μύθοι κάστρων πελοποννήσου2

19
Μύθοι κάστρων Μύθοι κάστρων Πελοποννήσου Πελοποννήσου Γιαννακοπούλου Παναγιώτα Γιαννακοπούλου Παναγιώτα Μουγκοπέτρου Ιωάννα Μουγκοπέτρου Ιωάννα Ζάγγος Αδαμάντιος Ζάγγος Αδαμάντιος Σπυρόπουλος Βασίλης-Γεώργιος Σπυρόπουλος Βασίλης-Γεώργιος Κολιόπουλος Σταύρος-Αριστείδης Κολιόπουλος Σταύρος-Αριστείδης Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσιμεράκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσιμεράκη Κατερίνα Κατερίνα

Transcript of μύθοι κάστρων πελοποννήσου2

Μύθοι κάστρων Μύθοι κάστρων ΠελοποννήσουΠελοποννήσου

Γιαννακοπούλου ΠαναγιώταΓιαννακοπούλου ΠαναγιώταΜουγκοπέτρου ΙωάνναΜουγκοπέτρου Ιωάννα

Ζάγγος ΑδαμάντιοςΖάγγος ΑδαμάντιοςΣπυρόπουλος Βασίλης-ΓεώργιοςΣπυρόπουλος Βασίλης-Γεώργιος

Κολιόπουλος Σταύρος-ΑριστείδηςΚολιόπουλος Σταύρος-Αριστείδης

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσιμεράκη ΚατερίναΥπεύθυνη καθηγήτρια: Τσιμεράκη Κατερίνα

Τοποθεσία κάστρωνΤοποθεσία κάστρων

Η ομάδα μας στο πλαίσιο της ερευνητικής Η ομάδα μας στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας <Τα κάστρα της Πελοποννήσου> εργασίας <Τα κάστρα της Πελοποννήσου> ασχολήθηκε με τους Μύθους και τις παραδόσεις ασχολήθηκε με τους Μύθους και τις παραδόσεις των κάστρων αυτών. Ο φλοίσβος των κυμάτων, των κάστρων αυτών. Ο φλοίσβος των κυμάτων, το θρόισμα των φύλλων η φαντασία των το θρόισμα των φύλλων η φαντασία των κατοίκων μεταφέρουν μέχρι σήμερα θρύλους από κατοίκων μεταφέρουν μέχρι σήμερα θρύλους από το παρελθόν ενισχύοντας το μυστήριο των το παρελθόν ενισχύοντας το μυστήριο των μισογκρεμισμένων κάστρων. Αφήστε την μισογκρεμισμένων κάστρων. Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και ελάτε μαζί μας να φαντασία σας ελεύθερη και ελάτε μαζί μας να γνωρίσουμε κάποιους από αυτούς τους μύθους…γνωρίσουμε κάποιους από αυτούς τους μύθους…

Κάστρο ΜεθώνηςΚάστρο Μεθώνης

Στην άκρη του κάστρου υπάρχει τοΣτην άκρη του κάστρου υπάρχει το οχυρωμένο νησάκι Μπούρτζι. Φτιάχτηκε από οχυρωμένο νησάκι Μπούρτζι. Φτιάχτηκε από τους Ενετούς το 1500 κι έχει χρησιμοποιηθεί τους Ενετούς το 1500 κι έχει χρησιμοποιηθεί σαν προπύργιο, φάρος, και από τους Τούρκους σαν προπύργιο, φάρος, και από τους Τούρκους για φυλακή. Μάλιστα οι ντόπιοι λένε ότι όταν για φυλακή. Μάλιστα οι ντόπιοι λένε ότι όταν λυσσομανά ο άνεμος στα αυτιά των κατοίκων λυσσομανά ο άνεμος στα αυτιά των κατοίκων έρχονται οι κραυγές των φυλακισμένων. έρχονται οι κραυγές των φυλακισμένων.

