ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33....

56
ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2019

Transcript of ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33....

Page 1: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΠΕΛΑΡΓΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2019

Page 2: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

2

Σπάνιαβιβλία,ελληνικοίκαιξενόγλωσσοιτίτλοιΕξαντλημένεςεκδόσειςΑυθεντικέςγκραβούρεςΠαλιέςδιαφημίσεις

Εφημερίδεςκαιπεριοδικά

Οιτίτλοιτωνβιβλίωνπουπαρουσιάζονταιστονκατάλογο,είναιενδεικτικοί.Στοκατάστημαθαβρείτεπερισσότερεςσυλλογές.

ΑλεξίαΠολυμενοπούλουΠαλαιοβιβλιοπωλείο“Πελαργός”Ιπποκράτους75-10680-Αθήνα

Ωράριολειτουργίας:Δευτέρα-Σάββατο:10.00π.μ.-4.00μ.μ.Απογευματινέςώρεςκατόπινραντεβού.

Τηλ.:2103392359

[email protected]

ΑναζητείστεμαςκαιστακοινωνικάδίκτυαFacebook,Twitter,LinkedIn,Instagram

MiniatureBookSociety

Page 3: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

3

ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

1.Αριστοφάνης.ΚωμωδίεςΔημότεςτωνΑχαρνών-ΟιΙππείς-ΟιΝεφέλες-ΟιΣφήκες-Ειρήνη-ΤαΠουλιά-Λυσιστράτη-

ΓυναίκεςσταΘεσμοφόρια-ΟιΒάτραχοι-ΓυναίκεςστηνΕκκλησίατουΔήμου-Πλούτος.

Μεταφραστής:ΘρασύβουλοςΣταύρου.Πέμπτηέκδοση.Σελ.706.Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"

ΙωάννουΔ.Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,Αθήνα,1989.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστηκατάσταση.Δενπεριλαμβάνεταιτοαρχαίο

κείμενο.25€

2.Ευριπίδης.ΤραγωδίεςΆκληστη-Αντρομάχη-ΟιΙκέτισσες-ΟιΤρωαδίτισσες-ΗΙφιγένειαστηχώρατωνΤαύρων-

Ελένη-ΟιΒάκχες-ΗΙφιγένειαστηνΑυλίδα-Ρήσος.ΜετάφρασηΘρασύβουλουΣταύρου.

ΈκδοσηΒ΄.Σελ.512.Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"Ι.Δ.Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,Αθήνα,1980.

-Δενπεριλαμβάνεταιτοαρχαίοκείμενο.Τοβιβλίοείναιχαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.

14€

3.Ηλιόδωρος.ΑιθιοπικάΕισαγωγή,μετάφραση,σχόλιαΣτ.Χιλιαδάκης.Σελ.235.Αρ.

64-ΒιβλιοθήκηΑρχαίωνΣυγγραφέων/"Ι.Ζαχαρόπουλος",

Αθήνα,χ.χ.

-Περιλαμβάνεταιτοαρχαίοκείμενο.Πανόδετο(βιβλιοδεσία

τουεκδότη),σεάριστηκατάσταση.Σφραγίδες

προηγούμενουκατόχου.10€

4.Ηρόδοτος.Ιστορίαι(ΗροδότουΜούσαι)Τοέργοείναιπλήρες.Μετάφρασιςμετάπρωτοτύπων

σχολίωνμερίμνηΔιευθύνσεωςΣτρατ.ΕκδόσεωνΑΣ.

*ΙστοριώνΒιβλίονΑ΄.Κλειώ.Σελ.125.

*ΙστοριώνΒιβλίαΒ'καιΓ'.Ευτέρπη,Θάλεια.Σελ.191.

*ΙστοριώνΒιβλίαΔ'καιΕ΄.Μελπομένη,Τερψιχόρη.Σελ.140.

*ΙστοριώνΒιβλίαΣΤ'καιΖ'.Ερατώ,Πολύμνια.Σελ.166.

*ΙστοριώνΒιβλίαΗ'καιΘ'.Ουρανία,Καλλιόπη.Σελ.128.

Αρ.44,45,46,47,48-ΣυμπληρωματικαίΕκδόσεις

ΣτρατιωτικώνΠεριοδικών,Αθήναι,1969-1970.

-Δερμάτινηράχηκαιπανόδεταεξώφυλλα(ιδιωτική

βιβλιοδεσία).Λίγασημάδιαφθοράςσεκάποιασημείατηςράχης.Πολύσφιχτήβιβλιοδεσία.Το

εσωτερικότουβιβλίουβρίσεταισεάψογηκατάσταση.Δενπεριλαμβάνεταιτοαρχαίοκείμενο.

68€

5.Ισοκράτης.Λόγοι(2Τόμοι)ΤόμοςΑ΄:Δικανικοί.ΤόμοςΒ':Παραινετικοί-Εγκώμια.Εισαγωγή-Μετάφρασις-ΣχόλιαΧρ.Σ.

Θεοδωράτου.ΕλληνικόςΕκδοτικόςΟργανισμός,Αθήνα,χ.χ.

-Σκληράεξώφυλλα,σελίδεςκαθαρές,πάραπολύκαλήκατάσταση.Περιλαμβάνεταιτοαρχαίο

κείμενο. 16€

6.Κικέρων.ΟυπέρΣηστίουΛόγος(Μετάφρασις)Σελ.98.ΕξεδόθηυπόΓ.Καμπάση.ΕκτουΤυπογραφείουΓ.Ν.Ναντάκη,εν

Αθήναις,1891.

-Χαρτόδετο,χωρίςράχη.Παραμένειδεμένολόγωμεταλλικώνσυνδετήρων.Χρήζειβιβλιοδεσίας.

Περιλαμβάνεταιμόνοημετάφραση,δίχωςτοπρωτότυποκείμενο. 15€

7.Πανταζής,Δ.ΣυλλογήβίωναρχαίωνΕλλήνωνπεζογράφωνκαιποιητώνΈκδοσιςπέμπτηεπηυξημένηκαιδιορθωμένηκαιμεεικόναςκεκοσμημένη.Σελ.287.Παράτω

εκδότηΣ.Κ.Βλαστώ,ενΑθήναις,1880.

Page 4: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

4

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεπολύκαλήκατάσταση.

Σελίδεςκαθαρές,πολύσφιχτήβιβλιοδεσία.Διαστάσεις:18x12,5εκ.38€

8.Παυσανίας.ΕλλάδοςπεριήγησιςΕισαγωγή-Μετάφρασις-Σημειώσεις.Επιμέλεια:Ανδρ.Ι.Πουρνάρας.Σελ.764.ΝέαΒιβλιοθήκη

ΜεταφράσεωνΑρχαίωνΕλλήνωνΣυγγραφέων/ΕπιστημονικήΕταιρίατωνΕλληνικών

ΓραμμάτωνΠάπυρος,χ.χ.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη).Ασπρόμαυρηκαιέγχρωμηεικονογράφηση,άριστη

κατάσταση.Δενπεριλαμβάνεταιτοαρχαίοκείμενο.58€

9.Σοφοκλής.ΤραγωδίεςΟιδίπουςΤύραννος-ΟιδίπουςεπίΚολονώ-Φιλοκτήτης.ΜετάφρασηΙ.Ν.Γρυπάρη.Σελ.242.

Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"Ι.Δ.Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,χ.χ.

-Χαρτόδετο,μεαποχρωματισμόστιςάκρεςτωνεξωφύλλωνκαιτηράχη.Σελίδεςκαθαρές.

Γενικήκατάσταση:καλή.Δενπεριλαμβάνεταιτοαρχαίοκείμενο.10€

10.Aristotle.PosteriorAnalytics-TopicaByHughTredennickandE.S.Forster.755pp.No.391-LoebClassicalLibrary/Harvard

UniversityPress,Cambridge,1989.

-Κείμενοστααρχαίαελληνικάκαιτααγγλικά.Πανόδετοςτόμοςμεπερικάλυμμα,σεπολύκαλή

κατάσταση.10€

11.Diehl,Charles.ExcursionsarchéologiquesenGrèceMycènes-Délos-Athènes-Olympie-Éleusis-Épidaure-

Dodone-Tirynthe-Tanagra.Douzièmeédition.x+386pp.+

4pl.h.t.LibairieArmandColin,Paris,1934.

-Κείμενοσταγαλλικά.Ασπρόμαυρηεικονογράφησημε4

αναδιπλούμενασχέδιαεκτόςκειμένουκαι4εντός

κειμένου.Δερμάτινηράχηκαισκληράεξώφυλλα(ιδιωτική

βιβλιοδεσία).Σελίδεςκαθαρές,πάραπολύκαλή

κατάσταση. 56€

12.Lucian/Vol.VIHistoria-Dispades-Saturnalia-Herodotus-Zeuxis-Pro

Lapsu-Apologia-Harmonides-Hesiodus-Scytha-

Hermotimus-PrometheusEs-Navigium.

WithanenglishtranslationbyK.Kilburn.No.430-Loeb

ClassicalLibrary/HarvardUniversityPress,Cambridge,

1968.

-Κείμενοστααρχαίαελληνικάκαιτααγγλικά.Πανόδετοςτόμοςμεπερικάλυμμα,τοοποίοέχει

μικρήφθορά.Τοβιβλίοβρίσκεταισεάριστηκατάσταση.10€

13.Plato/Charmides-AlcibiadesI,II-Hipparchus-Thelovers-Theages-MinosorOnlaw-EpinomisVol.XII.Πλάτωνας/Χαρμίδης-ΑλκιβιάδηςΙ,ΙΙ-Ίπαρχος-Ερασταί-Θέαγης-ΜίνωςήΠερίνόμου-Επινομίς.

WithanenglishtranslationbyW.R.M.Lamb.No.201-LoebClassicalLibrary/Harvard

UniversityPress,Cambridge,1986.

-Κείμενοστααρχαίαελληνικάκαιτααγγλικά.Πανόδετοςτόμοςμεπερικάλυμμα,τοοποίοέχει

μικρήφθοράστιςάκρες.Τοβιβλίοβρίσκεταισεάριστηκατάσταση.10€

14.Platon.OeuvrescomplètesDeuxtomesreliésensemble.TextetraduitparMauriceCroiset.

TomeI:Introduction-HippiasMineur-Alcibiade-ApologiedeSocrate-Euthyphron-Criton.

233pp.

TomeII:HippiasMajeur-Charmide-Lachès-Lysis.223pp.

Sociétéd'Édition"LesBellesLettres",Paris,1920-1921.

-Κείμενοστηγαλλικήγλώσσα.Δενπεριλαμβάνεταιτοαρχαίοκείμενο.Δερμάτινηβιβλιοδεσία

τριώντετάρτωνμεκάποιαφθοράστηράχη,τιςάκρεςκαιτιςγωνίες.Σελίδεςκαθαρές.45€

Page 5: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

5

15.Wright,F.A.FeminisminGreekLiteraturefromHomertoAristotle

222pp.GeorgeRoutledge&Sons,Ltd.,London,1923.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεαποχρωματισμόστη

ράχη.Σφιχτήβιβλιοδεσία,σελίδεςκαθαρές.Όνομα

προηγούμενουκατόχουστηνπρώτηλευκήσελίδα.Γενική

κατάσταση:πολύκαλή. 60€

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ

16.Άσλεϋ,Μώρις.ΟΛουδοβίκοςΙΔ'καιτομεγαλείοτηςΓαλλίαςΜετάφρασιςΝίκουΔήμου.Σελ.236.Αρ.86-Βιβλιοθήκη

ΕλλήνωνκαιΞένωνΣυγγραφέων/ΕκδόσειςΓαλαξία,Αθήναι,

1964.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.10€

17.Βουρνάς,Τάσος.ΥπόθεσηΜπελογιάννηΔημοσιεύονταιεπίσηςγιαπρώτηφοράταπρακτικάτουΔιαρκούςΣτρατοδικείουμεβάσητα

επίσημααντίγραφααπότοναρχειοθετημένοφάκελοτηςδίκηςμετοΝ.375/37καιηαπόφαση

υπ’αριθ.442Β/52τουΣτρατοδικείου.

Σελ.255,ΕκδόσειςΑφώνΤολίδη,Αθήνα,1984.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 20€

18.Barraclough,Geoffrey.ΕισαγωγήστησύγχρονηιστορίαΜετάφρασηΤάκηΚαΐση.Σελ.295.Εκδόσεις"Κάλβος",Αθήνα,1972.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα,μεπερικάλυμμα.Πάραπολύκαλήκατάσταση.Σφραγίδα

προηγούμενουκατόχου. 10€

19.Ζολώτας,Ξενοφ.Ε.ΔημιουργικόςσοσιαλισμόςΣελ.350.Αρ.1-ΣοσιαλιστικαίΜελέται,Αθήναι,1944.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράσταεξώφυλλακαιτηράχη.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:

πολύκαλή. 28€

20.ΗδιαθήκητουΝίκουΖαχαριάδηΌπωςτηνεμπιστεύτηκεοαρχηγόςτουΚΚΕστονΑχιλλέαΠαπαϊωάννου,στοΣουργούττης

Σιβηρίας.Τοσημαντικότεροντοκουμέντοαπότηνεποχήτουεμφυλίουπολέμου.Σελ.93.

ΕκδόσειςΓλάρος,Αθήνα,1986.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.Αρκετέςσελίδες

έχουνσημειώσειςμεμολύβι. 10€

21.Καραγιάννης,ΧρήστοςΓ.ΗπροδομένηαντίστασιςΣελ.88.ΈκδοσιςΕθνικούΣυνδέσμουΕλασιτών

Μακεδονίας-Θράκης1941-45,Θεσσαλονίκη,1962.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαστίγματακαιαποχρωματισμόστα

εξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύ

καλή. 18€

22.ΚείμενατηςΕθνικήςΑντίστασηςΤόμοςΑ΄.(ΕΑΜ,ΕΕΑΜ,ΕΛΑΣ,ΕΑ,ΕΠΟΝ,ΚίνημαΜέσης

Ανατολής)Τακείμενασυνέλεξεκαιπρολογίζειτο

ΙστορικόΤμήματηςΚΕτουΚΚΕ.Σελ.574.Εκδόσεις

"ΣύγχρονηΕποχή",Αθήνα,1981.

Page 6: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

6

-Χαρτόδετο,σεκαλήκατάσταση,μεμικρήφθοράχρήσης.

18€

23.Κεπέσης,Νίκανδρος.ΟΔεκέμβρηςτου1944Τέταρτηέκδοση.Σελ.440.Εκδόσεις"ΣύγχρονηΕποχή",

Αθήνα,1984.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.

Σελίδεςκαθαρές,ασπρόμαυρηεικονογράφηση.20€

24.Kessler(Στρατηγός).ΟπόλεμοςΜεθ'ενόςχάρτουεκτόςτουκειμένου.Εκτουγαλλικού

υπόΛεωνίδαΓ.Σαγιά.Σελ.155.Τύποις"ΑυγήςΑθηνών"

Θ.Αποστολόπουλου,ενΑθήναις,1912.

-Χαρτόδετο,μεφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.Το

εσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισεάριστηκατάσταση.

20€

25.Κρεμμυδάς,Βασίλης.Ελληνικήναυτιλία1776-1835Α΄Τόμος:Όψειςτηςμεσογειακήςναυσιπλοΐας.Σελ.155.

ΜελέτεςΝεοελληνικήςΙστορίας/ΙστορικόΑρχείο-ΕμπορικήΤράπεζατηςΕλλάδος,Αθήνα,

1985.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 10€

26.Λεβέντης,Α.Γεώργιος(Γ.Α.Λ).ΗκατάτηςΜακεδονίαςεπιβουλή(Έκδοσιςδευτέρασυμπεπληρωμένη).Σελ.369+3αναδιπλούμενοιχάρτεςεκτόςκειμένου.

Αθήναι,1966.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Μερικώςάκοποαντίτυπο. 16€

27.Μακρυγιάννης.ΑπομνημονεύματαΚείμενον,εισαγωγή,σημειώσειςΓιάννηΒλαχογιάννη.ΈκδοσιςΒ΄.Δύοτόμοιδεμένοιμαζί.Σελ.

334+269+3εικ.καιέναανδιπλούμενοχειρόγραφο,εκτόςκειμένου.ΈκδοσιςΒιβλιοπωλείουΕ.Γ.

Βαγιονάκη,Αθήναι,1947.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεάριστηκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.66€

28.Μαρκέττι,Β.καιΜαρκς,Τζ.ΗCIAκαιηλατρείατηςκατασκοπίαςΜετάφρασηΠ.Αναγνωστόπουλου.Σελ.462.Βίπερ/Πάπυρος-ΓραφικαίΤέχναιΑ.Ε.,Αθήναι,

1975.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία,μεαρχικάστηράχη),σεπάραπολύκαλήκατάσταση.10€

29.Μελάς,Σπύρος.ΜατωμέναράσαΒιογραφίες(ΔικαίοςΠαπαφλέσσας-ΠατριάρχηςΓρηγόριος-ΠαλαιώνΠατρώνΓερμανός).

Α΄έκδοση.Σελ.416.18,5x13,5εκ.ΜιχαήλΙ.ΣαλίβεροςΑ.Ε.,

ενΑθήναις,1934.

-Μεολοσέλιδεςεικονογραφήσειςεκτόςκειμένου.

Πανόδετο,μεσκληράεξώφυλλα,ταοποίαέχουνκάποια

φθοράστιςάκρεςκαιτιςγωνίες.Σελίδεςκαθαρές.17€

30.Μπενέκος,ΓιάννηςΓ.ΟιαληθινοίΣουλιώτεςΠρόλογοςΜάρκουΑυγέρη.Α΄έκδοση.Σελ.472.Αθήνα,

1958.

-Πανόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσης.Σελίδεςκαθαρές.

Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.22€

31.Νέεζερ,Χριστόφορος.ΤαπρώταέτητηςιδρύσεωςτουΕλληνικούΒασιλείου

ΑπομνημονεύματαΧριστοφόρουΝέεζερ,απελευθερωτού

τηςΑκροπόλεωςκαιπρώτουχριστιανούφρουράρχου

αυτής.ΠρόλογοτουΔ.Γρ.Καμπούρογλου.Σελ.ιστ'+219+

Page 7: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

7

8επικολλημένεςφωτογραφίεςεκτόςκειμένου."ΕργασίαιΤύπου",Αθήναι,1936.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεφθοράχρήσηςστιςάκρεςκαιτιςγωνίεςτων

εξωφύλλων.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.70€

32.Νερούτσος,Κ.ΕπιχειρήσειςΦιλαδελφείας-Προύσης-Ουσάκ(Ιούνιος-Νοέμβριος1920)Σελ.xxi+399.ΓενικόνΕπιτελείονΣτρατού(Γ.Ε.Σ.)/Έκδοσις

ΔιευθύνσεωςΙστορίαςΣτρατού,Αθήναι,1957.

-Ηέκδοσηδενπεριλαμβάνειτασχεδιαγράμματακαιτουςχάρτεςπουαναφέρονταιστα

περιεχόμενα.Χαρτόδετο.Εκτόςαπόκάποιαστίγματαστοεξώφυλλο,τοβιβλίοβρίσκεταισε

πάραπολύκαλήκατάσταση.Άκοποαντίτυπο. 14€

33.Παπάγος,Αλέξανδρος.ΟπόλεμοςτηςΕλλάδος1940-1941Α΄έκδοση.Σελ.446.NewWorldPublishers,NewYorkCity,1946.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεφθοράχρήσηςσταεξώφυλλακαιτιςάκρεςτηςράχης

καιαποχρωματισμόαυτής.Τοεσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισεάριστηκατάσταση.

Ασπρόμαυρηεικονογράφηση. 48€

34.Παπακωνσταντίνου,Θ.Φ.ΗμάχητηςΕλλάδος,1940-1941Σελ.438+70φωτογραφίεςεκτόςκειμένου+10χάρτεςεντόςκειμένου.ΕκδοτικήΕταιρία

Αθηνών/Γαλαξίας–Κεραμεικός,Αθήναι,1966.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσία τουεκδότη),μεμικρή

φθοράστιςγωνίεςτων εξωφύλλωνκαιτιςάκρες

τηςράχης.Όνομα προηγούμενουκατόχου

καισημειώσειςμεμολύβι στοπεριθώριολίγων

σελίδων.Ασπρόμαυρη εικονογράφηση.30€

35.Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος.Ιστορίατουελληνικούέθνους(8 Τόμοι)

Έκδοσις8η.Εκδοτικός ΟίκοςΧάρηΠάτση,

Αθήναι,1960-1962.

-Οιτόμοιέχουνδερμάτινη ράχηκαιπανόδετα

εξώφυλλα.Ηβιβλιοδεσία είναιπολύσφιχτή.

Αποχρωματισμόςκαι κάποιαφθοράστηράχη

τουτρίτουτόμου.Σελίδες καθαρές.Λίγες

εικονογραφημένες σελίδες.Γενική

κατάσταση:πολύκαλή. Διαστάσεις:25x17,5εκ.

70€

36.Σπανχάιμ,Ιεζεκιήλ ντε.ΗιστορίατηςΠάπισσαςΙωάννας

ΑντιπαραβολήμετηνΠάπισσατουΡοΐδη.Πρόλογος-επιμέλεια-σχόλιαΑγησίλαουΤσελάλη.

ΜετάφρασητωνκειμένωνΠερικλήΡοδάκη.Σελ.268.ΕκδοτικόςΟίκοςΓιαννίκος,1963.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεάψογηκατάσταση.

20€

37.Σπηλιωτόπουλος,Στάθης.ΙστορίατηςΕθνικήςΤραπέζηςτηςΕλλάδοςΕκατόχρόνιαελληνικήςζωής.ΠρόλογοςΑλ.Ν.Διομήδους.Σελ.190.ΕκδοτικήΕταιρίαΊκαρος,

1949.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράσταεξώφυλλα.Ασπρόμαυρεςεικονογραφήσειςεκτόςκειμένου.

Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή. 16€

38.Τσέτκιν,Κλάρα.ΟΛένινγιατηγυναίκαΣελ.62.Αρ.6-ΜαρξιστικέςΜελέτες/Εκδόσεις:Κάππα-Άλφα,Αθήνα,1945.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Διαστάσεις:18,2x13εκ. 10€

39.Φρις,Μαξ.Ημερολόγιο(τουΜεταπολέμου)1946-1949ΜετάφρασηαπόταγερμανικάΔέσπωΔιαμαντίδου,ΑνδρέαςΠάγκαλος.Σελ.387.Εκδόσεις

Κοχλίας,1964.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστηκατάσταση. 24€

Page 8: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

8

40.Φωτιάδης,Δημήτρης.ΚαραϊσκάκηςΑ΄έκδοση.Σχέδιααπότους:Τ.Καλμούχο,ΒάσωΚατράκηκαιΚατίναΦωτιάδη.Σελ.492.

Βιβλιοεκδοτική,Αθήνα,1956.

-Δερμάτινηράχηκαιπανόδεταεξώφυλλα(ιδιωτικήβιβλιοδεσία).Φθοράστιςάκρεςτηςράχης

καιστασημείαπουαυτήενώνεταιμεταεξώφυλλα.Τοβιβλίοπαραμένεισφιχτάδεμένο.Σελίδες

καθαρές.Γενικήκατάσταση:καλή. 34€

41.Χαριτόπουλος,Διονύσης.Άρης,οαρχηγόςτωνατάκτων/Ιστορικήβιογραφία(2Τόμοι)Σελ.483+609.Εξάντας,1997,2001.

-Σκληράεξώφυλλαμεπερικάλυμμα.Σελίδεςκαθαρές,άριστηκατάσταση. 40€

42.Χατζηπαναγιώτου,ΓιάννηςΓ.(καπετάνΘωμάς).ΗπολιτικήδιαθήκητουΆρηΒελουχιώτη(Εθνικήκαικοινωνική)

Εισαγωγήκ'επιμέλειααπότοναδερφότουΆρηΜπάμπηΔ.Κλάρα.Έκδοσητρίτη.Σελ.735.

Δωρικός,Αθήνα,1982.

