Εξυπνο σπιτι 2

download Εξυπνο σπιτι 2

of 231

 • date post

  29-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  60
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Εγχειριδιο κατασκευης εξυπνου σπιτιου

Transcript of Εξυπνο σπιτι 2

 • . B.

  :

  , 2004

 • . B.

  :

  6 2004

  . .. . . .

  , 2004

 • . / .

  .. / B.

  Copyright / . , / . , 2004 . All rights reserved.

  , , , . , , , . .

  .

 • .

  ,

  .

  .

  , , ,

  , .

  .

  . ,

  ,

  .

  Wi-Fi, Bluetooth, IrDA, Dect 10.

  .

  , ,

  . ,

  .

  ,

  AUTOCAD 2004

  , , , , Bluetooth, Wi-Fi, IrDA,

  DECT, X10, AUTOCAD, , , ,

 • Summary

  The scope of this thesis was the creation of wireless networks in cases where these

  concern an area with smart capabilities. This was achieved with the help of modern

  technology and specifically with the choice of mechanisms of (mainly wireless, but also

  wired in some cases) aiming at the comfort, safety and quality of life of residents.

  In particular, a variety of technologies were studied that use the mechanisms of smart

  places/home, such as Bluetooth, Wi - Fi, IrDA, DECT, X10 etc technologies. There was

  an effort to understand the operation of the above technologies in order to use certain

  mechanisms that are based on them.

  In a way of a more practical interest, the ground plan of building (and in specific a

  hospital) was selected and a complete study and design of its network was made via smart

  equipment so that this meets the needs of each place. Emphasis was given in dealing with

  disabled persons and in their accommodation via this equipment.

  In the end of the study all of the above equipment was presented in the ground plan of the

  building with the help of AUTOCAD drawing program.

  Keywords

  Wireless Networks, Smart Houses, Technologies, Equipment, Bluetooth, Wi - Fi, IrDA,

  DECT, X 10, AUTOCAD, Hospital, Medicine, Ground plan, Disabled

 • 8

  .

  ,

  .

  , .

  .

 • 9

  ........................................................................................................... 21 1 ......................................................................................................... 23 23

  1.1 ; ..................................................................... 24 1.2 .................................................................................................................................. 24

  1.3 ................................................................... 24 1.4 ......................................................................... 25 1.5 ................................................... 25

  ....................................................................................................... 25 .................................................................................................. 26 ............................................................................................ 27

  2 ......................................................................................................... 28 ............................................................................................................ 28

  2.1 .................................................... 29 ........................................................................................................... 29 2.1.1 HellasCom .............................................................................................. 29

  - .................................................................................. 29 - ..................................................................................... 32

  2.1.2 ................................................................................ 32

  2.2 ................................................ 33 ........................................................................................................... 33 2.2.1 ...................................................................................................... 33 2.2.2 ................................................................................................ 34 2.2.3 ................................................................................. 36

  3 ......................................................................................................... 38 ..................................... 38

  3.1 39 3.1.1 ............................................. 39 3.1.2 ............................................................................ 39 3.1.3 ............................................................................................... 40 3.1.4 ....................................................................... 40 3.1.5 .................................................................... 41

 • 10

  3.2 ....................................................................... 43 3.2.1 .................................................................. 43 3.2.2 WLAN .............................................................................. 44

  3.2.2.1 HIPERLAN .......................................................................................... 44

  3.2.2.2 IEEE 802.11 ......................................................................................... 45

  3.2.2.3 Bluetooth .............................................................................................. 45

  3.3 Bluetooth .......................................................................... 46 3.3.1.................................................................................................. 46

  .......................................................................................... 46 .................................................................................................... 47 SIG ............................................................................................... 47 .................................................................................................... 48 .................................................................................................... 49 ............................................................................................. 49

  3.3.2 Bluetooth .............................................................. 50 ............................................................................................ 51 ..................................................................................... 52

  3.3.3 .............................................................................. 52 3.3.4 Bluetooth ...................................................................... 53 3.3.5 Hardware Bluetooth ......................................... 56 3.3.6 Bluetooth ..................................... 57 3.3.7 T Bluetooth ................................................................. 58

  3.4 Wi-Fi ................................................................................... 60 3.4.1 ................................................................................................ 60 3.4.2 ......................................................................... 61 3.4.3 ............................................................................. 64 3.4.4 802.11.................................................................... 65 3.4.5 IEEE 802.11 ........ 66

  IEEE 802.11 ..................................................................................................... 66

  IEEE 802.11a ................................................................................................... 66

  IEEE 802.11c ................................................................................................... 67

  IEEE 802.11d ................................................................................................... 67

  IEEE 802.11e ................................................................................................... 67

  IEEE 802.11f .................................................................................................... 67

  IEEE 802.11g ................................................................................................... 67

  IEEE 802.11h ................................................................................................... 67

  IEEE 802.11i .................................................................................................... 67

  3.4.6 802.11 .............................................................. 68 ...................................................................................................... 68 .......................................................................................................... 68 ........................................................................................... 69 .................................................................................... 69 ................................................................ 69 ......................................................................................... 69 Roaming ........................................................................................................... 70

 • 11

  ......................................................................................................... 71

  3.4.7 802.11 ....................................................................... 72 3.4.7.1 ............................................................................. 72 3.4.7.2 ........................................................ 74

  3.5 IrDA- ....................................................... 77 3.5.1 ................................................................................................ 77 3.5.2 IrDA ................................................................ 77 3.5.3 IrDA ..................................................... 78 3.5.4 ................................................................. 78 3.5.5 IrDA .................................................................. 80 3.5.6 IrDA ..................... 80

  IrDA ........................................................................ 81 IrDA ............................................ 81

  3.5.7 ...................................................................... 82 3.5.8 IrDA ......... 82

  2400bps 115.200bps ........................................................... 83 115.200bps ................................................................ 83 4Mbps (4) ............................................................................... 83

  3.5.9 IrDA .......................................... 83 3.5.10 -Ir Link Access Protocol (IrLAP) ............................................................................... 84

  3.5.11 rDA ............................................ 84 3.5.12 rDA ...................................................... 85 3.5.13 (Sniffing Device) ............................................................................................................... 85

  ........................................................................................... 86 ............................................................................... 86 IrLAP ............................................................................................ 86 IrLMP-Link Management Protocol ................................................................. 88

  3.5.14 IrLMP ................................................................................ 89 3.5.15 IrLMP ............................................................................... 89

  ..................................................................... 90

  3.5.16 ............................................................. 91 PDA .................................................................................................................. 91

  IR Modem ........................................................................................................ 91

  ........................................................................................................ 91

  3.6 DECT ................................................................................ 92 3.6.1 ................................................................................................ 92

  .......................................................................................... 92

  3.6.2 - DECT ................ 93 3.6.3 ...................................................................................... 96 3.6.4 DECT ..................................................................... 96 3.6.5 .......................................... 102 3.6.6 DECT GSM ...................................... 103

 • 12

  3.7 10 ........................................................................... 104 3.7.1................................................................................................ 104 3.7.2 10........................................................................ 104 3.7.3 10 .......................................................... 105

  4 ....................................................................................................... 108 & ................................................................................................... 108

  4.1 .............. 109 ......................................................................................................... 109 4.1.1 ............................................................................... 110 4.1.2 ................................................................................ 112 4.1.3 ................................................................. 114 4.1.4 .............................................................. 115 4.1.5 ................................................................... 116

  4.2 ............................................ 117 ......................................................................................................... 117 4.2.1 ......................................................... 117

  4.2.1.1 ..................................................................... 118 4.2.1.2 ................................................................................. 119 4.2.1.3 (, , ) ...... 120 4.2.1.4 .............................................. 123 4.2.1.5 ........................................................................ 124 4.2.1.6 ................................................................................. 124 4.2.1.7 (Monitoring) ......................................... 127 4.2.1.8 & .................................................................. 128 4.2.1.9 ......................................................................... 128 4.2.1.10 ........................................................................................................ 128 4.2.1.11 ............................................................ 129 4.2.1.12 ................................................. 129

  5 ....................................................................................................... 130 .................................................................................................................................... 130

  ......................................................................................................... 131

  5.1 ......................................... 131 5.1.1 ................................................................................................. 131

  E ............................................................... 131 A ............................................................. 131 ......................................................................................................... 132 ..................................................................................... 132 ......................................................................... 133 WC ................................................................................................................. 133

  WC (): ................................................................................................. 134

 • 13

  .................................................................................... 134

  5.1.2 ................................................................................................... 134 .......................................................................................... 134 ......................................................................................................... 135 ......................................................................................................... 135 ................................................................................................. 136 ..................................................................................... 136 WC ................................................................................................................. 137

  WC (): ................................................................................................. 137 & ............................................................ 137 ...................................................................................... 138 ......................................................................................... 138 ........................................................................... 139 ..................................................................................... 140 ...................................................................................... 140 / ................................................................................ 141

  5.1.3 .................................................................................. 141 .......................................................................................... 141 ......................................................................................................... 141 ....................................................................... 142 ................................................................................... 142 WC ................................................................................................................. 143

  WC () .................................................................................................. 143 ................................................................................... 144 .................................................. 144 / ............................................................................... 145

  5.1.4. ............................................................................... 145 .......................................................................................... 145 : ........................................................................................................ 145 ......................................................................................................... 146 ................................................................................................. 146 : ............................................................................................... 147 ............................................................................................. 148 ...................................................................................... 148 .............................................................. 148 WC ................................................................................................................. 149

  WC () .................................................................................................. 149

  5.1.5 .................................................................................... 150 .......................................................................................... 150 ...................................................................................................... 150 .................................................................................... 150 WC ................................................................................................................. 151

  WC () .................................................................................................. 151 ..................................................................................................... 151 ....................................................................................................... 151 / ................................................................................ 151

  5.2 ......................... 152 ......................................................................................................... 152

 • 14

  5.2.1 ................................................................. 152 ............................................................................ 152 ................................................................................ 152 .................................................................................... 153

  5.2.2 .......................................................... 154 ................................................ 154 ................................................................................. 154 ................................................................................................ 154 ................................................................................................ 155 ....................................................................... 155 .................................................................................... 155

  5.2.3 ........................................... 156 ................................................................................................ 156

  5.2.4 .............................................. 157 ........................................................ 157 ............................................................................................ 157 ..................................................................................... 158 ................................................................ 158

  5.2.5 ....................................................................... 159 ........................................................................... 159

  5.2.6 ......................................................... 160 ................................................................... 160 (VoIP) ................................................ 161 ........................................ 165

  5.2.7 ............................................... 167 DSL modem- - ................................................. 167 Access Points ( ) ............................................................... 169 (diversity) 5.2 dBi ... 170 6dBi ........................................................... 171 ......................................................................................................... 172 -Ethernet ............................................... 172 ( ) ................................... 173 USB ....................................................................................... 174 ( PDA) ........................................................... 175 ( ) ................................... 175 ..................................................................................... 176 Bluetooth .......................................................................... 177 Personal Digital Assistants (PDAs) ............................................................... 178

  Tablet PCs ...................................................................................................... 178

  luetooth PC-card .......................................................................................... 179 ..................................................................... 179 Dongle USB ................................................................................................... 179

  RS232 dongle ................................................................................................. 180

  ( Bluetooth) ..... 180 .............................. 186 laser ................................................................................................. 187 ......................................... 187

 • 15

  5.2.8 (Monitoring) ...... 189 ............................................................................ 189 Switcher ( ) .............................................. 190 ......................................................................................... 191 ................................................................ 192

  5.2.9 & ....................................... 193 ................................................................................................. 193 ............................................................................................. 193

  5.2.10 ........................ 194 5.2.11 ................................ 196 5.2.12 ............................................. 197

  ................................................................................................... 199 ................................................................................. 201

  6 ....................................................................................................... 202 ..... 202

  6.1 .................................................................................................. 203 6.2 ........................................ 203 6.3 ............... 204 6.4 ............. 205 6.5 Bluetooth .............................................................................. 206 6.6 ..... 207

  7 ....................................................................................................... 208 , & Wi-Fi ............................... 208

  7.1 ................................................................................................................. 209

  7.1.1 .................................................. 209 7.1.2 .................................................... 210 7.1.3 ................................................................................................ 210 7.1.4 ......................................................................... 211

  7.2 Wi-Fi ................................................. 213 ......................................................................................................... 213 7.2.1 802.11b: ...... 214 7.2.2 : ............................................................................. 215 7.2.3 ......................................... 215

  7.2.3.1 WLAN .......................................................... 216 7.2.3.2 WLAN ............ 218 7.2.3.3 WLAN ............................. 218 7.2.3.4 WLAN ............... 219

 • 16

  7.2.4 ................................................................................ 220

  7.3 ...................................................................... 222 7.2.6.1 .......................................... 223 7.2.6.2 ................................................... 225

  7.4 .................................................................. 226 7.5 Wi-Fi ................................................................... 228

  ............................................................................................... 229

  ............................................................................................... 230

