η ρυπανση της μεσογειου 21

25
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Transcript of η ρυπανση της μεσογειου 21

Page 1: η ρυπανση της μεσογειου 21

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Page 2: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΠΑΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΠΑ

ΡΑΝΙΑ ΝΤΕΜΑΡΡΑΝΙΑ ΝΤΕΜΑΡ

Page 3: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ• Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΧΕΙΥΠΟΣΤΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ2.500.000 Τ.Χ. ΜΕ ΜΕΣΟ ΒΑΘΟΣ5000 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ

ΙΩΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, Η ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 22 ΧΩΡΕΣ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΊΝΑΙ

ΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑΤΟ ΉΠΙΟ

ΚΛΙΜΑ ΤΗΣΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΑΟΙΚΟΣΥΣΤΗ-

ΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟΥ

ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥ

Page 4: η ρυπανση της μεσογειου 21

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

• ..Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΠΙΟ

ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟΝΠΛΑΝΗΤΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΔΕΚΑΕΤΙΑ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΔΕΧΤΗΚΕ 321.000 ΤΟΝΟΥΣΛΥΜΑΤΩΝ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΧΕΙΠΑΡΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΔ-ΟΜΕΝΟ ΌΤΙ ΤΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗΠΟΥ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙΣΕ ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΡΥΠΑΙ-

ΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ

ΑΥΤΌ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΙΚΟΣΤΙΣΗΣ ΤΗΜΑΤΟΣΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΘΡΥΜΑΤΙ-

ΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣΑκτινοβολίας ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

Page 5: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΧΛΩΡΙΔΑ, ΠΑΝΙΔΑΧΛΩΡΙΔΑ, ΠΑΝΙΔΑΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ

ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ,Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟΣΟ, Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΠΟΛΛΑ ΨΑΡΙΑ ΤΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ,ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 17,000 ΕΙΔΗΕΠΙΣΕΙΣ ΤΟ 75% ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ

ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΚΟΜΑ

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ

ΕΊΝΑΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ, Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ,Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Περιβάλλοντος ΛΟΓΩ ΤΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΟΠΟΥ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Page 6: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣΡΥΠΑΝΣΗΣ

• ..

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΚΑΙΣΥΝΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΈΝΑ ΠΛΥΘΩΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙΑΠΌ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,

ΑΠΌ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΑΠΌΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΑΣ ΆΛΛΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ. ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΖΩΟΠΛΑΚΤΩΝΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ

ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΌΤΙΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10.000

ΨΑΡΙΑ

Page 7: η ρυπανση της μεσογειου 21

……..ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡ ΑΛΙΕΙΑ-ΝΑ ΜΗΝ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΛΟΙΑ , ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΝΑ

ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΤΑ

ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

Page 8: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΆΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Page 9: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ == ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΛΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ .ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ .ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΊΝΑΙ ΤΟΣΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΊΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΡΥΠΑΙΝΟΥΜΕ. ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΡΥΠΑΙΝΟΥΜΕ. ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ, ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ, ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΕΝΑ, ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΕΝΑ, ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ.ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ.

ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ;

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΛΟΓΩ

Page 10: η ρυπανση της μεσογειου 21
Page 11: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΗ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣΡΥΠΑΝΣΗΣ

• Τα εργοστάσια Τα εργοστάσια είναι μια είναι μια μεγάλη πηγή μεγάλη πηγή ρύπανσηςρύπανσης

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΡΙΧΝΟΝΤΑΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥΣ

ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΕΤΣΙ ΏΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ

ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ

Page 12: η ρυπανση της μεσογειου 21
Page 13: η ρυπανση της μεσογειου 21

Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΗΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣΑΚΟΜΑ ΠΗΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

• Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ Η ΠΗΓΗ Η ΠΗΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣΡΥΠΑΝΣΗΣ

Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΕΊΝΑΙΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣΠΕΡΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑΨΑΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΚΑΙ ΕΧΕΙ ΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑΨΑΡΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ

Page 14: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠHHΓΗΓΗΡΥΠΑΝΣΗΣΡΥΠΑΝΣΗΣ

• ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΡΑΝΕΡΑ

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΟΛΗΣΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ

ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙΘΑΛΑΣΣΕΣ ΝΑ

ΡΥΠΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ

Page 15: η ρυπανση της μεσογειου 21
Page 16: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΩΝ σκουπιδιών

2008

2009

2010

Page 17: η ρυπανση της μεσογειου 21
Page 18: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΠΩΣ ΘΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

• ,,

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΌΤΙ

ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΟΛΩΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΜΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΝΤΑ ΝΕΡΑ

1]ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙ-ΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ

ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ

ΝΕΡΑ.2]Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ

ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΙΝΕΙ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑΤΙ ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΝΕΡΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΤΙΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TOY

ΤΕΛΟΣ Ο ΑΝΘΩΠΟΣΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ

ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΩΡΓΑΝΙ-ΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΖΟΥΝ ΣΤΑΓΛΥΚΑ Η’ ΣΤΑ ΑΛΜΥΡΑ

ΝΕΡΑ ΌΤΑΝ ΒEΒAIΑΤΟ ΝΕΡΟ ΕΊΝΑΙ ΜΟΛ-ΥΣΜΕΝΟ ΤΑ ΝΟΣΗΜΑ-ΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥ-

ΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΜΟΛΥΣ-ΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΕΊΝΑΙ¨¨ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ,ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ, ΕΠΙΜΟ-ΛΥΝΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ,

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ Αλλοιώσεις,ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ,

ΩΤΙΤΙΔΕΣ,ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΕΣ

ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ ,ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ-ΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Page 19: η ρυπανση της μεσογειου 21

Πρώτος ΝΟΜΟΣ: ΠΕΡΙ ΕΥΘΗΝΗΣ:Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΖΗΜΙΑΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΤΑ ΝΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΠΕΡΙ ΑΜΕΛΕΙΑΣ:ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΝΟΜΟΣ:Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΟΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΙΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ

Page 20: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟΤΟ ΚΑΘΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΚΑΘΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

Page 21: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

www.econews.grwww.exrplogecgete.com

www.servitoros.grwww.world.gr

www.greekmoney.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

h rypansh ths mesogeioy-HELMERA

Page 22: η ρυπανση της μεσογειου 21
Page 23: η ρυπανση της μεσογειου 21

ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΈΧΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΖΩΗ

Page 24: η ρυπανση της μεσογειου 21

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥΡΑΝΙΑ 1= ΒΡΗΚΕ ΜΕΡΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ 2= ΒΡΗΚΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣδηλαδή έκανε 5 σελίδες ΔΕΣΠΟΙΝΑ

βρήκε και έγραψε όλα τα υπόλοιπα-δηλαδή:

1= ΒΡΗΚΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ και τις έγραψεδηλαδή έκανε 14 σελίδες την και μια σελίδα την κάναμε μαζί

Page 25: η ρυπανση της μεσογειου 21