ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ...

of 83 /83
ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) # 1 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 26/1/2018 Απογ. Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία Επίδοση ΑΜ Βαθµ. Κ/ξη 2007 ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 168589 ΚΡ11 00:42.31 . 1 2007 ∆ΙΝΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΡΗΣ 170101 ΚΡ11 00:44.69 . 2 2007 ΕΛΜΑΖΗ ΑΝΝΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 172412 ΚΡ11 00:44.81 . 3 2007 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΑΟΚ 170634 ΚΡ11 00:45.14 . 4 2007 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 173114 ΚΡ11 00:47.00 . 5 2007 ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΑΤΕΚ 170160 ΚΡ11 00:47.61 . 6 2007 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 176205 ΚΡ11 00:48.30 . 7 2007 ΠΑΓΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΗ ΠΑΟΚ 174784 ΚΡ11 00:49.40 . 8 2007 ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ 169883 ΚΡ11 00:51.69 . 9 2007 ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΟ ΜΑΚΕ∆ 170232 ΚΡ11 00:51.81 . 10 2007 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ XANΘ 174875 ΚΡ11 00:53.42 . 11 2007 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ. 170753 ΚΡ11 00:53.72 . 12 2007 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ. 170744 ΚΡ11 00:53.95 . 13 2007 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ 170298 ΚΡ11 00:54.39 . 14 2007 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΟΚ 169884 ΚΡ11 00:55.42 . 15 2007 ∆ΕΛΗΜΑΡΑ ΕΛΠΙ∆Α ΑΡΗΣ 169797 ΚΡ11 00:56.81 . 16 2007 ΜΑΛΑΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ 170314 ΚΡ11 00:57.05 . 17 2007 ΠΟΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ XANΘ 176304 ΚΡ11 00:57.28 . 18 2007 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΟΚ 172408 ΚΡ11 00:57.82 . 19 2007 ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΖΩΗ ΕΑΤΕΚ 170164 ΚΡ11 00:58.05 . 20 2007 ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΝΙΚΟΜΑΧΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ 170244 ΚΡ11 00:58.66 . 21 2007 ΝΤΑΗ ΝΕΦΕΛΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ 170242 ΚΡ11 00:59.09 . 22 2007 ΜΠΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ. 173861 ΚΡ11 00:59.10 . 23 2007 ΣΛΑΚ ΜΕΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ 170297 ΚΡ11 00:59.21 . 24 2007 ΜΟΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΟΚ 176318 ΚΡ11 00:59.90 . 25 2007 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΕΑΤΕΚ 175554 ΚΡ11 01:00.21 . 26 2007 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ 179554 ΚΡ11 01:07.13 . 27 ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ 2007 ΚΑΒΒΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΗΣ 180091 ΚΡ11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003 http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355 Σελ. 1 από 83 Κυρ 28.01.2018 18:13

Embed Size (px)

Transcript of ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ...

Page 1: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 1ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ168589 ΚΡ11 00:42.31.1

2007∆ΙΝΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΡΗΣ170101 ΚΡ11 00:44.69.2

2007ΕΛΜΑΖΗ ΑΝΝΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ172412 ΚΡ11 00:44.81.3

2007ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΑΟΚ170634 ΚΡ11 00:45.14.4

2007ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ173114 ΚΡ11 00:47.00.5

2007ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΑΤΕΚ170160 ΚΡ11 00:47.61.6

2007ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ176205 ΚΡ11 00:48.30.7

2007ΠΑΓΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΗ ΠΑΟΚ174784 ΚΡ11 00:49.40.8

2007ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ169883 ΚΡ11 00:51.69.9

2007ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΟ ΜΑΚΕ∆170232 ΚΡ11 00:51.81.10

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ XANΘ174875 ΚΡ11 00:53.42.11

2007ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170753 ΚΡ11 00:53.72.12

2007ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170744 ΚΡ11 00:53.95.13

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170298 ΚΡ11 00:54.39.14

2007ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΟΚ169884 ΚΡ11 00:55.42.15

2007∆ΕΛΗΜΑΡΑ ΕΛΠΙ∆Α ΑΡΗΣ169797 ΚΡ11 00:56.81.16

2007ΜΑΛΑΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170314 ΚΡ11 00:57.05.17

2007ΠΟΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ XANΘ176304 ΚΡ11 00:57.28.18

2007ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΟΚ172408 ΚΡ11 00:57.82.19

2007ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΖΩΗ ΕΑΤΕΚ170164 ΚΡ11 00:58.05.20

2007∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΝΙΚΟΜΑΧΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170244 ΚΡ11 00:58.66.21

2007ΝΤΑΗ ΝΕΦΕΛΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170242 ΚΡ11 00:59.09.22

2007ΜΠΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.173861 ΚΡ11 00:59.10.23

2007ΣΛΑΚ ΜΕΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170297 ΚΡ11 00:59.21.24

2007ΜΟΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΟΚ176318 ΚΡ11 00:59.90.25

2007ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΕΑΤΕΚ175554 ΚΡ11 01:00.21.26

2007ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ179554 ΚΡ11 01:07.13.27

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

2007ΚΑΒΒΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΗΣ180091 ΚΡ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 1 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 2: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 2ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ XANΘ170653 ΚΡ12 00:41.15.1

2006ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ∆Η ΕΛΕΝΗ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ168116 ΚΡ12 00:41.31.2

2006ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΗΣ165937 ΚΡ12 00:45.54.3

2006ΤΣΙΩΤΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΑΡΗΣ170099 ΚΡ12 00:46.24.4

2006ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ167433 ΚΡ12 00:46.82.5

2006ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166062 ΚΡ12 00:47.30.6

2006ΧΟΤΖΑ ΠΑΜΕΛΑ XANΘ172040 ΚΡ12 00:47.45.7

2006ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΖΩΗ XANΘ167741 ΚΡ12 00:49.04.8

2006ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ XANΘ178649 ΚΡ12 00:49.18.9

2006ΤΣΙΑΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΟΚ165817 ΚΡ12 00:49.41.10

2006ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑ ΕΑΤΕΚ166339 ΚΡ12 00:49.64.11

2006ΡΙΖΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ XANΘ177209 ΚΡ12 00:50.00.12

2006ΧΑΤΖΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.168863 ΚΡ12 00:50.04.13

2006ΜΠΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.174000 ΚΡ12 00:50.16.14

2006ΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΕΑΤΕΚ171548 ΚΡ12 00:50.28.15

2006ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ XANΘ166294 ΚΡ12 00:50.33.16

2006ΜΠΑΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΑΤΕΚ168382 ΚΡ12 00:50.64.17

2006ΛΙΤΟΥ ΛΥ∆ΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166036 ΚΡ12 00:51.51.18

2006ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ169805 ΚΡ12 00:53.83.19

2006ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΑΠΟΛΚΑΛ181827 ΚΡ12 00:54.43.20

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2006ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178669 ΚΡ12

2006ΖΕΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΣΚΑΤΕΡ177868 ΚΡ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 2 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 3: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 3ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ165735 ΑΓ11 00:45.47.1

2007ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170758 ΑΓ11 00:46.51.2

2007ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΟΚ169892 ΑΓ11 00:47.28.3

2007ΚΕΧΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.173835 ΑΓ11 00:47.28

2007ΤΖΟΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ168251 ΑΓ11 00:47.45.5

2007ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘ173597 ΑΓ11 00:49.00.6

2007ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170247 ΑΓ11 00:51.27.7

2007ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΟΚ169899 ΑΓ11 00:52.99.8

2007ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘ170223 ΑΓ11 00:53.53.9

2007ΤΣΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΛΚΑΛ169923 ΑΓ11 00:54.21.10

2007ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.171572 ΑΓ11 00:54.44.11

2007ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ XANΘ177334 ΑΓ11 00:56.42.12

2007ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ173761 ΑΓ11 00:58.23.13

2007ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΑΤΕΚ170505 ΑΓ11 00:58.46.14

2007ΛΟΜΠΖΑΝΙΝΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ175496 ΑΓ11 01:00.24.15

2007ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΟΚ175134 ΑΓ11 01:00.67.16

2007ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ170531 ΑΓ11 01:03.48.17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 3 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 4: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 4ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΑΤΕΚ166328 ΑΓ12 00:42.70.1

2006ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ168590 ΑΓ12 00:47.21.2

2006ΤΕΡΒΙΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΚΑΛ166908 ΑΓ12 00:49.79.3

2006ΜΑΡ∆ΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ181233 ΑΓ12 00:56.50.4

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΙΩΝ

2006ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΗΣ175571 ΑΓ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 4 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 5: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 5ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΞΕΣΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ XANΘ170670 ΑΓ11 00:38.59.1

2007ΣΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΟΚ170326 ΑΓ11 00:42.42.2

2007ΒΟΣΝΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170746 ΑΓ11 00:43.97.3

2007ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘ173597 ΑΓ11 00:46.35.4

2007ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170312 ΑΓ11 00:47.10.5

2007ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘ169630 ΑΓ11 00:48.19.6

2007ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΟΚ169892 ΑΓ11 00:48.84.7

2007ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟΚ169895 ΑΓ11 00:49.39.8

2007ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΛΚΗΣ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ170096 ΑΓ11 00:51.76.9

2007ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘ170223 ΑΓ11 00:53.64.10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 5 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 6: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 6ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ169552 ΑΓ12 00:37.38.1

2006ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ166173 ΑΓ12 00:38.27.2

2006ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ XANΘ166717 ΑΓ12 00:40.35.3

2006ΚΟΥΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ165738 ΑΓ12 00:42.66.4

2006ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ171018 ΑΓ12 00:47.07.5

2006ΜΑ∆ΕΜΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ176914 ΑΓ12 00:55.27.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 6 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 7: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 7ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166557 ΚΡ11 00:38.37.1

2007ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΑΟΚ170634 ΚΡ11 00:38.47.2

2007ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙ ΑΡΗΣ169507 ΚΡ11 00:39.64.3

2007ΛΑ∆Α ΕΛΕΝΗ ΑΡΗΣ169874 ΚΡ11 00:40.99.4

2007ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170744 ΚΡ11 00:42.66.5

2007ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΕΑΤΕΚ170161 ΚΡ11 00:46.94.6

2007ΓΟΥΣΓΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ172414 ΚΡ11 00:47.28.7

2007ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176379 ΚΡ11 00:50.25.8

2007ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174594 ΚΡ11 00:51.95.9

2007ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΑΡΕΤΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ171495 ΚΡ11 00:54.13.10

2007ΣΤΕΡΓΙΟΥ ∆ΟΜΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ169924 ΚΡ11 00:55.46.11

2007ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μ ΝΟ ΜΑΚΕ∆176253 ΚΡ11 00:56.86.12

2007ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆176897 ΚΡ11 01:03.22.13

2007ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡ ΝΟ ΜΑΚΕ∆177164 ΚΡ11 01:06.14.14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 7 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 8: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 8ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006∆ΑΛΚΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΡΗΣ166341 ΚΡ12 00:36.60.1

