Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων - Δράμα 28/1/2014

of 30 /30
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Μακεδονίας Θράκης Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών http://www.damt.gov.gr - [email protected] Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών Κοψαχείλης Ιωάννης Κοψαχείλης Ιωάννης Νέες λειτουργίες πρωτοκόλλου Νέες λειτουργίες πρωτοκόλλου της Α.Δ.Μ.Θ. της Α.Δ.Μ.Θ. Σύστημα Ηλεκτρονικής Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων. Υποβολής Εγγράφων. 1/30 Δράμα 28 Ιαν. 2014 Δράμα 28 Ιαν. 2014

Embed Size (px)

Transcript of Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγράφων - Δράμα 28/1/2014

1. . .... 28 . 2014 / & http://www.damt.gov.gr - [email protected] / / & 1/30 2. [email protected]@damt.gov.gr23133091682313309407 [email protected] N. [email protected] N. [email protected] - 2313309902 2381022207 2313309901 231330990423810237012531071479 / / & 2/30 3. . . http://dpe.damt.gov.gr/index.php/support/3-guides.html / / & 3/30 4. - / / & 4/30 5. / / & 5/30 6. / / & 6/30 7. / / & 7/30 8. / / & 8/30 9. / / & 9/30 10. / / & 10/30 11. / / & 11/30 12. / / & 12/30 13. / / & 13/30 14. / / & 14/30 15. / / & 15/30 16. / / & 16/30 17. / / & 17/30 18. 16 . - / - - - - - - / / & 18/30 19. - - / / & 19/30 20. / / & 20/30 21. / / & 21/30 22. / / & 22/30 23. / / & 23/30 24. / / & 24/30 25. / / & 25/30 26. / / & 26/30 27. / / & 27/30 28. / / & 28/30 29. / / & 29/30 30. . / / & 30/30