛΑΡΝΑΚΑ«ΕΚΛΟΓΕΣ» ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜ ΕΝΑ

 • 2

  http://www.alithia.com.cy

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

  ΕΚΔΟΤΗΣ Φρίξος ΚουλέρμοςΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γιώργος Κ. Τσαλακός

  ________________________________________________

  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ρένα Κουλέρμου - ΛάρκουΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Τάκης ΑγαθοκλέουςΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αλέκος Κωνσταντινίδης

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ LAY OUT-ΣΕΛΙΔΩΣΗΣ Φώτης Τσικλιτάς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  Αλεξία Κυριάκου, Πάμπος Χαραλάμπους, Δημητριάνα Δημητρίου

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ AlfaPrinters Ltd_________________________________________________

  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 5, Λατσιά2235 Ταχ. Θυριδα 21695, 1512 Λευκωσία ΣΥΝΤΑΞΗ Τηλ.22-471300-22763040- Fax 22-763945-e-mail: [email protected] al-famedia.press.cy ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τηλ. 22-471552, 22-471557 Fax 22-571901, e-mail: [email protected]ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Μέγαρο Αλήθειας, Γωνία Πινδάρου καιΑνδροκλέους1060 Λευκωσία. Τηλ. Λογιστηρίου 22-760663ALFAPRINTERS Τηλ.22-471342 Fax 22-571000

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

  Σ ε πλήρη αναδιάρθρωσητης δομής του υπουργείουΠαιδείας και Πολιτισμού(ΥΠΠ) και σε ουσιαστικές αλλαγέςστην εκπαιδευτική πολιτική μεχρονοδιάγραμμα προετοιμα-σίας/έναρξης υλοποίησης τα τρίαχρόνια και για τους δύο πυλώνεςτης Παιδείας, στοχεύει ο αρμόδιοςυπουργός, Κώστας Καδής, ο οποί-ος υποβάλλει εντός των ημερώντο σχετικό Σχέδιο Δράσης στουπουργικό συμβούλιο. Με βάσητο εν λόγω Σχέδιο Δράσης, τουπουργείο Παιδείας και Πολιτι-σμού θα προχωρήσει εντός κα-θορισμένων χρονοδιαγραμμάτων(2014 – 2017), σε συγκεκριμένεςμεταρρυθμίσεις που αφορούν, με-ταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμότου συστήματος διορισμού στηδημόσια εκπαίδευση, την αξιο-λόγηση των εκπαιδευτικών καιτου εκπαιδευτικού έργου, τηνεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών,το ωρολόγιο πρόγραμμα και τααναλυτικά προγράμματα κλπ.Επιπλέον, θα δημιουργηθούν Δι-ευθύνσεις Πολιτικής και Στρα-τηγικού Σχεδιασμού, Διοίκησηςκαι Οικονομικών, Τεχνικής καιΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης,ενώ επιδιώκεται και η αποκέν-τρωση διαδικασιών διοίκησης –αυτονόμησης σχολικών μονάδων,ενίσχυση Επαρχιακών ΓραφείωνΠαιδείας, δημιουργία επιτροπώνγια τη σχολική διακυβέρνηση,καθώς και μείωση Σχολικών Εφο-ριών. Σε ότι αφορά τη διοικητικήδομή του υπουργείου Παιδείαςκαι Πολιτισμού, θα γίνεται έναςσυνδυασμός αποσπασμένων εκ-παιδευτικών (ο αριθμός των οποί-ων θα μειώνεται σταδιακά) καιμόνιμου προσωπικού (ο αριθμόςτων οποίων θα αυξάνεται στα-διακά). Μιλώντας στην «Αλή-θεια», ο υπουργός Παιδείας καιΠολιτισμού ανέφερε ότι θα συ-σταθούν Ομάδες Εργασίας οιοποίες θα μελετήσουν τις σχετι-κές Εκθέσεις της ΠαγκόσμιαςΤράπεζας, όπως επίσης και άλλεςπροτάσεις, απόψεις και εκθέσειςεμπειρογνωμόνων που έχουν κα-τατεθεί κατά καιρούς. Ο κ. Καδήςεπανέλαβε κατηγορηματικά ότιδεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήραοι εισηγήσεις των εμπειρογνω-μόνων της Παγκόσμιας Τράπε-ζας.Ακολουθεί η συνέντευξη που πα-

  ραχώρησε στην «Αλήθεια», ουπουργός Παιδείας και Πολιτι-σμού, Κώστας Καδής.

  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  «Αρχίζουν, αμέσως, η αναδιάρ-θρωση του ΥΠΠ και οι αλλαγέςστην εκπαίδευση. Ήδη έχει γίνειένα πλάνο, με συγκεκριμένα χρο-νοδιαγράμματα, εντός των οποίωναναμένεται ότι θα ολοκληρωθείσταδιακά η νέα δομή του ΥΠΠ,με στόχο την αποκέντρωση καιτην πιο ευέλικτη λειτουργία τουυπουργείου. Σήμερα, είναι ξεκά-

  θαρο ότι το υπουργείο λειτουργείμε πολύ συγκεντρωτικό τρόπο,γεγονός που το καθιστά δυσλει-τουργικό και κάνει πολύ δύσκολητη ζωή της ηγετικής ομάδας, τηςγενικής διεύθυνσης και τουΥπουργού, στο να χαράξουν καινα υλοποιήσουν στρατηγικές.Αναγκάζονται να επικεντρώνον-ται στα καθημερινά, σπαταλώνταςπολύτιμο χρόνο και ενέργεια.Αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα δη-μιουργηθεί μια νέα δομή, πιο μι-κρή, με λιγότερες Διευθύνσεις,πιο ευέλικτη και με μεγαλύτερηαυτονομία στις σχολικές μονάδες.

  Τούτο θα είναι το κεντρικό χα-ρακτηριστικό της νέας δομής τουΥΠΠ. Αποκεντρωμένο, ευέλικτο,με παροχή περισσότερων εξου-σιών στις σχολικές μονάδες. Αυτήείναι η φιλοσοφία».

  ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ«Ομάδες Εργασίας εξειδικευμένεςστο κάθε θέμα, θα προτείνουντις συγκεκριμένες αλλαγές. Αν-τιλαμβάνεστε ότι για κάθε αλλαγήχρειάζεται να γίνουν συγκεκρι-μένες δράσεις, οι οποίες σε κά-ποιες περιπτώσεις δεν εξαρτώνταιαπό το υπουργείο μας, όπως, γιαπαράδειγμα, αλλαγή των σχεδίωνυπηρεσίας κλπ. Όλες αυτές οιαλλαγές εκτιμούμε ότι θα ολο-κληρωθούν μέσα σε μια τριετία.Σε όλες τις Ομάδες Εργασίας –ειδικά για τα θέματα των εκπαι-δευτικών- θα υπάρχουν ειδικοίεπιστήμονες, μάχιμοι εκπαιδευ-τικοί, πανεπιστημιακοί και άλ-λοι».

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΛΑΝΑ«Η πρώτη υπόδειξη της Παγκό-σμιας Τράπεζας – που ήταν κάτιπου είχα προσωπικά θέσει και οίδιος με το που ήρθα στο ΥΠΠ-είναι ότι χρειάζεται να διαμορ-φωθεί ένας ολοκληρωμένοςστρατηγικός σχεδιασμός. Χρει-άζεται ένα πλάνο, για το προςτα που και πως θα κινηθεί τουπουργείο την επόμενη περίοδοκαι τι θα κοστίσει όλο αυτό τοεγχείρημα. Άρα, ήδη έχει αρχίσεινα γίνεται μια πολύ συστηματικήπροσπάθεια πάνω σ’ αυτό, ηοποία θα ολοκληρωθεί αρχέςΙουλίου. Αυτό σημαίνει ότι θαέχουμε ένα πλήρες πλάνο, τοοποίο θα περιλαμβάνει τους στό-χους, τις δράσεις για την επί-τευξή τους, τις αρμόδιες υπη-ρεσίες που θα διεκπεραιώσουναυτές τις δράσεις, τα χρονοδια-γράμματα, τα παραδοτέα. Τούτοτο πλάνο θα περιλαμβάνει μιασειρά από μέτρα, τα οποία αφο-ρούν στο εκπαιδευτικό σύστημακαι τον τρόπο λειτουργίας τουυπουργείου».