2006ΣΙΑΜΠΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ166165 ΚΡ12 00:38.45.2

2006ΓΑΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΕΑΤΕΚ166340 ΚΡ12 00:38.69.3

2006ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ168598 ΚΡ12 00:40.66.4

2006ΓΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ ΕΑΤΕΚ166327 ΚΡ12 00:42.80.5

2006ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ169140 ΚΡ12 00:44.26.6

2006ΒΙΚΕΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166035 ΚΡ12 00:45.56.7

2006ΤΖΟΒΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ166223 ΚΡ12 00:49.41.8

2006ΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ166092 ΚΡ12 00:49.42.9

2006ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΟΚ166575 ΚΡ12 00:52.39.10

2006ΚΟΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ167075 ΚΡ12 00:54.26.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 8 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 9: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 9ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166251 ΚΡ11 02:45.54.1

2007ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ173114 ΚΡ11 02:49.74.2

2007ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ170568 ΚΡ11 02:58.82.3

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟΚ170321 ΚΡ11 03:04.35.4

2007ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ169883 ΚΡ11 03:04.96.5

2007∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166250 ΚΡ11 03:05.92.6

2007ΠΑΓΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΗ ΠΑΟΚ174784 ΚΡ11 03:08.55.7

2007ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ170169 ΚΡ11 03:32.02.8

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2007ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ168589 ΚΡ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 9 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 10: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 10ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ∆Η ΕΛΕΝΗ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ168116 ΚΡ12 02:38.51.1

2006ΣΤΑΜΠΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ171929 ΚΡ12 02:39.40.2

2006∆ΑΛΚΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΡΗΣ166341 ΚΡ12 02:39.60.3

2006ΜΠΟΥΣ∆ΟΥΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΑΠΟΛΚΑΛ166063 ΚΡ12 02:40.16.4

2006ΝΑΣΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟΚ166156 ΚΡ12 02:46.52.5

2006ΠΑΠΑΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΑΠΟΛΚΑΛ166356 ΚΡ12 02:51.50.6

2006ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ ΝΕΑΠΟΛΗ164677 ΚΡ12 02:52.42.7

2006ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ167795 ΚΡ12 02:53.31.8

2006ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166062 ΚΡ12 02:53.71.9

2006ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ167433 ΚΡ12 02:53.85.10

2006ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΑΤΕΚ166325 ΚΡ12 02:57.66.11

2006ΓΚΑΛΤΣΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ175338 ΚΡ12 02:58.17.12

2006ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΗΣ164953 ΚΡ12 03:01.20.13

2006ΜΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ XANΘ167840 ΚΡ12 03:01.78.14

2006ΟΚΑΝΤΑΡΙ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ XANΘ177173 ΚΡ12 03:03.30.15

2006ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ ΝΟΝΑ ΠΑΟΚ173121 ΚΡ12 03:03.35.16

2006ΚΑΛΟΜΕΝΙ∆ΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ166249 ΚΡ12 03:03.59.17

2006ΚΑΝΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ166545 ΚΡ12 03:13.59.18

2006∆ΟΝΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.173773 ΚΡ12 03:17.50.19

2006ΜΕΛΙΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166246 ΚΡ12 03:23.19.20

2006ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166057 ΚΡ12 03:23.45.21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 10 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 11: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 11ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΟΚ169894 ΑΓ11 02:38.40.1

2007ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΟΚ171599 ΑΓ11 02:50.47.2

2007ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΟ ΜΑΚΕ∆168326 ΑΓ11 02:53.34.3

2007∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ169793 ΑΓ11 02:56.47.4

2007ΒΟΣΝΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170746 ΑΓ11 02:57.63.5

2007ΣΙΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΟΚ174422 ΑΓ11 03:01.60.6

2007ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Ε.Α.Τ."ΑΛ.170104 ΑΓ11 03:09.02.7

2007ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ XANΘ170663 ΑΓ11 03:09.28.8

2007ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘ169630 ΑΓ11 03:11.76.9

2007ΧΑΛΕΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟ ΜΑΚΕ∆171378 ΑΓ11 03:21.44.10

2007ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ169919 ΑΓ11 03:22.90.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 11 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 12: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 12ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.Σ.Σ.2005165880 ΑΓ12 02:30.00.1

2006ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ169506 ΑΓ12 02:42.20.2

2006ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟΚ166576 ΑΓ12 02:42.67.3

2006ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΤΛΑΝ.ΘΕΣ165916 ΑΓ12 02:43.65.4

2006ΣΠΥΡΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ XANΘ166298 ΑΓ12 02:49.46.5

2006ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ166058 ΑΓ12 02:54.97.6

2006ΠΟΛΥΛΟΓΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ166052 ΑΓ12 02:55.99.7

2006ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΦΘ166839 ΑΓ12 02:56.70.8

2006ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ167784 ΑΓ12 02:57.62.9

2006ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ167792 ΑΓ12 02:59.12.10

2006ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ171675 ΑΓ12 03:00.46.11

2006ΠΡΑΣΣΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘ169631 ΑΓ12 03:26.96.12

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ

2006ΒΛΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ172204 ΑΓ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 12 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 13: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 13ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΧΑΛΚΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166012 ΚΡ12 06:26.65.1

2006ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ165938 ΚΡ12 06:34.12.2

2006ΚΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΑΤΕΚ166326 ΚΡ12 06:38.39.3

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2006ΤΣΙΓΚΑΝΗ ∆ΑΦΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166032 ΚΡ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 13 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 14: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 14ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΦΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166022 ΑΓ12 05:52.56.1

2006ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ172486 ΑΓ12 06:36.86.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 14 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 15: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 15ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ176205 ΚΡ11 01:25.34.1

2007ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ XANΘ170666 ΚΡ11 01:30.94.2

2007ΝΕ∆ΕΛΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170747 ΚΡ11 01:32.71.3

2007ΒΑΓΙΩΝΑ ΣΕΡΓΙΝΑ- ΡΕΓΓΙΝΑ ΕΑΤΕΚ170167 ΚΡ11 01:32.84.4

2007ΕΛΜΑΖΗ ΑΝΝΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ172412 ΚΡ11 01:33.03.5

2007ΚΡΥΩΝΑ ΤΖΕΜΜΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ169804 ΚΡ11 01:34.90.6

2007ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170754 ΚΡ11 01:36.95.7

2007ΝΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ171839 ΚΡ11 01:37.16.8

2007ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΟΚ172408 ΚΡ11 01:38.50.9

2007ΓΟΥΣΓΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ172414 ΚΡ11 01:38.70.10

2007ΠΑΣΧΑΛΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΑΤΛΑΝ.ΘΕΣ165440 ΚΡ11 01:39.26.11

2007ΚΕΧΑΓΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166244 ΚΡ11 01:40.79.12

2007ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΡΦ ΠΑΟΚ177641 ΚΡ11 01:42.01.13

2007ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ169798 ΚΡ11 01:44.83.14

2007ΠΑΠΟΥΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΟΚ176327 ΚΡ11 01:52.53.15

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2007ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆172378 ΚΡ11

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2007ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΟΚ169901 ΚΡ11

2007ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ179554 ΚΡ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 15 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 16: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 16ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΦΡΕΓΓΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ166055 ΚΡ12 01:23.62.1

2006ΜΑΝΙΚΑ ΤΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΕΑΤΕΚ166338 ΚΡ12 01:24.20.2

2006ΓΚΙΟΥΖΕΠΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒ ΑΡΗΣ166050 ΚΡ12 01:25.03.3

2006ΑΚΡΙΤΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ XANΘ166300 ΚΡ12 01:26.44.4

2006ΛΙΛΗ ΣΥΡΜΗ ΑΡΗΣ171574 ΚΡ12 01:26.99.5

2006ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΟΚ166162 ΚΡ12 01:30.17.6

2006ΥΦΑΝΤΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ XANΘ166303 ΚΡ12 01:30.56.7

2006∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.166989 ΚΡ12 01:31.46.8

2006ΛΙΤΟΥ ΛΥ∆ΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166036 ΚΡ12 01:32.29.9

2006∆ΑΚΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179411 ΚΡ12 01:33.16.10

2006∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΟΚ170655 ΚΡ12 01:33.48.11

2006ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ168097 ΚΡ12 01:35.51.12

2006ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ168598 ΚΡ12 01:37.24.13

2006ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΟΚ165740 ΚΡ12 01:39.04.14

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2006ΒΑΓΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ166324 ΚΡ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 16 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 17: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 17ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ168249 ΑΓ11 01:27.38.1

2007ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ164675 ΑΓ11 01:27.67.2

2007ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΡΗΣ169614 ΑΓ11 01:28.41.3

2007ΣΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΟΚ170326 ΑΓ11 01:29.49.4

2007ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ XANΘ170635 ΑΓ11 01:36.32.5

2007ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΛΚΗΣ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ170096 ΑΓ11 01:37.56.6

2007ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170312 ΑΓ11 01:40.44.7

2007ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ169918 ΑΓ11 01:43.50.8

2007∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ175135 ΑΓ11 01:49.09.9

2007ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ170531 ΑΓ11 01:49.43.10

2007ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΟΚ169900 ΑΓ11 02:04.71.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 17 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 18: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 18ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

26/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ171018 ΑΓ12 01:24.56.1

2006ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ166173 ΑΓ12 01:25.57.2

2006ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΑ ΑΣΤΕΡΙΑ168590 ΑΓ12 01:29.24.3

2006ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ171675 ΑΓ12 01:35.32.4

2006ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ XANΘ166714 ΑΓ12 01:38.96.5

2006ΚΑΛΑΙΤΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗ ΠΑΟΚ166527 ΑΓ12 01:40.80.6

2006ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ166257 ΑΓ12 01:41.80.7

2006ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ171494 ΑΓ12 01:46.33.8

2006ΜΑ∆ΕΜΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ176914 ΑΓ12 01:53.24.9

2006ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΟΚ166157 ΑΓ12 01:56.47.10

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2006ΜΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΑΟΚ172410 ΑΓ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 18 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 19: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 1ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181323 ΚΡ9 00:41.66.1

2009ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ180476 ΚΡ9 00:42.49.2

2009ΛΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ179126 ΚΡ9 00:42.71.3

2009ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181330 ΚΡ9 00:44.60.4

2009ΚΩΤΗ ΖΩΗ ΝΕΑΠΟΛΗ179330 ΚΡ9 00:45.92.5

2009∆ΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179940 ΚΡ9 00:45.94.6

2009ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179416 ΚΡ9 00:46.02.7

2009ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΟΚ179163 ΚΡ9 00:46.43.8

2009ΜΑΛΑΝ∆ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΟΚ179089 ΚΡ9 00:46.49.9

2009ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΟΚ179164 ΚΡ9 00:47.46.10

2009ΧΑΛΕΠΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆181419 ΚΡ9 00:47.77.11

2009ΠΟΓΚΑ ΑΝΤΩΝΕΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179420 ΚΡ9 00:48.50.12

