ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των...

of 110 /110
ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Δια- σύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών Υποκίνηση Εργαζομένων 06

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των...

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Δια-σύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  Υποκίνηση Εργαζομένων

  06

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  Περιεχόμενα

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Υποκίνηση Εργαζομένων

  Σελ.

  5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ -Τεχνολογική Εξέλιξη Ανθρώπινος Παράγοντας Η Θέση του στην Επιχείρηση

  Σελ.

  6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

  1. Υποκίνηση και Καθοδήγηση Εργ/μένων Σελ. 81.1. Υποκίνηση και Καθοδήγηση Προσωπικού Σελ. 91.2. Κίνητρα - Ορισμός - Χαρακτηριστικά Σελ. 91.3. Ανάγκες και Κίνητρα Εργαζομένων Σελ. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2. Θεωρίες Αναγκών Σελ. 132.1. Οι Ανάγκες κατά τον Mc Clelland Σελ. 132.2. Η Θεωρία του Mc Gregor Σελ. 132.3. Η Θεωρία της Αλληλεπίδρασης του R. Likert

  Σελ.

  15

  2.4. Η Θεωρία Ιεράρχησης / Ταξινόμησης των Αναγκών του A.H. Maslow

  Σελ.

  16

  2.5. Η Θεωρία των Δύο Παραγόντων του F. Herzberg

  Σελ.

  18

  2.6. Σχέση Θεωριών Μaslow & Herzberg Σελ. 19 Πίνακας 2.6. : Σχέσεις μεταξύ Θεωρίας κινήτρων - υγιεινής Herzberg και της ιεράρχησης των αναγκών Maslοw

  Σελ.

  20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3. Δυσχέρειες Υποκίνησης Σελ. 213.1. Αιτίες Κακοδαιμονίας Σελ. 213.2. Η Εξασφάλιση της Απασχόλησης Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 4. Προγράμματα Υποκίνησης Σελ. 234.1. Προγράμματα Υποκίνησης Εργαζομένων Σελ. 234.2. Παράγοντας Εργασιακό Περιβάλλον Σελ. 25

  1

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  4.2.1. Συνθήκες Ασφάλειας Σελ. 254.2.2. Συνθήκες Εργασίας Σελ. 264.2.3. Η Εργονομία μπορεί να Υποκινήσει τον Εργαζόμενο

  Σελ.

  27

  4.3. Οικονομικός Παράγοντας Σελ. 284.3.1. Εσωτερικές Ανταμοιβές Σελ. 284.3.2. Εξωτερικές Ανταμοιβές Σελ. 304.3.3. Πολιτική Μισθών - Ημερομισθίων Σελ. 304.3.4. Αρχές Πολιτικής Μισθών και Ημερ/σθίωνΣελ. 314.3.5. Θεματολογία της Πολιτικής Αμοιβών Σελ. 324.3.6. Έμμεσες Παροχές - Πρόσθετες Σελ. 324.4. Παράγοντας Συμμετοχή Σελ. 334.4.1. Έννοια και Μορφές Συμμετοχής Σελ. 334.4.2. Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων Σελ. 354.4.3. Οικονομική Συμμετοχή Σελ. 354.5. Διοικώντας Υπέρ της Επιχειρησιακής Δημιουργίας

  Σελ.

  37

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 5. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Σελ. 405.1. Από τη Διοίκηση Προσωπικού στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

  Σελ.

  40

  5.2. Βασικά Θέματα Σύγχρονης Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων

  Σελ.

  41

  5.3. Στόχοι των Ανθρώπινων Πόρων Σελ. 425.4. Οι Αρμοδιότητες του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων

  Σελ.

  44

  5.5. Ο Ρόλος του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων

  Σελ.

  47

  5.6. Που Λαμβάνονται οι Αποφάσεις Σελ. 495.7. Ποιος είναι Υπεύθυνος για τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

  Σελ.

  49

  5.8. Ποια η Δομή του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων

  Σελ.

  50

  5.9. Προϋποθέσεις Πρακτικής Εφαρμογής της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων

  Σελ.

  52

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 6. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σελ. 546.1. Έννοια και Σημασία της Ποιότητας Σελ. 546.2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) Total Quality Management (TQM)

  Σελ.

  56

  6.3. Αξιώματα και Αρχές της ΔΟΠ Σελ. 58

  2

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  6.4. Αντικειμενικοί Σκοποί της ΔΟΠ Σελ. 606.5. Οφέλη από την Εφαρμογή της ΔΟΠ Σελ. 616.6. Το Πρότυπο ΔΟΠ του ΕFQM Σελ. 626.7. Διαφορές ΔΟΠ - Συμβατικής Προσέγγισης Σελ. 63 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Συστήματα Παρακολούθησης Εργαζομένων

  Σελ.

  65

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Συστήματα Παρακολούθησης Εργαζομένων

  Σελ.

  66

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Παραγωγικότητα Σελ. 681.1. Υποκίνηση και Παραγωγικότητα Σελ. 681.2. Ορισμός Παραγωγικότητας Σελ. 691.3. Παράγοντες Παραγωγικότητας Σελ. 691.4. Μέτρηση Παραγωγικότητας Σελ. 711.5. Χρήσεις Μετρήσεων Παραγωγικότητας Σελ. 721.6. Πέντε Τρόποι Αύξησης του Βαθμού Παραγωγικότητας των Υπαλλήλων

  Σελ.

  72

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2. Έλεγχος Σελ. 742.1. Η Λειτουργία του Ελέγχου Σελ. 742.2. Κοινές Αδυναμίες Συστημάτων Ελέγχου Σελ. 742.3. Περιοχές που είναι Αναγκαία τα Συστήματα Ελέγχου στη Διοίκηση Προσωπικού

  Σελ.

  752.4. Είδη Συστημάτων Ελέγχου Σελ. 752.5. Ο Βασικός Μηχανισμός του Ελέγχου Σελ. 762.6. Ιστορικές Υποθέσεις που Προσεγγίζουν τα Συστήματα Ελέγχου

  Σελ.

  78

  2.7. Μη Σκόπιμες Συνέπειες των Συστημάτων Ελέγχου

  Σελ.

  78

  2.8. Αιτίες Ακούσιων Συνεπειών Σελ. 792.9. Τέσσερις Κατευθυντήριες Αρχές για Εφαρμογή των Συστημάτων Ελέγχου

  Σελ.

  79

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3. Εποπτεία - Αξιολόγηση Σελ. 813.1. Εισαγωγή Σελ. 813.2. Αξιολόγηση Προσωπικού Σελ. 813.3. Βασικά Χαρακτηριστικά Αξιολόγησης

  3

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  Προσωπικού Σελ. 823.4. Αξιολόγηση Απόδοσης Σελ. 823.5. Προϋποθέσεις Αξιολόγησης Απόδοσης Σελ. 843.6. Το Αντικείμενο της Αξιολόγησης Σελ. 853.7. Ποιος Διενεργεί την Αξιολόγηση Σελ. 853.8. Καθορισμός των Χρονικών Διαστημάτων που θα γίνεται η Αξιολόγηση

  Σελ.

  86

  3.9. Επαναπληροφόρηση του Εργαζόμενου για τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης

  Σελ.

  87

  3.10. Δημιουργία μιας Αξιόπιστης Μεθόδου Αξιολόγησης

  Σελ.

  87

  3.11. Μέθοδοι Αξιολόγησης Ηγ/κών Στελεχών Managers

  Σελ.

  90

  3.12. Φύλλο Αξιολόγησης Επίδοσης (ΦΑΕ) Πίνακας 3.12: Υπόδειγμα ΦΑΕ

  Σελ. Σελ.

  91 92

  3.13. Φύλλο Αξιολόγησης (ΦΑ) Πίνακας 3.13: Υπόδειγμα ΦΑ

  Σελ. Σελ.

  92 93

  3.14. Μέθοδοι Σύγκρισης Comparative Procedures

  Σελ.

  95

  3.15. Μέθοδοι των Σταθερών Κριτηρίων Absolute Standards

  Σελ.

  97

  3.16. Αξιολόγηση με βάση την Επίτευξη των Αντικειμενικών Στόχων Management by Objectives / MBO

  Σελ.