  Κατά την αρχαιότητα η περιοχή ήταν γνωστή Κατά την αρχαιότητα η περιοχή ήταν γνωστή ως Πήδασος, η «αμπελόεσσα»ως Πήδασος, η «αμπελόεσσα» κατά τον κατά τον Όμηρο, όνομα που μαρτυρεί και την αφθονία Όμηρο, όνομα που μαρτυρεί και την αφθονία των αμπελιών στην περιοχή. Ο Όμηρος επίσης των αμπελιών στην περιοχή. Ο Όμηρος επίσης την αναφέρει ως ένα από τα επτά λάφυρα που την αναφέρει ως ένα από τα επτά λάφυρα που δόθηκαν από τον Αγαμέμνονα στον Αχιλλέα, δόθηκαν από τον Αγαμέμνονα στον Αχιλλέα, με σκοπό να κατευνάσει την οργή του και να με σκοπό να κατευνάσει την οργή του και να τον πείσει να γυρίσει πίσω στη μάχη. τον πείσει να γυρίσει πίσω στη μάχη.

Κάστρο ΚορώνηςΚάστρο Κορώνης

Μπορεί να είναι χτισμένο από τον 6ο αιώνα, Μπορεί να είναι χτισμένο από τον 6ο αιώνα, πάνω στα ερείπια της αρχαίας Ασίνης, όμως πάνω στα ερείπια της αρχαίας Ασίνης, όμως αυτό το τεράστιο σε έκταση κάστρο αυτό το τεράστιο σε έκταση κάστρο κατοικείται ακόμα και σήμερα. Σύμφωνα με κατοικείται ακόμα και σήμερα. Σύμφωνα με την αρχαία λαϊκή παράδοση, η Κορώνη πήρε την αρχαία λαϊκή παράδοση, η Κορώνη πήρε το όνομά της από ένα χάλκινο νόμισμα το όνομά της από ένα χάλκινο νόμισμα (κουρούνα) βρέθηκε όταν έσκαβαν τα θεμέλια (κουρούνα) βρέθηκε όταν έσκαβαν τα θεμέλια για τα τείχη. για τα τείχη.

Με σημαντικά μνημεία της βυζαντινής Με σημαντικά μνημεία της βυζαντινής περιόδου, χαρακτηριστικά δείγματα της περιόδου, χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής της εποχής, το κάστρο μοιάζει αρχιτεκτονικής της εποχής, το κάστρο μοιάζει να εισβάλλει στη θάλασσα σαν καράβι έτοιμο να εισβάλλει στη θάλασσα σαν καράβι έτοιμο να σαλπάρει. Προμαχώνες, πολεμίστρες, και να σαλπάρει. Προμαχώνες, πολεμίστρες, και διπλά τείχη, δεν στάθηκαν ικανά σύμφωνα με διπλά τείχη, δεν στάθηκαν ικανά σύμφωνα με την παράδοση να αποτρέψουν τον κατακτητή την παράδοση να αποτρέψουν τον κατακτητή αφού η γριά μάγισσα πρόδιδε την μυστική αφού η γριά μάγισσα πρόδιδε την μυστική πόρτα και το κάστρο έπεφτε στα χέρια των πόρτα και το κάστρο έπεφτε στα χέρια των εχθρών.εχθρών.