2009ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΑΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆171022 ΚΡ9 00:48.78.13

2009ΤΑΧΤΣΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181787 ΚΡ9 00:50.87.14

2009ΣΜΑΡΑΓ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ XANΘ180469 ΚΡ9 00:51.18.15

2009ΜΠΑΓΙΑΤΟΓΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΟΚ180384 ΚΡ9 00:52.35.16

2009ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΑΤΕΚ180479 ΚΡ9 00:52.58.17

2009∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΣΟΦΙΑ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179191 ΚΡ9 00:53.95.18

2009ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ179410 ΚΡ9 00:56.72.19

2009ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΕΑΠΟΛΗ179417 ΚΡ9 00:57.31.20

2009ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179333 ΚΡ9 00:59.89.21

2009∆ΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ181842 ΚΡ9 01:00.13.22

2009ΒΑΛΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ181843 ΚΡ9 01:00.28.23

2009ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ179415 ΚΡ9 01:00.44.24

2009ΒΙΟΛΙΣΤΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179406 ΚΡ9 01:03.32.25

2009ΧΟΝ∆ΡΟΚΩΣΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181788 ΚΡ9 01:04.83.26

2009ΓΑΒΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179324 ΚΡ9 01:07.14.27

2009ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΟΚ180246 ΚΡ9 01:09.47.28

2009ΚΥΡΤΖΑΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179325 ΚΡ9 01:10.07.29

2009ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179193 ΚΡ9 01:12.73.30

2009ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ179340 ΚΡ9 01:12.85.31

2009ΠΑΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181324 ΚΡ9 01:18.16.32

2009ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ181304 ΚΡ9 01:18.69.33

2009ΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181322 ΚΡ9 01:23.71.34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 19 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 20: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 2ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑ ΑΠΟΛΚΑΛ174463 ΚΡ10 00:37.96.1

2008ΣΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174399 ΚΡ10 00:39.97.2

2008ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΟΚ174417 ΚΡ10 00:40.82.3

2008ΤΣΙΩΤΑ ∆ΑΝΑΗ ΑΡΗΣ174781 ΚΡ10 00:41.90.4

2008ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ169807 ΚΡ10 00:42.16.5

2008ΜΟΣΧΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176378 ΚΡ10 00:44.64.6

2008ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗ ΛΥ∆ΙΑ ΠΑΟΚ174381 ΚΡ10 00:45.23.7

2008ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ175339 ΚΡ10 00:45.81.8

2008ΚΑΡΑΜΦΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179465 ΚΡ10 00:45.94.9

2008ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175948 ΚΡ10 00:45.98.10

2008ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175325 ΚΡ10 00:46.35.11

2008ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ174462 ΚΡ10 00:46.75.12

2008ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΟΚ177935 ΚΡ10 00:47.21.13

2008ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181396 ΚΡ10 00:47.90.14

2008ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174401 ΚΡ10 00:48.02.15

2008ΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΑΟΚ181806 ΚΡ10 00:50.23.16

2008ΠΑΡΤΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΑΤΕΚ178041 ΚΡ10 00:50.29.17

2008Σ∆ΡΑΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ178798 ΚΡ10 00:50.47.18

2008ΞΥ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟΚ177180 ΚΡ10 00:51.40.19

2008ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΑΤΕΚ178426 ΚΡ10 00:53.51.20

2008ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ181240 ΚΡ10 00:54.19.21

2008ΧΟΝ∆ΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.178733 ΚΡ10 00:54.83.22

2008∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΑΤΕΚ180475 ΚΡ10 00:58.45.23

2008ΚΑΖΑΚΗ ΖΩΗ ΑΛΜΠΘΕΣ166984 ΚΡ10 00:59.70.24

2008ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179469 ΚΡ10 01:03.12.25

2008ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179409 ΚΡ10 01:03.37.26

2008ΓΚΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181316 ΚΡ10 01:15.67.27

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2008ΣΤΑΥΡΙΑΝΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΑΤΕΚ174730 ΚΡ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 20 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 21: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 3ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΜΑΣΩΝΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ179354 ΑΓ9 00:37.91.1

2009ΡΕΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ179448 ΑΓ9 00:39.48.2

2009ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΑΤΕΚ181237 ΑΓ9 00:40.71.3

2009ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΤΕΚ180478 ΑΓ9 00:43.98.4

2009ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΑΤΕΚ180480 ΑΓ9 00:44.26.5

2009ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΟΦΘ179397 ΑΓ9 00:45.92.6

2009ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ179449 ΑΓ9 00:47.32.7

2009ΠΑΓΩΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΟΚ179296 ΑΓ9 00:47.75.8

2009ΚΙΤΣΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΑΟΚ179432 ΑΓ9 00:47.78.9

2009ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ179162 ΑΓ9 00:48.26.10

2009ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179407 ΑΓ9 00:49.16.11

2009ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘ179398 ΑΓ9 00:49.17.12

2009ΚΕΜΕΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΠΟΛΗ179408 ΑΓ9 00:49.20.13

2009ΤΣΑΜΑΣΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179323 ΑΓ9 00:49.38.14

2009ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ179128 ΑΓ9 00:51.33.15

2009ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ XANΘ181524 ΑΓ9 00:54.67.16

2009ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181314 ΑΓ9 00:54.80.17

2009ΓΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΑΤΕΚ180471 ΑΓ9 00:54.97.18

2009ΠΑΠΑΓΕΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΠΟΛΗ179413 ΑΓ9 00:55.95.19

2009ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΕΑΤΕΚ181816 ΑΓ9 00:56.79.20

2009ΓΙΑΝΤΣΙ∆ΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179248 ΑΓ9 00:56.82.21

2009ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΚ179292 ΑΓ9 00:57.99.22

2009ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181790 ΑΓ9 00:58.76.23

2009ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181332 ΑΓ9 01:09.61.24

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2009ΛΙΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΠΟΛΚΑΛ179556 ΑΓ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 21 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 22: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 4ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008∆ΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ174378 ΑΓ10 00:34.09.1

2008ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175946 ΑΓ10 00:37.83.2

2008ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡ ΟΦΘ170226 ΑΓ10 00:37.90.3

2008ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΤΕΚ174726 ΑΓ10 00:41.72.4

2008ΒΑΙΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.Σ.Σ.2005177523 ΑΓ10 00:42.58.5

2008ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ ΠΑΟΚ174787 ΑΓ10 00:43.98.6

2008ΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΟΚ174789 ΑΓ10 00:44.71.7

2008ΤΥΧΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179334 ΑΓ10 00:46.09.8

2008ΝΙΚΟΥ∆ΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175954 ΑΓ10 00:48.19.9

2008ΖΑΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΤΕΚ178632 ΑΓ10 00:48.26.10

2008ΤΖΗΜΑΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ XANΘ181526 ΑΓ10 00:48.63.11

2008ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175951 ΑΓ10 00:48.88.12

2008ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175317 ΑΓ10 00:49.62.13

2008ΚΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΕΑΤΕΚ178042 ΑΓ10 00:50.76.14

2008∆ΟΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175945 ΑΓ10 00:51.03.15

2008ΖΑΠΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΑΤΕΚ178633 ΑΓ10 00:51.49.16

2008ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΑΤΕΚ175989 ΑΓ10 00:51.49

2008ΦΕΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.178757 ΑΓ10 00:53.15.18

2008ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΑΤΕΚ180470 ΑΓ10 00:56.48.19

2008ΜΠΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181942 ΑΓ10 00:56.88.20

2008ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ181398 ΑΓ10 00:57.03.21

2008ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙ ΝΕΑΠΟΛΗ178653 ΑΓ10 00:59.04.22

2008ΧΑΜΖΑΛΑΡΙ ΑΓΓΕΛΟ ΑΛΜΠΘΕΣ176591 ΑΓ10 01:00.88.23

2008ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181791 ΑΓ10 01:04.46.24

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2008ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175322 ΑΓ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 22 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 23: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 5ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΤΟΚΜΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ179446 ΚΡ9 00:54.70.1

2009ΝΑΣΙΟΥ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΚΗ ΑΡΗΣ179282 ΚΡ9 00:56.19.2

2009ΣΙΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΟΚ179086 ΚΡ9 00:57.83.3

2009ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΛΚΑΛ179447 ΚΡ9 01:00.93.4

2009ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ.Σ.Σ.2005178457 ΚΡ9 01:01.98.5

2009ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΟΚ181460 ΚΡ9 01:05.67.6

2009ΤΟΥΣΙΟΥ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ179338 ΚΡ9 01:06.02.7

2009ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179467 ΚΡ9 01:06.50.8

2009ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ XANΘ180464 ΚΡ9 01:19.66.9

2009ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ179342 ΚΡ9 01:51.20.10

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2009ΜΟΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΟΚ179361 ΚΡ9

2009ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179468 ΚΡ9

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2009ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181321 ΚΡ9

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΙΩΝ

2009ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΠΑΟΚ181170 ΚΡ9

2009ΚΟΥΤΜΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΒΟΝ ΠΑΟΚ179294 ΚΡ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 23 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 24: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 6ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ XANΘ174364 ΚΡ10 00:49.58.1

2008∆ΗΜΕΡΑ ΚΩΣΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΕΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ175340 ΚΡ10 00:50.76.2

2008ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ∆ΑΦΝΗ ΑΡΗΣ178775 ΚΡ10 00:56.30.3

2008ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175940 ΚΡ10 00:56.37.4

2008ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ179555 ΚΡ10 00:57.23.5

2008ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ ΑΘΗΝΑ ΕΑΤΕΚ174729 ΚΡ10 00:57.54.6

2008ΚΟΚΚΑΛΙ∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ174428 ΚΡ10 00:59.14.7

2008ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΟΚ174414 ΚΡ10 01:00.67.8

2008ΓΡΟΥΣΠΑ ΝΙΟΒΗ ΜΑΡΙΝΑ XANΘ180466 ΚΡ10 01:13.50.9

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2008ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΟΚ174416 ΚΡ10

2008ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΟΚ177730 ΚΡ10

2008ΝΕ∆ΕΛΚΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175321 ΚΡ10

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

2008ΣΤΑΘΗ ΖΩΗ ΑΠΟΛΚΑΛ174460 ΚΡ10

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2008ΠΕΤΡΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ174749 ΚΡ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 24 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 25: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 7ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179329 ΑΓ9 00:50.41.1

2009ΚΟΥΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΠΑΟΚ179087 ΑΓ9 00:59.32.2

2009ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΟΚ179360 ΑΓ9 01:00.28.3

2009∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179328 ΑΓ9 01:01.88.4

2009ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ XANΘ180465 ΑΓ9 01:04.23.5

2009ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179332 ΑΓ9 01:05.03.6

2009ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΡΗΣ179127 ΑΓ9 01:06.90.7

2009ΘΕΜΕΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΡΑΦΑ ΠΑΟΚ179091 ΑΓ9 01:08.21.8