  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΗ ΓΛΩΣΣΑ

  «Πρέπει να ασχοληθούμε με τηβελτίωση των επιδόσεων μας σταθέματα της γλώσσας. Έχουμε δειτα αποτελέσματα των παγκύ-

  Η ρθε στα γραφεία της Αρχής Ηλε-κτρισμού για να πληρώσει το λογα-ριασμό. Στήνεται υπομονετικάστην ουρά. Μέχρι να φτάσει η σειρά του, καικαθώς δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει, χαρ-τογραφεί τα βλέμματα των άλλων. Αντρώνκαι γυναικών. Του φαίνεται πως είναι νεκρά,πως από τις κόγχες τους απουσιάζουν ηδράση, η ενεργητικότητα, η ζωντάνια, πως,ακόμα, εάν είχαν φωνή, η φωνή θα ήταν ανα-στεναγμός. Καταλαβαίνει, βέβαια, ότι μεγα-λοποιεί τα πράγματα, ότι πέφτει θύμα τουγενικού παροξυσμού για την οικονομία πουπνέει τα λοίσθια και που θα μας υποχρεώσεινα δούμε τα ραδίκια ανάποδα αλλά, πάλι,πώς να εξηγήσει την παντελή έλλειψη ευθυ-μίας; Παλιότερα, στα ίδια γραφεία, αντάλ-λασσε κουβέντες, στα πεταχτά, μεάγνωστους οι οποίοι, ξαφνικά, γίνονταν γνω-στοί αφού, αξίωμα ιστορικό, τίποτα δεν χωρί-ζει τους ανθρώπους, απεναντίας τουςενώνουν πολλά, καμιά φορά και οι λογαρια-σμοί του ρεύματος. Τώρα, όμως, ο καθέναςφυλακισμένος στο εμβαδόν των προσωπικώντου προβλημάτων και ψυχώσεων, αντικρίζειτο ταμείο και θαρρεί πως αντικρίζει ναρκοπέ-διο. Μετρούν και ξαναμετρούν τα λεφτάτους, μήπως και εκτεθούν την τελευταίαστιγμή.

  Η κίνηση παραμένει πυκνή. Καρφίτσανα ρίξεις δεν θα πέσει στο δάπεδο.Αρχίζει, όμως, να μουγκρίζει σανθηρίο. Η αναμονή βαράει κόκκινο συναγερ-μού, δεν αντέχει τις σειρές, τα νεύρα του είναιτεντωμένα, σκέφτεται κιόλας ότι πλησιάζει ηημερομηνία για την καταβολή της δόσης στοστεγαστικό δάνειο και όλη κι όλη η περιουσίατου είναι ένα χαρτονόμισμα των είκοσι ευρώ,που θα το χρησιμοποιήσει το Σαββατοκύ-ριακο για είδη πρώτης ανάγκης. Έως και ηπανύψηλη γυναίκα που προηγείται, και τηςοποίας ο τέλειος πισινός ανάβει τα αίματάτου, τον αφήνει ασυγκίνητο. «Τι του λείπειτου ψωριάρη; Φούντα με μαργαριτάρι», προ-λαβαίνει να θυμηθεί την αγαπημένη του πα-ροιμία λίγο προτού του πατήσει τις φωνές οεπόμενος. «Άντε, κύριε, θα προχωρήσετεεπιτέλους;» Απολογείται ειλικρινά, βλέπειτον τέλειο πισινό, ύπαγε οπίσω μου σατανά,αλλά ο οπίσω! του συνεχίζει να αγκομαχάει,λες και παίρνει μέρος σε μαραθώνιο. Έξω,στο δρόμο, ο τέλειος πισινός προκαλεί κυ-κλοφοριακό μποτιλιάρισμα. Με το σπαθίτου…

  Τι του λείπει του ψωριάρη;

  Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ «Α»

  ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ Πλήρης αναδιάρθρωση του υπουργείου Παιδείας

  σε τρία χρόνιαΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ: «Έχουμε θέσει σαφή χρονοδιαγράμματα για τις αλλαγές που

  επιθυμούμε να γίνουν στη δομή του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώςκαι στην εκπαιδευτική πολιτική»

  Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ [email protected]

 • ΚΑΔΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ «Α»

  πριων εξετάσεων, που όπως καιτα προηγούμενα χρόνια είναι αρ-κετά φτωχά, γι αυτό και θέλουμενα βελτιώσουμε τα μαθησιακά μαςαποτελέσματα. Αυτή είναι βασικήμας προτεραιότητα. Επενδύουμεπολλά στην εκπαίδευση, έχουμετους πιο προσοντούχους εκπαι-δευτικούς, και τα αποτελέσματαμας, όσον αφορά στους διεθνείςδιαγωνισμούς, είναι πενιχρά, κα-ταθλιπτικά θα ’λεγα... ».

  ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ«Μέσα στα πλαίσια των αλλαγώντης δομής του ΥΠΠ, προβλέπεταικαι μεγάλη μείωση του αριθμούτων αποσπασμένων εκπαιδευτικώνστο υπουργείο. Δηλαδή, τις διοι-κητικές θέσεις που κατέχουν σή-μερα εκπαιδευτικοί θα τις πληρώ-σουν διοικητικοί, και οι εκπαιδευ-τικοί θα επιστρέψουν στα σχολείατους. Σημειώστε ότι έχουμε ήδηζητήσει από φέτος, όπως οι απο-σπάσεις γίνουν βάσει κάποιων κρι-τηρίων, στα οποία περιλαμβάνονταικαι ο χρόνος που κάποιος είναιαποσπασμένος στο υπουργείο. Θέ-λουμε, δηλαδή, να μην έχουμε μό-νιμα αποσπασμένο προσωπικό,εκτός κι αν υπάρχει σοβαρός ειδι-κός λόγος, και όσο το δυνατόν λι-γότερους βοηθούς διευθυντές καιδιευθυντές. Συνεπώς, στις περι-πτώσεις που διαπιστώνουμε ότικάποιος υπηρετεί στο υπουργείογια σημαντικό χρονικό διάστημα,θα πρέπει να επιστρέψει στο σχο-

  λείο».

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ…

  «Πιστεύω ότι η εκπαιδευτική με-ταρρύθμιση είναι περισσότερο σύν-θημα, μια ταμπέλα. Μεταρρύθμισηστα θέματα της εκπαίδευσης, πάν-τα θα γίνεται, διότι η εκπαίδευσηείναι ένας δυναμικός χώρος, ο οποί-ος εκ της φύσεώς της απαιτεί συ-νεχώς αλλαγές. Θεωρώ ότι εκπαι-δευτική μεταρρύθμιση είναι όλααυτά στα οποία έχουμε αναφερθείπιο πάνω. Είναι το περιεχόμενοτης εκπαίδευσης, που είναι τα ανα-λυτικά προγράμματα, το ωρολόγιοπρόγραμμα, είναι τα συστήματαπου αφορούν στους εκπαιδευτικούς(διορισμοί, αξιολόγηση, προαγωγές,επιμόρφωση), η αξιολόγηση τωνμαθητών, η βελτίωση των μαθη-σιακών αποτελεσμάτων. Θέλουμενα εισαγάγουμε στο εκπαιδευτικόμας σύστημα, τρόπους με τουςοποίους θα μετρούμε τη μαθησιακήεπάρκεια των μαθητών και τηναποτελεσματικότητα των εκπαι-δευτικών».

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  «Το σύστημα αξιολόγησης πουυπάρχει, θα πρέπει οπωσδήποτενα αλλάξει. Δεν μπορεί σε μια κλί-μακα από το μηδέν (0) μέχρι το40, να παίρνουν όλοι από το 35έως το 38 και μάλιστα με βάση ταχρόνια υπηρεσίας. Υπάρχει συγ-

  κεκριμένη εισήγηση από την Παγ-κόσμια Τράπεζα γι αυτό το θέμα ηοποία μελετάται, αλλά θα μπορού-με να πούμε περισσότερα μετάτον Ιούλιο. Η Ομάδα Εργασίας, ηοποία βλέπει το σύστημα αξιολό-γησης, έχει πιάσει ήδη δουλειά καιμέχρι τα τέλη Ιουλίου θα μου πα-ραδώσουν την πρώτη τους εκτί-μηση και τις εισηγήσεις τους γιατο πλαίσιο που θα διαμορφώσου-με».

  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗΣ;«Εμείς θέλουμε ένα σύστημα τοοποίο να αξιολογεί και την απο-τελεσματικότητα των εκπαιδευτι-κών. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότιθα εφαρμοστεί η εισήγηση πουυποβάλλεται από την ΠαγκόσμιαΤράπεζα, για διασύνδεση της αμοι-βής των εκπαιδευτικών με τα μα-θησιακά αποτελέσματα των παι-διών. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορείνα γίνεται έμμεσα, δηλαδή δια-σύνδεση της αμοιβής με την απο-τελεσματικότητα του εκπαιδευτι-κού μέσα από τις προαγωγές. Δη-λαδή, εάν κάποιος μέσα από τονέο σύστημα αξιολόγησης –τοοποίο θα είναι αξιοκρατικό και δενθα είναι ισοπεδωτικό- θα έχει καλήβαθμολογία, τότε αυτή θα λαμβά-νεται υπόψη στις προαγωγές. Άρα,θα έχει και αύξηση του μισθού του.Με αυτόν τον τρόπο διασυνδέεταιο μισθός με την αποτελεσματικό-τητα του εκπαιδευτικού»

  Το νέο σύστημα διορισμών, σύμφωνα με τον υπουργόΠαιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Καδή, θα δίνει ελπίδακαι στους χιλιάδες επιστήμονες του καταλόγου, αλλάκαι στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν αυτή τη στιγμή

  Το νέο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα είναι απο-κεντρωμένο, ευέλικτο, με παροχή περισσότερων αρμοδιοτήτωνκαι εξουσιών στις σχολικές μονάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία

  «Είμαστε κοντά για τον κατάλογο διορισίμων»

  Ε ρωτηθείς για το στίγμα της θητείαςτου στο ΥΠΠ, ο Κώστας Καδής ανέ-φερε ότι είναι αποφασισμένος ναακουμπήσει τα δύσκολα θέματα, τα οποίαέπαιρναν για χρόνια αναβολή και δεν λαμ-βάνονταν αποφάσεις. «Δεν θα λειτουργή-σουμε με βάση πολιτικές σκοπιμότητες.Ήδη έχουμε ακουμπήσει θέματα και έχουμεδώσει λύσεις σε ζητήματα τα οποία χρόνιζαν,διότι, ενδεχομένως, η λήψη απόφασης θαείχε πολιτικό κόστος. Τούτο είναι το στίγμαμας. Για παράδειγμα, το θέμα του κλεισίματοςκάποιων σχολείων. Παλαιότερα δεν μπορούσεκανείς καν να ακουμπήσει αυτό το θέμα.Μιλώ για το σχολείο της Παναγιάς και τοΝικολαΐδειο γυμνάσιο, για το οποίο υπήρχεαπόφαση από το 2005 αλλά ποτέ δεν υλο-ποιήθηκε», ανέφερε ο υπουργός Παιδείαςκαι Πολιτισμού.