  1003.17. Σύνδεση Αμοιβής με Απόδοση Σελ. 1013.18. Πολιτική Ατομικών Αμοιβών Βασισμένη στις Ικανότητες Skill - Based Pay

  Σελ.

  103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 4. Μέτρηση Εργασίας Σελ. 1054.1. Μέθοδοι Μέτρησης Εργασίας Σελ. 1054.2. Μέθοδοι της Άμεσης Μέτρησης Σελ. 1064.3. Χωροταξική Διάταξη και Παρακολούθηση / Μέτρηση Εργασίας Πίνακας 4.3: Υπόδειγμα

  Σελ. Σελ.

  107109

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 110

  4

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

  Υποκίνηση Εργαζομένων

  5

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Τεχνολογική Εξέλιξη Ανθρώπινος Παράγοντας Η Θέση του στην επιχείρηση Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη της εποχής μας έχει οδηγήσει στη μηχανοποίηση και την αυτοματοποίηση ορισμένων δραστηριο-τήτων της παραγωγικής διαδικασίας, με συνέπεια την υποκατάστα-ση του ανθρώπινου παράγοντα από τη μηχανή σαν πηγή ενέργειας ή σαν μέσο εκτέλεσης συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου. Η πα-ραπάνω αντίληψη εκφράζει μια πλασματική πραγματικότητα, η ο-ποία αν αναλυθεί στη βάση της, θα οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ένας από τους βασικότερους - αν όχι ο βασικότερος - για τη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας. Σαφώς η εισβολή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της παρα-γωγικότητας είναι αδιαμφισβήτητη, όμως ο άνθρωπος είναι ο δημι-ουργός της αλλά και ο απαραίτητος παράγοντας για την περαιτέρω εξέλιξη της. Έτσι, ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα πλέον βασικά στοιχεία στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας. Ωστόσο, ο άνθρωπος οφείλει να εμπλουτίζει τις γνώ-σεις του, να εξειδικεύεται, να ακολουθεί και να προπορεύεται των ε-ξελίξεων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος του παραγκωνισμού του. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους οφείλουν να λαμβάνουν υ-πόψη αυτό τον σημαντικό παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας που λέγεται άνθρωπος και να δημιουργούν εκείνες τις προϋποθέ-σεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή απόδοση του. Α-κόμη, σεβόμενοι την προσωπικότητα και την οντότητα του να εξετά-ζουν το έργο που παράγει ώστε να είναι ανάλογο των δυνατοτήτων του και επιθυμητό για την επιχείρηση. Τον άνθρωπο, ως παραγωγικό συντελεστή μπορεί να τον δει κα-νείς σαν ένα «φυσικό» σύστημα και ένα σύστημα «συμπεριφοράς». Οι άνθρωποι διακρίνονται από ορισμένα «φυσικά» ή ανατομικά χα-ρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά διαφέρουν από άτομο σε ά-τομο, π.χ. μέγεθος, σχήμα, δύναμη, ύψος και καθορίζουν τις ικανό-τητες, τους περιορισμούς για την εκτέλεση μιας εργασίας. Ακόμη, θα πρέπει να εξεταστεί και να μελετηθεί γιατί και πως ο άνθρωπος θέτει αυτές τις ικανότητες μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει να αναλυθεί σαν ένα σύστημα συμπεριφοράς. Η συμπεριφο-ρά του ανθρώπου καθορίζεται από διάφορους φυσιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι εκφράζουν την κάλυψη ορι-

  6

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  σμένων φυσικών (βασικών) και ψυχολογικών αναγκών του. Βασικό κίνητρο για εργασία είναι η αντιμετώπιση αυτών των αναγκών του. Με βάση τα παραπάνω, είναι δυνατή η βελτίωση της απόδοσης του.

  7

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Υποκίνηση και Καθοδήγηση Εργαζομένων

  1.1. Υποκίνηση και Καθοδήγηση Προσωπικού Υποκίνηση (motivation), είναι η προσπάθεια για την δημιουργία κα-τάλληλων κινήτρων και ερεθισμάτων, ικανών για να κινητοποιήσουν τις δυνατότητες των εργαζομένων, ώστε να υπάρχει συνεργασία, ε-ξέλιξη, κοινή προσπάθεια, για την πραγματοποίηση των στόχων της εργασιακής μονάδας. Μέσω της υποκίνησης οι εργαζόμενοι ενεργούν με τη δική τους βούληση. Έτσι, θα ικανοποιηθούν για ό,τι κάνουν, αλλά πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και όπως υποστηρίζεται, τα κίνητρα αυτά πρέπει να πηγάζουν από τον εσωτερικό τους κόσμο. Η υποκίνηση είναι ένα από τα πιο απλά, αλλά και από τα πιο σύνθετα αντικείμενα της Διοι-κητικής. Οι άνθρωποι υποκινούνται βασικά ή οδηγούνται να συμπε-ριφέρονται κατά τρόπο που τους δημιουργεί το αίσθημα της αντα-μοιβής. Υποκινώντας έτσι κάποιον είναι μάλλον εύκολο και απλό να βρεθεί τι επιθυμεί το άτομο και να του προσφερθεί σαν ανταμοιβή ή σαν κίνητρο. Όμως, μια ανταμοιβή που θεωρεί ένα άτομο ενδιαφέ-ρουσα, είναι πιθανό να μην είναι αποδεκτή από κάποιο άλλο, και στο σημείο αυτό η υποκίνηση γίνεται σύνθετη. Και αν ακόμη προ-σφερθεί μια ανταμοιβή που είναι σπουδαία για κάποιον, δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτή θα τον υποκινήσει. Ο λόγος είναι ότι η ανταμοιβή καθεαυτή δεν θα τον υποκινήσει, παρά μόνο όταν υπάρχει άμεση σύνδεση προσπάθειας - ανταμοιβής και ταυτόχρονα η ζήτηση από την πλευρά του εργαζόμενου για την ανταμοιβή αυτή. Οι άνθρωποι διαφέρουν πάρα πολύ στον τρόπο που εκτιμούν τις ευκαιρίες. Αλλά, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η υποκίνηση, δεν υ-πάρχει αμφιβολία, ότι αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της Διοικητι-κής. Η υποκίνηση πραγματοποιείται, όταν ένα κίνητρο ή μια αντα-μοιβή μπορούν να ικανοποιήσουν μια δημιουργημένη ανάγκη. Απο-τυχία μπορεί να προκύψει όταν παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο μεταξύ του ατόμου και του κινήτρου ή της ανταμοιβής. Η υποκίνηση παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του επιπέδου απόδοσης των εργαζομένων, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την αποτελεσματικότητα με την οποία θα αντιμετωπιστούν οι στόχοι της εργασιακής μονάδας. Είναι ευνόητο, ότι το άτομο είναι πιθανό να υποκινηθεί αν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα (ηθικά, ψυχολογικά, υλικά), τα οποία θα βοηθήσουν το άτομο για να επιδιώξει και να επι-τύχει καλύτερα αποτελέσματα, υψηλότερες αποδόσεις, που συνή-θως είναι για το καλό όλων.