2009ΚΡΣΤΙΤΣ ΛΟΥΚΑ ΠΑΟΚ179553 ΑΓ9 01:10.49.9

2009ΝΤΕΡΛΟΥΙΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝ XANΘ180585 ΑΓ9 01:15.32.10

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2009ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑ XANΘ180468 ΑΓ9

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΙΩΝ

2009ΤΣΕΠΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ XANΘ179359 ΑΓ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 25 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 26: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 8ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΤΣΙΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174269 ΑΓ10 00:44.82.1

2008ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ175677 ΑΓ10 00:50.17.2

2008ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΟΚ174380 ΑΓ10 00:54.54.3

2008ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΟΚ174413 ΑΓ10 00:57.30.4

2008ΤΑΧΜΑΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174313 ΑΓ10 00:57.43.5

2008ΓΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ ΑΡΗΣ175022 ΑΓ10 00:58.24.6

2008ΖΩΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙ ΝΕΑΠΟΛΗ169551 ΑΓ10 00:59.32.7

2008ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ XANΘ175363 ΑΓ10 00:59.35.8

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2008ΣΙΒΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ176328 ΑΓ10

2008ΒΑΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ179557 ΑΓ10

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΙΩΝ

2008ΚΑΡΒΟΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175320 ΑΓ10

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2008ΜΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ181303 ΑΓ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 26 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 27: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 9ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΜΙΧΑΗΛΟΥ∆Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174400 ΚΡ10 01:42.17.1

2008ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΟΚ174415 ΚΡ10 01:42.76.2

2008ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175950 ΚΡ10 01:43.92.3

2008ΚΑΡΑΜΦΙΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179466 ΚΡ10 01:52.10.4

2008ΚΟΡΕΞΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176377 ΚΡ10 02:01.04.5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 27 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 28: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 10ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΤΕΚ174727 ΑΓ10 01:31.86.1

2008ΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΟΚ174384 ΑΓ10 01:32.87.2

2008ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175311 ΑΓ10 01:36.72.3

2008ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΟΚ174412 ΑΓ10 01:37.61.4

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2008ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ175679 ΑΓ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 28 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 29: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 11ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΠΑΣΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΛΑΝ.ΘΕΣ175778 ΚΡ10 03:10.81.1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 29 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 30: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 12ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ174383 ΑΓ10 02:58.50.1

2008ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΟΚ174420 ΑΓ10 02:58.62.2

2008ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟΚ174410 ΑΓ10 03:00.65.3

2008ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174312 ΑΓ10 03:10.89.4

2008ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΟΚ174379 ΑΓ10 03:11.47.5

2008ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ.Σ.Σ.2005169861 ΑΓ10 03:11.98.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 30 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 31: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 1ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΚ169889 ΑΓ11 00:38.03.1

2007ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΟΚ169059 ΑΓ11 00:43.35.2

2007ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ169919 ΑΓ11 00:44.14.3

2007ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΟΘΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ171496 ΑΓ11 00:44.48.4

2007ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ173279 ΑΓ11 00:45.93.5

2007ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Ε.Α.Τ."ΑΛ.170104 ΑΓ11 00:46.14.6

2007ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ XANΘ170663 ΑΓ11 00:46.81.7

2007ΠΑΤΣΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ175567 ΑΓ11 00:47.29.8

2007ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΟΚ169899 ΑΓ11 00:47.43.9

2007ΜΠΕΡΕ∆ΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170310 ΑΓ11 00:48.73.10

2007ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ178040 ΑΓ11 00:52.19.11

2007ΣΕΝΚΑ ΑΝΤΩΝ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181952 ΑΓ11 00:53.11.12

2007ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΟΚ176600 ΑΓ11 00:55.06.13

2007ΠΑΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ XANΘ172236 ΑΓ11 00:56.36.14

2007ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179327 ΑΓ11 00:58.01.15

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2007ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ168249 ΑΓ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 31 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 32: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 2ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΣΠΥΡΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ XANΘ166298 ΑΓ12 00:40.76.1

2006ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΦΘ166839 ΑΓ12 00:42.36.2

2006ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ166058 ΑΓ12 00:43.33.3

2006ΚΑΛΑΙΤΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗ ΠΑΟΚ166527 ΑΓ12 00:45.24.4

2006ΒΛΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ172204 ΑΓ12 00:46.29.5

2006ΠΡΑΣΣΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘ169631 ΑΓ12 00:49.47.6

2006ΣΕΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178700 ΑΓ12 00:49.74.7

2006ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧ XANΘ168933 ΑΓ12 00:50.48.8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 32 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 33: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 3ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΝΕ∆ΕΛΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170747 ΚΡ11 00:41.71.1

2007ΒΑΓΙΩΝΑ ΣΕΡΓΙΝΑ- ΡΕΓΓΙΝΑ ΕΑΤΕΚ170167 ΚΡ11 00:42.61.2

2007ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΑΤΕΚ170507 ΚΡ11 00:43.46.3

2007ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΟΚ172408 ΚΡ11 00:43.83.4

2007ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170753 ΚΡ11 00:44.33.5

2007ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ XANΘ170666 ΚΡ11 00:44.98.6

2007ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170754 ΚΡ11 00:45.08.7

2007ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ173762 ΚΡ11 00:46.20.8

2007ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΡΦ ΠΑΟΚ177641 ΚΡ11 00:46.33.9

2007ΠΑΠΟΥΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΟΚ176327 ΚΡ11 00:46.33

2007ΑΙΓΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΡΗΣ172355 ΚΡ11 00:46.36.11

2007ΜΑΛΑΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170314 ΚΡ11 00:46.58.12

2007ΤΣΙΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170300 ΚΡ11 00:46.65.13

2007∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166250 ΚΡ11 00:47.74.14

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ XANΘ174875 ΚΡ11 00:48.25.15

2007ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176379 ΚΡ11 00:49.22.16

2007ΣΛΑΚ ΜΕΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170297 ΚΡ11 00:50.03.17

2007ΦΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ181840 ΚΡ11 00:51.62.18

2007ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆172378 ΚΡ11 00:51.86.19

2007ΚΥΡΙΑΤΖΗ ΛΥ∆ΙΑ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178671 ΚΡ11 00:52.96.20

2007ΚΑΒΒΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΗΣ180091 ΚΡ11 00:53.12.21

2007∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΝΙΚΟΜΑΧΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170244 ΚΡ11 00:56.54.22

2007ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΕΝΕΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ181451 ΚΡ11 00:58.62.23

2007ΝΤΑΗ ΝΕΦΕΛΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170242 ΚΡ11 00:59.02.24

2007ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΠΛΑΤΣΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170243 ΚΡ11 01:00.44.25

2007ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗ ΚΥΒΕΛΗ ΠΑΟΚ180387 ΚΡ11 01:03.20.26

2007ΤΡΙΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175952 ΚΡ11 01:05.03.27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 33 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 34: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 4ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΜΑΝΙΚΑ ΤΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΕΑΤΕΚ166338 ΚΡ12 00:38.19.1

2006ΑΚΡΙΤΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ XANΘ166300 ΚΡ12 00:39.36.2

2006∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.166989 ΚΡ12 00:39.45.3

2006ΣΚΡΕΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178668 ΚΡ12 00:40.53.4

2006ΠΑΠΑΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΑΠΟΛΚΑΛ166356 ΚΡ12 00:40.85.5

2006∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΟΚ170655 ΚΡ12 00:41.30.6

2006ΤΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166220 ΚΡ12 00:42.08.7

2006ΒΑΓΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ166324 ΚΡ12 00:42.94.8

2006ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166057 ΚΡ12 00:44.00.9

2006ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΟΚ165740 ΚΡ12 00:45.68.10

2006ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΑΤΕΚ166325 ΚΡ12 00:47.18.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 34 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 35: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 5ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΟΚ169894 ΑΓ11 01:08.66.1

2007ΞΕΣΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ XANΘ170670 ΑΓ11 01:12.78.2

2007ΣΙΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΟΚ174422 ΑΓ11 01:24.22.3

2007ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΟΘΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ171496 ΑΓ11 01:24.73.4

2007ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170312 ΑΓ11 01:25.04.5

2007∆ΗΜΟΥ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174406 ΑΓ11 01:26.33.6

2007ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.171572 ΑΓ11 01:28.27.7

2007ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΟΚ175134 ΑΓ11 01:29.13.8

2007ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΑΤΕΚ170505 ΑΓ11 01:30.91.9

2007ΧΑΛΕΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟ ΜΑΚΕ∆171378 ΑΓ11 01:30.99.10

2007ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170247 ΑΓ11 01:33.87.11

2007ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ169918 ΑΓ11 01:35.05.12

2007ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ170531 ΑΓ11 01:36.39.13

2007ΜΠΕΡΕ∆ΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170310 ΑΓ11 01:38.04.14

2007ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΟΚ176600 ΑΓ11 01:44.00.15

2007ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ173761 ΑΓ11 01:44.83.16

2007ΛΟΜΠΖΑΝΙΝΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ175496 ΑΓ11 01:45.03.17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 35 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 36: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 6ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΝΑΝΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΟΚ168098 ΑΓ12 01:12.89.1

2006ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ179353 ΑΓ12 01:14.32.2

2006ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ167784 ΑΓ12 01:19.58.3

2006ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ171675 ΑΓ12 01:20.47.4

2006ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ167792 ΑΓ12 01:21.17.5

2006ΠΑΠΑΚΟΝ∆ΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΑΤΕΚ172495 ΑΓ12 01:25.38.6

2006ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΡΙΩΝΣΕΡ177756 ΑΓ12 01:25.77.7

2006ΚΑΛΑΙΤΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗ ΠΑΟΚ166527 ΑΓ12 01:26.07.8

2006ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ166257 ΑΓ12 01:27.29.9

2006ΜΑ∆ΕΜΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ176914 ΑΓ12 01:29.76.10

2006ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ XANΘ166714 ΑΓ12 01:30.23.11

2006ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧ XANΘ168933 ΑΓ12 01:31.44.12

2006ΤΕΡΒΙΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΚΑΛ166908 ΑΓ12 01:32.40.13

2006ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΟΚ166157 ΑΓ12 01:34.01.14

2006ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.166980 ΑΓ12 01:35.27.15

2006ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΟΚ171600 ΑΓ12 01:35.99.16

2006ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΗΣ175571 ΑΓ12 01:36.04.17

2006ΠΡΑΣΣΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘ169631 ΑΓ12 01:39.47.18

2006ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ178518 ΑΓ12 01:40.25.19

2006ΡΟΥΝΤΑΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANΘ170662 ΑΓ12 01:41.32.20

2006ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ179341 ΑΓ12 01:48.10.21

2006∆ΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ178515 ΑΓ12 01:50.34.22

2006ΜΑΡΑΓΚΟΖΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178707 ΑΓ12 01:55.26.23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 36 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 37: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 7ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΠΑΓΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΗ ΠΑΟΚ174784 ΚΡ11 01:22.93.1