  Ερ. Πού βρίσκεται η συζήτηση για το θέματου καταλόγου διορισίμων;Απ. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά για τονκατάλογο διορισίμων. Ως γνωστόν, έχουνασχοληθεί με αυτό το θέμα εννέα (9) υπουρ-γοί… Θεωρώ ότι ωρίμασε πια αυτό το ζήτημα.Υπάρχει η προηγούμενη πρόταση, υπάρχουνκαι άλλες προτάσεις οι οποίες τέθηκαν,υπάρχουν και κάποιες εισηγήσεις οι οποίες

  έπεσαν στο τραπέζι από τον ίδιο τον Πρόεδροτης Δημοκρατίας, σε μια πρόσφατη σύσκεψηπου έγινε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.Η Ομάδα Εργασίας, που δουλεύει πάνω σεαυτό το θέμα, θα τα πάρει όλα αυτά και θαδιαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θασυζητήσουμε μέσα από δομημένο διάλογομε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Πιστεύωότι είμαστε κοντά σε αυτό το θέμα και είμαιαισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε.

  Ερ. Θα μείνουν εκτός, εκπαιδευτικοί πουήδη εργάζονται στα σχολεία;Απ. Δεν μπορεί να μην λάβουμε υπόψη τουςανθρώπους, οι οποίοι είναι για αρκετά χρόνιαμέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και δουλεύουνκανονικά, και να τους πετάξουμε έξω. Πρέπεινα δούμε με ευαισθησία αυτά τα ζητήματα.Να είναι σίγουροι, πάντως, οι πολίτες, ότι θαείναι τέτοιο το σύστημα, που μετά από τηνπαρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματοςθα μπορεί να λειτουργεί με απολύτως αξιο-κρατικά κριτήρια και θα δίνει ελπίδα καιστους χιλιάδες επιστήμονες που βρίσκονταιστους καταλόγους σήμερα, αλλά και σταπαιδιά μας, τα οποία σπουδάζουν αυτή τηστιγμή. Και εάν κάποιος είναι άριστος, θαέχει περισσότερες πιθανότητες να μπει μέσαστο σύστημα.

  Απρίλιος 2016:Εφαρμογή του συστήματος της συνεχούς επαγγελματικής

  επιμόρφωσηςΣεπτέμβριος 2016:

  Εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμώνΣεπτέμβριος 2017:

  Εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαι-δευτικών και του εκπαιδευτικού έργου

  ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  - Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού - Διοίκησης και Οικονομικών

  - Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

  1. Αυτονόμηση σχολικών μονάδων 2. Ενίσχυση Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας

  3. Δημιουργία επιτροπών για τη σχολική διακυβέρνηση 4. Μείωση Σχολικών Εφοριών

  ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

  ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  3ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 • Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ [email protected]

  Διεξάγονται σήμερα στακατεχόμενα εκλογές γιατην τοπική αυτοδιοίκησηκαι δημοψήφισμα για τις πρώτεςτροποποιήσεις στο «σύνταγμα»του ψευδοκράτους. Συνολικά,106 υποψήφιοι, από τους οποί-ους οι τρεις είναι γυναίκες, θαδιεκδικήσουν 28 δημαρχιακέςθέσεις. Δικαίωμα ψήφου έχουν175,258 ψηφοφόροι. Θα στη-θούν 681 εκλογικές κάλπες καιγια πρώτη φορά θα χρησιμο-ποιηθούν διαφανείς κάλπες.Στην κατεχόμενη Λευκωσία θαυπάρχουν 212 κάλπες για 68,390ψηφοφόρους. Στην Αμμόχωστο,οι ψηφοφόροι είναι 57,046 καιθα στηθούν 175 κάλπες, στηνΚερύνεια 134 κάλπες για 41,788ψηφοφόρους, στη Μόρφου 83κάλπες για 25,724, και στο Τρί-κωμο 77 για 23,482, ψηφοφό-ρους. Η ψηφοφορία θα διεξαχθείαπό τις 8:00 το πρωί μέχρι τις6:00 το απόγευμα.Για τις σημερινές τοπικές εκλο-γές και το δημοψήφισμα στακατεχόμενα μίλησε στην πρωινήεκπομπή του Super Spor FM«Η Κύπρος σήμερα», ο Διδά-κτωρ του Τμήματος Τουρκικώνκαι Μεσανατολικών Σπουδώντου Πανεπιστημίου Κύπρου,Νίκος Μούδουρος.

  Ερ. Με ποια κριτήρια θα προ-σέλθουν σήμερα στις κάλπεςγια να ψηφίσουν οι κάτοικοιτων κατεχομένων;Απ. Καταρχάς, θα πρέπει νασημειώσουμε ότι το Κυπριακόδεν συζητείται καθόλου αυτήτην περίοδο, δεν μπήκε ως θέμαούτε και στις συζητήσεις γιατις δημοτικές εκλογές. Όμως,η ιδιαιτερότητα που κάνει εν-διαφέρουσες αυτές τις εκλογές,είναι το γεγονός ότι συνδυά-ζονται με το δημοψήφισμα γιατις «συνταγματικές» αλλαγές,που είναι μεν μικρής κλίμακας,αλλά είναι ένα βήμα μιας ση-μαντικής πολιτικής κατεύθυν-σης. Επιπλέον, τα κόμματα τηςλεγόμενης Βουλής, ιδιαίτερα τατρία μεγαλύτερα κόμματα -τοΡεπουμπλικανικό ΤουρκικόΚόμμα (ΡΤΚ), το ΔημοκρατικόΚόμμα (ΔΚ) και το Κόμμα Εθνι-κής Ενότητας (ΚΕΕ)- θα με-τρήσουν ουσιαστικά δυνάμεις.Οι σημερινές εκλογές, είναι μιαγενική πρόβα για την εκλογήτου Τουρκοκύπριου ηγέτη πουθα γίνει σε δέκα μήνες, δηλαδήτον Απρίλιο του 2015. Άρα, τοΚυπριακό ίσως να μπει στο δη-μόσιο διάλογο, ακριβώς μετάτις δημοτικές εκλογές. Αναμένωότι θα μπει έμμεσα στην πολι-τική αντιπαράθεση, λόγω τηςεπόμενης -και πολύ πιο σημαν-τικής για το Κυπριακό- εκλογι-κής αναμέτρησης.

  Ερ. Τί θα αλλάξει στο λεγόμενο

  σύνταγμα εάν η απάντηση στοδημοψήφισμα είναι «ναι»;Απ. Μέσα από το προτεινόμενοπακέτο, δεν φαίνεται να αλλά-ζουν πολλά. Δεν φαίνεται ναυπάρχουν αλλαγές, για παρά-δειγμα, στα πολύ σημαντικάζητήματα που έχουν να κάνουνμε τη δομή του ψευδοκράτους,αλλά και με τις σχέσεις των κα-τεχόμενων περιοχών με την ίδιατην Τουρκία – δηλαδή, με τηνοικονομική πολιτική και τηνπολιτιστική σχέση, η οποία ανα-πτύσσεται λανθασμένα τα τε-λευταία 40 χρόνια. Όμως, γίνεταιένα βήμα π.χ. για παράδειγμαγια τα δικαιώματα του παιδιού.Επίσης, γίνονται βήματα προςτην κατεύθυνση του ελέγχουτων οικονομικών των δήμων καιτη διαφάνεια των οικονομικώνκαταστάσεων των ίδιων των λε-γόμενων βουλευτών, καθώς καιένα πολύ μικρό βήμα όσον αφο-ρά στη δικαστική μεταρρύθμιση.Πάντως, φαίνεται ότι δύο κόμ-ματα, το ΡΤΚ και το ΚόμμαΚοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΚ),έχουν αναιρέσει κάποιες πάγιεςτους θέσεις, όπως είναι η κα-τάργηση του λεγόμενου άρθρου10. Το συγκεκριμένο άρθρο είναιπάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν-τικατοπτρίζει βασικά το ειδικόκαθεστώς της Κύπρου αυτή τηστιγμή, την κατάπαυση του πυ-ρός, και μεταφέρει όλες τις αρ-μοδιότητες για την αστυνομία,για τα σώματα ασφαλείας γενικά,απευθείας στο τουρκικό ΓΕΕΘΑ.Είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτε-ται και του εκδημοκρατισμούτης ίδιας της τουρκοκυπριακήςκοινότητας, άπτεται και μίαςνέας πολιτικής δομής των ίδιωντων Τουρκοκυπρίων. Αυτό τοζήτημα συζητήθηκε για πάραπολλά χρόνια. Τα κόμματα,όμως, που υποστηρίζουν τηνκατάργηση του συγκεκριμένουάρθρου, δεν φαίνεται να έχουνβρει ακόμα τον τρόπο ή τις πο-λιτικές ισορροπίες να επιβάλουντην άποψη τους. Γι αυτό καιδέχονται αυτή τη στιγμή και

  τη μεγαλύτερη κριτική από έναπολύ μεγάλο μέρος των διανο-ούμενων της τουρκοκυπριακήςκοινότητας, ας μου επιτραπείη φράση, επειδή καλούν τηνκοινότητα να τοποθετηθεί αρ-νητικά στο δημοψήφισμα.

