μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

15
Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας Μάθημα 2.1

Transcript of μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Page 1: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Μάθημα 2.1

Page 2: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση δεδομένων

• Αναλογικά δεδομένα– Μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή

μέσα από ένα διάστημα πραγματικών τιμών π.χ. θερμοκρασία, ένταση φωνής

• Ψηφιακά δεδομένα– Παίρνουν πάντα ένα διακριτό και

αριθμήσιμο πλήθος τιμών π.χ. αριθμός μαθητών τάξης

Page 3: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιοποίηση

Ψηφιοποίηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία μια αναλογικής μορφής πληροφορία μετατρέπεται σε ψηφιακής μορφής πληροφορία

Page 4: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Στάδια διαδικασίας ψηφιοποίησης

ΔειγματοληψίαΗ συνεχής πληροφορία απεικονίζεται

σε διακριτές φάσεις

ΚβάντισηΣτρογγυλοποίηση των δειγμάτων σε

προκαθορισμένες τιμές

ΚωδικοποίησηΜετατροπή των προκαθορισμένων

τιμών σε δυαδική μορφή

Page 5: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

f(t)

fs(t)t

t

t

0,3

4,8

2,65,3

12,2

04 3

5

12Kβάντιση

t

Kωδικοποίηση

Page 6: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση ήχου

Μάθημα 2.1.2

Page 7: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση ήχου

• Ήχος αναλογικό σήμα• Για να είναι δυνατό να

επεξεργαστεί από τον υπολογιστή πρέπει να μετατραπεί σε ψηφιακό

• Η μετατροπή γίνεται με κυκλώματα που ονομάζονται Αναλογο – ψηφιακοί μετατροπείς (βρίσκονται στα κάρτες ήχου)

Page 8: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας
Page 9: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση εικόνας

Μάθημα 2.1.3

Page 10: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση εικόνας

• Pixel (εικονοστοιχείο) βασικό δομικό στοιχείο μιας εικόνας στον υπολογιστή

• Μια εικόνα στην ουσία είναι ένα ψηφιδωτό από pixels

• Ανάλυση Αριθμός των εικονοστοιχείων της οθόνης που προκύπτει από το γινόμενο των 2 διαστάσεων π.χ. 800x600=480000 pixels

Page 11: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας
Page 12: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση εικόνας

• Στις έγχρωμες οθόνες κάθε εικονοστοιχείο αποτελείται από 3 κουκίδες – κάθε μια μπορεί να πάρει μια απο τις 3 αποχρώσεις του κόκκινου, του μπλε και του πράσινου

• Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει μέχρι 256 χρώματα

• Με 8 bit 28 =256 συνδυασμοί περιγράφονται όλα τα χρώματα

• Απαιτούνται 3x8 δυαδικά ψηφία για κάθε εικονοστοιχείο

Page 13: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Η μείξη των 3 βασικών χρωμάτων

Page 14: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση εικόνας

• Βάθος χρώματος το πλήθος των δυαδικών ψηφίων που δεσμεύονται για την περιγραφή των χρωμάτων

• Για μια εικόνα 1024x768 είναι 1024x768x24/8=2.359.296 bit

Page 15: μάθημα 2.1- Ψηφιακή παράσταση της πληροφορίας

Ψηφιακή παράσταση εικόνας

• Χαρτογραφικές εικόνες δημιουργούνται με την βοήθεια εικονοστοιχείων

• Διανυσματικές εικόνες τα στοιχεία των οποίων απεικονίζονται γεωμετρικά με τη βοήθεια γραμμών, ελλείψεων κτλ.

• Τα αρχεία των διανυσματικών εικόνων είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος