Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων - Δράμα 28/1/2014

30
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Μακεδονίας Θράκης Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών http://www.damt.gov.gr - [email protected] Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών Κοψαχείλης Ιωάννης Κοψαχείλης Ιωάννης Νέες λειτουργίες πρωτοκόλλου Νέες λειτουργίες πρωτοκόλλου της Α.Δ.Μ.Θ. της Α.Δ.Μ.Θ. Σύστημα Ηλεκτρονικής Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων. Υποβολής Εγγράφων. 1/30 Δράμα 28 Ιαν. 2014 Δράμα 28 Ιαν. 2014

Transcript of Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων - Δράμα 28/1/2014

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας ΘράκηςΜακεδονίας Θράκης

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

http://www.damt.gov.gr - [email protected]

Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΠροϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΚοψαχείλης ΙωάννηςΚοψαχείλης Ιωάννης

Νέες λειτουργίες πρωτοκόλλου Νέες λειτουργίες πρωτοκόλλου της Α.Δ.Μ.Θ.της Α.Δ.Μ.Θ.

Σύστημα Ηλεκτρονικής Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων. Υποβολής Εγγράφων.

1/30

Δράμα 28 Ιαν. 2014Δράμα 28 Ιαν. 2014

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τμήμα Όνομα E-mail τηλ. Fax

Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων

Βασίλης Παπαθανασίου

[email protected] 2313309168 2313309407

Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων

Βασίλειος-Κυριάκος Παπαστάθης

[email protected] 2313309168 2313309407

Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

Δημήτρης Ναζίρης [email protected] 2313309168 2313309407

Πληροφορικής N. Πέλλης Μαρία Μπονταρούδη [email protected]

2381023701

Πληροφορικής N. Ροδόπης Σοφία Γλερίδου [email protected]

2531071479

2/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Μετατροπή εγγράφων σε ηλεκτρονικά αρχεία και Μετατροπή εγγράφων σε ηλεκτρονικά αρχεία και Διακίνησή τους στη Δημόσια Διοίκηση.Διακίνησή τους στη Δημόσια Διοίκηση.

Οδηγοί.Οδηγοί.http://dpe.damt.gov.gr/index.php/support/3-guides.htmlhttp://dpe.damt.gov.gr/index.php/support/3-guides.html

3/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

- Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων- Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων- Πρωτόκολλο- Πρωτόκολλο- Διαχείριση Εγγράφων- Διαχείριση Εγγράφων

4/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 5/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 6/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕγγράφωνΗλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων

Ηλεκτρονική ΕφαρμογήΗλεκτρονική Εφαρμογή

7/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 8/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 9/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 10/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 11/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 12/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 13/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 14/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 15/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 16/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 17/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Περιορισμός Κόστους ΓραφειοκρατίαςΠεριορισμός Κόστους Γραφειοκρατίαςσήμερα εκτιμάται σε περίπου 16 Δισ. €σήμερα εκτιμάται σε περίπου 16 Δισ. €

-Καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών/επιχειρήσεων-Καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών/επιχειρήσεων-Απλούστευση διαδικασιών – μείωση γραφειοκρατίας-Απλούστευση διαδικασιών – μείωση γραφειοκρατίας-Καλύτερη αξιοποίηση οικονομικών πόρων-Καλύτερη αξιοποίηση οικονομικών πόρων-Εξοικονόμηση υλικών πόρων-Εξοικονόμηση υλικών πόρων-Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού-Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού-Καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων-Καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων-Μεγαλύτερη διαφάνεια στις πράξεις της διοίκησης-Μεγαλύτερη διαφάνεια στις πράξεις της διοίκησης

18/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

- Πρωτόκολλο- Πρωτόκολλο- Διαχείριση Εγγράφων- Διαχείριση Εγγράφων

19/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 20/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 21/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 22/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 23/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 24/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 25/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 26/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 28/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 29/30

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ευχαριστώ για την υπομονή σας.Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

30/30