Κ.Δ.Π. - 2915 Κ.Δ.Π. 294/2002 33....

Click here to load reader

 • date post

  21-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Κ.Δ.Π. - 2915 Κ.Δ.Π. 294/2002 33....

 • Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612, 21.6.2002

  2914 Κ.Δ.Π. 294/2002

  Αριθμός 294 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2001 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

  ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Αναφορά στο Νόμο 4. Γένος και αριθμός λέξεων 5. Εξουσία υπαλλήλων 6. Εξουσία Γραμματέα 7. Αναφορά σε υπάλληλο περιλαμβάνει αναφορά στον Πρόεδρο 8. Γεωγραφική εφαρμογή

  9. Ποινική ευθύνη 10. Καθορισμός δικαιωμάτων με δημόσια γνωστοποίηση

  ΜΕΡΟΣ II - ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Διατάξεις

  11. Καθορισμός Κοινοτικών Αγορών 12. Δημόσια γνωστοποίηση για Κοινοτικές Αγορές 13. Είδη Κοινοτικών Αγορών 14. Έλεγχος Κοινοτικών Αγορών 15. Είσοδος Κοινοτικής Αγοράς 16. Χώρος τοποθέτησης των εμπορευμάτων 17. Δικαιώματα Κοινοτικής Αγοράς 18. Καθορισμός ειδών εμπορευμάτων 19. Υποχρεώσεις εκθέτη εμπορευμάτων μέσα στην Κοινοτική Αγορά 20. Απαγόρευση εισόδου σκύλου 21. Κατάσχεση εμπορευμάτων.

  Κεφάλαιο 2 - Αγορές Φθαρτών 22. Καθορισμός Κοινοτικής Αγοράς για φθαρτά 23. Αγορά Φθαρτών υπό τον έλεγχο Επιθεωρητή 24. Κανονισμοί Αγοράς Φθαρτών 25. Απαγόρευση πωλήσεως φθαρτών εκτός Αγοράς Φθαρτών 26. Δικαιώματα εισαγωγής φθαρτών εντός κοινοτικής Αγοράς Φθαρτών 27. Κατάσχεση φθαρτών.

  Κεφάλαιο 3 - Ψαραγορές 28. Ορισμός Ψαραγοράς 29. Έλεγχος Ψαραγοράς 30. Ώρες λειτουργίας 31. Απαγόρευση πώλησης ψαριών εκτός Ψαραγορών 32. Πωλούμενα ψάρια να ζυγίζονται

 • 2915 Κ.Δ.Π. 294/2002

  33. Δικαιώματα εισαγωγής και πώλησης ψαριών 34. Κατάσχεση ψαριών.

  Κεφάλαιο 4 - Υπαίθριες (Λαϊκές) Αγορές 35. Καθορισμός Υπαίθριων Αγορών 36. Καθορισμός χώρων για Υπαίθριες Αγορές 37. Κανονισμοί Κοινοτικών Αγορών ισχύουν και για Υπαίθριες Αγορές 38. Απαγόρευση ανέγερσης οικοδομών σε χώρο Υπαίθριων Κοινοτικών

  Αγορών 39. Τοποθέτηση και διακίνηση εμπορευμάτων σε χώρους Υπαίθριων Αγορών.

  Κεφάλαιο 5 - Αγορές για κρέατα 40. Κρεατογορές 41. Καθορισμός είδους κρέατος 42. Κρεαταγορά υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου 43. Δικαιώματα πώλησης κρέατος 44. Κανονισμοί Κρεαταγορών 45. Απαγόρευση πώλησης κρέατος εκτός Κρεαταγοράς 46. Πωλούμενα κρέατα να φέρουν σφραγίδα εγκεκριμένου σφαγείου 47. Ακατάλληλα κρέατα υπόκεινται σε κατάσχεση.

  Κεφάλαιο 6 - Πουλερικά 48. Πώληση πουλερικών 49. Κατάσχεση πουλερικών.

  Κεφάλαιο 7 - Αγορές Πανηγυριών 50. Αγορές Πανηγυριών 51. Ανέγερση παραπηγμάτων για ενοικίαση 52. Αδεια για ανέγερση παραπηγμάτων 53. Ευθύνη και έλεγχος Αγορών Πανηγυριών 54. Καθορισμός τόπου και τρόπου πώλησης εμπορευμάτων 55. Δικαίωμα ενοικίασης παραπήγματος 56. Δικαιώματα για πώληση αντικειμένων σύμφωνα με την αξία 57. Μη πληρωμή δικαιωμάτων . 58. Πληρωμή σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο 59. Πώληση ζώων μόνο στην Αγορά Πανηγυριού 60. Δικαιώματα για πώληση ζώων.