  8

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  1.2. Κίνητρα - Ορισμός - Χαρακτηριστικά Σαν κίνητρο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη μεθοδευμένη προσπάθεια να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον του εργαζόμενου για την εργασία του, με στόχο την καλύτερη απόδοση. Οδηγούμε, δηλαδή, το άτομο σε μια συναισθηματική κατάσταση, η οποία το κινεί ή το παρακινεί να ενεργήσει κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η συναισθη-ματική αυτή κατάσταση δημιουργείται από τα διάφορα ερεθίσματα τα οποία δέχεται είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό του πε-ριβάλλον. Τα κίνητρα αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα στην ανθρώπι-νη συμπεριφορά. Συνεπώς, το σύστημα κινήτρων, που μπορεί να εφαρμοστεί για την αύξηση της παραγωγικότητας, πρέπει να είναι παραγωγικό, για να προσελκύει τους υφιστάμενους να εργάζονται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Η παροχή ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η εξα-σφάλιση δίκαιης ανταμοιβής είναι βασικά χαρακτηριστικά του συ-στήματος κινήτρων. Δεν πρέπει να διαπιστώνεται ανισότητα γιατί θα προκληθεί απογοήτευση και ο εργαζόμενος θα αντιδράσει αρνητικά. Αντίθετα, η προαγωγή δίνει την αίσθηση της δικαιοσύνης και αποτε-λεί αλάνθαστο σημάδι των σταθερών αξιών της επιχείρησης, όταν βασίζεται σε κριτήρια που εξασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζει ευκαιρίες ανάπτυξης και πέρα από τον οικονομικό τομέα, όπως ανάπτυξη πρωτοβουλιών στις δραστηριότητες της επιχείρησης και συμμετοχή κατά ένα ποσοστό στον κίνδυνο της αποτυχίας των πρωτοβουλιών. Έτσι θα τονωθεί η ευθύνη και θα μεγιστοποιηθεί η ικανοποίηση των ατόμων στην εν-δεχόμενη επιτυχία. Ένα ανταγωνιστικό σύστημα κινήτρων βοηθά ώστε τα οφέλη να υπερκαλύπτουν το κόστος του και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανα-γκών του προσωπικού. 1.3. Ανάγκες και Κίνητρα Εργαζομένων Οι ανάγκες, δηλαδή, αυτά που επιβάλλονται από τα πραγματικά γεγονότα, λειτουργούν σαν δύναμη που ωθεί το άτομο προς τον α-ντικειμενικό σκοπό. Για να καταλαβαίνουμε και να επηρεάζουμε την ανθρώπινη συμπε-ριφορά πρέπει να γνωρίζουμε τις ανθρώπινες ανάγκες. Ο εργαζόμε-νος είναι κοινωνικό ον καθώς και οικονομικός άνθρωπος, έχει ανά-

  9

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  γκες ατομικές, κοινωνικές και οικονομικές. Το έργο του αποτελεί γι’ αυτόν τρόπο ζωής και μέσο εξασφάλισης των “προς το ζην”. Για να κατανοήσουμε την ικανοποίηση ή την δυσφορία του κατά τη διάρ-κεια της εργασίας, πρέπει να κατανοήσουμε το κοινωνικό, το φυσικό και το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιεί το έργο του. Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι δυνατό να ταξινομηθούν σε φυσιολο-γικές, κοινωνικές και ανάγκες του Εγώ. Οι φυσιολογικές (βιολογι-κές, πρωτογενείς ή βασικές ανάγκες), προέρχονται από την ανα-γκαιότητα ύπαρξης της ζωής και περιλαμβάνουν τις ανάγκες για τροφή, αναπνοή, κατοικία, ένδυση κ.τ.λ. Το μοντέλο του “οικονομι-κού ανθρώπου” υποθέτει, ότι οι ανάγκες αυτής της κατηγορίας είναι οι μόνες ανθρώπινες ανάγκες. Πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι δεν αρκεί η ικανοποίηση αυτών των βασικών και θεμελιωδών αναγκών μια φορά. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να οι άνθρωποι να εξασφαλί-ζονται ότι θα ικανοποιούνται συνέχεια οι ανάγκες τους. Η ασφάλεια είναι ζωτική ανάγκη μεγάλης σπουδαιότητας για πολλούς ανθρώ-πους. Όταν απειλείται, όπως συμβαίνει κατά την εκμηχάνιση, τον αυτοματισμό ή τις οικονομικές υφέσεις, τότε αναπτύσσεται πολύ έ-ντονα παρακινούμενη δραστηριότητα. Οι βασικές αυτές ανάγκες συ-ναντώνται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά με διαφορετική ένταση. Επίσης, ποικίλλει η έκταση των αναγκών αυτών ανάλογα με τις υφι-στάμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Οι άλλες δύο κατηγορίες αναγκών - κοινωνικές και ανάγκες του Εγώ - ονομάζονται συχνά δευτερεύουσες, επειδή είναι περισσότερο νεφελώδεις και μη απτές. Ποικίλλουν και πάλι σε ένταση από άτομο σε άτομο, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό από τις πρώτες. Στην κατηγορία των κοινωνικών ανήκουν οι ανάγκες της φυσικής επικοινωνίας και επαφής. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κοινωνι-κοί και επιθυμούν να ζουν με άλλους ανθρώπους. Στην εποχή που ζούμε, λόγω της αποξένωσης, των γρήγορων ρυθμών και της α-πρόσωπης κοινωνίας γενικότερα, η φυσική επαφή δεν είναι αρκετή. Οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη για αγάπη και αποδοχή του-λάχιστον από λίγους ανθρώπους. Έτσι, σχηματίζονται και διατηρού-νται δεσμοί οικογένειας και φιλίας, σχέσεις που επηρεάζονται ενεργά από τις πολιτικές και τις πρακτικές των οργανισμών που απασχο-λούν το ανθρώπινο δυναμικό. Εκτός από τη φυσική επαφή οι αν-θρώπινες υπάρξεις αισθάνονται την ανάγκη για παραδοχή και σύν-δεση με κάποια ομάδα ή ομάδες. Η ανάγκη αυτή της επαφής και της σύνδεσης βρίσκει την έκφραση της με τη δημιουργία ανεπίσημων (άτυπων) ομάδων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και τις υπη-ρεσίες ή με τη δημιουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση και άλλων αναγκών των

  10

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  εργαζομένων εκτός από τις οικονομικές διεκδικήσεις, όπως είναι τα θέματα εξασφάλισης, σταθερής απασχόλησης, εκπαίδευσης, προ-λήψεις ατυχημάτων κ.τ.λ. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας διοίκησης και προσωπικού είναι δυνατό να βοηθήσει στην αύξηση της παρα-γωγικότητας, την ελάττωση προστριβών, στην ταύτιση των στόχων μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων. Οι ανάγκες του Εγώ παράγονται από την αναγκαιότητα επισκό-πησης του εαυτού μας με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Μεταξύ των αναγκών του Εγώ που είναι δυνατόν να εξακριβωθούν περιλαμβά-νονται και οι ακόλουθες: Αναγνώριση Κυριαρχία Επιτυχία Μολονότι τα άτομα χρειάζονται την αποδοχή τους από την ομάδα, συνήθως δεν επιθυμούν να απορροφώνται από αυτήν σε σημείο που να χάνουν την προσωπική τους ταυτότητα. Συχνά βρισκόμαστε μεταξύ δύο αναγκών, που κατά τρόπο συγκρούονται, δηλ. της μιας που αναζητεί απορρόφηση και της άλλης που ζητάει αποχωρισμό, απομόνωση. Αν κάποιος αποδέχεται την προαγωγή του σε προϊ-στάμενο, ικανοποιώντας έτσι μια ανάγκη του Εγώ, είναι πιθανό να ξεχάσει το σύνδεσμο με κάποιους παλιούς, καλούς φίλους και να εξουδετερώσει έτσι μια κοινωνική ανάγκη. Καθώς αναπτύσσονται οι άνθρωποι, συχνά γίνεται προφανής η ανάγκη για κυριαρχία. Η κυριαρχία είναι πιθανό να αποτελεί συνέ-χεια της ανάγκης για αναγνώριση με τελικό σκοπό να αποκτηθεί αυ-τονομία και ανεξαρτησία. Πολλοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η πιο μεγάλη ανάγκη των αν-θρώπινων υπάρξεων είναι της επιτεύξεως ή της αυτοπραγμάτωσης ή της αυτοδημιουργίας. Η άποψη αυτή περικλείει όχι μόνο την ικανό-τητα, αλλά και την ανάγκη για το πραγματικό κατόρθωμα κάποιου έργου στη ζωή. Το επάγγελμα ή η εργασία είναι η μεγαλύτερη πηγή της ικανοποίησης αυτής της ανάγκης, χωρίς βέβαια να είναι η μονα-δική πηγή. Είναι φανερό ότι χρειάζεται προσοχή κατά την επιλογή της εργασίας ώστε να είναι πιθανή και τέτοια μορφής ικανοποίησης, τόσο από τον εργαζόμενο όσο και από το στέλεχος της επιχείρησης. Αν απογοητευθεί εσωτερικά το εργαζόμενο άτομο, τότε είναι πιθανό να επιχειρήσει να βρει ικανοποίηση σε έξω - εργασιακές δραστηριό-τητες, όπως η εθελοντική προσφορά σε κοινωφελή ιδρύματα και ορ-γανισμούς ή η ενασχόληση με ευχάριστες ασχολίες (hobbies). Παρά τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα των αναγκών και επι-θυμιών των ανθρώπων, μερικές από αυτές είναι αρκετά ίδιες, ώστε να επιτρέπουν στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν και να σχηματί-ζουν κοινές οργανώσεις για να πετύχουν την ικανοποίηση των ανα-