-Χαρτόδετο,μεφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές,ασπρόμαυρηεικονογράφηση.

Γενικήκατάσταση:πολύκαλή. 25€

43.Becket,James.BarbarisminGreeceAyougAmericanlawyer'sinquiryintotheuseoftortureincontemporaryGreece,withcase

historiesanddocuments. Firstedition.147pp.

23,5x16cm.Walkerand Company,NewYork,1970.

-Πανόδετηράχηκαι σκληράεξώφυλλα.Πολύ

μικρήφθοράστιςάκρες τηςράχης.Σελίδεςκαθαρές.

Γενικήκατάσταση:πάρα πολύκαλή.Στοτέλοςτου

βιβλίουυπάρχειλίσταμε 426ονόματα

βασανισθέντωνκαιπού αυτοίκρατήθηκανή

εξορίστηκαν. 40€

44.Loliée,Frédéric. TalleyrandetlaSociété

française

Depuislafindurègnede LouisXVjusqu'aux

approchesduSecond Empire.Ouvrageornéde

quinzeillustrationshors texte.Cinquièmeédition.

vi+497pp.Émile-Paul, Éditeur,Paris,1910.

-Δερμάτινηράχηκαι σκληράεξώφυλλαμε

μαρμαρόκολλα. Μαρμαρόκολλακαιστο

εσωτερικότων εξωφύλλων.Χρυσά

γράμματακαιδιακόσμηση στηράχη.Κάποιαφθορά

στιςγωνίεςτων εξωφύλλωνκαιτιςάκρες

τηςράχης,καθώςκαιστασημείαπουταεξώφυλλαενώνονταιμεαυτήν.Πολύσφιχτή

βιβλιοδεσία.Σελίδεςκαθαρές,ασπρόμαυρηεικονογράφηση.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.50€

45.Long,Gavin.Greece,CreteandSyria(1939-1945)Firstedition(stated).ix+587pp.+B&Wphotosh.t.AustraliaintheWarof1939-1945-II.Series1

(Army)/AustralianWarMemorial,Canberra1953.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.

Ασπρόμαυρεςφωτογραφίεςεκτόςκειμένουκαιδιάφοροιχάρτεςεντόςκαιεκτόςκειμένου.40€

46.Politis,Jacques.L'avenirdel'Europe148pp.L'ÉvolutionduMondeetdesIdées/ÉdiitonsdelaBaconnière,Neuchatel,1946.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Άκοποαντίτυπο. 15€

Page 9: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

9

ΤΟΠΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

47.Αξιώτης,Μάκης.ΗπανίδαστηΛέσβοΒ΄έκδοση.Σελ.30.Μυτιλήνη,1995.

-Χαρτόδετο,μεασπρόμαυρηεικονογράφηση.Πάραπολύ

καλήκατάσταση. 15€

48.Αραβαντινός,Π.ΗπειρωτικόνγλωσσάριονΣελ.102.ΕκτουτυπογραφείουΠ.Α.Πετράκου,ενΑθήναις,

1909.

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση. 65€

49.Γλέζος,Μανώλης.ΗΣυνείδησητηςΠετραίαςΓης/Κυκλαδογραφίες

Α΄έκδοση.Σελ.495.Τυπωθήτω,ΓιώργοςΔαρδανός,Αθήνα,

1997.

-Χαρτόδετο,μεέγχρωμηεικονογράφηση,σεάριστηκατάσταση. 20€

50.Δόξας,Τάκης.ΗλειακήΓραμματολογία

Κείμενασυγγραφέωνκαιποιητώνκατάλληλαγια

διδασκαλίασταΓυμνάσια.Μακέταεξωφύλλου:Θανάσης

Εξαρχόπουλος.Α΄έκδοση.Σελ.238.ΠύργοςΗλείας,1963.

-Χαρτόδετο,μεαποχρωματισμόστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.

Τοεσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισεάριστηκατάσταση.

Μερικώςάκοποαντίτυπο.Ασπρόμαυρεςεικόνεςεκτός

κειμένου.Διαστάσεις:26x18εκ. 27€

51.Καραπατάκης,Κώστας.Γάμοςτουπαλιούκαιρού(ΛαογραφικότηςπεριοχήςΓρεβενών).Σελ.174.Αθήνα,1960

(ιδιωτικήέκδοση).

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία,μεαρχικάστηράχη),σε

άριστηκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές. 20€

52.Κορδάτος,Γιάνης.Τ'Αμπελάκιακι'ομύθοςγιατοσυνεταιρισμότους

ΣυμβολήστηνοικονομικοκοινωνικήΙστορίατηςανατολικής

ΘεσσαλίαςσταχρόνιατηςΤουρκοκρατίας.Σελ.146+1εικ.

ε.κ."Πολικός",1955.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.Σελίδεςκαθαρές.Άκοποαντίτυπο.

28€

53.Λαιμός,ΑνδρέαςΓ.ΝεοέλληνεςΑειναύταιΕκδόσεις-επιμέλειαιΚώσταςΤσικόπουλος.Εικονογράφησις-

εξώφυλλονΜιχάληςΝικολινάκος.Σελ.551.Αθήναι,1971

(ιδιωτικήέκδοση).

-Πανόδετο,μεχρυσάγράμματακαιδιακόσμησησε

εξώφυλλακαιράχη.Άριστηκατάσταση.Διαστάσεις:

24,5x18εκ.33€

54.Μαμμόπουλος,Αλεξ.Χ.Ήπειρος/Λαογραφικά-Ηθογραφικά-Εθνογραφικά(2Τόμοι)

ΠρόλογοςΠαν.Ηλ.Πουλίτσα.Οιχρωματιστέςεικόνεςείναι

έργοντηςκ.ΑθηνάςΤαρσούληκαιπροέρχονταιαπότο

λεύκωμάτης"Ελληνικέςφορεσιές".Ταδιακοσμητικάσχέδια

είναιτηςκ.ΑγγελικήςΧατζημιχάληαπότοβιβλίοντης

"Υποδείγματαελληνικήςδιακοσμητικής".

Page 10: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

10

ΤόμοςΑ΄:Σελ.207+ολοσέλιδεςέγχρωμεςεικόνεςε.κ.

Αθήναι,1961.

ΤόμοςΒ':Σελ.295+ολοσέλιδεςέγχρωμεςκαι

ασπρόμαυρεςεικόνεςε.κ.Αθήναι,1964.

-Χαρτόδετοιτόμοι.Οπρώτοςτόμοςβρίσκεταισεπάρα

πολύκαλήκατάστασηκαιείναιάκοπος.Όνομα

προηγούμενουκατόχουστηνπρώτηλευκήσελίδα.Ο

δεύτεροςτόμοςέχειφθοράκαιστίγματασταεξώφυλλα,

ωστόσοπαραμένειδεμένοςκαιτοεσωτερικότου

βρίσκεταισεπάραπολύκαλήκατάσταση.Οισελίδες

είναικαθαρέςκαιοτόμοςείναιμερικώςάκοπος.Τοέργο

είναιπλήρες. 100€

55.ΜάχητηςΚύπρουΣελ.16.ΈκδοσιςΑγώντηςΕλλάδος,Αθήναι,1977.

-Χαρτόδετοφυλλάδιο,σεάψογηκατάσταση.8€

56.Μηλιαράκης,Αντώνιος.Γεωγραφίαπολιτική,νέακαιαρχαία,τουνομούΚεφαλληνίας.

Κεφαλληνία,Ιθάκη,Άτοκος,Αρκούδι,Κάλαμος,ΚαστόςκαιΕχινάδες.Μετάγεωγραφικού

πίνακος.Α΄έκδοση.Σελ.272+έναςαναδιπλούμενοςχάρτηςεκτόςκειμένου.Εκτουτυπογραφείου

τωνΑδελφώνΠερρή,Αθήνησιν,

1890.

-Χαρτόδετο,σεαρκετάκαλή

κατάσταση.Άρτιο.Σελίδες

καθαρές.100€

57.ΜικρήΙστορίατηςΔωδεκανήσου1997-ΈτοςΔωδεκανήσου.

ΈκδοσητηςΒουλήςτων

Ελλήνωνγιατα50χρόνιααπό

τηνενσωμάτωσητης

ΔωδεκανήσουστηνΕλλάδα.

Κείμενα-εικονογράφησηκαι

επιμέλειαεικονογράφησης

ΣτάθηςΣταυρόπουλος.

-Χαρτόδετο,σεάριστη

κατάσταση.15€

58.ΟΒόλοςκαιτοΠήλιοΙστορία,περιγραφή,οικονομικήκαικοινωνικήζωή,

λαογραφικάστοιχείακαιάλλα.ΤόμοςΑ΄.Ομαδική

προσπάθειαδασκάλωντηςΑ΄ΕκπαιδευτικήςΠεριφερείας

Μαγνησίας,μετησυνεργασίατουΕπιθεωρητούτων,

ΙωάννουΚων.Παπαϊωάννου.ΕξώφυλλοΚ.Θετταλού.Σελ.

215+1χάρτης.ε.κ.Βόλος,1959.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Ασπρόμαυρη

εικονογράφηση.Άκοποαντίτυπο.Διαστάσεις:25,3x18εκ.

24€

59.Πετράκος,ΒασίλειοςΧ.ΔελφοίΣελ.80+62εικ.ε.κ.Εκδόσεις"Κλειώ",1977.

-Χαρτόδετο,μεπολύπλούσιαέγχρωμηεικονογράφηση,

σεάριστηκατάσταση.10€

60.Συριανόγλου,ΠαρασκευάςΓαβριήλ.ΛαϊκόςΠολιτισμός

Page 11: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

11

ΛαογραφικάΝέαςΦώκαιαςΜικράςΑσίας.Σελ.238.Ρέθυμνο2003.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Όνομαγραμμένοστηνπρώτησελίδα.15€

61.ΤουριστικόνλεύκωμαΚεφαλληνίαςκαιΙθάκηςΕπιμέλειαΔιονυσίουΕ.Λιοσάτου,ΓεωργίουΠ.Μακρή.Σελ.78.Αθήναι,1951.

-Χαρτόδετο,μεπλούσιαασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεπολύκαλήκατάσταση.Σελίδες

καθαρές. 14€

62.ΤρικαλινόΗμερολόγιο΄92ΠολιτιστικόςΟργανισμόςΔήμουΤρικκαίων*3.Σελ.315.Τρίκαλα.

-Χαρτόδετο,μεασπρόμαυρηκαιέγχρωμηεικονογράφηση.Πολύκαλήκατάσταση.Αφιέρωση

τηνπρομετωπίδα. 15€

63.Φραγκινέας,Νικ.Γ.ΤαμανιάτικαμοιρολόγιαΣελ.98.Αθήνα,1978.

-Χαρτόδετο,μεασπρόμαυρηεικονογράφηση.Πάραπολύκαλήκατάσταση.15€

64.Χαρίτος,ΙωάννηςΜ.Ελλάδοςπεριήγησις/Αττική-ΜαραθώνΟδηγόςεκδρομέως-Ιστορικός,Αρχαιολογικός,Λαογραφικός,Περιηγητικός.ΤόμοςΑ΄,Τεύχος

1ον.Έκδοσηπρώτη.Σελ.47+έγχρωμεςεικόνεςκαιχάρτεςεκτόςκειμένου.Αθήναι,1962.Με

αφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.15€

65.Green,LawrenceG.IheardtheoldmensaySecretsoftheCapethathasvanished,andlittle-knowndramasonthefringeoflivingmemory.

IllustrationsbyLengDixon.Firstedition.296pp.+8ills.h.t.HowardTimmins,CapeTown,1964.

-Σκληράεξώφυλλαμεπερικάλυμμα,τοοποίοέχειφθορέςστιςάκρες.Τοβιβλίοβρίσκεταισε

πάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές. 12€

66.Hibbert,Christopher.CitiesandCivilisations279pp.29,3x23cm.TheFolioSociety,2003.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεδιακόσμησηστοεξώφυλλο.Πολύπλούσια

εικονογράφηση,άψογηκατάσταση.Βρίσκεταιστοπρωτότυποκουτίτου.17€

Page 12: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

12

ΕΛΛΗΝΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

67.Ακρίτας,Τάκης.Οκόσμοςτηςσιωπής...Σελ.107.Αθήνα,1959(ιδιωτικήέκδοση).

-Χαρτόδετο,μεπερικάλυμμα,σεάριστηκατάσταση. 15€

68.Αποστολίδης,Ρένος.ΒοράστοθηρίοΔιηγήματα.ΕξώφυλλοΔημήτρηΔάβη.Α΄έκδοση.Σελ.150.ΤαΝέαΕλληνικά,Αθήνα,1963.Με

αφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Άκοποαντίτυπο. 28€

69.Βαλαωρίτης,Αρ.ΆπανταΕισαγωγήΆγγελουΣικελιανού.Σελ.576.Αθήναι,χ.χ.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεκάποιαφθοράστιςάκρεςκαιτιςγωνίες.Σελίδες

καθαρές.Γενικήκατάσταση:καλή.Διαστάσεις:24,5x17,3εκ. 18€

70.Βασιλικός,Βασίλης.ΣαρξκαιΜαρξ-Οδοιπορικά-Μονόλογοι-ΓιάννηςΑκίνδυνος-Διάφορα-Νεκρικές φιγούρες-ΟΠαναγούλης

ζει

Α΄έκδοση.Σελ.508. ΕκδόσειςΓ.Λαδιά,1977.

-Χαρτόδετο,σεπολύ καλήκατάσταση.

Υπογραφή προηγούμενουκατόχου

στηναρχήτουκειμένου.12€

71.Βεκιαρέλλης,Β.Ε.Η κόρητουΕωσφόρου

Ελληνικόνιστορικόν μυθιστόρηματης

παπικήςΡώμης. Αναδημοσίευσιςαπότην

"ΝέανΗμέραν".Σελ.144. ΕκδοτικόςΟίκος

"Χαραυγή",Αθήναι,χ.χ. (1926)

-Πανόδετο(βιβλιοδεσία τουεκδότη),μεχρυσά

γράμματασεεξώφυλλο καιράχη.Κάποιαφθορά

στιςγωνίεςτων εξωφύλλωνκαιτης

ράχης.Γενική κατάσταση:πολύκαλή.

Διαστάσεις:17,8x11,5εκ. 14€

72.Βενέζης,Ηλίας. Ωκεανός

Μυθιστόρημα. Περικάλυμμα:Σπύρος

Βασιλείου.Β΄έκδοση.Σελ. 278.Αρ.34-

Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"ΙωάννουΔ.Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,1962.

-Σκληράεξώφυλλαμεπερικάλυμμα,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.15€

73.Γαβριήλ-Τριανταφύλλου,Νιόβη.ΑιγαιοπελαγίτικεςώρεςΣελ.231.ΈκδοσιςΒιβλιοπωλείουτωνΒιβλιοφίλων,Αθήνα,1974.Μεαφιέρωσητηςσυγγραφέως

στηνπρομετωπίδα.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές. 12€

74.Δημητρακόπουλος,ΣοφοκλήςΓ.ΝεοελληνικήλογοτεχνίαΟέντεχνοςλόγοςκαιταείδητου-Μετρική-Ιστορίατηςλογοτεχνίας-Τοθέατρο-Ηαπόλαυση

τωνλογοτεχνημάτων.Σελ.336.Αθήνα,1978.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση. 10€

75.Δόξας,Άγγελος.Γκαρσόν!...Έναουίσκι(Διηγήματακοσμοπολίτικα).ΕξώφυλλοκαισκίτσαπρολόγουτουζωγράφουΑ.Κορογιαννάκη.

Α΄έκδοση.Σελ.230.Αθήναι,1932(ιδιωτικήέκδοση).

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεκάποιαφθοράχρήσης.Σελίδεςκαθαρές.Διαστάσεις:

18,7x13εκ. 18€

Page 13: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

13

76.Δόξας,Τάκης.ΤαξίδιαχωρίςήλιοΔιηγήματα.Α΄έκδοση.Σελ.141.ΕκδόσειςΑυγήςΠύργου

Ηλείας,1953(έκδοσησε1.000αντίτυπα).Μεαφιέρωση

τουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.25€

77.Ελύτης,Οδυσσέας.Έξηκαιμίατύψειςγιατονουρανό

Εξώφυλλοκαιλιθογραφίαεκτόςκειμένου:Γιάννη

Μόραλη.Η΄έκδοση.Σελ.25.ΕκδοτικήΕταιρία"Ίκαρος",

Αθήνα,1994.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.10€

78.Ευελπίδης,Χρήστος.ΓιορτέςΣχέδιαΚ.Γραμματόπουλου.Α΄έκδοση.Σελ.ηθ'.Αθήνα,

1961(ιδιωτικήέκδοση).Αριθμημένηέκδοση,Ν.72/200.

Μεαφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδες

καθαρές. 40€

79.Ζερβός,ΓιάννηςΚλ.Αγωνισμένοικαιλυτρωμένοι(Πεζογραφικάσυνθέματα).Α΄έκδοση.Σελ.178.Αθήνα,1956(ιδιωτικήέκδοση).

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές,άκοποαντίτυπο.Ασπρόμαυρη

εικονογράφηση.Αφιέρωσηπιθανόντουσυγγραφέα,στηνπρομετωπίδα.12€

80.ΚωνσταντίνοςΘεοτόκηςΕπιμέλειαΆγγελουΤερζάκη.Σελ.358.Αριθ.31-ΒασικήΒιβλιοθήκη"Αετού"/ΕκδοτικόςΟίκος

ΙωάννουΝ.Ζαχαρόπουλου,Αθήναι,1955.Οτόμοςπεριλαμβάνειποιήματα(Αντιφεγγίδες-

Σονέττα),διηγήματακαιαποσπάσματααπόμυθιστορήματατουσυγγραφέα.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεαποχρωματισμόστηράχη.Κατάταάλλα,τοβιβλίο

βρίσκεταισεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:25x18εκ.20€

81.Ιακωβίδη,Λιλή.ΑναδρομήΠοιήματα.Α΄έκδοση.Σελ.76.ΤύποιςΦ.Κωνσταντινίδη&Κ.Μιχαλά,Αθήνα,1957.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράστιςάκρεςτηςράχηςκαιστίγματασταεξώφυλλα.Σελίδες

καθαρές. 18€

82.Καβάφης,Κ.Π.Ανέκδοταποιήματα(1882-1923)ΦιλολογικήεπιμέλειαΓ.Π.Σαββίδη.Εξώφυλλο:Α.Τάσσος.Α΄έκδοση.Σελ.ιδ'+267.Ίκαρος,

Αθήνα,1968.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.65€

83.Καβάφης,Κ.Π.Άπανταταπεζά/Τόμος1ΜεεπιμέλειαΓιώργουΦ.Φέξη.Παρουσίαση-σχόλια

ΓιώργουΠαπουτσάκη.Σελ.306.ΕκδόσειςΜέρμηγκα,

Αθήνα(ανατύπωσηαπότοβιβλίοτωνεκδόσεωνΦέξη,

του1963).

-Σκληράεξώφυλλα,άψογηκατάσταση.Στοντόμοαυτό

περιλαμβάνονταικείμεναδημοσιευμένααπότονποιητή

μετηνυπογραφήτου.Διαστάσεις:24,5x17,5εκ.25€

84.Καββαδίας,Νίκος.ΛιΑ΄έκδοση,Γ΄ανατύπωση.Σελ.50.ΕκδόσειςΆγρα,Αθήνα,

1988.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.

Ημερομηνίαγραμμένηστηνπρώτηλευκήσελίδα. 15€

Page 14: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

14

85.Καζαντζάκης,Νίκος.ΤόνταΡάμπαΜετάφρασηΓιάννηΜαγκλή.Α΄έκδοση.Σελ.228.Δίφρος,

Αθήνα,1956.

-Πανόδετομεχρυσάγράμματα(βιβλιοδεσίατου

εκδότη),σεάριστηκατάσταση.Χωρίςτοπερικάλυμμά

του. 20€

86.Καζαντζάκης,Νίκος.ΟτελευταίοςπειρασμόςΜυθιστόρημα.Α'έκδοση.Σελ.496."Δίφρος",Αθήναι,

1955.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.

Υπογραμμίσειςμεμολύβισελίγεςσελίδες.Γενική

κατάσταση:πολύκαλή.20€

87.Καζαντζάκης,Νίκος.ΟΚαπετάνΜιχάληςΜυθιστόρημα.Α΄έκδοση.Σελ.484.Μαυρίδης,1953.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),χωρίςτοεξώφυλλο.

Άριστηκατάσταση.20€

88.Καμπάνης,Αρίστος.ΙστορίατηςΝέαςΕλληνικήςΛογοτεχνίας(1000μ.Χ.-1900)Α'έκδοση.Σελ.160.ΤυπογραφείαΙ.Πολίτη,Κάιρο,1925.Μεαφιέρωσητου

συγγραφέα.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεάριστηκατάσταση. 40€

89.Καραβίας,Πάνος.ΑπόπειρεςγιαμιαχαμένηυπόθεσηΑ΄έκδοση.Σελ.168.Εκδόσεις"Ίκαρος",1944.

-Χαρτόδετο,χωρίςτααρχικάεξώφυλλα.Πάραπολύκαλήκατάσταση,σελίδεςκαθαρές.14€

90.Καραντώνης,Ανδρέας.ΓύρωαπότησύγχρονηελληνικήποίησηΣελ.83.Αρ.12-ΜικρήΒιβλιοθήκηΦέξη/Φέξης,Αθήναι,1961.

-Σκληράεξώφυλλα,πάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές. 14€

91.Καρκαβίτσας,Α.ΔιηγήματαγιαταπαλληκάριαμαςΕπιμέλειαΣπύρουΚοκκίνη.Σελ.115.Αριθ.138-ΝεοελληνικήΛογοτεχνία/Βιβλιοπωλείοντης

"Εστίας"Ι.Δ.Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,Αθήνα,1973.

-Σκληράεξώφυλλαμεπερικάλυμμα.Πάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.14€

92.Κατσαούνης,Κ.Ν.ΔιηγήματαΤέσσεραβιβλίαδεμέναμαζί.Ομεγάλοςεπαναστάτης-Ηθυσίαμιαςκαρδιάς-Παιδικέςιστορίες

-Ομεγάλοςχορόςτηςαλεπούς.Αθήναι,1968.Με

αφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Πανόδετο,σεάψογηκατάσταση.10€

93.Κατσιγιάννης,ΧρήστοςΕ.ΗμνήμητουνερούΠοιήματα.Προμετωπίδα,σχέδια,εξώφυλλο:Γιώργης

Βαρλάμος.Α΄έκδοση.Σελ.69.Αθήνα,1983(ιδιωτική

έκδοση).Μεαφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σφραγίδα

προηγούμενουκατόχουστηνπρομετωπίδα.18€

94.Κορθιώτισα,Ρηνιώ.ΑπότηζωήμουΤόμοςπρώτος.Απόταπαιδικάμουχρόνιαωςτονγάμο

μου.ΕικονογράφησηκαιεξώφυλλοΚατερίναςΡώτα.

Σελ.222.Αθήνα,1981(ιδιωτικήέκδοση).

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.10€

95.Κορνάρος,Θέμος.Τοξεκίνημαμιαςγενιάς

Page 15: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

15

(ΑπόταβαλτονέριατηςΜεγάληςΙδέας).Εξώφυλλο:ΝίκοςΝικολαΐδης.8ηέκδοση.Σελ.325.

ΕκδόσειςΧρόνος,Αθήνα,χ.χ.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση. 12€

96.Κοροβέσης,Περικλής.ΝοσταλγίαμνήμηςΜυθιστόρημα.Σελ.200.ΕλληνικάΓράμματα,Αθήνα,1999.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 15€

97.ΚρητικήΛογοτεχνίαΕπιμέλειαΦαίδωνοςΚ.Μπουμπουλίδου.Σελ.308.Αριθ.7-ΒασικήΒιβλιοθήκη"Αετού"/

ΕκδοτικόςΟίκοςΙωάννουΝ.Ζαχαρόπουλου,Αθήναι,1955.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:24,7x17εκ.23€

98.ΑνδρέαςΛασκαράτος.ΕπιλογήαπότοέργοτουΠρόλογος:Παν.Πατρικίου.Αρ.47-100ΑθάναταΈργα/ΕκδοτικόςΟίκοςΓεωργίου

Παπαδημητρίου,Αθήναι,1953.