2007ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΟΚ169884 ΚΡ11 01:23.29.2

2007∆ΙΝΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΡΗΣ170101 ΚΡ11 01:24.15.3

2007∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166250 ΚΡ11 01:24.19.4

2007ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΑΤΕΚ170507 ΚΡ11 01:25.34.5

2007ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΟΚ169901 ΚΡ11 01:26.20.6

2007ΣΤΕΡΓΙΟΥ ∆ΟΜΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ169924 ΚΡ11 01:26.73.7

2007ΚΕΧΑΓΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166244 ΚΡ11 01:26.98.8

2007ΠΟΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ XANΘ176304 ΚΡ11 01:28.33.9

2007ΤΣΟΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΜΙΧΑΕΛΑ ΕΑΤΕΚ170162 ΚΡ11 01:29.55.10

2007ΤΣΙΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170300 ΚΡ11 01:30.85.11

2007ΑΙΓΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΡΗΣ172355 ΚΡ11 01:32.37.12

2007ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆176897 ΚΡ11 01:34.86.13

2007ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ169920 ΚΡ11 01:35.30.14

2007ΣΛΑΚ ΜΕΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170297 ΚΡ11 01:38.14.15

2007ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ170169 ΚΡ11 01:38.81.16

2007ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μ ΝΟ ΜΑΚΕ∆176253 ΚΡ11 01:42.68.17

2007∆ΕΛΗΜΑΡΑ ΕΛΠΙ∆Α ΑΡΗΣ169797 ΚΡ11 01:53.18.18

2007ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡ ΝΟ ΜΑΚΕ∆177164 ΚΡ11 01:54.75.19

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2007ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΕΑΤΕΚ175554 ΚΡ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 37 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 38: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 8ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006SABETIYAN MONA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡ12 01:08.30.1

2006∆ΑΛΚΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΡΗΣ166341 ΚΡ12 01:10.64.2

2006∆ΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΟΚ166314 ΚΡ12 01:11.76.3

2006ΣΙΑΜΠΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ166165 ΚΡ12 01:13.26.4

2006ΠΑΓΩΝΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΟΚ166222 ΚΡ12 01:14.31.5

2006ΛΙΛΗ ΣΥΡΜΗ ΑΡΗΣ171574 ΚΡ12 01:14.40.6

2006ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ167795 ΚΡ12 01:17.40.7

2006ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΑΤΕΚ166325 ΚΡ12 01:19.36.8

2006ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΟΚ166158 ΚΡ12 01:19.80.9

2006ΜΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ XANΘ167840 ΚΡ12 01:19.92.10

2006ΠΑΠΑΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΑΠΟΛΚΑΛ166356 ΚΡ12 01:20.24.11

2006ΥΦΑΝΤΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ XANΘ166303 ΚΡ12 01:21.04.12

2006∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.166989 ΚΡ12 01:21.35.13

2006ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ ΝΟΝΑ ΠΑΟΚ173121 ΚΡ12 01:21.82.14

2006ΤΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166220 ΚΡ12 01:21.93.15

2006ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΗΣ164953 ΚΡ12 01:22.61.16

2006ΟΚΑΝΤΑΡΙ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ XANΘ177173 ΚΡ12 01:23.96.17

2006ΚΑΚΑΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ Κ.Σ.Σ.2005167606 ΚΡ12 01:24.03.18

2006ΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ166092 ΚΡ12 01:24.05.19

2006ΓΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ ΕΑΤΕΚ166327 ΚΡ12 01:25.02.20

2006ΒΑΓΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ166324 ΚΡ12 01:25.18.21

2006ΚΑΛΟΜΕΝΙ∆ΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ166249 ΚΡ12 01:25.22.22

2006∆ΑΚΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179411 ΚΡ12 01:26.74.23

2006ΜΕΛΙΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166246 ΚΡ12 01:27.20.24

2006ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΑΤΕΚ167227 ΚΡ12 01:27.25.25

2006ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ168097 ΚΡ12 01:27.68.26

2006∆ΟΝΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.173773 ΚΡ12 01:27.68

2006ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ169140 ΚΡ12 01:27.91.28

2006ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΟΚ165740 ΚΡ12 01:28.84.29

2006ΣΚΡΕΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178668 ΚΡ12 01:29.52.30

2006ΚΑΝΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ166545 ΚΡ12 01:29.87.31

2006ΚΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176375 ΚΡ12 01:32.90.32

2006ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΟΚ166575 ΚΡ12 01:34.72.33

2006ΡΙΖΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ XANΘ177209 ΚΡ12 01:35.24.34

2006ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ176911 ΚΡ12 01:36.21.35

2006ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ169805 ΚΡ12 01:36.89.36

2006ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ XANΘ178649 ΚΡ12 01:37.01.37

2006ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ167332 ΚΡ12 01:38.38.38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 38 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 39: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 9ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΡΗΣ169614 ΑΓ11 03:23.56.1

2007ΤΖΟΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ168251 ΑΓ11 03:35.36.2

2007ΚΕΧΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.173835 ΑΓ11 03:37.28.3

2007ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170758 ΑΓ11 03:37.60.4

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2007ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ173279 ΑΓ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 39 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 40: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 10ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΝΑΝΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΟΚ168098 ΑΓ12 03:11.74.1

2006ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ XANΘ166717 ΑΓ12 03:13.58.2

2006ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΑΤΕΚ166328 ΑΓ12 03:17.21.3

2006ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ169506 ΑΓ12 03:25.32.4

2006ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ171494 ΑΓ12 03:36.90.5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 40 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 41: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 11ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΝΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ171839 ΚΡ11 03:27.06.1

2007ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΑΤΕΚ170160 ΚΡ11 03:40.02.2

2007ΚΥΡΙΜΛΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΟΚ169888 ΚΡ11 04:20.31.3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 41 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 42: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 12ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΟΚ166162 ΚΡ12 03:19.93.1

2006ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ XANΘ170653 ΚΡ12 03:22.57.2

2006ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΗΣ165937 ΚΡ12 03:24.02.3

2006ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ ΝΕΑΠΟΛΗ164677 ΚΡ12 03:28.59.4

2006ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166062 ΚΡ12 03:37.39.5

2006ΤΣΙΩΤΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΑΡΗΣ170099 ΚΡ12 03:38.76.6

2006ΜΠΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.174000 ΚΡ12 03:48.51.7

2006ΤΖΟΒΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ166223 ΚΡ12 03:51.09.8

2006ΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΕΑΤΕΚ171548 ΚΡ12 03:56.51.9

2006ΚΟΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ167075 ΚΡ12 03:56.84.10

2006ΛΙΤΟΥ ΛΥ∆ΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166036 ΚΡ12 04:16.96.11

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2006ΓΚΙΟΥΖΕΠΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒ ΑΡΗΣ166050 ΚΡ12

2006ΒΑΡ∆ΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166034 ΚΡ12

2006ΧΟΤΖΑ ΠΑΜΕΛΑ XANΘ172040 ΚΡ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 42 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 43: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 13ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΑΟΚ170634 ΚΡ11 03:03.55.1

2007ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166557 ΚΡ11 03:04.07.2

2007ΛΑ∆Α ΕΛΕΝΗ ΑΡΗΣ169874 ΚΡ11 03:05.40.3

2007ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙ ΑΡΗΣ169507 ΚΡ11 03:08.73.4

2007ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ169883 ΚΡ11 03:14.02.5

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170298 ΚΡ11 03:30.84.6

2007ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΟΚ169884 ΚΡ11 03:34.46.7

2007ΚΡΥΩΝΑ ΤΖΕΜΜΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ169804 ΚΡ11 03:35.95.8

2007ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΟ ΜΑΚΕ∆170232 ΚΡ11 03:46.57.9

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2007ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ170568 ΚΡ11

2007ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174594 ΚΡ11

2007ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166251 ΚΡ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 43 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 44: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 14ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΦΡΕΓΓΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ166055 ΚΡ12 02:59.17.1

2006ΧΑΛΚΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166012 ΚΡ12 03:00.17.2

2006∆ΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΟΚ166314 ΚΡ12 03:00.42.3

2006ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ165938 ΚΡ12 03:06.94.4

2006ΚΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΑΤΕΚ166326 ΚΡ12 03:10.67.5

2006ΠΑΓΩΝΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΟΚ166222 ΚΡ12 03:10.96.6

2006ΝΑΣΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟΚ166156 ΚΡ12 03:11.29.7

2006ΣΤΑΜΠΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ171929 ΚΡ12 03:16.89.8

2006ΜΠΟΥΣ∆ΟΥΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΑΠΟΛΚΑΛ166063 ΚΡ12 03:17.76.9

2006ΓΑΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΕΑΤΕΚ166340 ΚΡ12 03:22.82.10

2006ΤΣΙΓΚΑΝΗ ∆ΑΦΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166032 ΚΡ12 03:27.53.11

2006ΒΙΚΕΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166035 ΚΡ12 03:30.28.12

2006ΚΟΝΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ166098 ΚΡ12 03:30.52.13

2006ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ169140 ΚΡ12 03:45.16.14

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2006ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΖΩΗ XANΘ167741 ΚΡ12

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

2006ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΟΚ166158 ΚΡ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 44 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 45: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 15ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΟ ΜΑΚΕ∆168326 ΑΓ11 03:09.62.1

2007ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ165735 ΑΓ11 03:10.72.2

2007ΣΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΟΚ170326 ΑΓ11 03:10.90.3

2007ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ164675 ΑΓ11 03:13.00.4

2007∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ169793 ΑΓ11 03:16.69.5

2007ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ XANΘ170663 ΑΓ11 03:42.42.6

2007ΤΣΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΛΚΑΛ169923 ΑΓ11 03:44.02.7

2007ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘ169630 ΑΓ11 03:45.82.8

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2007ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΚ169889 ΑΓ11

2007ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΟΚ171599 ΑΓ11

2007ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟΚ169895 ΑΓ11

2007ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ XANΘ170635 ΑΓ11

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΙΩΝ

2007ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΟΚ169894 ΑΓ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 45 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 46: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 16ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΦΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166022 ΑΓ12 02:50.19.1

2006ΜΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΑΟΚ172410 ΑΓ12 02:53.67.2

2006ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ172486 ΑΓ12 03:01.25.3

2006ΠΟΛΥΛΟΓΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ166052 ΑΓ12 03:16.44.4

2006ΚΟΥΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ165738 ΑΓ12 03:23.50.5

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

2006ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ169552 ΑΓ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 46 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 47: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 17ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΒΟΣΝΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170746 ΑΓ11 06:17.35.1

2007ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘ173597 ΑΓ11 06:23.98.2

2007ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘ170223 ΑΓ11 06:39.46.3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 47 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 48: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 18ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.Σ.Σ.2005165880 ΑΓ12 05:27.55.1