  11

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  γκών τους. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που ασχολούνται με τις κοινές αυτές ανάγκες όλων ατόμων. Αν τα ηγετικά στελέχη γνωρί-ζουν τις ανάγκες των υφισταμένων τους, είναι πιθανό να μπορέσουν να τους δραστηριοποιήσουν για την επιτυχία των στόχων της εργα-σιακής μονάδας τους και παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες ή τις αντί-θετες γνώμες να γίνουν κοινοί στόχοι και των εργαζομένων. Έτσι, από τη δράση για την επιτυχία των κοινών στόχων και σκοπών θα προκύψει η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, φυσιολο-γικών και ψυχολογικών και θα ωφεληθεί και η εργασιακή μονάδα. Αναφορικά με τις ανθρώπινες ανάγκες έχουν διατυπωθεί και οι α-κόλουθες σκέψεις, που έχουν εφαρμογή για όλες τις σχετικές θεωρί-ες:

  Καμιά ανάγκη δε μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί πλήρως. Γι’ αυτό απαιτείται μερική μόνο ικανοποίηση μιας ανάγκης, πριν ο άν-θρωπος επιδιώξει την ικανοποίηση της επόμενης. Οι ανάγκες αλλάζουν διαρκώς σε κάθε άτομο και συνήθως είναι πολύ λίγο συνειδητές. Επειδή οι ανάγκες έχουν συχνά σχέση με την ομάδα, συχνά αλ-ληλεξαρτώνται. Ο τρόπος π.χ. με τον οποίο ένα άτομο ικανοποιεί τη βιολογική ανάγκη του για φαγητό, εξαρτάται από τις κοινωνι-κές του ανάγκες που καθορίζονται από την κοινωνική - οικονομι-κή του θέση.

  12

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2. Θεωρίες Αναγκών

  2.1. Οι Ανάγκες κατά τον Mc Clelland Ο Mc Clelland και οι συνεργάτες του ομαδοποίησαν τις ανάγκες που δρουν ως κίνητρα στην υποκίνηση στις παρακάτω κατηγορίες: Η ανάγκη για συνεργασία και φιλία. Υποδηλώνει την τάση του ατόμου να αναπτύσσει τις σχέσεις του και προτιμά αυτό από την ερ-γασία του την ίδια. Τα άτομα που έχουν την τάση για την ικανοποίη-ση αυτής της ανάγκης δεν έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τα κα-θήκοντα τους (Not Task Oriented). Η ανάγκη για δύναμη. Η τάση για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής, οδηγεί συχνά τα άτομα στον αυταρχισμό, αλλά συνδυαζόμε-νη με την ανάγκη για επιτεύξεις, οδηγεί στην υψηλή παραγωγικότη-τα. Η ανάγκη για επιτεύγματα. Τα άτομα με υψηλή επίδοση σ’ αυτή την ανάγκη, αρέσκονται στις ευθύνες και έχουν την τάση προς το υπέρμετρο ατομισμό. Ο Mc Clelland δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη της επιτυχίας

  (επίτευγμα) και υποστηρίζει ότι αυτός που πραγματώνει την ικανο-ποίηση αυτής της ανάγκης, έχει ανεπτυγμένη την υπευθυνότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών και κυρίως την ικανότητα αυτοελέγ-χου και “αυτοτροφοδότησης”, που του επιτρέπει να γνωρίζει που βρίσκεται σε κάθε φάση της δραστηριότητας του. 2.2. Η Θεωρία του Mc Gregor Ο Mc Gregor έκανε μεγάλη και ιστορική τομή στην έρευνα της αν-θρώπινης προσωπικότητας και της υποκίνησης. Κάνει διάκριση μεταξύ των παραδοσιακών θέσεων της διοίκησης σε σχέση με τους εργαζόμενους και των σύγχρονων θέσεων παρα-βάλλοντας δύο θεωρητικές θέσεις: την θεωρία Χ, που απηχεί τις παραδοσιακές αυταρχικές αντιλήψεις και την θεωρία Ψ, που αντα-νακλά τις σύγχρονες θέσεις για τον άνθρωπο και τη συμπεριφορά του. Η θεωρία Χ θεμελιώνεται στις ακόλουθες υποθέσεις:

  Ο μέσος άνθρωπος έχει έμφυτη αντιπάθεια στην εργασία και την αποφεύγει όσο μπορεί.

  13

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  Επειδή ο άνθρωπος αντιπαθεί την εργασία πρέπει να ελέγχεται και να κατευθύνεται με την απειλή της τιμωρίας και της ποινής, προκειμένου να καταβάλλει την προσπάθεια που χρειάζεται για τους στόχους της οργάνωσης. Ο μέσος άνθρωπος προτιμά να διευθύνεται, δε θέλει ευθύνες, έχει σχετικά μικρές φιλοδοξίες, επιθυμεί πάνω από όλα την α-σφάλεια.

  Με βάση αυτές τις υποθέσεις, η παραδοσιακή διοίκηση εξετάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στην οργάνωση και εξηγεί την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η θεωρία Ψ, στην οποία καταλήγει ο Mc Gregor και η οποία αντι-κρούει τις υποθέσεις της θεωρίας Χ, στηρίζεται στις ακόλουθες θέ-σεις:

  Η ανάλωση σωματικής και διανοητικής προσπάθειας είναι τόσο φυσική όσο το παιχνίδι και η ανάπαυση. Ο άνθρωπος αυτοελέγχεται και αυτοκατευθύνεται για την επίτευ-ξη των στόχων της οργάνωσης. Η ικανότητα να χρησιμοποιούν την φαντασία και την δημιουργι-κότητα είναι δεδομένη στους περισσότερους ανθρώπους. Η αφιέρωση σε ένα σκοπό είναι συνάρτηση της επιβράβευσης (αμοιβής), που συνδέεται με την επιτυχία του. Ο μέσος άνθρωπος κάτω από κατάλληλες συνθήκες μαθαίνει όχι μόνο να δέχεται ευθύνες, αλλά και τις αναζητεί. Στις συνθήκες της σύγχρονης βιομηχανικής ζωής, οι πνευματικές ικανότητες του μέσου ανθρώπου μερικώς χρησιμοποιούνται.

  Η αποδοχή των παραπάνω υποθέσεων αποτελεί, κατά τον Mc Gregor, τη βάση για την πετυχημένη υποκίνηση του εργαζόμενου. Με τις θεωρητικές αυτές θέσεις δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις ανά-γκες για εκτίμηση, σεβασμό και αυτοπραγμάτωση, ως υποκινητικούς παράγοντες, που οδηγούν στην επιτυχία των ατομικών επιδιώξεων του οργανισμού. Με την εφαρμογή της θεωρίας Ψ, η διοίκηση προ-σαρμόζεται σε πιο ανθρώπινες μεθόδους άσκησης της. Η παραδοχή της θεωρίας Ψ στην πράξη έχει τις ακόλουθες συνέ-πειες:

  Την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στις οργανώσεις και την εξουσιοδότηση με την αύξηση του βαθμού ελευθερίας και πρω-τοβουλίας των εργαζομένων. Τον εμπλουτισμό της εργασίας και την αύξηση του ενδιαφέρο-ντος γι’ αυτήν. Την συμμετοχική διοίκηση με την κατανομή των ρόλων σε πολ-λούς ανθρώπους και την εμπλοκή στη διαδικασία όλων των ερ-γαζομένων.

  14

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  Την αλλαγή στις μεθόδους εκτίμησης της εργασίας (Performance Appraisal) με την παροχή της δυνατότητας στους υφιστάμενους να καθορίζουν ή να μετέχουν στον καθορισμό των στόχων και τον περιορισμό του ελέγχου της διοίκησης στη διοίκηση και παραβολή των αποτελεσμάτων με τους στόχους.