-Σκληράεξώφυλλα,μεμικρήφθοράκαικάποιοναποχρωματισμόστηράχη.Γενικήκατάσταση:

πολύκαλή. 12€

99.Λεβάντας,Χρήστος.ΘύελλαστοΜπέυ-Μπίσκυκαιάλλεςιστορίεςτηςθάλασσαςκαιτηςστεριάς

Α΄έκδοση.Σελ.222.ΕκδόσειςΧρυσήΤομή,Αθήνα,

1974.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαστίγματασταεξώφυλλα.

Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.18€

100.Λουντέμης,Μενέλαος.Ολυράρης(ΜιλτιάδηςΜαλακάσης)

Έκδοσητέταρτη.Σελ.272.Δωρικός,Αθήνα,1977.

-Δερματόδετο(δερματίνη-βιβλιοδεσίατουεκδότη),

σεάριστηκατάσταση.12€

101.Μάκης,Βασίλης.Σορανέλλα/ΔιηγήματαΑ΄έκδοση.ΟιλετρίνεςσχεδιάστηκαναπότοΝίκο

Πλατή.Σελ.203.ΕκδόσειςΒασιλείου,Αθήναι,1972.Με

αφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράσταεξώφυλλα.Σελίδες

καθαρές.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.Μερικώς

άκοποαντίτυπο.18€

102.Μαλεβός,Μίμης.ΤοΚαναρινάκιήΗζωήενόςΕυέλπιδοςΣελ.112.Εταιρία"Τύπος"/ΑθηναϊκόνΒιβλιοπωλείονΧ.Γανιάρης&Σία,Αθήναι,χ.χ.(c.1910)

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:15,8x11,8εκ.18€

103.Μητσάκης,Κάρολος.ΆρηςΔικταίοςΈναςΈλληναςμυστικιστήςποιητής.Σελ.114.ΕκδοτικόςΟίκοςΓ.Φέξη,Αθήνα,1962.

-Χαρτόδετο,μεπερικάλυμμα,σεπάραπολύκαλήκατάσταση. 14€

104.Μούλιος,Φάνης.ΜπούμεραγκΠεζά.Α΄έκδοση.Σελ.62.Εκδόσεις"Δωδώνη",Αθήνα,1975.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση. 12€

105.Μυριβήλης,Στρατής.Ηζωήεντάφω/ΤοβιβλίοτουπολέμουΕξώφυλλοΓιάννηΤσαρούχη.Ε'έκδοση.Σελ.395.ΟιΦίλοιτουΒιβλίου,Αθήνα,1949.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:καλή.

17€

106.Νενεδάκης,Αντρέας.Άσπροιφράχτες/ΕλΑλαμέιν

Page 16: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

16

Α΄έκδοση.ΕξώφυλλοΠάριςΠρέκας.Σελ.247.Αθήνα,1959(ιδιωτικήέκδοση).Μεαφιέρωσητου

συγγραφέα.

-Δερματόδετο(βιομηχανικήβιβλιοδεσία),σεπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.20€

107.Νιρβάνας,Παύλος.ΕκλεκταίσελίδεςΠρόλογοςΓρηγορίουΞενόπουλου.Σελ.196.ΕκδοτικόςΟίκος"Ελευθερουδάκης",ενΑθήναις,

1922.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.15€

108.Νιρβάνας,Παύλος.ΦιλολογικάαπομνημονεύματαΣελ.174(παρατοποθέτησηαπότονβιβλιοδέτητωνσελίδων15,16στηναρχήτουβιβλίου).

Εκδόται:ΙωάννηςΔ.Κολλάρος&Σία,Αθήναι,χ.χ.(πιθανόνα΄έκδοση,1929)

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεπολύκαλήκατάσταση.18€

109.Ορφανίδης,Θεόδωρος.ΤαΆπανταΤίρι-λίρι-Χίοςδούλη-ΆννακαιΦλώροςήΟπύργοςτηςΠέτρας-ΆγιοςΜηνάς(Επεισόδιοντης

ΕλληνικήςΕπαναστάσεως)-ΟΆπατρις-ΟΜένιππος.ΜετάβιογραφικούπρολόγουυπόΙω.

Ζερβού.Σελ.308.ΛογοτεχνικήΒιβλιοθήκηΦέξη/ΕκδοτικόςΟίκοςΓεωργίουΦέξη,ενΑθήναις,

1915.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),μεπολύμικρή

φθορά.Αριθμόςκαισφραγίδαπροηγούμενου

κατόχουστηνπρομετωπίδα.Οιυπόλοιπεςσελίδες

καθαρές.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.20€

110.Παναγιωτόπουλος,Ι.Μ.Ταπρόσωπακαιτακείμενα/ΣΤ΄.Ταελληνικάκαιταξένα

Α΄έκδοση.Σελ.250.Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"

ΙωάννουΔ.Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,Αθήνα,1955.Με

αφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,μεκάποιοναποχρωματισμόστα

εξώφυλλα.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.15€

111.Παναγιωτόπουλος,Ι.Μ.Χαμοζωή/Χρονικότουπαλιούκαιρού

Εικονογράφηση:ΣπύροςΒασιλείου.Τρίτηέκδοση.

Σελ.157.ΕκδοτικόςΟίκος"Αστήρ"Αλ.&Ε.

Παπαδημητρίου,Αθήναι,1973.

-Χαρτόδετομεπερικάλυμμα,σεπάραπολύκαλή

κατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.15€

112.Παπαδιαμάντης,Αλέξανδρος.ΧρήστοςΜηλιόνηςκαιάλλαδιηγήματαΚριτικόσημείωμαΓρ.Ξενόπουλου.Σελ.172.Αρ.38-Σειρά"Γράμματα-Επιστήμαι-Τέχναι"/

ΕκδοτικόςΟίκοςΕλευθερουδάκηςΑ.Ε.,ενΑθήναις,1930.

-Πανόδετο,σεάψογηκατάσταση.Διαστάσεις:17,5x12,6εκ.14€

113.Παπαδιαμάντης,Αλέξ.Ηφόνισσα(Μυθιστόρημα)κι'άλλαδιηγήματα.ΚριτικήβιογραφίαΙ.Ζερβού.Σελ.256.Αρ.1-Γράμματα-

Επιστήμαι-Τέχναι/ΕκδοτικόςΟίκος"Ελευθερουδάκης"Α.Ε.,ενΑθήναις,1930.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη)μεκάποιαφθοράστιςγωνίεςτωνεξωφύλλωνκαιτις

άκρεςτηςράχης.Σφιχτήβιβλιοδεσία,σελίδεςκαθαρές,πάραπολύκαλήκατάσταση.Τοπρώτο

βιβλίοτηςπερίφημηςσειράςτουΕλευθερουδάκη. 20€

114.Παράσχος,ΚλέωνΒ.ΚύκλοιΠάλλης-Κρυστάλλης-Καζαντζάκης-Καρζής-Hugo-Noailles-Καρυωτάκης-Σολωμός-

Μελαχρινός-Ρεμπώ-Ντ'Αννούντσιο-Δρίβας-Ελύτης-Βρεττάκος.Α΄έκδοση.Σελ.159.

ΕκδόσειςΡοδάκη,Αθήναι,1940.

-Χαρτόδετο,μεφθοράστιςάκρεςτηςράχηςκαιστίγματασταεξώφυλλα.Γενικήκατάσταση:

μέτρια. 18€

Page 17: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

17

115.Πελεγρίνης,Θεοδόσης.ΤοείδωλοτουκόσμουΜυθιστόρημα.Σελ.222.ΕκδόσειςΠατάκη,Αθήνα,1999.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 10€

116.Πεντζίκης,ΝίκοςΓαβριήλ.ΕγκατάλοιπαΙωάννηΚνίτελλη(Απόσπασμασεσυνέχειες)Παρουσίαση:ΓιάννηςΔάλλας.Σελ.90.Εκδόσεις"Συνέχεια",Αθήνα,

1994.

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση.Άκοποαντίτυπο. 25€

117.Πετσάλης-Διομήδης,Θ.Διαφάνειες(3Τόμοι)ΟιδρόμοιτουΔαιδάλου-Ομεσοπόλεμος-Ηηλικίατηςενόρασης.Αρ.275,283,290-

ΝεοελλληνικήΛογοτεχνία/Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"Ι.Δ.Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,Αθήνα,1983.

-Σκληράεξώφυλλα,χωρίςπερικάλυμμα,μεκάποιαφθορά.Σελίδεςκαθαρές.12€

118.Πολίτης,Λίνος.ΜετάτηνΆλωση/15οςκαι16οςαιώναςΠοιητικήΑνθολογία-ΒιβλίοΔεύτερο.Σελ.174.Αρ.112-ΒιβλιοθήκηΕλλήνωνκαιΞένων

Συγγραφέων/ΕκδόσειςΓαλαξία,Αθήναι,1965.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Όνομαπροηγούμενουκατόχουστηνπρομετωπίδα.

10€

119.Πολίτης,Λίνος.Σικελιανός-Καβάφηςκαιοινεώτεροι

ΠοιητικήΑνθολογία-ΒιβλίοΈβδομο.Σελ.255.Αρ.

117-ΒιβλιοθήκηΕλλήνωνκαιΞένωνΣυγγραφέων/

ΕκδόσειςΓαλαξία,Αθήναι,1967.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράσταεξώφυλλα.Γενική

κατάσταση:πολύκαλή.10€

120.Ποταμιάνος,Θέμος.ΣταρηχάκαισταβαθειάΑ΄έκδοση.Σελ.184.ΕκδόσειςΚ.Κακουλίδη,Αθήναι,

1955.Μεαφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,μεπερικάλυμμα,τοοποίοέχειμικρή

φθοράστιςάκρες.Άκοποαντίτυπο.Εικονογράφηση

μεασπρόμαυρασκίτσαεντόςκαιεκτόςκειμένου.

25€

121.Πρεβελάκης,Π.ΤοχέριτουσκοτωμένουΔράμασετρειςμέρες.Α΄έκδοση.Σελ.55.ΟιΕκδόσεις

τωνΦίλων,Αθήνα,1971.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Σφραγίδα

προηγούμενουκατόχουστηνπρώτηλευκήσελίδα.Διαστάσεις:19x12,5εκ.18€

122.Ρίτσος,Γιάννης.ΠρωινόάστροΤέταρτηέκδοση.Σελ.38.ΕκδόσειςΚέδρος,1970.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Άκοποαντίτυπο. 20€

123.Ρομποτής,Γεράσιμος.ΥπαλληλίακαιλογοτεχνίαστονελληνικόΜεσοπόλεμοΣελ.29.Αθήνα,1999(ιδιωτικήέκδοση,σε200αντίτυπα).

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση. 15€

124.Σινόπουλος,Τάκης.ΟχάρτηςΤρίτηέκδοση.Σελ.57.ΕκδόσειςΚέδρος,Αθήνα,1990.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση. 10€

125.Σταμέλος,Δημήτρης.Τολιοντάριτηςκλεφτουριάς/Αντρούτσος,οπατέραςτουΟδυσσέαΜυθιστορηματικήβιογραφίαιστορικάκαιβιβλιογραφικάτεκμηριωμένη.Σελ.249.Αρ.205-

ΝεοελληνικήΛογοτεχνία/Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"Ι.Δ.Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,1977.

-Σκληράεξώφυλλαμεπερικάλυμμα,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Ασπρόμαυρη

εικονογράφηση. 14€

Page 18: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

18

126.Τέμπος,Θ.ΑπόλοξήγωνίαΧιουμοριστικά.ΕξώφυλλοκαισκίτσαΝ.Καστανάκη.Σελ.96.Τυποεκδοτική,Αθήνα,χ.χ.

-Χαρτόδετο,μεαριθμόκαισφραγίδαπροηγούμενουκατόχουστοεξώφυλλο.Πολύκαλή

κατάσταση.Μερικώςάκοποαντίτυπο.Διαστάσεις:18,2x13,2εκ. 14€

127.Τσιφόρος,Νίκος.ΕλληνικήμυθολογίαΠρώτηδημοσίευσητωνκειμένωναυτώνέγινεστοπεριοδικό"Ταχυδρόμος"201964.Σελ.642.

Ερμής,Αθήνα,1995.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 14€

128.Φακίνου,Μαρία.ΤοκαπρίτσιοτηςκυρίαςΝ.Μυθιστόρημα.Δεύτερηέκδοση.Σελ.252.ΕκδόσειςΚαστανιώτη,Αθήνα,2007.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 12€

129.Χάρης,Πέτρος.ΗτελευταίανύχτατηςΓηςΓ'έκδοση.Μ΄ένανπρόλογοτουΆρηΔικταίου.Σελ.76.Αρ.11-ΜικρήΒιβλιοθήκηΦέξη/Φέξης,

Αθήνα,1961.

-Σκληράεξώφυλλα,άριστηκατάσταση. 14€

130.Χειμωνάς,Γιώργος.ΟγιατρόςΙνεότηςΑ΄έκδοση.Σελ.48.Αθήνα,1971.

-Χαρτόδετο,μεκάποιοναποχρωματισμόστα

εξώφυλλα.Κατάταάλλα,βρίσκεταισεάριστη

κατάσταση.Άκοποαντίτυπο. 20€

131.Χονδρόπουλος,Σώτος.Σποριάδες/ΟκυρΕυγένηςοδάσκαλος

Μυθιστόρημα.Σελ.343.Εκδόσεις"ΗΔαμασκός",

Αθήναι,1954.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσηςστιςάκρεςτων

εξωφύλλωνκαιστίγματαστοοπισθόφυλλο.Το

εσωτερικότουβρίσκεταισεάριστηκατάσταση.

Σφραγίδαπροηγούμενουκατόχου.12€

132.Χονδρόπουλος,Σώτος.ΚαινούργιαΓηΔιηγήματα.ΕξώφυλλοΓιάννηΣτίνη.Εικονογράφηση

ΕλένηςΘεολόγου.Α΄έκδοση.Σελ.141.Εκδόσεις"Η

Δαμασκός",Αθήνα,1947.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.10€

133.Χορτάτζης,Γεώργιος.ΕρωφίληΠρολεγόμεναΑλέξηΣολομού.Σελ.178.Αρ.33-ΒιβλιοθήκηΕλλήνωνκαιΞένωνΣυγγραφέων/

ΕκδόσειςΓαλαξία,Αθήναι,1961.

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση.14€

134.Χριστοδούλου,Δημήτρης.ΤογούπατοΜυθιστόρημα.Α΄έκδοση.Σελ.287.Gutenberg,Αθήνα,1976.

-Χαρτόδετο,μεφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:αρκετά

καλή. 15€

135.Ψυχάρης,Γιάννης.ΤόνειροτουΓιαννίρηΠρόλογοςΚώσταΒάρναλη.Σελ.282."Βιβλιοεκδοτική",Αθήνα,1956.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.10€

136.Moréas,Jean.OeuvreenproseMorceauxchoisis.Préfaced'AndréThérive.xvi+471pp.20x13,5cm.LesÉcrivainsdela

RenaissanceFrançaise/LibrairieValois,Paris,1927.Éditionnumérotée,No4893/5000.

Page 19: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

19

-Δερματόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα(ιδιωτική

βιβλιοδεσία).Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:

άριστη. 35€

ΞΕΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

137.Αντρέγιεφ,Λ.ΤοσκοτάδικαιάλλαδιηγήματαΜετάφρασιςΑθηνάςΣαραντίδου.Σελ.187.Αριθ.12-

Βιβλιοθήκη"ΕκλεκτάΈργα"/Βιβλιοπωλείον

ΓεωργίουΙ.Βασιλείου,Αθήναι,χ.χ.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα,μεφθορά

στιςάκρες.Σελίδεςκαθαρές.Διαστάσεις:15x11,5εκ.

12€

138.Αραγκόν.Σκλαβιάκαιμεγαλείο(Διηγήματα)ΜετάφρασηΚοσμάΠολίτη.Σελ.98.

ΣύγχροναΒιβλία,1953.

-Χαρτόδετο,μεστίγματαστοεξώφυλλο.Τοεσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισεάριστη

κατάστασηκαιηβιβλιοδεσίαείναισφιχτή.Διαστάσεις:18,5x13,2εκ. 12€

139.ΒουλγαρικάδιηγήματακαινουβέλλεςΜετάφρασιςκαιεισαγωγήΔ.Κ.Βογαζλή.Σελ.165.Αρ.18-Σειρά"Γράμματα-Επιστήμαι-Τέχναι"

/ΕκδοτικόςΟίκος"Ελευθερουδάκης"Α.Ε.,ενΑθήναις,1930.

-Πανόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.Διαστάσεις:17,5x13εκ.13€

140.ΑδελφοίΚατσιμίχα.BeatpoetryBeatGenerationPoetry."ΤαπαράξεναπουλιάτουΣανΦρανσίσκο".Έναμουσικόπαραμύθιγια

μεγάλους.ΈκδοσημεCD.Μετρονόμος,χ.χ.(2011)

-Σκληράεξώφυλλα,άψογηκατάσταση.14€

141.Γκομπινώ.ΑσιατικάδιηγήματαΜετάφρασιςΝ.Βεντήρη.Σελ.318.ΕκδοτικόςΟίκος"Ελευθερουδάκης"Α.Ε.,ενΑθήναις,1931.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεκάποιαφθοράστιςγωνίεςτωνεξωφύλλωνκαιστίγμα

στοεξώφυλλο.Στιςπάνωακμέςσημάδιαπόυγρό.Σελίδεςκαθαρές.12€

142.Δελαμπρέτ,Ιω.ΘείοςκαιεφημέριοςΜετάφρ.Χ.Άννινου.Σελ.160.ΠανδώραςΤόμος5/

ΜπεκκαιΜπαρτ,ενΑθήναις,1906.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεπάραπολύκαλή

κατάσταση.Διαστάσεις:18,3x13εκ. 14€

143.Θερβάντες,Μιχ.ΟΔονΚιχώτης/2ΤόμοιΜετάφρασηκαιπρόλογοςΚ.Καρθαίου.Σελ.573+616+

ασπρόμαυρεςολοσέλιδεςεικόνεςεκτόςκειμένου.

Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"ΙωάννουΔ.Κολλάρου&

ΣίαςΑ.Ε.,Αθήναι,χ.χ.

-Χαρτόδετοιτόμοιμεπερικάλυμμα.Πάραπολύκαλή

κατάσταση. 60€

Page 20: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

20

144.Καπότε,Τρούμαν.ΕνψυχρώΜυθιστόρημα.

Μετάφρασι:Λ.

Λουκίδου.Σελ.223.

ΕκδόσειςΣ.Ι.

Ζαχαρόπουλος,

Αθήναι,1969.

-Πανόδετο

(βιβλιοδεσίατου

εκδότη),σεάριστη

κατάσταση.12€

145.Ζιντ,Αντρέ.Ηστενήπύλη

ΜετέφρασενηΕλένη

Α.Γαζή.Σελ.177.

Δεκαήμεροςπεριοδική

έκδοσιςτης

εφημερίδοςΗχώτηςΕλλάδος,1935.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεκάποιαφθοράστιςάκρες.

Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.Διαστάσεις:15,7x11εκ.10€

146.Ζίσκιντ,Πάτρικ.ΤοπεριστέριΜετάφραση:ΜαρίαΑγγελίδου.Σελ.93.ΕκδόσειςΨυχογιός,Αθήνα,1987.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.Όνομαπροηγούμενουκατόχουκαιημερομηνία

γραμμέναστησελίδατουτίτλου.Οιυπόλοιπεςσελίδεςκαθαρές. 14€

147.Ιμπάνιεθ,Μπλάσκο.ΟματωμένοςστίβοςΜυθιστόρημα.Σελ.206.ΜηνιαίαΈκδοσιςΠεριοδικού"Εβδομάς",Αθήναι,Ιούλιος1935.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεχρυσάγράμματακαιανάγλυφηδιακόσμησηστο

εξώφυλλο.Μεεξαίρεσηκάποιαμικρήφθοράστιςγωνίεςτωνεξωφύλλωνκαιτιςάκρεςτης

ράχης,τοβιβλίοβρίσκεταισεπάραπολύκαλήκατάσταση.Διαστάσεις:15,7x11εκ.10€

148.Κουέντιν,Πήτερ.ΟφυγάςΜυθιστόρημα.Μετάφραση:Γ.Σαμίου-Ε.Αλεξάκη.Σελ.300.Α.Καρανικόλας-Δ.Τσάκος,Αθήναι,

χ.χ.

-Πανόδετο,μεχρυσάγράμματασεεξώφυλλοκαιράχη.Άριστηκατάσταση.10€

149.Μικαέλις,Κάριν.ΗεπικίνδυνοςηλικίαΜετάφρασιςΓ.Ν.Βραχηνού.Σελ.159.Αρ.42-

ΈκδοσιςΑγκύρας/ΟίκοςΑγκύρας,ενΑθήναις,χ.χ.

(c.1920)

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεμικρήφθορά

στιςάκρες.Στοεσωτερικότουεξωφύλλουσημάδια

απόσελοτέιπ.Γενικήκατάσταση:αρκετάκαλή.13€

150.Μίλλερ,Χένρυ.ΟΚολοσσόςτουΜαρουσιούΜετάφρασιςΑνδρέαΚαραντώνη.Σελ.224.Αρ.131-

ΒιβλιοθήκηΕλλήνωνκαιΞένωνΣυγγραφέων/

ΕκδόσειςΓαλαξία,Αθήναι,1965.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.17€

151.Μοράβια,Αλμπέρτο.ΑγκοστίνοΜετάφρασηΜάρθαΣαλάκου.Σελ.113.Εκδόσεις

Οδυσσέας,Αθήνα,1981.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.10€

152.Μπακ,Περλ.ΜαντάμΒου

Page 21: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

21

Μυθιστόρημα.Μεταφρ.:Ι.Μαραγκοπούλου.Εξώφυλλο:ΤάκηςΔαρζέντας.Σελ.372.Εκδόσεις

Γκοβόστη,χ.χ.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεπολύκαλήκατάσταση.14€

153.Μπακ,Περλ.ΔράκουγέναΜυθιστόρημα.Μεταφραστής:ΆρηςΑλεξάνδρου.Σελ.346.ΕκδόσειςΓκοβόστη,χ.χ.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.14€

154.Μπαλζάκ,Ονορέντε.ΕυγενίαΓκραντέΜετάφρασιςΚ.Θ.Παπαλεξάνδρου.Σελ.311.Αρ.35-"Γράμματα-Επιστήμαι-Τέχναι"/Εκδοτικός

Οίκος"Ελευθερουδάκης"Α.Ε.,ενΑθήναις,1930.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία).Πολύμικρήφθοράστιςγωνίεςτωνεξωφύλλωνκαιτης

ράχης.Ηεσωτερικήκατάστασητουβιβλίουείναιάριστη.10€

155.Μπαλζάκ.ΟΣαρραζίνοςΜεταφραστήςΜιχ.Α.Στασινόπουλος.Σελ.64.Αριθ.22-ΤαΜικράΑριστουργήματα/Εκδοτικός

ΟίκοςΧ.Γανιάρη,1925.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράχρήσης.Σελίδεςκαθαρές.Διαστάσεις:15,2x11,5εκ.14€

156.Μπαλζάκ,Ονορέ ντε.ΟιεταίρεςτουΠαρισιού

ΜεταφραστήςΔ.Π. Κωστελένος.Σελ.573.

ΕκδόσειςΨύχαλου, Αθήναι,χ.χ.

-Δερματόδετο (βιβλιοδεσίατου

εκδότη).Όνομα προηγούμενουκατόχου

στηνπρώτηλευκή σελίδα.Γενική

κατάσταση:καλή. 10€

157.Bach,Richard.Ο ΓλάροςΙωνάθαν

ΜετάφρασηΠ.Α.Ζάννα. ΦωτογραφίεςRussell

Munson.Σελ.126. ΕκδόσειςΔ.Κ.Ζάρβανος,

Αθήνα,1974.