2006ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟΚ166576 ΑΓ12 05:47.50.2

2006ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΦΘ166839 ΑΓ12 06:14.12.3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 48 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 49: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 19ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

27/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟΚ170321 ΚΡ11 06:22.59.1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 49 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 50: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 1ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΜΑΣΩΝΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ179354 ΑΓ9 00:44.23.1

2009ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΟΦΘ179397 ΑΓ9 01:02.08.2

2009ΘΕΜΕΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΡΑΦΑ ΠΑΟΚ179091 ΑΓ9 01:04.34.3

2009ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΡΗΣ179127 ΑΓ9 01:07.13.4

2009∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179328 ΑΓ9 01:10.65.5

2009ΖΗΣΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ ΑΡΗΣ180315 ΑΓ9 01:13.96.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 50 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 51: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 2ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175946 ΑΓ10 00:45.00.1

2008ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174271 ΑΓ10 00:45.72.2

2008ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175322 ΑΓ10 00:46.45.3

2008ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡ ΟΦΘ170226 ΑΓ10 00:46.82.4

2008ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΤΕΚ174726 ΑΓ10 00:47.34.5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 51 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 52: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 3ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΛΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ179126 ΚΡ9 00:52.87.1

2009ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΛΚΑΛ179447 ΚΡ9 01:09.56.2

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ

2009ΚΩΤΗ ΖΩΗ ΝΕΑΠΟΛΗ179330 ΚΡ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 52 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 53: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 4ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ169807 ΚΡ10 00:48.02.1

2008ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175950 ΚΡ10 00:49.08.2

2008ΤΣΙΩΤΑ ∆ΑΝΑΗ ΑΡΗΣ174781 ΚΡ10 00:57.46.3

2008ΚΟΡΕΞΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176377 ΚΡ10 00:59.19.4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 53 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 54: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 5ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179329 ΑΓ9 00:44.17.1

2009ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΑΤΕΚ181237 ΑΓ9 00:46.85.2

2009ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘ179398 ΑΓ9 00:50.26.3

2009ΤΣΕΠΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ XANΘ179359 ΑΓ9 00:50.60.4

2009ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΑΤΕΚ180480 ΑΓ9 00:51.35.5

2009ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ179162 ΑΓ9 00:52.35.6

2009ΑΡΑΠΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΩΡΙΩΝΣΕΡ178166 ΑΓ9 00:52.80.7

2009ΚΙΤΣΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΑΟΚ179432 ΑΓ9 00:53.34.8

2009ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΤΕΚ180478 ΑΓ9 00:55.88.9

2009ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΚ179292 ΑΓ9 00:55.98.10

2009ΚΡΣΤΙΤΣ ΛΟΥΚΑ ΠΑΟΚ179553 ΑΓ9 00:56.50.11

2009ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ172436 ΑΓ9 00:57.04.12

2009ΓΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΑΤΕΚ180471 ΑΓ9 00:57.13.13

2009ΡΕΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ179448 ΑΓ9 00:57.84.14

2009ΤΣΑΜΑΣΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179323 ΑΓ9 01:00.72.15

2009ΖΗΣΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΡΗΣ180314 ΑΓ9 01:01.16.16

2009ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑ XANΘ180468 ΑΓ9 01:02.28.17

2009ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΕΑΤΕΚ181816 ΑΓ9 01:02.64.18

2009ΓΙΑΝΤΣΙ∆ΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179248 ΑΓ9 01:04.00.19

2009ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181790 ΑΓ9 01:04.09.20

2009ΝΤΕΡΛΟΥΙΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝ XANΘ180585 ΑΓ9 01:25.55.21

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2009ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181332 ΑΓ9

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2009ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ XANΘ180465 ΑΓ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 54 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 55: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 6ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΤΕΚ174727 ΑΓ10 00:42.73.1

2008ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ.Σ.Σ.2005169861 ΑΓ10 00:44.15.2

2008ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΟΚ174412 ΑΓ10 00:44.66.3

2008ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175311 ΑΓ10 00:45.13.4

2008ΝΙΚΟΥ∆ΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175954 ΑΓ10 00:45.84.5

2008ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΟΚ174379 ΑΓ10 00:47.38.6

2008ΤΖΗΜΑΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ XANΘ181526 ΑΓ10 00:48.84.7

2008ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ ΠΑΟΚ174787 ΑΓ10 00:50.52.8

2008ΤΥΧΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179334 ΑΓ10 00:51.03.9

2008ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΑΤΕΚ175989 ΑΓ10 00:55.85.10

2008ΦΕΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.178757 ΑΓ10 00:55.91.11

2008ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175951 ΑΓ10 00:56.05.12

2008ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ170527 ΑΓ10 00:57.07.13

2008ΖΑΠΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΑΤΕΚ178633 ΑΓ10 00:57.41.14

2008∆ΟΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175945 ΑΓ10 00:57.47.15

2008ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181791 ΑΓ10 01:00.27.16

2008ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ170530 ΑΓ10 01:00.32.17

2008ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΑΤΕΚ180470 ΑΓ10 01:01.16.18

2008ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ181398 ΑΓ10 01:05.00.19

2008ΧΑΜΖΑΛΑΡΙ ΑΓΓΕΛΟ ΑΛΜΠΘΕΣ176591 ΑΓ10 01:07.23.20

2008ΖΑΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΤΕΚ178632 ΑΓ10 01:07.43.21

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2008ΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΟΚ174789 ΑΓ10

2008ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179941 ΑΓ10

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2008ΜΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ181303 ΑΓ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 55 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 56: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 7ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009∆ΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179940 ΚΡ9 00:48.89.1

2009ΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181323 ΚΡ9 00:49.10.2

2009ΜΠΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ XANΘ179358 ΚΡ9 00:49.51.3

2009ΜΑΛΑΝ∆ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΟΚ179089 ΚΡ9 00:54.38.4

2009ΤΖΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179326 ΚΡ9 00:54.93.5

2009ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179416 ΚΡ9 00:56.68.6

2009ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΟΚ179163 ΚΡ9 00:56.84.7

2009ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179468 ΚΡ9 00:57.19.8

2009∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΣΟΦΙΑ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179191 ΚΡ9 00:57.51.9

2009ΠΟΓΚΑ ΑΝΤΩΝΕΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179420 ΚΡ9 00:57.74.10

2009ΤΑΧΤΣΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181787 ΚΡ9 00:58.11.11

2009ΜΠΑΓΙΑΤΟΓΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΟΚ180384 ΚΡ9 00:58.45.12

2009ΣΜΑΡΑΓ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ XANΘ180469 ΚΡ9 00:58.49.13

2009ΧΑΛΕΠΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆181419 ΚΡ9 00:58.54.14

2009ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΑΤΕΚ180479 ΚΡ9 00:58.75.15

2009ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181321 ΚΡ9 00:59.60.16

2009ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΟΚ181460 ΚΡ9 01:01.35.17

2009ΒΙΟΛΙΣΤΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179406 ΚΡ9 01:02.81.18

2009ΚΥΡΤΖΑΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179325 ΚΡ9 01:02.93.19

2009ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ179410 ΚΡ9 01:05.01.20

2009ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179333 ΚΡ9 01:06.51.21

2009ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΕΑΠΟΛΗ179417 ΚΡ9 01:06.59.22

2009ΧΟΝ∆ΡΟΚΩΣΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181788 ΚΡ9 01:08.05.23

2009ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΟΚ180246 ΚΡ9 01:08.24.24

2009ΓΑΒΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179324 ΚΡ9 01:09.28.25

2009ΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181322 ΚΡ9 01:10.18.26

2009ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ179342 ΚΡ9 01:10.44.27

2009ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ XANΘ180464 ΚΡ9 01:11.66.28

2009ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ181304 ΚΡ9 01:14.29.29

2009ΠΑΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181324 ΚΡ9 01:16.15.30

2009ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179193 ΚΡ9 01:16.46.31

2009ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ179340 ΚΡ9 01:18.89.32

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

2009ΝΑΣΙΟΥ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΚΗ ΑΡΗΣ179282 ΚΡ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 56 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 57: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 8ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑ ΑΠΟΛΚΑΛ174463 ΚΡ10 00:44.80.1

2008ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΟΚ174415 ΚΡ10 00:47.09.2

2008ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181396 ΚΡ10 00:47.65.3

2008ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175948 ΚΡ10 00:51.72.4

2008ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ175339 ΚΡ10 00:53.82.5

2008ΜΟΣΧΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176378 ΚΡ10 00:54.51.6

2008ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174401 ΚΡ10 00:54.88.7

2008ΠΑΡΤΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΑΤΕΚ178041 ΚΡ10 00:56.42.8

2008ΧΟΝ∆ΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.178733 ΚΡ10 00:57.84.9

2008ΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΑΟΚ181806 ΚΡ10 00:58.24.10

2008ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΟΚ177730 ΚΡ10 00:59.47.11

2008ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179409 ΚΡ10 01:01.18.12

2008ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179469 ΚΡ10 01:01.62.13

2008ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΑΤΕΚ178426 ΚΡ10 01:01.96.14

2008ΤΣΑΚΝΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΟΚ179161 ΚΡ10 01:04.81.15

2008∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΑΤΕΚ180475 ΚΡ10 01:06.94.16

2008ΚΑΖΑΚΗ ΖΩΗ ΑΛΜΠΘΕΣ166984 ΚΡ10 01:08.16.17

2008ΓΡΟΥΣΠΑ ΝΙΟΒΗ ΜΑΡΙΝΑ XANΘ180466 ΚΡ10 01:11.32.18

2008ΓΚΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181316 ΚΡ10 01:21.72.19

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2008ΠΕΤΡΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ174749 ΚΡ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 57 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 58: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 9ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΚΟΥΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΠΑΟΚ179087 ΑΓ9 01:40.35.1

2009ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179332 ΑΓ9 01:44.84.2

2009ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ179449 ΑΓ9 01:50.35.3

2009ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ179407 ΑΓ9 01:52.72.4

2009ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ179128 ΑΓ9 01:57.58.5

2009ΠΑΓΩΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΟΚ179296 ΑΓ9 01:59.57.6

2009ΛΙΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΠΟΛΚΑΛ179556 ΑΓ9 02:00.59.7

2009ΠΑΠΑΓΕΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΠΟΛΗ179413 ΑΓ9 02:05.53.8

2009ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181314 ΑΓ9 02:09.45.9

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2009ΚΕΜΕΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΠΟΛΗ179408 ΑΓ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 58 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 59: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 10ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008∆ΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ174378 ΑΓ10 01:18.45.1

2008ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟΚ174410 ΑΓ10 01:20.71.2

2008ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174312 ΑΓ10 01:29.08.3

2008ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ175677 ΑΓ10 01:31.42.4

2008ΤΑΧΜΑΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174313 ΑΓ10 01:36.35.5

2008ΣΙΒΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ176328 ΑΓ10 01:37.56.6