  Ερ. Ποια είναι η εκτίμηση γιατο αποτέλεσμα του δημοψη-φίσματος; Απ. Στην αρχή της δημόσιαςαντιπαράθεσης για τις «συν-ταγματικές» αλλαγές, υπήρχεκαθαρά ένα πολύ πιο θετικόκλίμα, το οποίο διαμόρφωνε τοΡεπουμπλικανικό ΤουρκικόΚόμμα που θέλει να αξιοποιήσειτην πολιτική αυτή κινητικότητακαι για δικό του όφελος, σε σχέ-ση με την επόμενη εκλογικήαναμέτρηση.

  Ερ. Οι σημερινές εκλογές στακατεχόμενα έχουν καθόλου επη-ρεάσει το κλίμα στις συνομιλίεςγια το Κυπριακό;Απ. Είναι πάρα πολύ σημαντικήαυτή η παρατήρηση, γιατί πι-στεύω ότι πλέον θα πρέπει ναμεταφέρουμε και λίγο την προ-σοχή μας στο τι γίνεται στο«στρατόπεδο» Έρογλου, ο οποί-ος αντιμετωπίζει πάρα πολλάπροβλήματα το τελευταίο χρο-νικό διάστημα, λόγω της προ-σωπικής του αποτυχίας να κα-ταφέρει να συνενώσει τα δύομεγάλα κόμματα, για να τονυποστηρίξουν αλώβητο στιςεπόμενες εκλογικές διαδικασίεςπου θα είναι για την εκλογήτου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Φαί-νεται ότι ο ίδιος ο Ντερβίς Έρο-γλου επιθυμεί να είναι ξανάυποψήφιος με την υποστήριξητου Σερντάρ Ντενκτάς και τουΚόμματος Εθνικής Ενότητας.Όμως, λόγω των εσωτερικώντους προβλημάτων –πέρσι τοκαλοκαίρι, μια πολύ μεγάλη με-ρίδα του Κόμματος ΕθνικήςΕνότητας αποχώρησε και εν-τάχθηκε στο Δημοκρατικό Κόμ-μα- οι δομές των δύο κομμάτωνβρίσκονται σε συνεχή μάχη

  εξουσίας. Και αυτή την αντι-παράθεση θα τη δούμε και σή-μερα στις τοπικές εκλογές. Βέ-βαια, δεν θα πρέπει να είμαστε100% σίγουροι ότι θα επανα-ληφθεί αυτό το σενάριο και στιςλεγόμενες προεδρικές. Οι «προ-

  εδρικές» έχουν ένα άλλο χαρα-κτήρα, γι αυτό και φαίνεται ναενοποιείται πιο εύκολα το στρα-τόπεδο Έρογλου.

  Ερ. Άρα, την άνοιξη θα δούμεμάχη Έρογλου – Ταλάτ, έτσι

  όπως πάνε τα πράγματα;Απ. Θα κρατήσω μερικές επι-φυλάξεις. Πρώτο φαβορί τηςαντιπολίτευσης είναι ο ΜεχμέτΑλί Ταλάτ, ο οποίος έχει ξεκι-νήσει ήδη την προεκλογική τουεκστρατεία, και δεν είναι κα-θόλου τυχαίο το γεγονός ότιμπαίνει σε αυτή τη διαδικασίααπό τώρα. Είναι γνωστό, επίσης,ότι το ΡΤΚ αντιμετωπίζει πολλάεσωτερικά προβλήματα. Γι αυτόείπα «κρατώ κάποιες επιφυλά-ξεις»… Και μπορεί να είναι φα-βορί ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, εν-τούτοις οι κινήσεις του δείχνουνμία αγωνία να επιβληθεί ως οφυσιολογικός υποψήφιος τηςκεντροαριστεράς. Διότι, υπάρ-χουν και άλλα ονόματα πουείναι ιδιαίτερα δημοφιλή αυτήτην περίοδο, σε αυτό το χώρο.Όπως είναι, για παράδειγμα, ηκα Σιμπέλ Σιμπέρ, η οποία είναισήμερα πρόεδρος της λεγόμε-νης Βουλής, με μια ιδιαίτερηδημοτικότητα ανάμεσα στηνπιο προοδευτική τουρκοκυπρια-κή μερίδα.

  Γενική πρόβα για τις «προεδρικές»

  4 ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

  Στα κατεχόμενα, συνολικά 106 υποψήφιοι διεκδικούν 28 δημαρχιακές θέσεις. Θα στηθούν 681 εκλογικές κάλπες για 175,258 ψηφοφόρους

  Ο ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

  ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ«Θα πρέπει να μεταφέρουμε καιλίγο την προσοχή μας στο τι γί-νεται στο ‘‘στρατόπεδο’’ Έρο-γλου, ο οποίος φαίνεται ναεπιθυμεί να είναι ξανά υποψή-φιος με την υποστήριξη τουΣερντάρ Ντενκτάς και του ΚΕΕ»

 • 5ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 • Α μα συνεχίζεις να διαβάζειςτις διεθνείς εξελίξεις όπωςτις διάβαζες το 1970 τότε έχειςσοβαρό πρόβλημα. Το ΑΚΕΛ διορ-γάνωσε στην Κύπρο μία συνάντησητων κομμουνιστικών και εργατικώνκομμάτων. Μεταξύ των θεμάτωνπου συζήτησαν ήταν και η κρίσηστην Ουκρανία και θεώρησαν ορθόνα εκδώσουν και ένα κείμενο στοοποίο αναλύουν τις απόψεις τουςγια τις εξελίξεις. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσηκαλούν για τον «άμεσο τερματισμότων στρατιωτικών επιχειρήσεωνοι οποίες πραγματοποιούνται απότην Ουκρανική κυβέρνηση στανοτιοανατολικά της Ουκρανίας».Να σταματήσουν οι επιχειρήσειςτης Κυβέρνησης που εκλέγηκε νό-μιμα, αλλά να συνεχίσει η ένοπληεξέγερση των αυτονομιστών οιοποίοι ζητούν τη διάσπαση τηςχώρας; Η κυβέρνηση της Ουκρα-νίας μόνη της μάχεται στα Ανα-τολικά της χώρας; Έτσι ξαφνικάαποφάσισε ότι θα αρχίσει να πυ-ροβολεί ότι κινείται; Κάτι τέτοιεςατσουμπαλιές κάνει κάποιος ότανβλέπει μονόπλευρα κι όταν ακόμηαναλύει τον κόσμο περιμένονταςεπιβράβευση από το ΚΚΣΕ. Πόσοδύσκολο θα τους ήταν να καλέσουνκαι τα δύο μέρη σε κατάπαυσηπυρός; Σημειώνουμε πως μερικέςμέρες πριν ο νέος Πρόεδρος τηςχώρας πρότεινε ένα σχέδιο κατά-παυσης του πυρός και έναρξηςδιαλόγου. Το απέρριψαν οι ρωσό-φωνοι αυτονομιστές.