-Χαρτόδετο,με ασπρόμαυρη

εικονογράφηση,σεπάρα πολύκαλήκατάσταση.

16€

158.Ντοστογιέβσκη, Φ.ΈγκλημακαιτιμωρίαΜυθιστόρημα.Τρεις τόμοισεέναν(ολόκληρο

τοέργο).Μεταφραστής ΆρηςΑλεξάνδρου.Σελ.

186+157+188.Εκδόσεις Γκοβόστη,χ.χ.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσία τουεκδότη),σεάριστη

κατάσταση. 30€

159.Οστρόβσκι,Ν.Πώςδενότανετ'ατσάλι(Οάνθρωποςτηςκαινούργιαςκοινωνίας)Μετάφρασηαπ'ταρούσικαΕλένηςΚυριακίδου.Σελ.

299.ΕκδόσειςΑ.Καραβία,Αθήνα,1946.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 18€

160.Wilde,Oscar.DeprofundisΜετάφραση,προλεγόμεναΣτάθηΣπηλιωτόπουλου.Σελ.xii+177.ΕκδόσειςΓκοβόστη,Αθήναι,

χ.χ.(c.1945)

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.Όνομακαιημερομηνίαγραμμένα

στηνπρώτηλευκήσελίδα.Οιυπόλοιπεςσελίδεςείναικαθαρές.Γενικήκατάσταση:πάραπολύ

καλή.Διαστάσεις:19x13,7εκ. 17€

161.Πιραντέλλο,Λουίτζι.ΜατθίαςΠασκάλΜετάφρασηΜανώληςΓιαλουράκης.ΕικονογράφησηΜιχάληςΚιούσης.Σελ.316.Αρ.5-

ΛογοτεχνικάΚείμενα/ΕκδόσειςΦοντάνα,Αθήνα,χ.χ.

Page 22: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

22

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεχρυσάγράμματασεεξώφυλλοκαιράχη.Άριστη

κατάσταση. 10€

162.Πρεβέρ,Ζακ.ΚουβέντεςΜετάφρασηΜιχάληΜεϊμάρη.Β΄έκδοση.Σελ.197.ΈκδοσηΠλειάς,Αθήνα,1979.

-Χαρτόδετο,σεκαλήκατάσταση.Όνομαπροηγούμενουκατόχουστησελίδατουτίτλου.10€

163.Ρεμάρκ,ΈριχΜαρία.ΟισύντροφοιΜυθιστόρημα.ΜετάφρασηΑδρέαΦραγκιά.Σελ.383.Εκδόσεις"Στ.Κωνσταντινόπουλος-Αθ.

Μαγγανιάς"(Κ.Μ.),1956.

-Χαρτόδετο,μεπερικάλυμμα,τοοποίοέχεικάποιαφθοράστιςάκρες.Τοβιβλίοβρίσκεταισε

άριστηκατάσταση. 12€

164.Ρεμάρκ,ΈριχΜαρία.Σκελετός509Μυθιστόρημα.ΜετάφρασηΝ.Ν.Ανδρικόπουλου.Σελ.372.ΕκδόσειςΓεμεντζόπουλου,Αθήνα,

1959.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεπάραπολύκαλήκατάσταση.16€

165.Σαγκάν, Φρανσουάζ.ΣαςαρέσειοΜπραμς;-Τα θαυμάσιασύννεφα

ΜετάφρασηΚοσμά Πολίτη-ΆρηΔικταίου.

Σελ.277.ΧρυσήΣειρά/ ΈκδοσηΜ.Γεωργιάδη

&ΣίαΟ.Ε.,Αθήναι, 1972.

-Δερματόδετο (βιβλιοδεσίατου

εκδότη),μεχρυσά γράμματακαι

διακόσμησησε εξώφυλλοκαιράχη.

Σελίδεςκαθαρές,πολύ καλήκατάσταση.10€

166.Saint-Exupéry.Γη τωνανθρώπων

ΣεμετάφρασηΦώντα Κονδύλη.Σελ.175+27

φωτογραφίεςεκτός κειμένου.Εκδόσεις

Εγνατία,Θεσσαλονίκη, 1975.

-Χαρτόδετομε περικάλυμμα,τοοποίο

έχειφθοράχρήσηςκαι σκισίματα.Τοβιβλίο

βρίσκεταισεπολύκαλή κατάσταση.Σελίδες

καθαρές. 14€

167.Σεράο,Ματθίλδη. ΗαρετήτηςΚεκίνας

ΜεταφραστήςΓερασ. Σπαταλάς.Σελ.96.Αρ.

15-ΜικράΒιβλιοθήκη /ΈκδοσιςΖηκάκη,

Αθήναι,1921.

-Χαρτόδετο,μεφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.Αφιέρωσηστηνπρομετωπίδα.Γενική

κατάσταση:καλή.Διαστάσεις:13x10εκ. 15€

168.Σιέγκεβιτς,Ερρίκος.ΚβοΒάντις(QuoVadis)Έκδοσηδεύτερη.ΜετάφρασιΜ.Πριονιστή.Σελ.207.Δίφρος,Αθήνα,1954.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία).Σημάδιααπόσελοτέιπστοεσωτερικότωνεξωφύλλων.Κατά

ταάλλα,τοβιβλίοβρίσκεταισεάριστηκατάσταση. 17€

169.Soyinka,Wole.ΟάνθρωποςπέθανεΜετάφρασηαπ'τοπρωτότυποΠένυΤσελέντη.Σελ.324.Ζάρβανος,Αθήνα,1983.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 15€

170.Σολοβιώφ,Λεωνίδας.ΟΝαστρεντίνΧότζας

Page 23: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

23

ΑπόδοσηαπότηγαλλικήμετάφρασηΔημήτρηΦωτιάδη.

ΗμακέτατουεξωφύλλουγίνηκεαπότοζωγράφοΜ.

Αργυράκη.Σελ.318."Ορίζοντες",Αθήνα,1953.

-Χαρτόδετο,μεφθοράσταεξώφυλλακαιτηράχη.Το

εσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισεπολύκαλή

κατάσταση.Διαστάσεις:18x13εκ.20€

171.Ταγκόρ,Ραμπιντράναθ.Λυρικέςπροσφορές-Οκηπουρός

ΜετάφρασηΡ.Καρθαίου.Σελ.204.Θεσσαλονίκη,1969.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Το

εσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισεάριστηκατάσταση.

14€

172.Τολστόη,Λ.ΗσυζυγικήευτυχίαΜετ.Κ.Ψαρού.Σελ.148.ΑθηναϊκόνΒιβλιοπωλείονΧ.

Γανιάρη&Σίας,Αθήναι,1922.

-Σκληράεξώφυλλα,σελίδεςκαθαρές,πολύκαλή

κατάσταση.Διαστάσεις:16,8x11,8εκ.12€

173.Twain,Mark.ΖωήστονΜισσισιππήΜετάφρασηΚ.Α.Βενιζέλου.Σελ.270.Αριθ.58-Εκλεκτά

Βιβλία/Εκδόσεις:Μ.Πεχλιβανίδης&ΣίαΑ.Ε.,Αθήναι,

χ.χ.(c.1950)

-Χαρτόδετο,μεκάποιοναποχρωματισμόστοκάτω

μέροςτουεξωφύλλου.Σελίδεςκαθαρές.Γενική

κατάσταση:πολύκαλή.12€

174.Tournier,Michel.Γκασπάρ,ΜελχιόρκαιΒαλτάσαρ

Σελ.280.Αρ.4-ΣύγχρονηΚλασικήΒιβλιοθήκη/

Εξάντας,Αθήνα,1986.

-Σκληράεξώφυλλα,μεπερικάλυμμα.Πάραπολύκαλή

κατάσταση,σελίδεςκαθαρές. 12€

175.Zweig,Stefan.ΟπαλαιοβιβλιοπώληςΜέντελκαιΗαόρατησυλλογή

ΜετάφρασηαπόταγερμανικάΜαρίαΤοπάλη.Σελ.159.

ΕκδόσειςΆγρα,Αθήνα,2013.

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση. 17€

176.Zweig,Stefan.ΜαρίαΑντουανέταΜετάφρασιςΙ.Ανδρουλιδάκη.Σελ.351.Αρ.4-Εκδόσεις

"Ρομάντσου",Αθήναι,χ.χ.(c.1955).

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστη

κατάσταση. 12€

177.Τσκλόβσκι,Β.ΤοταξίδιτουΜάρκοΠόλοΜετάφρασιςΚώσταΗλ.Καπετανάκη.Σελ.298.Αθήναι,

1950.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδες

καθαρές. 12€

178.Farjeon,J.J.ΟκίτρινοςδιάβολοςΜετάφρασηΒ.Λ.Κ.Σελ.200.ΑνώνυμηΕκδοτικήΕταιρία

"ΟΓλάρος",Αθήνα,1943.

Page 24: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

24

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.Σφραγίδα

προηγούμενουκατόχου.Διαστάσεις:17,3x11εκ.15€

179.Φαρρέρ,Κλωντ.ΟάνθρωποςπουεδολοφόνησεΜυθιστόρημα.Σελ.224.ΕκδοτικόςΟίκοςΓ.Τσουκαλά&

Σία,Αθήναι,1927.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεπάραπολύκαλή

κατάσταση.Σελίδεςκαθαρές. 10€

180.Φρανς,Ανατόλ.ΟιθεοίδιψούνΜετάφρασηΚ.Καμαρινού.Σελ.179.ΕκδοτικόςΟίκοςΑ.

Ματαράγκα,Αθήναι,χ.χ.

-Χαρτόδετο,μεφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.

Γενικήκατάσταση:μέτρια. 12€

181.Φρανς,Ανατόλ.ΤοέγκληματουΣυλβέστρουΜποννάρ

ΜετάφρασηΓ.ΓιαλήκαιΙ.Οικονομίδη.Σελ.242.

ΕκδοτικόςΟίκοςΜιχαήλΣ.Ζηκάκη,1924.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεμικρήφθορά

χρήσηςσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.Γενική

κατάσταση:πάραπολύκαλή. 10€

182.ALiteraryCompaniontoTravelinGreeceEditedbyRichardStoneman.xi+347pp.TheJ.PaulGetty

Museum,Malibu,California,1994.

-Ασπρόμαυρηεικονογράφηση,άριστηκατάσταση.15€

183.Balzac,Honoréde.LacomédiehumaineTextereviséetannotéparMarcelBouteronetHenri

Longnon.IllustrationsdeCharlesHuard.429pp.21,3x16

cm.LouisConard,Libraire-Éditeur,Paris,1913.

-Δερμάτινηβιβλιοδεσίατριώντετάρτων,μεπολύμικρή

φθοράχρήσης.Σελίδεςκαθαρές,ασπρόμαυρη

εικονογράφησημεξυλογραφίες.Γενικήκατάσταση:πάρα

πολύκαλή. 35€

184.Deeping,Warwick.CorninEgyptFirstamericanedition.290pp.ABorzoiBook/AlfredA.

Knopf,NewYork,1942.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεπολύμικρήφθοράστιςάκρεςτηςβιβλιοδεσίας.Σελίδες

καθαρές.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.Πρόκειται

γιαβιβλίοαπότηνπερίφημησειράBorzoi.15€

185.Flaubert,Gustave.Salammbô384pp.Nelson,Éditeurs,Paris,1936.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστη

κατάσταση.Διαστάσεις:15,7x10,7εκ. 14€

186.Flaubert,Gustave.TroisContesUncoeursimple-LalégendedeSaintJulienl'Hospitalier-

Hérodias.279pp.CollectionNelson/Nelson,Éditeurs,

Paris,1936.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεχρυσά

γράμματαστηράχη.Χρυσοτυπίαστιςπάνωακμές.Όνομα

προηγούμενουκατόχουστοεσωτερικότουεξωφύλλου.

Γενικήκατάσταση:άριστη.Διαστάσεις:15,7x11εκ.14€

Page 25: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

25

187.Gillet,Louis.Dante381pp."L'Histoireetleshommes"/Flammarion,

Paris,1941.

-Δερμάτινηβιβλιοδεσίατριώντετάρτων,μεκάποια

φθοράστιςγωνίες.Σελίδεςκαθαρές.Γενική

κατάσταση:πάραπολύκαλή. 20€

188.Giono,Jean.Colline190pp.17x11,8cm.BernardGrasset,1929.

-Πανόδετο,μεελαφράφθοράστιςάκρεςτηςράχης.

Όνομαγραμμένοστηνπρομετωπίδα.Οιυπόλοιπες

σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.20€

189.Goethe.Werther-FaustHermannetDorothée.358pp.ErnestFlammarion,

ÉditeurmParis,s.d.

-Κείμενοσταγαλλικά.Δερμάτινηράχηκαισκληρά

εξώφυλλαμεμαρμαρόκολλα.Κάποιαφθοράστις

άκρεςκαιτιςγωνίεςτηςβιβλιοδεσίας,ηοποία

παραμένειπολύσφιχτή.Σελίδεςκαθαρές.17€

190.Gramont,Sanchede.Livestogive320pp.G.P.Putnam'sSons,NewYork,1971.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεπερικάλυμμα,τοοποίοέχειφθορέςστιςάκρες.Το

βιβλίοβρίσκεταισεάριστηκατάσταση. 12€

191.Hermant,Abel.LenouvelAnacharsis/Promenadeaujardindeslettresgrecques1èreédition.250pp.Grasset,Éditeur,àParis,1928.

-Δερμάτινηράχηκαισκληράεξώφυλλα(ιδιωτικήβιβλιοδεσία).Ράχημεχρυσάγράμματακαι

διακόσμηση.Άριστηκατάσταση. 70€

192.HighroadsofLiterature/BookII.-BardsandMinstrelsIllustratedbyreproductionsoffamouspictures.176pp.21,5x15,5cm.ThomasNelsonandSons,

Ltd.,London,1938.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεπολύμικρήφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.Σελίδες

καθαρές.Πλούσιαασπρόμαυρηκαιέγχρωμηεικονογράφηση.Γενικήκατάσταση:πάραπολύ

καλή. 15€

193.LaRochefoucauld.RéflexionsouSentencesetMaximesmorales

Éditionillustrée.viii+218pp.ÉditionsGarnierFrères,

Paris,1961.

-Πανόδετο,μεασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεπάρα

πολύκαλήκατάσταση.Κάποιοςαποχρωματισμόςστη

ράχη.Διαστάσεις:18,5x12εκ.14€

194.Maugham,W.Somerset.LaComédienneRoman.Traduitdel'anglais.233pp.Éditionsdu

Rocher,Paris,1951.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεπάραπολύ

καλήκατάσταση.Διαστάσεις:18,5x12,3εκ.10€

Page 26: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

26

195.McGovern,W.Montgomery.MonvoyagesecretàLhassa

Traduitdel'anglaisparVictorMarcel.Avectrente-

deuxgravureshorstexteetunecarte.viii+278pp.

20x13,5cm.LibrairiePlon,LesPetits-FilsdePlonet

Nourrit,Paris,1946.Exlibrisinfrontoffrontispiece.

-Δερμάτινηράχηκαισκληράεξώφυλλα(ιδιωτική

βιβλιοδεσία).Ελάχιστεςσημειώσειςστοπεριθώριο

λίγωνσελίδων.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.

45€

196.OmarKhayyam.RobaiyatFranzToussaint.viii+170pp.+1imageencouleurde

P.Zenker.L'Éditiond'ArtH.Piazza,Paris,1960.

-Κείμενοσταγαλλικά.Πανόδετο(βιβλιοδεσίατου

εκδότη),σεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:16x11

εκ. 20€

197.OtherMen'sFlowers/AnAnthologyofPoetryCompiledbyA.P.Wavell

Memorialeditionwithanintroductionbyhisson.448.pp.JonathanCape,London,1978.

-Σκληράεξώφυλλα,μεπερικάλυμμα.Οιπάνωακμέςείναικόκκινες.Αφιέρωσηστηνπρώτη

σελίδα.Άψογηκατάσταση. 14€

198.Pearson,Hesketh.ALifeofShakespeareWithanAnthologyofShakespeare'sPoetry.239pp.+aportraitofShakespeare.Carroll&

Nicholson,London,1949.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.28€

199.Raizis,MariosByron.FromCaucasustoPittsburghThePrometheusthemeinbritishandamericanpoetry.xvi+290pp."Gnosis"PublishingCo.,

Athens,n.d.(c.1980)

-Χαρτόδετο,άκοποαντίτυπο,σεάριστηκατάσταση.12€

200.Renan,Ernest.Souvenirsd'enfanceetdejeunesse225pp.Calmann-Lévy,Éditeurs,Paris,1947.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.10€

201.RomanspicaresquesespagnolsIntroduction,chronologie,bibliographieparM.

Molho.Traductions,notesetglossaireparM.Molho

etJ.-F.Reille.clxxviii+938pp.No198-Bibliothèque

delaPléiade/NRF,EditionsGallimard,1994.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατωνεκδόσεων),με

χρυσάγράμματακαιδιακόσμησηστηράχη.Οι

πάνωακμέςείναιμπλε.Σεάψογηκατάσταση.30€

202.RomanciersetconteursduXVIIIesiècleMarivaux-L'abbéPrévost-Crébillonfils-Laclos-

RestifdelaBretonne-Florian.Pageschoisies.157

pp.LaRenaissanceduLivre,Éd.Mignot,Éditeur,

Paris,s.d.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),μεχρυσά

γράμματαστηράχη.Άριστηκατάσταση.15€

203.Rostand,Edmond.L'aiglonDrameensixactes,envers.Représentépourla

premièrefoisauThéâtreSarah-Bernhardt,le15

mars1900.263pp.20,7x14,3cm.Librairie

Page 27: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

27

CharpentieretFasquelle,EugèneFasquelle,Éditeur,Paris,1925.

-Δερμάτινηράχημεχρυσάγράμματακαιδιακόσμηση(ιδιωτικήβιβλιοδεσία)καισκληρά

εξώφυλλαμεμαρμαρόκολλα.Μαρμαρόκολλακαιστοεσωτερικότωνεξωφύλλων.Χρυσοτυπία

στιςπάνωακμές,αξάκριστεςοιπλαϊνέςκαιοικάτω.Μικρήφθοράστιςάκρεςκαιτιςγωνίες.

Σελίδεςκαθαρές,σφιχτήβιβλιοδεσία.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.29€

204.Saint-Exupéry,Antoine.VoldenuitPréfaced'AndréGide.172pp.LibrairieGallimard,1931.

-Σκληράεξώφυλλα,αποχρωματισμόςκαιμικρήφθοράχρήσηςστιςάκρεςτηςράχης.

Διαστάσεις:17x11,5εκ. 14€

205.Tedguy,ClaudeB.AllumerdesSoleilsPréfacedePierre-H.Savignac.Illustrationsd'AndréServais.Premièreédition.22,5x15,3cm.Les

ÉditionsdelaFrancité,1991.Éditionlimitée.

-Λυτάφύλλα,δίχωςσελιδαρίθμηση.Δύοέγχρωμεςεικονογραφήσειςεκτόςκειμένου.Στοαρχικό,

βελούδινο,κουτίτου.Άριστηκατάσταση.20€

206.Vallerey,Tancrède.UnmoissouslesmersIllustrationsdeMauriceToussaint.256pp.FernandNathan,Editeur,Paris,1945.

-Σκληράεξώφυλλα,ασπρόμαυρηεικονογράφηση,άριστηκατάσταση.18€

207.Vézinet,F.LeXVIIesièclejugéparleXVIIIeRecueildejugementslittéraireschoisisetannotés.viii+198pp.,LibrairieVuibert,Paris,1924.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία).Μικρήφθοράστιςγωνίεςτωνεξωφύλλωνκαι

αποχρωματισμόςστηράχη.Τοβιβλίοδόθηκεωςβραβείοσεμαθητή,μεεπικολλημένηστο

εσωτερικότουεξωφύλλουτησχετικήετικέτα.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πάραπολύ

καλή. 18€

Page 28: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

28

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣ

208.Βερίτης,Γ.ΗωδήτουαγαπητούΑ΄έκδοση.Εξώφυλλο:Κ.Γραμματόπουλος.Σχέδια:Γ.Στίνης.Σελ.87.Εκδόσεις"ΗΔαμασκός",

Αθήναι,1947.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράκαισημάδιααπόταινίασταεξώφυλλα.Σφραγίδαπροηγούμενου

κατόχουκαιαριθμοίγραμμένοιστηνπρώτηλευκήσελίδα.Οιυπόλοιπεςσελίδεςκαθαρές.Γενική

κατάσταση:πολύκαλή. 12€

209.Καββαδίας,Ν.ΠούσιΠοιήματα.Τοβιβλίοκοσμήσανεμεξυλογραφίεςσεόρθιοξύλοοιζωγράφοι-χαράκτες:Γ.

Βακαλό,Γ.Βελισσαρίδης,Δ.Γιαννουκάκης,Ι.Μόραλης,Γ.Μόσχος,Α.Τάσος,Α.Κορογιαννάκης.

Α΄έκδοση.Τοέργοπεριλαμβάνει14ποιήματα,τοέναεκτωνοποίωνλείπει(Θαλάσσιαπανίς-

Εικ.Γ.Βελισσαρίδη).ΕκδόσειςΑ.Καραβία,Αθήνα,Γενάρης1947.Έκδοσησε500αντίτυπα.

-Λυτάφύλλα.Τοκάθεποίημαείναιδίφυλλο.Όλαμαζίβρίσκονταιεντόςτωνεξωφύλλων,τα

οποίαέχουνφθοράστηράχη.Στοτελευταίοποίημα(ΛύχνοςτουΑλαδδίνου)υπάρχειστοπάνω

μέροςίχνοςαπόυγρό.Κατάταάλλαοισελίδεςείναικαθαρέςκαιβρίσκονταισεάριστη

κατάσταση.Διαστάσεις:23x19εκ. 400€

210.Μποστ.ΡωμαίοςκαιΙουλιέτα/ΘέατροΣτοάΠρόγραμμαθεατρικήςπεριόδου1995-1996.Σκηνοθεσία:ΘανάσηςΠαπαγεωργίου.Σκηνικά-

κοστούμια:Μποστ.Σελ.112.

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση.Ασπρόμαυρηκαιέγχρωμηεικονογράφηση.Περιλαμβάνεται

τοκείμενοτουέργου. 25€

211.Πετρόπουλος,Ηλίας.ΕγχειρίδιοντουΚαλούΚλέφτηΜεσχέδιατουKerleroux.Α΄έκδοση.Σελ.173.Νεφέλη,Αθήνα,1979.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσης.Σελίδεςκαθαρές.Διαστάσεις:24,3x12,2εκ.33€

212.Σαραλής,ΓιάννηςΑ.ΖαγόριΈναςαπίθανοςκόσμος.ΔιακόσμησηΑ.Τάσσου.Σελ.209.Αθήνα,1957(ιδιωτικήέκδοση).

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση.60€

213.Σικελιανός,Άγγελος.Θυμέλη

Page 29: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

29

Τόμοςπρώτος.ΟΔιθύραμβοςτουΡόδου-ΟΔαίδαλος

στηνΚρήτη-Σίβυλλα.Σχέδιακαιξυλογραφίες:Γιάννης

Κεφαλληνός.Α΄έκδοση.Σελ.201.Collectiondel'Institut

Françaisd'Athènes/ΕκδόσειςΓαλλικούΙνστιτούτου

Αθηνών,1950.Αριθμημένηέκδοση,Ν.429/500.

-Χαρτόδετομεπερικάλυμμα,τοοποίοέχειφθοράστις

άκρες.Τοβιβλίοβρίσκεταισεπάραπολύκαλή

κατάσταση.Σελίδεςκαθαρές,άκοποαντίτυπο.