  Κεφάλαιο 8 - Πλανοδιοπώληση μέσα στην περιοχή της Κοινότητας 61. Αδεια πλανοδιοπώλησης 62. Όροι άδειας για πλανοδιοπώληση 63. Δικαιώματα για την άδεια πλανοδιοπώλησης.

  Κεφάλαιο 9 - Αχθοφόροι μέσα στις Κοινοτικές Αγορές 64. Αχθοφόροι μέσα στις Αγορές 65. Αχθοφόροι να φέρουν διακριτικό σήμα.

  ΜΕΡΟΣ III - ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις για τη δημόσια υγεία

  66. Απαγορεύεται το φτύσιμο κ.λ.π. σε δημόσιους χώρους

 • Κ.Δ.Π. 294/2002 2916

  67. Απαγόρευση παρασκευής τροφίμων σε δημόσιο χώρο 68. Επέμβαση επί υδρευτικών συστημάτων 69. Απαγορεύεται ο ύπνος μέσα σε καφενεία κ.λπ. 70. Υποστατικά όπου παρασκευάζονται τρόφιμα να διατηρούνται καθαρά 71. Διατήρηση ορισμένων υποστατικών καθαρών 72. Επιθεώρηση υποστατικών από τον Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό 73. Επέμβαση στο πόσιμο νερό για την ύδρευση της Κοινότητας.

  Κεφάλαιο 2 ­ Πώληση μη Εμφιαλωμένου Νερού και Εργοστασίου Πάγου

  74. Πώληση μη εμφιαλωμένου νερού 75. Εργοστάσια πάγου και αεριούχου νερού.

  Κεφάλαιο 3 ­ Ψυγεία 76. Καθορισμός ψυγείου 77. Καθορισμός τόπου για αποθήκευση τροφίμων 78. Διεύθυνση και έλεγχος ψυγείου 79. Περίοδος ανοικτού ψυγείου 80. Δικαιώματα για αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο 81. Ευθύνη Συμβουλίου για φθορά τροφίμων.

  Κεφάλαιο 4 ­ Αρτοποιεία 82. Αρτοποιεία 83. Παράθυρα κ.λπ. δωματίων αρτοποιείου να έχουν δικτυωτό μεταλλικό

  πλέγμα 84. Αρτοποιεία να έχουν διασωληνωμένο νερό 85. Υγειονομικές διευθετήσεις σε αρτοποιεία 86. Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη αρτοποιείου 87. Υποχρεώσεις εργαζομένων στα αρτοποιεία 88. Υποχρεώσεις διανομέων ψωμιού 89. Διευθετήσεις πρέπει να ικανοποιούν τον Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό 90. Κατάσχεση ψωμιού 91. Αλευρόμυλοι.

  Κεφάλαιο 5 ­ Κουρεία 92. Κουρεία 93. Υγειονομικές απαιτήσεις για λειτουργία κουρείων 94. Όροι λειτουργίας κουρείων 95. Ευθύνη για τήρηση Κανονισμών 96. Πιστοποιητικά Υγείας.

  Κεφάλαιο 6 ­ Δημόσια Λουτρά και Γυμναστήρια 97. Δημόσια λουτρά 98. Υγειονομικές διευθετήσεις σε δημόσια λουτρά 99. Ανάλογη εφαρμογή των προνοιών του Κεφαλαίου 5 στα δημόσια λου­

  τρά και γυμναστήρια. Κεφάλαιο 7 ­ Ινστιτούτα υγιεινής ή αισθητικής

  100. Ανάλογη εφαρμογή των Κεφαλαίων 5 και 6 στα ινστιτούτα υγιεινής ή αισθητικής.

 • 2917 Κ.Δ.Π. 294/2002

  Κεφάλαιο 8 - Σκύβαλα 101. Σκυβαλοδοχεία 102. Απαγόρευση ρίψης φυλλαδίων σε δημόσιους χώρους 103. Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή κάτοχου υποστατικού 104. Τέλη αποκομιδής σκυβάλων 105. Ώρες για μετακίνηση σκυβάλων 106. Χώροι εναπόθεσης σκυβάλων 107. Τοποθέτηση σκυβάλων σε μη καθορισμένους χώρους απαγορεύεται.

  Κεφαλαίο 9 - Βόθροι και Υγρές Ακαθαρσίες 108. Εκκένωση βόθρων.

  Κεφάλαιο 10 - Μάντρες, κοπάδια ζώων και ζώα 109. Μάντρες 110. Εκτροφή ζώων μέσα στην περιοχή της Κοινότητας 111. Κατάσχεση ζώων.

  Κεφάλαιο 11 - Πώληση τροφίμων κ