τα μάθατε τα νέα (2)

15
Τα μάθατε τα νέα; (2) Βιβλίο σελ.30-32 Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/

Transcript of τα μάθατε τα νέα (2)

Page 1: τα μάθατε τα νέα (2)

Τα μάθατε τα νέα; (2)

Βιβλίο σελ.30-32

Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/

Page 2: τα μάθατε τα νέα (2)

Τι είδους κειμένου έχουμε;

Από πού το καταλαβαίνουμε;

Ποιο γεγονός καταγράφηκε σε αυτό

το άρθρο;

Page 3: τα μάθατε τα νέα (2)

Τι μέρους του λόγου είναι η λέξη μεγάλος;

ο μεγάλος η μεγάλη το μεγάλο

Από πού το καταλαβαίνουμε;

Μπορείτε να σκεφτείτε άλλα

επίθετα;

Έχουν κάποια διαφορά από τα

ουσιαστικά;

Ας μάθουμε να τα κλίνουμε.

Page 4: τα μάθατε τα νέα (2)
Page 5: τα μάθατε τα νέα (2)

Πηγαίνουμε στη σελίδα 45 του Τ.Ε. μας.

Page 6: τα μάθατε τα νέα (2)
Page 7: τα μάθατε τα νέα (2)

Ποιος έγραψε το άρθρο;

Από πού το καταλάβατε;

Τι συνέβη στο σχολείο της Χαράς;

Πότε έγιναν όλα αυτά;

Βρείτε μέσα στο άρθρο της Χαράς μια

λέξη που σημαίνει φωτιά.

Page 8: τα μάθατε τα νέα (2)

πλατύ

Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη;

σκαλο

Ας τη χωρίσουμε.

Όπως βλέπετε αυτή η λέξη σχηματίζεται από δυο άλλες λέξεις που ενώθηκαν. Τις λέξεις

αυτές τις λέμε ΣΥΝΘΕΤΕΣ.

Page 9: τα μάθατε τα νέα (2)

Μπορείτε να βρείτε τη σύνθετη λέξη;

μαχαιροπίρουνα

Page 10: τα μάθατε τα νέα (2)

+βιβλιοθήκη

Page 11: τα μάθατε τα νέα (2)

+καρεκλοπόδαρο

Page 12: τα μάθατε τα νέα (2)
Page 13: τα μάθατε τα νέα (2)

Αυτός είναι ένας σκύλος.Αυτό τι είναι ;Και αυτό;

Page 14: τα μάθατε τα νέα (2)
Page 15: τα μάθατε τα νέα (2)

Παίρνουμε πάλι τα στιλό μας και διορθώνουμε!