Διαστάσεις:26,5x19,5εκ.85€

214.Chandon,G.ΙστορίεςαπότοΑρχαίοΘέατροΔιασκευήΈφηςΦερεντίνου.Εξώφυλλο:Κώστας

Γραμματόπουλος.Διακόσμηση:ΝάσοςΔετζώρτζης.Σελ.

218.Με12ολοσέλιδεςεικόνεςκαι2εικόνεςεντός

κειμένου.Αρ.6-"ΒιβλίαγιαΝέους"/ΟιΦίλοιτου

Βιβλίου,1947.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα,μεμικρήφθορά

στιςάκρεςκαιτιςγωνίες.Σφιχτήβιβλιοδεσία,

ασπρόμαυρηεικονογράφηση,σελίδεςκαθαρές.Γενική

κατάσταση:πάραπολύκαλή.25€

215.ΤσιμένταΗρακλήςΌλυμπος-Ημερολόγιο1972/ΕικονογράφησηΚώσταςΜαλάμοςΤετράγλωσσοημερολόγιο,οιδεξιέςσελίδεςτουοποίου

είναιεικαστικάτουΚώσταΜαλάμου.

-Σπιράλκαισκληράεξώφυλλαμενάιλονεπικαλύμματα.

Σελίδεςκαθαρές,πάραπολύκαλήκατάσταση.Διαστάσεις:

24,5x16εκ.20€

216.ΦιλολογικήΠρωτοχρονιά1955ΕτήσιαΛογοτεχνικήκαιΚαλλιτεχνικήΈκδοση.Τόμος12ος.

ΔιευθυντήςΑριστείδηςΝ.Μαυρίδης.Σελ.314.Αθήναι.

Εξώφυλλο:ΜατθαίοςΡενιέρης.Μεαφιέρωσητου

Μαυρίδη.

-Χαρτόδετοςτόμοςμεπερικάλυμμα.Διαθέτειπλούσια

ασπρόμαυρηκαιέγχρωμηεικονογράφησηκαιπλούσιο

λογοτεχνικόπεριεχόμενο.Άριστηκατάσταση,άκοπο

αντίτυπο.Διαστάσεις:23x18εκ.30€

217.Χατζηδάκης,Μανόλης.ΜυστράςΙστορία-Μνημεία-Τέχνη.Δεύτερηέκδοση.Σελ.108+

ένατοπογραφικόδιάγραμμαε.κ.+32πίνακες

(βαθυτυπίες)ε.κ.+13σχέδιαεντόςκειμένου.Φ.&Χ.

Παπαχρυσάνθου,Αθήναι,1956.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),σεπάραπολύκαλή

κατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.Διαστάσεις:18,5x13,5εκ.

18€

218.Carroll,L.AliceinWonderland-Thackeray,W.M.TheRoseandtheRing

Δύοβιβλίαδεμέναμαζί.

*Carroll,Lewis."AliceinWonderlandandThroughthe

Lookin-Glass".Withfrontispieceand21illustrationsby

EdgarB.Thurstan.223pp.

*Thackeray,W.M."TheRoseandtheRingorTheHistory

ofPrinceGiglioandPrinceBulbo.108pp.

OdhamsPressLimited,London,n.d.(c.1930)

Page 30: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

30

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεανάγλυφη

διακόσμησηκαιχρυσάγράμματαστηράχη.Ασπρόμαυρη

εικονογράφηση,σελίδεςκαθαρές.Άριστηκατάσταση.

Διαστάσεις:19x12,7εκ.70€

219.Drinkwater,John.ThePilgrimofEternity/Byron-AConflict

Firstedition,firstprinting(stated).xiv+416pp.+12plates

h.t.23x16cm.HodderandStoughton,London,1925.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεχρυσάγράμματα

σεεξώφυλλοκαιράχη.Κάποιαφθοράστιςγωνίεςτων

εξωφύλλωνκαιτιςάκρεςτηςράχης.Βιβλιοδεσίασφιχτή,

σελίδεςκαιεικαστικάκαθαρά.Γενικήκατάσταση:πάρα

πολύκαλή. 80€

220.Graham,Harry.MoremisrepresentativemenPicturesbyMalcolmStrauss.112pp.+11ills.h.t.17,5x14,3

cm.Fox,Duffield&Company,NewYork,1905.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα,μεκάποιαφθοράστιςάκρες.Σφιχτήβιβλιοδεσία,

σελίδεςκαθαρέςαπόσημειώσεις,μελίγεςπεριστασιακέςοξειδώσεις.Γενικήκατάσταση:πολύ

καλή.Γιακάθεμονόγραμμασεκαθεμίααπότιςπαρακάτω

προσωπικότητες,υπάρχεικαιένασκίτσο-

προσωπογραφία:RobertBurns,WilliamWaldorfAstor,

HenryVIII,AltonB.Parker,Euclid,J.M.Barrie,Omar

Khayyam,AndrewCarnegie,KingCophetua,JosephF.

Smith,SherlockHolmes.40€

221.GreekPostOffice-Setoftouriststamps/1961DesignsbytheengraverA.Tassos.Thesetisputonsaleon

February15th,1961.TheGreekPostOfficewasnot

serviceFirstDayCoverswiththisset.

-Σειρά17τουριστικώνγραμματοσήμωνμετοπίακαι

αρχαιολογικάμνημείακαιαναλυτικήπεριγραφήτους.

Περιλαμβάνονταιόλαταγραμματόσημα,επικολλημένα

στιςαντίστοιχεςφωτογραφίες.Όλατακείμεναείναιστα

αγγλικά.Άριστηκατάσταση.35€

222.Grimm.Blanche-NeigeetautrescontesIllustrationsdeDavanzo.147pp.ErnestFlammarion,

Paris,1950.

-Σκληράεξώφυλλα

μεπερικάλυμμα,το

οποίοέχεικάποια

στίγματακαιφθορά

στιςάκρες.Τοβιβλίο

βρίσκεταισεπάρα

πολύκαλή

κατάσταση.Σελίδες

καθαρές.Πολύ

όμορφηέγχρωμη

εικονογράφηση,

εντόςκαιεκτός

κειμένου.Η

ολοσέλιδηεικόνατης

σελ.8είναι

τοποθετημένη

ανάποδα.Διαστάσεις:

33,5x25,5εκ. 35€

Page 31: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

31

223.Jammes,Francis.Clarad'Ellébeuse-

Almaïded'Étremont-

Pommed'Annis

IllustrationdeMariane

Clouzot.183pp.22x14,5

cm.No.2delaCollection

"LaRenaissance"/Édition

établieparHenri

JonquièrespourHenri

Lefèbvre,àParis,1942.

Éditionnumérotée,

exemplaireréservéaux

collaborateurs(No.VIII).

-Χαρτόδετο,μεκάποια

φθοράστηράχη.Σελίδες

καθαρές.Γενική

κατάσταση:πάραπολύ

καλή.Πολύόμορφη

έγχρωμηεικονογράφηση.

Αριθμημένηέκδοση,ένα

απόταλίγααντίτυπαπου

προορίζοντανγιατουςσυνεργάτες.70€

224.Mauclair,Camille-Bouchor,J.-F.VeniseTrenteplanchesencouleurd'aprèslestableauxdu

peintre.OrnementationsdeDavidBurnand.172pp.

24x19,5cm.HenriLaurens,Éditeur,Paris,1921.

-Δερμάτινηβιβλιοδεσίατριώντετάρτων(ιδιωτική).

Μαρμαρόκολλαστοεσωτερικότωνεξωφύλλων,

χρυσοτυπίαστιςπάνωακμές.Φθοράστιςγωνίεςτων

εξωφύλλωνκαιτιςάκρεςτηςράχης.Σφιχτήβιβλιοδεσία,

σελίδεςκαθαρές.Σφραγίδεςπροηγούμενουκατόχου.

Εικονογράφησημε30επικολλημένεςέγχρωμεςεικόνες.

Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή. 85€

225.OmarKhayyám.RubáiyátPresentedbyWillyPogány.TranslationbyEdward

Fitzgerald.Unpaginated.16fullpageillustrations.George

G.Harrap&Co,Ltd.,London,n.d.(c.1910-1920)

-Πανόδετο

(βιβλιοδεσίατου

εκδότη).Έγχρωμη

εικονογράφηση,

σποραδικέςοξειδώσεις.

Όνομαπροηγούμενου

κατόχουστηνπρώτη

λευκήσελίδα.Γενική

κατάσταση:πολύκαλή.

Διαστάσεις:22,5x15,8

εκ.85€

226.Perilla,F.DelphesIllustrationsdel'auteur.

63+xivpp.Éditions

Perilla,Athènes,1954.

-Εικονογράφησημεμία

ακουαρέλακαι9σχέδια

τουΠεριλά,18

Page 32: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

32

φωτογραφίεςκαι4χάρτες.Κείμενοσταγαλλικάκαιστοτέλοςσύνοψηκειμένου14σελίδωνστα

αγγλικά.Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.Τοεσωτερικότουβιβλίου

βρίσκεταισεάριστηκατάσταση. 80€

227.Petropoulos,Elias.CorpsAdaptationfrançaiseparFrédéricFaureencollaborationavecl’auteur.IllustrationsdeBastow,

Corneille,Fassianos,Sikeliotis,Topor,Tsoclis.125pp.21,5x15,5cm.EditionsduGriot,Boulogne,

1991.

-Δίγλωσσηέκδοση(γαλλικόκαιελληνικόκείμενο,αντικριστά).Ασπρόμαυρηεικονογράφηση,

μικρόσημάδικάτωδεξιάστοεξώφυλλο.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.40€

ΘΕΑΤΡΟ

228.Αντωνόπουλος,Πάνος.ΗΆλωσητηςΠόληςΔράμασετρίαμέρη.Σελ.48.ΕκδόσειςΚαμπανά,Αθήναι,χ.χ.(c.1970)

-ΣτηναρχήτουβιβλίουυπάρχεικριτικήτουΤάκηΔόξακαιστοτέλοςμερικάέμμετραγιατην

Άλωση.Τοβιβλίοείναιχαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 10€

229.Γάιος,Χρύσανθος.ΟΣπάρτακοςΤραγωδίασετρίαμέρη.Εξώφυλλο:ΓιώργοςΖερβάνος.Σελ.111.Αθήνα,1957(ιδιωτικήέκδοση).

Μεαφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές. 19€

230.Γκαίτε,Βόλφγκανγκ.ΦάουστΤραγωδία.ΜετάφρασηΚ.Χατζόπουλου.Με8hors-texte.Εικόνεςκαιεξώφυλλο:Τάκης

Δαρζέντας.Τέταρτηέκδοση.Σελ.176.ΕκδόσειςΓκοβόστη,Αθήνα,1950.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράσταεξώφυλλα.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.18€

231.Θεατρικά71Μηνιαίαθεατρικήέκδοση.Νο.1.ΣτοεξώφυλλοοΝίκοςΚούρκουλοςστον"Ορέστη"του

Ευριπίδη.Σελ.496.Αθήνα,Δεκέμβριος1971.Κείμεναπουπεριλαμβάνονταιμεταξύάλλων:

*ΑλέξηςΣολομός"Υπερθέατροήυποθέατρο;"

*Ιάκ.Καμπανέλλης"30χρόνιαΘέατροΤέχνης"

*Γ.Τσαρούχης"Τοθέατροσκιώνκαιηλαϊκήτέχνη"

*Ιονέσκο"Παιχνίδιτηςσφαγής"(Μτφρ.Π.Μάτεσι)-ολόκληροτοέργο

*Καμπανέλλης"Παιχνίδιχωρίςόνομα-ολόκληροτοέργο

*Κάφκα"Ηδίκη"(Μτφρ.Αλ.Σολομού)-ολόκληροτοέργο

*Σπαθάρης"ΟΚαραγκιόζηςπροφήτης"-ολόκληροτοέργο

Page 33: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

33

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές,ασπρόμαυρη

εικονογράφηση.Διαστάσεις:20,5x13,7εκ. 23€232.ΘΕΑΤΡΟ59Έκδοσηθεάτρου,μουσικής,χορούκαικινηματογράφουγιατο1959.Διεύθυνσηκαιέκδοση:Θ.

Κρίτας.Διεύθυνσησυντάξεως:ΜάριοςΠλωρίτης.ΣτοεξώφυλλοηΑλίκηΒουγιουκλάκημετον

ΚώσταΜουσούρη,στην"ΩραίαμουΚυρία"τουGeorgeBernardShaw.Σελ.284.

Περιλαμβάνονταιολόκληραταεξήςθεατρικάέργα:

*GeorgeBernardShaw(Σω).ΩραίαμουΚυρία(ΕλεύθερηαπόδοσηΜάριουΠλωρίτη)

*Anouilh,Jean(Ανούιγ).Λεοκάντια(ΜετάφρασηΑλέξηΣολομού)

*Hochwalder,Fritz.ΤοΚράτοςτουΘεού(ΜετάφρασηΔημήτρηΜυράτ)

*Gibson,William.Τοπαιχνίδιτηςμοναξιάς(ΜετάφρασηΑλέξηΣολομού)

*Williams,Tennessee(Ουίλιαμς).Ξαφνικάπέρσιτοκαλοκαίρι(ΜετάφρασηΜάριουΠλωρίτη)

*Ψαθάς,Δημήτρης.Φωνάζειοκλέφτης...

-Χαρτόδετο,μεπλούσιαεικονογράφηση.Πολύκαλήκατάσταση.Διαστάσεις:31x23εκ.50€

233.Θρύλος,Άλκης.Μορφέςκαιθέματατουθεάτρου(2Τόμοι)Εξώφυλλο:ΤάσοςΧατζής.Α΄έκδοση.Σελ.273+319.Δίφρος,Αθήνα,1961-1962.Μεαφιέρωσητης

συγγραφέως.

-Χαρτόδετοιτόμοι,μεκάποιαφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Τοεσωτερικότωνβιβλίων

βρίσκεταισεάριστηκατάσταση.Οδεύτεροςτόμος

είναιάκοπος. 80€

234.Μολιέρος.Σοφολογιότατες/ΘέατροΤέχνηςΠρόγραμμαπαράστασηςτουΘεάτρουΤέχνης

ΚάρολουΚουν,χειμερινήςπεριόδου1998.Σκηνοθεσία

ΓιώργοςΛαζάνης.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.

Περιλαμβάνονταιαποκόμματαδύοεισιτηρίων.10€

235.Μπραντές,Γ.ΕρρίκοςΊψενΜεταφραστής:Α.Δ.Παπαδήμας.Σελ.55.Εκδοτικός

Οίκος"Μαρσύας",Αθήναι,1928.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:

17x11εκ. 14€

236.Brecht,Bertolt-Weill,Kurt.Ηόπερατηςπεντάρας/ΔΗΠΕΘΕΠάτρας

Πρόγραμμαπαραστάσεωνθεατρικήςπεριόδου2005-

2006.Σελ.223.Απόδοση-διασκευή-σκηνοθεσία

ΘέμηςΜουμουλίδης.ΜετάφρασηαπόταγερμανικάΛαμπρινήΠαππά.

-Χαρτόδετο,σεκαλήκατάσταση.Περιλαμβάνεταιτοκείμενοτουέργου.10€

237.Ο'Νηλ,Ευγένιος.ΤοπένθοςταιριάζειστηνΗλέκτραΤριλογία.Ι-Ογυρισμός.Σετέσσεριςπράξεις.ΜετάφρασηΓιώργουΙ.Πασχάλη.Σελ.99.Εκδόσεις

Γκοβόστη,χ.χ.(c.1945)

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Όνομαπροηγούμενουκατόχουστηναρχήκαιτο

τέλος. 14€

238.Ο'Νηλ,Ευγένιος.ΣτιςθάλασσεςτουΒορράΚιάλλαδύομονόπραχτα.ΜετάφρασηΆρηΑλεξάνδρου.Σελ.88.ΕκδόσειςΓκοβόστη,χ.χ.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.Κάποιαφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.15€

239.Πάτρικ,Τζων.Τεϊοπωτείον"Τοαυγουστιάτικοφεγγάρι"Κωμωδίασετρειςπράξεις.ΔιασκευήαπότομυθιστόρηματουΒερνΣνάιντερ.Μεταφραστής:

ΣτάθηςΣπηλιωτόπουλος.Σελ.102.ΕκδόσειςΜ.Πεχλιβανίδη&Σίας,Αθήναι,χ.χ.

-Χαρτόδετο,μεφθοράστηράχηκαιτιςάκρεςτωνεξωφύλλων.Σελίδεςκαθαρές.Γενική

κατάσταση:καλή. 12€

Page 34: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

34

240.Σαίξπηρ.ΗτρικυμίαΜετάφρασηΓιάννηΟικονομίδηκαιΣ.Κεντ.Σελ.91.ΕκδοτικόςΟίκοςΠέτρουΔημητράκουΑ.Ε.,

Αθήναι,χ.χ.(c.1945)

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση.Διαστάσεις:18x12,7εκ. 16€

241.Σκαρίμπας,Γιάννης.ΟΣεβαλιέΣερβάντηςΚυρίας-ΤοσημείοτουσταυρούΣελ.79.ΕκδόσειςΚάκτος,Αθήνα,1978.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση. 18€

242.Σπηλιωτόπουλος,Στάθης.ΤοθέατροόπωςτοέζησαΣελ.327.Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας",1965.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Ασπρόμαυρηεικονογράφηση. 20€

243.Marivaux.Théâtre(2Vols.)IntroductionparÉmileFaguet.576+576pp.ÉditionLutetia/Nelson,Éditeurs,Paris,1935.

-Πανόδετοιτόμοι(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:16,2x11εκ.17€

ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

244.Καστανάκης,ΛουκάςΑ.Πεςμουτο!/48διασκεδαστικάπροβλήματαΚαλλιτεχνικήεπιμέλειαΝίκουΚαστανάκη.ΕκδόσειςΜ.Πεχλιβανίδης&ΣΙΑΑ.Ε.,Αθήναι,χ.χ.

-Πολύκαλήκατάσταση.Διαστάσεις:24x22εκ. 20€

245.Κατσαρλινός,Στ.-Μπαϊμπάς,Ματθ.ΜαθηματικάΑ΄ΓυμνασίουΣελ.275.ΟργανισμόςΕκδόσεωςΔιδακτικώνΒιβλίων,ενΑθήναις,1971.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.14€

246.Κορδάτος,Γιάνης.ΙστορίατουγλωσσικούμαςζητήματοςΒ΄έκδοση.Σελ.270.ΕκδόσειςΜπουκουμάνη,Αθήναι,1973.

-Σκληράεξώφυλλα,άριστηκατάσταση.13€

Page 35: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

35

247.Κρέμος,Δ.ΑνόργανοςΧημείαΑ'Γενικόμέρος.Β'Ειδικόνμέρος.Σελ.402.Βιβλιοεκδοτική,Αθήναι,1963.

-Χαρτόδετο,μεασπρόμαυρηεικονογράφησηκαιδύοαναδιπλούμενουςέγχρωμουςπίνακες.

Κάποιαφθοράσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:καλή.17€

248.Λαζάρου,Α.-Χατζής,Δ.ΙστορίατηςαρχαίαςΕλλάδοςΑπότωναρχαιοτάτωνχρόνωνμέχριτωνΜηδικώνΠολέμων.ΔιατηνΑ΄ΤάξιντωνΕξαταξίων

Γυμνασίων.Σελ.251.ΟργανισμόςΕκδόσεωςΣχολικώνΒιβλίων,Αθήναι,1956.

-Πανόδετηράχη,σκληράεξώφυλλα,μεκάποιαφθοράχρήσηςστιςάκρες.Πλούσιαασπρόμαυρη

εικονογράφηση.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.14€

249.ΝεώτερονΟρθογραφικόνκαιΕγκυκλοπαιδικόνΕπίτομονΛεξικόνΗλίου(2Τόμοι)Σελ.4498.ΕνΑθήναις,χ.χ.(c.1950)

-Δερμάτινηβιβλιοδεσίατριώντετάρτων(ιδιωτική),μεκάποιαφθοράστιςγωνίεςτων

εξωφύλλωνκαιστασημείαπουαυτάενώνονταιμετηράχη.Ηβιβλιοδεσίαπαραμένεισφιχτή.

Σελίδεςκαθαρές.Πολύπλούσιαασπρόμαυρη(ξυλογραφίες)καιέγχρωμηεικονογράφηση.

Διαστάσεις:21,5x16,5εκ. 70€

250.ΟράτιοςΦλάκκος.ΕίκοσινεκλεκταίωδαίΠροςχρήσιντωνμαθητώντηςΣΤ'ΤάξεωςτουΓυμνασίου.ΥπόΓεωργίουΚ.Γρατσιάτου.Σελ.78.

Βιβλιοπωλείοντης"Εστίας"ΙωάννουΔ.

Κολλάρου&ΣίαςΑ.Ε.,ενΑθήναις,1938.

-Κείμενοσταλατινικά.Ακολουθούν

σημειώσειςτουΚ.Γρατσιάτου.

Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα.

Πολύκαλήκατάσταση.12€

251.Πάτσης,Χάρης.Επίτομολεξικόδημοτικήςγλώσσας

(Ορθογραφικό-ερμηνευτικό).Σύνταξη

-εποπτείαΚώσταςΣτεργιόπουλος.Σελ.

808.ΕκδοτικόςΟίκοςΧάρηΠάτση,

Αθήνα,χ.χ.

-Δερμάτινηράχηκαιπανόδετα

εξώφυλλα,μεχρυσάγράμματα

(βιβλιοδεσίατουεκδότη).Μικρή

φθοράχρήσης,σφιχτήβιβλιοδεσία.

Σελίδεςκαθαρές.12€

252.Σκροπόλιθας,Γεώργιος.Βοήθημαγιατηνψυχαγωγίατωνμαθητών(Θεατρικάσκετς-Ποιήματα).Σελ.74.Αθήναι,1963.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Τοεσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισε

άριστηκατάσταση. 10€

253.Σπαρτάλης,Κάρολος.ΗΓαλλικήάνευδιδασκάλουκαιάνευλεξικούΕις50μαθήματα.Έκδοσιςνεωτάτη,απολύτωςσυγχρονισμένη.Σελ.512.XavierdeBougé-

ΝεώτατονΣύστημαΜεθόδων/ΒιβλιοπωλείονΟίκουΜιχαήλΙ.ΣαλίβερουΑ.Ε.,Αθήναι,χ.χ.

(c.1920)

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστηκατάσταση. 10€

254.ΣυλλογήπρωτοτύπωνφράσεωνκαιαποσπασμάτωνΕξέργωνΕλλήνωνσυγγραφέωνπροςμετάφρασινειςτηναγγλικήν.ΚαταρτισθείσαυπόΓ.Γ.

Καμπουρόπουλου,Γ.Ζ.ΚυρτσώνηκαιΦ.Π.Φλωρίδη.Δευτέραέκδοσις.Σελ.96.Αθήναι,1952.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.10€

255.Τόγκας,ΠέτροςΓ.ΆλγεβραΠροςχρήσιντωνμαθητώντωνΓυμνασίων,ΠρακτικώνΛυκείωνκαιτωνυποψηφίωντων

ΑνωτάτωνΣχολώντουΚράτους.Σελ.632.ΕκδοτικόςΟίκοςΙωάννουΝ.Σιδέρη,ενΑθήναις,1948.

Page 36: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

36

-Δερμάτινηράχημεχρυσάγράμματακαισκληράεξώφυλλα(ιδιωτικήβιβλιοδεσία).Γενική

κατάσταση:πάραπολύκαλή. 25€

256.Τόγκας,ΠέτροςΓ.ΘεωρητικήγεωμετρίαΠροςχρήσιντωνμαθητώντωνΓυμνασίων,ΠρακτικώνΛυκείωνκαιτωνυποψηφίωνδιάτας

ΑνωτάταςΣχολάςτουΚράτους.Έκδοσιςεικοστήέβδομη,βελτιωμένηκαιεπηυξημένη.Σελ.824.

