ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο...

of 7 /7
1 . Απρίλιος - Μάιος 2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2018 ΤΕΥΧΟΣ 23 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Σπυρίδων Μάμαλης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Διονύσιος Γκούτης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αναστασία Βόλτσου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 1-2) Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 3) Νομοθεσία (σελ. 3-5) Διαβούλευση (σελ. 6) Ευρώπη/Μεταπτυχιακά (σελ. 6) Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7) Αφροδίτη Κορωνιώτου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ grafis ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [email protected] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν: Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2.234 (44,3 %) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1.067 (21,2 %) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 732 (14,5 %) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 555 (11,0 %) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ 214 (4,2 %) ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 195 (3,9 %) ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ) 30 (0,6%) ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ) 12 (0,2%) Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, στο 15μελές Δ.Σ. του Επιμελητηρίου εκλέγονται 6 μέλη από τη Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙ- ΚΩΝ, 4 μέλη από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, 4 μέλη από τη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ και 1 μέλος από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Σημειώνεται ότι η θητεία των οργά- νων διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι τριετής. Tην Κυριακή 22 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανά- δειξη νέων οργάνων διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικουσών Επιτροπών Παραρτημάτων και Συνέλευσης Αντιπροσώπων των Κλάδων) στο Γεωτεχνικό Επι- μελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Οι εκλογές διεξήχθησαν σε 66 εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια και αφορούσαν το σύνολο των γεωτεχνικών της χώρας, δηλαδή όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, γεωλόγους, κτηνιάτρους και ιχθυολόγους.

Embed Size (px)

Transcript of ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο...

Page 1: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7) ... Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

1 . Απρίλιος - Μάιος 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ 23

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Σπυρίδων ΜάμαληςΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣΔιονύσιος Γκούτης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Αναστασία Βόλτσου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΔραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 1-2)Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 3)Νομοθεσία (σελ. 3-5)Διαβούλευση (σελ. 6)Ευρώπη/Μεταπτυχιακά (σελ. 6)Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7)

Αφροδίτη Κορωνιώτου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ grafis ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣE-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [email protected]

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:

Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2.234 (44,3 %)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1.067 (21,2 %)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 732 (14,5 %)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 555 (11,0 %)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ 214 (4,2 %)

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 195 (3,9 %)

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ) 30 (0,6%)

ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ) 12 (0,2%)

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, στο 15μελές Δ.Σ. του Επιμελητηρίου εκλέγονται 6 μέλη από τη Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙ-ΚΩΝ, 4 μέλη από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, 4 μέλη από τη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ και 1 μέλος από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Σημειώνεται ότι η θητεία των οργά-νων διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι τριετής.

Tην Κυριακή 22 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανά-δειξη νέων οργάνων διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικουσών Επιτροπών Παραρτημάτων και Συνέλευσης Αντιπροσώπων των Κλάδων) στο Γεωτεχνικό Επι-μελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Οι εκλογές διεξήχθησαν σε 66 εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια και αφορούσαν το σύνολο των γεωτεχνικών της χώρας, δηλαδή όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, γεωλόγους, κτηνιάτρους και ιχθυολόγους.

Page 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7) ... Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

2 . Απρίλιος - Μάιος 2018

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Τεύχος 23

Από τη Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ εκλέγονται οι:

ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΑΝΙΑ Γεωπόνος 1.359

ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γεωπόνος 615

ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δασολόγος 827

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ Κτηνίατρος 614

ΓΚΟΥΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεωλόγος 719

ΚΡΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιχθυολόγος 651

Από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ εκλέγονται οι:

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεωπόνος 479

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δασολόγος 179

ΒΑΡΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κτηνίατρος 225

ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ Γεωλόγος 273

Από τη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ εκλέγονται οι:

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωπόνος 201

ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δασολόγος 120

ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κτηνίατρος 135

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωλόγος 126

Από τη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ εκλέγεται ο:

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεωπόνος 157

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της 22ας Απριλίου μετά το τέλος των εργασιών υπέβαλε στην Κε-ντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το Πρακτικό με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, τα οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018 (ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονι-κών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Page 3: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7) ... Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