 • 17

  3.1.1 ............................................ 39 3.1.2 ..................................................................... 39 3.1.3 ....................................................... 40 3.1.4 41 3.2.1 802.11 ............................................................ 45 3.3.1 () Piconet Slave,(b)Piconet

  Slave,(c) Scatternet .............. 53 3.3.2 hardware Bluetooth .................................................. 57 3.3.3 Bluetooth ............................................... 58 3.3.4 Bluetooth ..................................... 59 3.4.1 ............................................................... 60 3.4.2 ad-hoc .......................................................................................... 61 3.4.3 Hardware Access Point ........................................................................... 62 3.4.4 Software Access Point ............................................................................. 62 3.4.5 Access Points ........................................................ 63 3.4.6 Access Points 2 .................... 64 3.4.7 Access Points

  ................................................................................................................... 64 3.4.8. Roaming access point .......................................................... 71 3.5.1 IrDA .............................................................................. 78 3.5.2 ..... 80 3.5.3 ........................................................................ 80 3.5.4 ..................................................... 81 3.5.5 ........................... 82 3.5.6 IrLAP .................................................................................... 87 3.5.7 IrLAP .................................................................................... 88 3.5.8 IrLMP ................................................................... 90 3.6.2 DECT ..................................................... 95 3.6.2

  DECT ................................................................................................................... 97

  3.6.3 DECT ................................................................. 98

  3.6.4 ntracell ................................................................................. 99 3.6.5 ntercell ................................................................................. 99 3.7.1 10, 1 ......................................................... 106 3.7.2 10, 2 .......................................................... 106 3.7.3 10, 3 ......................................................... 106 4.2.1 ....................................................................... 129 5.2.1 .................................................................... 152 5.2.2 ....................................................................... 153 5.2.3 ............................................................................ 153 5.2.4 .......................................................................... 154 5.2.5 ....................................................................................... 155 5.2.6 ........................................................................................ 155 5.2.7 .............................................................. 155

 • 18

  5.2.8 ........................................................................... 156 5.2.9 ................... 156 5.2.10 ............................................. 157 5.2.11 ............... 158 5.2.12 ........................................................................... 158 5.2.13 ............................................................................ 159 5.2.14 ................................................................ 159 5.2.15 ............................................................ 160 5.2.16 .............. 163 5.2.17 ............................. 163 5.2.18 ........................................................ 165 5.2.19 odem . router, switch ....................................................................... 167 5.2.20 Access point ........................................................................................ 169 5.2.21 5.2 dBi ............................ 170 5.2.22 5.2dBi .......................... 170 5.2.23 6dBi ................................................ 171 5.2.24 ....................................................... 171 5.2.25 ................................................... 171 5.2.26 ..................................... 172 5.2.27 PCI Card .............................................................................................. 173 5.2.28 USB ............................................................................. 174 5.2.29 PDA ................................................... 175 5.2.30 ( ........................... 176 5.2.31 ........................................................................... 177 5.2.32 Bluetooth ................................. 177 5.2.33 Personal Digital Assistants (PDAs)..................................................... 178 5.2.34 Tablet PCs ........................................................................................... 179 5.2.35 luetooth PC-card ............................................................................... 179 5.2.36 .......................................................... 179 5.2.37 Dongle USB ........................................................................................ 180 5.2.38 RS232 dongle ...................................................................................... 180 5.2.39 Bluetooth ... 181 5.2.40 .............................................................. 184 5.2.41 ................... 186 5.2.42 laser Bluetooth ......................................... 187 5.2.43 .............................. 188 5.2.44 ................................................................. 189 5.2.45 Switcher ...................................... 190 5.2.46 ............................................................................... 191 5.2.47 ............................... 193 5.2.48 ...................................................................................... 193 5.2.49 ............................................................... 194 5.2.50 (.. ) ........ 194 5.2.51 ..................................................... 196 5.2.52 , ,

  . .......................................................... 197 5.2.53 ......................................................................................... 199 5.2.54 ................ 200 5.2.55 .............................................. 200

 • 19

  5.2.56 ................................................................. 201 7.1.1 ............................................................. 210 7.2.1 WLAN ............................................. 217 7.2.2 WLAN ................................ 219 7.2.3 ........................................... 220 7.2.4 .................................................... 221 7.4.1

  (switch) LAN/WAN Modem/ . ............... 227

 • 20

  3.6.1 DECT .................................................. 101 4.1.1 ............................................................... 111 4.1.2 ................................................................ 113 4.1.3 .................................................... 114 4.1.4 .................................................. 115 4.1.5 ...................................................... 116 5.2.1 DSL modem- -

  ......................................................................................................... 168 5.2.2 , 5.2

  dBi ...................................................................................................................... 171

  5.2.3 6dBi .... 172 5.2.4 ..................................... 173 5.2.5

  ............................................................................................... 182 5.2.6 . 183 5.2.7

  .............................................................................................................. 184 5.2.8 ............................................... 185 5.2.9 .. 185 5.2.10

  ...................................................................................................... 189 5.2.11 Switcher (

  ......................................................................................................... 191 5.2.12 .......................... 192 7.1.1 .......... 212 7.2.1 ......... 224 7.2.2

  .................................. 225 7.2.3

  ........................................... 226

 • 21

  .

  . ,

  / .

  ,

  ,

  , ,

  -

  - .

  :

  ,

  . ,

  .

  .

  .

  . ,

  .

 • 22

  Autocad 2004 .

  ,

  .. , Wi-Fi

  .

  ,

  ,

  .

 • 1 &

  23

  1

 • 1 &

  24

  1.1 ;

  , .

  ,

  . ,

  .

  , :

  .

  1.2

  .

  , , .

  , ,

  ..

  1.3

  . .

  .

 • 1 &

  25

  1.4

  . ,

  98.000 ,

  8 .

  , $29

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  , .

  .

  1.5

  (server)

  , ,

  , .

  , , .

 • 1 &

  26

  server, ,

  , (PDA).

  1.

  2. ,

  3. ( bar code )

  4. ,

  , DVD ..

  5.

  6. ,

  7.

  , .

  8.

  1.

  (PDA)

  ,

  2. , PDA

  whiteboard.

  PDA

 • 1 &

  27

  PDA.

  /

  Wi-Fi.

  laser ( bar code ).

  .

  ,

 • 2

  28

  2

 • 2

  29

  2.1

  ..

  .

  . ,

  .

  2.1.1 HellasCom

  E

  .

  HellasCom 1995

  ,

  .

  13 .

  : Intracom, Siemens, , Anco,

  Fulgor, Nexans, Tele-Cables, Raycap, Space, Uptec

  HellasCom HellasDom,

  ,

  .

  -

  HellasDom :

 • 2

  30

  .

  , ,

  , (,

  , ..)