ΕκδοτικόςΟίκος"ΠέτρουΓ.ΤόγκαΟ.Ε.",Αθήναι,χ.χ.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύ

καλή.28€

257.Φραγκιαδάκης,Ι.ΜεθοδολογίακαιλύσειςτωνασκήσεωνμαθηματικώνΓ'Γυμνασίου/Α΄καιΒ΄Τεύχη

Περιέχονταιμεθοδολογικοίκανόνεςγιατηλύσηοποιασδήποτεάσκησης.Σελ.128+143.Αθήνα,

1979.

-Χαρτόδεταβιβλία,σεπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.10€

258.Traut,G.-Βογαζλής,Δ.ΓερμανικήμέθοδοςκαιγραμματικήΣύστημαTraut-Berlitz-Wogasli.Έκδοσιςτρίτη.Σελ.373+29.ΕκδοτικόςΟίκοςΙωάννουΣιδέρη,

Αθήναι,χ.χ.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Λίγεςσελίδεςμε

υπογραμμίσεις.10€

ΠΑΙΔΙΚΑ-ΝΕΑΝΙΚΑ

259.Βερν,Ιούλιος.ΑπότονΚαύκασοστοΠεκίνο(ClaudiusBombarnac)ΔιασκευήΝίκουΚαζαντζάκη.

ΕικογράφησηL.Bennet.Σελ.236.ΕκδοτικόςΟίκος

"Αστήρ"Αλ.&Ε.Παπαδημητρίου,Αθήναι,1970.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),με

ασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεάριστηκατάσταση.

Αφιέρωσηστησελίδατουτίτλου. 15€

260.ΑδελφοίΓκριμ.ΩραίεςπαιδικέςιστορίεςΜε70εικόνες.ΜετάφρασηΔ.Β.Ακρίτα.Σελ.141.

ΕκδοτικόςΟίκοςΔημητράκουΑ.Ε.,Αθήναι,1937.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα,μεφθορά

χρήσης,κυρίωςστιςάκρεςκαιτιςγωνίες.Τοεσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισεάριστη

κατάσταση.Ασπρόμαυρηεικονογράφηση. 20€

261.Γουέστ,Άντονυ.ΟισταυροφορίεςΜετάφραση:Νικ.Παξιμαδά.Σελ.128.Αρ.18-ΙδεώδηςΒιβλιοθήκη/ΕκδόσειςΜ.Πεχλιβανίδη&

Σίας,Αθήναι,1959.

-Σκληράεξώφυλλα,έγχρωμηεικονογράφηση,πάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.

15€

262.Carroll,Lewis.ΟιπεριπέτειεςτηςΑλίκηςστηχώρατωνθαυμάτωνΜετάφραση:ΜένηςΚουμανταρέας.ΤασκίτσαπουπεριλαμβάνονταιστοκείμενοείναιτουJohn

Tenniel,ενώτωνσημειώσεωντουLewisCarroll.Σελ.159.ΕκδόσειςΕρμείας,χ.χ.

-Χαρτόδετομεπερικάλυμμα,τοοποίοέχεικάποιαφθοράστιςάκρες.Τοβιβλίοβρίσκεταισε

άριστηκατάσταση. 20€

263.Κρόκος,Γιώργης.ΤατραγούδιατουήλιουΠοιήματαγιαμικράπαιδιά,ποιήματαγιαμεγάλαπαιδιά.Κοσμήματακαιεξώφυλλο:Γιώργης

Βαρλάμος.Α΄έκδοση.Σελ.56.Αθήνα,1978(ιδιωτικήέκδοση,μεαφιέρωση,πιθανόντου

συγγραφέα).

Page 37: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

37

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.14€

264.Λάππας,Τάκης.ΟαϊτόςτουΣουλίου(ΜυθιστορηματικήβιογραφίατουΜάρκουΜπότσαρη)

ΕικονογράφησηΝ.Νομικού.Σελ.221.Αρ.1-Παιδική

Βιβλιοθήκη"ΤαΚαλάΒιβλία"/ΕκδόσειςΜ.

Πεχλιβανίδη&Σίας,Αθήναι,χ.χ.

-Σκληράεξώφυλλα,ασπρόμαυρηεικονογράφηση,

Σελίδεςκαθαρές.Μικρήφθοράστιςάκρεςκαιτις

γωνίεςτωνεξωφύλλων.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.

15€

265.Λάππας,Τάκης.ΚωνσταντήςΚανάρης(Ομπουρλοτιέρης)

ΕικονογράφησηΜιχ.Νικολινάκου.Σελ.170.Αρ.38-

"ΤαΚαλάΒιβλία"/ΕκδόσειςΜ.Πεχλιβανίδης&Σία

Α.Ε.,Αθήναι,χ.χ.

-Σκληράεξώφυλλα,σελίδεςκαθαρές,ασπρόμαυρη

εικονογράφηση.Επιφανειακόσημάδικοψίματοςστο

εξώφυλλο.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.12€

266.Μαλό,Εκτόρ.ΧωρίςοικογένειαΜετάφρασηΡένουΠολίτη,σελ.172,ΕκδόσειςΚραναός,Αθήναι,χ.χ.

-Τοβιβλίοέχεισκληράεξώφυλλακαιασπρόμαυρηεικονογράφηση.Βρίσκεταισεάψογη

κατάσταση.Διαστάσεις:25x17,5εκ. 13€

267.Μalory,Thomas.ΟβασιλιάςΑρθούροςκαιοιιππότεςτηςΣτρογγυλήςΤραπέζηςΜετάφρασηΦωκίωνοςΚώνστα.Σελ.325.Αρ.15-ΚλασσικήΒιβλιοθήκηΝέων/ΕκδοτικόςΟίκος

"Ατλαντίς"Α.Ε.,Αθήναι,1956.

-Σκληράεξώφυλλα,μεκάποιαφθοράχρήσηςστιςάκρες.Σελίδεςκαθαρές.Ασπρόμαυρηκαι

έγχρωμηεικονογράφηση.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή. 17€

268.Μεταξά,Αντιγόνη.Ελάτεναταξιδέψουμε-Αρχαιολογικοίπερίπατοικαιεκδρομές/Τόμοςπρώτος:ΗΑκρόποληκαιταγύρωτηςμνημεία

ΕικονογραφήθηκεαπότουςζωγράφουςΚώσταΜαλάμο,ΚώσταΚαρυωτάκη.Σελ.172."Τα

ΑριστουργήματατηςΠαιδικήςΛογοτεχνίας"/ΕκδοτικόςΟίκοςΧρ.Κ.Φυτράκης,Αθήναι,1964.

-Σκληράεξώφυλλαμεπερικάλυμμα.Άριστηκατάσταση. 16€

269.ΜικροίλογοτέχνεςΑνθολογίαμαθητικώνεκθέσεωναπ'όλητηνΕλλάδα.

Σελ.88.ΒασικήΜορφωτικήΒιβλιοθήκη-Βιβλίαγια

ΠαιδιάΑρ.2/Εκδόσεις"Νίκη",Αθήναι,1961.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.12€

270.Πάρκερ,ΒέρθαΜόρρις.ΚοινωνίεςεντόμωνΕλληνικήαπόδοσιςΣτέλιουΠαπαδάκη,Λαζ.Γαβαλά.

Σελ.32.ΦύσιςκαιΖωή/ΕκδοτικόςΟίκος"Ατλαντίς",

Αθήναι,1954.

-Χαρτόδετο,μεχρωμολιθόγραφαεξώφυλλακαι

ασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεάριστηκατάσταση.

Όνομαπροηγούμενουκατόχουστηνπρομετωπίδα.

12€

271.Σακελλαρίου,Χάρης.ΣτηχώρατωνΘεώνκαιτωνΓιγάντων

Page 38: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

38

(Οιπρώτοιελληνικοίμύθοι)Σελ.148.Αρ.29-Τα

"ΚαλάΒιβλία"/ΕκδόσειςΜ.Πεχλιβανίδης&ΣίαΑ.Ε.,

Αθήναι,χ.χ.

-Σκληράεξώφυλλαμεπερικάλυμμα.Σελίδες

καθαρές,πάραπολύκαλήκατάσταση.Πολύόμορφη

ασπρόμαυρηεικονογράφησημεσχέδια.14€

272.Scott,Walter.ΟΤοξότηςτουΛουδοβίκουΙΑ'Μυθιστόρημα.Ελεύθερημετάφραση:Γεωργία

Ταρσούλη.Εικόνεςκαικοσμήματα:Γ.Γέροντας.Σελ.

358.Αρ.1-"ΒιβλίαγιαΝέους"/ΟιΦίλοιτου

Βιβλίου,1946.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα.Σφραγίδα

προηγούμενουκατόχουστηνπρώτηλευκήσελίδα.

Άριστηκατάσταση. 15€

273.Tritten,Charles.ΡιχάρδοςοΛεοντόκαρδοςΈκδοσηΓ΄.ΕλεύθερημετάφρασηΚώσταΚροντηρά.

Σελ.109.Αρ.3-"ΤοΒιβλίοτουΠαιδιού"/Εκδοτικός

Οίκος"Ν.Αλικιώτης&Υιοί",1965.

-Σκληράεξώφυλλα,άριστηκατάσταση.

Ασπρόμαυρηεικονογράφηση. 14€

274.DieschönstenGrimmsMärchenΤέσσεραπαραμύθιατωνΑδελφώνΓκριμμσταγερμανικά,μεεικονογράφηση.Τοκαθέναείναι

έναδισέλιδοεικονογραφημένο.Όλεςοισελίδεςείναιχοντρόχαρτόνι.

-Μικρήφθοράχρήσης. 10€

275.Eardley-Wilmot,S.TheLifeofaTigerandTheLifeofanElephantIllustratedbyIrisEardley-Wilmot.371pp.18x11,5cm.EdwardArnold&Co.,London,1933.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεμικρήφθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων.Όνομα

προηγούμενουκατόχουστηνπρώτηλευκήσελίδακαικάποιεςσημειώσειςστιςδύοπρώτες

σελίδεςτουκειμένου.Οιυπόλοιπεςσελίδεςείναικαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.

Ασπρόμαυρασκίτσα. 18€

276.Misjka,debeerEenRussischvolkssprookje.NavertelddoorWimWitteboer.TekeningenvanIngeborgMeyer-

Rey.N.V.Standaard-Boekhandel,Amsterdam,n.d.

-Τοπαραμύθιείναιστηγερμανικήγλώσσα.Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα,σελίδες

καθαρές,πάραπολύκαλήκατάσταση.Έγχρωμη

εικονογράφηση.Διαστάσεις:27,7x19εκ. 15€

Page 39: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

39

ΤΕΧΝΕΣ

277.Adamson,Joe.Groucho,Harpo,ChicoκαιμερικέςφορέςZeppoΜιαιστορίατωνΑδελφώνΜαρξκαιμιασάτιρατουυπολοίπουκόσμου.Διασκευήτουβιβλίου

τουJoeAdamsonαπότονΓιάννηΤζώρτζη.Σελ.154.Ερατώ,Αθήνα,1984.

-Χαρτόδετο,μεπλούσιαασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Όνομα

προηγούμενουκατόχου. 12€

278.Βαλαωρίτης,Νάνος.ΌσαφαίνονταικαιδενφαίνονταιΚατάλογοςέργωντουποιητή,πουεκδόθηκεμετηνευκαιρίατηςέκθεσηςστηνΑίθουσαΤέχνης

"Αστρολάβος-artlife"από20Οκτωβρίουως7Νοεμβρίου2009,σε1.200αντίτυπα.Οκατάλογος

περιλαμβάνει28έγχρωμασχέδιακαιμίασυνέντευξητουΝάνουΒαλαωρίτηκαιβρίσκεταισε

άψογηκατάσταση.Διαστάσεις:24x16εκ.30€

279.Βούλγαρης,Παντελής.ΠέτριναχρόνιαΤοσενάριοτηςταινίας.Σελ.94.Αρ.26-ΚινηματογραφικόΑρχείο/Αιγόκερως,Αθήνα,1985.

-Χαρτόδετο,μεασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.

10€

280.Στέφανος Δασκαλάκης.ΆνθρωποιStefanosDaskalakis/ People.Δίγλωσσηέκδοση

(ελληνικά-αγγλικά).Σελ. 255.ΜουσείοΜπενάκη,

Αθήνα,2013.

-Χαρτόδετολεύκωμα,σε άψογηκατάσταση.

Διαστάσεις:27,5x24,5εκ. 12€

281.Μπριόν,Μαρσέλ. Μεγαλοφυΐακαι

πεπρωμένοτου ΛεονάρδουνταΒίντσι

Πρόλογος-μετάφραση ΝικηφόρουΒρεττάκου.

Σελ.316.ΕκδοτικόςΟίκος ΠερικλήΣύψα,Αθήναι,

1964.

-Δερματόδετομε περικάλυμμα,τοοποίο

έχειμικρήφθοράστις άκρες.Τοβιβλίο

βρίσκεταισεάριστη κατάσταση.Ασπρόμαυρη

εικονογράφηση,σελίδες καθαρές. 15€

282.Σώκου,Ροζίτα.Ο Μάριοςκιεγώ

Επιμέλεια-σύνθεση κειμένωνΙρένεΜαραντέι.

Σελ.395+40σελίδεςμεφωτογραφίεςε.κ.ΕκδόσειςΚαστανιώτη,Αθήνα,2005.

-Χαρτόδετο,μεασπρόμαυρηεικονογράφηση.Πολύκαλήκατάσταση. 10€

283.Τσιγκάκου,Φανή-Μαρία.ΑντώνηςΚυριακούλης/Ένααιρετικόσύμπαν245ασπρόμαυρακαιέγχρωμασχέδιατουκαλλιτέχνη.ΜουσείοΜπενάκη,Αθήνα,2007.

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση.Διαστάσεις:27x24εκ. 18€

284.Χατζηκυριάκος-Γκίκας,Ν.ΕνώπιονάλλωνΣελ.125.Αρ.51-Αστρολάβος/Ευθύνη,Αθήνα,1990.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.10€

285.Adeline,Jules.Lexiquedestermesd'ArtNouvelleéditionaugmentéed'unappendice.429pp.22x14,5cm.Bibliothèquede

l'EnseignementdesBeaux-Arts/ErnestGründ,Éditeur,Paris,1927.

-Δερμάτινηράχη,μεκάποιαφθοράστιςάκρες.Σελίδεςκαθαρές.Πολύπλούσιαεικονογράφηση

μεμικρέςξυλογραφίες. 40€

286.Bramly,Serge.Leonardo:DiscoveringtheLifeofLeonardodaVinci

Page 40: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

40

TranslatedbySiânReynolds.493pp.EdwardBurlingameBooks/AnImprintofHarperCollins

Publishers,NewYork,1991.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεπερικάλυμμα,τοοποίοέχει

μικρήφθοράστιςάκρες.Ασπρόμαυρηκαιέγχρωμηεικονογράφηση.Γενικήκατάσταση:πάρα

πολύκαλή. 14€

287.Devambez,Pierre.Lasculpturegrecque71pp.+lxviiipl.+1carteh.t.CollectiondePrécisd'Histoiredel'Art/LesEditionsd'Artet

d'Histoire,Paris,1938.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεπαράστασηστοεξώφυλλο.Μικρήφθοράστιςάκρες

καιτιςγωνίεςτωνεξωφύλλων.Σελίδεςκαθαρές,σφιχτήβιβλιοδεσία.Γενικήκατάσταση:πάρα

πολύκαλή. 30€

288.Dupuis-Labbé,Dominique.PicassoérotiqueHorsSérieDécouvertesGallimard/RéuniondesMuséesNationaux.

-Κείμενοσταγαλλικά.Σκληράεξώφυλλα,πολύπλούσιαέγχρωμηεικονογράφηση,

αναδιπλούμενεςσελίδεςμεέργατουΠικάσο.Πάραπολύκαλήκατάσταση.Διαστάσεις:

17,5x12,5εκ. 10€

289.Mayer,J.P.SociologyoffilmStudiesandDocuments.328pp.+B&Wpicturesh.t.FaberandFaberLimited,London,1948.

- Πανόδετο

(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεκάποιαλευκάστίγματαστηράχη.Όνομαπροηγούμενουκατόχου

στηνπρομετωπίδακαιστηντελευταίαλευκήσελίδα.Οιυπόλοιπεςσελίδεςείναικαθαρές.15€

290.TheCure/Abookofsongwords1979-1985Μετάφραση:ΚώσταςΝ.Χρόνης.Σελ.175.ΕκδόσειςDarkWave,Αθήνα,1985.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσης.Ασπρόμαυρηεικονογράφηση.Διαστάσεις:20,5x14εκ.

10€

291.Wagner,Guy.MikisTheodorakis-EineBiographie353pp.Éditionsphi,Echternach,Luxemburg,1983.

-Κείμενοσταγερμανικά.Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσης.Πολλέςασπρόμαυρεςεικόνες

εκτόςκειμένου.Γενικήκατάσταση:καλή. 15€

Page 41: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

41

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

292."ΑιολικάΓράμματα"-Τεύχος20,1974ΔίμηνηΕπιθεώρησητηςΛεσβιακήςΤέχνης.Μάρτης-

Απρίλης1974.ΧρόνοςΔ΄.ΔιευθυντήςΓ.Βαλέτας.

ΑφιέρωμαστοΒύρωνα-Τολυρικότουέργο.Σελίδεςγια

τηλαϊκήτέχνηκαιτοΘεόφιλο.

-Άκοποτεύχος,σεάριστηκατάσταση. 14€

293.ΓΑΛΕΡΑ,γιατιςακυβέρνητεςπολιτείες.Τεύχος#38,Νοέμβριος2008Σελ.96.34x24εκ.

-Πάραπολύκαλήκατάσταση.Μεαφιέρωμαστα

Εξάρχεια,ενώπεριλαμβάνεταιοπερίφημος"Χάρτηςτων

Εξαρχείων"σχεδιασμένοςαπότονΚ.Κυριακάκη.

Εξώφυλλο:ΤάσοςΠαυλόπουλος. 20€

294."Εικόνες"-Αριθ.111,1957ΕβδομαδιαίοΕικονογραφημένοΠεριοδικόΕλληνικήςκαι

ΔιεθνούςΕπικαιρότητος.ΈτοςΒ΄.9-15Δεκεμβρίου.

Έκδοσις:"ΕΛΚΗΝ"ΕλένηΓ.Βλάχου-Η.Γ.Ηλιόπουλος.

Σελ.54.ΣτοεξώφυλλοηΝάταλιΓουντ.Μεταξύάλλων:

-ΗκηδείατουπρίγκιπαΓεωργίουτηςΕλλάδος

-ΡεπορτάζγιατοΚαράτσι

-ΆρθρογιατονΜάρλονΜπράντο15€

295."Εκλογή"-Τεύχη1-10,1945Μηνιαίοπεριοδικό.Εκλογήαπόταδημοσιεύματαόλου

τουκόσμου.Ηπρώτηχρονιάέκδοσηςτουπεριοδικού

(1945-1950).Μάρτιος-Δεκέμβριος1945.Εκδίδεταιαπό

τηνΑγγλο-ΕλληνικήΥπηρεσίαΠληροφοριών,Τυπ.

"ΕλληνικήςΕκδοτικήςΕταιρείας"Α.Ε.,Αθήναι.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα.Πάραπολύκαλή

κατάσταση.Διαστάσεις:20x14εκ. 50€

296."ΕλληνικήΔημιουργία"-Τεύχος34,1949Δεκαπενθήμερηέκδοση.Ιδιοκτήτης-διευθυντήςΣπύρος

Μελάς.ΈτοςΒ'.Τόμοςτέταρτος.Αθήναι,1Ιουλίου.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση. 10€

297."ΕπιθεώρησηΤέχνης"-Αριθ.Τευχ.87-88,1962ΜηνιαίοΠεριοδικόΓραμμάτωνκαιΤεχνών.Αφιέρωμα:Οι

πνευματικοίάνθρωποιστηνΕθνικήΑντίσταση1940-

1944.ΈτοςΗ΄,ΤόμοςΙΕ΄.Μάρτιος-Απρίλιος.Σελ.509.Γράφουνμεταξύάλλων:Γ.Ιμβριώτης,R.Milliex,Έλλη

Αλεξίου,Ζ.Σκάρος,Κ.Πορφύρης,Κ.Θ.Περαίος,Στρ.

Τσίρκας,Χ.Θεοδωρίδης,Γ.Σκλαβούνος,Ρ.Ιμβριώτη,Γ.

Σταύρου,Γ.Κοτζιούλας,ΈλληΠαπαδημητρίου.

Εικονογραφούνμεταξύάλλων:Α.Δημαρέλος,Γ.

Τσαρούχης,Σπ.Βασιλείου,Κ.Δημητριάδης,Β.Κατράκη.-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.30€

Page 42: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

42

298."Επίκαιρα"-Αρ.8,1968Εβδομαδιαίοεικονογραφημένοπεριοδικόελληνικήςκαι

διεθνούςεπικαιρότητος.Παρασκευή27Σεπτεμβρίου.Σελ.

100. 10€

299."Εργόχειρο"-Τεύχος87,1955ΜηνιαίοΠεριοδικόΕθνικού,Φιλολογικού,Παιδαγωγικού,

ΚοινωνικούκαιΜορφωτικούΠεριεχομένου.Ιανουάριος.

Σελ.52.

-Περιλαμβάνεταιτοσχέδιοτουκεντήματος.Ασπρόμαυρη

εικονογράφηση.Καλήκατάσταση.Διαστάσεις:28,3x21,5

εκ. 15€

300."ΗΗχώτουΠυροβολικού"-Τεύχος7,1956ΈτοςΑ΄.Σελ.64.ΕκτουΣτρατιωτικούΤυπογραφείου,

Αθήναι,Ιούλιος1956.

-Ασπρόμαυρηεικονογράφηση,πάραπολύκαλή

κατάσταση.12€

301."Θησαυρός"-Αριθ.359,1945ΕβδομαδιαίαΕικονογραφημένηΕπιθεώρησις.ΈτοςΗ΄.

Αθήναι,14Οκτωβρίου.Σελ.32.

-Λιθόγραφαεξώφυλλα.Ασπρόμαυρηεικονογράφηση.

Αρκετάκαλήκατάσταση.Διαστάσεις:28,4x21εκ.15€

302."Μούσα"/Φύλλο8,1921Μηνιάτικηέκδοση.Διευθύνεταιαπόσυντροφιά

συνεργατών.Ποίηση-Διήγημα-Κριτική-Εικαστικές

Τέχνες-Θέατρο-Μουσική.Σελ.117-132.ΧρονιάΑ'.

Αθήνα,Μάρτης1921.Γράφουνμεταξύάλλων:Μ.

Μαλακάσης,Γ.Βλαχογιάννης,Απ.Ν.Μαγγανάρης,Κλ.

Παράσχος,Λ.Κουκούλας,κ.α.

-Φθοράστιςάκρεςτωνφύλλων. 15€

303.ΠελοποννησιακήΠρωτοχρονιά1957Ιστορία-Λαογραφία-Τέχνη-Επιστήμη.Ετήσιαέκδοση.

ΔιευθυντήςΜίμηςΠαπαχριστοφίλου.Εξώφυλλο-

ξυλογραφίες-σχέδιαΑ.Τάσσου.Σελ.292.Αθήνα.

Πρόκειταιγιατονπρώτοτόμοτηςέκδοσης.

-Χαρτόδετομεπερικάλυμμα,τοοποίοέχειφθορέςχρήσης.Όνομαπροηγούμενουκατόχουστην

πρώτηλευκήσελίδα.Γενικήκατάσταση:αρκετάκαλή. 25€

304."Πυθαγόρας"-ΤεκτονικόνΔελτίον(ΠερίοδοςΔ΄)Δεμέναστονίδιοτόμοτατεύχη:

1976:1(Έτος32ον,Ιανουάριος-Φεβουράριος),2,3,4

1977:5(Έτος33ον,Ιανουάριος-Μάρτιος),6,7-8

1978:10-11(Έτος34ον,Απρίλιος-Αύγουστος)

1980:17(Έτος36ον,Ιανουάριος-Μάρτιος)

Περιοδικόνενημερώσεως-επιμορφώσεωςτωνΕλλήνων

Τεκτόνων.ΈκδοσιςτηςΜεγάληςΣτοάςτηςΕλλάδος.