2008ΚΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΕΑΤΕΚ178042 ΑΓ10 01:45.54.7

2008ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ175679 ΑΓ10 01:51.69.8

2008ΖΩΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙ ΝΕΑΠΟΛΗ169551 ΑΓ10 01:55.54.9

2008ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.176764 ΑΓ10 01:56.10.10

2008ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176376 ΑΓ10 01:58.16.11

2008ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175317 ΑΓ10 01:58.71.12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 59 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 60: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

# 11ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2009ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181330 ΚΡ9 01:35.81.1

2009ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ180476 ΚΡ9 01:37.26.2

2009ΚΟΥΤΜΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΒΟΝ ΠΑΟΚ179294 ΚΡ9 01:40.06.3

2009ΜΟΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΟΚ179361 ΚΡ9 01:41.63.4

2009ΣΙΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΟΚ179086 ΚΡ9 01:42.26.5

2009∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ170521 ΚΡ9 01:43.70.6

2009ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΠΑΟΚ181170 ΚΡ9 01:52.74.7

2009ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΑΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆171022 ΚΡ9 01:53.14.8

2009ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ.Σ.Σ.2005178457 ΚΡ9 01:53.53.9

2009ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΟΚ179164 ΚΡ9 01:54.55.10

2009ΤΟΚΜΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ179446 ΚΡ9 01:56.39.11

2009ΤΟΥΣΙΟΥ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ179338 ΚΡ9 02:02.69.12

2009ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179467 ΚΡ9 02:15.49.13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 60 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 61: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 12ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΣΤΑΥΡΙΑΝΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΑΤΕΚ174730 ΚΡ10 01:21.18.1

2008ΚΑΡΑΜΦΙΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179466 ΚΡ10 01:36.63.2

2008ΣΤΑΘΗ ΖΩΗ ΑΠΟΛΚΑΛ174460 ΚΡ10 01:38.16.3

2008ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΧΑΡΑ ΕΑΤΕΚ175565 ΚΡ10 01:39.17.4

2008ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175325 ΚΡ10 01:40.75.5

2008ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ∆ΑΦΝΗ ΑΡΗΣ178775 ΚΡ10 01:41.67.6

2008ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΟΚ174414 ΚΡ10 01:44.46.7

2008ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΟΚ177935 ΚΡ10 01:50.74.8

2008ΞΥ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟΚ177180 ΚΡ10 01:59.40.9

2008ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΕΑΤΕΚ181240 ΚΡ10 02:04.83.10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 61 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 62: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 13ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΚΑΡΒΟΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175320 ΑΓ10 01:43.21.1

2008ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ174383 ΑΓ10 01:46.47.2

2008ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174271 ΑΓ10 01:51.47.3

2008ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΟΚ174413 ΑΓ10 01:56.67.4

2008ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΟΚ174380 ΑΓ10 02:01.30.5

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2008ΒΑΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ179557 ΑΓ10

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

2008ΚΛΕΙ∆ΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ181940 ΑΓ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 62 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 63: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 14ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ XANΘ174364 ΚΡ10 01:46.87.1

2008ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ174462 ΚΡ10 01:50.94.2

2008ΝΕ∆ΕΛΚΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175321 ΚΡ10 01:52.19.3

2008ΚΑΡΑΜΦΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ179465 ΚΡ10 01:52.29.4

2008ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗ ΛΥ∆ΙΑ ΠΑΟΚ174381 ΚΡ10 01:56.42.5

2008ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ ΑΘΗΝΑ ΕΑΤΕΚ174729 ΚΡ10 01:58.19.6

2008ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΧΑΡΑ ΕΑΤΕΚ175565 ΚΡ10 02:00.86.7

2008ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΟΚ174416 ΚΡ10 02:01.47.8

2008ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.175940 ΚΡ10 02:03.02.9

2008ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ179555 ΚΡ10 02:04.83.10

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2008ΚΟΚΚΑΛΙ∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ174428 ΚΡ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 63 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 64: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 15ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΤΣΙΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174269 ΑΓ10 03:17.23.1

2008ΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΟΚ174384 ΑΓ10 03:27.02.2

2008ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΟΚ174420 ΑΓ10 03:31.36.3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 64 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 65: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)

# 16ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Πρωί

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2008ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΟΚ174417 ΚΡ10 03:36.10.1

2008∆ΗΜΕΡΑ ΚΩΣΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΕΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ175340 ΚΡ10 03:46.39.2

2008ΜΙΧΑΗΛΟΥ∆Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174400 ΚΡ10 03:47.82.3

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2008ΣΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174399 ΚΡ10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 65 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 66: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 1ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΛΑ∆Α ΕΛΕΝΗ ΑΡΗΣ169874 ΚΡ11 00:35.23.1

2007ΚΕΧΑΓΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166244 ΚΡ11 00:36.84.2

2007ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΑΤΕΚ170507 ΚΡ11 00:37.22.3

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170298 ΚΡ11 00:38.06.4

2007ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170744 ΚΡ11 00:38.34.5

2007ΠΟΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ XANΘ176304 ΚΡ11 00:38.62.6

2007ΠΑΣΧΑΛΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΑΤΛΑΝ.ΘΕΣ165440 ΚΡ11 00:38.70.7

2007ΤΣΙΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170300 ΚΡ11 00:38.78.8

2007ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΟ ΜΑΚΕ∆170232 ΚΡ11 00:39.28.9

2007ΜΑΛΑΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ170314 ΚΡ11 00:39.53.10

2007ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΟΚ169901 ΚΡ11 00:39.58.11

2007ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΕΑΤΕΚ175554 ΚΡ11 00:39.89.12

2007ΑΙΓΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΡΗΣ172355 ΚΡ11 00:40.36.13

2007ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ169920 ΚΡ11 00:40.57.14

2007ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ173762 ΚΡ11 00:40.58.15

2007ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μ ΝΟ ΜΑΚΕ∆176253 ΚΡ11 00:42.37.16

2007ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ174594 ΚΡ11 00:43.15.17

2007ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆176897 ΚΡ11 00:43.23.18

2007ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΖΩΗ ΕΑΤΕΚ170164 ΚΡ11 00:44.65.19

2007ΦΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ181840 ΚΡ11 00:45.62.20

2007∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΝΙΚΟΜΑΧΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170244 ΚΡ11 00:46.01.21

2007ΝΤΑΗ ΝΕΦΕΛΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170242 ΚΡ11 00:46.71.22

2007ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟ ΜΑΚΕ∆172378 ΚΡ11 00:46.85.23

2007ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡ ΝΟ ΜΑΚΕ∆177164 ΚΡ11 00:48.46.24

2007ΚΑΒΒΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΗΣ180091 ΚΡ11 00:48.67.25

2007ΠΑΡΑΣΙ∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178672 ΚΡ11 00:48.73.26

2007ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΠΛΑΤΣΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ170243 ΚΡ11 00:50.14.27

2007ΤΡΙΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ175952 ΚΡ11 00:52.71.28

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178701 ΚΡ11 00:55.20.29

2007ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΕΝΕΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ181451 ΚΡ11 00:57.27.30

2007ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.181315 ΚΡ11 00:58.16.31

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2007ΜΟΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΟΚ176318 ΚΡ11

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2007ΜΠΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.173861 ΚΡ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 66 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 67: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 2ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006SABETIYAN MONA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡ12 00:31.41.1

2006ΦΡΕΓΓΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ166055 ΚΡ12 00:31.93.2

2006ΜΠΟΥΣ∆ΟΥΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΑΠΟΛΚΑΛ166063 ΚΡ12 00:32.86.3

2006ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ167795 ΚΡ12 00:34.43.4

2006ΥΦΑΝΤΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ XANΘ166303 ΚΡ12 00:34.66.5

2006ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΗΣ164953 ΚΡ12 00:36.31.6

2006ΜΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ XANΘ167840 ΚΡ12 00:36.63.7

2006ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ ΝΟΝΑ ΠΑΟΚ173121 ΚΡ12 00:36.80.8

2006ΜΕΛΙΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166246 ΚΡ12 00:37.20.9

2006ΟΚΑΝΤΑΡΙ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ XANΘ177173 ΚΡ12 00:37.27.10

2006ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΑΤΕΚ167227 ΚΡ12 00:37.57.11

2006ΚΟΝΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ166098 ΚΡ12 00:37.79.12

2006ΚΑΚΑΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ Κ.Σ.Σ.2005167606 ΚΡ12 00:37.90.13

2006∆ΑΚΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ179411 ΚΡ12 00:37.94.14

2006ΒΑΡ∆ΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166034 ΚΡ12 00:38.04.15

2006ΤΣΙΓΚΑΝΗ ∆ΑΦΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166032 ΚΡ12 00:38.17.16

2006∆ΟΝΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.173773 ΚΡ12 00:38.46.17

2006ΚΑΝΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ166545 ΚΡ12 00:39.87.18

2006ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ168097 ΚΡ12 00:40.68.19

2006ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ176911 ΚΡ12 00:41.12.20

2006ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ167332 ΚΡ12 00:42.41.21

2006ΚΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176375 ΚΡ12 00:42.59.22

2006ΓΡΙΒΑ ΗΡΩ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΣΚΑΤΕΡ178670 ΚΡ12 00:43.17.23

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2006ΠΑΓΩΝΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΟΚ166222 ΚΡ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 67 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 68: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 3ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΞΕΣΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ XANΘ170670 ΑΓ11 00:33.16.1

2007ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΟΚ171599 ΑΓ11 00:33.32.2

2007ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΚ169889 ΑΓ11 00:33.74.3

2007ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ168249 ΑΓ11 00:35.37.4

2007∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ169793 ΑΓ11 00:35.85.5

2007∆ΗΜΟΥ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ174406 ΑΓ11 00:37.50.6

2007ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ173279 ΑΓ11 00:37.66.7

2007ΚΕΧΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Α.Τ."ΑΛ.173835 ΑΓ11 00:37.67.8

2007ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.171572 ΑΓ11 00:38.72.9

2007ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΑΤΕΚ170505 ΑΓ11 00:39.29.10

2007ΠΑΤΣΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ175567 ΑΓ11 00:40.05.11

2007ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Ε.Α.Τ."ΑΛ.170104 ΑΓ11 00:41.40.12

2007ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ169918 ΑΓ11 00:43.79.13

2007ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ173761 ΑΓ11 00:44.14.14

2007ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ178040 ΑΓ11 00:44.68.15

2007ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΟΚ169900 ΑΓ11 00:46.53.16

2007ΛΟΜΠΖΑΝΙΝΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ175496 ΑΓ11 00:47.06.17

2007ΣΕΝΚΑ ΑΝΤΩΝ Ε.Α.Τ."ΑΛ.181952 ΑΓ11 00:48.39.18

2007ΣΙΣΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ170529 ΑΓ11 00:49.73.19

2007ΠΑΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ XANΘ172236 ΑΓ11 00:50.10.20

