รายงานประจำปี 2547 - sec.or.th .2547 π —∫‡ª ìπª...

download รายงานประจำปี 2547 - sec.or.th .2547 π —∫‡ª ìπª ï∑’Ë∑â“∑“¬ ”À√ —∫√–∫∫‡»√∞° ‘®·≈–µ≈“¥∑

of 104

 • date post

  05-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of รายงานประจำปี 2547 - sec.or.th .2547 π —∫‡ª ìπª...

 • 04

  06

  08 ...

  11 ...

  15

  18

  23 2547

  26 2548

  2547 2547 2547 2547 2547

  29

  33

  36

  43

  47

  53

  58

  61

  65 2545 - 2547

  71

  72

  78

  80

  81

  83 ...

 • ( )

  0 4 - 0 5

 • 2547

  6.2

  (SET MAI)

  21 2546 50 2547

  18,908 2546

  20,508 2547

  2547 ...

  2545

  (Long Term Equity Fund : LTF)

  (Securities Investor Protection Fund : SIPF)

  ...

  (MAI)

  (SMEs)

  SMEs

  MAI

  2547

  4

  1.3

  2543 4.5 2547

  830,000 2541 - 2543

  1 2544 - 2547

  ...

  (SET MAI)

  (Asia Bond Market)

  ...

 • ( )

  0 6 - 0 7

 • 2547

  ...

  (code of conduct)

  70

  ...

  ...

  ...

  ...

  Thai

  Institute of Directors Association (IOD)

  ...

  ...

  6

  ...

  .. 2546

  2548

  Long Term Equity Fund (LTF)

  ... ...

  ASEAN Capital Market Forum

  ...

  ...

  IOSCO (International Organizations of Securities Commission)

  FSAP (Financial Sector

  Assessment Program) .. 2549

 • ... ... ... ... ...

  . . . . . . . . . . . . . . .

  ... ... ... ... ... 2544 2546 2547 () J.L. Kellogg Graduate School ofManagement, Northwestern University ()

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2544 () MBA (International Business) Wharton School, University ofPennsylvania

  ... ... ... ... ... London School of Economics and Political Science, University ofLondon Queen Mary College, University ofLondon

  ... ... ... ... ... Victoria University of Wellington Syracuse University ()

  ..

  . 0 8 - 0 9

 • ... ... ... ... ... () ClaremontMens College Universityof Illinois 2525-2535 2535 12

  ... ... ... ... ... Williams College Massachusetts Institute of Technology 2539 2540-2541 ()

  ... ... ... ... ... () Fairleigh DickinsonUniversity 2538-2543 ()

  ... ... ... ... ... University of Wisconsin () ... .. 2548

 • ... ... ... ... ... Columbia University (New York)

  ... ... ... ... ... () Boston University ...

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2546 London School of Economicsand Political Science, University of London The Fellow of Chartered Accountants

  ..

  . 1 0 - 1 1

 • . . . . . . . . . . . . . . .

 • .

  ..

  1 2 - 1 3

 • 31 2547

 • ... 16 2535

  .. 2535 (... )

  (1)

  (2) (3)

  (4)

  (5)

  ...

  4

  1.

  2.

  3.

  4.

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  ...

  4 6

  1

  ...

 • 1 6 - 1 7

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ... ()

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  .. 2539

  .. 2540

  ...

  ...

  ...

  ...

  2547 ...

  129

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

 • ...

  (operational risk)

  ...

  ...

  2548

 • SET Index

  1,000 80,000

  60,000

  40,000

  20,000

  0

  900

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  31 ..4

  6

  23 ..47

  13 ..4

  7

  8 ..47

  29 ..47

  23

  ..47

  18 .

  .47

  9 ..47

  30 ..47

  22 .

  .47

  16 ..4

  7

  6 ..47

  27 .

  .47

  18 ..4

  7

  9 ..47

  30 ..47

  23 .

  .47

  2547

  SET

  2546 2547

  3

  2547 SET 668.10

  104.05 13.48 2546

  2547

  2546 ( 1)

  1 : (31 .. 2546 - 30 .. 2547)

  1 8 - 1 9

  :

 • SET

  ( 1)

  (NPL)

  31 .. 46 30 .. 47 % 2546

  SET 772.15 668.10 -13.48

  199.53 118.39 -40.67

  1,799.42 1,332.93 -25.92

  277.89 235.77 -15.16

  11,363.70 11,110.52 -2.23

  92.58 106.18 14.69

  :

  1 :

  :

  2 :

  32%

  62%

  6%

  19%

  77%

  4%

  23%

  72%

  5%

  18%

  76%

  6%

  21%

  70%

  8%

  2543 2544 2545 2546 2547

  100%

  80%

  60%

  40%

  20%

  0%

  2547

  2 70%

  ( 2)

 • 115

  110

  105

  100

  40,000

  30,000

  20,000

  10,000

  0

  31 ..4

  6

  30 ..47

  27 .