  .

  . ,

  -

  .

  (-)

  . ,

  .

  . HellasDom,

  (1Gb, ),

  -.

  , , .

  .

  ( ).

  , ISDN, ADSL (

  ). HellasDom,

  .

  (PSTN, ISDN, ADSL),

  ,

  HellasDom. , HellasDom,

  ,

  , -

 • 2

  31

  -

  ( / ).

  .

  ""

  .

  (, , , .)

  ( ,

  , ..), .

  ,

  (

  ).

  Intellitubing. HellasDom,

  Intellitubing ( ""

  )

  .

  , .

  , , , .

  HellasDom,

  .

  , .

  -. HellasDom

  (, )

  ,

  ,

  .

 • 2

  32

  -

  ,

  .

  HellasDom

  .

  .,

  .

  ,

  360 . software,

  . ,

  ,

  .

  ,

  .

  2.1.2

  ellasCom

  .

  , :

  Ci In Sy Europe Clipsal

  Smart Home

  Step2Day Technology

  Dupline

 • 2

  33

  2.2

  ,

  .

  .

  .

  2.2.1

  1995, 5000

  10 .

  . 1997, 20

  .

  .

  ,

  :

  & :

  ,

  ,

  , ,

 • 2

  34

  ,

  .

  :

  :

  ,

  :

  , .

  :

  ,

  , , ..

  1500 ECU .

  2.2.2

  .

 • 2

  35

  .

  , ,

  . -

  ,

  .

  , ,

  .

  ,

  ,

  .. , ,

  . ,

  .

  .

  .

  , .

  .

  .

  .

  .

  . ,

  30 . ,

  . ,

  ,

  .

 • 2

  36

  .

  , .

  ,

  .

  1996 .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  2.2.3

  " "

  . ,

  ,

  ..

  ,

  .

  ..

  Joseph Rowntree

  " ".

  .

  , :

 • 2

  37

  ,

  .

  ,

 • 3

  38

  3

 • 3

  39

  3.1

  3.1.1

  .

  , ,

  , .

  , ,

  .

  3.1.1

  3.1.2

  ,

  .

  3.1.2

 • 3

  40

  3.1.3

  , , , .

  3.1.3

  3.1.4

  .

  .

  :

  -

  ,

 • 3

  41

  .

  .

  3.1.4

  3.1.5

  ( , , , )

  ( , , ).

  ,

  (

  10).

  .

 • 3

  42

  .

  ,

  ,

  Wi- Fi

  Buetooth

  IrDA

  Dect

  ,

  .

  :

  10

 • 3

  43

  3.2

  ,

  .

  (

  ), .

  , .., ,

  .

  3.2.1

  (Wireless Local Area Networks WLANs)

  .

  (spread-spectrum),

  ,

  . Wireless LAN :

  ,

  ,

  ,

  .

  :

  ETSI (European Telecommunications Standards Institute) High Performance

  European Radio LAN (HIPERLAN), IEEE (Institute of Electronic and Electrical

  Engineers) 802.11 WLAN Bluetooth.

  (Medium Access Control-MAC)

  OSI (Open Systems Interconnection)

 • 3

  44

  3.2.2 WLAN

  3.2.2.1 HIPERLAN

  HIPERLAN:

  ) HIPERLAN 1 (HIPERLAN/1):

  . HIPERLAN

  , . HIPERLAN/1

  .

  HIPERLAN/1

  one-to-one one-to-many.

  19Mbit/s, 5GHz.

  ) HIPERLAN 2 (HIPERLAN/2):

  (30m , 150m )

  IP,

  ATM UMTS.

  (Access Points)

  IP, ATM UMTS. HIPERLAN/2

  access points

  3 . , , ,

  ,

  (QoS) IP ATM. ,

  HIPERLAN/2 25Mbit/s,

  1 (5GHz).

 • 3

  45

  3.2.2.2 IEEE 802.11

  802.11

  . To 802.11b

  . ,

  802.11a

  ,

  .

  WLAN 802.11 . ,

  BSS (Basic Service Set),

  (Access Point - AP). APs

  (Distribution System - DS), WLAN

  BSS, APs DS, Extended Service Set (ESS),

  ( 1). (portal) 802.11

  802 WLAN.

  3.2.1 802.11

  3.2.2.3 Bluetooth

  Bluetooth -

  , 10m.

 • 3

  46

  , ,

  .

  3.3 Bluetooth

  3.3.1

  To Bluetooth

  . , , -

  .,

  , , ,

  ,

  ,

  , . - .

  :

  (ad-hoc networks)

  (synchronicity)

  , Bluetooth

  ,

  WPAN (Wireless Personal Area Network) .

  Harald Blaatand, Bluetooth ,

  940 981. Haralds

 • 3

  47

  .

  , Harald

  .

  , , .

  Harald ,

  , ' , , ,

  . gille,

  , . gille

  ,

  ,

  Bluetooth .

  Bluetooth

  1994 Ericsson Mobile Communications

  .

  , .

  .

  .

  .

  ,

  Ad-Hoc

  Infrastructure.

  SIG

  Bluetooth ,

  1998, SIG ( Special Interest Group ),

 • 3

  48

  ( ).

  SIG

  ( global

  standard ),

  . ,

  ,

  ,

  .

  SIG ,

  (Profile) .

  , ,

  ,

  Stack.

  . ,

  .

  , ,

  . ,

  .

  Bluetooth Specification

  . ,

  Bluetooth .

 • 3

  49

  Bluetooth Qualification Program

  .

  ,

  : ,

  , profiles .

  Blue Unit Ericsson Technology Licensing ,

  .

  (Profiles) 1.1

  .

  Internet Bridge , Ultimate Headset

  Automatic Synchronizer .

  (Internet Bridge)

  ,

  .

  Bluetooth

  .

  , .

  (Ultimate Headset),

  ,

  .

  (Automatic Synchronization) ,

  , .

  , PDA ,

 • 3

  50

  .

  .

  3.3.2 Bluetooth

  Bluetooth ( 10 m )

  s ( 100 m )

  720 kbps .

  Bluetooth

  2.4GHz ,

  (ISM ). IS 2.4465 2.4835 GHz

  23 1 MHz

  1 Mega-symbol . Bluetooth

  1MHz

  .

  .. FHSS - Frequency Hopping

  Spread Spectrum. Bluetooth 1600

  (hop rate),

  625 microseconds , .

  3 5

  .

  . , ISM

  ,

  ,

  .

 • 3

  51

  ISM ,

  , ,

  . frequency

  hopping .

  ,

  frequency hopping. ,

  ,

  .

