Ενεργειακά Συστήματα Πλοιου Θέμα 2

download Ενεργειακά Συστήματα Πλοιου Θέμα 2

of 18

 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ενεργειακά συστήματα πλοίου θέμα 2 - σύστημα αεριοστροβίλου/ατμοστροβίλου με LNG

Transcript of Ενεργειακά Συστήματα Πλοιου Θέμα 2

 • 2

  A. : 2014 2015

  Joule Rankine.1 . , 1.013 bar -161.6 C. , . () (). , , , . . , . () ( ) 20C , . ( ) , .

  . , .

  W GT MW 28

  Pa2 bar 19

  1 , . , 2009.

  1

 • T g3 C 1400

  *

  P0 bar 80

  *

  P bar 16

  *

  C 280

  N [] 24

  1:

  *

  ( ) , .

  1 : ( f2), ( a2) , ( g4) , , (ma , m f , mg) , (G T ) (W C F)

  . , /.

  1 bar 19 bar, r c=

  Pa2Pa1

  =19[ba r ]1[ba r ]

  =19 ( ) .

  c=0.85

  , a=1.4 ka=a1a

  =0.2857 . (6.31),

  15C, : T a2=T a1[1+rc

  k a1c

  ]=462.01C

  1.013 bar ( ) -161.6 C. , r cf=18.7562 2 cf=0.82 . ,

  2 , 19 bar. , 1.013 bar () , 1 bar .

  2

 • f=1.3062 k f= f1 f

  =0.2344 3 (6.31) ,

  T f2=T f1[1+r cf

  k f1 f

  ] = 27.36 C

  462.01 C -27.36 C, 19 bar. (6.41):

  m f[H u+c pf(T f2T 0)]b = ma[(1+ f )c pg(T g3T 0)c pa(T a2T 0)] 4

  ( H u = 50000kJkg

  ), 0 = 20 C ( , ).

  f /, f = m fma

  .

  f , :

  f =c pg (T g3T 0)c pa(T a2T 0)

  b[H u+c pf (T f2T 0)c pg(T g3T 0)]= 0.0245

  2%, Pg3=18.62 ba r . To 1.05 bar, r T=17.733 . =0.87 . g=1.33 k g=0.2481 . (6.32)

  g4 = T g3[1 (1r tk g)] = 657.61 C 5

  . , . (6.38)

  W GT = mma [c pg(T g3T g4)c pa(T a2T a1)]

  : 28 MW. ,

  3 H f , CH 4

  4 1 c pf(T f2T 0) . H u

  5 1400C

  3

 • ma =W G T

  m[c pg (T g3T g4)c pa(T a2T a1)]= 64.7780 kg

  s m=0.98 .

  A f m f = 1.5867

  kgs, mg = 66.3647

  kgs

  .

  (6.39)

  G T =W G Tm f H u

  =28000 kJ

  s

  50000 kJkg1.5867kgs

  = 0. 3529

  2 (m0) (m ) ,

  T g7 , T g9 , T g11 , 9 = 50 C

  . = m

  m0= 0.15

  /. 6:

  T g7 T 13Y+15 C ( )

  T g9 T 13X+15 C ( )

  T g11 120 C ( )

  = mg c pg = 76.09[kWK

  ]

  = 0.98 ().

  :

  (T g4T g11)=m0[h0+h (1+)h9]

  6 O g , ,

  4

 • A ,

  min (510 C , T g440 C ) = min(510 C , 617.61 C ) = 510 C

  / (, ). , 12 12, 11 11, . p = 0.82 .

  11 12 p =h12X 'h11Xh12Xh11X

  , h12X '

  ( Mollier). h12X . h13X . Mollier 7

  bar C kJ

  kg

  11X 1.1 95 398.0512X 18.8 95.2 400.2513X 18 207.11 ( = T s ) 884.58 (. )14X 18 207.11 ( = T s ) 2794.8 (. )X 16 280 2993.111 1.1 95 398.0512 83.8 95.2 405.5113 83 297.55 ( = T s ) 1331.4 (. )14 83 297.55 ( = T s ) 2755.5 (. )

  0 (Y) 80 510 3416.3 2: /

  , .

