ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 JUNE 2020 - PanagiaΤετάρτη 24: ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ...

2
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 Τετάρτη 3: Ιερά Παράκληση της Θεοτόκου 6:00 μμ - 7:15 μμ Μελέτη Αγίας Γραφής στα αγγλικά 7:30 μμ— 9:00 μμ Σάββατο 6: ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ Όρθρος-Λειτουργία & Μνημόσυνον 9:00 πμ -12:00 πμ Απόγευμα: Ο Εσπερινός της Πεντηκοστής 5:00 μμ - 6:00 μμ Κυριακή 7: Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 8.30 πμ—11.00 πμ Όρθρος και Θεία Λειτουργία, και εν συνεχεία Ο Εσπερινός της Γονυκλησίας 11:00 πμ - 12:15 μμ Δευτέρα 8: ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ11:30 πμ Τετάρτη 10: ΑΓΡΥΠΝΙΑ— ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία 6:00 μμ—10.45 μμ Σάββατο 13: Εσπερινός Σαββάτου 5:00 μμ — 6:00 μμ Κυριακή 14: ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ—12:00 μμ Τετάρτη 17: Ιερά Παράκληση της Θεοτόκου 6.00 μμ - 7.15 μμ Μελέτη Αγίας Γραφής στα αγγλικά 7:30 μμ— 9.00 μμ Σάββατο 20: Εσπερινός Σαββάτου 5:00 μμ — 6:00 μμ Κυριακή 21: Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ—Των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ—12:00 μμ Τετάρτη 24: ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ 11:30 πμ Σάββατο 27: Εσπερινός Σαββάτου 5:00 μμ — 6:00 μμ Κυριακή 28: Γ ‘ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ—12:00 μμ Δευτέρα 29: ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ11:30 πμ Τρίτη 30: ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΥ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ 11:30 πμ JUNE 2020 Wednesday 3: Supplication to the Theotokos 6:00 pm7:15 pm Orthodox Seminar and Bible Study 7:30 pm 9:00 pm Saturday 6: MEMORIAL SATURDAY OF THE SOULS Matins, Liturgy & Memorial Prayers 9:00 am - 12:00 pm Afternoon: Great Vespers of Pentecost 5:00 pm - 6:00 pm Sunday 7: THE FEAST OF PENTECOST Matins & Divine Liturgy 8:30 am - 11:00 am Kneeling Vespers of the Holy Spirit 11:00 am - 12:15 pm Monday 8: THE FEAST OF THE HOLY SPIRIT Matins and Divine Liturgy 9:00 am- 11:30 am Wednesday 10: VIGIL ST. LUKE THE PHYSICIAN, Archbishop of Crimea Vespers, Matins and Divine Liturgy 6:00 pm-10:45 pm Saturday 13: Great Vespers 5:00 pm6:00 pm Sunday 14: FEAST OF ALL SAINTS Matins & Divine Liturgy 9:00 am - 12:00 pm Wednesday 17: Supplication to the Theotokos 6:00 pm7:15 pm Orthodox Seminar and Bible Study 7:30 pm 9:00 pm Saturday 20: Great Vespers 5:00 pm6:00 pm Sunday 21: 2nd MATTHEW FATHER’S DAY Matins and Divine Liturgy 9:00 am - 12:00 pm Wednesday 24: FEAST OF THE BIRTH OF ST. JOHN THE BAPTIST Matins and Divine Liturgy 9:00 am - 11:30 am Saturday 27: Great Vespers 5:00 pm6:00 pm Sunday 28: 3rd MATTHEW - Sts. Cyrus & John the Unmercenaries Orthros & Divine Liturgy 9:00 am -12:00 pm Monday 29: STS. PETER & PAUL, THE FIRST-OF-THE-APOSTLES Matins and Divine Liturgy 9:00 am - 11:30 am Tuesday 30: COMMEMORATION OF THE HOLY 12 APOSTLES Matins and Divine Liturgy 9:00 am -11:30 am

Transcript of ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 JUNE 2020 - PanagiaΤετάρτη 24: ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ...

Page 1: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 JUNE 2020 - PanagiaΤετάρτη 24: ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Τετάρτη 3: Ιερά Παράκληση της Θεοτόκου 6:00 μμ - 7:15 μμ

Μελέτη Αγίας Γραφής στα αγγλικά 7:30 μμ— 9:00 μμ

Σάββατο 6: ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Όρθρος-Λειτουργία & Μνημόσυνον 9:00 πμ -12:00 πμ

Απόγευμα: Ο Εσπερινός της Πεντηκοστής 5:00 μμ - 6:00 μμ

Κυριακή 7: Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 8.30 πμ—11.00 πμ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία, και εν συνεχεία

Ο Εσπερινός της Γονυκλησίας 11:00 πμ - 12:15 μμ

Δευτέρα 8: ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ—11:30 πμ

Τετάρτη 10: ΑΓΡΥΠΝΙΑ— ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία 6:00 μμ—10.45 μμ

Σάββατο 13: Εσπερινός Σαββάτου 5:00 μμ — 6:00 μμ

Κυριακή 14: ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ—12:00 μμ

Τετάρτη 17: Ιερά Παράκληση της Θεοτόκου 6.00 μμ - 7.15 μμ

Μελέτη Αγίας Γραφής στα αγγλικά 7:30 μμ— 9.00 μμ

Σάββατο 20: Εσπερινός Σαββάτου 5:00 μμ — 6:00 μμ

Κυριακή 21: Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ—Των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ—12:00 μμ