  RF, :

  0 dBm (1mW), 10m

  -30 +20 dBm (100 mW),

  Bluetooth,

  : ,

  . ,

  .

  . ,

  Bluetooth

  .

  Bluetooth ,

  .

  .

  .

  . ,

 • 3

  52

  .

  ( ) .

  721 Kbps (asymmetric) 432

  Kbps.

  Piconet* Master

  7

  Slave, 255 slaves

  . slave

  master. slaves

  Piconets master Piconet slave ,

  Scatternet.

  * Bluetooth Bluetooth

  Piconet, ().

  Piconet , ..

  . Piconet

  ( Master Device ) ( Slave Device ).

  Piconets Bluetooth

  Scatternet. Piconet Pico

  Network.

  3.3.3

  Bluetooth

  ad-hoc

  (point-to-point) / (point-to-multipoint).

  .

  , Bluetooth

  Piconet, Piconets

 • 3

  53

  (ad-hoc), Scatternets.

  .

  Piconets

  . Piconet

  Piconet .

  , Bluetooth

  .

  ,

  Master Piconet,

  Slaves.

  Bluetooth Specification, Slaves

  Master. ,

  Master .

  3.3.1 () Piconet Slave,(b)Piconet

  Slave,(c) Scatternet

  3.3.4 Bluetooth

  .

 • 3

  54

  , ,

  ...

  .

  .

  , (, ...)

  . Bluetooth

  .

  . ,

  Bluetooth

  ,

  .

  .

  Bluetooth.

  Bluetooth ,

  Bluetooth

  .

  , .. .

  Bluetooth :

  Bluetooth (D_DDR).

  ( - ) set-up

  .

  .

  .

  .

  (frequency hopping).

 • 3

  55

  .

  ,

  Bluetooth Security Modes:

  1) : mode

  .

  .

  link-

  . 1

  2 .

  service-level:

  mode

  L2CAP.

  .

  link-level: mode

  L. link manager

  .

  2

  .

  ,

  .

  mode ,

  Bluetooth .

  .

  ,

  ,

 • 3

  56

  , .

  .

  ,

  .

  .

  3.3.5 Hardware Bluetooth

  (hardware) Bluetooth, (radio

  Bluetooth) , Host Controller. Host Controller

  , Link

  Controller (LC), CPU. ,

  host.

  luetooth:

  Link Controller

  (base band

  Bluetooth) ,

  ARQ . Link Controller

  .

  CPU,

  host.

  To Link Manager (LM), CPU. LM

  LM Link

  Manager Protocol (LMP)

 • 3

  57

  3.3.2 hardware Bluetooth

  3.3.6 Bluetooth

  Bluetooth

  .

  , Bluetooth

  Host Controller Interface (HCI).

  Bluetooth host,

  , Bluetooth.

  Service Discovery Protocol (SDP),

  RFCOMM ( ) Telephony Control

  protocol (TCS) (baseband)

  Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP).

  L2CAP

  Bluetooth.

  To SDP

  , ,

  .

 • 3

  58

  Ericsson Technology Licensing

  (software stack) HCI Driver,

  L2CAP, RFCOMM SDP, GAP, SDAP, and SPP (Generic

  Access Profile, Service Discovery Application Profile, Serial Port Profile)

  .

  3.3.3 Bluetooth

  3.3.7 T Bluetooth

  Bluetooth

  ,

  .

  ,

  .

  ,

 • 3

  59

  . Bluetooth

  .

  (.. ),

  . ,

  ,

  ,

  , .

  ,

  . To Bluetooth

  , .

  3.3.4 Bluetooth

 • 3

  60

  3.4 Wi-Fi

  3.4.1

  ,

  . ,

  , internet.

  , /

  , /.

  .

  ,

  : (

  GSM, GPRS), .

  , .

  3.4.1

 • 3

  61

  3.4.2

  (.. 802.11) .

  Ad-hoc peer-to-peer

  /, (interface) . /

  ' ,

  . /

  / bridge

  (bridging).

  3.4.2 ad-hoc

  access point base station. '

  access point hub,

  . access point

  /, /

  , file servers & Internet

  access point:

  hardware access point (HAP),

 • 3

  62

  3.4.3 Hardware Access Point

  software access points /

  .

  3.4.4 Software Access Point

  access point 2 .

  . access points 10 /,

  , ( ), 100 .

  /

  .

 • 3

  63

  O access points .

  access point

  / . access points

  ' ,

  access point ( 5).

  2 access points . 6

  7

  .

  access points

  , file servers .

  3.4.5 Access Points

 • 3

  64

  3.4.6 Access Points 2

  3.4.7 Access Points

  3.4.3

 • 3

  65

  802.3 Ethernet

  802.5 Token Ring

  802.3z Ethernet 100Base-T Fast Ethernet

  Bluetooth

  HomeRF

  IEEE 802.11

  ,

  . Bluetooth HomeRF

  , 802.11

  .

  3.4.4 802.11

  .

  802.11, Institute of Electrical and Electronic Engineers

  (IEEE)

  802.11

  , WLAN .

  OSI, (PHY, Physical Layer)

  (MAC, Medium Access Control).

  .

  ,

  802.11

 • 3

  66

  Ethernet.

  .

  3.4.5 IEEE 802.11

  IEEE 802.11

  1997 IEEE , .

  1 2 Mbps.

  , connectionless .

  FHSS (Frequency

  Hopping Spread Spectrum) DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

  915MHz , 2.4GHz , 5.2GHz 850nm

  900nm.

  ,

  .

  IEEE 802.11a

  OFDM 6 54 Mbps , 5.7GHz. OFDM (Orthogonal

  Frequency Division Multiplexing)

  .

  IEEE 802.11b

  Wi-Fi (Wireless Fidelity),

  1999.

  802.11 ,

  5.5Mbps 11Mbps DSSS.

  2,4GHz.

  .

 • 3

  67

  , .

  802.11b 802.11 ,

  .

  IEEE 802.11c

  (bridging) 802.11

  IEEE 802.11d

  (

  ).

  IEEE 802.11e

  QoS (Quality of Service) MAC (EDCF, Enhanced DCF

  HCF, Hybrid Coordination Function).

  IEEE 802.11f

  IAPP, Inter Access Point Protocol.

  IEEE 802.11g

  802.11b .

  IEEE 802.11h

  802.11a (DCS, Dynamic Channel Selection TPC,

  Transmit Power Control).

  IEEE 802.11i

  MAC .

 • 3

  68

  3.4.6 802.11

  2.4GHz . '

  .

  LAN 2.4GHz

  .

  . ( )

  .

  ( ,

  , ,

  .).

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  access points.

 • 3

  69

  , ,

  ,

  , , , ,

  .