3 . Απρίλιος - Μάιος 2018

Παραρτήματα

ΝομοθεσίαΤεύχος 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ• Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου, απέστειλε το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητώντας δίμηνη παράταση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύ-σεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομέ-νων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» ώστε να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο μέτρο. Ανα-λυτικότερα, μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή του Παραρτήματος ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας απέστειλε επι-στολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ένταξη του σταθμού συμπίεσης του ΤΑΠ στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, επισημαίνοντας ότι η περιοχή νοτίως της πόλεως των Σερρών, όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί, είναι μία από τις περιοχές επικινδυνό-τητας πλημμύρας σύμφωνα με τους χάρτες επικινδυνότη-τας πλημμύρας από ποτάμιες ροές για πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών και για πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιό-δου επαναφοράς Τ=100 ετών. Αναλυτικά, τη σχετική επι-στολή του Παραρτήματος μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας με επιστολή του προς τον Υπουργό & Αναπληρωτή Υπουργό Περι-βάλλοντος & Ενέργειας αιτείται παράταση της περιόδου αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών γιατί πολλοί δήμοι δεν έχουν ενσωματώσει στους αναρ-τημένους χάρτες τα όρια των οικισμών και τις οικιστι-κές πυκνώσεις, καθώς και ο διαθέσιμος χρόνος δεν είναι επαρκής για την ενημέρωση όλων των πολιτών. Ανα-λυτικότερα, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων, κ. Χ. Κασίμη, καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 απέστειλε το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας ζητώντας παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020 για ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας χωρίς προβλήματα, γεγονός πολύ σημαντικό τόσο για την ομαλή ροή του προγράμματος όσο και για την επίτευξη των στόχων του. Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Π.Δ. 48/15-05-2018: Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, ΦΕΚ 90/Α΄/22-05-2018.

• Υ.Α. 915/69142/15-05-2018: Διαδικασία μίσθωσης βο-σκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιω-μάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκη-σης, ΦΕΚ 1812/Β΄/21-05-2018.

• Υ.Α. 3886/11-05-2018: Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχει-ρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινο-τομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλο-ντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΦΕΚ 1735/Β΄/17-05-2018.

• Κ.Υ.Α οικ.51483/700/Φ.15/14-05-2018: Όροι και προϋ-ποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρ-μακευτικής κάνναβης, ΦΕΚ 1692/Β΄/15-05-2018.

• Υ.Α. 3885/11-05-2018: Δεύτερη τροποποίηση της από-φασης περί καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-λουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλο-ντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ΦΕΚ 1688/Β΄/15-05-2018.

• Κ.Υ.Α. 822/60139/25-04-2018: Τροποποίηση της αριθμ. 323306/13.9.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομί-ας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-φίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-βουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές» (Β’ 1881/14.9.2007), ΦΕΚ 1608/Β΄/09-05-2018.

• Υ.Α. 3299/23-04-2018: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 13849/14.12.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-ροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα

Page 4: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7) ... Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

4 . Απρίλιος - Μάιος 2018

ΝομοθεσίαΤεύχος 23

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στα-τιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέχρι και 31 Αυγούστου 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΑΝΑ-ΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέ-τρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλ-λευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β’), ΦΕΚ 1568/Β΄/08-05-2018.

• Υ.Α. 1849/57000/19-04-2018: Καθορισμός των ανα-γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, του κατ΄ε-ξουσιοδότηση κανονισμού (Ε.Ε) αριθμ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα – Εθνικό Πρό-γραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023, ΦΕΚ 1505/Β΄/02-05-2018.

• Υ.Α. 355/57334/19-04-2018: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της Δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, ΦΕΚ 1504/Β΄/02-05-2018.

• Υ.Α. 3052/17-04-2018: Τροποποίηση της αρ. 2022/8.3.2018 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγρο-τικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 885/Β’/14.3.2018) «2η Πρόσκληση για την υποβο-λή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωρ-γών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», ΦΕΚ 1481/Β΄/27-04-2018.

• Υ.Α. 168551/593/23-03-2018: Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2018, ΦΕΚ 1475/Β΄/27-04-2018.

• Υ.Α. 166780/1619/19-04-2018: Τροποποίηση των «προ-σωρινών πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών εργασιών σύνταξης δασοπονικών και λοιπών μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων», ΦΕΚ 1420/Β΄/25-04-2018.