Κάστρο ΧλεμούτσιΚάστρο Χλεμούτσι

Το Χλεμούτσι έχει να διηγείται τους μύθους και τους Το Χλεμούτσι έχει να διηγείται τους μύθους και τους θρύλους του και όπως όλα τα κάστρα, συνδέθηκε με θρύλους του και όπως όλα τα κάστρα, συνδέθηκε με παραδόσεις που μιλούν για βασιλόπουλα και παραδόσεις που μιλούν για βασιλόπουλα και βασιλοπούλες που κατοικούν σε γειτονικά κάστρα, που βασιλοπούλες που κατοικούν σε γειτονικά κάστρα, που συνδέονται με υπόγεια περάσματα. Μια από τις συνδέονται με υπόγεια περάσματα. Μια από τις παραδόσεις αναφέρεται στην ιστορία ενός παραδόσεις αναφέρεται στην ιστορία ενός βασιλόπουλου, που κατοικούσε στην Παλαιόπολη βασιλόπουλου, που κατοικούσε στην Παλαιόπολη (αρχαία Ήλιδα) και είχε αγαπήσει τη βασιλοπούλα που (αρχαία Ήλιδα) και είχε αγαπήσει τη βασιλοπούλα που κατοικούσε στο Χλεμούτσι. Το βασιλόπουλο το λέγον κατοικούσε στο Χλεμούτσι. Το βασιλόπουλο το λέγον Ανήλιαστο, γιατί ποτέ δεν το έβλεπε ο ήλιος, ούτε το Ανήλιαστο, γιατί ποτέ δεν το έβλεπε ο ήλιος, ούτε το φως της ημέρας, κι ήταν η μοίρα του αν το δεί ο ήλιος φως της ημέρας, κι ήταν η μοίρα του αν το δεί ο ήλιος να μαρμαρωθεί. Το ίδιο και η βασιλοπούλα, και για να μαρμαρωθεί. Το ίδιο και η βασιλοπούλα, και για τούτο την έλεγαν κι αυτή Ανήλιαστητούτο την έλεγαν κι αυτή Ανήλιαστη. .

Για να βλέπονται έκαμαν ένα λαγούμι από την Για να βλέπονται έκαμαν ένα λαγούμι από την Παλαιόπολη ως το Χλεμούτσι και πήγαινε το Παλαιόπολη ως το Χλεμούτσι και πήγαινε το βασιλόπουλο και την αντάμωνε στο Χλεμούτσι. Μια βασιλόπουλο και την αντάμωνε στο Χλεμούτσι. Μια φορά όμως εκεί που γύριζε το βασιλόπουλο στο παλάτι φορά όμως εκεί που γύριζε το βασιλόπουλο στο παλάτι του, έτυχε να βρεθεί έξω από το λαγούμι του την ώρα του, έτυχε να βρεθεί έξω από το λαγούμι του την ώρα που έκραζε ο πετεινός και το πήρε η ημέρα και που έκραζε ο πετεινός και το πήρε η ημέρα και μαρμαρώθηκε. Και βρίσκεται ακόμα μαρμαρωμένο μαρμαρώθηκε. Και βρίσκεται ακόμα μαρμαρωμένο μέσα στο λαγούμι, που έτρεξε να μπει. Πολλοί μέσα στο λαγούμι, που έτρεξε να μπει. Πολλοί δοκίμασαν και μπήκαν μέσα στο λαγούμι για να πάνε δοκίμασαν και μπήκαν μέσα στο λαγούμι για να πάνε από την Παλαιόπολη στο Χλεμούτσι για να βρουν το από την Παλαιόπολη στο Χλεμούτσι για να βρουν το μαρμαρωμένο βασιλόπουλο. Μαζί μ’ αυτούς ήταν κι μαρμαρωμένο βασιλόπουλο. Μαζί μ’ αυτούς ήταν κι ένας παπάς. Αλλά θέλεις από το πολύ σκοτάδι, θέλεις ένας παπάς. Αλλά θέλεις από το πολύ σκοτάδι, θέλεις από φόβο, φοβήθηκαν και γύρισαν πίσω. από φόβο, φοβήθηκαν και γύρισαν πίσω.