  Τέλος, η εφαρμογή των πορισμάτων του Mc Gregor, έχει αποτέλε-σμα την αξιοποίηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συμμετοχικότητας. 2.3. Η Θεωρία της Αλληλεπίδρασης του R. Likert Ο Rensis Likert, αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος, συμπλήρωσε και ενδυνάμωσε της θεωρία Ψ του Mc Gregor για την υποκίνηση και τη συμπεριφορά, με τη θεωρία της αλληλεπίδρασης. Η βάση των σκέψεων του Likert είναι η ομάδα. Στο σύστημα της αλληλεπίδρασης που προτείνει κάθε ομάδα θα είναι συνδεδεμένη μέσω του αρχηγού της με τις υπόλοιπες. Ο αρχηγός μετέχει σε ομάδα από ανώτερους και ομάδα που θα περιλαμβάνει τους υφιστάμενους του. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η αλληλεπίδραση μεταξύ του επικεφαλής και των υφισταμένων και των υφισταμένων μεταξύ τους, με την ανάπτυξη και επέκταση ενός σωστού δικτύου επικοινωνίας. Με το σύστημα αυτό εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία των α-ποφάσεων. Τη θέση αυτή ο Likert τη συμπληρώνει με την αρχή των σχέσεων υποστήριξης (Supporting Relationships). Με την αρχή αυτή ο οργα-νισμός και η ηγεσία, πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν τη με-γαλύτερη δυνατότητα, ώστε όλες οι αλληλεπιδράσεις και όλες οι σχέσεις με την οργάνωση, κάθε μέλους του οργανισμού, να εναρμο-νίζονται με τις αξίες και τις προσδοκίες του, κατά τρόπο που να θε-μελιώνει το αίσθημα της προσωπικής αξίας και σπουδαιότητας των μελών του οργανισμού. Στα πλαίσια αυτής της αρχής, ο επικεφαλής πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εμπειρία, τις προσδοκίες των υφι-σταμένων και να τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του υφιστάμε-νου. Τέλος, ο Likert κάνει διαχωρισμό μεταξύ του επιτυχημένου ηγέτη

  (Manager), που βλέπει την εργασία σε σχέση με τον άνθρωπο παρά την ίδια την εργασία (Employee Centered) και του ηγέτη με χαμηλή αποδοτικότητα, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στον κύκλο της εργασίας και θεωρεί τον άνθρωπο σαν εξάρτημα του κύκλου της εργασίας (Job Centered) και όχι σαν ανθρώπινη ύπαρξη, με τις λει-τουργίες του και τις επιδιώξεις του.

  15

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  2.4. Η Θεωρία Ιεράρχησης / Ταξινόμησης των Αναγκών του Α. Η. Maslow Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεωρία του Abraham H. Mas-

  low για τις ανάγκες των ανθρώπων στην οποία επιχείρησε να ιε-ραρχήσει / ταξινομήσει τις ανάγκες του ατόμου. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή οι ανθρώπινες ανάγκες κατατάσσονται σε ομάδες και υπόκεινται σε ιεράρχηση κατά την ικανοποίηση τους. Η ταξινόμηση των αναγκών είναι η ακόλουθη: Ανάγκες Φυσιολογικές Είναι οι ανάγκες που συνδέονται αμέσως με την επιβίωση του α-τόμου. Αν αναβληθεί η ικανοποίηση τους γίνεται προβληματική η ε-πιβίωση του. Αυτές είναι η τροφή, η ένδυση, η στέγη, η πείνα, η δί-ψα κ.τ.λ. Όσο χρόνο μένουν οι ανάγκες αυτές ανικανοποίητες, το άτομο δεν αισθάνεται την ύπαρξη αναγκών υψηλότερου επιπέδου. Μόνο όταν ικανοποιηθούν, παύουν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου (ανάγκη που ικανοποιήθηκε παύει να είναι ανάγκη) και παραμένουν στον οργανισμό σε “στάση αναμονής”, για να εμφανι-σθούν όταν σταματήσουν να υπάρχουν οι συνθήκες που τις ικανο-ποίησαν. Ανάγκες Ασφάλειας Συνδέονται με τα αισθήματα του φόβου για τους φυσικούς κινδύ-νους και την αδυναμία ικανοποίησης των φυσικών αναγκών, πρόκει-ται δηλ. για τα αισθήματα αυτοσυντήρησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία εναντίον του κινδύνου, του φόβου, των στερήσεων και η επιθυμία για σιγουριά εργασίας. Η επιθυμία αυτή μπορεί να είναι πολύ σπουδαίο κίνητρο συμπερι-φοράς, καθώς κάθε εργαζόμενος εξαρτάται, τουλάχιστον εν μέρει, από την εργασία. Η ανάγκη για σιγουριά παίρνει τη μορφή της α-παίτησης για οικονομική σιγουριά (μονιμότητα εργασίας, αποταμίευ-ση), προτίμηση γνωστού περιβάλλοντος εργασίας, επιθυμία για τάξη στους συνεργάτες και στα υλικά. Η ανάγκη αυτή επηρεάζει τους αν-θρώπους και στην επιλογή του επαγγέλματος τους. Σχετική με τις ανάγκες ασφάλειας και εξασφαλίσεων είναι η θέσπι-ση από την πλευρά των κρατών και κοινωνικών ασφαλίσεων και από την πλευρά των επιχειρήσεων η ίδρυση Ασφαλιστικών Εται-ριών, που σκοπεύουν στην κάλυψη διαφόρων κινδύνων, ώστε τα άτομα να αισθάνονται όσο είναι δυνατό εξασφαλισμένα. Ανάγκες Κοινωνικές και η έννοια του “Ανήκειν” Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον έχει ανάγκη να συναναστρέφεται άλ-λους ανθρώπους, να ανήκει σε κοινωνικές ομάδες, να προσφέρει την εκτίμηση του και να απολαμβάνει την εκτίμηση των άλλων, την

  16

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  κατανόηση τους, την αγάπη τους και να συμπεριφέρεται ανάλογα στους άλλους. Ίσως ποτέ προηγουμένως δεν έγινε τόσο έντονα αι-σθητή η απελπισία. Παρά το γεγονός ότι είναι γνωστή η κατηγορία των αναγκών αυτών, μερικά ηγετικά στελέχη υποθέτουν, κακώς, ότι οι ανάγκες αυτές αποτελούν κίνδυνο για τους στόχους της τυπικής οργάνωσης. Τότε προσπαθούν να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τις σχέσεις αυτές, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντι-δρούν, να μη συνεργάζονται μαζί τους και να συγκρούονται ανοικτά ή καλυμμένα. Τότε αυτή η συμπεριφορά των εργαζομένων είναι το αποτέλεσμα και η αιτία των ενεργειών του ηγετικού στελέχους. Ανάγκες Αυτοεκτίμησης Όταν το άτομο ικανοποιήσει την ανάγκη ένταξης σε μια κοινωνική ομάδα, αισθάνεται την ανάγκη εκτίμησης, τόσο εκ μέρους του ίδιου του εαυτού του, όσον και εκ μέρους των άλλων. Αυτό σημαίνει ανά-γκη για αυτοπεποίθηση, γόητρο, φήμη, αναγνώριση, δύναμη. Αν ι-κανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές, τότε αποκτά το άτομο το αίσθημα ότι αξίζει, ότι είναι ικανό, χρήσιμο και απαραίτητο. Διαφορετικά είναι πιθανό να καταληφθεί από σύμπλεγμα κατωτερότητας και αδυναμί-ας και να οδηγηθεί σε απογοήτευση και απάθεια. Ανάγκες Αυτοεκπλήρωσης ή Αυτοπραγμάτωσης Ο Maslow υποστηρίζει ότι ακόμα και αν ικανοποιηθούν όλες οι προηγούμενες ανάγκες, το άτομο πιθανό να είναι ανικανοποίητο ή και δυσάρεστο, εκτός αν επιτύχει τους στόχους τους οποίους έθεσε, αν επιτύχει να ικανοποιήσει τα ιδεώδη του. Αυτοπραγμάτωση είναι η επιθυμία να γίνει κάποιος αυτό που ένα ικανό άτομο μπορεί να γίνει. Τα άτομα ικανοποιούν την ανάγκη αυτή με διαφορετικούς τρόπους. Υποστηρίζεται ,επίσης, ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η αυ-τοπραγμάτωση είναι δυνατό να αλλάξει και το άτομο να αναζητήσει άλλους τομείς στους οποίους να μεγιστοποιήσει το δυναμικό, καθώς οι φυσικές του δυνάμεις αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ή δι-ευρύνονται οι ορίζοντες του.