• Κ.Υ.Α. 4084/56103/18-04-2018: Τροποποίηση της αριθμ.121285/665/2006 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον πε-

ριορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού της Τριστέτσας των εσπεριοδοειδών» (Β’ 1416-διόρθωση σφάλματος Β’ 1525/2006), ΦΕΚ 1373/Β΄/24-04-2018.

• Κ.Υ.Α 328/53481/11-04-2018: Τροποποίηση και συ-μπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 1629/64708/2017 (ΦΕΚ Β’ 2127) υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό λε-πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το Κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής, ΦΕΚ 1359/Β΄/19-04-2018.

• Κ.Υ.Α. 1117/52284/05-04-2018: Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής από-φασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δή-λωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νό-μου 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239), ΦΕΚ 1327/Β΄/18-04-2018.

• Υ.Α. 448/52436/05-04-2018: Τροποποίηση της 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994/Β’/1.7.2016) απόφα-σης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτρο-φία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΦΕΚ 1323/Β΄/18-04-2018.

• Υ.Α. 2925/05-04-2018: Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-γής της Δράσης 10.1.2007 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπε-ριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, ΦΕΚ 1307/Β΄/13-04-2018.

• Υ.Α. 1710/51865/04-04-2018: Λεπτομέρειες εφαρμο-γής των άρθρων 5 και 7 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156) περί της υποχρεωτική επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, ΦΕΚ 1295/Β΄/12-04-2018.

• Κ.Υ.Α. 646/45074/23-03-2018: Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-ντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χο-ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των

Page 5: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7) ... Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

5 . Απρίλιος - Μάιος 2018

ΝομοθεσίαΤεύχος 23

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του ΓΕ-ΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS (ΑΝΑΚΟΙ-ΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: • Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής

Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).• Ανακοίνωση για το κλείσιμο του οικονομικού έτους

2017 (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συ-ναλλαγής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

σπόρων σποράς σε εκτέλεσης του άρθρου 52 του Κα-νονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-ου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β’ 1038/3-6-2015), ΦΕΚ 1263/Β΄/10-04-2018.

• Υ.Α. 1150/46936/27-03-2018: Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά για το έτος 2018, ΦΕΚ 1247/Β΄/05-04-2018.

• Υ.Α. 2639/27-03-2018: Πρώτη τροποποίηση του πλαι-σίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επεν-δύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστα-σία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ΦΕΚ 1250/Β΄/05-04-2018.

• Υ.Α. 401/48520/29-03-2018: Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλού-μενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπο-μέτρου 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπε-ριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, ΦΕΚ 1226/Β΄/02-04-2018.

• Υ.Α. 2431/21-03-2018: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 13849/14-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-ντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγρο-τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέ-τρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλ-λεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμ-βάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-λουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του πε-ριβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β’), ΦΕΚ 1136/Β΄/28-03-2018.

• Υ.Α. 657/45314/23-03-2018: Τροποποίηση της υπ΄α-

ριθμ. 328609/28.09.2009 απόφασης του Υπουργού Οι-κονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγρο-τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλα-κτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου, ΦΕΚ 1136/Β΄/28-03-2018.

• Υ.Α. 105/12168/23-03-2018: Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο δια-χείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-λίσεων (ΕΛΓΑ) του ΥΠΑΑΤ, ΦΕΚ 1136/Β΄/28-03-2018.

• Κ.Υ.Α. 292/46122/26-03-2018: Τροποποίηση της αριθμ. 951/44337/27.04.2018 υπουργικής απόφασης «Καθο-ρισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1) σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύ-πων», (B’ 1447), ΦΕΚ 1132/Β΄/28-03-2018.

• Υ.Α. 165390/590/22-03-2018: Έκτακτη και ημισταυλι-σμένη χοιροτροφία, ΦΕΚ 1128/Β΄/28-03-2018.

• Κ.Υ.Α. 1384/41923/16-03-2018: Καθορισμός των ανα-γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-ου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμό-τητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη δι-ενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος, ΦΕΚ 1127/Β΄/28-03-2018.

• Υ.Α. Φ253.1/50607/Α5/27-03-2018: Καθορισμός αριθ-μού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθ-μιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ΦΕΚ 1123/Β΄/27-03-2018.