Γενικήδιεύθυνσις:ΓεώργιοςΣεργόπουλος.

-Πανόδετοςτόμος(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),μεκάποια

στίγματαστοεξώφυλλα.Ηβιβλιοδεσίαείναιπολύσφιχτή

καιηκατάστασητωντευχώνάριστη.Αφιέρωσηστο

εξώφυλλοτουπρώτουτεύχουςτουτόμου.Διαστάσεις:

28,4x21εκ. 69€

Page 43: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

43

305."ΤαΝέαΕλληνικά"-Τεύχος1,1957ΛογοτεχνικόπεριοδικόΗρ.καιΡ.Αποστολίδη.

Διευθυντής:ΡένοςΗρ.Αποστολίδης.ΤόμοςΒ΄,Αθήναι,

Σεπτέμβριος1957.Σελ.64.

-Χαρτόδετο,σεκαλήκατάσταση.Υπογραμμίσειςσε

λίγεςσελίδες. 12€

306."L’Illustration,JournalUniversel"-17Janvier186321eannée.No1038,33-48pp.38x27cm.Paris.

-Ηκατάστασητουτεύχουςείναιαρκετάκαλή,με

σποραδικέςοξειδώσεις,πουωστόσοδενεπηρεάζουν

ταχαρακτικά.Πλούσιαεικονογράφηση.Ηπρώτη

σελίδαέχεισχεδόναποκολληθεί. 15€

ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ-ΜΙΚΡΑΒΙΒΛΙΑ(MINIATURES-MINIBOOKS)

307.Σκύλοι(Miniature)ΚείμεναVitoBuono.ΜετάφρασηΝατάσαΓιαπιτζή.Σελ.767.Εκδόσεις"ΕλληνικάΓράμματα",

Αθήνα,2007.

-Σκληράεξώφυλλα,πολύπλούσιαέγχρωμηεικονογράφηση.Σελίδεςκαθαρές,άριστη

κατάσταση.Διαστάσεις:6,3x6,3εκ. 20€

308.Σουρής,Γεώργιος.Διάφορασατιρικά(Miniature)Σελ.251.Εκδόσεις"Αλόη",Αθήνα,1988.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:7,2x5,8εκ.20€

309.Χαρακτίδης,Κ.Α.ΛεξικόνΓαλλοελληνικόντηςτσέπης(Minibook)Μετάπροφοράς.Haractidi,C.A.Dictionnairedepochefrançais-grec.Avecprononciation.571pp.

ΕκδοτικόςΟίκος"Αστήρ"Αλ.&Ε.Παπαδημητρίου,Αθήναι,1962.

-Μαλακόδερμάτινοεξώφυλλο,πολύκαλήκατάσταση.Σβησμένοόνομαπροηγούμενουκατόχου.

Διαστάσεις:9,5x5,5εκ. 15€

310.Bondy,LouisW.MiniatureBooksTheirHistoryfromthebeginningstothepresentday.

Firstedition.221pp.21,7x15cm.SheppardPress,

London,1981.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),με

περικάλυμμα,σεπολύκαλήκατάσταση.

Εικονογραφημένο.35€

311.ButterfliesandMoths/CollinsGemGuide(Minibook)

TextbyMichaelChinery.IllustrationsbyBrian

Hargreaves.240pp.11,7x8,5cm.HarperCollins

Publishers,Glasgow,1981.

-Χαρτόδετο,μεέγχρωμηεικονογράφηση,σεάριστη

κατάσταση. 15€

312.Hale,EdwardEverett.TheManWithoutaCountryandMyDoubleandHowHeUndidMe(Mini

book)

94pp.12,3x8,5cm.TheGoldMedalLibrary,London,

n.d.(c.1920)

Page 44: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

44

-Δερματόδετο,μεχρυσάγράμματασε

εξώφυλλοκαιράχηκαιυφασμάτινο

περικάλυμμα.Χρυσοτυπίασεόλεςτις

ακμές.Γενικήκατάσταση:καλή.18€

313.Heine,Henri.L'Intermezzo(Minibook)

Lamerdunord.122pp.9,5x7cm.No

13-Bibliothèqueminiature/Payot&

Cie,Paris,s.d.(c.1910-1930)

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη).

Μαρμαρόκολλαστοεσωτερικότων

εξωφύλλων.Χρυσοτυπίασεόλεςτις

ακμές.Άριστηκατάσταση.30€

314.Lambert,DavidandGray,Randal.KingsandQueens(Minibook)256pp.CollinsGem/HarperCollinsPublishers,Glasgow,1991.

-Χαρτόδετο,μεασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:11,7x8εκ.14€

315.Musset,Alfredde.Lesnuits(Minibook)87pp.9,5x7cm.No1-Bibliothèqueminiature/Payot&Cie,Paris,s.d.(c.1910-1930)

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη).Μαρμαρόκολλαστοεσωτερικότωνεξωφύλλων.

Χρυσοτυπίαστιςπάνωακμές.Άριστηκατάσταση. 30€

316.Shakespeare,William.PericlesPrinceofTyre(Miniature)328pp.5,3x3,5cm.AlliedNewspapersLtd.,LondonandprintedbyAndersonsEdinburgh,n.d.(c.

1930)

-Πανόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές. 35€

317.Smith,Thomas.ASynopsisofModernHistory(Minibook)TheScientificLibraryor,RepositoryofUsefulandPoliteLiteraturecomprisingAstronomy,

Geography,Mythology,AncientHistory,ModernHistoryandChronology.Insixvolumes.Here,

thevolumeV.Revisedandimproved.144pp.+engravedfrontispiece.11,7x7,5cm.Publishedby

SamuelWood&Sons,NewYork,1818.

-Δερμάτινηράχηκαισκληράεξώφυλλαμεμαρμαρόκολλα.Φθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλων

καιστασημείαπουαυτάενώνονταιμετηράχη.Λείπειμικρόκομμάτιαπότοπάνωμέροςτης

ράχης.Τοβιβλίοπαραμένειδεμένο.Λίγες,περιστασιακέςοξειδώσεις.Γενικήκατάσταση:αρκετά

καλή.Στοβιβλίουπάρχειαναφοράστην,τουρκοκρατούμενητότε,Ελλάδα.70€

318.SpringsofOrientalWisdom(Minibook)Confucius-Fu-Kiang-Hakushu-Lao-Tse-Tseng-

Kuang.Unnumbered.12,5x8,8cm.TextschosenbyE.

Hettinger.HerderBookCenter,NewYork,1964.

-Δερμάτιναεξώφυλλαμεχρυσάγράμματακαι

διακόσμηση,βιβλιοδεσίαμεσπιράλ.Χρυσότο

εσωτερικότωνεξωφύλλων.Χρυσοτυπίασεόλεςτις

ακμές.Τυπωμένεςμόνοοιδεξιέςσελίδες.Πολυτελές

χαρτί,έγχρωμηεικονογράφηση.Πολύόμορφοβιβλίο,

σεάριστηκατάσταση. 35€

319.SunTzu.ElArtedelaGuerra(Miniature)Primeraedición.434pp.AlbertoBriceño,Lima,Peru,

2009.

-Σκληράεξώφυλλα,πλούσιαεικονογράφηση.Άριστη

κατάσταση.Διαστάσεις:6,5x5εκ.12€

320.ThePisoPocketBookAlmanacfor1902(Miniature)

Page 45: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

45

24thSeries.ThePisoCompany,Warren,Pennsylvania.

5x3,5cm.

-Άριστηκατάσταση. 18€

321.WhattoSay/Ahandbookoftravellers'phrasesinenglishandfrench(Minibook)CompiledbyJ.CarltonStitt.Eleventheditionrevisedand

enlarged.ix+195pp.Turner&Dunnett,Liverpool,1908.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεελαφρά

στίγματαστοεξώφυλλο.Αφιέρωσηστηνπρώτησελίδα.

Οιυπόλοιπεςσελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πάρα

πολύκαλή.Διαστάσεις:12,5x8εκ. 18€

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ

322.Βλαντής,Σπυρίδων.ΛεξικόντηςιταλικήςγλώσσηςΈκδοσιςτετάρτη.Σελ.λς'+515.ΠαράΝικολάωΓλυκείτωεξΙωαννίνων,ενΒενετία,1819.

Περιλαμβάνεταικαιέναδεύτερο

λεξικότουίδιουσυγγραφέακαιτου

ίδιουεκδότη,το"Λεξικόν

γεωγραφικόνπρόχειρονιταλικο-

γραικικόν".Ωστόσοείναιημιτελές-

33σελ.,τελειώνειστογράμμα"S".

-Απότηβιβλιοδεσίαυπάρχειμόνοτο

οπισθόφυλλο.Τοβιβλίοπαραμένει

δεμένοχάρησεένανάιλονκολλημένο

στηνπρομετωπίδακαιτηράχη.Οι

σελίδεςείναικαθαρέςαπό

σημειώσεις,ενώέχουνκάποια

σημάδιααπόσαράκι(ανενεργό).

130€

323.Γιάνναρης,Α.Ν.Επίτομονελληνικόνλεξικόν

Μετάεισαγωγήςειςτηνελληνικήνγλώσσανκαιγραμματείαν.ΈκδοσιςΒ'.2Τόμοι.Σελ.

ιστ'+2784.Εκτουτυπογραφείουτωνκαταστημάτων

ΑνέστηΚωνσταντινίδου,ενΑθήναις,1892.

-Δερμάτινηράχηκαισκληράεξώφυλλαμεμαρμαρόκολλα.

Φθοράστιςάκρεςκαιτιςγωνίεςτηςβιβλιοδεσίας.

Σημειώσειςστοεσωτερικότωνεξωφύλλων.Οιυπόλοιπες

σελίδεςείναικαθαρές.Γενικήκατάσταση:μέτρια. 40€

324.ΘεόφιλοςοΑντικήνσωρ.ΙνστιτούταΜετάτωνουσιοδεστέρωνποικίλωνγραφώντων

διαφόρωνχειρογράφων,καιτινώνάλλωνσημειώσεων,εκ

τηςεκδόσεωςτουΡεϊτζίου.Σελ.ιγ'+528.Εκτης

ΤυπογραφίαςΚ.Ράλλη,ενΑθήναις,1836.

-Δερμάτινηράχη(ιδιωτικήβιβλιοδεσίαεποχής)και

σκληράεξώφυλλαμεμαρμαρόκολλα.Φθοράστιςάκρες

καιτιςγωνίεςτηςβιβλιοδεσίας,ευαίσθητατασημείατων

εξωφύλλωνπουενώνονταιμετηράχη.Σελίδεςκαθαρές.

Γενικήκατάσταση:πολύκαλή. 80€

Page 46: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

46

325.Μιστριώτης,Γεώργιος.ΙστορίατωνομηρικώνεπώνHistoriaCarminumHomericorum.Α΄έκδοση.Σελ.xx+375.

ΤύποιςΌθωνοςΒιγάνδου,ενΛειψία,1867.

-Δερματόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία)μεφθοράστοδέρμα

τηςράχηςκαιτιςγωνίεςτωνεξωφύλλων.Ηβιβλιοδεσία

παραμένεισφιχτή.Μαρμαρόκολλαστοεσωτερικότων

εξωφύλλων.Οξειδώσειςστιςσελίδες,οιοποίεςείναι

καθαρέςαπόσημειώσεις.Γενικήκατάσταση:αρκετάκαλή.

190€

326.Τροπλών.ΠραγματείαπερίτηςενεργείαςκαιτωναποτελεσμάτωντουΧριστιανισμούεπίτουΑστικούκαι

ΡωμαϊκούΔικαίου

ΕξελληνισθείσαυπόΒ.Κ.Νικολόπουλου,προσθέντοςκαι

σημειώσεις.Σελ.μη'+309.ΤύποιςΧ.Νικολαΐδου

Φιλαδελφέως,ενΑθήναις,1858.

-Δερματόδετο(νεότερη,ιδιωτικήβιβλιοδεσία),μεχρυσά

γράμματαστηράχη.Κάθεταίχνηαπόυγρόστις80

τελευταίεςσελίδες,πουωστόσοδενκάνουντοκείμενο

δυσανάγνωστο.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.Κατάστασηβιβλιοδεσίας:άψογη.80€

327.BirthdayChimesfromShakespeare(Minibook)ATextBookofChoiceExtractsfrom

theWorksofWilliamShakespeare.

ForEveryDayoftheYear.11x9cm.

W.P.Nimmo,Edinburgh,n.d.

(c.1900)

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),

μεανάγλυφαχρυσάγράμματακαι

διακόσμησησεεξώφυλλοκαιράχη.

Κάποιαφθοράστιςγωνίεςτων

εξωφύλλωνκαιτιςάκρεςτηςράχης.

Χρυσοτυπίασεόλεςτιςακμές.

Γραμμένηημερομηνίαστησελίδα

τουτίτλου.Στιςαριστερέςσελίδες,

γιακάθεημέρατουχρόνου,

υπάρχουναποσπάσματααπόέργα

τουΣαίξπηρ.Οιδεξιέςσελίδεςείναι

κενέςπροςγράψιμο.Σεαρκετέςαπόαυτέςυπάρχουνγραμμέναονόματακαιημερομηνίες.

Ιδιαίτερομικρόβιβλίο,έναείδοςημερολογίουαλλάδίχωςέτος,πουστοπέρασματωνδεκαετιών

μπορείνααλλάζειιδιοκτήτηκαινα

εμπλουτίζεταιμεγεγονότα,γραφικούς

χαρακτήρες,ημερομηνίες.Γενική

κατάσταση:πολύκαλή.60€

328.Byron.PoetryChosenandarrangedbyMatthew

Arnold.xxxvi+276pp.Macmillanand

Co.,London,1881.ExlibrisofJoseph

King.

-Δερματόδετο,μεχρυσάγράμματα

καιδιακόσμησησεεξώφυλλοκαι

ράχη.ΑτσαλογραφίατουΛόρδου

Βύρωναστηνπρομετωπίδα.Πάρα

πολύκαλήκατάσταση.Σελίδες

καθαρές.Διαστάσεις:16,2x11,2εκ.

80€

Page 47: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

47

329.Cook'sTraveller'sHandbooktoParis,byRoyElstonNewandrevisededition.With13mapsandplans.168pp.+4foldingcolourmaps.17,2x11,5cm.

SimpkinMarshallLtd.,1937.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεκάποιαφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.

Οιαναδιπλούμενοιχάρτεςείναιέγχρωμοι.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.25€

330.Jebb,R.C.ModernGreece:TwolecturesdeliveredbeforethePhilosophicalInstitutionofEdinburgh

Withpaperson"TheprogressofGreece"and"ByroninGreece",Firstedition.vi+183pp.

MacmillanandCo.,London,1880.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεαποχρωματισμόσταεξώφυλλακαικάποιαφθοράστις

γωνίεςτηςβιβλιοδεσίας.Αφιέρωσηστοεσωτερικότουεξωφύλλου.Σελίδεςκαθαρές,πολύκαλή

κατάσταση. 100€

331.Nougaret,J.-B.L'amantecoupablesanslesavoir,ouLesamantscriminelsetvertueux2Tomesreliésensemble.247+230pp.+2gravuresh.t.16,5x10cm.ChezMaison,Libraire,àParis,

1802.

-Δερμάτινηβιβλιοδεσία,νεώτερητηςέκδοσης.Κόκκινεςόλεςοιακμές.Σελίδεςκαθαρές,πάρα

πολύκαλήκατάσταση. 200€

332.QuintusHoratiusFlaccusDanielHeinsiusexemendatissimiseditionibusexpressitetrepraesentavit.213pp.12,3x6,7cm.

ApudDanielemElzevirium,Amstelodami,1676.

-[ΚουίντοςΟράτιοςΦλάκκος]Κείμενοσταλατινικά.Στομικρόαυτόβιβλίοπεριλαμβάνονται

όλαταέργατουΟράτιου.Δερμάτινηβιβλιοδεσίατηςεποχήςτηςέκδοσης(χοιρόδερμα).Κομμένο

κομμάτιτηςπρομετωπίδας(πιθανόνγιατηναφαίρεσησφραγίδαςήυπογραφής,διάστασης

4,5x1,5εκ.)στοκάτωμέροςτηςσελίδας,τοοποίοωστόσοήτανκενόαπόχαρακτικόή

γράμματα.Πολύσφιχτήβιβλιοδεσία.Σεπέντεσελίδεςυπάρχουνλίγεςσημειώσειςήσημάδια.Οι

υπόλοιπεςσελίδεςείναικαθαρέςαπόσημειώσεις.Δενυπάρχειάλλοχαρακτικόστηνέκδοση

πληναυτότηςπρομετωπίδας.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή. 250€

333.Secretairedesnegociants,ouLettresfrançoisesetitaliennesSuivantlestylequiestleplusenusageaujourd'hui:AvecdesFormulairespourlesLettresde

voiture,Billetsàordre&demainprivée,&pourtoutesfortesdeLettresdechange,...ParA.E.

ProfesseurdecesdeuxLangues.333pp.16x9,5cm.AAmsterdametsevendàTurin,Chezles

FreresReycends,Guibert&Silvestre,Libraires,1752.

/SecretariodiBancopertuttiinegozianti,oLetteremercantiliinfranceseedinitaliano...In

Amsterdamo.

Page 48: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

48

-Κείμενοσταιταλικάκαιγαλλικά(αντικριστό).Χαρτόδετο,μεσπασμένηράχη.Περιστασιακές

οξειδώσειςκαισημάδιαπόμελάνιστησελ.25.Κάποιεςσημειώσειςστηνπροτελευταίαλευκή

σελίδατουβιβλίου-οιυπόλοιπεςσελίδεςείναικαθαρέςαπόσημειώσεις.Γενικήκατάσταση:

μέτρια. 100€

ΔΙΑΦΟΡΑ

334.Αθηναγόρας(Μητροπολίτης).Υιόςκαιμήτηρ/ΧριστόςκαιΠαναγίαΚριτικόνσημείωμα.Σελ.29.Ισταμπούλ,1938.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.Σφραγίδαβιβλιοθήκηςκαιόνομαστηνπρομετωπίδα.

10€

335.Ανδρόνικος,Μανόλης.ΕλληνικήκιβωτόςΣελ.269.ΕκδόσειςΚαστανιώτη,Αθήνα,1994.

-Χαρτόδετο,σεκαλήκατάσταση. 12€

336.Βέλτσος,ΓιώργοςΣ. Οικογένειακαι

φαντασιακέςσχέσεις

(Απότιςγενεαλογικές- γραμμικέςστιςκρατικές

οργανώσεις). Κοινωνιολογίατων

ΘεσμώνΙΙ.Σελ.253. ΕκδόσειςΠαπαζήση,

Αθήνα,1979.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλή κατάσταση.Σφραγίδες

προηγούμενουκατόχου. 12€

337.Γιαννόπουλος, ΓιάννηςΓ.Κύματακαιραδιόφωνο

(Εκλαϊκευτικήμελέτη). Σελ.198.Εκδόσεις

Γκοβόστη,χ.χ.(1939). Έκδοσηγιαλογαριασμό

τουσυγγραφέα.

-Πανόδετο(ιδιωτική βιβλιοδεσία),σεάριστη

κατάσταση.Σφραγίδες προηγούμενουκατόχου.

20€

338.Γιώργος&Χριστίνα -ΓάμουΜαγειρέματαΤοβιβλιαράκιαυτόμε συνταγέςπουέγραψεο

ΗλίαςΜαμαλάκηςκαισκίτσαπουσχεδίασεγιατονσκοπόαυτόοΣτάθης(Σταυρόπουλος),έγινε

μετηνευκαιρίατουγάμουτουΓιώργουΚαρτάλου&τηςΧριστίναςΠαπαμίχουστις15

Σεπτέμβρη2003.

-Ιδιωτικήέκδοση,σεάριστηκατάσταση.Διαστάσεις:16,5x15,5εκ. 15€

339.ΔημητράκουΠαγκόσμιαΓεωγραφία/Άτλας-ΕλλάςΣελ.375.Π.ΚουτσουμπόςΑ.Ε.,1975.

-Σκληράεξώφυλλα(βιβλιοδεσίατουεκδότη).Πλούσιαασπρόμαυρηκαιέγχρωμη

εικονογράφηση.Άριστηκατάσταση.Διαστάσεις:21x24εκ. 18€

340.Διακογιάννης,ΚυριάκοςΙ.ΠωλείταιπατρίςΣελ.332.ΕκδόσειςΓ.ΛαδιάςκαιΣία,Αθήνα,1977.

-Χαρτόδετο,μεφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές. 20€

341.Δούκας,Αλέξανδρος.Χρυσοθηρία-ΑναζητώνταςθησαυρούςΜηχανήματα-Τεχνικέςανίχνευσης.Σελ.304.ΕκδόσειςΚάδμος,Θεσσαλονίκη,2006.

-Χαρτόδετο,μεέγχρωμηεικονογράφηση,σεάριστηκατάσταση. 12€

342.Δυοβουνιώτης,Γεώργιος.ΙόνιοςΠολιτικόςΚώδιξ

Page 49: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

49

Ελληνικοίκώδικεςήτοικείμενοντωννόμωνκαιτων

βασιλικώνδιαταγμάτωνμετάτηςνομολογίας

ΑρείουΠάγου.Σελ.788.ΕκδοτικόςΟίκοςΓεωργίου

Δ.Φέξη,ενΑθήναις,1901.

-Δερματόδετηράχημεκάποιαφθοράχρήσηςκαι

πανόδεταεξώφυλλα(ιδιωτικήβιβλιοδεσία).

Μαρμαρόκολλαστοεσωτερικότωνεξωφύλλων.

Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πολύκαλή.

Διαστάσεις:20x14εκ.60€

343.ΕπείγουσαχειρουργικήτουπολέμουΕγχειρίδιονεπειγούσηςθεραπείαςκαιαρχικής

χειρουργικήςπεριθάλψεωςτωνπολεμικών

τραυμάτων.ΜετάφρασιςεγχειριδίουτουΝΑΤΟ

προοριζομένουπροςχρήσινυπότωνυγειονομικών

υπηρεσιώντωνκρατώνμελών.Σελ.274.Γενικόν

ΕπιτελείονΣτρατού,Στρατιωτικόντυπογραφείον,

Αθήναι,1960.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεάψογη

κατάσταση.Όνομαπροηγούμενουκατόχουστην

προμετωπίδα.18€

344.Ζακόπουλος,ΝίκοςΙ.SEX-ΛεξικόνΣελ.437.Εκδόσεις"ΑδελφοίΓ.Βλάσση",χ.χ.(c.1970)

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεπλούσιαασπρόμαυρηκαιέγχρωμηεικονογράφηση,

σεάριστηκατάσταση.Αφιέρωσηστησελίδατουτίτλου. 15€

345.Ζαμπάκης,ΆγγελοςΕ.ΒιβλιογραφικόςκατάλογοςσπάνιωνεκδόσεωνΠεριοδικόνδημοσίευμα.Αρ.1-Μάρτιος1936.Σελ.124.ΒιβλιοπωλείονΑγγ.Ε.Ζαμπάκη,εν

Αθήναις.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράστιςάκρεςτηςράχης.Ασπρόμαυρηεικονογράφηση,σελίδες

καθαρές.Γενικήκατάσταση:καλή. 15€

346.Zαριφόπουλος,ΓρηγόριοςΔ.ΔικονομίαδιοικητικήςεκτελέσεωςΝόμοςπερίεισπράξεωςδημοσίωνεσόδων.Σελ.385.ΕνΑθήναις,1931.Μεαφιέρωσητου

συγγραφέα.

-Δερμάτινηράχημεκάποιαφθοράκαιπανόδεταεξώφυλλαμεφθοράστιςγωνίες.Σφιχτή

βιβλιοδεσία.Σφραγίδακαιόνομαπροηγούμενουκατόχου. 19€

347.Ζουμπουλίδης,Κώστας.Σαβουάρβιβρ/Οδηγόςκαλήςσυμπεριφοράς

Προσαρμοσμένοςσταελληνικάήθηκαιέθιμα.Έκτη

έκδοσι,αναθεωρημένη,συμπληρωμένηκαι

συγχρονισμένη.Σελ.333.ΟίκοςΜιχ.ΣαλίβερουΑ.Ε.,

Αθήναι,1955.