  O :

  7 , , .

  5

 • T g7 312.55 C ( . )

  T g9 222.11 C ( . )

  T g11 120 C ( )

  , . T g11=(T g11)min=120 C .

  B(T g4T g11) = m0[h0+h (1+)h9]

  m0 ( ) m0 = 11.2869kgs

  g4 g7 0 13 (), 14 ()

  B(T g4T g7) = m0[(h0h13Y)+ (hXh14X)]

  g7 T g7 = 343.95 C > T 13Y+15 = 312.55 C .

  g7 g9 13 14 (), 13 13 (),

  B(T g7T g9) = m0[(h13Yh12Y)+(h14Xh13X)]

  T g9 g9 = 164.11 C < T 13X+15 = 222.11C .

  . T g9 = 222.11 C . g9 g11 9 13

  B(T g9T g11) = m0[(1+)(h10h9)+(h13Xh12X)]

  m0 = 10.0503kgs

  T g7 = 382.24 > 312.55 C , T g11 = 178.90 > 120 C

  6

 • .

  .

  g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 (C)

  657.61 570.34 566.41 382.24 259.95 222.11 212.51 178.90

  3: (: / 50C )

  E 3 , ,

  , , .

  , m0 = 10.0503kgs

  ( #1) 76 bar ( 5% ) 15.2 bar, . , h1 = h0 = 3416.3

  kJkg .

  505.29 C. , m = 1.3920

  kgs ( 1%

  ) 15.2 bar ( 5% ) 8 , , 0.05 bar.

  A . , me2 = 6N = 624 = 144

  kgh

  = 0.04 kgs .

  . , . :

  8 ' 15.2 bar

  7

 • mD = m+m+m+V .

  , . , . (3.6.2):

  V . = 0.3

  m3

  day

  N V . = 0.0000832m3

  s.

  998 kgm3

  ( 20C).

  ,

  mD = 0.1987kgs

  q = 1400

  kJkg

  QD=mDq = 278.24kW .

  me1 =QD

  he1hc1[1]

  me1 ,he1 hc1 .

  . 2 ( ), 4 ( ), e ( ), 5 ( ), - - . .

  ,

  W AE = m0(h0hp1)+m4(h4h p2) [2]

  h p1 , h p2 , , ., h0h p1 h4hp2

  8

 • .

  . i1 i2 , (3.3.1) SL1 =

  h0 hi1h0 h p1

  [3a] SL2 =h4 hi2h4 h p2

  [3b] .

  . hEL = 0.02[(h0 hi1)+(h4 hi2)] [4].

  ,

  W wHP = m0(h0 h2) [5a]

  W wLP = m4(h4 he)+(m4me )(hehw) [5b]

  hw .

  W sLP =W wLP

  1+rML+r RL[6a]

  W sHP =W wHP

  1+rML+r RL[6b]

  rML r RL , .

  , rML = 0.035 (3.5%) , ( ).

  , h p1 = 2951.8kJkg

  h p2 = 2060.1kJkg

  . [2], :

  W AE = 20219.56.99 PS = 14871.70 kW 9

  80% ,

  W = 11897.36 kW = 16175.65 PS

  9 h4 = h p1

  9

 • . 5 . .. b = 0.8276 . f t = 1.01 . SL = f tb = 0.8358 . Y , SL1 = SL2 = SL . [3a], [3b] hi1 = 3028.05

  kJkg

  , hi2 = 2218.3kJkg

  . A [4]

  , hEL = 23.875kJkg .