  .47

  29 ..47

  30

  ..47

  1 ..47

  30 ..47

  29 .

  .47

  30 .

  .47

  27 .

  .47

  26 .

  .47

  23 ..47

  23 .

  .47

  Clean Price Index

  2547

  ThaiBDC Government Bond Clean

  Price Index 101.95 2.58

  2.46% ( 3)

  3 : ThaiBDC Government Bond Index and Turnover Value (31 .. 2546 - 30 .. 2547)

  :

  4 :

  :

  1.2

  15%

  35

  (

  ) 39

  ( 4)

  2 0 - 2 1

  (

  )

  38.5%

  .

  12.5%

  19.2%

  3.2%

  26.6%

 • 2548

  2547 GDP 6.1% 2548

  2547

  (1)

  (2) (3)

  (4) .

  (5)

  2546

  2548

  55 .

  2547

  60 . 2548

  - 2547

  2548

  Fed

  funds rate 3 2547

  / 14

  0.25% 1.5% 2547

  3 2 0.25%

  2547 / 14

  2% 2547 2548

  Fed funds rate

  2547

  . 4

  2548

  2547 2548

  2547

  70-80%

  5

  2548

  2545

 • S&P

  1 BBB BBB+ 2547

  Thailand Focus 2004

  700

  (Long Term Equity

  Fund : LTF) 2547

  2548

  P/E Ratio

  9 2548

  ( 2) P/E ratio

  4 - 5% SET

  2548

  2548

  2544

  2548

  P/E Ratio

  1 19.86

  2 18.40

  3 15.30

  4 14.30

  5 13.40

  6 13.30

  7 11.80

  8 11.50

  9 9.40

  2 : P/E Ratio ( 30 .. 2547)

  : datastream

  2 2 - 2 3

 • turnover list

  (IOD)

  334 OECD

  (CG) 15

  ...

  (administrative sanction)

  2547

 • IPO IPO IPO IPO IPO

  20

  employee stock ownership plan

  (ESOP)

  2

  (electronic

  trading platform : ETP)

  (LTF)

  LTF

  LTF

  2548 2548 2548 2548 2548

  ...

  ()

  25

  47 2 4 - 2 5

 • Pilot IOSCO Principles Assessment and

  Implementation Program (Pilot Program) 2547

  Financial Sector Assessment

  Program (FSAP) 2549

  Reports on the Observance

  of Standards and Codes (ROSCs) Corporate

  Governance World Bank

  ASEAN

  ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

  (Letter of Intent : LOI)

  (Hong Kong

  Securities and Futures Commission)

  (mutual fund passport)

  (One Stop Query)

  Digital Signature

  Capital Thailand

  (SEC help center) e-mail (info@sec.or.th)

  performance performance performance performance performancebased systembased systembased systembased systembased system

  Competency-based Development

  (Performance-based Rewarding)

 • 2548

  ...

  4

  1.

  2.

  3.

  4.

  ... 2548

  3

  CG 15

  (1) CG ROSCs

  (2) CG

  2

  548

  2 6 - 2 7

 • (1)

  (2)

  IOD

  1 2548

  IPO IPO IPO IPO IPO

  whistle blower whistle blower whistle blower whistle blower whistle blower

  /

  ...

  (proxy voting)

  IOSCO IOSCO IOSCO IOSCO IOSCO (FSAP) 2549 (FSAP) 2549 (FSAP) 2549 (FSAP) 2549 (FSAP) 2549

  Pilot

  Program

  IOSCO MMoU IOSCO MMoU IOSCO MMoU IOSCO MMoU IOSCO MMoU

  ...

  ...

  ...

  ... (trust law)

  ... (class action law)

  ... ...

  IOSCO MMoU FSAP IOSCO MMoU FSAP IOSCO MMoU FSAP IOSCO MMoU FSAP IOSCO MMoU FSAP

  ...

 • 2547 99,655

  (Initial Pubic Offering : IPO) 37,671

  51 27 2546

  3

  () () .

  () 29,116 15,230

  2,662

  2547 144,607

  120,710

  ( 16,726 )

  23,897

  3

  39,776

  20,115 15,400

  5,685

  .. 2540 (securitization)

  2547

  () ... 3

  1.1.1.1.1.

 • 2.2.2.2.2.

  3.3.3.3.3.

  ...

  ...

  (1)

  (2)

  ... ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  (baht bond)

  ...

  .. 2535

  ...

  ... (Thai

  Institute of Directors Association : IOD) Audit

  Committee Program (ACP)

  3 (1)

  (2) (3)

  60

  3 0 - 3 1

 • Corporate Governance Report of Thai ListedCorporate Governance Report of Thai ListedCor