-Πανόδετηράχηκαισκληράεξώφυλλα,μεφθορά

στιςάκρεςκαιτιςγωνίες.Αφιέρωσηστηνπρώτη

λευκήσελίδακαιτησελίδατουτίτλου.Ασπρόμαυρη

εικονογράφηση,σελίδεςκαθαρές.Διαστάσεις:17x11

εκ.10€

348.Ζουράρις,ΓεώργιοςΚ.Φλερτκαιερωτικήζηλοτυπία

Σελ.104.Αθήναι,1947(ιδιωτικήέκδοση).Με

αφιέρωσητουσυγγραφέαστονΣόλωναΓρηγοριάδη.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράστιςάκρεςτων

εξωφύλλων.Σελίδεςκαθαρές,άκοποαντίτυπο.40€

Page 50: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

50

349.Ζουράρις,ΓεώργιοςΚ.Ησεξουαλικήσυμπεριφοράτωνανθρώπων(ΗελληνικήεπιστήμηαπαντάειςτονΚίνσεϋ).Σελ.

281+8φωτογραφίεςεκτόςκειμένου.Μέλισσα,

Αθήναι,χ.χ.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδες

καθαρές. 15€

350.ΗΛάμψητωνΙδεώνΜορφέςτηςεποχήςμαςσκιαγραφούντοπροφίλτου

αιώνα.Στοφωςτου2000.Σολζενίτσιν,Μαντέλα,

Χάντιγκτον,Παζ,Φουέντες,Ίλιτς,Τόφλερ,Μπερλίν,

Ουμεχάρα,Στόουν,Μπωντριγιάρ,Γαβράς,Ρίφκιν,

Τρυντώ,Ανρί-Λεβύ,Καπουσίνσκι,κ.α.Σελ.328.Terzo

Books,Αθήνα,1998.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.10€

351.Ηλεκτρικαίμηχαναί(2Τόμοι)Τόμοςπρώτος:Χατζησταματίου,Μ.Α.Μηχαναίσυνεχούςρεύματος.Σελ.288.1975.

Τόμοςδεύτερος:Βασιλακόπουλος,Σπ.Νικ.Μηχαναί

εναλλασσόμενουρεύματος.Σελ.328.1973.

ΒιβλιοθήκητουΤεχνικού/ΊδρυμαΕυγενίδου,Αθήναι.

-Οιτόμοιέχουνμαλακάπλαστικάεξώφυλλακαιβρίσκονταισεάριστηκατάσταση.15€

352.Κανελλόπουλος,Χαράλ.Κ.ΔιοίκησηπροσωπικούΤαανθρώπιναπροβλήματατουμάνατζμεντ(σεοργανισμούς,επιχειρήσειςκαιυπηρεσίες).

Θεωρίακαιπράξη.Σελ.512.Αθήνα,χ.χ.Αριθμημένηιδιωτικήέκδοση,Νο.562/1000.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράσταεξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.20€

353.Λάμπρου,Ευσταθία.ΕλληνικήκαιδιεθνήςμαγειρικήκαιζαχαροπλαστικήΜετάεπιστημονικώνγνώσεωντροφογνωσίας,διαιτολογίας,συμπεριφοράςκλπ.Σελ.524.

Αθήναι,1963(ιδιωτικήέκδοση).

-Σκληράεξώφυλλα,ασπρόμαυρηεικονογράφηση,άριστηκατάσταση.25€

354.Λιανός,Θ.Π.-Μπένος,Θ.Ε.ΜακροοικονομικήανάλυσηκαιδημοσιονομικήπολιτικήΔεύτερηέκδοση.Σελ.xvi+427.Gutenberg,Αθήνα,1979.

-Κάποιαφθοράχρήσηςκαιαποχρωματισμόςστα

εξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:

καλή.15€

355.ΛόμπσαγκΡάμπα,Τ.ΤοτρίτομάτιΜετάφρασηΚ.Στεφανίδη.Σελ.271.Βιβλιοθήκη

ΝέαςΕποχής,Αθήναι,1962.

-Χαρτόδετο,μεκάποιαφθοράχρήσηςστα

εξώφυλλα.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:

καλή. 14€

356.Μάλλιαρης,ΠέτροςΓ.Εισαγωγήστομάρκετινγκ

Σελ.381.ΕκδόσειςΑ.Σταμούλης,Πειραιάς,1988.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράσταεξώφυλλα.

Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή.25€

357.Μητρόπουλος(BAS.).NoComment180πολιτικέςγελοιογραφίες.Δίχως

σελιδαρίθμηση.Gutenberg,1988.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.

Διαστάσεις:28x21εκ.12€

Page 51: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

51

358.Μητσομπόνος,Παναγιώτης.ΜετάταΜεσάνυχτακαιάλλεςΙστορίεςΠρόλογοςΚωστήςΠαπαγιώργης.Σελ.79.ΕκδόσειςΚΨΜ,Αθήνα,2009.

-Χαρτόδετο,έγχρωμολεύκωμα,σεάψογηκατάσταση.Διαστάσεις:21x29,7εκ.11€

359.ΜικράΛαϊκήΕγκυκλοπαίδειακαιΗμερολόγιον1930ΕπετηρίςτηςΕλλάδος.ΈτοςΙ.Αν.Ετ.Τεχν.Εκδόσεων"Έργα",Αθήναι.

-Σκληράεξώφυλλα,μεφθοράστιςάκρεςκαιτιςγωνίες.Τοεσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισε

πολύκαλήκατάσταση.Στησελ.209έχεικοπείμιαφωτογραφία.Ασπρόμαυρηεικονογράφηση.

15€

360.Νορδάου,Μαξ.ΨυχολογικάπαράδοξαΜετάφρασιςΝ.Κουντουριώτου.Σελ.133.ΦιλοσοφικήκαιΚοινωνιολογικήΒιβλιοθήκηΦέξη/

ΕκδοτικόςΟίκοςΓεωρ.Δ.Φέξη,ενΑθήναις,1910.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεπάραπολύκαλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.10€

361.Ξανθάκης,ΆλκηςΞ.ΗΙστορίατηςελληνικήςφωτογραφίας1839-1970Σελ.516.ΕκδοτικόςΟργανισμόςΠάπυρος,Αθήνα,2008.

-Σκληράεξώφυλλα,πλούσιαεικονογράφηση,άψογηκατάσταση.20€

362.Olson,KennethE.ΜαθήματαδημοσιογραφίαςΣειράδιαλέξεων.Σελ.276.ΑρχαίοςΕκδοτικόςΟίκος

ΔημητρίουΔημητράκουΑ.Ε.,Αθήναι,χ.χ.

-Χαρτόδετο,σεπολύκαλήκατάσταση.Άκοπο

αντίτυπο. 15€

363.Παραδείση,Χρύσα.Μαγειρικήζαχαροπλαστικήκαιμικρήεγκυκλοπαίδειατηςνέας

νοικοκυράς

Δευτέραέκδοσις,βελτιωμένηκαιπλουτισμένη.Σελ.

160.Αθήναι,1957.

-Πανόδετο(βιβλιδοσείατουεκδότη),μεχρυσά

γράμματαστοεξώφυλλο,σεπολύκαλήκατάσταση.

40€

364.Παρασκευόπουλος,ΙωάννηςΝ.Κλινικήψυχολογία

Σελ.136.Αθήνα,1988.

-Χαρτόδετο,μεασπρόμαυρηεικονογράφηση,σε

πάραπολύκαλήκατάσταση.Έχεικοπείηπρώτη

λευκήσελίδα. 12€

365.Παρπαρίας,Διονύσης.ΟσκύλοςμαςΠώςνατονμεγαλώσετε-Ασθένειες-Πώςνατονεκπαιδεύσετε-Ράτσεςσκυλιών.Β΄έκδοση.Σελ.

222.Αθήνα,1982(ιδιωτικήέκδοση).

-Χαρτόδετο,μεφθοράχρήσηςσταεξώφυλλα.Σημείωσηστηνπρώτηλευκήσελίδα.

Ασπρόμαυρηεικονογράφηση. 10€

366.Πινόκιο/Τεύχη1-10Εβδομαδιαίοεικονογραφημένοπεριοδικό.Εκδότης-Διευθυντής:ΣτέλιοςΑνεμοδουράς.

Α΄Περίοδος.1Ιουλίου1975-2Σεπτεμβρίου1975.

-Άριστηκατάσταση.Μεασπρόμαυρακαιέγχρωμαδισέλιδαενναλάξ.

130€ταδέκαπρώτατεύχημαζί

367.Πλακίδης,Στ.-Κωτσάκης,Δημ.Τρειςμεγάλοιερευνηταί/A.S.Eddington,J.H.Jeans,E.A.Milne

Σελ.91.Εκδόσεις"ΗΔαμασκός",Αθήναι,1953.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.12€

368.ΠολιτιστικάΣωματείακαιΒιβλιοθήκαι

Page 52: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

52

Σελ.173.ΥπουργείονΠολιτισμούκαιΕπιστημών,εκτουΕθνικούΤυπογραφείου,Αθήναι,1975.

-Χαρτόδετο,σεκαλήκατάσταση. 10€

369.Πολυγένης,Κωνστ.Η.ΠερίτηςαπαγορεύσεωςτωνδωρεώνμεταξύσυζύγωνΦυλλάδιονΑ'.Σελ.110.ΤύποιςΠ.Δ.Σακελλαρίου,ενΑθήναις,1890.

-Πανόδετηβιβλιοδεσίατριώντετάρτων(ιδιωτική),μεφθοράχρήσηςστιςάκρεςκαιτιςγωνίες.

Όνομαπροηγούμενουκατόχουστηντελευταίαλευκήσελίδα.Γενικήκατάσταση:καλή.50€

370.Ραδιοπρόγραμμα/Αριθ.355ΈκδοσιςΕθνικούΙδρύματοςΡαδιοφωνίας.Εβδομαδιαίονπρόγραμμα17-23Μαρτίου1957.Στο

εξώφυλλοηΡέναΒλαχοπούλου.

-Ασπρόμαυρηεικονογράφηση,άριστηκατάσταση.Διαστάσεις:30x24,5εκ. 14€

371.Rolland,Romain.Ραμακρίσναοημίθεος/ΒιβεκανάνταοσοφόςΜετάφρασηΚ.Στεφανίδη.Σελ.389.ΕκδόσειςΔίβρης,Αθήνα,1978.

-Δερματόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεαρκετάκαλήκατάσταση. 15€

372.Σκούρας,Φ.Οψυχο-διανοητικόςαυτοματισμόςωςβάσιςτωνψυχώσεωνΣελ.99.Τυπογραφείον"ΕλληνικήςΙατρικής",

Θεσσαλονίκη,1935.Μεαφιέρωσητουσυγγραφέα.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.30€

373.Στεφάνου,Δημ.Θ.Υγιεινήμετάστοιχείωνσωματολογίας

ΠροςχρήσιντωνμαθητώντωνΓυμνασίωνκαι

τωνσπουδαστώντωνΠαιδαγωγικώνΑκαδημιών.

Σελ.272.Αθήναι,1955.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία),με

ασπρόμαυρηεικονογράφηση,σεάριστη

κατάσταση. 10€

374.Τζίκα-Χατζοπούλου,Αλίκη.ΚατασκευήΔημοσίωνΈργων

Δ΄έκδοση.Σελ.509.Παπασωτηρίου,Αθήνα,1994.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Σελίδες

καθαρές.14€

375.ΤιμητικόςτόμοςγιατονκαθηγητήκαιακαδημαϊκόΚώσταΣτεφανήΑφιέρωματωνσυνεργατώντου.Σελ.570.

ΕκδόσειςΑρσενίδη,Αθήνα,2004.

-Πανόδετολεύκωμαμεπερικάλυμμα,μεπλούσιαασπρόμαυρηκαιέγχρωμηεικονογράφηση,σε

άριστηκατάσταση. 18€

376.Τιμόθεος,Κ.(επίσκοποςΚαλαβρύτωνκαιΑιγιαλείας).Ποιμαντικοίλόγοι-Πατριωτικάκηρύγματα-Ηθικοίχαρακτήρες-Επιστολαίκαιεγκύκλιοι

ΕπιμελείαΔημητρίουΙ.Χαϊμαντά.Σελ.237.ΕκτουτυπογραφείουΠαρασκευάΛεώνη,ενΑθήναις,

1913.

-Χαρτόδετο,μεφθοράσεεξώφυλλακαιράχη.Τοεσωτερικότουβιβλίουβρίσκεταισεπολύ

καλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές. 15€

377.Φρανκ,Φίλιπ.Αϊνστάιν/ΗζωήτουκαιηεποχήτουΠρόλογοςΔ.Χόνδρου.ΜετάφρασηκαιπροσθήκεςΒ.Σκληρού.ΕπιμέλειαΜιχ.Παπαιωάννου.Σελ.

413.ΣυνεταιρισμόςΕκδόσειςκαιΔιαθέσεωςΒιβλίου"Κυψέλη",Αθήνα,1958.

Page 53: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

53

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),με

ασπρόμαυρηεικονογράφηση.Άριστηκατάσταση.

Αφιέρωσηστησελίδατουτίτλου. 18€

378.Φρίμαν,Τζούλιαν&Κλαρκ,Πολ.ΝτιζάινΜετάφρασηΓιώργοςΜπέτσος.Σελ.144.Μοτίβο

Α.Ε.,χ.χ.

-Σκληράεξώφυλλα,έγχρωμηεικονογράφηση,

άριστηκατάσταση.10€

379.Χειρόγραφαπεριοδικά1929-1935Μεκείμεναπολιτικοκοινωνικήςσάτιρας,

ποιήματακλπ.Κάποιαονόματασυνεργατών:

Ποτηρόπουλος,Θεοφίλου,Αναγνωστόπουλος,

Ταρναράς,Πάζης,Χρυσανθόπουλος,

Πετρομανιάτης,Μουρίκης,Περεσιάδης,

Τριανταφύλλου,Κοντόπουλος.

*"ΟΕρημαδιακός".Σελ.30.Αύγουστος1932.

Διαστάσεις:30x20εκ.Πολύκαλήκατάσταση.50€

*"ΟΦελλός".Σελ.31.c.1930.Διαστάσεις:28,3x16

εκ.Πολύκαλήκατάσταση. 50€

*"Καραμούζα".Σελ.16.1929(μάλλονΔεκέμβριος,

αφούαναφέρεταιηπαραίτησηΚουντουριώτηαπότηνκυβέρνηση,ηοποίαέγινετονΔεκέμβριο

του1929).Διαστάσεις:30x19,5εκ.ταλαιπωρημένο,μεκάθετοσκίσιμοστημεσαίατσάκισητων

σελίδων.Λυτάφύλλα.Μαζί,"ΗΜούτζα",σείδιομέγεθος,λυτάφύλλακαιπαρόμοιακατάσταση.

50€

*"Αλητεία".Σελ.17.Ιούλιος1932.Διαστάσεις:30x20εκ.Πολύκαλήκατάσταση. 50€

*"ΗΓκρίνια".Σελ.26.Αύγουστος1933.Διαστάσεις:30,2x21εκ.Πάραπολύκαλήκατάσταση.

Γραμμένημόνοημίαόψηκάθεσελίδας. 60€

*"FARM".Σελ.27.1935.Μεεπικολλημένασκίτσα.Διαστάσεις:30x20εκ.Πάραπολύκαλή

κατάσταση. 50€

380.Χειρόγραφηερωτικήεπιστολήτου1887Ηεπιστολήείναιγραμμένησεεπτάσελίδεςαπόμικρότετράδιο.Διαστάσεις:20,5x13,5εκ.40€

381.ΧειρόγραφολεύκωμαΤετράδιοπουχρησιμοποιήθηκεωςλεύκωμα,περιόδου1946-1950,χειρόγραφο(μεονόματακαι

ημερομηνίες).Στιςσελίδεςτουυπάρχουνεπικολλημένεςχαλκομανίεςκαιάλλεςεικόνεςτης

εποχής.Έχεικάποιαφθοράχρήσης.50€

382.ΧιουμοριστικέςκάρτεςΜετηνυπογραφήΗ.Κ.ΈκδοσιςΗΚ.Αρ.2,3.5,6.

-Άριστηκατάσταση.Πωλούνταιόλεςμαζί.10€

383.30συνταγέςμαγειρικήςΣελ.63.ΈκδοσιςΗλεκτρικήςΕταιρίαςΑθηνών

ΠειραιώςΑ.Ε.,Αθήναι,1935.

-Σκληράεξώφυλλα,εικονογράφησημε

κόκκινα/μαύρασκίτσα.Σελίδεςκαθαρές,άριστη

κατάσταση.Διαστάσεις:25x17,5εκ.46€

384.46GreatDrinksandhowtomixthemathomeFromNewYorkandrestaurantsattheworld'sfair.

Back-barsecrets.Unisphere,UnitesStatesSteel,

NewYork,1961.

-Δωδεκασέλιδοχρωμολιθόγραφοφυλλάδιομε

συνταγέςγιακοκτέιλ,όρουςκαιδιάφορα"μυστικά"

τουμπάρμπανγιακοκτέιλςκαιποτά.Πολύκαλή

Page 54: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

54

κατάσταση.Διαστάσεις

(κλειστό):19,8x14εκ.

10€

385.Blasselle,Bruno.Histoiredulivre(2

Tomes)

Tome1:Àpleinespages.

160pp.Tome2:Le

triomphedel'édition.

159pp.N.321,363-

Histoire/Découvertes

Gallimard,1998,2000.

-Χαρτόδετοιτόμοι,σε

άριστηκατάσταση.30€

386.Bulletinanalytiquedebibliographiehellénique1968Littérature.TomeXXIX.Collectiondel'InstitutFrançaisd'Athènes,1971.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Άκοποαντίτυπο. 12€

387.Clark,Roy.Black-SailedTradersTheKeelsandWherriesofNorfolkandSuffolk.264pp.+23B&Wills.h.t.+2foldingplansh.t.

Putnam,London,1961.

-Σκληράεξώφυλλα,σελίδεςκαθαρές,ασπρόμαυρηεικονογράφηση.Πάραπολύκαλή

κατάσταση.Τοβιβλίοδόθηκεωςβραβείοσεμαθητή,μεεπικολλημένηστοεσωτερικότου

εξωφύλλουτησχετικήετικέτα. 12€

388.ConnaissancesnécessairesàunbibliophileSecondeéditionrevue,corrigéeetaugmentée.xviii+119pp.18x11cm.LibrairieAncienneet

ModerneÉdouardRouveyre,Paris,1878.

-Φθοράστιςάκρεςτωνεξωφύλλωνκαιστίγματα.Οξειδώσειςστιςσελίδες.Τοβιβλίοπαραμένει

δεμένο.Γενικήκατάσταση:μέτρια. 40€

389.Dreyer,J.L.E.TychoBraheApictureofscientificlifeandworkinthe

sixteenthcentury.xvi+405pp.PeterSmith,

Gloucester,1977.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),σεπολύ

καλήκατάσταση.Σελίδεςκαθαρές.18€

390.Ellul-Ferrari,Thérèse.130recettesminceur

En5à10minuteschrono.De5à245calories.

153pp.LeGrandLivreduMois,Paris,1994.

-Χαρτόδετο,σεάριστηκατάσταση.Δενέχει

εικονογράφηση.10€

391.EntretiensdeLin-tsiTraduitsduchinoisetcommentésparPaul

Demiéville.257pp.LibrairieArthèmeFayard,

Paris,1977.

-Χαρτόδετο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.

15€

392.Flavigny,BertrandGalimard.Êtrebibliophile

Page 55: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

55

Petitguidepratique.Illustrations:Tipi.237pp.Séguier,Anglet,2004.

-Χαρτόδετο,σεάψογηκατάσταση. 20€

393.Flocon.L'UniversdeslivresPremièreédition.647pp.25x17cm.Manquentlesderniers60pagesdel'oeuvre.1960-1961.

-Πανόδετο(ιδιωτικήβιβλιοδεσία).Εικονογραφημένο,σεπάραπολύκαλήκατάσταση.

Πρόκειταιγιατηνπρώτηέκδοσητουέργου-λείπουνοιτελευταίες60σελίδες.50€

394.Hubinon-Charlier.Surcouf144pp.EditionsDupuis,1991.

-Σκληράεξώφυλλα,έγχρωμηεικονογράφηση.Πάραπολύκαλήκατάσταση.16€

395.Lesfabriques-Lieuximprévus287pp.26x22,5cm.TransEuropeHalles/LesÉditionsdel'Imprimeur,Paris,2001.

-Χαρτόδετολεύκωμα,σεάριστηκατάσταση.Πολύπλούσιαασπρόμαυρηεικονογράφηση.25€

396.MasterofKungFu/Vol.1,No40-MarvelComicsPublishedmonthly,May1976issue.32pp.25,9x16,8cm.MarvelComicsGroup,NewYork.

-Χαρτόδετο,έγχρωμηεικονογράφηση,άριστηκατάσταση.10€

397.Schafer'sEssentialsofHistologyDescriptiveandPractical.Fortheuseofstudents.Fourteenthedition,editedbyH.M.Carleton.

Withillustrations.xii+618pp.22,5x15,5cm.Longmans,GreenandCo.,London,1945.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη).Όνομαπροηγούμενουκατόχουαπέναντιαπότην

προμετωπίδα.Όλεςοιυπόλοιπεςσελίδεςείναικαθαρές.Πολύπλούσιαασπρόμαυρηκαι

έγχρωμηεικονογράφηση.Γενικήκατάσταση:πάραπολύκαλή. 15€

398.Schweitzer,Albert.Lesgrandspenseursdel'IndeÉtudedephilosophiecomparée.238pp.BibliothèqueScientifique/Payot,Paris,1936.

-Χαρτόδετο,μεμικρήφθοράστοπάνωάκροτηςράχης.Σελίδεςκαθαρές.Πάραπολύκαλή

κατάσταση.12€

399.Stowell,MarionBarber.EarlyAmericanAlmanacs:TheColonialWeekdayBiblexviii+331pp.24x16,5cm.BurtFranklinPublisher,NewYork,1997.

-Πανόδετο(βιβλιοδεσίατουεκδότη),μεκάποιοναποχρωματισμόσταεξώφυλλα.Πολύσφιχτή

βιβλιοδεσία.Πρώηναντίτυποβιβλιοθήκης.Σελίδεςκαθαρές.Γενικήκατάσταση:πάραπολύ

καλή. 30€

400.Thassitis,Basil.LestabacsgrecsDeuxièmeédition.Dessins:CostasGrammatopoulos.Bas-reliefs:Ch.Capralos,M.Tombros.

Couverture:GeorgesVacalo.Carte:G.Gerondas.Photos:CostasCharissiades.113pp.LaRevue

"KapnikiEpitheorissis"/MainzerVerlagsanstaltundDruckereiMainz,Allemagne,1960.

-[Κ.Γραμματόπουλος,Χρ.Καπράλος,Μ.Τόμπρος,Γ.Βακαλό,Γ.Γέροντας,Κ.Χαρισιάδης]

Πανόδετομεπερικάλυμμα,σεάριστηκατάσταση.Σημειώσειςμεμολύβισελίγεςσελίδες.25€

Page 56: ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣšατάλογος-2019-l.pdf · 33. Παπάγος, Αλέξανδρος. Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941

56

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ1-15ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ 16-46ΤΟΠΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 47-66ΕΛΛΗΝΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 67-137ΞΕΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 138-207ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣ 208-227ΘΕΑΤΡΟ 228-243ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 244-258ΠΑΙΔΙΚΑ-ΝΕΑΝΙΚΑ 259-276ΤΕΧΝΕΣ 277-291ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 292-306ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ-ΜΙΚΡΑΒΙΒΛΙΑ 307-321ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ 322-333ΔΙΑΦΟΡΑ 334-400