Τετάρτη 24: ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ – 11:30 πμ

Σάββατο 27: Εσπερινός Σαββάτου 5:00 μμ — 6:00 μμ

Κυριακή 28: Γ ‘ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ—12:00 μμ

Δευτέρα 29: ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ—11:30 πμ

Τρίτη 30: ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΥ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 πμ —11:30 πμ

JUNE 2020

Wednesday 3: Supplication to the Theotokos 6:00 pm— 7:15 pm

Orthodox Seminar and Bible Study 7:30 pm —9:00 pm

Saturday 6: MEMORIAL SATURDAY OF THE SOULS

Matins, Liturgy & Memorial Prayers 9:00 am - 12:00 pm

Afternoon: Great Vespers of Pentecost 5:00 pm - 6:00 pm

Sunday 7: THE FEAST OF PENTECOST

Matins & Divine Liturgy 8:30 am - 11:00 am

Kneeling Vespers of the Holy Spirit 11:00 am - 12:15 pm

Monday 8: THE FEAST OF THE HOLY SPIRIT

Matins and Divine Liturgy 9:00 am- 11:30 am

Wednesday 10: VIGIL — ST. LUKE THE PHYSICIAN, Archbishop of Crimea

Vespers, Matins and Divine Liturgy 6:00 pm-10:45 pm

Saturday 13: Great Vespers 5:00 pm—6:00 pm

Sunday 14: FEAST OF ALL SAINTS

Matins & Divine Liturgy 9:00 am - 12:00 pm

Wednesday 17: Supplication to the Theotokos 6:00 pm— 7:15 pm

Orthodox Seminar and Bible Study 7:30 pm —9:00 pm

Saturday 20: Great Vespers 5:00 pm—6:00 pm

Sunday 21: 2nd MATTHEW — FATHER’S DAY

Matins and Divine Liturgy 9:00 am - 12:00 pm

Wednesday 24: FEAST OF THE BIRTH OF ST. JOHN THE BAPTIST

Matins and Divine Liturgy 9:00 am - 11:30 am

Saturday 27: Great Vespers 5:00 pm—6:00 pm

Sunday 28: 3rd MATTHEW - Sts. Cyrus & John the Unmercenaries

Orthros & Divine Liturgy 9:00 am -12:00 pm

Monday 29: STS. PETER & PAUL, THE FIRST-OF-THE-APOSTLES

Matins and Divine Liturgy 9:00 am - 11:30 am

Tuesday 30: COMMEMORATION OF THE HOLY 12 APOSTLES

Matins and Divine Liturgy 9:00 am -11:30 am

Page 2: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 JUNE 2020 - PanagiaΤετάρτη 24: ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς

ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν

τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. ~ Απολυτίκιον της Πεντηκοστής

O Prophet and Forerunner of Christ God’s coming to us, all we who

with longing now extol you are at a loss, to honour you worthily. For

your mother’s barrenness and father’s long silence, by your all-

renowned and hallowed birth were both ended, and the Incarnation of

the Son of God is preached unto all the world. ~ Apolytikion, Nativity of St. John the Baptist

[email protected]

ANNOUNCEMENTS

1. The Church remains closed to the Public until further notice due to the

Covid-19 Pandemic, by order of the Ontario Government.

2. Funerals are still able to be held in the Church with only immediate

family attending, to a maximum of ten people present in Church.

3. All Services and Funerals are being Live Streamed on our Church Web

Site at: www.panagia.ca/Panagia/Live_Feed.html

4. Please support our Church by making your donation On-Line at

www.panagia.ca on the Live Feed page. Click on the “Support and

Donate to our Church” button. Receipts will be issued by the GCT.

5. For Booking Sacraments or to Speak with Fr. Peter for all other matters,

contact him by Phone: 416-378-7428 or by E-mail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΕΙΣ 1. Η Εκκλησία μας δυστυχώς παραμένει κλείστη για το κοινό, με εντολή από

την Κυβέρνηση του Όντάριο και από τις Εκκλησιαστικές μας Αρχές.

2. Πρός το παρόν, όλες οι Ακολουθίες θα τελούνται από τον Ιερέα, τον Ιερο-

ψάλτη και το Νεοκόρο «κεκλεισμένων των θυρών» μέχρι νεοτέρας εντολής

και θα μεταδίδονται ζωντανά όλες οι Ακολουθίες, δία μέσω ΄Ιντερνετ στην

Ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας στο www.panagia.ca

3. Όσοι θέλετε να φέρετε Πρόσφορα ή Ονόματα Υπέρ Υγείας/Αναπαύσεως,

μπορείτε να τα φέρετε και να τα αφήσετε στο καλάθι που θα υπάρχει σε

τραπέζι έξω από την Είσοδο της Εκκλησίας μας, στη νότιο πλευρά.

4. Για να βοηθήσετε την Εκκλησία μας, παρακαλείσθε να κάνετε τη δωρεά σας

ΟΝ-LINE, στην Ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας στο www.panagia.ca, και στην

σελίδα Live Feed. θα πατήστε εκεί που γράφει: Support and Donate to our

Church!, και θα μπορέσετε να κάνετε τη δωρεά σας με την πιστωτική σας

κάρτα! Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη

συνδρομή σας!