  Αυτοεκπλήρωση Αυτοεκτίμηση

  Κοινωνικές - “Ανήκειν” Ασφάλειας

  Φυσιολογικές Η διαβάθμιση και η ιεραρχήσει των αναγκών δεν είναι πάντα όπως εμφανίζεται παραπάνω και αναπτύσσεται στη συνέχεια. Αυτή απο-τελεί μια λογική σειρά ικανοποίησης, πλην όμως είναι πιθανό να λά-βει διαφορετική μορφή ανάλογα με την προσωπική αξιολόγηση και εκτίμηση. Είναι ακόμα πιθανό να υπάρχουν άτομα, με διαφορετικές

  17

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  συνθήκες ζωής, τα οποία να μην αισθάνονται όλες τις κατηγορίες αναγκών, αλλά μόνο κάποιες από αυτές ή μόνο μια κατηγορία. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο άνθρωπος βαδίζει από τις κατώτερες α-νάγκες (φυσιολογικές, ασφάλειας) προς τις ανώτερες (κοινωνικές, αυτοεκτίμησης, αυτοπραγμάτωσης) ικανοποιώντας την μια μετά την άλλη. 2.5. Η Θεωρία Δύο Παραγόντων του F. Herzberg Η θεωρία δύο παραγόντων του F. Herzberg είχε σημαντική επί-δραση στη ψυχολογία των κίνητρων στη βιομηχανική εργασία. Ο Herzberg υποστήριξε ότι ο άνθρωπος έχει δύο ειδών ανάγκες:

  την ανθρώπινη ανάγκη να αναπτυχθεί ψυχολογικά, την ανάγκη να αποφεύγει τον πόνο και να αποφεύγει να υποφέ-ρει από το περιβάλλον του.

  Μετά από έρευνες κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά των αν-θρώπων. Εκείνοι που προκαλούν ευνοϊκή στάση για εργασία δηλ. ικανοποίηση (αναφέρονται στο πρώτο είδος αναγκών) και άλλοι που δημιουργούν δυσαρέσκεια (αναφέρονται στο δεύτερο είδος ανα-γκών). Στους πρώτους που καλούνται κίνητρα ή εσωτερικοί παράγο-ντες περιλαμβάνονται η επιτυχία, η αναγνώριση, εσωτερικά χαρα-κτηριστικά της ίδιας της εργασίας, η υπευθυνότητα και η εξέλιξη. Οι παράγοντες αυτοί είναι ικανοί να έχουν θετικό αποτέλεσμα στην ικα-νοποίηση από την εργασία, που είναι πιθανό να καταλήξει και σε αύξηση της απόδοσης του ατόμου. Υποστηρίζεται ότι, όταν οι ανω-τέρω παράγοντες πέσουν κάτω από ένα ελάχιστο ανεκτό όριο, τότε δεν υπάρχει μεν ικανοποίηση, αλλά και η συμβολή τους στη δημι-ουργία δυσαρέσκειας είναι πολύ μικρή. Η πολιτική της επιχείρησης και η διοίκηση, οι συνθήκες εργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αμοιβή, η θέση (status) και η σιγουριά αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία παραγόντων, που ο Herzberg α-ποκαλεί παράγοντες υγιεινής. Δεν αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εργασίας, αλλά έχουν σχέση με τις συνθήκες κάτω από τις ο-ποίες εκτελείται το έργο. Η χρήση του όρου υγιεινή γίνεται με την ια-τρική της σημασία (προληπτική). Όσο υπάρχουν οι παράγοντες αυ-τοί, οι οποίοι δε συντελούν σε ανάπτυξη της ικανότητας για απόδο-ση, η κατάσταση θεωρείται ουδέτερη, όταν όμως λείψουν δημιουρ-γείται δυσαρέσκεια. Τα κίνητρα αναφέρονται στην ίδια την εργασία, ενώ οι παράγοντες υγιεινής στο περιβάλλον της εργασίας.

  18

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή τα ηγετικά στελέχη πρέπει να ενδια-φέρονται και για τις δύο κατηγορίες των παραγόντων που επηρεά-ζουν τη στάση και τη συμπεριφορά του προσωπικού, τόσο για ότι το ευχαριστεί όσο και για ότι το δυσαρεστεί. Οι παραδοσιακές θεωρίες για τη σημασία των χρημάτων, των χρη-ματικών αμοιβών, γενικότερα των συνθηκών εργασίας και των άλ-λων παραγόντων υγιεινής σχετικά με την αύξηση της παραγωγι-κότητας, τη μείωση των απουσιών δεν είναι σωστές. Εκείνο που μπορούν να κάνουν οι παράγοντες αυτοί είναι να εξαλείψουν τη δυ-σαρέσκεια και να αποφύγουν τα προβλήματα, τα οποία όμως απο-τελούν βασικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση των στά-σεων των εργαζομένων. Μόνο τα κίνητρα μπορούν να καθοδηγή-σουν τους εργαζόμενους με σωστό τρόπο. Προηγουμένως, όμως, πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αιτίες που προκαλούν δυσαρέ-σκεια. Πρέπει, ακόμη, σύμφωνα με την άποψη του εμπλουτισμού της εργασίας του Herzberg, να αυξηθούν τα κίνητρα που έχει η ερ-γασία, με αύξηση της υπευθυνότητας και της αναγνώρισης των ερ-γαζομένων, καθώς και των ευκαιριών για ενδιαφέρουσα εργασία και για εξέλιξη. 2.6. Σχέση Θεωριών Maslow και Herzberg Ο Maslow αναφέρεται στις ανάγκες ή τα ελατήρια, ενώ ο Herzberg φαίνεται να ασχολείται με τους στόχους ή τα κίνητρα, που τείνουν να ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές, π.χ. το χρήμα και τα πρόσθετα οφέ-λη τείνουν να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες και τις ανάγκες ασφάλειας. Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η εποπτεία είναι παρα-δείγματα παραγόντων υγιεινής και τείνουν να ικανοποιούν τις κοινω-νικές ανάγκες, ενώ η αυξημένη ευθύνη, η εργασία που προκαλεί εν-διαφέρον, η πρόοδος και η ανάπτυξη είναι παράγοντες κινήτρων και τείνουν να ικανοποιούν τα επίπεδα των αναγκών του Εγώ (επιδοκι-μασία - αναγνώριση) και της αυτοπραγμάτωσης.

  19

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  Αυτοπραγμάτωση ή Αυτοεκπλήρωση Αυτοεκτίμηση Εγώ (γόητρο - δύναμη ή θέση) Κοινωνικές “Ανήκειν” Ασφάλειας Φυσιολογικές Ανάγκες

  Η εργασία η ίδια Επίτευγμα Δυνατότητα ανάπτυξης Ευθύνη Πρόοδος Αναγνώριση Θέση (κύρος) Διαπροσωπικές σχέσεις Εποπτεία Πολιτική και Διοίκηση Ασφάλεια Συνθήκες Εργασίας Μισθός

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6: Σχέσεις μεταξύ θεωρίας κινήτρων - υγιεινής

  Herzberg και της ιεράρχησης των αναγκών Maslow.