  .

  (, , , )

  , .

  .

  .

  .

  WLAN

  .

  .

  :

  )

  FHSS

  DSSS.

  )

 • 3

  70

  802.11a 5.7GHz

  802.11b/g 2.4GHz.

  )

  .

  chipsets Texas Instruments

  22Mbps.

  .

  Wi-fi .

  ,

  .

  , 1999 WECA ,

  Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

  ,

  WLAN, ,

  . 3Com, Aironet, Apple,

  Breezecom, Cabletron, Compaq, Dell, Fujitsu, IBM, Intersil, Lucent Technologies,

  No Wires Needed, Nokia, Samsung, Symbol Technologies, Wayport, Zoom.

  IEEE 802.b .

  , Wi-Fi .

  .

  Roaming

  /

  access point, .

  access point

  .

 • 3

  71

  3.4.8. Roaming access point

  .

  802.11 (

  ) .

  ,

  . 802.11

  WEP (Wired Equivalent Privacy), ,

  . ,

  , WEP

  .

  VPN (Virtual Private Network)

  ..

  access point ()

  SSID (Service Set Identifier). K SSID

  . .

  , MAC (Access Control List)

  MAC

  . ,

  .

 • 3

  72

  3.4.7 802.11

  802.11 ,

  . ,

  ,

  . MAC

  :.

  (SS, Station Service)

  Authentication

  Deauthenticaton

  Privacy

  Data Delivery

  Y (DSS, Distribution System Service)

  . DS ( Distribution System)

  ( )

  .

  Association

  Disassociation

  Distribution

  Integration

  Reassociation

  3.4.7.1

  Authentication

 • 3

  73

  WLAN.

  LAN.

  .

  WLAN. 802.11

  .

  authentication

  Open system authentication

  ' , .

  .

  .

  Shared key authentication

  ,

  802.11 .

  .

  WEP, Wired Equivalent Privacy.

  De-authentication

  .

  . -

  .

  AP.

  Privacy

  40-bit. . RC4 PRNG

 • 3

  74

  RSA Data Security.

  AP ,

  . AP,

  AP

  ,

  Data Delivery

  IEEE 802.

  MAC

  MAC , .

  .

  , .

  3.4.7.2

  Association

  AP. AP,

  AP DS.

  DS .

  . AP AP

  .

  Disassociation

  AP AP

  DS. ,

  AP. AP

  , AP

 • 3

  75

  .

  AP,

  AP .

  .

  ..

  Re-association

  AP.

  AP .

  ,

  AP

  .

  AP , AP

  .

  .

  Distribution

  802.11 .

  MAC

  DS. DS

  .

  AP .

  Integration

  802.11 WLAN LANs

  . AP,

  .

  802.11

  .

 • 3

  76

  ( )

  :

  Mobility

  AP,

  AP , .

  2(MAC), AP ,

  3(), .

  . ,

  AP AP. WECA (Wireless

  Ethernet Compatibility Alliance) IEEE

  .

  , Mobile

  IP RFC2002. AP, "home

  agent". , AP

  "home agent".

  AP , IP

  .

  ,

  .

  DHCP ,

  .

 • 3

  77

  3.5 IrDA-

  3.5.1

  , Infrared Data

  Association (IrDA)

  . ,

  ,

  . IrDA,

  ,

  , IrDA,

  .

  Infrared Data Association (IrDA),

  150 :

  , , -- (point-to-point)

  . ,

  . ,

  IrDA, ISO.

  3.5.2 IrDA

  . ,

  .

  , ,

  . IrDA ,

  .

  IrDA.

 • 3

  78

  3.5.1 IrDA

  3.5.3 IrDA

  IrDA,

  :

  (Physical Layer): ,

  , .

  IrLAP: Link Access Protocol. .

  IrLMP: Link Management Protocol.

  LAP.

  IAS: Information Access Service.

  .

  3.5.4

  .

  .

  :

  TinyTP: Tiny Transport Protocol. , ,

  .

  .

 • 3

  79

  IrOBEX: T Object Exchange protocol.

  .

  IrCOMM: . .

  IR .

  IrLAN: (Local Area Network

  access). , , IR LAN

  .

  ,

  .

 • 3

  80

  3.5.2

  3.5.5 IrDA

  IrDA,

  . ,

  IrLAP.

  , . ,

  bits [1],

  [3]. [2] [3].

  3.5.3

  ,

  . :

  , , , format.

  3.5.6 IrDA

  . ,

 • 3

  81

  .

  , .

  IrDA

  IrDA, ,

  . ,

  20-30 . ,

  10

  .

  IrDA

  ,

  .

  15 30 .

  . 15 .

  3.5.4

 • 3

  82

  3.5.5

  3.5.7

  IrDA

  .

  10-

  .

  3.5.8 IrDA

  IrDA,

  : 2400bps 115.200bps, 1.152Mbps 4Mbps.

  9600bps,

  .

  .

  .

  .

 • 3

  83

  2400bps 115.200bps

  ( 2400bps

  115.200bps)

  , CRC

  .

  .

  115.200bps

  115.200bps, , o

  CRC

  . 1.152Mbps

  .

  , CRC

  .

  .

  4Mbps (4)

  1.152Mbps, , o CRC

  . (Pulse Position

  Modulation), .

  3.5.9 IrDA

  background light

  .

  . .

  1. : 3 V/m

  2. : 10 kilolux

 • 3

  84

  3. : 1000 lux

  4. : 1000 lux

  Bit (Bit Error

  Ratio-BER), o

  bit. BER

  10-8.

  3.5.10 -Ir Link

  Access Protocol (IrLAP)

  O IrLAP IrDA

  . IrLAP

  ,

  . IrLAP,

  .

  IrLAP: (master)

  (slave). To master

  . , master

  .

  3.5.11 rDA

  : ,

  .

  .

  . ,

  .

 • 3

  85

  3.5.12 rDA

  .

  .

  .

  .

  .

  3.5.13 (Sniffing

  Device)

  1.

  .

  .

  2.

  (XID) ,

  . XID

  slave.

  3.

  . ,

  .

  4. ,

  ( 2-3 sec)

  . ,

  .

 • 3

  86

  IrLAP ,

  . : ( Normal Disconnect

  Mode-NMD) (Normal Response Mode).

  O D

  . ,

  500 msec.

  ,

  .

  NRM .

  , ,

  frames

  .

  .

  ,

  IrLAP.

  . IrLAP 32-bit .

  .

  IrLAP

  , IrLAP

  . ,

  :

  1. :

  .

 • 3

  87

  2. : IrLAP

  .

  3. : IrLAP

  4. : IrLAP

  .

