Δράσεις...

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΠ-­‐ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 26/1 ΚΑΙ 3/2/2014

Transcript of Δράσεις...

  • 1. -& 26/13/2/2014 26/1/2014(6.1) 26/1/2014 (shakemaps) (10)26/12014(6.1) (shakemap) 26/1/2014, . . (, ) 27/1/2014 -. 27/1/2014 , / . ,

2. &. 27&28&29/1/2014 (/2 ). - (ARG2: - ., VVA1:-, ITC1: , FSK1: , VSK1: , :LXR1:-,CHV1:,AGT1:.). .. . 30/1/2014 1 - /.[http://www.slideshare.net/itsak-eppo/w61-26 http://www.itsak.gr/db/data]. 8(EC8]. 3. 26/1/2014 (ARG2) 8. 3/2/2014(6.0) 3/2/2014 NERA SINAPS@ ( - ). (. ) . 4/2/2014 NERA SINAPS@,. - . 4. . . 5/2/2014 (). 2 . . 6/2/2014 . . ,. 7/2/2014 2 . 10/2/2014 () 2 (3/2/2014) 1 (26/1/2014).2 . 11/1/2014 -