  20

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3. Δυσχέρειες Υποκίνησης

  3.1. Αιτίες Κακοδαιμονίας Πολλές φορές το προσωπικό, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν με κάποια καχυποψία και κρατούν μια αρνητική στάση - έστω και αν δεν εκδηλώνεται άμεσα - απέναντι στα ηγετικά στελέχη και τη διοί-κηση γενικότερα. Η στάση αυτή δεν είναι αδικαιολόγητη, οφείλεται συνήθως στο κλίμα που επικρατεί στο χώρο εργασίας τους. Οι αιτίες αναλύονται παρακάτω: Ζητούμε από τους εργάτες περισσότερα από όσα μπορούν να προσφέρουν. Ένας μέσος εργάτης δεν έχει τη μόρφωση, την ικανό-τητα και το χρόνο να λύσει μόνος του τα ζητήματα της εργασίας. Η διεύθυνση δε γνωρίζει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και οι εργάτες δε τις γνωρίζουν ή δε θέλουν να πουν ότι τις γνωρίζουν. Ο επιστάτης δεν έχει τις ικανότητες να τα βλέπει όλα. Η διεύθυνση δε διαθέτει τα κατάλληλα υλικά και ηθικά μέσα για να ενθαρρύνει το προσωπικό για μεγαλύτερη απόδοση. Η πίεση και ο φόβος σχετίζεται με τη δουλειά. Οι εργάτες με συστηματική αργοσχολία αντιδρούν και περιορί-ζουν την παραγωγή, γιατί νομίζουν ότι έτσι προστατεύουν τους εαυ-τούς τους και την τάξη τους. Η έλλειψη καναλιών επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης, εξαιτίας της παραδοσιακής αντίληψης της διοίκησης που θέτει απαραβίαστες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο επιτε-λικό προσωπικό και το προσωπικό γραμμής.

  3.2. Η Εξασφάλιση της Απασχόλησης Η εξασφάλιση της απασχόλησης είναι ένα σημαντικός παράγοντας υποκίνησης για τον εργαζόμενο. Από την πλευρά της επιχείρησης θεωρείται όχι αμελητέα παράμετρος για την καθοδήγηση του προ-σωπικού της. Ο βαθμός στον οποίο θα επιδράσει η εξασφάλιση της απασχόλησης σαν ισχυρό κίνητρο εξαρτάται:

  Από το αν έχει πειστεί το άτομο ότι εφόσον αποδίδει, δεν κινδυ-νεύει η ασφάλεια του μέσα στην επιχείρηση. Διαφορετικά, είναι αμφίβολη η υποκίνηση του προς την επιθυμητή αποδοτική συ-μπεριφορά.

  21

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  Από το περιβάλλον στο οποίο έχουν ζήσει τα άτομα στην παιδι-κή τους ηλικία. Αν οι γονείς ήταν πολύ υπομονετικοί, τα άτομα δε διαμορφώνουν ανταγωνιστική προσωπικότητα και εκτιμούν τη “σιγουριά” περισσότερο από άλλα, που έχουν μεγαλώσει σε πιο δυναμικό περιβάλλον. Από τις προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου. Τα άτομα που αδι-αφορούν για τη “σιγουριά” είναι πιθανό να διαφοροποιήσουν τις εκτιμήσεις τους, αν οι συνθήκες αποδειχθούν μη ευνοϊκές.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

  22

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  4. Προγράμματα Υποκίνησης

  4.1. Προγράμματα Υποκίνησης των Εργ/μένων Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Η γενική μόρφωση του προσωπικού, μπορεί να επιτύχει μια επι-χείρηση αποτελεί το καλύτερο επίτευγμα. Πέρα από τη γενική μόρ-φωση, που οφείλει να εξασφαλίζει κάθε υπάλληλος, πρέπει μέσα στην επιχείρηση του τουλάχιστο να εξειδικεύεται στο πόστο του. Τό-τε είναι ικανός να δημιουργεί προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης του. Η επιτυχία των προηγούμενων εξασφαλίζεται μέσα στην επιχεί-ρηση ή έξω από αυτή, στις ειδικές σχολές, με την παροχή οδηγιών για την εκτελούμενη εργασία, με την εκμάθηση τρόπων καλής συ-μπεριφοράς στους εργασιακούς χώρους, με τη συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη των μεθόδων της τεχνολογίας και των δομών λει-τουργίας των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Για την επιμόρφωση του προσωπικού πραγματοποιούνται διάφορα σεμινάρια μέσα και έξω από την επιχείρηση με πρακτικές εφαρμογές σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, διαχειριστική, τεχνική, λογιστική, δημοσίων σχέσεων, πω-λήσεων. Η εκπαίδευση πρέπει να προχωρήσει πέρα από τους νέους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες και στα ανώτερα κλιμάκια με σκοπό τη δημιουργία των μελλοντικών στελεχών της επιχείρησης. Επαγγελματική Ενημέρωση του Προσωπικού Υποχρέωση της επιχείρησης είναι να ενημερώνει συνέχεια τους υπαλλήλους για οτιδήποτε έχει σχέση με την όλη του συμπεριφορά μέσα στην επιχείρηση. Η ενημέρωση αρχίζει από τον τρόπο άσκη-σης του καθήκοντος κάθε υπαλλήλου και τις αλλαγές ή προόδους που υφίσταται ο τρόπος αυτός. Έτσι, η επιχείρηση πρέπει να κυ-κλοφορεί φυλλάδια ενημερωτικά και εγκυκλίους με τις αλλαγές ή τις προόδους, να οργανώνει συγκεντρώσεις υπό τύπου σεμιναρίων με ομιλητές στελέχη της και να προσκαλεί από άλλες σύγχρονες επι-χειρήσεις ή από ινστιτούτα, ιδρύματα ή πανεπιστημιακές σχολές, ει-δικούς σε διάφορα θέματα, για την ενημέρωση του προσωπικού, για σύγχρονες και εφαρμόσιμες μεθόδους σχετικές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Η ενημέρωση για κάποια καινοτομία, αλλαγή, μπο-ρεί να γίνει και στους χώρους εργασίας, εξασφαλίζοντας και την πρακτική εφαρμογή χωρίς σπατάλη κόπου, πόρων και χρόνου. Α-κόμη, να γίνονται έλεγχοι από όργανα επιθεωρητών ή της κορυφής, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υπάλληλοι εκδήλωσαν το σωστό ενδιαφέρον για την ενημέρωση τους από τα έντυπα, φυλλάδια, τις

  23

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  εγκυκλίους της διοίκησης ή της αρμόδιας διεύθυνσης. Όλα αυτά συ-νυπολογίζονται στα πρόσωπα τους και αναγράφονται στα φύλλα ε-τήσιας χρήσης, δηλ. τα φύλλα ποιότητας, για την περαιτέρω κρίση των υπαλλήλων για προαγωγή. Τα Βιβλία / Περιοδικά και Έντυπα στην Επιχείρηση Η ετοιμότητα, η επαγρύπνηση, το ενδιαφέρον για την επαγγελματι-κή κατάρτιση αποτελούν το Α και το Ω για την ενημέρωση των υ-παλλήλων. Πρώτο μέλημα είναι η δημιουργία υπηρεσίας ή διεύθυν-σης δημοσίων σχέσεων. Επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία βιβλιο-θήκης και η κατάλληλη ετοιμασία μιας αίθουσας για αναγνωστήριο. Τα διάφορα μέσα και μέθοδοι διαρκούς ενημέρωσης των εργαζομέ-νων σε μια επιχείρηση ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχεί-ρησης, το αντικείμενο δραστηριότητα αυτής, το ποιοτικό επίπεδο και το ποσοστό το οποίο συμμετέχει το προσωπικό της. Συνήθως, χρησιμοποιούνται διάφορα βιβλία και περιοδικά, που η διεύθυνση δημοσίων σχέσεων προμηθεύει από τα έξω βιβλιοπωλεία ή είναι συνδρομητής σε εκδοτικούς οίκους διαφόρων εντύπων - βι-βλίων και περιοδικών. Χρησιμοποιούνται, επίσης, βιβλία που εκδί-δουν οι ίδιο οι υπάλληλοι της. τα διάφορα σύγχρονα μέσα οπτικοα-κουστικής φύσεως, η χρησιμοποίηση ειδικών πινάκων, slides, κινη-ματογραφικές μηχανές προβολής, οι διάφορες ομιλίες σε συγκε-ντρώσεις με ομιλητές ειδικούς επιστήμονες, μέσα ή έξω από την ε-πιχείρηση, με θέματα συγκεκριμένα και εφαρμοσμένα στο πρόγραμ-μα δραστηριότητας της επιχείρησης, είναι ο κορμός της όλης στρα-τηγικής, στον τομέα των εντύπων - βιβλίων και της εν γένει μόρφω-σης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της επιχείρησης. Παρότρυνση των Εργαζομένων σε Σύμπνοια και Συνεργασία Η επιχείρηση, για να μπορεί να καθοδηγήσει τους εργαζόμενους προς το συμφέρον της και να επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα σε όλο το εύρος της πολιτικής της, πρέπει να εξασφαλίζει την ομόνοια, τη συμφιλίωση και την πλήρη συνεργασία όλων - από τον τελευταίο εργατοτεχνίτη ως και το διευθυντή. Βασική προϋπόθεση, για να εξα-σφαλιστεί η απαραίτητη σύμπνοια και συνεργασία του προσωπικού, είναι η δημοκρατική, η σωστή η ανθρώπινη μεταχείριση του υπαλ-λήλου από όλους τους ανώτερους και σε όλη την κλίμακα ιεραρχίας και τους χώρους εργασίας. Απαιτείται η συνειδητοποίηση της ανα-γκαιότητας αυτής από τη διοίκηση και η υλοποίηση της (συμμετοχή των εργαζομένων στα συμβούλια κορυφής, προαγωγών, πειθαρχι-κών ποινών). Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης είναι ο βασικός παράγο-

  24

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  ντας συμφιλίωσης, συνένωσης και συνεργασίας, καθώς και ο σεβα-σμός και η τήρηση του χρόνου ανάπαυσης (20΄ - 30΄).