  .

  Frame

  Frame

  3.5.6 IrLAP

  IrLAP

  IrLAP

 • 3

  88

  3.5.7 IrLAP

  IrLMP-Link Management Protocol

  IrLMP

  IrLAP. IrLMP

  IrDA, :

  : LMP (clients)

  IrLAP .

  , :

  IrLAP.

  IrLAP

  (Information Access Service IAS).

  .

 • 3

  89

  3.5.14 IrLMP

  IrLMP IrL ,

  .

  LSAP (Logical Service Access Point):

  IrLMP ( ).

  LSAP-SEL (LSAP Selector): byte

  LSAP.

  LMP . byte 0x00 IAS,

  0x01 0x06F LMP , 0x70

  , .

  LSAP-SEL ,

  TCP/IP. ,

  .

  3.5.15 IrLMP

  IrLMP.

  , (

  IrDA Lite) .

  :

  IR.

  :

  LMP.

  : .

  : LMP .

 • 3

  90

  IrLMP 2 bytes

  :

  3.5.8 IrLMP

  :

  C:

  r: reserved

  DLSAP-SEL: LSAP-SEL (service address):

  SLSAP-SEL: LSAP-SEL

  . .

  IrTran-P,

  Tiny TP

  IrCOMM. IrLMP , .

  IrLAP,

  Primary Capability.

  .

 • 3

  91

  3.5.16

  . Tiny TP

  IrLMP

  PDA

  : Palm OS Palm, EPOC

  Symbian Windows CE Microsoft.

  IrDA (stack)

  host PC link.

  IR Modem

  IrCOMM TinyTP

  IrLMP.

  de facto IrLPT.

  IrTran-P, IrCOMM

  TinyTP.

 • 3

  92

  3.6 DECT

  3.6.1

  ,

  .

  DECT,

  (Digital European Cordless Telecommunications). To European ,

  , Enhanced.

  (CTO)

  , . telephone-by-the-pool,

  .

  1980,

  .

  , . 1985-1990

  . , ,

  , .

  , (

  , ),

  (eavesdropping),

  .

  To 1986 - -

  . CT1 (Cordless

  Telephone 1), , , ,

  .

  .

  .

 • 3

  93

  , .

  CT1 .

  1989 ,

  , ,

  .

  , ,

  CT2, DECT CT3. To

  CT2 ,

  DECT. 864,150

  868,050z 40 100kHz.

  ,

  .

  CT2 ,

  ,

  telepoints ( ).

  telepoints . ,

  ,

  , .

  . 1991,

  ,

  ,

  , ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

  ,

  DECT.

  3.6.2 - DECT

  DECT

  ,

  , ,

 • 3

  94

  (

  , )

  . , ,

  DECT

  .

  To DECT

  , (cellular)

  (, picocells).

  , .

  . , ,

  WLL (Wireless Local Loop applications),

  (last mile of the line).

  DECT ISDN GSM,

  (PABX),

  (CTM), (LAN)

  , , , , Internet, .25

  . 1

  DECT.

  GSM, DECT

  , .

  ( MHz km2

  ,) ( MHz

  km2), .

  , ,

  , , .

  10.000 km2 , 1000

  km2 .

 • 3

  95

  3.6.2 DECT

 • 3

  96

  3.6.3

  (Wireless Local Loop, WLL)

  (PSTN),

  , , ,

  .

  ,

  .

  WLL. .

  To DECT WLL.

  DECT/GSM

  .

  , ,

  2005, 200 . 2003,

  50% , ,

  2006 15%

  WLL .

  1998 32% WLL, ,

  DECT. 75%.

  ,

  .

  3.6.4 DECT

  DECT

  , (Time Division

  Duplex, TDD) (Time Division Multiple

  Access, TDMA). ,

  . DECT

  (DECT physical layer) (),

 • 3

  97

  1880 1900MHz, 1728kHz. TDD/TDMA

  (time-slots)

  . (carrier)

  12 12 ,

  (frame). 10

  (msec) (sub-frames)

  5 msec 5 msec ( 2).

  12 416,67

  (sec) 480bits.

  , (bit-rate) 480bit /

  416,67sec = 1152kbps (kilobits / sec) ( 3).

  3.6.2 DECT

 • 3

  98

  3.6.3

  DECT

  .

  . DECT 12

  (Tx/Rx channels), /

  10 .

  ,

  . 10

  ( )

  (dynamic channel

  allocation).

  DECT, (Portable Parts)

  - -

  - (intracell

  4) (intercell

 • 3

  99

  5). -

  .

  (Fixed Part) -

  .

  3.6.4 ntracell

  3.6.5 ntercell

  DECT

  Gauss (Gaussian-shaped Frequency Shift Keying, GFSK).

  , :

  ,

  ,

 • 3

  100

  ,

  ,

  .

  Gauss

  .

  .

  +288kHz

  1, -288kHz 0. GFSK

  GMSK (Gaussian Minimum Shift

  Keying), GSM. GFSK

  (bit rate)

  1152kbps, 270,8kbps

  GSM.

  ,

  (multiple path, fading).

  , .

  , ' bitrate. To

  DECT . ,

  , ,

  .

  ADPCM (speech codec)

  (ADPCM,

  Adaptive Differential Pulse Code Modulation).

  32kbps.

  .

  1881,792 MHz 01 1883,520 MHz 02

 • 3

  101

  (, number of carriers)

  1885,248 MHz 03 1886,976 MHz 04 1888,704 MHz 05 1890,456 MHz 06 1892,342 MHz 07 1893,561 MHz 08 1895,888 MHz 09 1897,616 MHz 10

  (frames per carrier)

  1

  10msec

  (time slots/frame)

  24

  2 ( )

  /

  12/12

  (frequency deviation)

  288KHz

  1734KHz

  (bit rate)

  1152Kbps

  TDMA/TD0

  GPSK,BT-0,5 (Gaussian)

  +/- 50 KHz

  12

  (speech codec)

  32Kbps(ADPCM)

  250mw (24dbm)

  3.6.1 DECT

  DECT

  .

  , . ,

  , .

  , , , ,

  . ETSI

  - (Non-Disclosure

  Agreement). , , ,

  ,

 • 3

  102

  .

  , , , ,

  ,

  .

  (cipher machine) DECT,

  burst mode controller.

  .

  A (40bits) -,

  . (40bits) -

  . , , DECT

  .

  .

  , ,

  DECT, ,

  .

  3.6.5

  DECT

  DECT

  . DECT

  (profiles).

  :

  - DECT

  .

  - ( 2 Mbs)

  "" - DECT .

  (dual-mode) DECT

  GSM DECT DCS1800 ( triple-mode ).

