Δ Δ · 230 220 200 190 oo 00 oo oo oo 00 oo 00 nowe podania o zasilek dla bezrobotnych (done tyg....

5
Δ Δ Δ Δ

Transcript of Δ Δ · 230 220 200 190 oo 00 oo oo oo 00 oo 00 nowe podania o zasilek dla bezrobotnych (done tyg....

Page 1: Δ Δ · 230 220 200 190 oo 00 oo oo oo 00 oo 00 nowe podania o zasilek dla bezrobotnych (done tyg. w tys.) 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2016

Δ Δ

Δ Δ

Page 2: Δ Δ · 230 220 200 190 oo 00 oo oo oo 00 oo 00 nowe podania o zasilek dla bezrobotnych (done tyg. w tys.) 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2016

Δ Δ

Page 3: Δ Δ · 230 220 200 190 oo 00 oo oo oo 00 oo 00 nowe podania o zasilek dla bezrobotnych (done tyg. w tys.) 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2016

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Page 4: Δ Δ · 230 220 200 190 oo 00 oo oo oo 00 oo 00 nowe podania o zasilek dla bezrobotnych (done tyg. w tys.) 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2016
Page 5: Δ Δ · 230 220 200 190 oo 00 oo oo oo 00 oo 00 nowe podania o zasilek dla bezrobotnych (done tyg. w tys.) 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2016