  ( , ). 3 bar ( ) e. Mollier, he = 2740

  kJkg '

  he1 = he2 = 2740kJkg

  [1] me1 = 0.1156

  kgs

  me = 0.1556kgs

  ( & ).

  hw = 2242.2kJkg . [5a], [5b]

  W w = 8866.05 kW W w = 3902.19 kW

  [6a], [6b]

  W s = 8566.23 kWW s = 3770.03 kW

  W = 12336.5 kW = 16772.75 PS

  ' 0.1%. , ( 80%) W = 11897.36 kW = 16175.65 PS W = 12336.5 kW = 16772.75 PS . = 3.69% .

  10

 • , . .

  W kW 12376.79

  W kW 3786.41 W kW 8590.39

  SL - 0.8395

  f t - 1.01

  E

  h0 kJ

  kg3416.3

  .

  hi1 = h2 kJkg

  3026.4

  E

  h3 kJkg

  2993.1

  h4 kJkg

  3022.3

  .

  hi2 kJkg

  2214.6

  .

  hEL kJkg

  23.954

  hw = h5 kJkg

  2238.5*

  he = he1 = he2 kJkg

  2735

  m0 kg

  s10.0503

  ( ) m kgs

  1.5075

  ( ) m3 kgs

  1.3920

  11

 • ( 4) m4 kgs

  11.4423

  me (= me1+me2) kgs

  0.1559

  me1 kgs

  0.1159

  me2 kgs

  0.04

  mc kgs

  11.2864

  4:

  * ( 0.05 bar ) , 0.8667, )

  . 0.05 bar ( #6) 1 bar. ( = m7 = mc) , ( = mc1 = me1) , ( = mc2 = me2) .

  p = 0.82 . h6 = h ' 0.05 ba r = 137.77

  kJkg . H

  s6 = s ' 0.05 ba r = 0.4763kJkgK

  . 7' 1 bar, h7' = 138.04

  kJkg

  .

  p =h7 ' h6h7 h6

  [7].

  7 = 138.10kJkg

  m8h8 = mc1hc1+m7h7+mc2hc2+mw hw [8]

  8 , c1 , c2 w10 o .10 w

  5 .

  12

 • : m8 = m0+m = 11.5579kJkg

  ,

  mc1 = me1 = 0.1145kgs, hc1 = h(1 bar ,79.63 C) = 333.346

  kJkg

  11

  m7 = mc = 11.2864kgs

  mw = m = 0.01(1+)m0 = 0.1156kgs, hw = h(1 ba r , 20 C ) = 84

  kJkg

  [8], h8 = 139.35kJkg

  . 8 9 7, ' h9 = 139.47

  kJkg

  T 9 = 33.24 C

  50C. 10C, .

  , , T 9 = 33.24 C . , , .

  bar C KJ/kg Kg/sf1 1.013 -161.6 - 1.5867f2 19 -27.26 - 1.5867a1 1 15 - 64.7780a2 19 462 - 64.7780g3 18.62 1400 - 66.3647g4 1.05 657.61 - 66.3647g5 - 570.34 - 66.3647g6 - 566.41 - 66.3647g7 - 382.24 - 66.3647g8 - 259.95 - 66.3647g9 - 222.11 - 66.3647

  g10 - 212.51 - 66.3647g11 - 168.2812 - 66.3647

  11 , c1 ( ) 20 C 1 bar

  12 2 , .

  13

 • e 3 140.29 2740 0.1556e1 3 140.29 2740 0.1156e2 3 140.29 2740 0.04c1 1 79.63 333.446 0.1156c2 1 79.63 333.446 0.04w 1 20 84 0.1156

  bar C KJ/kg Kg/s

  0 80 510 3416.3 10.05031 76 505.29 3416.3 10.05032 15.2 294.29 3027.2 10.05033 15.2 280 2993.1 1.39204 15.2 293.46 3023.1 11.44235 0.05 32.88 2240.4* 11.28676 0.05 32.90 137.77 11.28677 1 32.94 138.10 11.28678 1 33.23 139.35 11.55799 2