  4.2. Παράγοντας Εργασιακό Περιβάλλον 4.2.1. Συνθήκες Ασφάλειας Οι συνθήκες ασφάλειας στο χώρο της εργασίας είναι βασικό θέμα για όλα τα συστήματα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Η απόφαση για ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας στο χώρο εργασίας είναι σχε-δόν παραπλανητική, όχι μόνο γιατί υπεισέρχονται πολλοί αλληλε-ξαρτώμενοι παράγοντες για να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν ή μια διαδικασία παραγωγής είναι ασφαλής, αλλά και γιατί υπάρχει σύ-γκρουση στόχων, όσον αφορά τη πραγματοποίηση υψηλού επιπέ-δου ασφάλειας με τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους. Έτσι, για να δοθεί μια ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα, γίνεται συ-νήθως αποδεκτό ότι τα ατυχήματα, οφείλονται σε παράγοντες που μπορεί να ελεγχθούν (όπως ο εξοπλισμός και μέθοδος εργασίας) και άλλους που μπορεί, κύρια, να ελεγχθούν (όπως ο καιρός, η διάθεση του εργαζόμενου). Το πρόβλημα, λοιπόν, ελλιπούς ασφάλειας στο χώρο εργασίας συ-νεπάγεται ατυχήματα με διάφορα κόστη (σταθμητά ή αστάθμητα) και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη. Για τον εργαζόμενο, το κό-στος μπορεί να αναφέρεται σε πνευματική ή φυσική ανικανότητα, απώλεια εισοδημάτων, αδυναμία να ικανοποιήσει ποικιλία ανθρώπι-νων αναγκών μέσα και έξω από την εργασία. Για τον εργοδότη, τα ατυχήματα σημαίνουν κόστη για ιατρικές, νομικές και υπόλοιπες υπηρεσίες, καθώς επίσης αστάθμητα κόστη (όπως απώλεια παρα-γωγικής ικανότητας, αύξηση προσπάθειας για εκπαίδευση προσω-πικού, ζημία εξοπλισμού, κακή φήμη στην αγορά κ.τ.λ.). Ακόμη, τα ατυχήματα μπορεί να οφείλονται σε επικίνδυνες συνθή-κες εργασίας, ανασφαλείς συνθήκες εργασίας ή και τα δύο. Ο εργο-δότης μπορεί να ελέγχει και τις δύο πηγές. Γι’ αυτό, η νομοθεσία πρέπει να δίνει μεγαλύτερη ευθύνη στον εργοδότη παρά στον εργα-ζόμενο. Για την πρόληψη των ατυχημάτων πρέπει να καταρτιστεί ανάλογο πρόγραμμα ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Αυτό αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια για την επίλυση του πιο πάνω προ-βλήματος. Τέλος, η ασφάλεια στο χώρο εργασίας μπορεί να αυξηθεί με τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής και του εξοπλισμού, με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με την εκπαίδευση των εργαζο-

  25

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  μένων στη χρήση ασφαλών μεθόδων εργασίας, με τη μείωση των κινδύνων εργασίας κ.τ.λ. 4.2.2. Συνθήκες Εργασίας Φωτισμός Ο φωτισμός ασκεί έντονη ψυχολογική επίδραση πάνω στο άτομο. Δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα στον εργαζόμενο ή δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις (ατονία, κατάθλιψη) όταν δεν είναι ο κα-τάλληλος, οι οποίες ασκούν αρνητική επίδραση πάνω στην επίδοση του. Θόρυβος Ο θόρυβος γενικά θεωρείται ανεπιθύμητος ήχος και ειδικότερα αυ-τός που έχει δυσάρεστη ποιότητα και ποσότητα. Από έρευνες, σχε-τικά με τις ψυχολογικές επιδράσεις του θορύβου, αποδείχθηκε ότι ο έντονος θόρυβος εκτός από τις φυσικές φθορές, δημιουργεί ψυχο-λογική ένταση (stress). Από τις έρευνες βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

  η ανθρώπινη φωνή είναι ιδιαίτερα ενοχλητική οι συνεχείς θόρυβοι είναι λιγότερο ενοχλητικοί από τους παροδι-κούς η ελάττωση του θορύβου συνεπάγεται συνήθως αύξηση της πα-ραγωγής η διανοητική εργασία σε θορυβώδες περιβάλλον επιτείνει την κόπωση, γιατί καταβάλλεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να συ-γκεντρωθεί ο υπάλληλος.

  Θερμοκρασία και Υγρασία Ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει θερμότητα και ταυτόχρονα πα-ραλαμβάνει θερμότητα από το περιβάλλον του. Όσο βαρύτερη είναι η εργασία που εκτελεί, τόσο μεγαλύτερη είναι η από μέρους του παραγόμενη ποσότητα θερμότητας και τόσο χαμηλότερη πρέπει να είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος εργασίας του. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι πιο εύκολα ανεκτές αν η υγρασία εί-ναι χαμηλή, ενώ όταν η θερμοκρασία και η υγρασία είναι ταυτόχρονα σε υψηλά επίπεδα αποτελούν τις χειρότερες συνθήκες. Τέλος, η θερμοκρασία επιδρά και στους εργαζόμενους που εκτελούν πνευμα-τική εργασία. Εξαερισμός Το άριστο σύστημα εξαερισμού εξαρτάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το βαθμό αλληλεπίδρασης της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της έντασης του αέρα, του βαθμού της φυσικής προσπά-θειας που απαιτείται κάθε φορά και τέλος των διαθέσεων του προ-

  26

 • ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών

  σωπικού. Πάντως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες και οι διαθέσεις των εργαζομένων. Χρωματισμός Επιφανειών Τα χρώματα επηρεάζουν τη ψυχική διάθεση του ατόμου και γενι-κώς τη διαγωγή και συμπεριφορά του. Οι ανοικτοί χρωματισμοί το-νώνουν και προκαλούν αίσθημα αισιοδοξίας, αντίθετα οι σκοτεινοί είναι κουραστικοί και προκαλούν μελαγχολία. Βέβαια, θα πρέπει να επιλέγονται και με βάση τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού. Μετάδοση Μουσικών Προγραμμάτων Η μετάδοση μουσικής στους χώρους εργασίας, εφόσον βέβαια το επιτρέπει η φύση του εκτελούμενου έργου, δημιουργεί ευχάριστη διάθεση στον εργαζόμενο και επηρεάζει - έμμεσα - θετικά την από-δοση του. 4.2.3. Η Εργονομία μπορεί να Υποκινήσει τον Εργαζόμενο Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας καινούριος κλάδος επι-στήμης, η εργονομία, η οποία μελετά τις σχέσεις του ανθρώπου με την εργασία και το περιβάλλον. Η εργονομία, βοηθούμενη από τη σωματομετρική, την ανατομία, τη φυσιολογία, τη ψυχολογία συμβάλλει στον προσδιορισμό των διαφόρων δυνατοτήτων και πε-ριορισμών του ανθρώπινου σώματος. Οι δυνατότητες ή οι περιορι-σμοί είναι οι εξής: Χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, όπως σωματομετρικά στοιχεία, μυϊκή δύναμη, όρια κόπωσης, ι