  Για την απόσχιση

  Τ ο πιο εκπληκτικό όμως καισυνάμα το πιο επικίνδυνο ση-μείο κρύβεται στην τελευταίαγραμμή του ψηφίσματος που ενέ-κρινε το ΑΚΕΛ. Μιλώντας πάνταγια την Ουκρανία το ΑΚΕΛ και ταάλλα κομμουνιστικά κόμματα«Στηρίζουν το δικαίωμα των λαώνγια αυτοδιάθεση». Πολύ ενδιαφέ-ρουσα η προσέγγιση τους από τηνοποία προκύπτει το συμπέρασμαπως οι Ρωσόφωνοι της Ουκρανίαςέχουν το δικαίωμα της απόσχισηςόπως ζητούν. Με αυτή τη λογικήόμως γιατί να μην το έχουν και οιΤουρκοκύπριοι; Θα μου πείτε ότιαποφασίσει ο λαός. Σωστά. Αλλάποιος λαός; Στην Ουκρανία ο λαόςψήφισε μόλις πριν από μερικέςεβδομάδες και αποφάσισε για τομέλλον του. Γι αυτό τον λαό μιλάμετων 30-35 εκατομμυρίων ή γιατους υπόλοιπους που ζητούν τηναπόσπαση;

  Άρχισε το αλώνισμα

  Ε χει δίκαιο ο κ. Νικόλας Παπαδό-πουλος που ενοχλείται και τολέει για τις συναντήσεις ξένων διπλω-ματών και ηγετών με την τουρκοκυ-πριακή ηγεσία. Κι έχει δίκαιο να καλείτην κυβέρνηση «να προβληματιστείκαι να κάνει αυτοκριτική». Προφανώςκάτι δεν πάει καλά. Αλλά έτσι γιαυπενθύμιση θα του δώσουμε έναν εν-δεικτικό κατάλογο με τις συναντήσειςπου έγιναν από το 2003 έως το 2008.Για προβληματισμό και αυτοκριτική:14.2. 2005 συνάντηση Ταλάτ με Μα-νουέλ Μπαρόζο. 5.10.2005 ΣυνάντησηΤαλάτ με πρόεδρο Ευρωκοινοβουλίου.11.10.2006, συνάντηση Ταλάτ με ΎπατοΕκπρόσωπο για ΚΕΠΠΑ Χαβιέ Σολάνα.12.6.2006, συνάντηση Ταλάτ με ΓΓΣυμβουλίου της Ευρώπης. Μέσα στο2006 ο κ. Ταλάτ είχε επίσης συναντή-σεις με τον Γερμανό ΥΠΕΞ στο Βερο-λίνο, τον Εγγλέζο ΥΠΕΞ Τζακ Στροστο Λονδίνο και με την ΑμερικανίδαΥΠΕΞ Κοντολίζα Ράις στην Ουάσιγ-κτον. Προσθέτω επίσης και κάτι συ-ναντήσεις με τον Ολλανδό ΥΠΕΞ, τονΦινλανδό, τον Πρόεδρο του Αζερμ-παιζάν και του Πακιστάν, τον ΓΓ τουΣυμβουλίου της Ευρώπη και άλλους.Τη Γαλλίδα ΥΠΕΞ την συνάντησε στις17. 1. 2005 στο γραφείο του στα κατε-χόμενα. Και άλλα πολλά που είναιμαζεμένα σε ένα ατέλειωτο ενοχλητικόκατάλογο όπου επιβεβαιώνεται ότι –όπως λέτε- οι Τουρκοκύπριοι αλωνί-ζουν. Τώρα όμως ξέρετε πότε άρχισετο αλώνισμα…

  Οι αποκαλύψεις

  Κ αι για να μην ξεχνιόμαστε ηδίκη για το σκάνδαλο τηςCYTA στη Δρομολαξιά συνεχίζεταικαι αποκαλύψεις βροχή. Για μαςτους πολίτες έχει ιδιαίτερη ση-μασία το γεγονός ότι αυτή η ιστο-ρία βρίσκεται στα δικαστήρια. Είναισημαντικό γιατί ασκείται πίεσηστα διάφορα ΔΣ να είναι πολύ πιοπροσεκτικά. Είναι σημαντικό γιατίδείχνει μία τάση να περάσουμεσε περίοδο διαφάνειας, κι είναισημαντικό γιατί περνά το μήνυμαπως κανένας δεν πρέπει να μένειατιμώρητος καθώς… οι κυβερνή-σεις και οι ισορροπίες αλλάζουν.Όπως γνωρίζουμε τη συγκεκριμένηυπόθεση την κουκούλωνε για χρό-νια η προηγούμενη κυβέρνηση καιχρειάστηκε να αναλάβουν άλλοιγια να πάρει το δρόμο για τη δι-καιοσύνη.

  Παιχνίδια...

  Π ολλά, πάρα πολλά παιχνίδιαφαίνεται ότι παίζονται εντόςτου Διοικητικού Συμβουλίου τηςΤράπεζας Κύπρου. Μιλώ για το ανθα αυξήσουν το κεφάλαιο, πώς θατο αυξήσουν και πότε. Διαβάζω ότιαπειλήθηκαν και παραιτήσεις ή ακό-μα και καρατομήσεις. Ο καθέναςπου λέτε κάνει το παιχνίδι του προςτη μιά πλευρά ή την άλλη. Εκείνοςο στυλάτος κύριος Χασάπης δενξέρω τι κάνει. Αλλά θα μάθω και θασας ενημερώσω...

  Μ ου φαίνεται ότι κάτι πε-ρίεργο συμβαίνει με τον«Φιλελεύθερο», την εφη-μερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορίαστην Κύπρο. Την περασμένη Δευτέρα(23 Ιουνίου 2014) με το κύριο άρθροτης, υπό τον τίτλο «Η επιτήρηση τηςΑΟΖ μας», επανέφερε το θέμα τηςαγοράς εξοπλισμού για την επιτήρησητης ΑΟΖ μας και την «προστασία τωνενεργειακών πηγών και των ερευνών».«Είναι απαραίτητος ο έλεγχος της πε-ριοχής» υποστηρίζει η εφημερίδα καιπροσθέτει: «Έχει αναφερθεί πως αυτόμπορεί να γίνει χωρίς η χώρα να χρει-αστεί να επενδύσει σημαντικά ποσάγια την αγορά εξοπλισμού. Μπορεί κά-ποιοι να θεωρήσουν πως αυτό αποτε-λεί μιαν αχρείαστη επένδυση. Κοντο-

  λογίς, θεωρούνχάσιμο χρηματώντην αγορά εξο-πλισμού». Καικαταλήγει με τοδραματικό ερώ-τημα: «Πώς όμωςθα μπορέσει η

  χώρα να ανταποκριθεί στη νομοθεσίακαι να ασκήσει τα κυριαρχικά της δι-καιώματα;» Ο «Φιλελεύθερος» αναφέ-ρεται, βεβαίως, στην πρόθεση για αγο-ρά των δύο πυραυλακάτων ή πλοίωνανοικτής θαλάσσης για την οποία έγινελόγος τον περασμένο Δεκέμβριο καιγια την οποία ο ΔΗΣΥ είχε εκφράσειτη διαφωνία του. Η ΑΟΖ μας, η Απο-κλειστικιή Οικονομική Ζώνη της Κύ-πρου καλύπτει έκταση 70 χιλιάδων τε-τραγωνικών χιλιομέτρων και ασφαλώςδεν διασφαλίζεται η επιτήρηση καιπροστασία της με δύο σκάφη, αν αυτόεννοεί ο «Φ» όταν αναφέρεται στηνεπένδυση «σημαντικών ποσών για τηναγορά εξοπλισμού». Να αγοράσουμε,λοιπόν, δέκα σκάφη. Και έτσι θα είμα-στε πανέτοιμοι αν η Τουρκία τολμήσεινα μας εμποδίσει στην άσκηση των κυ-ριαρχικών μας δικαιωμάτων στην ΑΟΖμας. Αλλά, δεν θα τολμήσει βλέπονταςτις πυραυλακάτους ή τα πλοία ανοι-κτής θαλάσσης να επιτηρούν την ΑΟΖμας. Σ’ αυτήν, όμως, «την προσπάθειαμας θα βρούμε και συνεργάτες πουέχουν κοινά συμφέροντα και επιδιώ-ξεις», καταλήγει η εφημερίδα. Και οισυνεργάτες με τα κοινά συμφέρονταθα βοηθήσουν στην αγορά εξοπλισμούή θα ενισχύσουν τον στόλο μας με δικάτους σκάφη, κορόιδα...

  Ο «Φιλελεύθε-ρος» επαναφέ-ρει το θέμα τηςαγοράς δύο πυ-ραυλακάτων

  Η αγορά εξοπλισμούγια την επιτήρηση

  της ΑΟΖ μας

  ***Θα ξεκινήσουν, επιτέλους,οι αναδιαρθρώσεις των δα-νείων ή να τα φορτώσω στονκόκορα;***Και στο κοκοράκι, κι κι ρικι κι, εάν χρειαστεί, βεβαίως,βεβαίως, όπως κακάριζε κά-ποτε ο Χρήστος Τσαγανέ-ας.***Με τη φόρα που έχει πά-ρει ο Χάρης Γεωργιάδης θασπάσει το ρεκόρ του ΣεργκέιΜπούγκμπα.***Πάντως, το σωστό να λέ-γεται. Ο Χάρης Γεωργιάδηςκατέχει τους νόμους τηςαγοράς και τις αγορές τουνόμου.***Κι εγώ παίζω τις αγορέςστα δάχτυλά μου αλλά, στοτέλος, μου λείπουν πέντεδάχτυλα. Με τα άλλα πέντε,μουντζώνω τον εαυτό μου.***Κάθε λίγο και λιγάκι δια-βάζω στις εφημερίδες: ΑΚΕΛκαι ΔΗ.ΣΥ. διασταύρωσαντα ξίφη τους. Αυτά μαθαίνειο Ρόμπιν Χουντ και βάζειτο δικό του ξίφος στο θηκάρι.Ο κακόμοιρος.***Τώρα που έγραψα κακό-μοιρος, ναι, εν τέλει, θα πε-ταχτώ μέχρι τη Χονολουλού,εκεί θα πάει η τρέλα, δενπάει αλλού. Ούτε καν σταβουνά.

  ΚΟΥΝ

  Του ΑΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

  ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ«Ούτε θα μπορέσουν ποτένα φιμώσουν το ΑΚΕΛ,ΔΗΣΥ και κυβέρνηση, γιαόλα όσα αφορούν το παρόνκαι το μέλλον του λαούμας»

  Πες μας και το άλλο με τοπραξικόπημα  

  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ«“Επαναλαμβάνουμε την πρό-σκληση μας προς όλους για εν-τατικό και ειλικρινή διάλογο,για τη δημιουργία δευτεροβάθ-μιου οργάνου Τοπικής Αυτοδι-

  οίκησης»Αφκά στον τοίχο…

  ΝIKOΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ«Να απεγκλωβιστούμε απότη Συμφωνία Αναστασιάδη-Έρογλου και τις πολλές ασά-

  φειές της»Να απεγκλωβι-

  στούμε κι από τιςκουβέντες αέραπατέρα

  ATAKEΣ...

  Μονόφθαλμη ανάγνωση κι επικίνδυνες παρενέργειες

  ΤΟ ΑΚΟΝΙΖΕΙΝ

  Όπου δείτε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δώστε του

  6 ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 • 7ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 • 8 ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Και «λιμουζινάτοι» και

  Του ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

  Ε χει χαρακτηριστεί σαν ο κατάλογοςτης …οργής, αφού το περιεχόμενότου προκάλεσε τις επικρίσεις όλωντων κοινοβουλευτικών κομμάτων και απορ-ρίφθηκε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Είναι οκατάλογος με τους κρατικούς αξιωματούχουςπου θα δικαιούνται να διακινούνται με κρα-τικό αυτοκίνητο. Άλλοι επ’ άπειρον, άλλοιμέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016.

  ΑΛΑΛΟΥΜ. Ο κατάλογος αυτός, που ετοι-μάστηκε από το υπουργείο Οικονομικών,συζητήθηκε την περασμένη Πέμπτη στηνΟλομέλεια της Βουλής και δέχτηκε πολλάπυρά. Και δικαιολογημένα, αφού το περιε-χόμενό του δημιουργεί ένα αλαλούμ με τουςαξιωματούχους που θα κάνουν χρήση υπη-ρεσιακού οχήματος. Ιδού ένα χαρακτηριστικόπαράδειγμα: Από τους 39 δημάρχους πουέχουμε, μόνο οι 16 θα δικαιούνται κρατικόαυτοκίνητο, έστω και μέχρι την 1.1.2016.Ερώτημα που δεν απαντάται: Γιατί όχι όλοι;Άλλο παρόμοιο παράδειγμα: Άλλοι επίτροποιδικαιούνται αυτοκίνητο και άλλοι όχι. Χωρίςπάλι να δίνονται εξηγήσεις.

  ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Σε γενικές γραμμές είναιγνωστό το περιεχόμενό του καταλόγου: Αυ-τοκίνητο επί 24ώρου βάσεως θα δικαιούνταιο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδροςτης Βουλής, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δι-καστηρίου, ο γενικός Εισαγγελέας, ο βοηθόςγενικός Εισαγγελέας, ο γενικός Ελεγκτής,οι πρώην πρόεδροι της Κυπριακής Δημο-κρατίας και της Βουλής, οι υπουργοί, ο κυ-βερνητικός εκπρόσωπος, ο αρχηγός τηςΑστυνομίας, ο αρχηγός της ΚΥΠ, ο αρχηγόςτης Εθνικής Φρουράς και ο υπαρχηγός τηςΕθνικής Φρουράς. Όλοι οι υπόλοιποι πουσήμερα δικαιούνται δωρεάν κρατικό αυτο-κίνητο, θα διατηρήσουν το δικαίωμα αυτόμέχρι 1.1.2016. Τέτοιοι είναι διάφοροι επί-τροποι, πρόεδροι ΕΕΥ και ΕΔΥ, δήμαρχοι,πρυτάνεις, γενικοί διευθυντές, κοκ.

  ΑΠΟΛΑΒΕΣ. Το ενδιαφέρον είναι το εξής:Στον «κατάλογο της οργής» που ετοίμασεη κυβέρνηση με τους δικαιούχους κρατικούαυτοκινήτου, παραθέτει και τις απολαβέςενός εκάστου! Δεν εξηγεί το λόγο, προφα-νώς όμως το έκανε για να δείξει πως εκτόςαπό …λιμουζινάτοι είναι και …ψηλομισθάτοι!Είναι από τις σπάνιες φορές που δίνονταιστη Βουλή τέτοια στοιχεία, χωρίς μάλιστανα ζητηθεί να χαρακτηρισθούν εμπιστευ-τικά, άλλωστε όλοι γνώριζαν πως ο κατά-λογος θα κατέληγε στα χέρια δημοσιογρά-φων.

  ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Κάποιες απολαβές κρατικώναξιωματούχων που περιέχονται στον κα-τάλογο είναι γνωστές, κάποιες όχι. Εμείςαντιγράφουμε στη συνέχεια τις απολαβέςαυτές για σκοπούς ενημέρωσης. Θα δείτεπως ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου,ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός ΓενικόςΕισαγγελέας παίρνουν περισσότερα απότον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επίσης σεκάποιους παρατίθεται η μισθολογική κλί-μακα, αντί οι απολαβές τους σε αριθμούς.Οι αριθμοί λοιπόν που παραθέτουμε είναιο ετήσιος ακαθάριστος μισθός περιλαμβα-νομένου του 13ου (στην παρένθεση είναιο ετήσιος βασικός μισθός – κλίμακα μι-σθοδοσίας ή πάγιος μισθός):* Πρόεδρος της Δημοκρατίας: €127.307* Πρόεδρος της Βουλής: €100.548* Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου:€136.757 (€92.475)* Γενικός εισαγγελέας: €136.757 (€92.475)* Βοηθός γενικός εισαγγελέας: €136.757(€92.475)* Γενικός ελεγκτής: €104.532 (€70.685)* Πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας καιτης Βουλής (δεν έχουν απολαβές)* Κυρία προέδρου (δεν έχει απολαβές)* Υπουργοί, υφυπουργός παρά τω Προέδρω,κυβερνητικός εκπρόσωπος: €81.890 * Αρχηγός Αστυνομίας, αρχηγός στρατού,διαπραγματευτής της Ε/Κ πλευράς για τοκυπριακό: €104.532 (€70.685)

  Τι αναφέρει ο «κατάλογος της οργής» με τους κρατικούς αξιωματούχους που (θα) δικαιούνται κρατικό αυτοκίνητο και ποιες είναι οι απολαβές εκάστου…

 • 9ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

  «ψηλομισθάτοι»!* Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρε-σίας: €112.890 (€76.336)* Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπη-ρεσίας: €106.519 (€72.028)* Επίτροπος Διοικήσεως: €104.532 (€70.685)(έχει αποποιηθεί τη χρηση υπηρεσιακούοχήματος)* Επίτροπος Νομοθεσίας: €81.890* Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Αντα-γωνισμού, γενικοί διευθυντές υπουργείωνκαι Βουλής, γενικός λογιστής, αρχιπρωτο-κολλητής Ανωτάτου Δικαστηρίου και δι-ευθυντής του Γραφείου του Προέδρου τηςΔημοκρατίας: €104.532 (€70.685)* Προεδρικός επίτροπος: €81.890* Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου: Μι-σθοδοσία της θέσης του στη Δημόσια Υπη-ρεσία και επίδομα ευθύνης ύψους €5.228ετησίως.* Εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής πλευ-ράς στη Διερευνητική Επιτροπή για τουςΑγνοούμενους: €62.400* Υπαρχηγός Αστυνομίας: Κλ. Α16 (i)* Επίτροπος Περιβάλλοντος: €87.134 (Κλ.Α16 (i))* Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επι-κοινωνιών και Ταχυδρομείων, ανώτατοςεκτελεστικός διευθυντής ΑΤΗΚ, εκτελε-στικός πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγο-ράς, γενικός διευθυντής ΑΗΚ, γενικός δι-ευθυντής Αρχής Λιμένων, γενικός διευθυν-τής Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, γενικόςδιευθυντής ΡΙΚ: €104.532 (€70.685)* Γενικός διευθυντής Οργανισμού Χρημα-τοδοτήσεως Στέγης: €108.598* Γενικός διευθυντής Αρχής ΑνάπτυξηςΑνθρώπινου Δυναμικού: €99.062 (€66.986)* Γενικός διευθυντής Αρχής Κρατικών Εκ-θέσεων: Κλ. Α15 – Α16* Διευθυντής Κυπριακού Πρακτορείου Ει-δήσεων: Κλ. Α15* Επίτροπος Κυπριακού Οργανισμού Αγρο-τικών Πληρωμών: €96.591 (€65.315)* Βοηθός επίτροπος Κυπριακού ΟργανισμούΑγροτικών Πληρωμών: €87.134 (A15(i))* Γενικός διευθυντής Κυπριακού ΟργανισμούΑθλητισμού: Κλ. A16(i)* Γενικός διευθυντής Κυπριακού ΟργανισμούΑνάπτυξης Γης: Ειδική κλίμακα €70.077 -