2007ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ170526 ΑΓ11 00:52.75.21

2007ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ XANΘ177334 ΑΓ11 00:53.61.22

2007ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ179327 ΑΓ11 01:01.46.23

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2007ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΟΚ176600 ΑΓ11

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2007ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΟΚ175134 ΑΓ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 68 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 69: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 4ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.Σ.Σ.2005165880 ΑΓ12 00:31.47.1

2006ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟΚ166576 ΑΓ12 00:32.28.2

2006ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΤΛΑΝ.ΘΕΣ165916 ΑΓ12 00:32.51.3

2006ΝΑΝΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΟΚ168098 ΑΓ12 00:32.94.4

2006ΠΟΛΥΛΟΓΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ166052 ΑΓ12 00:34.88.5

2006ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΡΙΩΝΣΕΡ177756 ΑΓ12 00:35.50.6

2006ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΞΩΝ 40 ΕΚ167784 ΑΓ12 00:35.84.7

2006ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ172437 ΑΓ12 00:36.79.8

2006ΠΑΠΑΚΟΝ∆ΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΑΤΕΚ172495 ΑΓ12 00:38.37.9

2006ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ166257 ΑΓ12 00:38.62.10

2006ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ XANΘ166714 ΑΓ12 00:39.18.11

2006ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ171494 ΑΓ12 00:39.51.12

2006ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ170523 ΑΓ12 00:39.69.13

2006ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.166980 ΑΓ12 00:40.02.14

2006ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ178518 ΑΓ12 00:41.40.15

2006ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΟΚ166157 ΑΓ12 00:42.28.16

2006ΡΟΥΝΤΑΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANΘ170662 ΑΓ12 00:43.71.17

2006ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΟΚ171600 ΑΓ12 00:45.21.18

2006∆ΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ178515 ΑΓ12 00:46.74.19

2006ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ181857 ΑΓ12 00:47.71.20

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2006ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ179341 ΑΓ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 69 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 70: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 5ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΝΕ∆ΕΛΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170747 ΚΡ11 03:11.38.1

2007ΒΑΓΙΩΝΑ ΣΕΡΓΙΝΑ- ΡΕΓΓΙΝΑ ΕΑΤΕΚ170167 ΚΡ11 03:12.33.2

2007ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170754 ΚΡ11 03:27.98.3

2007ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΡΦ ΠΑΟΚ177641 ΚΡ11 03:35.92.4

2007ΠΑΠΟΥΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΟΚ176327 ΚΡ11 03:48.57.5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 70 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 71: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 6ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΓΚΙΟΥΖΕΠΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒ ΑΡΗΣ166050 ΚΡ12 02:54.65.1

2006ΜΑΝΙΚΑ ΤΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΕΑΤΕΚ166338 ΚΡ12 03:01.01.2

2006ΣΙΑΜΠΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ166165 ΚΡ12 03:02.71.3

2006ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166057 ΚΡ12 03:24.21.4

2006ΚΑΛΟΜΕΝΙ∆ΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ166249 ΚΡ12 03:27.23.5

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2006ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΟΚ166160 ΚΡ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 71 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 72: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 7ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ164675 ΑΓ11 03:00.03.1

2007ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟΚ169895 ΑΓ11 03:09.80.2

2007ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ XANΘ170635 ΑΓ11 03:20.86.3

2007ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΟΚ169059 ΑΓ11 03:31.08.4

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2007∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ175135 ΑΓ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 72 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 73: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

200m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 8ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΣΠΥΡΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ XANΘ166298 ΑΓ12 03:08.50.1

2006ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ166058 ΑΓ12 03:12.15.2

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

2006ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ179353 ΑΓ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 73 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 74: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 9ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007∆ΙΝΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΡΗΣ170101 ΚΡ11 01:36.10.1

2007ΝΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ171839 ΚΡ11 01:36.70.2

2007ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166557 ΚΡ11 01:38.91.3

2007ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΟΚ170568 ΚΡ11 01:41.52.4

2007ΚΡΥΩΝΑ ΤΖΕΜΜΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ169804 ΚΡ11 01:45.60.5

2007ΣΤΕΡΓΙΟΥ ∆ΟΜΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ169924 ΚΡ11 01:48.82.6

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟΚ170321 ΚΡ11 01:51.56.7

2007ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170753 ΚΡ11 01:54.57.8

2007ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ XANΘ174875 ΚΡ11 01:55.45.9

2007ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ XANΘ170666 ΚΡ11 01:57.42.10

2007ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176379 ΚΡ11 01:57.91.11

2007ΜΟΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΟΚ176318 ΚΡ11 02:10.54.12

2007ΜΠΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.173861 ΚΡ11 02:11.20.13

2007ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ169920 ΚΡ11 02:19.36.14

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

2007ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΑΤΕΚ170160 ΚΡ11

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2007ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ179554 ΚΡ11

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΙΩΝ

2007ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ166251 ΚΡ11

∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

2007ΚΥΡΙΜΛΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΟΚ169888 ΚΡ11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 74 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 75: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 10ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΟΚ166162 ΚΡ12 01:31.91.1

2006ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ XANΘ170653 ΚΡ12 01:32.08.2

2006ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΗΣ165937 ΚΡ12 01:36.79.3

2006ΝΑΣΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟΚ166156 ΚΡ12 01:37.13.4

2006ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ ΝΕΑΠΟΛΗ164677 ΚΡ12 01:38.69.5

2006ΛΙΛΗ ΣΥΡΜΗ ΑΡΗΣ171574 ΚΡ12 01:39.51.6

2006ΧΟΤΖΑ ΠΑΜΕΛΑ XANΘ172040 ΚΡ12 01:40.45.7

2006ΤΣΙΑΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΟΚ165817 ΚΡ12 01:41.12.8

2006ΤΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΛΚΑΛ166220 ΚΡ12 01:41.61.9

2006ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΖΩΗ XANΘ167741 ΚΡ12 01:43.11.10

2006ΤΣΙΩΤΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΑΡΗΣ170099 ΚΡ12 01:43.52.11

2006ΒΑΡ∆ΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166034 ΚΡ12 01:44.79.12

2006ΚΟΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ167075 ΚΡ12 01:45.10.13

2006ΕΥ∆ΟΞΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΟΚ166158 ΚΡ12 01:45.48.14

2006ΤΖΟΒΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΛΚΑΛ166223 ΚΡ12 01:47.04.15

2006ΜΠΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.174000 ΚΡ12 01:47.78.16

2006ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ XANΘ166294 ΚΡ12 01:48.58.17

2006ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑ ΕΑΤΕΚ166339 ΚΡ12 01:49.06.18

2006ΧΑΤΖΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε.Α.Τ."ΑΛ.168863 ΚΡ12 01:50.24.19

2006ΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΕΑΤΕΚ171548 ΚΡ12 01:50.28.20

2006ΜΠΑΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΑΤΕΚ168382 ΚΡ12 01:50.98.21

2006∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΟΚ170655 ΚΡ12 01:51.59.22

2006ΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ166092 ΚΡ12 01:53.11.23

2006ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ167332 ΚΡ12 01:57.34.24

2006ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΑΤΕΚ167227 ΚΡ12 01:58.19.25

2006ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ169805 ΚΡ12 01:59.08.26

2006ΚΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ176375 ΚΡ12 02:05.46.27

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2006ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΑΠΟΛΚΑΛ181827 ΚΡ12

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΙΩΝ

2006ΚΟΝΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ166098 ΚΡ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 75 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 76: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 11ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΟΘΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ171496 ΑΓ11 01:36.94.1

2007ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ165735 ΑΓ11 01:37.66.2

2007ΤΖΟΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΤΕΚ168251 ΑΓ11 01:43.40.3

2007ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.170758 ΑΓ11 01:44.06.4

2007ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΟΚ169892 ΑΓ11 01:44.21.5

2007ΣΙΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΟΚ174422 ΑΓ11 01:51.05.6

2007ΤΣΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΛΚΑΛ169923 ΑΓ11 01:55.23.7

2007ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΟΚ169899 ΑΓ11 01:57.25.8

2007ΧΑΛΕΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟ ΜΑΚΕ∆171378 ΑΓ11 01:58.58.9

2007ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΟΚ169059 ΑΓ11 02:01.69.10

2007ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ169919 ΑΓ11 02:02.96.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 76 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 77: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 12ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΑΤΕΚ166328 ΑΓ12 01:32.56.1

2006ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ XANΘ166717 ΑΓ12 01:32.71.2

2006ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ169506 ΑΓ12 01:38.49.3

2006ΚΟΥΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ165738 ΑΓ12 01:44.43.4

2006ΤΕΡΒΙΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΚΑΛ166908 ΑΓ12 01:47.01.5

2006ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΗΣ175571 ΑΓ12 01:50.73.6

2006ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΠΣΛ ΚΕΝΤΑ170522 ΑΓ12 01:52.84.7

2006ΒΛΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ172204 ΑΓ12 01:53.03.8

2006ΜΑΡ∆ΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΚΑΛ181233 ΑΓ12 01:59.77.9

2006ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧ XANΘ168933 ΑΓ12 02:11.71.10

2006ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο∆ΥΣ.ΘΕΣ.166980 ΑΓ12 02:13.48.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 77 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 78: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 13ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙ ΑΡΗΣ169507 ΚΡ11 01:30.42.1

2007ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΕΑΤΕΚ170161 ΚΡ11 01:44.86.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 78 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 79: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 14ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΧΑΛΚΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166012 ΚΡ12 01:24.88.1

2006ΚΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΑΤΕΚ166326 ΚΡ12 01:27.29.2

2006ΓΑΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΕΑΤΕΚ166340 ΚΡ12 01:28.87.3

2006ΓΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ ΕΑΤΕΚ166327 ΚΡ12 01:43.94.4

2006ΒΙΚΕΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166035 ΚΡ12 01:47.88.5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 79 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 80: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)

# 15ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2007ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΟ ΜΑΚΕ∆168326 ΑΓ11 01:30.08.1

2007ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΡΗΣ169614 ΑΓ11 01:31.37.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 80 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 81: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 16ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΟΦΗ

2006ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ169552 ΑΓ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 81 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 82: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 17ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006SABETIYAN MONA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡ12 10:46.66.1

2006∆ΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΟΚ166314 ΚΡ12 11:41.83.2

2006ΣΤΑΜΠΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ171929 ΚΡ12 11:52.68.3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 82 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13

Page 83: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 · ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 - 28 Ιαν 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΡΟΣΘΙΟ -

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26 - 28 Ιαν 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)

# 18ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

28/1/2018 Απογ.

Ονοµατεπώνυµο Ε.Γ. Σωµατείο Κατηγορία ΕπίδοσηΑΜ Βαθµ.Κ/ξη

2006ΦΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ166022 ΑΓ12 10:48.68.1

2006ΜΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΑΟΚ172410 ΑΓ12 11:03.66.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355

Σελ. 83 από 83Κυρ 28.01.2018 18:13