 • 3

  103

  DECT

  UMTS (Universal Mobile Telecommunication Services),

  .

  ISDN

  (broadband) ISDN.

  3.6.6 DECT GSM

  DECT , GSM.

  ( )

  , ,

  GSM. DECT GS ,

  . , ,

  , ,

  , ,

  , 2004.

  ,

  .

  , ,

  . , ,

  DC

  GS , (dual mode DC/GS),

  . , marketing

  (.. SMS) . ,

  DECT,

  GSM DECT

  3

  .

 • 3

  104

  , ,

  DECT GSM.

  3.7 10

  3.7.1

  -10

  , ,

  , . 220-230V .

  .

  ,

  . X-10

  .

  X-10

  ,

  ,

  .

  . ,

  .

  3.7.2 10

  ( )

  220V.

  X10 ( )

  220V . ,

  . 256

  .

  , .

 • 3

  105

  X10 3 :

  (2 X10)

  .

  ON, OFF, DIM ( ), BRIGHT

  (), OPEN, CLOSE .

  / IR RF ,

  , , .

  ON, OFF, DIM, BRIGHT, OPEN, CLOSE

  , , .

  ,

  , ,

  , , , , .

  3.7.3 10

  :

  /

  .

  220V.

 • 3

  106

  3.7.1 10, 1

  (house code dials) (unit code dials)

  . 256

  "" .

  3.7.2 10, 2

  220V.

  3.7.3 10, 3

  .

 • 3

  107

  / .

  / ,

  X10 .

  , , ,

  , .

  .

  X10 .

 • 4 &

  108

  4

  &

 • 4 &

  109

  4.1

  ,

  .

  .

  .

  AUTOCAD 2004.

  , .

  .

  :

  -1.

  ( ,

  )

  ( , .)

  0.

  ( , , )

  1.

 • 4 &

  110

  ( ,

  )

  2.

  ( )

  ( )

  3.

  ( , )

  4.1.1

  .

  , :

  , ,

  .

  . ,

  .

  ,

  .

  .

 • 4 &

  111

  , ,

  .

  . :

  .0 E

  .1, .3, .6, .7, .8 A

  .9

  .10, .11, .12, .13, .14

  .15

  .2,Y.4, .5, .15, .15 WC

  Y.16

  Y.A

  .

  4.1.1

 • 4 &

  112

  4.1.2

  . ,

  .

  , :

  I.0

  I.1

  I.2

  I.3

  I.4

  I.5, .12, .18, .20, .31 WC

  I.6 &

  I.7, .8

  I.10, I.12, I.13, I.14

  I.15, I.16, I.17, I.19, I.21, I.23, I.24, I.25,

  I.26, I.27, I.28

  I.29

 • 4 &

  113

  .30

  .9, .22

  4.1.2

  .

  . ,

  . ,

  .

  .

 • 4 &

  114

  4.1.3

  .

  ,

  .

  , . ,

  . :

  1.0

  1.1

  1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8

  1.10, 1.11, 1.13, 1.14

  1.5, 1.12, 1.18, 1.20, 1.24, 1.31 WC

  1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31

  1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21

  1.9, 1.22 /

  4.1.3

  .

 • 4 &

  115

  4.1.4

  ,

  . ,

  :

  2.0

  2.1

  2.2

  2.3

  2.4, 2.7, 2.8

  2.9, 2.22

  2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17,

  2.19, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28

  2.5, 2.12, 2.18, 2.20, 2.31 WC

  2.29

  4.1.4

 • 4 &

  116

  4.1.5

  .

  .

  :

  3.0

  3.1

  3.2

  3.3, 3.5, 3.8 WC

  3.4

  3.6, 3.7, 3.9, 3.10

  3.11

  4.1.5

 • 4 &

  117

  4.2

  .

  . ,

  , ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  . , ,

  .

  4.2.1

  , :

 • 4 &

  118

  , ,

  .

  . :

  4.2.1.1

  ,

  ,

  .

  ,

  (.. )

  .

  ,

  .

  .

  . . ,

  .

  .

  .

 • 4 &

  119

  .

  .

  :

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  4.2.1.2

  .

  .

  ,

  , , .

  , .

  :

  1.

 • 4 &

  120

  2.

  ,

  3.

  4.

  ,

  ..

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  .

  ,

  (springlers), ...

  ,

  .

  , , .

  4.2.1.3 (, , )

  ,

  ,

  , .... , ,

  ,

 • 4 &

  121

  , . ,

  /

  .

  ;

  , ,

  .

  ( ,

  ,

  ),

  . ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  , , ,

  . , ,

  ,

  . ,

  ,

 • 4 &

  122

  ( ),

  . .

  , , o

  , ,

  , ..

  .

  .

  , .

  , ,

  .

  (

  ,

  ..), ,

  .

  :

  .

  .

  (

  ),

  .

  ,

  (.. ),

 • 4 &

  123

  .

  , .

  4.2.1.4

  .

  .

  .

  .

  ,

  ( ,

  )

  .

  ,

  .

 • 4 &

  124

  ..

  .

  .

  .

  4.2.1.5

  .

  .

  , (dimming) .

  ,

  .

  .

  .

  4.2.1.6

  .

  .

  DECT.

  DECT ,

  .

 • 4 &

  125

  .

  . , ,

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  ,

  PDA- - ,

  ,

  .

  .

  , ,

  .

  .

  ,

  (smart cards)

  , , , ,

  .

 • 4 &

  126

  : -,

  ,

  ,

  .

  :

  .

  :

  , , ,

  .

  .

  ( EDMIS).

  , ,

  .

  ( , ).

  ,

  .

  .

 • 4 &

  127

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  ( ).

  EUROCARDS

  .

  .

  4.2.1.7 (Monitoring)

  . , :

  :

  .

  .

  :

 • 4 &

  128

  .

  .

  : ,

  ,

  .

  4.2.1.8 &

  .

  4.2.1.9

  .

  , ,

  (, ).

  .

  ,

  .

  .

  , ,

  .

  4.2.1.10

  A .

  ,

  ,

 • 4 &

  129

  . ,

  .

  4.2.1.11

  .

  ,

  . , ,

  .

  4.2.1.12

  M

  .

  (server)

  , ..

  ,

  .

  4.2.1

 • 5 &

  130

  5

 • 5 &

  131

  .

  .

  ,

  .

  .

  , ,

  . ,

  . ,

  . ,

  .

  5.1

  5.1.1

  E

  1.

  2.

  3. -

  4.

  A

  1.

  2.

 • 5 &

  132

  3.

  4.

  5. -

  6.

  7. &

  8.

  9.

  10.

  1.