  €96.591 (Ειδική κλίμακα €47.386 - €65.315)* Γενικός διευθυντής Κυπριακού ΟργανισμούΔιαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών:Κλ. A15* Γενικός διευθυντής Κυπριακού ΟργανισμούΤουρισμού: €99.062 (€66.986)* Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου καιπρύτανης Τεχνολογικού ΠανεπιστημίουΚύπρου: Μισθοδοσία ακαδημαϊκού πλέονεπίδομα πρύτανη ύψους €2.563 ετησίως.* Διευθυντής Συμβουλίου ΑποχετεύσεωνΠάφου, διευθυντής Συμβουλίου Αποχετεύ-σεων Λεμεσού – Αμαθούντας, διευθυντέςΣυμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας,Λεμεσού και Λάρνακας: Κλ. Α15 – Α16* Δήμαρχοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας,Πάφου και Στροβόλου: €47.285* Δήμαρχοι Αγίας Νάπας, Αγίου Αθανασίου,Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Γεροσκήπου,Έγκωμης, Κάτω Πολεμιδιών, Λακατάμιας,Μέσα Γειτονιάς, Παραλιμνίου και ΠόλεωςΧρυσοχούς: €37.828* Γενικός διευθυντής Ιδρύματος ΠολιτισμούΚύπρου: €90.103* Γενικός διευθυντής Ιδρύματος ΠροώθησηςΈρευνας: €91.248* Μη εκτελεστικός πρόεδρος ΚρατικήςΕταιρείας Υδρογονανθράκων: Αμοιβή ύψους€59.80 ανά συνεδρία* Γενικός διευθυντής Χρηματιστηρίου ΑξιώνΚύπρου: €96.591 (€65.315)* Ανώτεροι διευθυντές και ανώτεροι εκτε-λεστικοί διευθυντές ΑΤΗΚ, δημοτικός γραμ-ματέας Δήμου Λεμεσού, οικονομικός διευ-θυντής Δήμου Λεμεσού, δημοτικός γραμ-ματέας Λάρνακας και δημοτικός γραμμα-τέας Λακατάμιας: Θα χρησιμοποιούν τοόχημα της Υπηρεσίας μόνο για προκαθο-ρισμένους υπηρεσιακούς λόγους.

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Σαν επίλογο υπενθυμίζουμεπως η Βουλή απορρίπτοντας τον πιο πάνωκατάλογο αποφάσισε την περασμένη Πέμ-πτη να μελετήσει το θέμα και να δώσειλύση μέχρι αρχές του ερχόμενου Οκτωβρίου.Εκτιμάται πως μέχρι τότε το υπουργείοΟικονομικών θα καταθέσει νέο κατάλογοπιο ολοκληρωμένο και αποδεκτό από τοΚοινοβούλιο. Ίδωμεν…

 • για τον Κάμερον, ο οποίος επέμενε στην απόφασήτου να επιδιώξει να μην δοθεί το χρίσμα στονπρώην πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Ο επίσειρά ετών επικεφαλής της πολιτικής σκηνής τουΛουξεμβούργου, «εκτέθηκε» στην πολιτική σκηνήαπό νεαρή ηλικία. Ο Γιούνκερ είναι γεννημένοςτο 1954, και ο πατέρας του, που ήταν ένας ακτι-βιστής συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενθάρρυνεαπό πολύ νωρίς τον νεαρό Ζαν Κλοντ, να διαβάζειπολιτικές εφημερίδες, συμβάλλοντας στη δια-μόρφωση των πεποιθήσεών του, που είχαν ωςβασικό στοιχείο την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Οπρώην πρωθυπουργός τουΛουξεμβούργου και πρώην επικεφαλήςτου Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ θα είναι

  ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν, όπως αποφά-σισαν το απόγευμα της Παρασκευής οι ευρωπαίοιηγέτες που μετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕστις Βρυξέλλες. Η απόφαση ελήφθη με 26 ψήφουςυπέρ και δύο κατά (Βρετανία και Ουγγαρία), παράτην εκστρατεία εναντίον του Γιούνκερ που είχεαναλάβει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ΝτέιβιντΚάμερον, ο οποίος έκανε λόγο για «μαύρη ημέραγια την Ευρώπη». Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πλήγμα

  Παρά τη «μάχη» που έδωσε ο ΒρετανόςΠρωθυπουργός Ντέβιντ Κάμερον τιςτελευταίες εβδομάδες, οι ηγέτες της

  Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισαν την Πέμπτη ωςΠρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον υπο-ψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ΖανΚλοντ Γιούνκερ. Οι ηγέτες των 28 συνεδρία-σαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στις Βρυξέλ-λες, αγνοώντας την πεισματική αντίθεση τουΒρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον,ο οποίος θεωρεί «υπερβολικά φεντεραλιστήκαι παλιομοδίτη» τον Γιούνκερ για να μπορέ-σει να υλοποιήσει την- κατά τη βρετανικήγραμμή- μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένω-σης.

  Η ΤΑΥΤΙΣΗ. Ο «κύριος ευρώ» είναι στην πολι-τική για τρεις δεκαετίες και βάλε. Για πολλούςΕυρωπαίους το όνομα του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερταυτίζεται με το ευρώ, ακόμη και με ολό-κληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο. Αρχικά, ο Γιούν-κερ δεν σκόπευε να ενταχθεί στην πολιτικήμετά τις σπουδές του στη Νομική στο Στρα-σβούργο, μολονότι το μεγάλωμά του έδειχνεπρος αυτήν την κατεύθυνση από πολύ μικρήηλικία. «Δεν ήθελα ποτέ να είμαι ένας πλή-ρους απασχόλησης πολιτικός, αλλά δενμπορώ να αρνηθώ ότι η σταδιοδρομία μουδείχνει ότι αυτό έγινα», τελικά, σημείωσε οπρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σε συ-νέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Γερμα-νικό Πρακτορείο. Ο Γιούνκερ αναγνωρίζει ότιαπό μικρός ενδιαφερόταν για την πολιτική. «Οπατέρας μου μού είπε να διαβάζω τις εφημε-ρίδες από την ηλικία των επτά ή οκτώ ετών καιμε ήλεγχε πάνω σε αυτό με έναν χαλαρότρόπο», λέει ο ίδιος, ο οποίος παράλληλα μετα καθήκοντα του πρωθυπουργού διετέλεσεεπί πολλά χρόνια και υπουργός Οικονομικώντου Λουξεμβούργου. Ο πατέρας του ήτανδραστήριος στο συνδικαλιστικό κίνημα στοντομέα της χαλυβουργίας. «Όταν αυτός και οισυνάδελφοί του μαζεύονταν στην κουζίνα συ-νήθιζα να τους ακούω προσεκτικά», θυμάταιο Γιούνκερ, ο οποίος αργότερα δραστηριοποι-ήθηκε και αυτός σε συνδικάτο προτού ενταχ-θεί στο Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα του Λαούτο 1974.

  ΣΤΑΘΜΟΙ. Ο Γιούνκερ ηγείτο του Eurogroupαπό τότε που άρχισε τις εργασίες του το2005, μέχρι που τον αντικατέστησε το 2013ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Λυπάται λέει, σή-μερα, που δεν έγινε δικηγόρος, «θα ήθελα ναέχω μια κάποια επαγγελματική σταδιοδρομίαπροτού στραφώ στην πολιτική». Ωστόσο απότη στιγμή που μπήκε στην πολιτική και άρχισενα εκλέγεται συνέχεια σε υψηλόβαθμοαξίωμα, δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Ο Γι-ούνκερ ήταν πρωθυπουργός του Λουξεμ-βούργου από τις αρχές του 1995 ως το 2013και ως εκ τούτου αποτελούσε τον μακροβιό-τερο αρχηγό κράτους της ΕΕ με διαφορά. Επί-σης διετέλεσε για 20 χρόνια υπουργόςΟικονομικών του Λουξεμβούργου ως το2009. Για τον Γιούνκερ, η πολιτική έχει αλλά-

  ξει ριζικά αυτά τα τελευταία χρόνια. Προηγου-μένως οι πολιτικοί μπορούσαν να εξηγήσουντα πράγματα, ενώ σήμερα κατά την άποψήτου δεν υπάρχει μια κρίση, αλλά μια «πολυ-κρίση, μια πολυεπίπεδη κρίση που ξεκίνησεαπό τις ΗΠΑ και ξαφνικά έπληξε όλη την παγ-κόσμια ανεπτυγμένη οικονομία». Σταθμό τηςπολιτικής του σταδιοδρομίας ο «κύριος ευρώ»θεωρεί τις προετοιμασίες για τη Συνθήκη τουΜάαστριχτ μαζί με την υπογραφή της το Φε-βρουάριο του 1992. Η συνθήκη αυτή έδωσετη βάση για την οικονομική και νομισματικήένωση στην ΕΕ. Ως επικεφαλής του Eurogroupο Γιούνκερ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλοαπό την έναρξή του.

  Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ απο-φοίτησε από τη Νομική Σχολή το 1979 καιέδωσε τον όρκο του ως δικηγόρος, το αμέσωςεπόμενο έτος. Μέχρι τότε, εργαζόταν ήδη για

  το Χριστιανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πριν συμ-πληρώσει τα 30 χρόνια της ζωής του, διορί-στηκε για πρώτη φορά υφυπουργός Εργασίαςκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1982, καιυπήρξε μέλος της κάθε κυβέρνησης του Λου-ξεμβούργου. Ως υπουργός Οικονομικών, ο Γι-ούνκερ ενεπλάκη βαθύτατα στηνπροετοιμασία της Συνθήκης του Μάαστριχτστην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπογράφηκετο 1992, και άνοιξε το δρόμο για την εισαγωγήτου ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Από το1995 ήταν ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούρ-γου. Το 1996, ο Γιούνκερ μεσολάβησε για ναβρεθεί μια συμβιβαστική λύση μεταξύ της Γαλ-λίας και της Γερμανίας για να ξεκινήσει το Σύμ-φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ , γιατον καθορισμό των οικονομικών στόχων όλωντων κρατών- μελών και τη διασφάλιση υγιώνδημόσιων οικονομικών. Θεωρείται ένας απότους «ιδρυτές» του ευρώ, και ήταν επικεφα-

  λής του Eurogroup της ομάδας των υπουργώνΟικονομικών των χωρών της ευρωζώνης, απότη δημιουργία της το 2005 μέχρι τον Ιανουά-ριο του 2013 και έπαιξε κεντρικό ρόλο στηναντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Μιλάειάπταιστα, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά,εκτός φυσικά της μητρικής του γλώσσας, τουΛουξεμβούργου. Στις 7 Μαρτίου 2014, στο συ-νέδριο του ΕΛΚ στο Δουβλίνο, ο Ζαν-Κλοντ Γι-ούνκερ εξελέγη ως ο υποψήφιος τουΕυρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για τηνΠροεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκείανακοίνωσε τις τρεις βασικές του αξίες: έμ-πειρη και αποτελεσματική ηγεσία, αλληλεγ-γύη μεταξύ των λαών και των εθνών και έναισχυρό όραμα για το μέλλον.

  «ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ». Η εκλογή του Γιούνκερ στηνΠροεδρία της Κομισιόν φέρει χαμόγελα στηνκυβέρνηση, καθώς χαρακτηρίζεται ως φίλοςτης Κύπρου, ενώ υπάρχει η αισιοδοξία πωςμπορεί να βοηθήσει και τους στόχους τηςΛευκωσίας. Μετά την εκλογή του την Πέμπτηως Προέδρου της Κομισιόν, ο Πρόεδρος τηςΔημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέφερεπως ο κ. Γιούνκερ είναι ένας πολιτικός με ευ-ρωπαϊκό προφίλ και καλός φίλος που προέρ-χεται από ένα ιδρυτικό κράτος μέλος της ΕΕκαι η μέχρι σήμερα πολιτική του σταδιοδρο-μία, είτε από το αξίωμα του Πρωθυπουργούείτε ως Πρόεδρος του Eurogroup, είναι συνυ-φασμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγο-νός ότι ο κ. Γιούνκερ προέρχεται από έναμικρό κράτος μέλος, πρόσθεσε, «θεωρούμεότι αποτελεί ακόμη ένα πλεονέκτημα για τηνυποψηφιότητά του, και μπορεί να λειτουργή-σει προς όφελος του πνεύματος συναίνεσηςκαι συμβιβασμού που αποτελεί βασική αρχήλειτουργίας της ΕΕ». Από πλευράς του, οΔΗ.ΣΥ χαρακτήρισε την επιλογή Γιούνκερ στηνΠροεδρία της Κομισιόν ως ιδιαίτερα σημαν-τική για την Κύπρο, καθώς, όπως τονίζει,«πρόκειται για έναν πολύ καλό γνώστη τουκυπριακού ζητήματος, με γνωστές τις πολύθετικές τοποθετήσεις του, αλλά και για ένανπολιτικό που μέσα από προσεγγίσεις σύνθε-σης ξέρει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότη-τες και τα ενδιαφέροντα και των μικρώνχωρών».

  «ΑΝΤΙΒΑΡΟ». Καθ' όλη τη διάρκεια της Ελλη-νικής, κρίσης ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κατέβαλεπροσπάθειες ώστε να λειτουργήσει ως «αντί-βαρο» στη σκληρότητα του Βερολίνου απέ-ναντι στην Αθήνα. Παρότι και ο ίδιοςαναγνώριζε την ανάγκη η Ελλάδα να προχω-ρήσει σε μεταρρυθμίσεις, πολύ συχνά ανα-γνώριζε την πρόοδο που είχε κάνει, ενώδιέψευδε με τον πιο κατηγορηματικό τρόποτα σενάρια περί εξόδου της Ελλάδας από τοευρώ. «Προσωπικά είμαι κατηγορηματικάκατά της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρω-ζώνη. Η Ευρωζώνη έχει 17 μέλη και δεν θαμπορούσα να διανοηθώ ούτε για ένα δευτε-ρόλεπτο την Ελλάδα εκτός ευρώ. Πρόκειταιγια ανοησίες και προπαγάνδα.

  Στην κεφαλή της Ε.Ε ο «κύριος ευρώ»

  10 ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

  ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ

 • 11ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

  Σε εμμονή τείνει να εξελιχθεί η αντί-θεση που εκφράζει η Βρετανία, μέσωτου πρωθυπουργού της, ΝτέιβιντΚάμερον, στην επιλογή του πρώην πρω-θυπουργού του Λουξεμβούργου και πρώηνπροέδρου του Eurogroupμ, Ζαν Κλοντ Γι-ούνκερ, να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επι-τροπής, διαδεχόμενος τον Ζοζέ Μπαρόζο.«Μαύρη ημέρα για την Ευρώπη» χαρα-κτήρισε την Παρασκευή της εκλογής Γι-ούνκερ ο Κάμερον, που μαζί με τον πρω-θυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν,ήταν οι μοναδικοί που ψήφισαν κατά τουΓιούνκερ, κατά τη σύνοδο κορυφής στοΒέλγιο. «Είναι μια μαύρη μέρα για την Ευ-ρώπη, υπάρχει κίνδυνος αποδυνάμωσηςτων εθνικών κυβερνήσεων», είπε ο Κάμερονσε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησεμετά τη λήξη της συνόδου κορυφής τωνηγετών της ΕΕ οι οποίοι έδωσαν το "χρίσμα"στον Γιούνκερ, τον υποψήφιο του Ευρω-παϊκού Λαϊκού Κόμματος που κέρδισε τιςπρόσφατες ευρωεκλογές.

  «ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ». Ο Βρετανός πρω-θυπουργός σημείωσε ότι ήταν σοβαρόλάθος το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτεςδεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους για ναβρουν μια εναλλακτική λύση αντί να προ-κρίνουν τον Γιούνκερ για τη θέση αυτή καιτόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο καθίσταταιδυσκολότερο για τη χώρα του να παραμείνειεντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προειδο-ποίησε επίσης ότι θα είναι πιο δύσκολο ναπροχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις σε μιαΕυρώπη που επιθυμούσε διακαώς την αλ-λαγή, ενόψει και του δημοψηφίσματος πουθα γίνει στη Βρετανία στα τέλη του 2017με το ερώτημα της παραμονής της χώραςστην ΕΕ. «Πιστεύω ότι το εθνικό συμφέροντης Βρετανίας βρίσκεται στη μεταρρύθμισητης ΕΕ, στη διεξαγωγή δημοψηφίσματοςγια αυτήν τη μεταρρύθμιση στην ΕΕ καιστην παραμονή μας σε μια μεταρρυθμι-σμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε, υπο-γραμμίζοντας όμως ότι με τις εξελίξεις κα-θίσταται πλέον δυσκολότερη η μεταρρύθ-

  μιση αυτή. Ο Κάμερον συμπλήρωσε ότι οιυπόλοιποι ηγέτες των χωρών της ΕΕ συμ-φώνησαν πως χρειάζεται να δοθεί μιααπάντηση στις ανησυχίες του Λονδίνουγια το μέλλον της Ένωσης, αλλά και νααναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίοθα επιλέγεται στο εξής ο πρόεδρος τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως τόνισε, ηΒρετανία θα συνεχίσει να εργάζεται για τημεταρρύθμιση της ΕΕ.

  ΔΡΙΜΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ. «Έπειτα από εβδο-

  μάδες μεγαλοστομιών και αερολογιών εκμέρους του Ντέιβιντ Κάμερον, αυτό απο-τελεί μια ολοκληρωτική ταπείνωση» δήλωσεο Εντ Μίλιμπαντ, ο επικεφαλής του κόμ-ματος των Εργατικών στο βρετανικό τη-λεοπτικό δίκτυο Sky News, ασκώντας σκλη-ρή κριτική στον πρωθυπουργό που αντί να«οικοδομήσει συμμαχίες στην Ευρώπη» τις«έκαψε». «Ο λόγος είναι ότι (οι Ευρωπαίοι)πιστεύουν ότι εκείνος δεν ενεργεί παράμόνο βάσει των (ευρωσκεπτικιστών) βου-λευτών του στρατοπέδ