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Page 6: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7) ... Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

6 . Απρίλιος - Μάιος 2018

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαβούλευση

Ευρώπη - ΜεταπτυχιακάΤεύχος 23

• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτι-κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥ-ΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

• Στις 28 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμεί-ου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η διαβούλευση θα δι-αρκέσει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 3 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση του 7ου προ-γράμματος δράσης για το περιβάλλον. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιουλίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 26 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού για την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ. Η δι-αβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουλίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

ΕΥΡΩΠΗ

• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε στις 28 Μαΐου 2018 μία γενική προσέγγιση σχετικά με σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προϊόντων που κυκλοφορούν νομίμως σε άλλο κράτος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε στις 22 Μαΐου 2018 δέ-σμη μέτρων για τα απόβλητα, που ορίζει νέους κανόνες για τη διαχείριση των αποβλήτων και θεσπίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την ανακύκλωση. Για περισ-σότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. στις 22 Μαΐου θέσπισε νέους κα-νόνες Ε.Ε. για τη βιολογική παραγωγή και την επισή-μανση των βιολογικών προϊόντων. Ο νέος κανονισμός

θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε στις 14 Μαΐου 2018 κανο-νισμό για τη θέσπιση πλαισίου για τη συμπερίληψη των εκ-πομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασο-πονίας (LULUCF) στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. στις 16 Απριλίου 2018 καθόρισε τη θέση του σχετικά με τον κανονισμό για τον εκσυγχρονι-σμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, μετά την πολι-τική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμ-βριο του 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλ-λοντος». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 21-06-2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2018 - 2019. Η εισαγωγή των σπουδαστών/στρι-ών στο Πρόγραμμα θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25-07-2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα βάσει της παρακάτω ποσόστωσης: Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου ή ΤΕΙ) που είχαν συμμετά-σχει σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθη-καν από το ΕΑΠ για το ΕΠΠΑΙΚ χωρίς να έχουν κλη-ρωθεί: 2% Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών: 18%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: 20%Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευ-σης με πτυχίο ΑΕΙ: 10% Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαί-δευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο ΑΕΙ: 10% Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου ή ΤΕΙ): 40%

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονι-κά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή www.aspete.eap.gr από 10-05-2018 ώρα 12:00 έως 23-07-2018 ώρα 23:59. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβά-σετε ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

Page 7: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. · 2020-06-11 · Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7) ... Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

7 . Απρίλιος - Μάιος 2018

Ημερολόγιο ΕκδηλώσεωνΤεύχος 23

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ»ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Δασολογική ΕταιρείαΑμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσ-

σαλονίκηςΤηλ.: 2310 461171-2 εσωτ.234

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «10 YEARS AFTER THE 2008 MOVRI MTN

M6.5 EARTHQUAKE; AN EARTHQUAKE INCREASING OUR KNOWLEDGE FOR THE DEFORMATION IN A FORELAND AREA»

ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική Γεωλογική ΕταιρείαΣυνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

ΠατρώνEmail: [email protected], [email protected]

18-21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

16ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής Ευ-ρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής - Τμήμα

Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.Web: www.16ECEE.org , Email: [email protected]

Τηλ.:2310433099

25- 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

PATA DAYS 2018: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΟΣΕΙΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α.Π.Θ.- Τμήμα ΓεωλογίαςWeb: www.patadays2018.org, Email:

[email protected], Τηλ: 2310998512, 6944998965

1-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

13ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΧΑΝΙΑ

Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γ.Π.Α., ΜΑΙΧWeb: www.ifsa2018.gr , Email: [email protected] ,

Τηλ.210 5294721, Fax: 210 5294020

9-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ-ΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣ-ΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ- ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙ-

ΚΟΝΟΜΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»ΛΑΡΙΣΑ

Ελληνική Λιβαδοπονική ΕταιρείαΤηλ.: 2310 992335, 2310 473320 εσωτ.303 Fax:

2310 998886

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2018

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Φυτοπαθολογική ΕταιρείαΞενοδοχείο Royal Olympic

http://19.phytopath.gr/, Email: [email protected]

Τηλ.210 5294506, Fax: 210 5294513

1-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓ-

ΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ»ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.)

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.

Web: www.etagro.gr, www.etagro.gr/2018

2-3ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

ΛΑΡΙΣΑ

Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας υπό την αιγίδα Υπουργείων & άλλων φορέων

Ξενοδοχείο Larissa ImperialΤηλ.: 2410 533103, 2410 252121, 2410 259757

Email: [email protected],Web: www.pedthessalias4pinios.gr