Στην περιοχή είναι ακόμα διαδεδομένη η παράδοση Στην περιοχή είναι ακόμα διαδεδομένη η παράδοση που αναφέρεται στις δυο Νεράιδες, που συγκρίνονται που αναφέρεται στις δυο Νεράιδες, που συγκρίνονται με τις κόρες του Βιλεαρδουίνου και κληρονόμησαν η με τις κόρες του Βιλεαρδουίνου και κληρονόμησαν η μια το Χλεμούτσι και η άλλη το Σανταμέρι. Στο μια το Χλεμούτσι και η άλλη το Σανταμέρι. Στο Χλεμούτσι κατοικούσε η όμορφη αλλά άτεκνη Χλεμούτσι κατοικούσε η όμορφη αλλά άτεκνη νεράιδα ενώ στο Σανταμέρι η άσχημη, που είχε όμως νεράιδα ενώ στο Σανταμέρι η άσχημη, που είχε όμως πέντε αγόρια και μια πεντάμορφη κόρη. Αυτή την πέντε αγόρια και μια πεντάμορφη κόρη. Αυτή την έδωσε στην όμορφη νεράιδα, που πήγε να την έδωσε στην όμορφη νεράιδα, που πήγε να την επισκεφθεί και της ζήτησε κάποιο παιδί, συντροφιά επισκεφθεί και της ζήτησε κάποιο παιδί, συντροφιά στη μοναξιά της. στη μοναξιά της.

Σαν πήρε, όμως την πεντάμορφη, την έκλεισε στο Σαν πήρε, όμως την πεντάμορφη, την έκλεισε στο κάστρο της και δεν την ξανάφησε να τη δει η μάνα κάστρο της και δεν την ξανάφησε να τη δει η μάνα της. Μάταια προσπάθησε η νεράιδα του Σανταμεριού της. Μάταια προσπάθησε η νεράιδα του Σανταμεριού να πείσει την αδελφή της να της επιτρέψει να δει την να πείσει την αδελφή της να της επιτρέψει να δει την κόρη της. Ο θρήνος της μεγάλος έσμιξε με τα κόρη της. Ο θρήνος της μεγάλος έσμιξε με τα στοιχεία της φύσης. Γι’ αυτό κι από τότε όταν οι στοιχεία της φύσης. Γι’ αυτό κι από τότε όταν οι άνεμοι βουίζουν και η βροχή λυσομανάει, λένε πως άνεμοι βουίζουν και η βροχή λυσομανάει, λένε πως είναι το βογγητό της νεράιδας που θρηνεί για το είναι το βογγητό της νεράιδας που θρηνεί για το χάσιμο του παιδιού της. Στην περιοχή εξάλλου της χάσιμο του παιδιού της. Στην περιοχή εξάλλου της Ηλείας το κάστρο του Χλεμουτσίου θεωρείται σαν Ηλείας το κάστρο του Χλεμουτσίου θεωρείται σαν τόπος συγκέντρωσης των νεράιδων. τόπος συγκέντρωσης των νεράιδων.

ΕπίλογοςΕπίλογος Μύθοι και δοξασίες ανεξάντλητοι, για Μύθοι και δοξασίες ανεξάντλητοι, για

απόρθητα κάστρα που μόνο όταν απόρθητα κάστρα που μόνο όταν το στοιχειό το στοιχειό του κάστρου πρόδιδε την μυστική πόρτα ή την του κάστρου πρόδιδε την μυστική πόρτα ή την πηγή του νερού όπου οι πειρατές έριχναν πηγή του νερού όπου οι πειρατές έριχναν δηλητήριο, έπεφταν στα χέρια των εχθρών.δηλητήριο, έπεφταν στα χέρια των εχθρών.

Ελπίζουμε να σας ταξιδέψαμε στην Ελπίζουμε να σας ταξιδέψαμε στην πολιτιστική μας κληρονομιά τα Κάστρα με πολιτιστική μας κληρονομιά τα Κάστρα με σκοπό αφού τα θαυμάσετε να τα αγαπήσετε σκοπό αφού τα θαυμάσετε να τα αγαπήσετε και να πάρουν στην καρδιά σας τη θέση που και να πάρουν στην καρδιά σας τη θέση που τους αρμόζει… τους αρμόζει…

Ευχαριστούμε για το χρόνος σαςΕυχαριστούμε για το χρόνος σας! !