ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)

42
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 25 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (Προαγωγικών εξετάσεων) 1

Transcript of ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)

  • 1. 25 ( )1

2. 11) : ............................. .................... . ....................... . ..................., ..................... .............. ......................... ........................ . ............................................... ................. . ..................... .2) () () .) . ) .) 14 . ) . ) . 3) . .................... . ... . ............... .........................., ....... ... ............................................. . ....................... ........ ............ , , , , . ..................... . , , , , ................... .4) . ) ... . ...2 3. ) ... ; ;...) ... . ...) ... , ...) ... , ... i) ii) iii) iv) 12 v) 5) () () :) .) . ) ) . ) . 6) ;7) ;8) ;9) :) ) ; 3 4. 21. ;2. , , , ;3. ;4. ;5. ;6. , , . (3) , .7. ;8. , (.25,46). .9. ; 4 5. 31. ;2. ;3. . ;4. ;5. ;6. ;7. .8. () () :. .. .. .. .. .. .9. :1. .2. . 3. 4. .5. .6... 5 6. 41. , , .2. , ;3. , ;4. , :- . , .- .- .- , .- , .5. ( ), ;6. , .7. ( , , ).8. , ;6 7. 9. , , . 7 8. 51. . ;. "" . ;2. : ) , )3. ;4. ;5. ;6. ; ;7. ;8. ) ) ) 9. ) .) " " ) ..) 8 9. 61. ) ;) ;2. ) ;) ;3. . , : . .) ;) ;4. ) ;) ;5. , .) - ;) ;6. , , , , , . : ;.. : , . ;7.) ;) ;8. :) ;) ;9 10. 9. , , : .. , , : , , , , .. .) ;) ;) ;10 11. 71 . ;. ;. : . 13, 32-34;2 .3 - ;4 61, 1-2 (4, 18-19);5 ( );6 (.25,35-36);7 ;8 ;9 ( -); 11 12. 81. ;2. , ; .3. :) ) ;4. , , . ;5. ;6. , ;7. ;8. ) ;) ;9. ;12 13. 91. .. .. .. .. .2. .. ---------- ---------- -------.. ----------.. ----------- ---------- .. ---------- ---------- . .3. ;. . 13, 34. . 10 ,14,16.. . 7, 7-11.. . 15, 1-13.4. ;.5. , , . .(. 28.). ;. ;. ;6. . ;. ;7. . ;8. ().9.. ;. ;13 14. 10 1 ; 2 ; 3 . 4 ; ; 5 ( ). ; 6 ; 7 ; 8 . 9 . ;14 15. 111. :) ;) ;2. , , ;3. , ;4. () () :) ) .) .) .) .) 5. .6. .7. ;8. :) ) .) . ..9. .15 16. 121. : 2. : 3, 14, 17 13, 34 15, 1-12 6, 2-123. : . . .. . .. 4. , . ) ) 5. . ;6. : , ;7. ) ;) 8 :) ;) ;9 ; 16 17. 131. -;2. ;3. ;4. ;5. ;6. ;7. ;8. ;9. ;17 18. 141) ;2) , ;3) , .4) ;5) ;6) ;7) ;( ).8) ;) ) ;9) :) ; ) ; 18 19. 151. 2. , . 3. :, , , , , , 4. 5. 6. . . . . . ` 7. 8. 9. . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. 19 20. 161) ; ;2) ; ;3) : ., .. 1,35) ;) ;4) ; ;5) ;6) ; ;7) ; ;8) . . 26,26 ;9) ; ; 20 21. 171 ;2 , ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 , .9 ; .21 22. 181. . ;2. ;3. 4. . ;5. , ; ;6. ;7. ( ) ( ) :i) ii) .iii) .iv) .v) vi) .8. :) i) ) ii) ) iii) ) iv) ) v) 9. ) i) ) ii) ) iii) ) iv) ) v) 22 23. 191) ;2) ;3) ;4) ; .5) , , ;6) , .7) ;8) . ;9) ;23 24. 201. ; ()2. .3. . .4. .5. ;6. .7. ; ;8. ) ) ) ) ) ) 9. , ; , , , ; N .24 25. 211. ;2. ;3. : ) , ) ;4. ; ;5. ;6. : , , , .7. ;8. :) ) ;9. ; 25 26. 221. - 2. ;3. ;4. ;5. .6. . ; ;7. , . ;8. ;9. ;26 27. 231) ;2) ;3) () ;4) ;5) ;6) ; (4) ;7) ;8) , , ;9) : , . ; 27 28. 241. ;2. ;3. :) ;) ;) ;4. ;5. : 6. :) ;) ;7. ;8. :) : , , , , , ;) ;) ;9. ;28 29. 251. ;) ) ) , .) , .2. :. ;. ;3. .) ;) .4. :. . . . ; .5. .. .. .. .. .. .6. .7. . ;. ;8. , :. : - 29 30. . : .. : - .. : - .. : .9. .. .. .30